Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Christelijke-ULO
Ouderkerkerlaan - 1925

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Christelijke-ULOOuderkerkerlaan
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

Christelijke ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) aan de Ouderkerkerlaan 15

Burgemeester Colijn heeft zich ingezet voor de bouw van scholen, onder meer de Christelijke ULO. Architect Arnold Ingwersen maakte het ontwerp in de stijl van de Amsterdamse School. In Amstelveen was zijn bekendste bouwproject de Kweekschool van het Leger des Heils, die in 2003 helaas is afgebroken is. Ingwersen was een gelovig man. Geen wonder dat hij in 1925 de opdracht aannam om een Christelijke ULO voor Amstelveen te ontwerpen. Uit praktische overwegingen werd op verzoek van het schoolbestuur voor de turnvereniging ODIN een turnzaal bij het schoolgebouw gevoegd (nr 14), zodat ook de leerlingen van de school daar gebruik van konden maken.

ULO
(Foto YvonneMaya Bakker - 2019)

Bewerking school met architect Arnold Ingwersen


De opening van de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) aan de Ouderkerkerlaan 15 vond plaats in augustus 1925. Toen waren er maar 2 leerkrachten en 31 leerlingen en de heer Mattheüs Keulemans werd het eerste schoolhoofd. In later tijden werd de school naar hem vernoemd - de Keulemansmulo. In 1929 werd gymnastiek een verplicht leervak en kon men meteen van het gymnastieklokaal in nr 14 van het schoolgebouw gebruik maken. Buiten de schooltijden waren er verenigingen die het lokaal huurden, zoals de Vereniging FIT (Flink In Turnen) en ODIN (Ons Doel Is Nuttig). Odin vertrok naar een ander pand in augustus 2018 wegens een fusie met FIT. Sinds 1989 is de Stichting Amstelveense KunstBelangen - SAKB Kunstlokaal - de trotse gebruiker van de oude school. In de lokalen van het gebouw nr 15 is tot op heden 2019 nog steeds Stichting Amstelveense Kunstbelangen SAKB KunstLokaal gehuisvest.

ULO
(Foto - YvonneMaya Bakker - 2019)

De gevelsteen in de muur van het schoolgebouw


ULO
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Het schoolgebouw van de voormalige Christelijke ULO aan de Ouderkerkerlaan 14-15
Een Gemeentelijk Monument


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen