Bijgewerkt: 14 juni 2024

Mariaschool
Complex Annakerk - 1963

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

MariaschoolComplex Annakerk
(Foto F. Roël - Amstelveenweb.com)

De Mariaschool, gebouwd als Antoniusschool 4 lokalen en gymnastiekzaal
Architect Herman van der Bijl

Bron: Annakerk - een baken in de tijd - 2011

Hoe het begon: De Engelenbewaarschool
Terwijl men druk bezig was met de bouw van de Annakerk had pastoor Meijnema voor de kerk een groot stuk grond gekocht dat voldoende ruimte bood voor de bouw van scholen, want wat kon er mooier zijn dan naast een RK kerk een katholieke lagere school op te richten. De gemeente Nieuwer-Amstel gaf subsidie voor de bouw van 5 klassen, er waren er 7 gevraagd, gebouw, inrichting en salariëring. De aanneemsom was ƒ 54.500, maar over de vergoeding van de grond kon men het niet eens worden. Het werd uitgevochten tot de Kroon en daar kreeg het kerkbestuur gelijk en werd de vergoeding vastgesteld op ƒ 14.720,-.

Er waren al 58 jongens en meisjes ingeschreven voor de Engelbewaarschool, terwijl door al de heisa over gelden er nog geen steen was gelegd. Daardoor begonnen de lessen in een noodlokaal, een zaaltje onder de kerk dat in tweeën werd gesplitst. Meester Anton Vocking werd benoemd tot hoofd en mejuffrouw De Veer tot eerste juf. De lessen, waarbij de jongens en meisjes bij elkaar in de klassen zaten, werden gegeven met in de ruimte een oud potkacheltje. Dat begaf het nog eens toen er in 1929 een zeer strenge winter was.

Op 29 april 1929 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Er kwamen 141 leerlingen bij waardoor de klassen één tot en met zes 199 leerlingen telde voor 7 groepen met vijf docenten. Gelukkig gaf de gemeente in 1930 al toestemming voor de bouw van twee extra lokalen zoals al meteen was gevraagd. De kosten hiervoor bedroegen ƒ 20.730,-. Ook kwam er een leerkracht bij en in 1938 waren er 329 leerlingen met 6 onderwijzers!

Zusters en Broeders
Er moest dringend een nieuwe parochieschool bijkomen en zodoende werden de zusters van Onze Lieve Vrouwe van Tegelen gevraagd, die al elders lesgaven, een tweede school onder hun hoede te nemen. In de tweede gebouwde school aan de Dr Schaepmanlaan nr 2 werd in de gevel links van de voordeur het beeld van St. Antonius geplaatst. Echter de zusters wilden niet aan jongens en meisjes lesgeven, dus werd de school een meisjesschool en hierdoor raakte meester Vocking de helft van zijn leerlingen kwijt en moesten de jongens op hun eigen speelplaats blijven.

Annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Het beeld van de Heilige Antonius

Mariaschool
Het hoofd van de meisjesschool, die in gebruik werd genomen op 1 september 1940, was Zr Maria Albertina. Zij kwam ook van de Zusters van onze Lieve Vrouw van Tegelen. De zusters verbleven in een kloosterhuis naast de Mariaschool aan de Dr Schaepmanlaan.

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2017)

Het Zusterhuis bestaat nog, maar is verbouwd als woningen. In de gevel staat nu een grote urn, maar destijds een Mariabeeld

Annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het gebouw van de voormalige RK Maria meisjesschool, bewerkt, aangezien er de OBS Piet Hein in was gevestigd. Ook het beeld rechts in de nis is van de Heilige Antonius

In het adresboek Nieuwer-Amstel van jaargang 1958-1959 stond in de advertentie:
'Mariaschool R.K. Lagere School voor meisjes
Dr Schaepmanlaan 7 - Hoofd: Zuster Maria Alcuïna, tel 3820
De school leidt op voor Lyceum, M.M.S. en Ulo

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Particuliere Collectie 1962)

Klassenfoto van de derde klas met Juffrouw Becker en 42 kinderen!

Achterste rij vlnr: Julie van Horn, Willy Schneider, Gerda Willemse, Anja van de Akker, Thea van Velzen, Helma Schellekens, Marja Scheerder, José Hermans, Ellen Pronk, Yvonne Ekels, Lydia Vermeren
Rij ervoor: Marian van Kempen, Inca Reyenga, Mirjam Hermans, Olga Riemslag, Juffrouw Becker (de liefste juf van de school), Ingrid Half, Ineke van Tol, Els van Wees, Mieke van de Engel, Ria Lodewijk, Trudy Sluitman
Rij daarvoor vlnr: Elly Hermans, Patricia Dobson, Carla de Paus, Corry van Hoften, Els Cordemeijer, Marion Charmant, Marga Welling, Madelon Koebrugge, José van den Berg, Liesbeth van Loon
Voorste rij vlnr: Marian Huppelschoten, Gerda van Damme, Annelies van Doorn, Joke van Beek, Marlies van Bemmelen, Marga van Veen, Elly Tabak, Annemieke Mulder, Carla van Velzen

In de klas zaten drie tweelingen:
1. Marie-Louise en Monique Hazes, niet op de foto
2. José Hermans en Mirjam Hermans
3. Thea van Velzen en Carla van Velzen

Staan er namen verkeerd of heeft u zelf foto's van de Mariaschool? Mail naar José van Amstelveenweb.com, met dank.

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het rapportboekje van de Mariaschool


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het rapport van klas 1 met Juffrouw Weenen.


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Rapport van klas 6 bij Zuster Maria Alcuina.


Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Getuigschrift van de Mariaschool

Herinneringen
Iemand schreef ons: We hadden een keer een heerlijk weekend toen de gymzaal deur van de Mariaschool/Antoniusschool niet op slot zat. Wat hebben we gegymd!
Ik weet nog de naam van de handwerkjuf, namelijk juffrouw Appelboom een gekend persoon in de school.

Weet u meer namen of heeft u meer verhalen of foto's van de Mariaschool,
mail naar José van Amstelveenweb.com.
Veel dank alvast voor uw bijdrage.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen