Bijgewerkt: 1 februari 2023

Afscheid Els Verhagen - 2009

Foto's -> Gebeurtenissen -> Bibliotheek Amstelland

Afscheid Els Verhagen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Els Verhagen luistert naar de toespraak van de voorzitter

Na 16 jaar dienstverband nam Els Verhagen op donderdagmiddag 14 mei 2009 afscheid van het openbaar bibliotheekwerk in de regio Amstelland. Zij was sinds 1993 directeur van Bibliotheek Amstelveen. Vanaf 1 januari 2008 was zij directeur/bestuurder van Amstelland Bibliotheken.

Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Veel mensen wachten in de rij om van Els Verhagen afscheid te nemen


Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De 'buurvrouw' Hetty Tjalkens, directeur van de Kunstuitleen Amstelveen neemt ook afscheid


Het afscheid van de directeur trok honderden mensen naar de bibliotheek, waar de ceremonie met hapjes en drankjes werd georganiseerd. In een lange rij stonden de vele kennissen, collega’s en gewoon geïnteresseerden te wachten, om afscheid te nemen van Els Verhagen, die van een uitleen-bibliotheek een kenniscentrum maakte in het Stadshart.

Voorzitter Iris van de Weide namens de Raad van Toezicht van de Stichting Amstelland Bibliotheken heette iedere aanwezige heel hartelijk welkom op het afscheid van Els Verhagen. Ze zei dat ze het erg leuk vond dat vanuit alle windstreken mensen gekomen, om van Els afscheid te nemen.

Van de Weide: “In de afgelopen 16 jaar heeft Els de voormalige bibliotheek Amstelveen uitgebouwd tot één van de toonaangevende bibliotheken van Nederland. Een bibliotheek die ook internationaal bekendheid geniet. Met ongeveer 1 miljoen bezoekers per jaar is de huidige bibliotheek de grootse culturele instelling in de regio.

Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Iris van de Weide voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Amstelland Bibliotheken tijdens haar toespraak


Els heeft op een bevlogen en inspirerende wijze ervoor gezorgd, dat de bibliotheek een centrum van kennis en cultuur is geworden. Eerst in Amstelveen en na de fusie, ook in Uithoorn en Aalsmeer. In tijden waar de bibliotheekwereld onder druk staat, is Amstelland Bibliotheken nog steeds een koploper op het gebied van pashouders, uitleningen en vele andere vormen van informatieverstrekking.

Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De aanwezigen kijken toe


Een mooi moment om het stokje over te dragen. De opvolger is Christine Kempkes, die onlangs is begonnen als nieuwe directeur/bestuurder en op een prima wijze door Els is ingewerkt. Ik denk dat je trots kan zijn op wat je hier hebt neergezet. Wij, als Raad van Toezicht, bedanken je heel hartelijk voor alle inzet ten behoeve van de bibliotheek. Wij wensen je het allerbeste. Ga je heel erg goed!”

Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Gerard Lohuis, directeur P60 vertelt over zijn jarenlange ervaringen met Els Verhagen


Na de toespraak van mevrouw Van de Weide vroeg ze Gerard Lohuis, directeur van het Poppodium P60 en voorzitter van Directeurenoverleg Cultuur van de gemeente Amstelveen om naar de microfoon te komen en hij vertelde over Els Verhagen:

“Wij hebben je leren kennen als een zeer gepassioneerde spreker, opeisend optreden in het belang van de bibliotheek, maar ook met heel leuke constructieve ideeën. Allemaal steeds gericht op vooruitgang, ontwikkeling en innovatie. Daarnaast was je heel erg geïnteresseerd in de zielen morselen van de mens. Je vatte het altijd samen, als de “human interest”, met welke je goede resultaten had bereikt voor de culturele instellingen in Amstelveen.

Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Els Verhagen en Ineke van Andel van de management ondersteuning genieten van de toespraken


Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Frans Hellendall (m) tussen het publiek


Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Christine Kempkes, de nieuwe directeur van de bibliotheek kijkt en luistert naar de afscheidstoespraken


Daarvoor willen wij je enorm hartelijk danken en wij denken ook, dat je ons in de gaten zult houden. Wij hopen, dat je ons blijft volgen, om de culturele ontwikkelingen in Amstelveen een warm hart toe te dragen en wij wensen je een hele prettige mooie tijd, die nu voor je ligt voor al die dingen waarvoor je geen tijd had. “

Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Els Verhagen luistert naar de toespraken


Na zijn toespraak overhandigde Gerard Lohuis aan Els Verhagen een groot leeg spaarvarken met de woorden: “Dit is een spaarvarken zonder inhoud. De inhoud komt namelijk nog steeds binnen. Je eigen organisatie zal je binnen twee weken het gevulde spaarvarken aanbieden. Ik heb namelijk aangegeven dat je heel graag een kunstwerk wilt, dat je het straks zelf kunt kopen”.

Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Gerard Lohuis overhandigt het lege spaarvarken aan de scheidende bibliotheek directeur


Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Met de kus van Gerard Lohuis is het afscheidsfeest nog niet afgelopen


Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De favoriete columniste van de directeur, Nausicaa Marbe aan het woord


Na de toespraken hield columniste Nausicaa Marbe een korte lezing. Frans Hellendall wethouder cultuur, overhandigde aan de scheidende directeur de gemeentelijke onderscheiding, de Legpenning in brons van Amstelveen, met de woorden:

“Geachte Dames en Heren, beste Els,
Onze bibliotheek verliest haar gezicht! Want Els, voor mij ben jij - zoals ook voor vele anderen – de identificatie van onze bibliotheek. Het zal ontzettend wennen zijn om jou in die hoedanigheid te moeten missen.

Jij bent dan ook maar liefst zestien jaar directeur van onze bibliotheek. Ik zeg onze bibliotheek, om de bibliotheek van Amstelveen aan te duiden. Zo noemen kan ik hem eigenlijk niet meer, want in jouw periode is die uitgegroeid tot Bibliotheek Amstelland, nu ook Aalsmeer en Uithoorn omvattend.

Om daar meteen wat langer bij stil te staan: zoals je heel goed weet was ik daar in het begin best kritisch over. Mijn angst was dat de inspanningen voor de integratie van de drie bibliotheken mogelijk ten koste zou gaan van de kwaliteit in Amstelveen. Maar met jou stevig aan het roer is dat niet gebeurd.

Integendeel, Aalsmeer en Uithoorn kunnen profiteren van de organisatie zoals die in Amstelveen functioneerde. De resultaten van 2008 - het eerste fusiejaar - zijn zeer indrukwekkend: certificering, vele standaardisaties, volledige zelfservice, twee procent meer pashouders, ruimere openstelling in alle zes filialen! Een fantastisch resultaat.

Om nu wat terug te gaan in de tijd: jouw voorgaande huzarenstukje was de bouw van de nieuwe centrale bibliotheek in het nieuwe Stadshart. Jij hebt je daar buitengewoon voor ingespannen. Maar het resultaat mag er dan ook zijn. De centrale vestiging is schitterend geworden, zowel qua uiterlijk, inrichting, het service-concept - als de vele extra diensten, zoals de internet-faciliteiten, de lezingen en de cursussen.
Het is een voorbeeld voor vele andere bibliotheken geworden in Nederland en zelfs in het buitenland. Het resulteerde in de prachtige erkenning ‘Beste bibliotheek van Nederland’. Iets waar de gemeente Amstelveen en ik als wethouder cultuur bijzonder trots op zijn.

Dat mijn familie iets met lezen heeft wist je al, mijn zus bijvoorbeeld heeft haar steentje aan de bibliotheek bijgedragen als hoofd van het filiaal Westwijk. In deze periode hebben wij trouwens verder samengewerkt aan de vernieuwing van de bibliotheek in Middenhoven. Ook die is weer heel modern, mooi en aantrekkelijk geworden. Ook die kan weer dienen als voorbeeld voor de eigentijdse bibliotheek.

Die kwaliteit weten de gebruikers te waarderen. De klanttevredenheid is hoog. Daarmee weet de bibliotheek zich voor een belangrijk deel te onttrekken aan negatieve landelijke trends in de bibliotheekwereld. Dat bleekt toen wij vorig jaar samen bij een groot landelijk congres waren over de toekomst van de openbare bibliotheken. De sfeer was zorgelijk. Want er komen steeds meer vrijetijdsbestedingen en informatie komt door internet steeds ruimer en makkelijk beschikbaar.

Het is dus een enorme prestatie dat onze bibliotheek zich best wel aan die trends weet te onttrekken, door een enorm kwaliteitsbewustzijn en vernieuwing. Jij hebt daarnaast je ingespannen voor het belang van de openbare bibliotheek via diverse bestuurslidmaatschappen op provinciaal en landelijk niveau.

Verhagen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een bronzen Legpenning van de gemeente Amstelveen, kreeg Els Verhagen na 16 jaar werk in de Bibliotheek Amstelveen


Maar je hebt je niet alleen voor de bibliotheek ingespannen. Via het directeuren-overleg heb jij je ingespannen voor de belangen van alle in het Stadshart gevestigde cultuurinstellingen. En toen, afgelopen december, liet je een bommetje vallen in dat overleg van de cultuurinstellingen. Je vertelde je best bewaarde geheim, je leeftijd. Wat niemand voor mogelijk hield gebeurde, je ging dit voorjaar al stoppen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Je liet ons allen in verbijstering achter. Bij dit afscheid kan ik zeggen: mevrouw Verhagen, uw activiteiten hebben uiteraard plaats gevonden vanuit uw functie, maar gaan veel verder dan redelijkerwijs verwacht mag worden. Uw verdiensten hebben een uitstraling ver buiten de bibliotheek en ver buiten Amstelveen. Dat is voor het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen reden om u te eren met de gemeentelijke onderscheiding, de Legpenning in brons van Amstelveen.
Van harte gefeliciteerd!

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen