Bijgewerkt: 3 december 2021

Wilhelminaschool
oude Dorp - 1917

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Wilhelminaschool oude Dorp
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De Klas no. II. van de Wilhelminaschool in ongeveer 1917

Op 23 juni 1876 besloot het bestuur van de Hervormde Kerk in Amstelveen een Diaconieschool met onderwijzerswoning te stichten. Hiervoor werd de oude pastorie - het Huis met de Kogel - aan de Dorpsstraat nummer 59 aangekocht voor ƒ 8000. Dominee H. M. M. Rappard verrichtte op 9 februari 1877 de opening en werd de school godsdienstig ingewijd. De eerste hoofdonderwijzer was J. Schöttelndreier afkomstig uit de St. Annaparochie. In het reglement van de school werd vastgelegd, dat de vrouw van de hoofd onderwijzer zonder betaling vier keer in de week handwerkles moest geven.

Wilhelminaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De derde klas van de Wilhelminaschool in 1918 met de geliefde Meester Johan Twerda links met snor
, die in het Huis met de Kogel woonde. Hij was van 1911 tot zijn dood in 1932, hoofd van de school

In een herinneringsboekwerk -100 jaar Wilhelminaschool 1877-1977- samengesteld door A.H.Jeninga-Dekker staat over de heer Twerda geschreven:
Hij was bekend en geliefd, een ieder uit die tijd weet zijn hartelijkheid te herinneren. Door zijn schoolwerk kwam hij veel in contact met jongeren, ook na de schooljaren kwamen ze vaak bij hem om raad. Zelden zal een schoolhoofd zoveel jonge mensen tot hulp- en raadsman zijn geweest. Er heerste dan ook grote verslagenheid in geheel Amstelveen, toen op 27 februari 1932 mijnheer Twerda plotseling kwam te overlijden.

Later kreeg de school de naam 'Wilhelminaschool'. Bij het 25-jarig bestaan in 1902 kregen de kinderen koek, krentenbrood en chocolademelk en akls herinnering een griffeldoos. Omstreeks 1916 verhuisden de kinderen naar een nieuw gebouw achter het Huis met de Kogel.

Wilhelminaschool Amstelveen
(Particuliere Collectie - Nico van Kreuningen, kleinzoon van Nico van Wier)

Rapportenboekje Wilhelminaschool 1933-1934


Wilhelminaschool Amstelveen
(Particuliere Collectie - Nico van Kreuningen)

Eerste bladzijde van het Rapportenboekje van Nico van Wier


Wilhelminaschool Amstelveen
(Particuliere Collectie - Nico van Kreuningen)

De cijferlijst van klas 6/7 met de vermelding dat Nico van Wier naar de ULO mag


Wilhelminaschool Amstelveen
(Bron: Collectie Particulier - M.Fransen, kleindochter van Jan van Wier)

Schooluitstapje in 1938 naar Schoorlvan de zondagsschoolklas
Links op de foto docent Jan van Wier en zijn dochter ervoor Olga van Wier, toen 6 jaar


Wilhelminaschool Amstelveen
(Particuliere Collectie - M.Fransen)

Foto van het lerarencorps rond 1940. Links op de foto de leraar Jan van Wier


Wilhelminaschool Amstelveen
(Particuliere Collectie - M.Fransen)

Foto van het Lerarencorps rond 1943, met rechts Jan van Wier, als plaatsvervangend hoofdonderwijzer

Tijdens de Duitse bezetting moest de school zich 'Hervormde School nr. 1' noemen, aangezien de naam van koningin Wilhelmina toen niet meer gebruikt mocht worden. Sinds juli 1955 is de school in een veel ruimer gebouw aan de Benderslaan 2, gehuisvest. Nu heet de school 'Het Palet-Zuid', een protestants christelijke basisschool.

Wilhelminaschool Amstelveen
(Bron B. Oostdam - 2011)

Door de brand gedeeltelijk onherkenbare foto van de leraren van de Wilhelminaschool in 1951
Vlnr.: De heren Zeilstra en Kuipers, juffrouw van Doesburg en de heer Bert Beek,
juffrouw van Wichen en de heer Bernardus Oostdam

Bouw van een school in het Keizer Karelpark in verband met uitbreiding van dienstruimten.
Nieuwer-Amstel, 8 januari 1954.

Het is Uw raad bekend dat de dienstruimten der gemeentebedrijven en van de brandweer, welke zich op het terrein achter het raadhuis bevinden, dringend aanvulling en verbetering behoeven. Verschillende malen is hierop, ook uit Uw midden, aangedrongen. Er is onvoldoende bergplaats voor de met de groei der gemeente toegenomen hoeveelheid en verscheidenheid van materieel. De werkplaatsen voor timmerlieden, schilders, gas- en waterfitters zijn thans ondergebracht in bouwvallige en ondoelmatige ruimten. Hetzelfde geldt voor de magazijnen van de Dienst Gengemeentewerken en van het gas- en waterbedrijf en voor het kantoor van de magazijnmeester. Het gebrek aan voldoende bergruimte leidt er toe dat verschillende materialen tot schade van hun deugdelijkheid in de openlucht moeten worden opgeslagen.

Een en ander heeft ons aanleiding gegeven de dienst van gemeentewerken op te dragen plannen te ontwerpen tot verbetering van de situatie. De inmiddels door de dienst opgemaakte plannen beogen een radicale voorziening, welke de behoefte aan dienstruimten voor een reeks van jaren zal bevredigen. Hoewel wij ons met de strekking van deze plannen kunnen verenigen hebben wij enkele details nog in overweging. Wij hopen binnen afzienbare tijd Uw raad hieromtrent een voorstel te kunnen doen……

Wij zouden voor de school een gebouw willen plaatsen in het Keizer Karelpark, ongeveer op het punt waar de ir Romplaan en de Van der Leeklaan tezamen komen. De tegenwoordige Wilhelminaschool bevat zes lokalen, het nieuwe gebouw zouden wij willen laten bestaan uit acht lokalen plus een gymnastieklokaal.

Zie vervolg Wilhelminaschool

Wilhelminaschool Amstelveen
(Bron B. Oostdam - 2011)

Klassenfoto van de Wilhelminaschool in 1959


Wilhelminaschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Op de foto achter de microfoon staat juffrouw G.van Wichen. Zij was meer de 40 jaar onderwijzeres aan
de Wilhelminaschool, van 1 maart 1917 tot 1 februari 1959


Wilhelminaschool Amstelveen
(Bron B. Oostdam - 2011)

Leerlingen van de Wilhelminaschool in de jaren 1960 tijdens een optocht


Wilhelminaschool Amstelveen
(Bron B. Oostdam - 2011)
Klassenfoto van de Wilhelminaschool in november 1962, van klas 5 met onderwijzer Dhr Zwartsenburg

Op de tweede rij eerste meisje vanaf links is Jolanda Fasen, Francis Keuskamp met korte pony in het midden en de naam van het derde meisje is niet bekend. Het jongetje recht voor Francis is Rob Lucas en rechts bij het raam staande, het vierde meisje met paardenstaart is Barbara Muller. Haar ouders hadden een Vivo supermarkt winkel aan de van der Hooplaan. Achter in de klas rechts is de heer Oostdam en links de heer Zwartsenburg. De namen van de andere leerkrachten zijn:
Mevrouw Koolhaas - eerste klas,
Mevrouw Tissing - tweede klas,
Mevrouw Kolk - derde klas,
Dhr Ritman - vierde klas,
Dhr Zwartsenburg - vijfde klas,
Dhr Beek - zesde klas.

Onderstaande website is niet meer in de lucht, maar er wordt nog uitgezocht of de foto's toch nog ergens gevonden kunnen worden, wordt vervolgd. Nog meer oude foto’s kunt u vinden van de Wilhelminaschool op de website van Ben Oostdam. Deze foto’s werden gevonden in een hutkoffer die hij uit Holland meenam na het overlijden in 1985 van zijn vader, Bernardus Laurentius Oostdam ('Meester Oostdam' - voormalig Hoofd der School tot 1965). De hutkoffer met inhoud was het weinige dat overbleef, nadat hun garageappartement in Amerika op 5 september 2006 in brand raakte.

Heeft u meer gegevens over de mensen op de foto's, mail naar José van Amstelveenweb.com , met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen

Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS