Bijgewerkt: 12 april 2024

Zonnehuisgroep
Verpleeghuis Beth Shalom - 2011

Foto's -> Gebouwen -> Zorgcentra en Seniorenwoningen

ZonnehuisgroepVerpleeghuis Beth Shalom
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De hal van Htel loopt snel vol


Op zondagmiddag 13 maart 2011 werden officieel de deuren van het nieuw gebouwde verpleeghuis Beth Shalom ('Beth-Shalom' betekent in het Hebreeuws: 'huis van vrede') in Amstelveen geopend. De nieuwe instelling is modern, goed bereikbaar en geeft psychogeriatrische cliënten de kans om zo goed mogelijk te wonen in een warme omgeving.

Professionaliteit staat voorop en cliënten kunnen hier desgewenst leven volgens de joodse regels. Directeur Michaël Bloemendal: "We hebben resultaten gebruikt uit internationaal onderzoek, dat advies geeft over welke praktische hulpmiddelen deze bijzondere groep bewoners kunnen helpen om zo prettig mogelijk te wonen. En dat zie je terug tot in de kleinste details in het huis".

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De gebakjes van Beth Shalom


Op 6 maart was de opening voor de gebruikers (bewoners, hun familie, personeel en vrijwilligers) en op 13 maart vond de formele opening plaats in de aanwezigheid van genodigden, waaronder burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een van 'De Hartelijke Dames' deelt kleine rode hartjes stickers uit


Beth Shalom is voortgekomen uit de joodse bejaardenzorg in Nederland, die inmiddels exact 100 jaar bestaat. In 1911 werd op initiatief van rabbijn Meijer de Hond de Joodse Invalide opgericht voor 'chronisch invalide oude joodse mannen en vrouwen, die zich in het stedelijk armenhuis bevonden'. Via groei en inkrimping, afsplitsingen en fusies is hieruit Beth Shalom ontstaan.

Naast een klein Joods zorgcentrum in Den Haag, is Beth Shalom het enige joodse zorgcentrum voor ouderen en verplegingbehoevenden in Nederland. Het heeft dan ook een landelijke functie. Begin januari 2011 verhuisden de psychogeriatrische cliënten van het oude gebouw in Amsterdam-Osdorp naar het nieuwe gebouw in Amstelveen.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Michael Bloemendal, directeur van de Stichting Beth Shalom verwelkomt de genodigde gasten


De ‘Hartelijke dames’ Amoize, Angelette en Mariequoize zongen de gasten en de medewerkers van het verpleeghuis toe tijdens een symposium. Tijdens het symposium in de zalen van Htel Serviced Apartments,
aan de Laan van de Helende Meesters werd door de sprekers onder andere uitgelicht, hoe belangrijk de mantelzorg is voor dementerende mensen en hoe moeilijk het is de weg te vinden naar de goede zorg. Paul van Asselt, directeur BOAG Advies en Management lichtte het thema toe vanuit de financiële hoek, want de financiering van de ouderenzorg in de (nabije) toekomst zal drastisch veranderen en dat brengt weer nieuwe problemen zich mee.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Paul van Asselt, directeur BOAG Advies en Management vertelt over de financiering van de ouderenzorg in de toekomst


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De 'Hartelijke Dames': Amoize, Angelette en Mariequoize begeleiden het symposium met hun zang


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Betsy Albers, programmaleidster bij kennisinstituut Vilans voor de langdurende zorg vertelt over de familieparticipatie, de betrokkenheid van de familie


De sprekers waren: dhr. Michael Bloemendal, Directeur Stichting Beth Shalom, mevrouw Joke Herngreen, Zonnehuisgroep, specialist ouderengeneeskunde, mevrouw Betsy Albers, programmaleidster bij kennisinstituut Vilans voor de langdurende zorg, dhr. Fedia Jacobs, psychiater van het Sinai Centrum, 'Helen uit overtuiging' - de joodse ouderen in hun laatste levensfase, dhr. Paul van Asselt, directeur BOAG Advies en Management 'De financiering van de ouderenzorg in de (nabije) toekomst' en Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joke Herngreen, specialist van de Zonnehuisgroep vertelt over de ouderengeneeskunde


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De 'Hartelijke Dames' krijgen de symposiumbezoekers aan het bewegen


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Fedia Jacobs, psychiater van het Sinai Centrum, vertelt over 'Helen uit overtuiging' - de joodse oudere in de laatste levensfase


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De aanwezigen luisteren naar de toespraken


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen aan het woord


Na de toespraken kreeg dhr. Bloemendal het certificaat overhandigd van dhr. Dov Zioni engineer at Institute for Science and Halacha, dat aangeeft, dat het verpleeghuis voldoet aan alle strenge eisen van de Joodse wetten. Het symposium werd aan het eind muzikaal omlijst door het Pazjanka Orkestra, waarna de aanwezigen gasten naar het naastgelegen Beth Shalom verpleeghuis liepen. Daar timmerde de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Ella Wijnschenk-Oesterman een muzoeza op de deurpost. Een muzoeza is een tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods gebruik op deurposten wordt aangebracht.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Dov Zioni engineer at Institute for Science and Halacha overhandigt de verklaring van zijn instituut aan de directeur, dat in verpleeghuis Bet Shalom in Amstelveen de voorzieningen zodanig geschikt zijn, dat de bewoners hier sabbat en feest kunnen vieren


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Uri Coronel, oud-directeur van Beth Shalom voelt zich erg vereerd, dat een plein naar hem is genoemd in het gebouw


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Onder muzikale begeleiding van het Pazjanka Orkestra wandelen de gasten richting verpleeghuis Beth Shalom, waar de officiële opening plaats vindt. Het Pazjanka Orkestra wordt gevormd door David van Aalderen (viool, sax, marimba, klarinet, zang), Tivo Beunk (slagwerk, gitaar, zang), Ad van Beusekom (contrabas) en Henk Meulenbeld (accordeon, fluiten, toetsen, zang)


Het bevat de hieronder vermelde teksten uit Deuteronomium (Dewariem). Bij het aanbrengen ("aanslaan") van de mezoeza werd de volgende zegen uitgesproken: Baruch atah adonai eloheinu melech ha'olam asher kid'shanu b'mitzvotav v'tzivanu likbo'a m'zuzah. Gezegend zijt gij, Heer onze God, Koning van het heelal, die ons heiligde met zijn mitzvot (613 geboden) en ons de mezoeza op de deurposten liet schrijven.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De genodigden wandelen gezellig een blokje verder, waar de opening van het verpleeghuis plaatsvindt


Burgemeester Jan van Zanen trapte op traditionele en symbolische wijze een stukje glas kapot. Deze tradite brengt geluk volgens de Joodse traditie. Veel mensen riepen 'Mazel Tov' of gefeliciteerd! (Hebreeuws / Jiddisch: מזל טוב, Hebreeuws: 'mazal tov; Jiddisch: Mazel Tov; lit "good luck".). De uitdrukking wordt gebruikt voor een gelukkig en belangrijke gelegenheid, of tijdens een evenement felicitaties uit te drukken.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Ella Wijnschenk-Oesterman bevestigt het tekstkokertje op de deurpost van het verpleeghuis


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Met het kapottrappen van het glas bezegelt Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen het geluk van het verpleeghuis Beth Shalom


beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het kinderkoor van de Amsterdamse basisschool RoshPina brengt liedjes ten gehore op de trap


Het kinderkoor van de Amsterdamse basisschool Rosj Pina zong Joodse liedjes op de trap en de vele aanwezige ouders zongen gezellig mee met het koor. Na het korte concert mochten de aanwezigen de kleurrijke glas-in-lood ramen van de vier Aartsmoeders bewonderen en konden ze in de kosjere keuken kennismaken met de koks.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Medewerkers van het verpleeghuis luisteren naar het kinderkoor


Kosjer?
Kasjroet (ook kashruth of kashrus, כַּשְׁרוּת) is de set van de Joodse spijswetten. Eten in overeenstemming met halacha (Joodse wet) wordt in het Engels koosjer genoemd, uit de Asjkenazische uitspraak van de Hebreeuwse term Kasher (כָּשֵׁר), dat betekent "fit" (in deze context, geschikt voor consumptie door de Joden volgens de traditionele Joodse wet). Voedsel, dat niet in overeenstemming is met de Joodse wet is genoemd Treif (Jiddisch: טרייף of treyf, afgeleid uit het Hebreeuws טְרֵפָה trēfáh).

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dit jongetje vindt de zang van het koor prachtig


Beth Shalom biedt ook dagactiviteiten
Naast de vaste woonomgeving voor psychogeriatrische cliënten biedt het nieuwe verpleeghuis Beth Shalom dagbehandeling aan zelfstandig wonende joodse en niet-joodse mensen met een dementieel beeld onder de naam 'Dagactiviteiten Plus'. Hierbij neemt Beth Shalom overdag de zorg en begeleiding over van de naaste omgeving. Er wordt geprobeerd de cliënten structuur te geven en hen te activeren. En hen natuurlijk ook gewoon een gezellige dag te bezorgen. Daardoor kunnen zij langer thuis blijven.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: Uri Coronel, Michael Bloemendal, Jan van Zanen en Yvonne Coronel op het Uri Coronelplein in verpleeghuis Beth Shalom


Meer privacy:
Alle cliënten hebben hun eigen kamer, wat "meer privacy" betekent. Er is rekening gehouden met cliënten, die angstig zijn of worden als ze alleen zijn. Er komen daarom in het gebouw ook 2-persoonskamers. Deze zijn echter splitsbaar via een schuifwand. Mocht de familie graag even alleen zijn met de cliënt op de kamer, dan kan de schuifwand gesloten worden. Daarnaast kan de familie de kamer zo inrichten, dat het voor de cliënt herkenbaar is d.m.v. een eigen stoel of een tafeltje etc.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het stralende echtpaar Coronel, onder het Uri Coronelplein bord


Bewegingsvrijheid:
In dit nieuwe verpleeghuis is alles gedaan om de bewegingsvrijheid van de cliënten te verhogen. In Osdorp konden cliënten niet zelfstandig naar buiten. Door de terrassen op alle etages kan men in het nieuwe gebouw ook altijd naar buiten.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mozaïek van Nienke van den Berg in het verpleeghuis


Daarnaast zijn alle bedden vernieuwd. Deze bedden kunnen erg laag gezet worden, waardoor er geen bedhekken meer nodig zijn. De cliënt kan dus zelfstandig zijn bed uit, zonder valgevaar. Andere vrijheidsbeperkende middelen mogen per 1 januari 2010 niet meer gebruikt worden

Op alle kamers kan een sensor geplaatst worden, zodat gedurende de avond/nacht de cliënt naar eigen behoefte rond kan lopen op zijn kamer. Gaat de cliënt de deur uit, dan zal de sensor een sein geven, die op de pieper van de avond/nachtdienst komt, waardoor er meteen actie ondernomen kan worden. De sensor kan ook geplaatst worden bij het bed, zodat de zorg altijd op de hoogte blijft als de cliënt uit bed is gegaan. Dit is vooral belangrijk voor cliënten die makkelijk vallen.

Cliënten die het prettig vinden om beneden in de hal rond te lopen, hebben alle vrijheid om dit ook te doen. Mocht de cliënt naar buiten willen terwijl dat niet verantwoord is, dan zal de receptie actie ondernemen door de verzorging te waarschuwen en ondertussen proberen de cliënt met een praatje in huis te houden.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De koks van de keuken krijgen bezoek van de directeur en van de burgemeester


Kleinschaligheid:
De huiskamers/eetkamers zijn in dit verpleeghuis veel kleiner dan die in Osdorp, waardoor men een meer huiselijke sfeer kan creëren. Per huiskamer kunnen 8 tot 10 cliënten hun plekje krijgen. De inrichting is hierop aangepast. De keuze van de inrichting is mede gemaakt door cliënten van Beth Shalom Buitenveldert. Er is gekozen voor warme kleuren.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen wordt rondgeleid door directeur Michael Bloemendal


Omgeving:
Wat kunt u allemaal verwachten in Beth Shalom Amstelveen? Beth Shalom kan gebruik maken van de faciliteiten die het Zonnehuis biedt. Het gebouw van het Zonnehuis is aan Beth Shalom verbonden via een overkapte hal. In het Zonnehuis is een groot restaurant, een kapsalon, een pedicure, een grote theaterzaal, etc. De tuinarchitect is nu bezig met het ontwerpen van een mooie tuin, die onder andere geschikt moet zijn voor de doelgroep.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een van de glas-in-lood ramen met Sara. Zij is de eerste van de vier Aartsmoeders , de vrouw van Abraham. Ze werd op wonderbaarlijke wijze beschermd, toen ze werd ontvoerd door de koningen van Egypte en de Filistijnen. Ze beviel van Isaac op de leeftijd van 90


Eigen keuken:
In de nieuwbouw houden ze hun eigen keuken. Beth Shalom is daar trots op. Het zelf nog koken is een unicum. Bijna alle zorginstellingen hebben hun centrale keuken gesloten, of in een nieuwbouw geen voorzieningen meer getroffen voor een centrale keuken.

Beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De niet volledig gemetselde muur in Beth Shalom betekent, dat de wereld nog niet af is en is onvolmaakt


Dit betekent dat ze volledig aan de wensen van hun cliënten kunnen toe komen t.a.v. voeding. Een voorbeeld hiervan is, dat een dementerende cliënt een stamppot of een macaroni-schotel heerlijk vindt. Dit wil niet zeggen, dat het altijd éénpots maaltijden zullen worden, maar er wordt extra rekening gehouden met de mogelijkheden van de cliënten. Het menu wordt in samenspraak met de diëtiste besproken, zodat ze er zeker van zijn, dat de cliënten alle voedingsstoffen en vitaminen krijgen die zij nodig hebben. Uiteraard is al het eten kosjer.

Het belangrijkste is natuurlijk de zorg:
Op de nieuwe locatie is het wonen kleinschaliger. Dit betekent, dat ze in Beth Shalom de cliënten meer aandacht kunnen geven. Deze aandacht komt vooral van de medewerkers van de afdeling. Ze hebben echter ook activiteitenbegeleiders, die veel voor de cliënten betekenen. Door de kleinschaligheid zullen verzorgenden meer zelfstandig gaan werken, dan in het verleden en nauw samen moeten werken met de activiteitenbegeleiders.

beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het verpleeghuis Beth Shalom in Amstelveen biedt zorg aan 72 cliënten. Op de begane grond bevinden zich de kantoren en de dagactiviteiten. Op de 4 etages bevinden zich per etage 2 eenheden met ieder een eigen huiskamer


Het zorgleefplan:
Elke cliënt heeft een cliëntdossier inclusief een zorgplan. Het oude zorgdossier was opgesteld vanuit de zorgverlener. Een zorgleefplan is een dossier, waarin gekeken wordt vanuit de cliënt. De rol van de familie is zeer belangrijk bij het opstellen van het zorgleefplan, zeker bij psychogeriatrische cliënten. De familie weet namelijk vaak het beste, wat zijn/haar familielid als prettig ervaart en de evt. wensen.

Reis door de tijd:
Dit boek krijgt de familie, voordat de cliënt opgenomen wordt. In dit boek komen allerlei zaken ter sprake zoals bijvoorbeeld: wat waren uw hobby's, waar heeft u gewerkt? Het is aan de familie om dit op te schrijven en evt. foto's bij te plakken.

Met al deze informatie leren de verzorgenden de cliënt echt kennen en kunnen ze in zorg en gesprekken inspelen op de individuele bijzonderheden en behoeften van een cliënt.

De Joodse bevolkingsgroep in Nederland
De Joden zijn een volk of etniciteit, ook bekend als Israëlieten, het Joodse volk, of volk Israël. Het Joodse volk leefde gedurende ten minste drieduizend jaar in het Land van Israël, waar het een monotheïstische religie ontwikkelde en meerdere malen zelfbeschikking genoot.

De Joden werden door de Romeinen vrijwel geheel uit Palestina verbannen en hebben sindsdien een bewogen bestaan geleid, waarin armoede, discriminatie, onderdrukking en uitroeiing, maar ook culturele, economische en individuele bloei voorkwamen. Door de jaren heen was de joodse religie, het jodendom, de voornaamste bindende factor tussen de Joden, maar geen vereiste om tot het Joodse volk te behoren.

In Nederland wonen ongeveer 43.000 Joden, waarvan 10.000 Israeli's. De Joodse bevolkingsgroep heeft andere zorgbehoeften, dan de gemiddelde Nederlander. Psychische en lichamelijke zorgvragen hangen vaak nauw samen met het Joods-zijn. Dit kan te maken hebben met religieuze aspecten (Joodse wetten en gebruiken), maar ook met de persoonlijke achtergrond van zorgbehoevenden (zoals de Tweede Wereldoorlog, anti-semitisme en de band met Israel) en sociaal-culturele aspecten. Zo bestaat er een duidelijk verband tussen enerzijds vervolgingsproblematiek en anderzijds relationele problemen, eenzaamheidsgevoelens en angsten voor antisemitisme. Kennis en ervaring met het Jodendom en kennis van de achtergrond van de Joden in Nederland zijn daarom van groot belang voor een succesvolle begeleiding.

De partners in het Joods Zorgcircuit beschikken over deze speciale kennis en ervaring. Het bieden van psychische veiligheid en een vertrouwde omgeving vormen daarbij de basis. Neem voor meer informatie over Beth Shalom contact op via e-mail: info@bethshalom.nl, of t: 020-6611516. Of kijk op de website www.bethshalom.nl

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen