Bijgewerkt: 1 februari 2023

Keramiek uit Zuid-Afrika - 2005

Foto's -> Gebeurtenissen -> Bibliotheek Amstelland

Keramiek uit Zuid-Afrika
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Koppen van keramiek

In de Centrale Bibliotheek Amstelveen aan het Stadsplein is op 17 oktober 2005 een keramiektentoonstelling van kunstenaars uit Zuid-Afrika geopend. Deze is tot en met 20 november 2005 te bezichtigen.

"DIG THIS!" is een keramiektentoonstelling uit de collectie van het Nelson Mandela Metropolitan Art Museum (tot 2002 King George VI Art Gallery) in Port Elisabeth. De tentoonstelling omvat werk van een tiental kunstenaars uit de gemeente Uitenhage, waarmee Amstelveen via de Stichting Steun Uitenhage al 10 jaar contact heeft. De hoge artistieke kwaliteit van het keramiek is een afspiegeling van het nieuwe, veelkleurige Zuid-Afrika.

Hoekstra-Siebinga
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Vice-voorzitter van SICA, mevrouw Akkeleen-Hoekstra-Siebinga verwelkomt de aanwezigen


Jan Slop
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Projectleider de heer Jan Slop van Stichting Steun Uitenhage vertelde over zijn werk en ervaringen in Zuid-Afrika


Ter informatie
De vier Noord-Hollandse gemeenten Alkmaar, Amstelveen, Heerhugowaard en Oostzaan hebben in 1995 de Stichting Steun Uitenhage Zuid-Afrika opgericht om het lokale bestuur in Uitenhage te ondersteunen. Uitenhage ligt ongeveer 50 kilometer ten noorden van de havenstad Port Elizabeth in de provincie Oostkaap. De stad telt ca. 292.000 inwoners, waarvan zo’n 26.000 blanken en 46.000 kleurlingen in en rond het centrum wonen. Rondom Uitenhage liggen de townships Kwanobuhle en Langa. Daar woont het grootste gedeelte van de zwarte bevolking (circa 200.000). De werkloosheid is er hoog, de inkomens laag.

De Stichting Steun Uitenhage ondersteunt verschillende initiatieven in de stad, zoals een opvangtehuis voor straatkinderen, de realisatie van een verpleegtehuis voor ouderen, training van ambtenaren en raadsleden en werkgelegenheidsprojecten. Vorig jaar is een Memorandum of Understanding (MoU) opgesteld, waarin de betrokken partijen in Zuid-Afrika hebben aangegeven dat zij al het mogelijke zullen doen om de projecten te realiseren. In 1997 is in Uitenhage een woningcorporatie opgericht, de Uitenhage Housing Association (UHA), met financiële en deskundige ondersteuning van de Stichting Steun Uitenhage. Een woningcorporatie als middel om sociale woningbouw te realiseren is een nieuw verschijnsel in Zuid-Afrika. De oprichting heeft dan ook veel tijd gevergd, maar binnen niet al te lange tijd zal de HAU huizen bouwen voor mensen met een laag inkomen die nu in de townships wonen. De bouwplannen van de UHA dragen ook bij aan de werkgelegenheid voor de zwarte bevolking.

Ariëlla Kornmehl
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Schrijfster en filosofe Ariëlla Kornmehl, die onlangs is teruggekeerd na een verblijf van een paar jaar in Zuid-Afrika, presenteerde haar nieuwste boek De Vlindermaand.


Zwarte schaap
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Een origineel ontwerp: Black Cow with faces- by Nomabaso Bedeshe


Veel stukken van de tentoonstelling hebben een unieke historische waarde en zullen een permanente plaats krijgen in het Red Location Museum in Port Elisabeth. Dit is een nieuw museum in de oudste krottenwijk van de havenstad. De collectie van dit museum is grotendeels gewijd aan de bevrijdingsstrijd gedurende de apartheidsjaren.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen