Bijgewerkt: 21 maart 2023

Kazernepad straatnaambord
is onthuld - 2010

Foto's -> Vervoer -> Zwarte Pad - Kazernepad

Kazernepad straatnaambordis onthuld
(Foto Gemeente Amstelveen - 2010)

Nora Tang en Remco Pols op het nieuw ontdekte Kazernepad, alias Zwarte Pad

Sinds 1 maart 2010 is het Kazernepad herkenbaar aan haar naambordje(s). Raadslid mevrouw Tang (OCA) heeft de straatnaam onthuld. Reden hiervoor is, dat zij het belang van het behoud van historische straatnamen als lid van de commissie Ruimte, wonen en natuur heeft aangezwengeld. De naam 'kazerne' wijst op de naast het pad liggende voormalige marechaussee kazerne, die nu het jongerencentrum 'De Bajes' is

Met het straatnaambord Kazernepad, is deze naam in dit deel van Amstelveen in ere hersteld. In de volksmond gebruikt men de naam Zwarte Pad voor dit fietspad. Dit is verwarrend, omdat de naam Zwarte Pad al officieel in gebruik is voor het pad in Bovenkerk, tussen de Legmeerdijk en de Kleine Noorddijk, nabij de St. Urbanuskerk. De naam Zwarte Pad voor dit in Bovenkerk gelegen pad, komt al voor op een kaart uit 1954.

Op een kaart uit 1938 staat de naam Kazernepad vermeld als naam voor het gedeelte van het Oude Dorp tussen de Rijksweg A9 en de Stationsstraat. Om die reden is besloten de naam Kazernepad met een naambord, in ere te herstellen, voor het deel van het fietspad langs de museumspoorbaan.

Zie ook voor ander nieuws bij Straatgezichten Kazernpad - Zwarte Pad


Klik hier voor andere foto's in de categorie Vervoer