Bijgewerkt: 1 juli 2022

10-punten plan 'Amstelveen zzp-stad' van GroenLinks

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
11-03-2014

De fractie van GroenLinks-Amstelveenwil in de volgende periode meer werk maken van de ondersteuning van ZZP-ers. GroenLinks organiseerde de afgelopen weken drie brainstorms over, hoe in Amstelveen meer werk te creëren en schreef een 10-puntenplan ‘Amstelveen ZZP-stad’.

Dit plan werd maandag aangeboden aan CDA-wethouder Jan-Willem Groot die het als een mooie volgende stap ziet in het beleid, dat hij de afgelopen jaren heeft ingezet. GroenLinks nodigt ZZP-ers uit om op dit plan te reageren. De partij zal het plan vervolgens in de gemeenteraad als initiatiefvoorstel indienen.

Op initiatief van Martin Kortekaas, kandidaat voor de gemeenteraad voor GroenLinks, zijn betrokken ZZP’ers en werkzoekenden bij elkaar gekomen, om samen te kijken, wat ze zelf voor plannen en ideeën hebben om te zorgen voor meer opdrachten voor ZZP’ers in Amstelveen.

kortekaas Amstelveen
(Bron GroenLinks-Amstelveen - 2014)

Martin Kortekaas, kandidaat-raadslid voor GroenLinks-Amstelveen


Martin Kortekaas: ‘Amstelveen is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP’ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. ZZP’ers zijn belangrijk voor de economie: zij vormen, samen met het MKB, een flexibele, ondernemende tussenlaag. Ondernemers maken de stad levendig. Daar moeten we zuinig op zijn. ZZP’ers zijn echter sociaal onbeschermd en dus kwetsbaar voor conjunctuurschommelingen. Hoe kan de politiek ruimte blijven geven aan ZZP’ers, maar ook de negatieve kanten helpen verbeteren?’

Om de positie van ZZP’ers te verbeteren en de ondernemers kansen te geven in Amstelveen heeft GroenLinks een tienpuntenplan gemaakt. Punten om starters een kans te geven, ondersteuning te bieden aan ZZP’ers die even geen opdrachten hebben en de contacten tussen overheid en ondernemers te verbeteren. Het plan is volgens GroenLinks nadrukkelijk nog niet af.

Martin Kortekaas: ‘We hebben de input van de workshops gebruikt om dit plan op te stellen. We nodigen nu alle Amstelveense ZZP-ers uit om met ons samen te werken om het actieplan af te maken. ZZP-ers weten zelf het beste, wat er anders moet of nog beter kan in Amstelveen, dus hun ideeën zetten we vanzelfsprekend centraal. Ook met de andere resultaten van de brainstorm gaan we natuurlijk verder om concrete resultaten te bereiken.’

In het plan ‘Amstelveen ZZP-stad’ staan 10 actiepunten. Belangrijkste punt is, dat ZZP’ers een grotere kans krijgen bij aanbestedingen: de gemeente moet de mogelijkheden van de nieuwe aanbestedingswet aangrijpen en meer ZZP’ers uit de stad inhuren. Ook wil GroenLinks, dat Amstelveen een Duurzaamheidsladder gaat hanteren bij de inkoop van diensten en productie. Voor regionale bedrijven verhoogt dit, ivm de lage milieukosten van transport, de kans op een succesvolle aanbesteding.

Verder wil de partij de mogelijkheden onderzoeken om ZZP’ers microkredieten aan te bieden. Ook moet Amstelveen soepeler worden in het verlenen van (tijdelijke) vergunningen en uitzonderingen maken op bestaande bestemmingsplannen, zodat leegstand van kantoren en winkels verder wordt tegengegaan. Amstelveen moet verder de schuldhulpverlening en het armoedebeleid beter toegankelijk maken voor ZZP’ers. En ZZP’ers moeten een grotere stem krijgen: de gemeente moet een vertegenwoordiger van de ZZP’ers opnemen in het Platform Ondernemend Amstelveen.

CDA-wethouder Economische Zaken Jan-Willem Groot nam maandag het concept-10 punten plan en het verslag van de serie brainstorms in ontvangst. Groot: ‘Ik ben blij dat GroenLinks verder denkt op de door mij ingeslagen weg. Het succes van het Zaai-traject, waarin startende ondernemers coaching en advies kunnen krijgen, is bijvoorbeeld een mooie inspiratiebron om vanuit verder te werken.

Ook de recent opgezette netwerkorganisatie ZZP-Amstelveen is daarbij heel belangrijk. Ik vind het ontzettend belangrijk, dat er brede erkenning komt dat zzp’ers een economische factor van belang zijn in Amstelveen. Ik omarm daarom zeker dit initiatief om de bijdrage van zzp’ers aan onze lokale economie te versterken en te faciliteren.’

Zelfstandigen zonder personeel (zzp)?

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) groeit: van de werkzame beroepsbevolking is 1 op de 10 een zzp'er. Het kabinet vindt zzp’ers belangrijk voor de economie en wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten en betere kansen voor zzp’ers op overheidsopdrachten. Een zzp’er moet wel zelf meer regelen, zoals een pensioenvoorziening.

Als zzp’er moet u zelf maatregelen nemen voor bescherming tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er zijn voor u geen werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet. Wel kunt u net als iedereen gebruik maken van kinderbijslag en AOW. Ook is er een aparte uitkering voor zwangere zzp’ers en bijstand.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.