Bijgewerkt: 12 april 2024

Brentano
Klaasje Zevenster - 2005

Foto's -> Gebouwen -> Zorgcentra en Seniorenwoningen

BrentanoKlaasje Zevenster
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Zorgcentrum Klaasje Zevenster van de Stichting Brentano

Klaasje Zevenster is een zorgcentrum, waarbij iedereen een eigen appartement bewoont en ieders privacy wordt gerespecteerd. In Klaasje Zevenster is plaats voor 140 bewoners. Het gebouw ligt op de hoek van de Klaasje Zevensterstraat, de Camera Obscurastraat en de Oranjebaan. Klaasje Zevenster telt 120 eenpersoons appartementen en 10 tweepersoons appartementen

Brentano Klaasje Zevensterstraat Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het gebouw is gelegen aan de Klaasje Zevensterstraat 67


Brentano Klaasje Zevensterstraat Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Eetzaal van Klaasje Zevenster
Het gebouw is gefotografeerd vanaf de Oranjebaan


Brentano Klaasje Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Het gebouw van de aanleunwoningen


Aan de westkant van Klaasje Zevenster liggen 33 gerenoveerde driekamerflats met lift en balkon. Het gebouw bestaat uit twee en drie woonlagen en de flats zijn voorzien van een intercom naar de centrale hal, waar zich ook de brievenbus bevindt. Aan de oostzijde liggen 25 kamerflats en 47 driekamerflats met lift en balkon. Dit flatgebouw heeft 4 woonlagen en is ook voorzien van een intercom en brievenbus in de centrale hal.

Brentano Klaasje Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Aanleunwoningen aan de Camera Obscurastraat


Vernieuwing Zorgcentrum
Nieuws van februari 2009
Het initiatief van de Stichting Brentano Amstelveen en de Stichting Brentano Steun des Ouderdoms om in zorgcentrum Klaasje Zevenster moderne zorg te bieden en bouwtechnisch te verbeteren is door B&W uitgewerkt in een concept-Nota van Uitgangspunten (NvU). De ambitie is een plan te ontwikkelen in de sfeer van ‘Wonen met zorg’. Het programma voor het vernieuwde complex bevat 72 eenheden in intramurale groepswoningen met 24-uurs zorg. Daarnaast komen er circa 160 zelfstandige woningen. Wethouder Zorg en volksgezondheid, Dolf Veenboer: ‘Dit initiatief sluit aan bij het streven tot extramuralisering. Het verheugt me dat hiermee in Amstelveen nog meer invulling komt van deze breed maatschappelijk levende wens.’ Wethouder Ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols, vult aan: ‘Bovendien toont dit project dat we in Amstelveen ondanks de recessie doorgaan met mooie bouwprojecten. Ik ben blij met deze nieuwbouw voor dit mooie doel.’

De 72 onzelfstandige eenheden komen in 10 groepswoningen van 6 eenheden voor psychogeriatrische zorg, daarnaast zijn er 12 eenheden bestemd voor cliënten somatiek. De zelfstandige woningen zullen variëren in huurprijs en de verdeling is globaal dat er 50 zorgappartementen komen in het middeldure huursegment en 110 comfortappartementen in het dure huursegment. In de vervolgfase wordt door de Stichting Brentano Amstelveen een sociaal plan opgesteld. Het sociaal plan wordt uiterst zorgvuldig vormgegeven en zal een gefaseerd uitgevoerd herhuisvestingsplan voor de bewoners bevatten. Hierbij wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd om de huidige bewoners terug te laten keren in een voor hen passende woning op de vernieuwde locatie. De wensen van de bewoners worden de komende periode geïnventariseerd. Deze zullen mede input vormen voor het op te stellen sociaal plan. Ter aanvulling is er sprake van 200 m2 aan zorgvoorzieningen en ongeveer 2.000 m2 aan commerciële voorzieningen (inclusief restaurant). Deze voorzieningen zijn in eerste instantie bedoeld voor de bewoners, maar het is de bedoeling dat ook bewoners van de wijk gebruik kunnen gaan maken van deze voorzieningen

Eerste stap naar vernieuwing
Maandagavond op 3 maart 2009 werden de nieuwbouwplannen en het nieuwe zorgconcept van het toekomstige nieuwe zorgcentrum Klaasje Zevenster gepresenteerd door het bestuur van de Stichting Brentano en medewerkers van de gemeente Amstelveen.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Locatiemanager van het zorgcentrum, Mirjam Lammers (r) bespreekt de plannen met de bewoners


'Wonen met zorg'
Het complex verkeert in verouderde staat en de eigenaren - de Stichting Brentano Steun des Ouderdoms (SBS) en de Stichting Brentano Amstelveen (SBA) - willen het concept niet alleen bouwtechnisch verbeteren, maar willen ook een nieuw zorgconcept aanbieden dat beter aansluit op de behoeften van de huidige en toekomstige senioren.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een medewerkster van de gemeente informeert een bewoner over de nieuwbouwplannen van 'Klaasje'


De ambitie is een project te ontwikkelen in de sfeer van 'Wonen met zorg'. Het nieuwe programma zal bestaan uit 72 intramurale eenheden met 24-uurs zorg, dit zijn de zogenaamde onzelfstandige woningen. Daarnaast worden circa 160 zelfstandige woningen gerealiseerd, waarvan 50 zorgappartementen (waarvoor een zorgindicatie is vereist) en circa 110 comfortwoningen in een gedifferentieerd huuraanbod.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Mevrouw Irene Hermans voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Brentano in gesprek tijdens de bijeenkomst


Sociaal plan en herhuisvesting
In de vervolgfase wordt door de Stichting Brentano Amstelveen een sociaal plan opgesteld. Het sociaal plan wordt uiterst zorgvuldig vormgegeven en zal een gefaseerd uitgevoerd herhuisvestingplan voorde bewoners bevatten. Hierbij wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd om de huidige bewoners terug te laten keren in een voor hen passende woning op de vernieuwde locatie. De wensen van de bewoners worden de komende periode geïnventariseerd.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dolf Veenboer (PvdA) wethouder onderwijs, jeugd en zorg en mevrouw Mirjam Lammers-Snijders, Regiomanager Noord van de Stichting Brentano staan even stil voor de foto


Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Voorzitter van de Raad van Bestuur, Irene Hermans praat even bij met Remco Pols (PvdA) wethouder ruimte, bouwen en wonen


Bouw
Doelstelling is om in de tweede helft van 2011 te starten met de bouwwerkzaamheden. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden. Wordt vervolgd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen