Bijgewerkt: 29 november 2021

Cultureel Centrum - 1972

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Cultureel Centrum
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De eerste foto van de bouwactiviteiten- najaar 1972

Op 3 september 1962 besloot de gemeenteraad van Nieuwer-Amstel een cultureel centrum aan Plein 1960 te bouwen. Al jaren spraken mensen binnen de gemeente over mogelijke oplossingen. De gemeenteraad liet het Architectenbureau Van den Broek en Bakema een ontwerp maken, dat goed aansloot bij de oprukkende stad Amstelveen eind jaren 60 van de vorige eeuw.

Casimir theater Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wegens gebrek aan een centrum voor culturele zaken werd de aula van het Casimir Lyceum hiervoor gebruikt


Cultuurstrip Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 1959)

Voor (kinder)voorstellingen die in de openlucht plaats konden vinden werd
het Openlucht theater achter de Kruiskerk gebruikt

Het was een prachtig ontwerp, alleen financieel was het niet haalbaar en werd op 17 september 1969 door de gemeenteraad weggestemd. Er werd een nieuw en eenvoudiger plan ingebracht, dat meer haalbaar leek, ook in financieel opzicht. De raadscommissie voor cultuur had een aantal schouwburgen in Nederland bezocht, waaronder in Doetinchem. De opzet en vorm van de Schouwburg Amphion daar enthousiasmeerde. Daarom kreeg de architect van dit theater, Ir. R. D. Bleeker uit Den Haag, de opdracht om een ontwerp voor het Amstelveense cultureel centrum te maken.

Cultuurstrip Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Architect ir. Bleeker

De Wakkeren
Een groep betrokken Amstelveners, 'De Wakkeren', hadden ernstige kritiek op de opzet van het toekomstig cultureel centrum. De Wakkeren hadden zeer verre gaande ideeën over de vorm en de essentie van een nieuw cultureel centrum. Hun opvatting was dat er meer moest gebeuren dan een passieve consumptie van kunst alleen. De Wakkeren verzochten het gemeentebestuur om een openbaar gesprek te voeren over het cultureel centrum. Dit gesprek vond plaats op 8 mei 1970, in de recreatiezaal van het politiebureau, waar ruim tweehonderd belangstellenden aanwezig waren. De actiegroep accepteerde daar de uitdaging van burgemeester en wethouders om haar opvattingen op schrift te stellen. Zodoende verscheen op 8 augustus 1970 het 'bericht van de Wakkeren', waarin de ideeën van de actiegroep waren samengevat.

Het gevolg van de hoorzitting was dat een 'Overlegorgaan Cultureel Centrum' (het O.C.C.) werd opgericht, waarin vele cultureel gerichte groeperingen uit de bevolking vertegenwoordigd waren, samen met de Wakkeren, de Stichting Wijkgemeenschap Amstelveen, de Amstelveense Raad voor Jeugd en Jongerenwerk, gemeenteraadsleden en ambtenaren. In de zomer van 1970 vergaderde het O.C.C. vaak en publiceerde tenslotte een rapport, waarin de wensen ten aanzien van een cultureel centrum waren opgenomen.

Conclusies
 • de plaats van het cultureel centrum zou aan het Plein 1960 moeten zijn en niet aan de Poel;
 • integratie met de rest van het centrum;
 • in de hal van het gebouw zou de VVV moeten komen;
 • een bioscoop zou worden toegevoegd en dat in de grote zaal, ook andere dan theateractiviteiten zouden kunnen plaatsvinden.

  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  6 juni 1973 - Wethouder H. Maaten slaat de eerste paal

  Het herziene plan werd door de gemeenteraad aanvaard en in september 1972 ging de Provincie Noord-Holland ook akkoord. Op 6 juni 1973 werd de eerste paal geslagen door wethouder voor cultuur H. Maaten. Die paal was door leerlingen van de Theo Thijssenschool beschilderd als een kleurige totempaal.

  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Kruispunt op het Plein 1960
  In het midden de Rembrandtweg, rechts plein 1960 en het huisje links was gebouwd bij het Trampoline centrum.

  Inmiddels was een bouwteam gevormd dat later, in de ogen van insiders, wonderen zou verrichten aan snelheid en organisatie. Het bestond uit architect Bleeker en zijn projectleider Brouwer, de binnenhuisarchitect Kho Liang Ie en zijn compagnon Nel Verschuuren, de toneeladviseur Wim Vesseur, wethouder Maaten, de heren Haarsma, van Beek en Molenaar van de Bouwtechnische Dienst, de heer Hendriks van het technische adviesbureau Van Heugten en Hans Luyten van het bureau culturele zaken. Op 1 september 1974 voegde zich Wim Bary bij het gezelschap.

  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  1973- Het Cultureel Centrum in aanbouw


  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  18 september 1973 - Guus Hermus en Ko van Dijk hijsen de vlag

  Zeventig mannen van de aannemer en tientallen onderaannemers werkten tegelijk in dat ene gebouw. Op 18 september 1973 werd het hoogste punt van de toneeltoren bereikt en hebben Guus Hermus en Ko van Dijk de vlag gehesen. Zij zijn hoofdrolspeler en regisseur in de produktie Cyrano de Bergerac, die in februari 1975 in het cultureel centrum werd opgevoerd. (Het bronzen beeld van Cyrano, gemaakt door de beeldhouwer Arie Teeuwisse en door de ABN aan het cultureel centrum geschonken, staat nog steeds in de hal van de Schouwburg.

  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Het gebouw begint vorm te krijgen


  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Het dak zit erop


  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  December 1974

  Amstelveen had haast want na al die jaren van wachten verlangde men er naar, om al in seizoen 1974/75 het nieuwe gebouw te betrekken. November 1974 was niet haalbaar, maar op 3 januari 1975 wilde men de nieuwjaarsreceptie in het cultureel centrum houden en dat werd tegelijk de dag van de officiële opening.

  Openingsgebeuren Cultureel Centrum Amstelveen
  Van 3 januari (officiële opening) tot en met 12 januari 1975


  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Het vignet van Gerard Vernars- een klassieke theater plattegrond

  Café-restaurant "Du  Théatre"
  Het café-restaurant "Du Théatre" was dagelijks geopend van 17.00 - 24.00 uur. Indien er echter géén voorstellingen, concerten, vergaderingen e.d. waren, kon het voorkomen dat het restaurant eerder gesloten werd. Deze maatregel hebben ze moeten nemen i. v. m. de bezuinigingen. Dit café-restaurant kende vele mogelijkheden voor lunch, diner, koud buffet, diner-dansant, (huwelijks) receptie, jubileum, vergadering en zakendiner. (voor 20 - 100 personen).

  Cafe du theatre Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Het logo met het telefoonnummer van het Café Du Théâtre


  Het café-restaurant "Du Théatre" bracht iedere vrijdag- en zaterdagavond vóór de voorstelling vanaf 17.30 uur een
  MENU SPECTACLE DU THÉATRE á ƒ 26,- per persoon.
  Het menu voor de maand oktober 1983 was:
  Potage Condé: een soep, die ons vast voorbereidt op de herfst, met bruine bonen, spek en worteltjes
  Brochette du Théatre: een spies met kipfilet, gehaktballetjes, uien en paprika, hierbij werd geserveerd pilav rijst en witte koolsalade en knoflooksaus
  Gateau Normande: heerlijke frisse appeltaart met slagroom.

  Vrijdag 3 januari 15.00 uur officiële openingszitting. Burgemeester Jhr. Drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland draagt het gebouw over aan de goede zorgen van de gemeentelijke dienst voor cultuur. Directeur van deze dienst, Wim Bary, aanvaardt het gebouw.

  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Hans Luyten bedrijfsleider en directeur van de dienst voor cultuur Wim Bary


  De VVV - medebewoner van het centrum - presenteerde zich op ludieke wijze met een tekst, die werd geschreven door Bob Verstraete en op de band ingesproken door Hero Muller. Vervolgens wordt het verhaal 'Amstelveen' verteld. De tekst was van Tini Visser; de dia's waren gelicht uit de collectie van de gemeentelijke afdeling voorlichting. De wethouder voor culturele zaken H. Maaten nodigde een ieder, namens het gemeentebestuur van Amstelveen, uit om in de foyers het glas te heffen op het cultureel centrum. Het einde van de zitting was om ongeveer 17.15 uur.

  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Kho Liang Ie binnenhuisarchitect


  Cultuurstrip Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Gemeentebestuur Amstelveen, het college van burgemeester en wethouders op 1 januari 1975. Van links naar rechts, wethouder P.G. Heemskerk, wethouder D. Zittema, gemeentesecretaris T. Koorevaar, burgemeester jhr. drs, P.A.C. Beelaerts van Blokland, wethouder H. Maaten en wethouder B. Goudsmit


  Er werd een ieder vriendelijk verzocht, in verband met de voorbereidingen van het avondgebeuren, om het cultureel centrum uiterlijk om 17.30 uur te verlaten. Vanaf 19.00 uur werd de opening  van het cultureel centrum gecombineerd met een nieuwjaarsreceptie voor de burgerij. Nagenoeg het gehele gebouw werd opengesteld. Om 19.30 uur en 21.30 uur verzorgden Fons Jansen(met speciaal voor Amstelveen geschreven teksten) en het Internationaal Folkloristisch Danstheater twee voorstellingen van elk ongeveer 50 minuten. Burgemeester Jhr. Drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland begroette aan het begin van het programma de gasten. Wim Bary, directeur van de gemeentelijke dienst voor cultuur, sloot het programma af.

  Opening van de tentoonstelling: Amstelveense kunstenaars - theater en beeldende kunst. (Deze expositie duurde tot en met 9 januari). Iedere Amstelvener en elke andere belangstellende werd deze dag in de gelegenheid gesteld het gebouw tot zich te nemen. Amateur-gezelschappen uit Amstelveen bespeelden de mensen vanaf het toneel en in de zaal.

  Veel activiteiten (alle met als raakvlak 'theater' of 'cultuur') vonden plaats door het gehele gebouw en werd wederom overal het glas geheven. De muziek werd verzorgd door het orkest 'De Amstelairs' onder leiding van Wim Kroon.

  Zaterdag 4 januari van 12.00 tot 24.00 uur was er open huis. Er werd een koffieconcert gegeven in de foyer, door het Nederlandse Harpensemble.
  Zondag 5 januari 12.00 uur. De entree, inclusief koffie of limonade, voor het zondagmiddagprogramma bedroeg ƒ 4,00 en ƒ 2,50 voor CJP en jongeren tot 16 jaar.
  Om 20.15 uur werd het toneelstuk De babyfoon van Herman Lutgerink door de toneelgroep Centrum in het theater opgevoerd, waarvoor er een entree van ƒ 7,50 en ƒ 5,00 CJP werd gevraagd.
  Maandag 6 januari om 14.30 uur was er een mini-mik-show met onder andere 'Gait Jan Kruutmoes', 'Drika', 'Boer Voorthuyzen' en het mini-mik-orkest onder leiding van Kees de Nijs. Deze voorstelling was vooral bestemd voor 65-plussers en de entree bedroeg ƒ 3,50.
  Om 20.15 uur kwamen Ramses Shaffy en Liesbeth List waarvoor slechts ƒ 7,50 en ƒ 5,00 betaald moest worden.
  Dinsdag 7 januari trad om 20.15 uur het Ballet van Vlaanderen op, onder leiding van Jeanne Brabants en André Leclair. Deze voorstelling vond plaats in het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord.
  Woensdag 8 januari kwam om 20.15 uur André van Duin’s Pretmachine, met André van Duin, Frans van Dusschoten, Corrie van Gorp, Donald Jones en de Robert Kaesen Dancers. Ook hier was de entree laag gehouden, ƒ 7,50 en ƒ 5,00.
  Donderdag 9 januari ving om 20.15 uur een concert aan van het Amsterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Anton Kersjes, met als solist Daniel Wayenberg (piano). Er werden werken van Liszt, Tsjaikowsky en Kodály gespeeld. De entree bedroeg ƒ 5,00.
  Vrijdag 10 januari was er om 20.15 uur een popconcert van de groep Alquin tegen een entreeprijs van ƒ 5,00.
  Zaterdag 11 januari om 14.00 uur was er een musical - mannetje van Stavoren - voor kinderen geschreven door Mies Bouhuys en uit te voeren door het Amstel Toneel. De entree bedroeg ƒ 2,50.
  Om 20.15 uur begon een concert van Boy Edgars Big Band met medewerking van de zangeres Gerrie van der Kley, met een entreegeld van ƒ 5,00.
  Zondag 12 januari om 12.00 uur stond: “Laat maar eens horen”op het programma en bestond uit het musiceren voor en door Amstelveense kinderen en volwassenen, waar de entree gratis was.
  ’s Avonds om 20.15 uur trad het Ballet National du Senegal op met oeroude Afrikaanse dansen in een splinternieuw theater. Het was de slotmanifestatie van de openingsweek van het cultureel centrum Amstelveen en kostte slechts ƒ 7,50 en ƒ 5,00 om dit bij te wonen.
  Vanaf zondag 12 januari werd een tentoonstelling gehouden in de foyer met de naam “Balans In Lijn”. Het was een tentoonstelling over 25 jaar politieke partijen van Fritz Behrendt.

  Voor de voorstellingen in de feestelijke openingsperiode van 5 tot en met 12 januari golden, ter kennismaking, speciale, zeer lage prijzen zoals beschreven. Vanaf dinsdag 14 januari werden weer de gebruikelijke entreeprijzen gevraagd. Zo ook voor de voorstelling “een klein concert” met Liselore Gerritsen, Laurens van Rooyen en Harry Sacksioni.

  Het café-restaurant Du Theatre was vanaf 4 januari dagelijks, óók op zondag, geopend van 11.00 tot 24.00 uur.

 • Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen

  Zoeken
  OTHER LANGUAGES

  Amstelveen in english Amstelveen magyarul
  LINKS