Bijgewerkt: 25 juli 2024

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

Hockeystadion
In 1939 werd een hockeystadion gebouwd, genoemd naar de oprichter Joop Wagener jr. In 1980 werd begonnen om het stadion van kunstgras te voorzien
Zie ook Wagener Stadion


Watergebied.
Het woord is onder andere afgeleid van pas gevangen haring in een bak met zout vermengen (warren).


Rondweg om wijk bestaande uit straten met riviernamen.


Het waterhoen (Gallinula chloropus) is een vogel uit de familie van rallen (Rallidae).


De Wedderborg, of Wedderburcht, ook wel Addingaborg, Huis te Wedde, of de Burcht genoemd, is een borg, een versterkt kasteel in het dorp Wedde in de provincie Groningen. De borg was eeuwenlang de zetel van de Heren van Westerwolde, of hun vertegenwoordiger.


Sterrenbeeld
Weegschaal (Libra) is een sterrenbeeld aan de hemelequator. Het ligt tussen rechte klimming 14u18m en 15u59m en tussen declinatie 0º en -30º. De ecliptica loopt door Weegschaal, het is dus een teken van de dierenriem, de zon staat in Weegschaal van 31 oktober tot 23 november.
Het sterrenbeeld heeft in de geschiedenis bij Schorpioen (Scorpius) gehoord, en werd "Chelae Scorpionis", "de Scharen van de Schorpioen" genoemd. De naam Zuben Elgenubi betekent "zuidelijke poot van de schorpioen".


Buitenplaats aan de Amstel uit de 16de eeuw
In 1580 was de buitenplaats eigendom van Mr W. Bardes, burgemeester van Amsterdam.
In 1650 vestigde Graaf Frederik Hendrik er zijn hoofdkwartier toen hij in opdracht van Prins Willem II Amsterdam een lesje moest leren voor te eigenmachtig optreden. In 1804 werd er een koffiehuis in gevestigd en in 1845 werd het gesloopt.


Straat in Westwijk
Westduinen is ook te vinden als duingebied in Goedereede, een gemeente in de provincie Zuid-Holland.


Kasteel Westhove is een kasteel op Walcheren, het ligt buiten Oostkapelle. Het kasteel werd in een oorkonde van 1277 van graaf Floris V vermeld als zijnde eigendom van de abdij te Middelburg, maar het is niet duidelijk hoe oud het kasteel toen was.
Op 14 april 1401 werd het goed opgedragen aan Willem van Beijeren, graaf van Oostervant, waarna hij het als onversterfelijk erfleen terug kreeg. Telkens als er een nieuwe abt kwam, werd de tenaamstelling aangepast.
De abt was een machtig man in Zeeland, hij was ook voorzitter van de Staten van Zeelanden Walcheren, en de Staten vergaderden in de abdij. In 1413 werd Westhove voor 25 jaar verpacht aan Philips van Borssele, heer van Cortgene


Deze wijk is in het westelijke gebied van Amstelveen gebouwd.

Winkelcentrum Westwijk wordt vernieuwd
Winkelcentrum Westwijk gaat met circa 3500 m² winkels uitbreiden, onder meer met een tweede supermarkt. De gemeente realiseert een nieuw wijkcentrum en knapt het openbare gebied op. De bestaande winkelpassage wordt eveneens gemoderniseerd. Daarnaast komen er 20 vrije sector huurwoningen bij in het winkelgebied.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


Gemeente Amstelveen, Delta Lloyd Vastgoed en ontwikkelingscombinatie WPM/Did Vastgoedontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over uitbreiding van het winkelcentrum Westwijkplein en van de nieuwbouw van het wijkcentrum.

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken : “Dit is een mooi resultaat voor Amstelveen. Een flinke economische injectie in het gebied. Daarnaast een volledig nieuw wijkcentrum. Ik zal me er voor inzetten, dat de bewoners en ondernemers goed geïnformeerd zijn over de hele vernieuwingsslag bij winkelcentrum Westwijkplein.” Verwachting is, dat de voorbereidende werkzaamheden in het eerste kwartaal 2015 starten.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Artist impression van het vernieuwde Westwijkplein


Op 27 maart 2013 werd de eerste bijeenkomst gehouden om bewoners te informeren over de plannen 'herontwikkeling winkelcentrum Westwijk'. Het plan is om het winkelcentrum uit te breiden met ca. 3.500 m² zodat er in totaal 8.700 m² winkels aanwezig is. De aanleiding hiervoor is de uitbreiding van woonwijk Westwijk. Dit vraagt om extra voorzieningen.

De grootste wijk van Amstelveen krijgt dan een passend en volwaardig winkelaanbod op wijkniveau met meer keuzemogelijkheden voor de bewoners. Zowel vanuit de bestaande ondernemers als vanuit de markt is voldoende vraag om tot een goede invulling, (waaronder een tweede supermarkt) te komen. Behalve extra winkels komen er 20 woningen in de vrije sector (huur en koop) bij.

Een deel van het wijkcentrum wordt gesloopt, waaronder de sporthal. Rond het overblijvende deel - met op de begane grond de bibliotheek - wordt het vernieuwde ontmoetingscentrum Westwijkplein gebouwd. Het nieuwe wijkcentrum wordt compacter, dan het huidige. Er wordt gekozen voor een betere en meer doelmatige invulling. Onder andere de bibliotheek, een multifunctionele activiteitenruimte voor jong en oud, een grote zaal en een cafévoorziening krijgen hier een plek.Molen achter het buurtschap de Zwarte Kat 1629-1914.


Werkplaats, fabriek waar geweven wordt, textielfabriek.
Weven is door het op bepaalde wijze, dwars op door elkaar dooreen vlechten van stellen garen (draden) een samenhangend geheel van een bepaalde oppervlakte, een weefsel of doek vervaardigen op een daartoe ingericht toestel.


Rivier
De Wezer (Duits: Weser) is een rivier in Duitsland, de grootste die in dat land begint en eindigt (in de Noordzee). De Wezer draagt die naam vanaf Hann. Münden, waar de Werra (298 km, bron in het Thüringer Woud) en de Fulda (218 km, bron in de Rhön) samenvloeien. De namen Wezer en Werra gaan terug op dezelfde stam en feitelijk is de Werra dan ook te beschouwen als de bovenloop van de Wezer.


Dr. Florentinus Marinus Wibaut
(23 juni 1859 te Vlissingen - 29 april 1936 te Amsterdam)
Nederlands politicus voor de SDAP.


Wieringen
Gemeente in de provincie Noord-Holland.
Het was vroeger een eiland in de Zuiderzee en werd door het Amsteldiep gescheiden van Noord-Holland.


Vorige - Volgende