Bijgewerkt: 29 november 2021

Kwikfit garage - 2005

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Kwikfit garage
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Het pand van Eshuis, waar de KwikFit in was gehuisvest en is anno 2019 benoemd tot Gemeentelijk Monument!

Het pand ligt op de hoek van de Amsterdamseweg 488 en de Koen van Oosterwijklaan. Er was in de Kwikfit garage van alles mogelijk voor het onderhoud van ieders auto. Van banden, accu's, onderhoudsbeurten, APK keuringen tot het verkrijgen van allerlei onderdelen voor de auto.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het stucwerk van het gebouw van Kwik Fit aan de Amsterdamseweg heeft haar beste tijd gehad


Amstelveen treedt op tegen vervallen panden
Prioriteit ligt bij panden die niet aan technische eisen voldoen en waarbij sprake is van welstandsexcessen. Dit blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015.

Bron: Gemeente Amstelveen - 07-06-2016
Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken achterstallig onderhoud van panden langs de toegangswegen van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij wil ik u verder informeren over de laatste ontwikkeling in de aanpak van verregaand achterstallig onderhoud van panden langs de toegangswegen van Amstelveen. Het betreft hier het pand van Eshuis, waar de Kwik Fit in gevestigd is, aan de Amsterdamseweg 488. Meerdere gesprekken met verhuurders Eshuis en huurder Kwik Fit hebben vooralsnog niet geleid tot een werkelijke aanpak ter verbetering van de staat van het pand. Omwonenden hebben ons inmiddels ook benaderd over het feit dat het onderhoud tot stilstand is gekomen. Het uitblijven van concrete stappen acht ik niet langer acceptabel.

De verhuurders worden nu aangeschreven op het feit, dat de staat van het pand aan te merken is als ‘in ernstige strijd met redelijke eisen van welstand’. De Woningwet geeft de gemeente deze bevoegdheden; die wil ik gepast inzetten. Daarbij maak ik geen onderscheid tussen particuliere bezitters van woningen, bedrijfspanden, of woningbouwcorporaties zoals Eigen Haard.

Met de aanschrijving krijgen de verhuurders een termijn tot 1 oktober 2016 voor het nemen van maatregelen, waaronder het inpassen van de reclamevoering bij de karaktervolle architectuur van het pand. Ik hoop, dat het huurder en verhuurders lukt om samen de schouders te zetten onder een echte opknapbeurt tot behoud van dit pand. Bij het onverhoopt uitblijven van de verlangde aanpak, kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal ik u hiervan op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groet, Herbert Raat Wethouder Handhaving

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Handhaving naast het vervallen pand van KwikFit op de hoek van de Amsterdamseweg 488 en de Koen van Oosterwijklaan


In 2017 is het pand deels opgelapt en ziet de voorkant er weer aardig uit, maar de ramen zijnlater afgetimmerd en aan de achterkant is het echt heel vervallen.
Anno 2019 is de gemeenteraad doende om dit pand tot gemeentelijk monument te benoemen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen

Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS