Bijgewerkt: 8 december 2021

Medische Centrum en Hospice
Lindenlaan - 2021

Foto's -> Gebouwen -> Ziekenhuis-Kliniek-Hospice

Medische Centrum en HospiceLindenlaan
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het ontwerp voor medisch centrum en hospice aan Lindenlaan

Bron: Gemeente Amstelveen - 20-05-2021

In het Keizer Karelpark Zuidoost in het midden van Amstelveen heeft de gemeente een braakliggend perceel in eigendom, gelegen aan de Lindenlaan in het Augustinuspark. Het perceel ligt tussen de Lindenlaan (noord), het Augustinuspark (oost) en de William Boothlaan (zuid/west). Voorheen was hier de 2de Montessorischool gevestigd, die in 2016 is verplaatst naar een andere locatie. De gemeente heeft de wens deze locatie te her-ontwikkelen en opnieuw een maatschappelijke invulling te geven. Dit Programma van Eisen geeft de uitgangspunten voor de stedenbouwkundige en programmatische invulling van het perceel. De gemeente is in gesprek met de initiatiefnemers van een medisch centrum en een hospice. Om beide initiatieven op elkaar af te stemmen, is een programma van eisen opgesteld voor de bouw ervan. Pas na het sluiten van overeenkomsten kan de ontwikkeling starten. Omwonenden worden binnenkort geïnformeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De Tweede Montessorischool aan de Lindenlaan in 2010


Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Op deze gemeentelijke kavel rust een maatschappelijke bestemming. Een hospice en een medisch centrum met huisartsen, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek onder één dak centraal in de wijk Keizer Karel Park voorzien beide in de maatschappelijke behoefte hiernaar.'

Door beide initiatieven gezamenlijk op te pakken, kan de beoogde bouw in samenhang tot stand komen. De eerste stap is nu gezet doordat B en W op 18 mei 2021 het programma van eisen heeft vastgesteld. Het daarin opgenomen stedenbouwkundig plan is in goed onderling overleg met Stichting Hospice Amsteloever en de initiatiefnemers van het medisch centrum tot stand gekomen. Het programma van eisen beschrijft uitgangspunten voor onder andere de architectuur, kapvormen, materiaalgebruik, parkeren (op eigen terrein) en de verkeersontsluiting.

Online bijeenkomst
De gemeente informeert direct omwonenden per brief met daarin een uitnodiging voor een online bijeenkomst voor een toelichting op de bouwinitiatieven. Eventuele wensen en bezwaren die uit de buurtconsultatie naar voren komen, kunnen worden meegenomen in het verdere ontwerptraject dat vooruitloopt op de grondverkoop.

Opstellen overeenkomsten
De volgende stap is het sluiten van overeenkomsten met de initiatiefnemers en grondverkoop, waarna de ontwikkeling verder vorm kan krijgen. Stichting Hospice Amsteloever wil een hospice in huiselijke sfeer bouwen waar straks plaats is voor zes bewoners die in hun laatste levensfase niet thuis kunnen blijven. De huisartsen en fysiotherapeuten kunnen na uitbreiding meer patiënten behandelen en de apotheek die nu gevestigd is aan het Hueseplein kan uitbreiden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen