Bijgewerkt: 15 april 2024

Burgemeester Haspelsschool - 1960

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Burgemeester Haspelsschool
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Openbare Burgemeester Haspelsschool
aan de Burgemeester Haspelslaan

Op de foto van 1960 is de Burgemeester Haspelsschool te zien waar Montessori onderwijs werd gegeven. Naast de school links staat het verenigingsgebouw. De bouw van de school begon op 29 januari 1957 en de eerste steenlegging vond plaats op 29 april van dat jaar. Reeds in november 1957 vond de officiële opening plaats.


(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Burgemeester Haspelsschool in 1961, oorspronkelijk ontworpen voor Montessorionderwijs

Tot 2015 hebben de kleuters van de Eerste Montessorischool in het gebouw van de Burgemeester Haspelsschool les gehad. De oudere kinderen kregen les in het nieuwe hoofdgebouw, de voormalige IVO-MAVO. In het achterste deel was rond 2002 de buitenschoolse opvang gehuisvest en verhuisde voor 2009 naar noodgebouwen aan de kant van De Schulp.

Aan de kant van de Lucas van Leijdenweg werden noodgebouwen bij gezet. Een deel van Het Palet Noord werd in de achterkant van het gebouw, maar ook in de nieuwe noodgebouwen gehuisvest tijdens de nieuwbouw van hun school. Deze werd daarna omgedoopt in De Rembrandtschool.

Tenslotte werd de hele Eerste Montessorischool in dit gebouw en alle noodgebouwen gehuisvest tijdens de afbraak en nieuwbouw van het hoofdgebouw, waar nog steeds anno 2022 de gehele school is gevestigd onder de naam Kindcentrum Mio Mondo. Nadat de hele school rond 2015 was verhuisd naar nieuwbouw, is het oude gebouw afgebroken en werden op die locatie zes villa's gebouwd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen