Bijgewerkt: 1 februari 2023

Afscheid Christine Kempkes
directeur Bibliotheek - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> Bibliotheek Amstelland

Afscheid Christine Kempkes  directeur Bibliotheek
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Alweer een cadeau. Remco Houtepen van Libris Venstra overhandigt Christine zijn afscheidscadeu
'Bob Dylan compleet - Het verhaal van de 492 songs'

Christine Kempkes directeur van Bibliotheek Amstelland, nam onder grote belangstelling op donderdag 13 oktober 2016 afscheid van haar collega's, vrienden en kennissen in de Bibliotheek van Amstelveen, op de 1ste etage boven Boekhandel Venstra. Zij wordt opgevolgd door adjunct-directeur Daphne Janson. Na een inloop met een drankje, waar velen al even met Christine konden praten en een cadeau overhandigen, werd iedereen door Daphne verzocht om iets verderop, de stoelen in te nemen.

Daar vertelde Daphne in het kort, dat ze veel geleerd had van Christine en dat Christine een eenvoudig afscheid wilde. Filosoof Jan Flameling en vanuit zijn vakgebied docent en trainer, was gevraagd om te spreken '. Tot slot kwam hij door zijn verhaal op 7 punten uit: resultaatgericht, ondernemend, verbindend, meelevend, aandachtig, aanspreekbaar en verantwoordelijk. Deze 7 punten zijn ook terug te vinden bij het team en Christine van de Bibliotheek en als je deze hebt, dan heb je gemoedsrust en gastvrijheid. Na dit verhaal vroeg Daphne een ieder zich weer een stukje te verplaatsen, alwaar Luyke Venema nog een woordje tot Christine wilde richten, dat Christine zelf nog wat wilde zeggen en dat men daar kon genieten van een hapje, een drankje met op de achtergrond live pianomuziek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Christine Kempkes op de eerste rij volgt de intro van Daphne Janson


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Daphne Janson, de nieuwe directeur van Bibliotheek Amstelland begroet alle aanwezigen en geeft het woord aan
filosoof Jan Flameling


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Filosoof Jan Flameling spreekt over 'Gemoedsrust en Gastvrijheid' - eigenlijk een heel leerzame les voor bestuurders op alle niveaus


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De aanwezigen volgen de 'workshop' van de filosoof Flameling


Luyke Venema, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Amstelland Bibliotheken vertelde in zijn mooie toespraak naar Christine toe, onder meer: 'Sinds haar aantreden als directeur-bestuurder in 2009 heeft zij de organisatie door verschillende fases weten te leiden. Lastige tijden rondom sluiting van vestigingen en reorganisaties, en ook prachtige tijden met als resultaat een geheel verbouwde bibliotheek op het Stadsplein Amstelveen, een succesvol programma de Bibliotheek op school, de verbinding van vele partners voor het taalhuis om laaggeletterdheid te bestrijden, een nieuwe strategie en nog veel meer.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Luyke Venema, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Amstelland Bibliotheken neemt afscheid van
Christine Kempkes


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De medewerkers van de bibliotheek volgen de toespraken


Hij voegde aan zijn verhaal toe: ‘De nieuwe directeur, Daphne Janson is sinds 2001 in diverse rollen werkzaam bij de Bibliotheek Amstelland. In 2014 werd zij aangesteld als adjunct-directeur en gedurende 2015 was zij plaatsvervangend directeur. We hebben in die periode als Raad van Toezicht reeds ervaren, hoe zij de organisatie leidde, met focus, overzicht en verbinding in zeer roerige tijden. We vinden haar daarom ook de juiste persoon om de organisatie te leiden en zien ernaar uit om de samenwerking met haar voort te zetten.'

'We zijn Christine Kempkes zeer erkentelijk voor de jaren, waarin zij de Bibliotheek Amstelland heeft geleid. We zullen haar passie en kennis missen en wensen haar veel succes in het uitbouwen van haar eigen zaak!' -aldus de heer Venema, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Heleen van Ketwich Verschuur, directeur van het Museum Jan van der Togt luistert naar de toespraken. Naast haar staat
Herbert Bos, voormalig directeur van de Kunstuitleen Amstelveen en de Volksuniversiteit Amstelland


Nadat de heer Venema een cadeau aan Christine had overhandigd namens de organisatie, kreeg zij zelf het woord. Ze begon met: ‘Dank je wel Luyke en iedereen die dit voor mij heeft georganiseerd! Ik heb hier ongelooflijk veel geleerd. Ik kwam in 2008 hier, uitgekozen door Iris, ze was toen voorzitter van de RvT en ze hield een heel verhaal over de nieuwe organisatie en dat ik vooral moest werken aan vertrouwen. Volgens Iris was ik de beste kandidaat en ik had er echt zin in. De crisis was uitgebroken en dat bracht voor ons helaas andere prikkels dan vertrouwen. Namelijk het vertrouwen in onszelf. En ik leerde, dat het vertrouwen in deze zaak oneindig is. Middenhoven gesloten, Kudelstaart sluiten, Westwijk verbouwen, De Mikado in Aalsmeer sluiten, het Stadsplein op de schop, de pop-up bibliotheek in Uithoorn, maar elke dag de bibliotheek weer open! En tussentijds bouwden wij de succesvolle programma’s op de scholen, boekstart voor baby’s, de digitale bibliotheek, de bibliotheek van het Amstelveen College en eerlijk gezegd had ik er geen omzien naar. En dat is de kracht van deze tent.’

‘Ik leerde omgaan met boze leden, met verdrietige leden, omdat wij gingen sluiten, boze wethouders, verdrietige wethouders en dat laatste is een understatement. Ik zag hem in mijn ooghoek binnenkomen GertJan (van der Hoeven wethouder Onderwijs in Aalsmeer red.).’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Christine Kempkes analyseert tijdens haar afscheidstoespraak haar meer dan 7 jaar durende loopbaan
bij de Bibliotheek Amstelveen


‘Het tij keert en het ritme is hoorbaar, de waarde wordt gevoeld en gezien hier en dat is volgens mij een onontkoombaar effect van de wereld, van de schermen waar wij veelal achter zitten. Tien jaar geleden zei men nog: Wikipedia kan nooit wat worden, een belachelijk idee, dat wordt een zootje als iedereen daaraan meewerkt. En vijf jaar geleden hebben ze tegen mij gezegd: Christine wat doe je daar toch? Boeken verdwijnen! En wat zien we nu? Het ritme heeft ons toch ergens anders heen gebracht. In alle gemeentes, waar wij werken is waardering voor de maatschappelijke waarde, voor de economische waarde van de bibliotheek en in alle gemeentes is aandacht voor samenwerking, de community, de buurt, educatie, dat een huis is, waar je samen kunt komen en werken.’

‘De Oude Veiling, het huis van Cultuur, hier, er zijn talloze voorbeelden om ons heen, het kan ook hier in de Bibliotheek. En dit heb ik ooit geleerd, wij hebben zo veel leden en zo veel fans en heel veel gastvrije collega’s. De koffie, de praatjes, foto’s van de vele kleinkinderen, het boek van de zaak -Karin, het sigaretje met Edith op het balkon, het boek in mijn postvak, de warmte. Dank jullie wel allemaal, ik wens jullie heel veel plezier en ook heel veel moed!

Christine gaf in de lucht iedereen een zoen en riep toen DRANK! En de piano speelde, de hapjes werden genuttigd en weggespoeld met een drankje en iedereen sprak met iedereen, maar vooral met Christine. En volgens de redactie bleef het nog lang luidruchtig in de bibliotheek. Bedankt Christine voor al je werk en het contact met Amstelveenweb.com en succes Daphne met je werkzaamheden als directeur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Matthijs den Hollander, de stadsdichter van Amstelveen kwam met een meterslang Amstelveen bord naar het afscheid van directeur Christine Kempkes, maar was dit zijn afscheidscadeau????


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Rien Alink (D66) oud-wethouder Cultuur neemt afscheid van Christine Kempkes


(Achtergrondverhaal: In april 2016 besloot de gemeenteraad van Amstelveen in het kader van een Cultuuragenda 2016-2020 600.000 euro te bezuinigen op cultuur, waaronder 200.000 euro op de bibliotheek.)

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bert Winthorst algemeen directeur van de organisatie Gemeente Amstelveen en waarnemend gemeentesecretaris (midden) overhandigt namens de gemeente een cadeau aan Christine Kempkes. Rechts staat er Wouter van der Schraaf strategisch adviseur bij de gemeente Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Beeldhouwer Jan Verschoor in gesprek met Herbert Bos


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Gertjan van der Hoeven, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Aalsmeer is onderweg naar Christine Kempkes


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

In de zaal speelde Floris, student aan het conservatorium, op de piano stijlvolle en rustige muziek

Christine Kempkes gaat als ZZP-er aan de slag. Op haar website schrijft ze: ‘Newbies & old boys realiseert met enkele businesspartners, nieuwe en effectieve vormen van samenwerking, door nieuwelingen (jonge professionals en entrepreneurs) en ervaren mensen bij elkaar te brengen.
Nieuwe mensen (oud, of jong) in een bestaande setting, waar echt iets moet gebeuren, creëren blijvende resultaten. De inbreng van newbies mobiliseert energie. Afkijken bij elkaar is een beproefde manier van leren. In een opdracht, breng ik de juiste mensen bijeen, breng eenvoud in complexe zaken.'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen