Bijgewerkt: 25 juli 2024

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

Tot 1964 heette Amstelveen Nieuwer-Amstel. De laan is de weg voor het Raadhuis.


Zuid-Hollandse plaats
Gelegen op een voormalig eiland dat eeuwen geleden is ontstaan uit aangeslibde platen in het mondingsgebied van de Maas.


De NV Exploitatiemaatschappij Kennemer III, de bouwer van de woningen in deze straat, verzocht B en W deze naam aan de straat te geven.


Deze straatnaam heeft betrekking op instellingen die zich bezighouden met gezondheidszorg welke langs deze straat gevestigd zijn. Dit zijn onder meer: Het Ziekenhuis Amstelveen, Amstelring Service inclusief De Helpende Hand, Sinai Centrum, Verpleeghuis Zonnehuis en het Verpleeghuis Groenelaan.
Zie ook Laan van Helende Meesters


Deshima is een waaiervormig eilandje. In 1635-1636 werd in de Baai van Nagasaki (Japan) dit eilandje kunstmatig aangelegd.
Zie ook Laan van Deshima


Genoemd naar de boerderij Kronenburg gelegen aan de Middenweg, waar nu de wijk Kronenburg ligt. Deze boerderij werd in 1962 gesloopt.


Langerhuize was een voormalige boerderij die werd gesloopt in 2007 voor de uitbreiding van het ziekenhuis Amstelland bij de Groenelaan. De naam is gebruikt maar dan op het industrieterrein in Amstelveen.


Walcheren - Zeeuws Eiland.
Walcheren is een eiland in het westen van de provincie Zeeland, door Noordsloe en Quarlespolders verbonden met Zuid-Beveland en door Veersegatdam met Noord-Beveland. Het eiland is 241,17 km².
Zie ook Laan Walcheren


Boerderij aan de Amstel.


Deze kade was de landgrens tussen de gemeenten Nieuwer-Amstel en Rietwijkeroord. In 1854 werd Rietwijkeroord bij Amstelveen gevoegd (heden Amsterdamse Bos).


Smalle strook land die in het water uitsteekt. Hier verbindingsweg tussen het wijkdeel "bergen" en "rivieren".


Weg langs akkers naar Amsteldijk-Zuid.
De straatnaam is afgeleid van een kwekerij op de akker gelegen aan de Amsteldijk-Zuid.
Akkerbouw is een vorm van landbouw waarbij men gewassen verbouwt op akkers. Dat wil zeggen op afgegrensde stukken grond. Samen met de weidebouw en de tuinbouw vormt de akkerbouw de landbouw in de nauwste zin.
Zie ook Langs de AkkerAan deze weg ligt de gemeentewerf (Openbare Werken/ Vuilstort).
Werf: hoge plaats waarop een huis wordt gebouwd, besloten onbebouwde ruimte rondom een woning, ruimte en werkplaats waar schepen gebouwd of hersteld of uitgerust worden.


Dit is een persoon die vroeger belast was met het aansteken van straatlantaarns met gas- of olielicht.
Lantaarnopsteker wordt niet meer gebruikt. Men spreekt nu van lantaarn aansteker.


De Laurierkers is een Sierheester. De latijnse benaming is Prunus laurocerasus en staat voor altijd groene sierheester met bladeren die op laurierbladeren en vruchten die op kersen gelijken.


Vorige - Volgende