Bijgewerkt: 17 augustus 2022

stratenregister


Straten startpagina

Westhove - Westwijk-West
Kasteel Westhove is een kasteel op Walcheren, het ligt buiten Oostkapelle. Het kasteel werd in een oorkonde van 1277 van graaf Floris V vermeld als zijnde eigendom van de abdij te Middelburg, maar het is niet duidelijk hoe oud het kasteel toen was.
Op 14 april 1401 werd het goed opgedragen aan Willem van Beijeren, graaf van Oostervant, waarna hij het als onversterfelijk erfleen terug kreeg. Telkens als er een nieuwe abt kwam, werd de tenaamstelling aangepast.
De abt was een machtig man in Zeeland, hij was ook voorzitter van de Staten van Zeelanden Walcheren, en de Staten vergaderden in de abdij. In 1413 werd Westhove voor 25 jaar verpacht aan Philips van Borssele, heer van Cortgene