Bijgewerkt: 29 september 2022

Hongaarse school - 2012

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Hongaarse school
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

DIT IS GESCHIEDENIS HELAAS

De Hongaarse lerares Katalin Csonki meldde de redactie van Amstelveenweb het volgende: 'Vanaf september 2012 beginnen we met een Hongaarse school voor kinderen van Hongaarse afkomst uit Amstelveen, Amsterdam en omstreken. We geven een complex onderwijs in de Hongaarse taal - spreken, schrijven, lezen- en vakken gericht op Hongaars literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde, volkenkunde en muziek.'

Csonki Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Initiatiefnemer Katalin Csonki, Hongaarse lerares


'Door spelenderwijs les te geven wordt ernaar gestreefd om de kinderen hun moedertaal en tradities te leren kennen en te waarderen. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Ze worden ingedeeld in groepen met eigen leeftijdsgenoten en zullen om de week, op zaterdag ochtend bij elkaar komen. Wij hopen, dat onze school een nieuw centrum gaat vormen voor de locale Hongaarse gemeenschap en dat veel mensen zich gaan aansluiten bij ons initiatief. In verband met het huren van leslokalen kan aanmelden voor het schooljaar 2012/2013 tot en met 15 juli 2012.'


Op zaterdagochtend 6 oktober 2012 om 10 uur werd onder grote belangstelling de al eerder aangekondigde eerste Hongaarse kinderschool opgestart in wijkcentrum De Meent in de wijk Middenhoven. Initiatiefnemer, de Hongaarse lerares Katalin Csonki, meldde de redactie van Amstelveenweb het volgende in juni:

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hongaars, of geen Hongaars, de peuters vermaken zich al direct met al het aanwezige speelgoed


'Vanaf september 2012 beginnen we met een Hongaarse school voor kinderen van Hongaarse afkomst uit Amstelveen, Amsterdam en omstreken. We geven een complex onderwijs in de Hongaarse taal - spreken, schrijven, lezen - en vakken gericht op Hongaars literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde, volkenkunde en muziek.'

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Csonki Katalin tijdens haar toespraak vertelt over, hoe een gedachte een feit werd; de eerste Hongaarse School in Amstelveen


Vanaf september werd uiteindelijk op 6 oktober begonnen. Eerst was er voordat men zich kon aanmelden grote interesse van de kant van de Hongaarse ouders na het publiceren van het eerste artikel. De daadwerkelijke aanmeldingen waren erg magertjes, zo’n 6 kinderen meldden zich als deelnemers aan.

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Csonki Katalin, de initiatiefnemer van de Hongaarse school in Amstelveen introduceert haar team


Katalin Csonki: 'Op 8 september hadden wij gepland om de school te starten, maar het aanvankelijke enthousiasme van de bezoekers aan het eind van de zomer nam helaas af en het werkelijke aantal aanvragers werd dus onzeker. Na begin september was er een kleine beweging in de aanmeldingen en 12 personen waren geïnteresseerd om met hun kinderen naar Amstelveen te komen.’

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Várkonyi Tünde met de ouders en kinderen


‘Er zijn al twee sessies geweest en zelfs uit Maarssen komen kinderen met hun ouders om ons te bezoeken. Om rendabel te kunnen werken hebben wij 15 kinderen nodig in de school. Op dit moment hebben wij geen andere financiële steun, dan wat de ouders betalen voor de begeleiding en educatie van hun kinderen, temeer omdat wij voor de huur van de locatie vrij veel moeten betalen.’

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Vooral voor de moeders van de peuters is een spannende moment, want hun kinderen zijn nog niet hier geweest, maar de kinderen passen zich snel aan


‘Naast mijzelf zijn er twee jonge vrouwelijke Hongaarse docenten die betrokken zijn bij het project. Ik voel me zeer goed bij de kinderen, ze zijn goed ontwikkeld, intelligent en goed opgevoed: één voor één. Ik wil ze niet alleen correct Hongaars leren, maar de cultuur en alles wat erbij hoort.’

De sessies in De Meent:
10 uur-10:15 zingen en spelen (volksongs en kinderspelletjes).
10:15-11:00 spreekvaardigheid – moedertaal communicatie, luistervaardigheid, woordenschat en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid aangepast aan de specifieke leeftijdsgroepen en onderwerpen met gebruik van bestaand schoolmateriaal.
11:15-12:00 begrijpend lezen - Hongaarse verhalen en legenden, vaderlandkennis en literatuur, tekstbewerking, lezen, zelfstandig leren.
12:15 tot 13:00 uur schrijven, het tekstgebruik, grammatica vaardigheden: het schrijftechnieken, gebruik van schrijf instrumenten, grammatica en grammaticale bewustzijn, spelling oefenen.

Het hoofdthema was voor de basisschool leerlingen de gebeurtenis van 6 oktober 1849. Er waren geen kinderen die iets over deze dag konden vertellen en daarom heeft Katalin uitleg gegeven over de gebeurtenis van 163 jaar geleden.

De 13 Martelaren van Arad waren Hongaarse rebellen, generaals van het Hongaarse leger, die geëxecuteerd werden op 6 oktober 1849 in de stad Arad gelegen in de Hongaarse provincie Transsylvanië (Roemenië). De executie lag in de nasleep van de Hongaarse Revolutie, die beëindigd werd door het leger van het Keizerrijk Oostenrijk en het Keizerrijk Rusland die de Habsburgse overheersing over het gebied herstelde. De executie werd bevolen door de Oostenrijkse generaal Julius von Haynau.

De kinderen keken met grote ogen naar de afbeeldingen die op de vloer werden neergezet en volgden met grote interesse dit dramatische verhaal. Ze probeerden voor zichzelf een beeld te schetsen over dit nationale drama voor de Hongaren. Er werd ook in het Hongaars gezongen en de meeste kinderen kenden het liedje en zongen met de docenten mee:

Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje!!
Ha még egyszer, azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!!

(Lajos Kossuth (1806 - 1894) was een Hongaars nationalistisch en liberaal politicus)

Katalin: 'Wij hopen, dat onze school een nieuw centrum gaat vormen voor de locale Hongaarse gemeenschap en dat veel mensen zich gaan aansluiten bij ons initiatief. Meer informatie en aanmelden kan bij Katalin Csonki, e-mail: csonkikata@gmail.comDe opening van de Hongaarse kinderschool in Amstelveen

Hétvégi magyar iskola indul Amstelveenben

2012 szeptemberétől magyar iskolát inditunk az Amstelveenben, Amszterdamban és környékén élő magyar (származású) gyerekek számára. Iskolánk célja, hogy az itt élő magyar gyerekek számára elősegítsük a magyar nyelv es kultúra megismerését es megszerettetését.

Célunk a magyar nyelv (beszéd, írás, olvasás) es a magyarságismeret (irodalom, történelem, födrajz, néprajz, zene) komplex oktatása. Igyekszünk a tanítást játékossá, élményszerűvé tenni és ezáltal felkelteni a gyermekek érdeklődését, megszerettetni velük saját anyanyelvüket, hagyomanyáinkat. A gyerekek saját korosztályuknak megfelelő szinten, több korcsoportban, foglalkoznak az ismeretekkel.

Csonki Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Katalin Csonki magyar tanárnő


Összejöveteleinket kéthetente szombat délelőtt tartjuk, melyre várjuk minden érdeklődő jelentkezését az óvodás korosztálytól kezdődöen. Érdeklődni es jelentkezni Csonki Katalin szervezőnél csonkikata@gmail.com e-mail cimen lehet.

Bízunk benne, hogy felkeltettük a magyar családok érdeklődését, és minél többen bekapcsolódnak munkánkba, iskolánk egy újabb hollandiai magyar közösség alapja lehet. Jelentkezési határidő: 2012. július 15, és utána is folyamatosan. A terembérlés szempontjából július közepéig tudnunk kell, hogy körülbelül hány gyermekre számithatunk.
Üdvözlettel, Csonki Katalin, tanítónő és történelem tanár.Csonki Katalin fogadta a szülőket és a gyerekeket: 'Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan összegyűltünk a mai napon. Akik először vannak itt szeretném megosztani veletek mi is történt eddig a mi iskolánkban.

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Kovács Krisztina en Oláh Ágnes de jonge Hongaarse docenten van de school


Tavaly tavasszal érlelődött meg a gondolat, itt Amszterdamban és környékén, illetve Amstelveenben is kellen szervezni egy iskolát. Mint tudjuk, Hollandiában több magyar iskola is működik, de itt a környéken egy sem. Azt gondoltuk, hogy talán egyszerűbb megközelíteni, ha egy külvárosba helyezzük el az iskolát, ezért esett a választás Amstelveenre.

A gondolatból, a tervekből megvalósulás lett, és elkezdtük szervezni a programot a Hollandiai Magyar Szövetség támogatásával, illetve néhány lelkes anyuka segítségével együtt. Ott láthatják Anitát, ő nagyon sokat segített a szervezésben, és hála Istennek most már megnyudhatok, és azt mondhatom, hogy be fog indulni ez az iskola, mert vagyunk annyian, hogy megalapozzuk.

Miért is gondoltam, hogy szükség van az iskolára? Nagyon sok magyar szülővel találkoztam, nagon sok anyukával, akikben megfogalmazódott az az igény, hogy hiába élnek messze hazájuktól, ilyen vagy olyan családi okok folytán, azért nagyon fontosnak tartják azt, hogy gyermekek egy magyar közösségbe járjanak, gyermekeik magyarul beszéljenek, hogy megtanulják iskolás korukban a magyar betűvetést, megtanuljanak olvasni.

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Voor de groep peuters is even wennen, dat hier iedereen Hongaars spreekt en niet allen hun moeder, of vader


A magyar hagyományoknak és kúltúrának azokat a részeit megismerjék, amelyek nagyon fontosak, hogy megtartsuk magyarságunkat. Ez volt a célja annak, hogy elindítottuk ezt az iskolát, és ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy igen sok szülőnek fontos az, hogy itt legyenek a magyar iskolában, közöttünk, velünk megismerjék azokat az elképzeléseket, amiket mi célkitűzésként megfogalmaztunk.

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een ontspannen moment, als iedereen kinderliedjes zingt en in rondjes loopt


Ha azonosulni tudunk ezzel, akkor együtt hozzuk létre azt a közösséget, ahol a gyermekek ápolhatják a magyar nyelvet, a magyar hagyományokat és a magyar kúltúrát. Szeretném külön köszönteni az óvodás gyermekeket elsősorban, mert ők azok, akik ma először jöttek ide. Itt vannak a nagy komoly iskolások, akik már két foglalkozáson résztvettek szeptemberben, és ők már nagyon otthonosan mozognak.

Szeretnélek kérni benneteket, fiúk, lányok, hogy figyeljetek a kisebbekre! Szeretném bemutatni az óvónénit aki az óvodásokkal foglalkozik, őt Várkonyi Tündének hivják. Illetve van még egy óvónénink Somogyi Hanna, aki pillanatok belül itt lesz.

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hier begint de les eerst met spelletjes en daarna krijgen de scholieren een les Hongaarse historie, die ze met grote interesse volgen


Oláh Ágnes magyar szakos tanár és Kovács Krisztina a magyar szakon belül a magyart, mint idegen nyelv tanítására szakosodott tanár van velünk. Így teljesedik ki a mi kis csapatunk, a mi kis kollektívánk, akik nagyon fontosnak tartják, és elhívatottan kezdték el itt a munkát, és remélhetőleg ez gyümölcsözik és elégedettek lesztek a munkánkkal!'- fejezte be Csonki Katalin az első Magyar Iskola bemutatkozását Amstelveenben.

Amstelveen
Amstelveen városa Észak-Hollandia tartományában, Amszterdam déli részén található. A város 44,08 km² területen fekszik, amiből a vízfelület 2,30 km². A föld itt tőzeg és tengeri agyag.
2012 január 1-én Amstelveennek 83.336 lakosa volt. Az átlagos életkor Hollandiában 40,3 év, amely Amstelveenben 41,3 év. Emellett az idős lakosok száma Amstelveenben elég magas. Csaknem minden ötödik Amstelveense lakos (19%)  65 éves vagy idősebb, míg Hollandia egészében 16%.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen