Bijgewerkt: 17 april 2024

De Windroos
Herstelproject
op maat - 2016

Foto's -> Gebouwen -> Gezondheidscentra

De Windroos Herstelprojectop maat
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De ingang van De Windroos is aan de zijkant van het gebouw van het voormalig postkantoor van Nieuwer-Amstel

In september 2015 hield de burgemeester van Amstelveen, Mirjam van 't Veld, een rondje Oude Dorp. In de Stationsstraat van Amstelveen nodigden Jeannette Koning en Serge Daudeij van De Windroos de burgemeester uit voor een bezoek aan de Windroos. Helaas paste dit niet in het tijdschema en zodoende stelde de redactie van Amstelveenweb voor om eens langs te komen. Deze afspraak vond eindelijk plaats op dinsdag 6 december 2016.

Na een hartelijke ontvangst vertelde Jeannette Koning over het ontstaan van De Windroos en wat zij allemaal te bieden hebben. Jeannette is Directeur-Bestuurder van De Windroos. Van oorsprong is zij verpleegkundige, later is ze bestuurswetenschap gaan studeren en de afgelopen 15 jaar heeft zij gewerkt als manager in psychiatrische instellingen en beschermende woonvormen. Uiteindelijk solliciteerde ze bij De Windroos, omdat dit concept van begeleid leren haar erg aantrok. De functie van directeur vervult zij sinds 1 september 2015.

Opgericht door ouders
Ouders van jongeren met schizofrenie besloten in de jaren 1990 de handen ineen te slaan en richtten de Stichting 1 op 100 op. Bijna één op de honderd mensen lijdt aan schizofrenie, is in de wetenschappelijke literatuur een vaak gebruikte schatting. De reden om krachten samen te bundelen was, dat men ervaarde dat er binnen de GGZ onvoldoende mogelijkheden waren voor hun kinderen om te werken aan herstel. Dit leidde in 1999 tot de oprichting van Stichting de Windroos op de bovenverdieping van het Oude Postkantoor in Amstelveen.

De Windroos
Heden ten dage is De Windroos een kleinschalige organisatie binnen de zorg, en richt zich met een klein team van professionals op begeleid leren. Het doel is om (jong) volwassenen met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Er is een locatie in Leiden en in Amstelveen. De deelnemers zijn hoofdzakelijk 18-30 jaar, en er heerst een 'jong' klimaat op de Windroos. Toch zijn uitzonderingen mogelijk op de leeftijdsgrens. Tal van ziektebeelden kunnen aan de kwetsbaarheid ten grondslag liggen (schizofrenie, autisme, ADHD, depressie, etc.). De Windroos richt zich echter niet zo zeer op de ziektebeelden, maar op wat iemand wil, kan en welke ondersteuning hierbij nodig is.

Het team in Amstelveen bestaat uit vijf hulpverleners: twee onderwijsassistenten, een docent en twee trajectbegeleiders met een achtergrond in de zorg. Met elke deelnemer wordt een toekomstplan gemaakt, met persoonlijke doelen en met onderwijsdoelen. Bij het realiseren van deze doelen krijgen ze intensieve begeleiding, voor een deel in groepen en voor een deel individueel. Zo nodig hebben de medewerkers overleg met ouders, behandelaren, scholen, werkgevers.

Van oudsher starten veel deelnemers met het European Computer Driving Licence (ECDL), het Europees computer rijbewijs. Verschillende modules, zoals Word, Excel, Photoshop, kunnen doorlopen en afgerond worden met een landelijk examen en een certificaat. Hierdoor kunnen jongeren weer oefenen met leren, een goed dagritme opbouwen, contacten maken, zelfvertrouwen opbouwen. In de tussentijd kunnen ze verkennen en kiezen wat ze verder willen gaan studeren. De Windroos helpt bij het verkennen van de wensen en de mogelijkheden van de deelnemer, en bij het kiezen uit soorten opleidingen en specifieke scholen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeannette Koning, directeur bestuurder van de De Windroos vertelt over de activiteiten van haar stichting, psychisch kwetsbare jongeren te helpen re-integreren en participeren in de maatschappij


Een toenemend aantal deelnemers komt bij de Windroos met een gerichte vraag. Ze willen bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen, en zich goed voorbereiden. Dit kan extra onderwijs in Nederlands, of Engels zijn. De Windroos doet dan niveautesten en helpt de kennis bij te spijkeren, waar nodig. Of ze volgen al een reguliere opleiding en hebben extra ondersteuning nodig om dit te halen. De opleidingen die de deelnemers volgen variëren van middelbare school, tot MBO, HBO en universiteit. Voorbeelden van opleidingen die deelnemers op dit moment volgen zijn Applicatieontwikkelaar, Facilitaire dienstverlening, Juridische dienstverlening, Technische Natuurkunde. Ook volgt een aantal deelnemers een thuisstudie van NTI, of LOI. Ze volgen deze opleiding dus bij een regulier opleidingsinstituut, maar komen daarnaast bij De Windroos voor ondersteuning daarbij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een studiezaal bij De Windroos, waar de jongeren tijdens de verschillende onderwijstrajecten intensieve begeleiding krijgen


Sommige deelnemers worden na afronding van het studietraject nog verder begeleid bij het solliciteren, stage lopen, of werkervaring opdoen. De begeleiding bestaat dan uit helpen met het opstellen van een CV, sollicitatiegesprekken oefenen en eventueel jobcoaching. Belangrijk onderdeel van de Windroostrajecten is het onderling contact. Elke dag wordt er gezamenlijk met de deelnemers en medewerkers een half uur geluncht aan gezellig gedekte tafels. Verder is er ’s middags vaak een workshop. Dit kan variëren van creatief, sport, yoga, uitdiepen van actualiteiten, zoals Brexit ,of IS, noem maar op. De jongere kan zich inschrijven voor elke workshop. De sport wordt gegeven bij Buenting, waar De Windroos een aantal abonnementen heeft lopen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het kantoor van de administratie van De Windroos


Gemiddeld blijven de deelnemers één, of twee jaar lang de Windroos bezoeken, gedurende een aantal dagdelen per week, maar soms ook langer als het totale traject meer tijd in beslag neemt. Dit jaar is uitgezocht, of de doelen wel worden behaald en dat is zeker zo. 60% van de uitgestroomde jongeren volgt zelfstandig een reguliere opleiding, of heeft werk gevonden. De Windroos hoopt, dat dit nog verder toeneemt, maar ziet ook veel resultaten die zich minder goed in een percentage laten uitdrukken en die minstens zo belangrijk zijn: ontdekken van je mogelijkheden, opbouwen van contacten, toename van zelfvertrouwen en eigenwaarde, het voorkomen van een terugval.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tijdens het studietraject zijn de studenten niet alleen met Microsoft Office bezig, ze kunnen hun eigen creativiteit ook laten zien


Financiering
Op dit moment wordt De Windroos grotendeels gefinancierd vanuit de WMO van de gemeentes. De jongvolwassenen komen niet alleen uit Amstelveen, maar ook uit verschillende omliggende steden, zoals Hoofddorp, Aalsmeer, Haarlem en Amsterdam. Dat betekent, dat er met al die gemeentes een contract is afgesloten. Is er geen contract, dan wordt het traject door sommige gemeentes uit een PGB vergoed. Voor deelnemers betekent dit, dat er altijd een indicatie voor begeleiding door de gemeente moet worden afgegeven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een docent maakt de studiezaal klaar voor de volgende dag


Plek in de wijk
Tijdens het bezoek van de burgemeester in september 2015 bleek De Windroos niet veel bekendheid te genieten in Het Oude Dorp en in Amstelveen. Wellicht is men in het verleden terughoudend geweest met publiciteit uit angst voor stigmatisering. Jeannette hoopt, dat dit tegenwoordig niet meer geldt. De jongeren zijn zo serieus en werken hard aan hun toekomst. Het zou leuk en zinvol zijn om in Amstelveen meer samen te werken met ondernemers en buren. De Windroos kan altijd vrijwilligers, of sponsors gebruiken, maar zoekt bijvoorbeeld ook stage- en werkplekken voor de deelnemers. Want ook al wordt er veel bezuinigd in de zorg, en spreken politici over de participatiesamenleving, toch is er nog steeds een groep die het risico loopt tussen wal en schip te vallen. Jeannette: 'Laten we samenwerken om zoveel mogelijk jongeren te helpen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Met deze foto van de achtertuin van De Windroos nemen wij afscheid van deze speciale instelling in Amstelveen. Het was een leerzaam uitstapje voor onze redactieleden


Het was een heel leerzame middag en er was nog meer te vertellen. Wilt u echter zelf meer weten, bezoek dan de website van De Windroos. Jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar zijn echt welkom en er is nog genoeg plaats voor hen. Niet alleen voor Amstelland, want ook in Leiden is een vestiging.

Adres: De Windroos Amstelveen Stationsstraat 17-1 hoog, De Windroos Leiden Stationsweg 12.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen