Bijgewerkt: 23 april 2024

Raadhuis
bestaat 40 jaar - 2020

Foto's -> Gebouwen -> Raadhuis

Raadhuisbestaat 40 jaar
(Bron Part. collectie - 2020)

Bij de officiële opening op vrijdag 30 mei 1980 van het nieuwe raadhuis van Amstelveen onthullen burgemeester Jhr. mr. Wilhem Herman Daniël Quarles van Ufford, de ex-burgemeester Dirk Rijnders, gemeentesecretaris Teunis Koorevaar en oud-burgemeester Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland het nieuwe gemeentewapen van de gemeente Amstelveen, vormgegeven door het kunstenaarsechtpaar Frans en Marja de Boer-Lichtveld

In het Algemeen Handelsblad schreef de redacteur op 29 maart 1969: Architect Maaskant zal raadhuis Amstelveen bouwen:
Als architect voor de bouw van het nieuwe stadhuis van Amstelveen — het woord stadhuis wordt vermoedelijk niet toevallig in het gemeentelijke communiqué gebruikt — is de Rotterdammer Huig Aart Maaskant aangewezen. Hij is geen onbekende in Amstelveen. Het bureau Maaskant bouwde er o.a. het kantoorgebouw voor het gas- en waterbedrijf en het Pen, en een school van 27 klassen. Oorspronkelijk was het nieuwe raadhuis van Amstelveen gedacht aan Plein 1960 in het nieuwe centrum. Naderhand, en wel In 1967, besloot de gemeenteraad dat het aan de Poel zou verrijzen, naast het oude dorp. Met medewerking van het centraal adviesbureau voor efficiency van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een basisprogramma van eisen opgesteld. Tijdens de begrotingsvergaderingen aan het begin van deze maand deelde burgemeester Rijnders mee dat Amstelveen over vijf jaar over een nieuw gemeentehuis moet beschikken.
Het tegenwoordige raadhuis dateert uit 1896; op het ogenblik heeft de gemeente, het onderwijzend personeel niet meegerekend, circa 1000 ambtenaren in dienst, waarvan 180 op de secretarie. Het is de bedoeling dat in het nieuwe raadhuis ook enige, thans over de gemeente verspreide, diensten worden ondergebracht. Architect Maaskant is onder meer bekend als bouwer van de Hilton Hotels te Amsterdam en Rotterdam, het hoofdkantoor van Tornado te Dordrecht, het confectiecentrum te Amsterdam, de Euromast te Rotterdam, de Piet te Scheveningen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2020)

Het raadhuis in aanbouw in de zomer van 1978


In dagblad De Waarheid stond op 4 september 1975:
Amstelveen mag raadhuis gaan bouwen. Amstelveen mag zijn nieuwe raadhuis nu toch bouwen. Woensdag is bekend geworden dat de Kroon de bezwaarschriften, die tegen het bestemmingsplan van het raadhuis waren ingediend, heeft verworpen. Tegen het raadhuis-plan, voor een groot deel gesitueerd in de Amstelveense Poel, zijn twee jaar geleden bij de Kroon bezwaarschriften ingediend door onder andere het bestuur van het instituut natuurbeschermingseducatie. Het bezwaar luidde dat de bouw van het vier verdiepingen hoge raadhuis het landschapsbeeld van de Poel ernstig zou schaden. Men betoogde dat het betreffende gebied belangrijke natuurhistorische waarde heeft. Met de bouw van het raadhuis wil de gemeente Amstelveen haar diensten, die nu her en der door het dorp zijn verspreid, in een gebouw onderbrengen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2020)

Opening van het nieuwe Raadhuis aan de Poel op 30 mei 1980. Links mevrouw Heemskerk met echtgenoot Piet Heemskerk (CDA) wethouder Wonen, burgemeester W.H.D Quarles van Ufford en hoofdbode de heer Adriaan Blank. Met microfoon in de hand de heer Wim Beckers van de afdeling Voorlichting


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het raadhuis van Amstelveen aan de Poel op 17 september 2020


Het Amstelveens raadhuis zal ƒ 35 miljoen kosten schreef de redacteur van het NRC Handelsblad op 12 februari 1976. Amstelveen kan in 1980 een nieuw raadhuis hebben. Het verrijst aan de Poel, achter het tegenwoordige raadhuis, dat uit 1896 dateert. De bouwkosten worden op ƒ 35 miljoen geschat. In tegenstelling tot eerdere plannen zullen ook de in aanmerking komende diensten in het nieuwe raadhuis, ontworpen door architect Maaskant, worden ondergebracht. In het nieuwe raadhuis zal plaats zijn voor circa 450 ambtenaren. Amstelveen heeft 14 miljoen gulden gereserveerd voor het raadhuis, waarvoor de eerste plannen uit 1956 dateren. Uiteindelijk had het gebouw 42 miljoen gulden gekost (19.058.769 euro).

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen