Bijgewerkt: 12 april 2024

Brasserie Luxo - 2013

Foto's -> Gebouwen -> Restaurants van voorheen

Brasserie Luxo
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Brasserie 'Luxo' met open terras in augustus 2012
GESLOTEN

2013 - Nieuws: Binnenkort zal brasserie Luxo aan het Stadspleinplein 14 van Amstelveen op last van burgemeester Jan van Zanen worden gesloten. De eigenaren van de brasserie hebben hierover op 27 november 2013 een brief ontvangen. Reden voor de sluiting is het ontbreken van een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning. De gemeente heeft deze vergunningen geweigerd op grond van de wet Bibob. Al in april van dit jaar heeft de gemeente kenbaar gemaakt de vergunningen te weigeren. De eigenaren hebben daar bezwaar tegen gemaakt, dat in september is afgewezen. De vereiste vergunningen geweigerd op grond van de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). Het doel van de wet is, dat de overheid geen malafide ondernemers faciliteert door het verstrekken van vergunningen en/of subsidies, waarmee ze criminele activiteiten kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft in het geval Luxo een vermoeden van misbruik van vergunningen.

De eigenaren van brasserie Luxo aan het Stadsplein hebben begin oktober 2013 opnieuw een brief ontvangen van de gemeente met de opdracht, de exploitatie van de brasserie te staken. In deze brief werd een termijn van 18 november aangehouden. Omdat in de dagen erna is gebleken, dat niet aan deze termijn is voldaan, gaat de gemeente over tot sluiting. Burgemeester Jan van Zanen: “We hebben de eigenaren van brasserie Luxo al in een eerder stadium aangegeven, dat de vereiste vergunningen er niet zouden komen als ze niet aan de voorwaarden zouden voldoen. Nu zij geen gehoor geven aan de oproep de exploitatie te staken, zullen wij zelf overgaan tot sluiting. Als wij gegronde redenen hebben te denken, dat de brasserie misbruik maakt van de vergunningen, dan kunnen wij niet anders dan handhaven.”

Wethouder Economische Zaken Jan-Willem Groot: “Op het Stadsplein moet sprake zijn van levendige horeca. Een gesloten horecagelegenheid past hier niet in. Dat vinden wij reden tot zorg. Daarom doen wij er als gemeente, in samenwerking met de eigenaren van het winkelcentrum, alles aan wat in ons vermogen ligt de horeca in en rond het Stadshart zoveel mogelijk te stimuleren. Het is goed te benadrukken, dat de sluiting van Luxo niet te maken heeft met een onrendabele exploitatie.”

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen