Bijgewerkt: 17 augustus 2022

stratenregister


Straten startpagina

Westwijkplein / Westwijkstraat
Deze wijk is in het westelijke gebied van Amstelveen gebouwd.

Winkelcentrum Westwijk wordt vernieuwd
Winkelcentrum Westwijk gaat met circa 3500 m² winkels uitbreiden, onder meer met een tweede supermarkt. De gemeente realiseert een nieuw wijkcentrum en knapt het openbare gebied op. De bestaande winkelpassage wordt eveneens gemoderniseerd. Daarnaast komen er 20 vrije sector huurwoningen bij in het winkelgebied.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


Gemeente Amstelveen, Delta Lloyd Vastgoed en ontwikkelingscombinatie WPM/Did Vastgoedontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over uitbreiding van het winkelcentrum Westwijkplein en van de nieuwbouw van het wijkcentrum.

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken : “Dit is een mooi resultaat voor Amstelveen. Een flinke economische injectie in het gebied. Daarnaast een volledig nieuw wijkcentrum. Ik zal me er voor inzetten, dat de bewoners en ondernemers goed geïnformeerd zijn over de hele vernieuwingsslag bij winkelcentrum Westwijkplein.” Verwachting is, dat de voorbereidende werkzaamheden in het eerste kwartaal 2015 starten.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Artist impression van het vernieuwde Westwijkplein


Op 27 maart 2013 werd de eerste bijeenkomst gehouden om bewoners te informeren over de plannen 'herontwikkeling winkelcentrum Westwijk'. Het plan is om het winkelcentrum uit te breiden met ca. 3.500 m² zodat er in totaal 8.700 m² winkels aanwezig is. De aanleiding hiervoor is de uitbreiding van woonwijk Westwijk. Dit vraagt om extra voorzieningen.

De grootste wijk van Amstelveen krijgt dan een passend en volwaardig winkelaanbod op wijkniveau met meer keuzemogelijkheden voor de bewoners. Zowel vanuit de bestaande ondernemers als vanuit de markt is voldoende vraag om tot een goede invulling, (waaronder een tweede supermarkt) te komen. Behalve extra winkels komen er 20 woningen in de vrije sector (huur en koop) bij.

Een deel van het wijkcentrum wordt gesloopt, waaronder de sporthal. Rond het overblijvende deel - met op de begane grond de bibliotheek - wordt het vernieuwde ontmoetingscentrum Westwijkplein gebouwd. Het nieuwe wijkcentrum wordt compacter, dan het huidige. Er wordt gekozen voor een betere en meer doelmatige invulling. Onder andere de bibliotheek, een multifunctionele activiteitenruimte voor jong en oud, een grote zaal en een cafévoorziening krijgen hier een plek.