Bijgewerkt: 1 oktober 2023

10 nieuwe waterstofbussen voor vijf vervoersregio's

Nieuws -> Milieu

Bron: Rijksoverheid
06-11-2014

Vijf vervoersregio's krijgen samen een bijdrage van 4,25 miljoen euro van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu om meer praktijkervaring op te doen met waterstofbussen. Daarmee komen er volgend jaar in stedelijke gebieden 10 nieuwe bussen bij die rijden op deze milieuvriendelijke brandstof. Bij verbranding wordt waterstof omgezet voor de elektrische aandrijving, waardoor alleen schone waterdamp wordt uitgestoten.

Mansveld: ‘Met deze bijdrage willen we de innovatie voor waterstof als schone brandstof stimuleren. Duurzame en slimme investeringen in het openbaar vervoer dragen bij aan schonere steden. En het geeft een impuls aan de positie die we internationaal willen innemen met het verduurzamen van ons stads- en streekvervoer.’Duurzame investering

Het GVB in Amsterdam heeft al ervaring opgedaan met twee bussen die op waterstof rijden. Met deze bijdrage voor de andere vervoerders komt het aantal waterstofbussen volgend jaar op 10 stuks. De ambitie van de Nederlandse vervoersbedrijven is dat in 2025 alle OV-bussen geen luchtvervuilende, of klimaat belastende emissies meer uitstoten. Zowel door de inzet van waterstof, als ook met hybride en elektrisch aangedreven bussen.

Schoner wagenpark

Stadsregio’s Rotterdam, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven en de provincies Groningen en Zuid-Holland krijgen elk 850 duizend euro. De 4,25 miljoen euro is een bijdrage aan hun al bestaande plannen om hun wagenpark schoner en stiller te krijgen. De investering zorgt ook dat het aantal locaties waar waterstof kan worden getankt wordt uitgebreid. Naast het bestaande vulpunt in Helmond en het onlangs geopende tankstation in Rhoon, komen er in Arnhem en Groningen ook nieuwe vulstations voor waterstof.

Op 1 tank ongeveer 500-600 km rijden

Waterstof wordt in gasvorm onder druk getankt bij een ‘normale’ tankzuil. Voor bussen ligt de standaarddruk rond de 350 bar en voor personenauto’s lijkt de standaard op 700 bar uit te komen. De huidige brandstofcel-elektrische auto's kunnen bij 700 bar op 1 tank ongeveer 500-600 km rijden en deze in ongeveer 3 minuten weer voltanken. Vanaf 2015 zullen naar verwachting enkele duizenden voertuigen op de (wereld)markt komen.

Waterstof, of hydrogen?

Diwaterstof of moleculaire waterstof (H2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof. Het is bij normale druk en temperatuur een kleurloos, reukloos, smaakloos en uiterst brandbaar gas. Het wordt ook wel waterstofgas genoemd. Wegens zijn uiterst lage dichtheid komt het slechts in zeer lage concentraties (0,5 ppm { Parts per million}) in de aardatmosfeer voor.

Een waterstofauto is een auto die niet op fossiele brandstoffen rijdt, zoals benzine of diesel, maar op waterstof (H2). De waterstof kan dienen als brandstof voor een traditionele verbrandingsmotor, of het wordt, bij een brandstofcelauto in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O). In het laatste geval wordt de auto dus aangedreven door elektromotoren. In beide gevallen is het enige restproduct waterdamp.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.