Bijgewerkt: 18 mei 2024

Milieu

Nieuws

Het klimaat gaat snel veranderen in Nederland
Het Nederlandse klimaat verandert in hoog tempo. Dit gaat gepaard met toenemende temperaturen en hittegolven, zware buien en droogteperiodes lees
14-05-2024, Bron: PBL/Wikipedia

53 % minder vlinders zijn in Nederland
Tussen 1992 en 2023 zijn de populaties van dagvlinders gemiddeld met 53 % afgenomen in Nederland lees
27-03-2024, Bron: CBS/De Vlinderstichting

De uitstoot van broeikasgassen was in 2023 6 % lager dan in 2022
In 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 6 % lager dan in 2022. Dit komt vooral doordat de elektriciteitssector 22 % minder CO2 heeft uitgestoten lees
13-03-2024, Bron: CBS

Metingen van het vliegtuiggeluid anders in Amstelveen
Sinds eind jaren 1990 zijn er in Amstelveen twee geluidmeetpunten in bedrijf voor het meten van vliegtuiggeluid. De Luistervinken zijn eigendom van de gemeente en meten continu de geluidbelasting van overvliegende vliegtuigen lees
24-02-2024, Bron: Gemeente Amstelveen

Duurzame energie opwekken langs de rijkswegen in Noord-Holland
Duurzame energie opwekken langs de rijkswegen in Noord-Holland lees
17-02-2024, Bron: Gemeente Amstelveen/Provincie NH

Op een duurzame manier klimaatneutraliteit bereiken
De 28ste VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats van 30 november tot en met 12 december 2023 in Dubai lees
09-12-2023, Bron: Europese Commissie

Oudere Nederlanders zijn bezorgd over de klimaatverandering
Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder maakt 76 % zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties lees
28-11-2023, Bron: CBS

De opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C
Wereld 'massaal op weg om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C', benadrukt António Guterres secretaris-generaal van de Verenigde Naties lees
15-11-2023, Bron: Verenigde Naties

De Klimaatnota 2023 is gepresenteerd
Het kabinet heeft op 26 oktober 2023 de Klimaatnota 2023 gepresenteerd. Voor de eerste keer komt het klimaatdoel van 55% emissiereductie in 2030 in zicht lees
26-10-2023, Bron: Rijksoverheid

Stimulering van de energietransitie in Nederland
Belastingvoordeel voor het gebruik van fossiele brandstof is moeilijk te rijmen met ambitieus klimaatbeleid lees
18-10-2023, Bron: Centraal Planbureau

Wereldschoonmaakdag op zaterdag 16 september 2023
Op zaterdag 16 september 2023 is het Wereldschoonmaakdag (World Cleanup Day). Op deze dag gaan vrijwilligers de wijken in om zwerfafval te verzamelen lees
06-09-2023, Bron: Gemeente Amstelveen/Wikipedia

De omgevingsvergunning van biomassacentrale in Diemen is vernietigd
Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland moet alsnog uitgebreid onderzoek laten doen naar de milieugevolgen van een nieuwe biomassacentrale in Diemen lees
30-08-2023, Bron: Raad van State

VN-secretaris-generaal Guterres persconferentie over klimaat
VN-secretaris-generaal António Guterres hield in New York een persconferentie over klimaat op 27 juli 2023 lees
29-07-2023, Bron: United Nations

Huishoudelijk afval per inwoner is op laagste niveau sinds 1994
In 2022 werd 8,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 461 kilogram per inwoner in Nederland lees
10-07-2023, Bron: CBS

Vanaf 1 juli 2023 extra kosten voor wegwerpbekers en -bakjes
Als je vanaf zaterdag 1 juli 2023 eten of drinken afhaalt of laat bezorgen, betaal je extra voor wegwerpbekers en -bakjes die (deels) gemaakt zijn van plastic lees
01-06-2023, Bron: Rijksoverheid

Dringende klimaatactie kan een leefbare toekomst voor iedereen veiligstellen
Er zijn meerdere, haalbare en effectieve opties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen lees
20-03-2023, Bron: IPCC

De uitstoot van broeikasgassen was 9 % lager in 2022
De uitstoot van broeikasgassen was 9 % lager in 2022 dan in 2021 in Nederland lees
15-03-2023, Bron: CBS

De ozonlaag boven de Aarde gaat zich herstellen
De ozonlaag is op weg om zich binnen vier decennia te herstellen lees
10-01-2023, Bron: UNEP

De conclusies van het IPCC-rapport van april 2022 zijn verontrustend
Het IPCC-rapport is het tweede rapport van IPCC als onderdeel van haar 6de assessment cyclus (AR6) en gaat in op de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om ons daaraan aan te passen lees
05-04-2022, Bron: Rijksoverheid/IPCC

De Landelijke Opschoondag in Amstelveen in 2022
De landelijke opschoondag bracht op 19 maart 2022 ook in Amstelveen veel mensen op de been. Vanuit 8 startlocaties gingen circa 175 mensen de straat op lees
22-03-2022, Bron: Jacqueline Quarles van Ufford

Bijgewerkte klimaatverbintenissen voor COP26-top blijven ver achter
Nieuwe en geactualiseerde klimaatverbintenissen blijven ver achter bij wat nodig is om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen lees
27-10-2021, Bron: United Nations Environment Programme

Europese burgers vinden de klimaatverandering 's werelds grootste probleem
Volgens de op 5 juli 2021 bekendgemaakte nieuwe Eurobarometer-enquête vinden de Europese burgers de klimaatverandering 's werelds grootste probleem lees
06-07-2021, Bron: Europese Commissie

Het 13de Wereldwaterdag thema is Water Waarderen
De Wereldwaterdag is een jaarlijkse waarnemingsdag van de Verenigde Naties (VN) die wordt gehouden op 22 maart en die het belang van zoet water onder de aandacht brengt lees
23-03-2021, Bron: UN-Water/Wikipedia/Amstelveenweb

Big Broeder camera 'Kom uit je ei' in het Amsterdamse Bos
Hoe een kip in 21 dagen haar eieren uitbroedt. Een Big Broeder videocamera op biologisch-dynamische Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos lees
25-05-2020, Bron: Wakker Dier

In Nederland lagen in 2018 de fijnstof concentraties onder grenswaarden
In het grootste deel van Nederland lagen in 2018 de berekende concentraties fijnstof (PM10 fijnstof en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) onder de Europese grenswaarden lees
20-12-2019, Bron: RIVM

Zuurstof verdwijnt uit de oceaan door klimaatverandering
Het verlies van zuurstof uit de oceaan van de wereld bedreigt steeds meer vissoorten en verstoort de ecosystemen, waarschuwt een nieuw IUCN-rapport lees
07-12-2019, Bron: International Union for Conservation of Nature

De Rode Lijst 2019 van de IUCN
De Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur en de Natuurlijke Hulpbronnen) vormt het uitgangspunt voor beschermingsmaatregelen van de natuur lees
21-07-2019, Bron: IUCN

Draagvlak voor wonen zonder aardgas is gedaald in 2018
Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar gedaald van 57% naar 48% lees
16-07-2019, Bron: Klimaatbureau HIER

Kolencentrale Hemweg sluit op 1 januari 2020
De kolencentrale Hemweg in Amsterdam sluit met ingang van 1 januari 2020. Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat leidt tot sluiting van de kolencentrale per 2020 lees
08-03-2019, Bron: Rijksoverheid

Symposium 'Kiezen voor Water!'
Klimaatverandering maakt de waterschappen relevanter dan ooit. Niet eerder kregen de waterschapsverkiezingen dan ook zo veel aandacht in de media lees
25-02-2019, Bron: Water Natuurlijk

Greenpeace luidt de noodklok voor het klimaat in Nederland
Bijna 200 klokken roepen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op tot actie. De Johannes Kapel luidt zaterdag 1 december 2018 om 2 voor 12 met Greenpeace de noodklok voor het klimaat lees
27-11-2018, Bron: Greenpeace Nederland

De uitstoot van broeikasgassen in 2017 was in Nederland 1 % lager
Ondanks de groei van de economie was de uitstoot van broeikasgassen in 2017 in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. De daling komt vooral doordat er minder steenkool en meer aardgas is ingezet voor de elektriciteitsproductie lees
12-05-2018, Bron: RIVM/CBS

Nederlanders kunnen drie keer zo veel doen tegen klimaatverandering
Twee jaar geleden werd in Parijs het wereldwijde Klimaatakkoord ondertekend. Als we op deze voet door blijven gaan is over 4 jaar onze aarde al 1,5° C opgewarmd en over 19 jaar 2 graden lees
23-01-2018, Bron: Milieu Centraal

Bossen en vegetatie stoten 7 megaton CO2 per jaar uit
Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd lees
07-11-2017, Bron: CBS

Kindercampus King uit Amstelveen start schooljaar met Wecycle-inzamelactie
Basisschool Kindercampus King uit Amstelveen trapt het schooljaar 'groen' af met een duurzame inzamelactie. De leerlingen zamelen van september tot en met half november kleine elektrische apparaten in voor het goede doel lees
11-09-2017, Bron: Wecycle

Duizend euro voor Stichting Avond4daagse Amstelveen
Inwoners van de gemeente Amstelveen hebben een cheque verdiend van 1.000 euro voor Stichting Avond4daagse Amstelveen met een Wecycle-inleveractie lees
04-09-2017, Bron: Wecycle

Zeer gevaarlijke stoffen bedreigen veilig recyclen van afvalstromen
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen het veilig recyclen van afvalstromen belemmeren in Nederland. Deze stoffen komen voor in een breed spectrum van afvalstromen lees
23-08-2017, Bron: RIVM/Rijksoverheid

Controle van restanten van gewasbeschermingsmiddelen in kassen
Restanten van gewasbeschermingsmiddelen die in kassen worden gebruikt, kunnen in het oppervlaktewater terechtkomen en het waterleven aantasten lees
13-08-2017, Bron: RIVM

Green Deal ondertekend over huizen zonder aardgas
Gemeenten in staat stellen om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Daarover heeft minister Kamp (Economische Zaken) samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies een Green Deal ondertekend lees
08-03-2017, Bron: Rijksoverheid

Invasie van exotische waterplanten in Nederland
Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid, dat ze soms de doorstroming van watergangen belemmeren lees
06-01-2017, Bron: CBS

Klimaat adaptieve plantjes tegen fijn stof op Zorgvlied
Afgelopen vrijdag 10 juni 2016 werd op de Amstelveense begraafplaats Zorgvlied een groenstrook voltooid met de eerste klimaat adaptieve plantjes. De plantjes en struiken zijn speciaal gekweekt om fijn stof uit de lucht te halen lees
15-06-2016, Bron: Gemeente Amstelveen

Energiebesparingswedstrijd tussen 19 Nederlandse gemeenten
Op vrijdag 9 oktober 2015 tijdens de Dag van de Duurzaamheid gaat de 5de editie van de Klimaatverbond Energy Battle van start. De gemeente Amstelveen doet ook mee lees
08-10-2015, Bron: Gemeente Amstelveen

Eigen woning isolatie wordt gedeeltelijk gesubsidieerd
Als u als particuliere woningeigenaar en bewoner gaat investeren in bijvoorbeeld dak- en spouwmuurisolatie, of in de aanschaf van een zonneboiler, draagt de gemeente Amstelveen tot maximaal 15% bij aan de kosten lees
11-09-2015, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe dieselauto's zijn nauwelijks schoner geworden
Nieuwe dieselauto's zijn de afgelopen decennia nauwelijks schoner geworden. Dit blijkt uit TNO onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lees
05-06-2015, Bron: Rijksoverheid

Het kabinet stimuleert overstap van gas naar duurzame warmte
Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd lees
02-04-2015, Bron: Rijksoverheid

Beleef de Earth Hour 2015 op het dak van de VU
Op 28 maart 2015 doet de VU samen met veel andere participanten in de Green Business Club Zuidas weer mee aan Earth Hour, de wereldwijde campagne van het Wereld Natuur Fonds lees
19-03-2015, Bron: VU

Roundup is groot probleem voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
De Amstelveense gemeenteraad op initiatief van BBA wethouder Bot toch doorgegaan met het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht reageert verbolgen lees
26-11-2014, Bron: Water Natuurlijk

10 nieuwe waterstofbussen voor vijf vervoersregio's
Vijf vervoersregio's krijgen samen een bijdrage van 4,25 miljoen euro van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu om meer praktijkervaring op te doen met waterstofbussen lees
06-11-2014, Bron: Rijksoverheid

Keep It Clean Day 2014 ook in Amstelveen
Amstelveen doet net als voorgaande jaren weer mee aan de landelijke Keep It Clean Day. Op vrijdag 19 september 2014 zal heel veel zwerfafval worden opgeruimd lees
02-09-2014, Bron: Anne Marie van Leent

Na het oliebollen bakken, het vet inleveren voor recycling
Zondag 15 december 2013 heeft Sander Mager raadslid van Groen Links-Amstelveen een fles met gebruikte frituurvet ingeleverd bij Scouting Hedera. Hij onderstreept daarmee het belang van het inzamelen van vet en olie lees
16-12-2013, Bron: Anne Marie van Leent

Bezoek een huis met zonnepanelen
GroenLinks organiseert op 23 en 24 november 2013 de 'Kies de Zon' open dagen. Ook in Amstelveen stellen bewoners met zonnepanelen hun huis open voor belangstellenden lees
23-11-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Temperatuur van het aardoppervlak sinds 1982 is niet veranderd
Delftse onderzoekers hebben met Meteosat de verandering in de temperatuur van het aardoppervlak gemeten gedurende 24 jaar in de periode 1982-2006 lees
25-08-2013, Bron: Ears.nl

Voor een energievriendelijk Amstelveen
Op woensdag 4 juli 2012 werden de winnaars van de opdracht een energievriendelijk Amstelveen, aan de leerlingen van het Technasium van het Keizer Karel College, bekendgemaakt door wethouder Jan-Willem Groot lees
06-07-2012, Bron: Natuur en Milieuweb / Amstelveenweb

Kennismaken met de 'Groene Klimaatgordel'
De 'Groene Klimaatgordel' is op de kaart gezet en belanghebbenden kregen woensdag 27 juni 2012 de gelegenheid om hiermee op een speciale wijze kennis te maken lees
27-06-2012, Bron: Gemeente Amstelveen / Ecorridors / Amstelveenweb

Amstelveen gaat het statiegeldmanifest ondertekenen
Het statiegeldsysteem voor plastic flessen dreigt te worden afgeschaft. Maar niet als het aan de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Weesp ligt lees
23-11-2011, Bron: Stichting Ons Statiegeld

Overlast door wespen
Wespen veroorzaken in de tweede helft van de zomer veel overlast. Zolang wespen geen direct gevaar veroorzaken is bestrijden niet nodig lees
01-08-2011, Bron: Milieu Centraal

Landelijke compostdag 2011
Op zaterdag 26 maart 2011 kunnen inwoners van de gemeente Amstelveen vanaf 8.30 uur gratis vier zakken compost ophalen het Afvaloverslagstation, Langs de Werf 10 lees
18-03-2011, Bron: Gemeente Amstelveen

Duurzame koeling met stadskoude
Stadskoude biedt goede kansen voor het verder verduurzamen van de energievoorziening van Amsterdam lees
30-01-2011, Bron: Gemeente Amsterdam

Jongerenfeest FRIS Amstelveen in het teken van 'RemixIT'
Binnenkort gaat de scholencompetitie 'RemixIT' van start, de landelijke campagne van Stichting ICT-Milieu lees
11-01-2011, Bron: Rowena Timmermans

Akkoord 'Duurzaam Amstelveen' ondertekend
Lokale bedrijfsleven en gemeente samen CO2 te lijf lees
15-10-2010, Bron: Gemeente Amstelveen

Duurzame Dates 2010 in Uithoorn
Noord-Hollandse burgers met een goed duurzaam idee gingen op dinsdagavond 5 oktober 2010, regionale duurzame dinsdag, in de Thamerkerk in Uithoorn daten met bedrijven en organisaties lees
06-10-2010, Bron: Milieusamenwerking regio Amstelland

'Duurzame Koffertje' van de provincie Noord-Holland overhandigd
Op dinsdagmiddag 1 juni 2010 heeft gedeputeerde Bart Heller (Duurzame Energie en Klimaat) van de Provincie Noord-Holland, het Duurzame Koffertje overhandigd aan wethouder Ria Zijlstra (Milieu) van de gemeente Uithoorn lees
03-06-2010, Bron: Gemeente Uithoorn / Amstelveenweb

Lokale Klimaattop dankzij motie GroenLinks-Amstelveen
Een motie van GroenLinks, waarin de gemeente werd opgeroepen om een lokale klimaattop te organiseren is in de vergadering van de gemeenteraad op 16 december 2009 unaniem aangenomen lees
17-12-2009, Bron: Lokale Klimaattop dankzij motie GroenLinks-Amstelveen

Nationale kringloopdag in 'De Boemerang'
Op zaterdag 10 oktober 2009 is het feest in alle BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) aangesloten kringloopwinkels in Nederland lees
04-10-2009, Bron: De Boemerang


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.