Bijgewerkt: 7 juni 2023

stratenregister


Straten startpagina

Anna Polaklaan.
Anna (Sophia) Polak werd in Rotterdam op 27 april 1874 geboren, uit Joodse ouders. Zij begon zich te interresseren voor vrouwenvraagstukken en werd directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, maar toen zij begon te dementeren werd ze eervol ontslagen. Halverwege de oorlog werd Anna Polak op transbort gesteld van Westerbork naar Austerlitz waar zij na aankomst direct werd vermoord. Anna Polak overleed op 26 februari 1943.