Bijgewerkt: 26 maart 2023

1e Montessorischool
10de Landelijke Rekendag
Burgemeester Haspelslaan - 2012

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

1e Montessorischool  10de Landelijke Rekendag  Burgemeester Haspelslaan
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Juffrouw Madelein probeert de orde te bewaren en met succes!

Op woensdagochtend 18 april 2012 werd op het schoolplein van de 1e Montessorischool in Amstelveen, de 10de Grote Rekendag gevierd door de scholieren. In dit jubileumjaar is het thema 'Grote Rekendag, al tien jaar beestachtig leuk'.

rekendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Veel ouders wachten voor de 1e Montessorischool om naar de samenzang van de kinderen te luisteren


Veel kleuters en de scholieren van de midden- en bovenbouw, verzamelden zich voor de school om de jaarlijkse rekendag aan te kondigen met het speciale Rekendag liedje. Er waren ook veel ouders aanwezig die de happening bleven bekijken, want het komt niet zo vaak voor, dat alle leerlingen tegelijk op het schoolplein staan te zingen.

rekendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Onderbouw, middenbouw en bovenbouw en de juffen wachten op de muziek van de Rekendag


Veel kinderen vinden dieren en de dierenwereld leuk en uitdagend. De 10de Grote Rekendag laat zien, dat deze dierenwereld ook borg staat voor enthousiasmerende reken- en wiskundeactiviteiten.

Het dierenleven vraagt om tellen - bijvoorbeeld bij dieren met veel ledematen, het vraagt om meten - zeker bij dieren die heel groot, of heel klein zijn en bij dieren die heel snel, of juist heel langzaam gaan.

Het vraagt om meetkunde, om de verschillende capriolen van dieren te kunnen beschrijven en het vraagt om verhoudingen, bijvoorbeeld als er een vergrootglas, of microscoop nodig is om de dieren goed waar te nemen.

rekendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De wat oudere scholieren vinden het zingen eigenlijk ook erg leuk


Kortom: dieren vragen om allerlei reken- en denkwerk en dat is, wat de 10de Grote Rekendag biedt. Op de basisschool in Nederland werd vroeger de ezelsbrug Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord (Machtsverheffen, Vermenigvuldigen, Delen, Worteltrekken, Optellen en Aftrekken) geleerd, (of Mijn Vader Draait Worsten Op Aarde), tegenwoordig wordt echter meestal de internationale regel gebruikt. Met de Grote Rekendag wordt een parallel getrokken tussen het rekenen en de dierenwereld en daardoor hopen de bedenkers van deze methode, dat de kinderen op de scholen meer interesse krijgen in het rekenen.

rekendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

'Een schaap is wit, een kuiken geel, een kikker groen als gras, en koeien hebben meestal heel veel vlekken op hun jas'- zingen de kinderen het Dierenlied


Het idee staat in ieder geval dichterbij de kinderen, dan op een papiertje rekensommen optellen en waarschijnlijk worden betere resultaten bereikt in het onderwijs. Rekenen en vooral hoofdrekenen kunnen heel veel kinderen gewoon niet, veelal door de manier van het geven van de rekenles.

Er zijn nieuwe ezelsbruggetjes bedacht: Het Mooie Witte Veulentje Draaft Op en Af (Haakjes, Machtsverheffen, Worteltrekken, Vermenigvuldigen, Delen, Optellen en Aftrekken). Of: Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen, of Heel Mooi Weer VanDaag Op Ameland.

rekendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Veel kinderen genieten van de ochtendzang in de buitenlucht. De tekst van het liedje is ook vrolijk, dus de dag begint in ieder geval erg leuk voor alle kinderen op de 1e Montessorischool in Amstelveen


Een bepaald rekenniveau hoort bij een gemiddelde van een groep van een basisschool. Er zijn toetsen, waarmee het rekenniveau bepaald kan worden. Hiermee kan bekeken worden, hoe een leerling scoort, ten opzichte van de groep en welke instructie de leerling precies nodig heeft de komende periode.

Scholieren van de 1e Montessorischool in Amstelveen zingen het Dierenlied tijdens de Landelijke Grote Rekendag op 18 april 2012

Voorbeelden hiervan zijn de toetsen van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling die halfjaarlijks kunnen worden afgenomen. Ook de Tempo Toets Rekenen, Tempo Toets Automatiseren, Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde en de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen van Teije de Vos en Boom Test Uitgevers worden veel gebruikt.

Natuurlijk werd ook dit jaar de dag geopend met een spannende schoolbrede actie, zoals dat in Amstelveen ook gebeurde. 250 duizend leerlingen op 800 basisscholen in Nederland en Vlaanderen gingen rekenen tijdens de 10de editie van de Grote Rekendag.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen