Bijgewerkt: 13 juli 2024

Politiek

Nieuws

CDA-Amstelveen stelt tegenbegroting op voor 2025
Het CDA- Amstelveen heeft als reactie op de Perspectiefnota van het college een tegenbegroting opgesteld lees
12-07-2024, Bron: CDA-Amstelveen

Dave Offenbach is lid van Bezwaarschriftencommissie Vervoersregio Amsterdam
Dave Offenbach is benoemd tot lid van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften van de Vervoersregio Amsterdam lees
11-07-2024, Bron: BBA

Opmerkingen VVD-Amstelveen over het Museum Cobra
De VVD-Amstelveen is positief over de aangepaste financiële plannen en de nieuwe aanpak van Museum Cobra lees
10-07-2024, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen is blij met forse investeringen in onderwijs
de gemeenteraad van Amstelveen heeft het integraal huisvestingsplan besproken, waarmee bijna 123 miljoen euro wordt geïnvesteerd in schoolgebouwen lees
04-07-2024, Bron: D66-Amstelveen

Afscheid van Mark Rutte
Demissionair minister-president Mark Rutte wordt emotioneel in zijn afscheidsspeech op 30 juni 2024 lees
30-06-2024, Bron: YouTube

In P60 is lunchcafé gestart
Amstelveen heeft er iets nieuws bij: het 'P60 Lunchcafé'. Het werd op 27 juni 2024 feestelijk geopend door Frank Berkhout (D66) wethouder lees
27-06-2024, Bron: CDA Amstelveen

Alternatief plan van Burgerbelangen Amstelveen voor Stadsfonds
Initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) voor brede participatie, draagvlak en goed bestuur voor Stadsfonds (ondernemersfonds) lees
25-06-2024, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66 wil bijsturing op groenambities Amstelveen
D66-Amstelveen is een groot voorstander van groen in de stad, niet alleen omdat een groen zorgt voor een prettige leefomgeving voor Amstelveners lees
22-06-2024, Bron: D66-Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen wil polarisatie en discriminatie tegengaan
De gemeenteraad van Amstelveen heeft een voorstel van D66, de PvdA en GroenLinks aangenomen die zich richt op het tegengaan van polarisatie en discriminatie in Amstelveen lees
20-06-2024, Bron: D66-Amstelveen

Gebouw in heempark De Braak wordt uitgebreid met maatschappelijk functie
Goed voor Amstelveen ziet graag dat één van de twee houten gebouwen in de Braak gerestaureerd wordt en een een maatschappelijke functie krijgt lees
18-06-2024, Bron: Goed voor Amstelveen

Amstelveense politiek wil fietshelmen dragen stimuleren
D66- en de VVD-Amstelveen willen dat het College van Burgemeester en Wethouders het dragen van fietshelmen meer gaat promoten lees
12-06-2024, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

Nieuwbouwwoningen duurder door verplicht warmtesysteem in Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen en Actief voor Amstelveen schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen lees
10-06-2024, Bron: bbA en AVA

VVD-Amstelveen wil compensatie voor 8.000 extra vluchten over de stad
Tijdens de raadsvergadering van 5 juni gaf wethouder Elzakalai aan, dat tussen 17 juni en 1 september er maar liefst 8.000 vluchten extra over de Buitenveldertbaan van Schiphol zullen gaan lees
07-06-2024, Bron: VVD-Amstelveen

Wat vindt u van de verhoging van de BTW op sport en cultuur?
VVD-wethouder Herbert Raat is uitermate teleurgesteld over de door de landelijke coalitiepartijen voorgestelde verhoging van de btw voor cultuur en sport lees
01-06-2024, Bron: Herbert Raat

Burgerbelangen Amstelveen wil een straat naar Sjoukje Dijkstra noemen
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat de gemeente een straat, plein of park naar Sjoukje Dijkstra moet noemen lees
30-05-2024, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Extra verdieping op bestaande gebouwen met subsidie van de provincie
Actief voor Amstelveen heeft kennisgenomen van de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen, die de Provincie Noord Holland geeft voor het bouwen van een extra verdieping op bestaande bouw lees
27-05-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

Europa Debat VVD vs. GL-PvdA in P60
VVD- PvdA- en GroenLinks-Amstelveen een politiek debat georganiseerd in P60 om Amstelveners te informeren over Europa en, nog belangrijker, om Amstelveners op te roepen om op 6 juni te gaan stemmen lees
22-05-2024, Bron: VVD-GLPvdA Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen sluit het 30-jarig jubileum af
Burgerbelangen Amstelveen sluit het 30-jarig jubileum af met het plaatsen van nog één walnotenboom lees
21-05-2024, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Raadsleden willen trams naar de binnenstad van Amsterdam rijden
Weer doorgaande verbindingen vanuit Amstelveen naar Amsterdam kunnen komen lees
20-05-2024, Bron: PvdA- en D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen organiseert bijeenkomst over de Europese democratie
Journalist Pieter Gerrit Kroeger en CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers zijn op donderdag 30 mei 2024 te gast bij een campagnebijeenkomst van CDA Amstelveen lees
17-05-2024, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil veilige afrit bij A9
GroenLinks-Amstelveen vraagt aan het College van Burgemeester en Wethouders om een afrit van de A9 veiliger te maken lees
17-05-2024, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Iedere dag BBBeter
De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond lees
16-05-2024, Bron: BoerBurgerBeweging

D66-Amstelveen wil meer deelauto's in Amstelveen
D66-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College of de dekkingsgraad van deelauto's binnen Amstelveen verhoogd kan worden lees
25-04-2024, Bron: D66-Amstelveen

Nieuw Legmeer in een volgende fase
Het project Nieuw Legmeer gaat richting een volgende fase. In de loop van 15 jaar zal bedrijventerrein Legmeer een transformatie ondergaan naar woonwijk Nieuw Legmeer lees
22-04-2024, Bron: VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen is blij met aanpak parkeeroverlast
Op woensdag 17 april 2024 was er een raadsgesprek georganiseerd, waar de gemeente Amstelveen haar plannen toelichtte rondom de aanpak van parkeeroverlast lees
20-04-2024, Bron: VVD-Amstelveen

Actief voor Amstelveen stelt vragen betreffende opvang economische daklozen
Naar aanleiding van het collegebesluit om op de Olmenhof om economisch daklozen op te vangen, stelt raadslid Gonnie van Rietschoten opnieuw schriftelijke vragen lees
16-04-2024, Bron: Michel Becker/Amstelveenweb

VVD-Amstelveen wil meer samenwerking in het onderwijs
Veel Amstelveners zijn op een of andere manier betrokken bij het onderwijs en spreken de gemeente(raad) eropaan als zaken niet in orde zijn lees
06-04-2024, Bron: VVD-Amstelveen

GL en D66-Amstelveen wil geen ruimte voor intimidatie
De verklaring tegen Jodenhaat die vorige week door de fractievoorzitters van de Tweede Kamerfracties is ondertekend, is ook in Amstelveen door bijna alle lokale raadsfractievoorzitters onderschreven lees
06-04-2024, Bron: GL en D66-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil personeelstekorten onderwijs aanpakken
In de raadsvergadering van 3 april 2024 ontving een ChristenUnie motie een bijna unanieme "ja" van de gemeenteraad lees
06-04-2024, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

SP-Amstelveen roept op tot verbinding
De polarisatie in Nederland en Amstelveen neemt toe. Er is een klimaat ontstaan waarin individuen aangesproken worden op wie ze zijn en niet op wat ze doen.De geest is uit de fles en die moet terug lees
05-04-2024, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen is blij met behoud faciliteiten Escapade
De gemeenteraad van Amstelveen heeft besloten om de grondeigendommen en kunstgrasvelden van de hockeyvereniging HIC aan de Escapade over te nemen tegen het symbolische bedrag van 1 euro lees
04-04-2024, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen wil een lerarenbeurs
Het lerarentekort in Amstelveen blijft groeien. In de afgelopen gemeenteraadsvergadering van 3 april 2024 riep D66 op om hiertegen een titanenstrijd te voeren lees
04-04-2024, Bron: D66-Amstelveen

Goed voor Amstelveen wil betere ondersteuning kinderen in het onderwijs
Goed voor Amstelveen ziet graag dat ouders van kinderen met een extra onderwijsbehoefte een betere informatievoorziening komt lees
04-04-2024, Bron: Goed voor Amstelveen

bbA wil de zorgwoningen aan Maccabiadelaan eerlijk verdelen
Burgerbelangen Amstelveen wil recht doen aan de bedoeling van de Amstelveense Woonzorgvisie lees
25-03-2024, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen organiseert gespreksavond over schuldhulpverlening
De ChristenUnie-Amstelveen organiseert op dinsdag 2 april 2024 in het wijkcentrum De Meent, Orion 3 een gespreksavond over schuldhulpverlening lees
22-03-2024, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Op 3 april is een politiek café met Erik van der Burg
De VVD Amstelveen/Ouder-Amstel houdt woensdag 3 april 2024 weer een politiek café lees
20-03-2024, Bron: VVD-Amstelveen

Gemeenteraad van Amstelveen pleit voor inclusieve sport
Tijdens zijn vergadering van 13 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Amstelveen unaniem een motie aangenomen om sport in Amstelveen inclusiever te maken lees
15-03-2024, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66 pleit voor open sportinlopen in Amstelveen
D66-Amstelveen wil in alle wijken open sportinlopen, waar Amstelveners laagdrempelig en vrij kunnen sporten en daarbij gebruik te maken van schoolgymzalen lees
15-03-2024, Bron: D66-Amstelveen

Regioraadsleden willen duidelijkheid na indienststelling Uithoornlijn
De Vervoerregio Amsterdam heeft bekend gemaakt dat de Amsteltram vanaf de zomer naar Uithoorn zal gaan rijden. De Amsteltram (tramlijn 25) zal dan gaan rijden van Uithoorn, via Amstelveen naar eindhalte Amsterdam Zuid lees
13-03-2024, Bron: D66-Amstelveen

Motie Kantoren Campus- Wonen en Werken in één
De strekking van de motie is dat door het internationale karakter van Amstelveen en de verwachte versoepeling van de regelgeving lees
11-03-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

D66-Amstelveen wil actie tegen de vele auto-inbraken
D66-Amstelveen heeft het College van Burgemeester en Wethouders om opheldering gevraagd over de auto-inbraken in Amstelveen lees
06-03-2024, Bron: D66-Amstelveen

De vijvers van Middenhoven zijn uitgebaggerd
Goed voor Amstelveen heeft vanaf het ontstaan van de partij waterkwaliteit, zuivering en onderhoudswerkzaamheden heel belangrijk gevonden lees
01-03-2024, Bron: Goed voor Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil de rotonde aan de Keizer Karelweg aanpassen
De raadsleden Stieneke Kruijer en Simon Lutz van GroenLinks-Amstelveen vragen om aanpassing van de rotonde in de Keizer Karelweg lees
27-02-2024, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Tim Lechner medeoprichter van Actief voor Amstelveen is overleden
Helaas bereikte ons dit weekend het trieste bericht dat Tim Lechner, in 2017 initiatiefnemer en medeoprichter van Actief voor Amstelveen, toch nog plotseling is overleden lees
26-02-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

Actief voor Amstelveen vragen over een gesloten restaurant
Schriftelijke vragen conform artikel 44 reglement van orde voor de gemeenteraad Amstelveen 2024, in verband met graafwerkzaamheden voor het horecabedrijf Carel's Cafetaria lees
23-02-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

50PLUS-Amstelveen extra vragen over huishoudelijke hulp
Na maanden wachten ontving 50PLUS-Amstelveen antwoorden op de vragen over het haperende Wmo-huishoudelijke-hulp-probleem, maar vindt de beantwoording onvolledig lees
18-02-2024, Bron: 50PLUS-Amstelveen

Vervolgvragen bbA over bodemvervuiling in Amsterdamse Bos
De vervolgvragen benadrukken de noodzaak van een gecoördineerde aanpak, gedetailleerde onderzoeken, en transparante communicatie lees
15-02-2024, Bron: BBA

Overlast van deelscooters in Amstelveen, het houdt niet op!
Wild geparkeerde deelscooters zie je steeds meer in Amstelveen. Dat geeft onveilige situaties op trottoirs en inwoners ondervinden daarvan grote overlast lees
13-02-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

Verder onderhandelen over vorming rechts kabinet
Er moet een volgende ronde komen gericht op het vormen van een kabinet, waaraan PVV, VVD, NSC en BBB steun geven lees
12-02-2024, Bron: Parlement.com

Zwemles voor kinderen dreigt onbetaalbaar te worden in Amstelveen
In Amstelveen en omstreken is het al een tijdlang kommer en kwel als kinderen willen leren zwemmen lees
12-02-2024, Bron: SP-Amstelveen

50PLUS Amstelveen wacht op antwoorden Wmo-huishoudelijke hulp
Op 18 september en op 17 oktober 2024 stelde 50PLUS Amstelveen vragen aan het college over het uitblijven van huishoudelijke hulp. Antwoorden zijn echter nog niet gegeven lees
04-02-2024, Bron: 50PLUS Amstelveen

Haarscheurtjes tijdens de raadsvergadering in Amstelveen
De gemoederen van de raadsleden van Amstelveen tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdagavond 31 januari 2024 leken een beetje op een carrousel lees
03-02-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

Amstelveen gaat fossiele reclame weren
Woensdagavond 31 januari 2024 heeft de gemeenteraad van Amstelveen besloten dat in bushokjes en op straat geen fossiele reclame meer te zien moet zijn lees
01-02-2024, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Mondelinge vragen van AVA over asielopvang Amstelveen
Actief voor Amstelveen (AVA) stelde eerder schriftelijke vragen betreffende asielopvang in Amstelveen, maar is met een aantal antwoorden niet tevreden lees
29-01-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

Veiligheidssituatie in het Amsterdams Bos
Raadslid Dave Offenbach van bbA stelt schriftelijke vragen aan het College in verband met de veiligheidssituatie in het Amsterdamse Bos lees
22-01-2024, Bron: BBA

Actief voor Amstelveen wil ook HBO en MBO studenten in Kronenburg
HBO en MBO studenten moeten óók welkom zijn in nieuwe studentenwoningen Kronenburg lees
22-01-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

Actief voor Amstelveen vragen bij opvang ontheemden in De Olmenhof
Burgemeester en wethouders onthulden deze maand dat in De Olmenhof nu daadwerkelijk Oekraïense ontheemden tijdelijke huisvesting krijgen lees
21-01-2024, Bron: Actief voor Amstelveen

Jacqueline Solleveld keert terug in bbA fractie
De fractie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wordt in maart van 2024 gewijzigd. In verband met een verhuizing naar Apeldoorn moet Kitty Huisman de fractie verlaten lees
19-01-2024, Bron: BBA

GroenLinks-Amstelveen vraagt om noodopvangplekken voor vluchtelingen
Op 13 november 2023 heeft GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen gevraagd of het College van Burgemeester en Wethouders noodopvangplekken wil realiseren voor vluchtelingen lees
15-12-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen/Gemeente Amstelveen

Goed voor Amstelveen, VVD en D66 vragen over functioneren van dierenwelzijn organisaties
Goed voor Amstelveen, VVD-Amstelveen en D66-Amstelveen hebben schriftelijke vragen gesteld over de moeilijkheden rondom dierenopvang door de Dierenbescherming lees
12-12-2023, Bron: Goed voor Amstelveen

Eindverslag van verkenner Plasterk
Verkenner Plasterk heeft zijn werkzaamheden afgerond en het eindverslag aangeboden op 11 december 2023 lees
11-12-2023, Bron: Rijksoverheid

bbA vraagt meer bekendheid over Startersleningen
Burgerbelangen Amstelveen gaat woensdag 13 december 2023 in de gemeenteraad vragen om meer bekendheid te geven over de Starterslening bij het kopen van een huis lees
11-12-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Motie Huisvesting woonwagenbewoners Amstelveen
Actief voor Amstelveen dient woensdag 13 december 2023 een motie in, inzake het woonwagenbeleid in Amstelveen lees
11-12-2023, Bron: Actief voor Amstelveen/CDA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen over de verkeersonveilige situaties op rotondes Beneluxbaan
GroenLinks-Amstelveen vraagt het college B en W om de rotondes op de Beneluxbaan veiliger te maken. Raadsleden Stieneke Kruijer en Simon Lutz maken zich vooral zorgen om de zichtbaarheid van fietsers lees
09-12-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Glasvezelkabel in Nes aan de Amstel
Glasdraad wil in kleinere dorpen en kernen in de buitengebieden van o.a. Amstelveen, onder voorwaarden dat minimaal 45% van de bewoners zich voor 18 december 2023 inschrijven, in 2024 en 2025 glasvezel aanleggen lees
08-12-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

CDA-Amstelveen meldpunt voor huurders levert 132 reacties op
Het dit jaar ingestelde meldpunt van CDA-Amstelveen voor klachten van woninghuurders heeft veel respons opgeleverd. De fractie ontving maar liefst 132 meldingen lees
06-12-2023, Bron: CDA-Amstelveen

Goed voor Amstelveen wil bestaanszekerheid voor Wajong-ers
Goed voor Amstelveen ziet dat mensen met een wajong uitkering in armoede dreigen te vallen lees
05-12-2023, Bron: Goed voor Amstelveen

Hulpverleningsprogramma 'Nu Niet Zwanger' ook in Amstelveen
De ChristenUnie-Amstelveen wil meer focus op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij mensen in kwetsbare omstandigheden lees
30-11-2023, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD-Amstelveen is tegen lokaal vuurwerkverbod
De Amstelveense VVD heeft zich in de raadsvergadering van 29 november 2023 nadrukkelijk tegen het GroenLinks-Amstelveen voorstel om per direct vuurwerk te verbieden uitgesproken lees
30-11-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is bezorgd over bodemvervuiling in Amsterdamse Bos
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich grote zorgen over de grondkwaliteit van het Amsterdamse Bos lees
30-11-2023, Bron: BBA

D66-Amstelveen wil grotere rol voor inwoners
Dankzij een voorstel van D66-Amstelveen krijgen Amstelveners een grotere rol bij het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente lees
30-11-2023, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen verwacht een heldere toekomstvisie voor het Cobra Museum
De Amstelveense VVD heeft de afgelopen maanden een afwachtend en kritisch standpunt ingenomen t.a.v. het voortbestaan van het Cobra Museum lees
28-11-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Nieuwe kans voor het Cobra Museum in Amstelveen
Als de gemeenteraad er woensdag mee instemt, maakt het Cobra Museum een doorstart lees
27-11-2023, Bron: Herbert Raat

Huurders van De Olmenhof bereiden met SP acties
Huurders van De Olmenhof in Amstelveen hebben van hun verhuurder te horen gekregen dat zij per 1 april 2023 hun huis moeten verlaten. De jonge bewoners hebben geen alternatief en dreigen op straat te komen te staan lees
20-11-2023, Bron: SP

GroenLinks- en PvdA-Amstelveen sloten verkiezingscampagne af
Met een gezellige bijeenkomst in Uilenstede hebben de Amstelveense afdelingen van GroenLinks en PvdA hun verkiezingscampagne afgelopen zondag 19 november 2023 afgesloten lees
20-11-2023, Bron: GroenLinks- en PvdA-Amstelveen

Sandra Beckerman Tweede Kamerlid van SP vragen over De Olmenhof
Sandra Beckerman: Namens de SP heb ik zojuist Kamervragen gesteld aan minister Hugo de Jonge over de situatie van huurders in De Olmenhof in Amstelveen lees
13-11-2023, Bron: Sandra Beckerman

GroenLinks-PvdA-Amstelveen nodigt iedereen uit voor campagne-event
Aanstaande zondag, 19 november 2023, sluit GroenLinks-PvdA Amstelveen haar verkiezingscampagne af met een feestelijke bijeenkomst op Uilenstede lees
12-11-2023, Bron: GroenLinks-PvdA Amstelveen

De Amstelveense politieke partijen willen het Position paper Schiphol herzien
De Amstelveense politieke partijen roepen gezamenlijk de wethouder op om het position paper Schiphol uit 2019 te herzien lees
12-11-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

College Tour met Jan Paternotte in Uilenstede Amstelveen
Op donderdag 16 november 2023 komt Jan Paternotte (1984) fractievoorzitter van D66 Nederland en lid van de Tweede Kamer naar Uilenstede om een college-tour interview te geven lees
10-11-2023, Bron: D66-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil wachtverzachter voor jongeren
Burgerbelangen Amstelveen dient op 8 november 2023 bij de Begrotingsraad een motie in over 'wachtverzachter', een manier om jongeren te ondersteunen die wachten op ggz-hulp lees
08-11-2023, Bron: BBA

Het duurzaamheidsbeleid van Amstelveen is niet op koers
Volgens ChristenUnie-Amstelveen de gemeente Amstelveen neemt een groot gedeelte van CO₂ uitstoot niet mee in haar duurzaamheidsplannen lees
06-11-2023, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

CDA-Amstelveen is tegen de extra OZB-verhoging
Het CDA-Amstelveen is tegen de extra verhoging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB) van gemiddeld 82 euro per huishouden lees
03-11-2023, Bron: CDA-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen krijgt gelijk: geen megabioscoop in Amstelveen
De ChristenUnie-Amstelveen heeft gelijk gekregen: er is geen ruimte voor een megabioscoop in het Stadshart lees
03-11-2023, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Kandidaat-Kamerlid bezocht een klimaatbestendige tuin in Amstelveen
Op vrijdagmiddag 20 oktober 2023 bezocht Paulien Gankema kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks-PvdA de klimaatbestendige tuin aan de Farmanlaan in Amstelveen lees
23-10-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Discriminatie bij het vinden van stageplaatsen
Ook studenten met een (zichtbare) functiebeperking, worden geconfronteerd met stagediscriminatie. GroenLinks-Amstelveen is van mening dat stagediscriminatie is onacceptabel lees
21-10-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen debatavond over de woningbouw
Gaat het nog lukken om in Amstelveen en daarbuiten voldoende woningen te bouwen? lees
20-10-2023, Bron: CDA-Amstelveen

SP-Amstelveen voert actie voor het onderwijs en leegstand van woningen
Het zijn onderwerpen, waar iedereen de mond van vol heeft. Zeker nu er volgende maand weer Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden lees
16-10-2023, Bron: SP-Amstelveen

Gratis openbaar vervoer coach wil bbA en D66-Amstelveen stimuleren
De gratis OV-coach van de Vervoerregio Amsterdam biedt inwoners van Amstelveen dan hulp bij het plannen en oefenen van de reis lees
14-10-2023, Bron: bbA/D66-Amstelveen

Extra vragen 50PLUS-Amstelveen over Wmo-huishoudelijke hulp ouderen
In september 2023 gestelde vragen van 50PLUS Amstelveen aan het College B en W over het uitblijven van huishoudelijke hulp zijn nog geen antwoorden ontvangen lees
14-10-2023, Bron: 50PLUS-Amstelveen

BBA Nieuwsbrief oktober 2023
Bijgaand ontvangt u een Nieuwsbrief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zoals deze aan de leden en relaties is verstuurd lees
10-10-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Bewoners uit De Olmenhof weg, Oekraïense vluchtelingen erin
De huidige bewoners van het voormalige verzorgingshuis De Olmenhof waarschijnlijk plaats moeten maken voor Oekraïense vluchtelingen lees
08-10-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

Voortdurende leegstand van woningen in Amstelveen is onacceptabel
In 2022 heeft de SP al melding gemaakt van de leegstand in met name de Schildersbuurt. Maar in plaats van een afname van leegstand wordt gesignaleerd dat er alleen maar leegstaande woningen bij zijn gekomen lees
08-10-2023, Bron: SP-Amstelveen

Goed voor Amstelveen en VVD willen betere handhaving van fatbikes
De afgelopen weken en met name afgelopen weekend zijn er veel ongelukken geweest, waar fatbikes bij betrokken waren lees
07-10-2023, Bron: Jacqueline Höcker

Jaap Prent van Burgerbelangen Amstelveen is overleden
Het voormalig burgerlid en ook ex -raadslid voor Burgerbelangen Amstelveen Jaap Prent (1936) is op woensdag 4 oktober 2023 overleden lees
07-10-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Leraren van OBS De Westwijzer door D66 in het zonnetje gezet
Op 5 oktober is het de Dag van de Leraar. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van het onderwijs lees
05-10-2023, Bron: D66-Amstelveen

Goed voor Amstelveen wil betere aanpak van defecte liften in het OV
De lokale partij Goed voor Amstelveen (GVA) wil graag een betere aanpak tegen defecte liften bij Amstelveense tramhaltes lees
02-10-2023, Bron: Goed voor Amstelveen

Raadslid Elisa De Marco verlaat VVD-Amstelveen
De fractie van Amstelveense VVD heeft tot haar spijt afscheid moeten nemen van een van haar raadsleden. Elisa De Marco heeft besloten haar raadszetel per 1 oktober 2023 op te geven lees
30-09-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Arjen Siegmann fractievoorzitter van CDA-Amstelveen staat op de landelijke kieslijst
Het landelijke CDA heeft Arjen Siegmann, fractievoorzitter in Amstelveen, op plek 48 van de kandidatenlijst gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 lees
28-09-2023, Bron: CDA-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil herijking van het huidige standplaatsenbeleid
Fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen zal op de aankomende raadsvergadering op woensdag 27 september 2023 een motie indienen voor herijking van het huidige standplaatsenbeleid lees
27-09-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 2023 zijn goed verlopen
Dankzij de grote inzet van gemeenten en de vele vrijwilligers zijn de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 goed verlopen lees
26-09-2023, Bron: Rijksoverheid

Wat is de toekomst van het Cobra Museum in Amstelveen?
Ook in Het Financieele Dagblad aandacht voor situatie bij het Cobra Museum in Amstelveen. Al jarenlang wordt er meer geld uitgegeven dan er binnenkomt lees
19-09-2023, Bron: Herbert Raat

Prinsjesdag 2023 in Den Haag
Op dinsdag 19 september 2023 was het Prinsjesdag in Nederland. De Koning sprak dan tijdens een Verenigde Vergadering der Staten-Generaal de Troonrede uit lees
19-09-2023, Bron: Koninklijk Huis

WMO en tekort aan huishoudelijke zorg ouderen in Amstelveen
In de begroting van 2022 kwamen we al een aardig overschot op de begroting tegen: bijna zes ton lees
18-09-2023, Bron: 50PLUS Amstelveen

VVD-Amstelveen is gematigd positief over ontwikkeling dossier Cobra
De VVD is ook nieuwsgierig naar wat er op het gebied van de bedrijfsleiding en de bestuursstructuur bij het Cobra Museum gaat veranderen lees
15-09-2023, Bron: VVD-Amstelveen

De VVD-Amstelveen fractie bezoekt de wijk Waardhuizen
Op zaterdag 16 september 2023vanaf 10:00 uur staan VVD-Amstelveen gemeenteraadsleden, wethouders en het afdelingsbestuur bij het Winkelcentrum Waardhuizen lees
12-09-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Goed voor Amstelveen opinie over het Cobra Museum
Er komt een punt van bezinning, wanneer subsidiegelden niet de uitkomst bieden die men zou verwachten en bezoekersaantallen achterblijven lees
11-09-2023, Bron: Jacqueline Höcker

Raadsgesprek in de Amstelveense gemeenteraad over luchtkwaliteit
Woensdag 13 september 2023 is er een raadsgesprek in de Amstelveense gemeenteraad over luchtkwaliteit lees
10-09-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Het Cobra is dood, lang leve het Cobra!
Afgelopen woensdagavond was ik aanwezig bij het ingelaste raadsgesprek van de Amstelveense raad in verband met de acute en penibele financiële situatie van het Cobra Museum voor Moderne Kunst lees
09-09-2023, Bron: VVD-Amstelveen

De HJ Schoo-lezing 2023 door Caroline van der Plas
Caroline van der Plas (1967) Tweede Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging (BBB) hield de HJ Schoo-lezing met de titel 'Kop d?r veur! Nederland als Volkshuis' op maandag 4 september van 2023 lees
05-09-2023, Bron: BBB

'Verenigd Links' in Amstelveen start een gezamenlijke campagne
De Amstelveense afdelingen van GroenLinks en PvdA gaan samen campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 lees
24-08-2023, Bron: GroenLinks- en PvdA-Amstelveen

Thema-avond over de zorg met Jimmy Dijk van SP Tweede Kamerlid
Op vrijdagavond 8 september 2023 komt Jimmy Dijk SP Tweede Kamerlid naar Uithoorn. Als woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer zet hij zich in voor goede en betaalbare zorg voor iedereen lees
19-08-2023, Bron: SP Amstelveen

GroenLinks Amstelveen wil alternatief verkeersplan voor de Ouverture
GroenLinks in de Amstelveense gemeenteraad wil dat het college van B en W met een alternatief verkeersplan komt voor de Ouverture lees
13-08-2023, Bron: GroenLinks Amstelveen

De toekomst van het Winkelcentrum Waardhuizen
Op initiatief van Actief voor Amstelveen is voor donderdag 31 augustus 2023 een bijeenkomst tussen bewoners van Waardhuizen en Netjes Beheer georganiseerd over de toekomst van het Winkelcentrum Waardhuizen lees
12-08-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil meer volkstuinen
Afgelopen woensdag 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Amstelveen een, door GroenLinks ingediende, motie aangenomen, waarin wordt gevraagd meer volkstuinen in Amstelveen te realiseren lees
24-07-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Goed voor Amstelveen wil preventieve maatregelen tegen ondervoeding ouderen
Het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu roept gemeenten op om preventieve maatregelen te nemen betreffende ondervoeding van ouderen lees
21-07-2023, Bron: Goed voor Amstelveen

Toespraak van Patrick Adriaans tijdens de gemeenteraadsvergadering op 19 juli 2023
Het denken mag niet stoppen. Dat zei een wethouder bij de bespreking van de perspectiefnota in het raadsdebat twee weken geleden lees
20-07-2023, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen is blij met extra financiële impuls voor de Noordelijke Poeloever
De VVD-Amstelveen heeft zoals bekend al vanaf oudsher veiligheid hoog in het vaandel staan lees
20-07-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Goed voor Amstelveen wil bibliotheek terug in de wijken
De Bibliotheek Wet wordt aangepast en dat betekent dat gemeenten en provincies in 2025 een zorgplicht krijgen om de bibliotheek-functies in de wijken te hebben lees
19-07-2023, Bron: Jacqueline Höcker

BBA wil fietsrekken bij heemparken en in het Amsterdamse Bos
urgerbelangen Amstelveen dient een motie in voor de verbetering van de fietsparkeergelegenheid bij de ingangen van het Amsterdamse Bos en de heemparke lees
19-07-2023, Bron: BBA

VVD-Amstelveen is blij dat de gemeente kan blijven investeren in de stad
Het College B en W van Amstelveen heeft de afgelopen weken met de perspectiefnota 2024 haar plannen en het bijpassende kostenplaatje voor 2024 gepresenteerd aan de raad lees
17-07-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Hoe maken we van Amstelveen een echt CO₂-uitstootvrije gemeente?
n plaats van een luchtige zomerkolom over het mooie weer in Amstelveen of elders wil ik u graag meenemen in de wondere wereld van CO₂-uitstoot lees
11-07-2023, Bron: D66-Amstelveen

Dank Mark Rutte!
Dank Mark Rutte voor al je onvermoeibare inzet als MinPres van Nederland en voor de VVD lees
10-07-2023, Bron: Herbert Raat

Buitenlandse ouders in actie bij Onderwijsgroep Amstelland
Op vrijdag 7 juli 2023 stond een groepje buitenlandse ouders bij scholenkoepel Amstelland voor de deur. Deze buitenlandse ouders hebben stuk voor stuk teleurstellende ervaringen met de verschillende scholen van Onderwijsgroep Amstelland lees
09-07-2023, Bron: SP-Amstelveen

Minister-president Rutte biedt ontslag aan van het kabinet
Minister-president drs. Mark Rutte heeft aan Zijne Majesteit de Koning het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden lees
08-07-2023, Bron: Rijksoverheid

CDA-Amstelveen voert constructief gesprek met Eigen Haard over klachten huurders
CDA-Amstelveen heeft op donderdag 15 juni 2023 een constructief gesprek gevoerd met de bestuurders van woningbouwcorporatie Eigen Haard lees
23-06-2023, Bron: CDA-Amstelveen

Motie Integrale aanpak depressiviteit jongeren is aangenomen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen woensdag 21 juni 2023 is de motie 'Integrale aanpak depressiviteit jongeren' aangenomen lees
23-06-2023, Bron: Jacqueline Höcker

De gemeenteraad van Amstelveen wil een jongerenplatform oprichten
De gemeenteraad van Amstelveen heeft in de raadsvergadering van 21 juni 2023 ingestemd om een jongerenplatform in te stellen lees
22-06-2023, Bron: Gemeente Amstelveen

Vragen van VVD-Amstelveen over schennisplegers in de stad
De afgelopen weken hebben meerdere berichten van verontruste inwoners de VVD-Amstelveen bereikt, betreffende verschillende voorvallen met potloodventers en gluurders in Amstelveen, waarbij kinderen betrokken waren lees
22-06-2023, Bron: VVD-Amstelveen

VVD complimenteert AmstelveenSport voor organisatie Amstelveen Beach 2023
De Amstelveense VVD geeft een groot compliment aan AmstelveenSport, het sportbedrijf dat er van 17 t/m 22 juni 2023 Amstelveen Beach georganiseerd lees
21-06-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Jaap Prent is trots op waardering van bbA
Afgelopen vrijdag 16 juni 2023 hebben voorzitter Peter Bot en secretaris Frits Suer van Burgerbelangen Amstelveen Jaap Prent bezocht om hem de benoeming tot lid van verdienste van bbA thuis te overhandigen lees
20-06-2023, Bron: BBA

bbA en ChristenUnie-Amstelveen over de geluidshinder rond Schiphol
De geluidshinder van Schiphol is een veelbesproken thema in Amstelveen. Iedereen herkent wel lees
19-06-2023, Bron: ChristenUnie-Amstelveeb en Burgerbelangen Amstelveen

Initiatiefvoorstel over Jongerenparticipatie in Amstelveen
VVD, D66, bbA, Actief voor Amstelveen en GroenLinks leggen op 21 juni 2023 een initiatiefvoorstel voor aan de gemeenteraad over het oprichten van een jongerenplatform in Amstelveen lees
11-06-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Het 30-jarige jubileum bbA gevierd in heempark de Braak
Op zondag 4 juni 2023 vond er een intieme bijeenkomst plaats in heempark De Braak aan de Amsterdamseweg om het 30-jarig jubileum van bbA te vieren, tesamen met drie burgemeesters die te maken hebben (gehad) met bbA lees
06-06-2023, Bron: bbA/Amstelveenweb

D66-Amstelveen stelt vragen over bouwplannen van HealthCity
D66-Amstelveen is verbaasd over de bouwplannen van HealthCity. Het sportbedrijf liet vorige week in een persbericht weten plannen te hebben voor een tweede sportcomplex aan de Escapade lees
01-06-2023, Bron: D66-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen verkoopt walnotenbomen
Het cadeau aan de gemeente past in de visie van bbA over groen en gezondheid lees
30-05-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Gemeenteraad van Amstelveen is bezorgd na antwoorden op Schipholvragen
Vijf Amstelveense politieke partijen vroegen afgelopen maart gezamenlijk om duidelijkheid over Schiphol. Het gaat om de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, bbA, 50PLUS en BVNL lees
26-05-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66, PvdA en VVD-Amstelveen willen fietsendiefstal beter bestrijden
De Amstelveense fracties van D66, PvdA en VVD willen dat fietsendiefstal meer bestreden gaat worden. Jaarlijks worden er 500.000 fietsen gestolen in Nederland. Ook in Amstelveen worden er regelmatig fietsen en e-bikes gestolen lees
26-05-2023, Bron: D66- PvdA- en VVD-Amstelveen/Politie Amstelveen

VVD-Amstelveen wil meer eerlijke verdeling van woningen in de stad
De Amstelveense VVD heeft tijdens het raadsdebat van woensdag 24 mei 2023 over de woonvisie 2023-2030 haar zorgen geuit over de verdeling van woningen in het lagere en het middensegment lees
25-05-2023, Bron: VVD-Amstelveen

50PLUS Amstelveen wil verhuisregeling voor 65-plus-huurders
50PLUS Amstelveen: waarom is er geen verhuisregeling voor 65-plus-huurders in Amstelveen? De woningnood speelt ook de inwoner van 65 jaar en ouder parten wanneer die een grotere huurwoning wil ruilen voor een kleinere lees
22-05-2023, Bron: 50PLUS Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen verwelkomt nieuwe bewoners op Krakenburg
De groep woningzoekende jongeren op een braakliggend terrein op Kronenburg in Amstelveen, heeft op 20 mei 2023 bezoek gekregen van Lennart de Looze fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen lees
21-05-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen is bezorgd over de autoluw plannen van Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd om veel wegen door de stad te gaan afsluiten voor doorgaand autoverkeer om de stad autoluw te maken lees
15-05-2023, Bron: VVD-Amstelveen

De verkeersveiligheid voor fietsers in Amstelveen moet verbeterd
GroenLinks-Amstelveen pleit voor maatregelen die automobilisten dwingen om voorzichtig te zijn lees
08-05-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Uitzending bij EenVandaag over gezondheidsschade bij kinderen
Meer dan duizend scholen, kinderdagverblijven en sportvelden staan te dicht bij drukke weg: 'Kinderen zijn extra kwetsbaar'. De VVD-Amstelveen fractie stelt vragen lees
08-05-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Laadplekken elektrische auto's ten koste van reguliere plaatsen?
Actief voor Amstelveen zet vraagtekens bij het bezetten van reguliere laadplekken voor elektrische auto's die daarvoor niet geschikt of bedoeld zijn lees
01-05-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

CDA-Amstelveen is overspoeld met klachten over Eigen Haard
In april 2023 heeft het CDA-Amstelveen een meldpunt opengesteld voor klachten over woningcorporatie Eigen Haard lees
25-04-2023, Bron: CDA-Amstelveen

VVD-Amstelveen vraagt aandacht voor de impact van internationalisering
De VVD-Amstelveen heeft tijdens het raadsdebat op woensdag 19 april 2023 aandacht gevraagd voor de impact van de steeds snellere internationalisering lees
24-04-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Motie Winkelcentrum Waardhuizen is aangenomen
Actief voor Amstelveen is er trots op dat het ons nu al een aantal keren lukt een onderwerp op de agenda te zetten, waarna andere partijen en of het college dit omarmen en mee naar buiten treden lees
21-04-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen viert haar 30 jaar bestaan
Aan de leden, oud-leden, donateurs en vrienden van bbA. Zoals de meesten van u al weten bestaat Burgerbelangen Amstelveen dit jaar 30 jaar. Om precies te zijn, de partij is opgericht op 28 mei 1993 lees
20-04-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66-Amstelveen wil de straatintimidatie aanpakken
D66-Amstelveen wil een gerichtere aanpak van straatintimidatie in Amstelveen lees
20-04-2023, Bron: D66-Amstelveen

VVD vragen over loting middelbare scholen voor Amstelveense kinderen
De VVD vindt dat er voor Amstelveense leerlingen plaats moet zijn op een middelbare school in Amstelveen lees
19-04-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Goed voor Amstelveen wil cybercrime aanpakken
Op initiatief van Goed voor Amstelveen zal er op woensdag 12 april 2023 een Raadsgesprek plaatsvinden in het Raadhuis om met deskundigen te praten over de aanpak van cybercrime lees
11-04-2023, Bron: Jacqueline Höcker

GroenLinks-Amstelveen wil in Galjoen ouderenwoningen
Vijf Amstelveense partijen hebben het gemeentebestuur opgeroepen om seniorenwoningen te bouwen op het terrein van Galjoen. Dat gebied bij de Nesserlaan, in het zuiden van Amstelveen, wordt herontwikkeld lees
11-04-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Claudio Mancinelli ontving de Thorbecke penning
Tijdens de drukbezochte Algemene Leden Vergadering van de VVD Amstelveen ontving Claudio Mancinelli op 4 april 2023 uit handen van Lennart Salemink namens het VVD-hoofdbestuur de Thorbecke penning lees
05-04-2023, Bron: VVD-Amstelveen

20 walnotenbomen van Burgerbelangen Amstelveen zijn geplant
Afgelopen dinsdag 4 april 2023 zijn de eerste 20 walnotenbomen geplant op het terrein achter de flat van de Biesbosch 225 lees
05-04-2023, Bron: BBA

VVD-Amstelveen is blij met plannen nachtsluiting van Schiphol
De VVD-Amstelveen is blij met de door Schiphol aangekondigde maatregelen om de geluidsoverlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken lees
04-04-2023, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen opent klachtenlijn voor huurders Eigen Haard
CDA-Amstelveen opent een klachtenlijn voor huurders van woningbouwcorporatie Eigen Haard lees
03-04-2023, Bron: CDA-Amstelveen

VVD-Amstelveen heeft een nieuwe fractievoorzitter
De fractie van de Amstelveense VVD heeft een nieuwe voorzitter. Raadslid Jet Smit heeft het stokje per 1 april 2023 overgenomen van Kees Noomen lees
03-04-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Kritische vragen in de gemeenteraad van Amstelveen over Schiphol
Vijf Amstelveense politieke partijen slaan de handen ineen en vragen gezamenlijk om duidelijkheid over Schiphol lees
01-04-2023, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Politieke partijen pleiten voor vestigingsmogelijkheden flitsbezorgers
Amendement is aangenomen van de partijen VVD, D66 en GroenLinks, die ervoor zorgen dat er een ruimer afwegingskader komt voor vestigingslocaties van flitskoeriers lees
31-03-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Dank Kees Noomen!
Deze week is Kees Noomen teruggetreden als fractievoorzitter van de VVD Amstelveen. Meer dan 12 jaar heeft hij de grootste fractie van de gemeenteraad geleid lees
31-03-2023, Bron: Herbert Raat

Er zijn veel te weinig huisartsen in Amstelveen
Uit onderzoek blijkt dat er nog minimaal 5 huisartsen nodig zijn om de zorgvraag die onder enorme druk staat te verlichten. Het blijkt dat 10.000 mensen geen huisarts in Amstelveen hebben lees
31-03-2023, Bron: Jacqueline Höcker

Burgerbelangen Amstelveen plant 30 walnotenbomen aan de Biesbosch
Burgerbelangen Amstelveen is blij, dat de gemeente een in de ogen van bbA mooie alternatieve plaats heeft aangewezen voor de 30 walnotenbomen lees
28-03-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen willen WOZ-bezwaarproces vereenvoudigen
De fracties van D66- en VVD-Amstelveen willen onderzoeken of het mogelijk is om de lokale WOZ-bezwaarprocedures te vereenvoudigen en informeler vorm te geven lees
25-03-2023, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

Hulp bij besteding energie vouchers in Amstelveen
Onlangs heeft de gemeente Amstelveen aan een aantal inwoners met een minimum inkomen een voucher uitgegeven ter waarde van € 500 lees
20-03-2023, Bron: SP-Amstelveen

Rondje langs de sportclubs in Amstelveen
Deze week verslag nummer 2 over ons wekelijks rondje langs de sportclubs in het Amstelveen Nieuwsblad lees
18-03-2023, Bron: Herbert Raat

Geen Flex woningbouw in Amstelveen?
Waarom is Amstelveen niet aangesloten bij de Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw en hoezo heeft dit geen toegevoegde waarde voor Amstelveen?! ? stelt Actief voor Amstelveen lees
13-03-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

50PLUS Amstelveen dient motie Bovenkerkerweg in
50PLUS Amstelveen heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom geplande nieuw- en hoogbouw aan de Bovenkerkerweg een motie ingediend lees
11-03-2023, Bron: 50PLUS Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil opheldering over storingen liften Amstelveenlijn
Burgerbelangen Amstelveen ontving over een langere periode verschillende meldingen dat een lift op een van de perrons op de Amstelveenlijn in storing of buiten dienst was lees
10-03-2023, Bron: BBA

Amstelveense politieke fracties stellen vragen inzake woningbouw
GroenLinks-Amstelveen stelde op 8 maart 2023 mede namens de fracties van SP, CDA, Actief voor Amstelveen en ChristenUnie-Amstelveen een aantal schriftelijke vragen aan het college lees
10-03-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

50PLUS Amstelveen wil slimme oversteekknop voor bewoners
Rondom de bejaardenwoningen, zoals bij Brentano aan de Klaasje Zevensterstraat, worden bewoners geconfronteerd met voor hen te korte oversteektijden lees
03-03-2023, Bron: 50PLUS Amstelveen

De witgoedactie voor de minima in Amstelveen is een soap
Wat in oktober 2022 begon als een veelbelovend initiatief om Amstelveense minima te helpen met de aanschaf van een nieuwe, energiezuinige wasmachine of vaatwasser, is inmiddels uitgelopen op een nachtmerrie lees
28-02-2023, Bron: Platform Amstelveense Minima

Afscheid Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen
Het afscheid van Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen en de wijzigingen in de fractie met gepaste vrolijkheid gevierd lees
28-02-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Fietsers zijn de dupe rondom de verbreding van de A9
Enkele leden van de Amstelveense fractie van GroenLinks hebben afgelopen vrijdag 24 februari 2023 een fietsinspectie gehouden rondom de verbreding van de A9 lees
27-02-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

50PLUS Amstelveen wil verspilling in de Bovenkerkerwegzone voorkomen
De geplande transformatie houdt de gemoederen over en rondom de Bovenkerkerweg flink bezig. 50PLUS Amstelveen heeft de indruk dat projectontwikkelaars te veel zeggenschap hebben en pleit voor gebruik van bestaande bouw lees
25-02-2023, Bron: 50PLUS Amstelveen

De gemeente Amstelveen doneert 1 euro per inwoner slachtoffers van de aardbevingen
De gemeente Amstelveen heeft besloten om per inwoner 1 euro te doneren aan het Rode Kruis of aan giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië lees
24-02-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen zijn blij met de transformatie Bovenkerkerweg
De fracties van D66- en VVD-Amstelveen zijn blij met de nota van uitgangspunten voor de transformatie van de Bovenkerkerweg 2-8 van kantoor naar woonfunctie lees
21-02-2023, Bron: D66- VVD-Amstelveen

Taartenactie 2023 van VVD-Amstelveen bij dierenwinkel Van Noord
In het kader van de Valentijnsdag taartenactie is Van Noord's Dierenvoeders door de VVD-Amstelveen in het zonnetje gezet lees
20-02-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Beoordeling van energielabels van huurwoningen is nog slechter dan gedacht
In de Radar-uitzending van 13 februari 2023 zijn Amstelveense huurwoningen aan de Ambrosiuslaan beoordeeld op hun energielabel lees
17-02-2023, Bron: CDA-Amstelveen

Wijzigingen in fractie en bestuur van Burgerbelangen Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen staat woensdag 22 februari 2023 voor een wisseling van de wacht. In de raadsvergadering van die avond zal afscheid worden genomen van fractievoorzitter Ruud Kootker lees
17-02-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

PvdA- en VVD-Amstelveen willen mobiele telefoons uit de schoolklas
PvdA- en VVD-Amstelveen richten zich op de kwaliteit van het onderwijs en vragen daarom aandacht voor de storende invloed van mobiele telefoons in de klas lees
16-02-2023, Bron: PvdA- en VVD-Amstelveen

Meerderheid van de gemeenteraad van Amstelveen wil humane vluchtelingenopvang
De fracties van D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA willen dat Amstelveen niet wegkijkt van de opvangcrisis in ons land lees
15-02-2023, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil duidelijkheid over een supermarkt in Waardhuizen
De Coop supermarkt in het hart van Waardhuizen is onlangs gesloten. Het CDA-Amstelveen wil snel duidelijkheid over een nieuwe invulling lees
13-02-2023, Bron: CDA-Amstelveen

Verloedering en leegstand in het Winkelcentrum Waardhuizen
Michel Becker en Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen bezochten afgelopen week het winkelcentrum Waardhuizen lees
12-02-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

VVD-Amstelveen vragen over fietsveiligheid
Op woensdag 15 februari 2023 organiseert de gemeente Amstelveen een raadsgesprek over verkeersveiligheid op initiatief van de VVD lees
12-02-2023, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen over de energielabels van huurwoningen
De energielabels van huurwoningen in Amstelveen zijn veel te rooskleurig. Zo concludeert het CDA-Amstelveen na contacten met bewoners lees
11-02-2023, Bron: CDA-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil meer aandacht voor femicide
De Amstelveense VVD wil meer aandacht voor het fenomeen femicide (moord op vrouwen en meisjes) en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W lees
11-02-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Uitstel aanplanting van BBA walnotenbomen
De plannen van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) om op 15 februari 2023 te beginnen met de aanplanting van een dertigtal walnotenbomen moeten nog even worden uitgesteld lees
10-02-2023, Bron: BBA

D66-Amstelveen wil sociale huurders helpen met de juiste energielabels
D66-Amstelveen wil dat sociale huurders die twijfels hebben over de betrouwbaarheid van energielabels zonder hoge kosten een 'second opinion' kunnen opvragen lees
09-02-2023, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen vragen over antisemitisme
VVD-Amstelveen maakt zich zorgen over de recente berichtgeving dat het antisemitisme in Nederland toeneemt en dat er een gebrek aan Holocaustkennis is onder een deel van de jongeren lees
07-02-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Het VVD-Amstelveen standpunt over de opvang van asielzoekers
De Amstelveense VVD vindt het goed dat de gemeente Amstelveen haar verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de opvang van asielzoekers, maar zetten hun vraagtekens bij de verplichting van de spreidingswet lees
02-02-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Leden GroenLinks-Amstelveen bezochten kringloopwinkels van De Boem
De fractie van GroenLinks-Amstelveen bracht donderdagochtend 26 januari 2023 een werkbezoek aan de Stichting Boemerang. De stichting runt twee vestigingen van de kringloopwinkel De Boem in Amstelveen lees
02-02-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Voor Elk Kind een Plek in Amstelveen?
De VVD vindt dat er voor Amstelveense leerlingen geen wachtlijst mag zijn om tot een Amstelveense middelbare school toegelaten te worden lees
02-02-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen bestaat 30 jaar
De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) bestaat dit jaar 30 jaar lees
31-01-2023, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

VVD-Amstelveen maakt zorgen over de hoge aantal woninginbraken
Het baart de VVD-Amstelveen zorgen dat de hoeveelheid woninginbraken in Amstelveen in deze donkere dagen merkbaar lijkt te zijn toegenomen lees
30-01-2023, Bron: VVD-Amstelveen

Het kunstwerk 'Kasteel Samenvleet' opnieuw ter discussie
Op het speelveld tussen Middachten en Sterkenburg in Westwijk Zuid-West staat de realisatie van kinderkunstwerk 'Kasteel Samenvleet' gepland lees
30-01-2023, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Nieuwe vragen Actief voor Amstelveen over terrein Zwarte Kat
Michel Becker gaat tijdens de raadsvergadering woensdag 1 februari 2023 vragen aan het College B en W Amstelveen stellen over de ontwikkelingen op het terrein Zwarte Kat aan de Amsteldijk Zuid lees
30-01-2023, Bron: Actief voor Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen is gestart met jaarthema Participatie
Op woensdag 25 januari 2023 hebben 27 raadsleden en burgerleden van de gemeenteraad van Amstelveen de aftrap gedaan van het jaarthema Participatie lees
29-01-2023, Bron: Jacqueline Höcker/Gemeente Amstelveen

Oproep voor mensen met blokverwarming in Amstelveen
De kosten voor blokverwarming rijzen de pan uit. Er zijn honderden gedupeerden in Amstelveen. De verhalen zijn schrijnend lees
24-01-2023, Bron: SP-Amstelveen

Twee Amstelveners onderscheiden met het Groene Lintje 2023
Op zondagavond 22 januari 2023 zijn twee Amstelveners onderscheiden met het 'Groene Lintje'. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks-Amstelveen in ANNA lees
23-01-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen en Goed voor Amstelveen willen oplossingen voor het leerlingenvervoer
De fracties van D66-Amstelveen en Goed voor Amstelveen hebben zorgen over het leerlingenvervoer. Zij hebben hierover om opheldering gevraagd en willen dat problemen snel worden opgelost lees
19-01-2023, Bron: D66-Amstelveen/Goed voor Amstelveen

50PLUS-Amstelveen vindt zorgelijk dat ouderen lang op wachtlijsten staan
Voor zowel normale als acute zorg bestaan lange wachtlijsten. Landelijk zijn de cijfers van wachtenden in 2022 flink gestegen. 50PLUS-Amstelveen wil weten wat er door de gemeente aan het zorg- en verpleegbeddentekort wordt gedaan lees
14-01-2023, Bron: 50PLUS-Amstelveen

VVD-Amstelveen roept het college op om plannen voor Stadshart concreet te maken
De Amstelveense VVD vindt het tijd voor duidelijkheid en concrete plannen met betrekking tot het Winkelcentrum Stadshart lees
09-01-2023, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen waarschuwt fietsers voor gevaar op het Kazernepad
GroenLinks gaat werk maken van de gevaarlijke situatie op het Kazernepad lees
09-01-2023, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD Ouder-Amstel wil Victor Frequin als nieuwe wethouder
De VVD in Ouder-Amstel heeft bekend gemaakt dat zij Victor Frequin voordragen als opvolger van Barbara de Reijke als wethouder lees
05-01-2023, Bron: VVD Ouder-Amstel

Landelijke meldlijn hoge energierekening geopend door SP
De Socialistische Partij (SP) is op maandag 2 januari 2023 een landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met de Meldlijn wil de SP meldingen verzamelen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen lees
05-01-2023, Bron: SP

GroenLinks en Partij van de Dieren willen landelijk vuurwerkverbod
Een jaarwisseling zonder vuurwerkslachtoffers, overbelaste Eerste Hulpposten, geweld tegen politie en brandweer, dat willen in GroenLinks en Partij voor de Dieren meteen na het reces regelen in de Tweede Kamer lees
02-01-2023, Bron: GroenLinks/Partij van de Dieren

GroenLinks-Amstelveen vragen over de kredietregistratie
Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht gaan per 1 januari 2023 de zogeheten BKR-registratie van mensen die met succes een schuldhulp-traject afrondden, na een half jaar verwijderen. Zij vinden de termijn van vijf jaar onnodig belemmerend lees
31-12-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen gaat het Groen Lintje uitreiken
GroenLinks Amstelveen gaat een lintje uitreiken aan de Amstelvener die zich in 2022 het meest heeft ingezet voor haar of zijn medemens lees
19-12-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Een Pleck onder de zon voor iedereen
Woensdagavond 14 december 2022 is op initiatief van raadslid Gert Jan Slump van GroenLinks-Amstelveen in de gemeenteraad de motie 'Een Pleck onder de zon … voor iedereen' ingediend en unaniem aangenomen lees
18-12-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD vragen over leegstand woningen in Amstelveen
Schriftelijke vraag aan College van B en W van gemeente Amstelveen van Victor Frequin raadslid van VVD: Leegstand woningen in Amstelveen lees
17-12-2022, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks -Amstelveen wil vrouwen in het armoedebeleid meenemen
GroenLinks-Amstelveen pleit voor een gender sensitieve benadering van het armoedebeleid van in Amstelveen lees
15-12-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

bbA en D66-Amstelveen willen de lokale journalistiek versterken
De fracties van Burgerbelangen Amstelveen en D66-Amstelveen willen dat in het nieuwe mediabeleid voorstellen worden gedaan voor een sterke journalistieke basis in Amstelveen lees
15-12-2022, Bron: D66/Burgerbelangen Amstelveen

Vragen over het niet doorgaan van de traditionele Kerstsamenzang 2022
De traditionele Kerstsamenzang op Kerstavond in het Oude Dorp is een evenement, waar jaarlijks zo'n 1.500 mensen op af komen. Onder het genot van een hapje en een drankje worden o.a. gezamenlijk kerstliederen gezongen op het Dorpsplein lees
15-12-2022, Bron: VVD, D66, PvdA en GVA

Extra woonlaag op appartementen is ook wenselijk in Amstelveen
Pakweg 120 naoorlogse Amstelveense appartementsgebouwen kunnen probleemloos worden voorzien van een extra woonlaag lees
14-12-2022, Bron: CDA-Amstelveen

Vragen van Actief voor Amstelveen op 14 december 2022
In de vergadering van de raad op 9 november 2022 is raadsbreed het amendement Noodfonds opvang stijgende kosten aangenomen lees
14-12-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen willen hogere duurzaamheidsambities gemeente
D66- en VVD-Amstelveen willen dat de gemeente hogere ambities stelt op het gebied van de energietransitie om energierekeningen te verlagen en CO2 uitstoot te verminderen lees
12-12-2022, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

bbA wil woningbouw naast het oude KPMG gebouw
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zet zich in voor een mogelijke transformatie naar wonen van het kantorengebouw langs de A9, dat op dit moment wordt gehuurd wordt Atos lees
12-12-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66, VVD en PvdA willen geen verkeerscontroles op het Stadsplein Amstelveen
D66- VVD- en PvdA-Amstelveen zijn verontwaardigd dat op woensdag 23 november 2022 wederom een grootschalige verkeerscontrole door de politie heeft plaatsgevonden op het Stadsplein in Amstelveen lees
08-12-2022, Bron: D66-Amstelveen

Goed voor Amstelveen over de aanpak van cybercrime
Goed voor Amstelveen heeft afgelopen week een initiatiefvoorstel aanpak Cybercrime voor het Midden-en Kleinbedrijf ingediend. Ondernemers zijn erg kwetsbaar om slachtoffer te worden van digitale misdrijven lees
05-12-2022, Bron: Goed voor Amstelveen

GL- en CU-Amstelveen willen geen ongeadresseerd drukwerk
De gemeente Amstelveen moet ervoor gaan zorgen dat Amstelveners geen reclamefolders meer in hun brievenbus krijgen, behalve als ze een JA|JA-sticker op hun brievenbus plakken lees
02-12-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Vragen van VVD-Amstelveen over de effectiviteit van subsidie aanvragen
VVD-Amstelveen heeft schriftelijke vragen met betrekking tot effectiviteit subsidie aanvragen aan het B en W Amstelveen lees
28-11-2022, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks, D66, VVD, BbA, SP en CU Amstelveen werken samen aan een isolatieoffensief
Om de klimaatdoelstellingen te behalen zijn lokale partijen in Amstelveen met een isolatieoffensief begonnen lees
28-11-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

College B en W Amstelveen moet het minimabeleid nu doorpakken!
Verhoging budgetten eerste stap, nu ook toegankelijkheid vergroten. Het College B en W Amstelveen kondigde aan het budget voor sport en cultuur voor kinderen uit minimagezinnen te verhogen van 250 naar 375 euro lees
21-11-2022, Bron: SP-Amstelveen

Ruud Kootker stopt als fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen
Ruud Kootker vertrekt per 1 maart 2023 als raadslid en fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen (bbA). De reden daarvan is zijn verhuizing naar Eindhoven lees
20-11-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

De Vereniging Amstelveense Detailorganisatie is verheugd over MKB-steun gemeente Amstelveen
Voorzitter Atilla Meulenbelt van de Vereniging Amstelveense Detailorganisatie is zeer verheugd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en het MKB in deze zware tijden gaat ondersteunen lees
14-11-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Betoog van Goed voor Amstelveen over de Begroting van 2023
Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Amstelveen op 9 november 2022 uitgesproken toespraak van Jacqueline Höcker, fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen lees
10-11-2022, Bron: Goed voor Amstelveen

Bijdrage van VVD-Amstelveen voor de begroting van 2023
Jet Smit raadslid van VVD-Amstelveen vertelde tijdens de raadsvergadering op 9 november 2022 lees
09-11-2022, Bron: VVD-Amstelveen

BBA bijdrage aan de begroting 2023 en college uitvoeringsprogramma
De spreektekst van Ruud Kootker bbA-fractievoorzitter aan van de 1e termijn van de algemene beschouwingen tijdens de raadsvergadering op 9 november 2022 lees
09-11-2022, Bron: BBA

Actief voor Amstelveen over de begroting 2023 van Amstelveen
De begroting 2023. Ziet er gedegen uit, wordt elk jaar completer, mede als gevolg van aangescherpte regels. Een absolute verbetering ten opzichte van enkele jaren terug lees
09-11-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

D66-Amstelveen vraagt steun voor de lokale ondernemers
De hogere energieprijzen en de inflatie zijn een nieuwe klap voor ondernemers. Het kan de genadeklap zijn voor hen die met moeite de coronatijd zijn doorgekomen lees
08-11-2022, Bron: D66-Amstelveen

Starters en vluchtelingen samen op de Kalkbranderij?
Actief voor Amstelveen zet zich al jaren in om het grote woontekort van Amstelveense starters onder de aandacht te brengen lees
07-11-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Goed voor Amstelveen wil vergoeding krijgen voor de hoge energiekosten
Mensen die afhankelijk zijn van elektrisch medisch apparatuur zoals dialyse- en zuurstofapparatuur, elektrische rolstoelen en trapliften, scootmobiels en ander apparatuur worden dubbel zo hard getroffen door de stijgende energiekosten lees
07-11-2022, Bron: Goed voor Amstelveen

Documentaire 'Er is genoeg' op dinsdag 15 november in De Meent
Op initiatief van de SP-Amstelveen vertoont ontmoetingscentrum De Meent op dinsdag 15 november 2022 'Er is genoeg' van regisseur Pim Giel lees
04-11-2022, Bron: SP-Amstelveen

D66-Amstelveen wil gezonde schoollunches mogelijk maken
D66-Amstelveen wil gezonde schoollunches mogelijk maken op Amstelveense scholen lees
03-11-2022, Bron: D66-Amstelveen

André van der Sterre wordt de nieuwe voorzitter van VVD-Amstelveen
VVD Amstelveen/Ouder-Amstel krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Huidig voorzitter Claudio Mancinelli neemt per 14 november 2022 afscheid. Beoogd opvolger is André van der Sterre lees
02-11-2022, Bron: VVD Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil stoppen met het gebruik van deelscooters
In 2019 heeft Amstelveen “deelscooters” omarmd als een ideaal alternatief voor de auto en een goede aanvulling op het openbaar vervoer lees
30-10-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

VVD-Amstelveen staat achter de komst van de hospice Amsteloever
Het initiatief van de Stichting Amsteloever om te komen tot een hospice in Amstelveen kan blijven rekenen op steun van de Amstelveense VVD lees
29-10-2022, Bron: VVD-Amstelveen

Het SP-café in wijkcentrum De Bolder start weer
Op maandag 31 oktober 2022 start de SP-afdeling Amstelveen/Amstelland weer met het maandelijkse SP-café lees
24-10-2022, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen is teleurgesteld over de lange wachttijden zwemlessen
VVD-Amstelveen is teleurgesteld dat, volgens AmstelveenSport, het maximaal haalbare is bereikt om met praktische oplossingen toch zoveel mogelijk kinderen te laten starten met zwemles lees
22-10-2022, Bron: VVD-Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen willen onafhankelijke onderwijsadviseur inzetten
De fracties van D66- en VVD-Amstelveen willen opheldering over de inzet van een onafhankelijke onderwijsadviseur die ouders en leraren moet helpen bij vraagstukken rondom inclusief onderwijs lees
19-10-2022, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

De leden van SP-Amstelveen wandelden tegen de armoede
Op maandag 17 oktober 2022 hebben de leden van SP-Amstelveen een speciale wandeling gehouden door Amstelveen om aandacht te vragen voor armoede in de gemeente lees
18-10-2022, Bron: SP-Amstelveen/Verenigde Naties

GroenLinks vindt de woningprijzen in De Scheg Oost erg hoog
730.000 tot 2 miljoen euro: zoveel kosten de duurste woningen in de aanstaande nieuwbouwwijk De Scheg Oost, zo blijkt uit een recente brochure lees
17-10-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen/Gemeente Amstelveen

Proef-samenwonen met behoud van bijstandsuitkering voor Amstelveners
Amstelveense inwoners met een bijstandsuitkering kunnen niet samenwonen zonder dat zij gekort worden op hun uitkering of hun uitkering kwijtraken lees
14-10-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen/Burgerbelangen Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen heeft grote zorgen over het WMO vervoer
In juni van 2022 hadden namens bbA-raadsleden Ewa Petiet en Kitty Huisman al in vragen aan het College hun twijfels geuit over de geleverde kwaliteit van de WMO-vervoerder MRC. Er kwamen veel klachten bij bbA binnen lees
13-10-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

VVD-Amstelveen is voorstander van kabelgoot voor elektrisch laden van auto's
De VVD-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders om mensen met een elektrische auto en zonnepanelen, maar zonder eigen oprit tegemoet te komen lees
10-10-2022, Bron: VVD-Amstelveen

Hartenkreet van Actief voor Amstelveen: Help het MKB te overleven!
Niet wachten op steun uit Den Haag, maar nu acute steun door leningen van de gemeente. Dat is de hartenkreet van Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen lees
10-10-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

De Kerdijk lezing van Jesse Klaver in Den Haag
Het is inmiddels een traditie geworden dat de kopstukken van de Nederlandse politiek tijdens de jaarlijkse Kerdijk lezing op inspirerende wijze hun visie op de toekomst uiteenzetten. Dit jaar werd de lezing verzorgd door de GroenLinks fractievoorzitter lees
07-10-2022, Bron: GroenLinks NL

VVD-Amstelveen wil aan het Amsterdamse Bos meebetalen alleen als we eigenaar zijn
Het Amsterdamse Bos ligt voor 90% op Amstelveens grondgebied, maar het Bos zelf is van Amsterdam. Amsterdam is dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het Bos lees
07-10-2022, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil extra volkstuinen in de stad
Volkstuinen bieden gratis geluk. Maar er zijn er veel te weinig. GroenLinks-Amstelveen vraagt de gemeente om extra volkstuinen lees
06-10-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Basisschool De Horizon kreeg Passend Onderwijs Pluim
Op de Dag van de Leraar op 5 oktober 2022 heeft D66-Amstelveen leraren die in Amstelveen lesgeven extra in het zonnetje gezet lees
05-10-2022, Bron: D66-Amstelveen

Vaartocht op de Poel
Afgelopen week op uitnodiging van Mike Moolenbel een vaartocht gemaakt op de Poel. Hij woont op een prachtige plek aan de kleine Poel en is een betrokken Amstelvener. De Poel is de mooiste plek, maar ook het best bewaarde geheim van Amstelveen lees
03-10-2022, Bron: Herbert Raat

VVD-Amstelveen vragen aan het college over burgerinitiatieven en petities
Schriftelijke vragen aan het College van B en W van de gemeente Amstelveen van raadslid Elisa De Marco en burgerlid David Koekoek van de VVD lees
29-09-2022, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen over onafhankelijke kwaliteitsborgers in de bouw
CDA-Amstelveen wil van het College B en W weten of er vanaf 2023 voldoende onafhankelijke kwaliteitsborgers beschikbaar zijn om alle nieuwe bouwprojecten te toetsen lees
23-09-2022, Bron: CDA-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen over de extra overlast door Schiphol
Schiphol gaat volgend jaar vanaf 2 januari 2023 groot onderhoud plegen aan de Zwanenburgbaan. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 16 weken duren, tot en met 19 april lees
21-09-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

VVD-Amstelveen maakt zich zorgen over lange wachttijden bij zwemlessen
De VVD-fractie maakt zich zorgen over lange wachttijden bij zwemlessen met als gevolg dat kinderen steeds langer moeten wachten totdat zij (veilig) leren zwemmen lees
20-09-2022, Bron: VVD-Amstelveen

Actief voor Amstelveen vragen over noodhulp in barre tijden
Mondelinge vragen die fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen op woensdag 21 september 2022 tijdens de raadsvergadering aan B en W wil gaan stellen lees
18-09-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen doet mee aan World Cleanup Day 2022
Ook GroenLinks in Amstelveen roept alle inwoners op om op zaterdag 17 september 2022 zwerfvuil op te ruimen. Op die dag is het World Cleanup Day (Wereld Schoonmaak Dag) lees
14-09-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De HJ Schoo-lezing met Dilan Yeşilgöz-Zegerius in de Rode Hoed
Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius hield maandagavond 12 september 2022 de HJ Schoo-lezing in de Rode Hoed in Amsterdam lees
13-09-2022, Bron: VVD/EW

Amstelveense politiek wil afspraken met DUWO over aanpak discriminatie
De fracties van D66- Amstelveen, PvdA- Amstelveen, Goed voor Amstelveen en de VVD- Amstelveen hebben om opheldering gevraagd over hoe DUWO discriminatie en uitsluiting tegengaat bij de huisvesting van studenten lees
09-09-2022, Bron: D66-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen vragen aan het college over de warmtepompinstallaties in Westwijk
In de Kastelenbuurt Westwijk Zuid-West worden de rond 2010, opgeleverde woningen verwarmd en gekoeld door een pompinstallatie die gevoed wordt door een centraal bronsysteem lees
05-09-2022, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD-Amstelveen maakt zorgen over kinderen in armoede
Afgelopen weekend organiseerde de Voedselbank Amstelveen een inzamelingsactie 'Op een lege maag kun je niet leven'. Steeds meer kinderen blijken voor een voedzaam ontbijt aangewezen op de Voedselbank lees
05-09-2022, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen vragen over bezuinigingen op straatverlichting
CDA-Amstelveen zou het toejuichen als de gemeente gedurende de nachtelijke uren de straatverlichting (gedeeltelijk) dimt lees
02-09-2022, Bron: CDA-Amstelveen

Meer aandacht naar Dierenambulance en haar vrijwilligers
Naar aanleiding van een oproep van de Dierenambulance De ronde Venen-Amstelland om meer vrijwilligers ging raadslid Jacqueline Höcker van een 6 uur durende avonddienst meedraaien lees
31-08-2022, Bron: Jacqueline Höcker

SP-Amstelveen wil extra energietoeslag van 500 euro voor inwoners met een laag inkomen
De SP-Amstelveen heeft het college van B en W in april dit jaar schriftelijke vragen gesteld over de energietoeslag van 800 euro voor lage inkomens lees
22-08-2022, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil hulp aan middeninkomens is nu urgent!
Met de grootste energiecrisis sinds tijden, een stijgende inflatie van meer dan 10 % en prijsverhogingen van 20% voor de dagelijkse boodschappen, komen veel mensen niet meer uit met hun maandelijks inkomen en raken ernstig in de problemen lees
15-08-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

SP-Amstelveen vragen over de voorselectie van vluchtelingen uit Oekraïne
Niet alleen verblijven er al 26 geselecteerde gezinnen uit de Oekraïne al in de noodopvang, maar het college heeft selectiecriteria gehanteerd zonder dit aan de gemeenteraad voor te leggen lees
08-08-2022, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen is niet blij met de prijzen van Eilands' Eigen
In juli 2022 werd Amstelveen verrast met een nieuwsbrief van projectontwikkelaar VORM. Daarin werd met juichende toon de bouw van bijzondere woningen in het nieuwe uitbreidingsplan in De Scheg aangekondigd lees
04-08-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

D66-Amstelveen wil composteerbare afvalzakjes promoten
D66-Amstelveen wil de afvalscheiding van Groente-, Fruit-, Tuin- en Eetafval (GFT/E) verbeteren door het gebruik van composteerbare afvalzakjes te promoten lees
22-07-2022, Bron: D66-Amstelveen

Amstelveen zal mogelijk weer het coronatoegangsbewijs invoeren, alleen BVNL is hierop tegen
13 juli 2022 heeft BVNL-Amstelveen een motie ingediend. In het kort kwam deze erop neer dat BVNL het college van B en W vraagt om nooit meer gebruik te maken van een lockdown en nooit meer van het coronatoegangsbewijs lees
20-07-2022, Bron: BVNL-Amstelveen

SP-Amstelveen onderzoek sport- en cultuurbudget kinderen minimagezinnen
Tijdens de behandeling op 13 juli 2022 van de perspectiefnota is door de gemeenteraad unaniem een motie van de SP-Amstelveen aangenomen lees
17-07-2022, Bron: SP-Amstelveen

Arjen Siegmann van CDA over de Amstelveense Perspectiefnota 2023
Ik heb maar enkele minuten en wil dat wijden aan het belangrijkste onderwerp van de perspectiefnota. De perspectiefnota bevat een schokkende reeks cijfers: de uitgaven aan sociaal domein lees
15-07-2022, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen wil meer actie tegen het lerarentekort
Amstelveen kampt met een steeds groter tekort aan leraren. D66 wil dat de gemeente schooldirecteuren maximaal helpt bij het oplossen van dit probleem lees
14-07-2022, Bron: D66-Amstelveen

De Perspectiefnota 2023 van Amstelveen zorgt wel dat de winkel openblijft
Opmerkingen van Michel Becker fractievoorzitter van Actief Voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen op 13 juli 2022 lees
14-07-2022, Bron: Michel Becker

BBA mist oprechte betrokkenheid van het College bij buurtinspraak
Beslissingen in de Amstelveense wijken kunnen een behoorlijke impact hebben op de buurt. Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het college eerder in gesprek gaat met de bewoners lees
13-07-2022, Bron: BBA

Actief Voor Amstelveen gaat motie Kostendelersnorm indienen
Actief Voor Amstelveen gaat tijdens de gemeenteraadsvergadering op 13 juli 2022 een motie indienen om de huidige kostendelersnorm niet meer toe te passen lees
11-07-2022, Bron: Actief Voor Amstelveen

Parkeeroverlast van Amsterdam verschuift naar Amstelveen
De VVD Amstelveen heeft in de Vervoerregio Amsterdam aandacht gevraagd voor de parkeeroverlast die ontstaan is in Amstelveen-Noord lees
08-07-2022, Bron: VVD Amstelveen

Nieuw college van B en W van Amstelveen van start
Woensdag 29 juni 2022 was het zover, de installatie van het nieuwe college van B&W in Amstelveen lees
04-07-2022, Bron: Herbert Raat

VVD-Amstelveen is zeer tevreden met het coalitieakkoord
De Amstelveense VVD is heel blij met het nieuwe Amstelveense coalitieakkoord. De kernpunten van het VVD-verkiezingsprogramma zijn namelijk allemaal terug te vinden in het akkoord dat gesloten is samen met D66, PvdA en Goed voor Amstelveen lees
01-07-2022, Bron: VVD-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is voor bestuurlijke vernieuwing
Met de voordracht van de nieuwe wethouders is een eind gekomen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Burgerbelangen Amstelveen kiest ervoor om in de oppositie een belangrijke rol te gaan spelen lees
30-06-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen reageert op het coalitieprogramma
Reactie van Michel Becker fractievoorzitter Actief voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 juni 2022 lees
30-06-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

SP-Amstelveen maakt zich zorgen over de toekomst van de zwemlessen
De SP-Amstelveen is geschrokken van het bericht dat zwemvereniging de Futen stopt met zwemlessen ABC vanaf 2 juli 2022. Nadat eerder de Otter in Uithoorn dichtging is er nu weer een ontwikkeling die extra druk geeft op de capaciteit voor zwemlessen lees
25-06-2022, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen vragen over de Tiny Houses
Mondelinge vragen van Actief voor Amstelveen aan het college van Amstelveen, gemeenteraadsvergadering van 15 juni 2022 lees
13-06-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen vragen over de aanbesteding van WMO-vervoer
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich zorgen over de kwaliteit van het WMO-vervoer lees
09-06-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil betere toezicht tegen hondenpoep
Actief voor Amstelveen ontvangt steeds meer klachten van overlast van hondenpoep op en nabij speelweide, speelplaatsen, groenstroken en voetpaden lees
05-06-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

VVD-Amstelveen is enthousiast over burgerinitiatief natuurspeeltuin
De VVD-Amstelveen steunt het voorstel natuurspeeltuin van harte en onderschrijft de wens van Amstelveense ouders om een plek te creëren, waar kinderen, veilig en uitdagend, urenlang kunnen spelen lees
31-05-2022, Bron: VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen vragen over de recente overlast van Schiphol
Schriftelijke vragen aan het College van B en W naar aanleiding van de recente overlast van Schiphol voor de inwoners van Amstelveen lees
30-05-2022, Bron: VVD-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil de Huisvestingsverordening van Amstelveen aanpassen
De oppervlaktemaat in de nieuwe Huisvestingsverordening van Amstelveen moet worden aangepast. Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden om 3 en 4 kamerhuurwoningen toe te wijzen lees
30-05-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Actief voor Amstelveen stelt vragen over verhuur woning aan de Koen van Oosterwijklaan 9
Actief voor Amstelveen ontving van bewoners uit de Koen van Oosterwijklaan klachten over de handelswijze van de gemeente bij de toewijzing van een omgevingsvergunning lees
23-05-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

AVA vragen over de bouwstop van de voetgangersbrug over A9
Actief voor Amstelveen fractievoorzitter Michel Becker heeft aan het College B enen W schriftelijke vragen gesteld over het niet doorgaan van de bouw van de tijdelijke voetgangersbrug over de A9 lees
16-05-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Tim Lechner is benoemd als Erelid van Actief voor Amstelveen
Tim Lechner benoemd als Erelid van Actief voor Amstelveen lees
10-05-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Prominenten van Burgerbelangen Amstelveen zijn boos en teleurgesteld
Prominente leden van Burgerbelangen Amstelveen en fractieleden hebben teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat de formerende partijen D66 en VVD hebben laten weten te kiezen voor een coalitie met PvdA en de nieuwe partij Goed voor Amstelveen lees
25-04-2022, Bron: BBA

SP-Amstelveen vindt leegstand van huizen in Schildersbuurt onacceptabel
De leden van SP-Amstelveen zijn op vrijdag 15 april 2022 in de Schildersbuurt gaan kijken en ontdekten dat veel woningen daar al geruime tijd leeg staan lees
19-04-2022, Bron: SP-Amstelveen

SP-Amstelveen wil compensatie van de energierekening
Onlangs werd bekend dat veel gemeenten in Nederland niet genoeg geld hebben gekregen vanuit het Rijk om iedereen die moet leven van maximaal 120% van het minimum de 800 euro aan compensatie voor de energierekening te geven lees
05-04-2022, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil coördinator Vluchtelingenbeleid Amstelveen
Actief voor Amstelveen raadslid Gonnie van Rietschoten, heeft een bezoek gebracht aan de 'weggeefwinkel' aan de Handweg 129 in het voormalige pand van Van Diemen FunSports en de opslag in het voormalige pand van tuincentrum Life en Garden lees
04-04-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen gaat er voor de volle 125% inzetten
Over vier jaar moet Amstelveen er beter voorstaan. Dat zegt de fractie van GroenLinks- Amstelveen bij haar aantreden in de gemeenteraad, op 30 maart 2022 lees
02-04-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen neemt afscheid van Bert de Pijper
Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen heeft aangegeven niet terug te zullen keren in de gemeenteraad lees
29-03-2022, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

bbA vreest nog meer druk in zwembad De Meerkamp
Burgerbelangen Amstelveen gaat het College van B en W vragen stellen over de consequenties voor het Amstelveense zwembad De Meerkamp nu deze week bekend werd dat het zwembad De Otter in Uithoorn op 9 mei wordt gesloten lees
24-03-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Dank Amstelveen voor het vertrouwen!
De VVD is en blijft de grootste partij. Dit was de uitkomst deze week van de gemeenteraadsverkiezingen. Dank Amstelveen voor het vertrouwen! lees
20-03-2022, Bron: Herbert Raat

Laat je niet foppen Amstelveen!
Laat je niet foppen mensen! Dit is niet 'Amstelveen for Everybody', dit is 'Amstelveen for the Happy paying Few lees
15-03-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen/Twitter

Gereguleerde wietteelt in Amstelveen?
De fractie van D66-Amstelveen wil dat de gemeente Amstelveen gaat deelnemen aan de landelijke proef voor gereguleerde wietteelt lees
14-03-2022, Bron: D66-Amstelveen

D66-Amstelveen wil de onveiligheid op Uilenstede aanpakken
Veiligheid, dat is een van de thema's waar studenten op Uilenstede zich zorgen over maken. Dat bleek woensdag 9 maart 2022 tijdens het verkiezingsdebat, georganiseerd door Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) lees
14-03-2022, Bron: D66-Amstelveen

Lennart de Looze de lijsttrekker van GL-Amstelveen over zijn visie voor de stad
In een open brief aan Amstelveen vertelt Lennart de Looze, lijsttrekker van GroenLinks-Amstelveen, over zijn visie voor Amstelveen. Volgens hem is de balans tussen sociaal en liberaal beleid zoek in Amstelveen lees
14-03-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Don Ceder van de ChristenUnie komt naar Amstelveen
Op zaterdag 12 maart 2022 van 11.00 ? 12.00 uur, zal Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, in gesprek gaan met de bewoners van Amstelveen lees
10-03-2022, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Amstelveen leeft mee met de Oekraïne
In het college van B&W hebben we afgesproken om samen met de gemeenteraad te doen wat we kunnen voor mensen die onze hulp nodig hebben. Ondertussen is de campagne voor de gemeenteraad ook nog bezig lees
06-03-2022, Bron: Herbert Raat

Volgens GroenLinks-Amstelveen forse krimp is de enige optie voor Schiphol
GroenLinks-Amstelveen is blij met een initiatief van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Die diende vorige week het voorstel in om krimp van Schiphol in de wet vast te leggen lees
06-03-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Actief voor Amstelveen is een BoerBurgerBondgenoot geworden
Zoals bekend voerden Actief voor Amstelveen (AVA) en BoerBurgerBeweging (BBB) gesprekken om er achter te komen hoe wij, zonder dat de eigen identiteit en zelfstandigheid in het geding is, kunnen samenwerken lees
06-03-2022, Bron: Michel Becker

Burgerbelangen Amstelveen voert verkiezingscampagne op de fiets
Een nieuw middel in de verkiezingsstrijd, de fiets met aanhanger met daarop de partijposters. Zo reden fractievoorzitter Ruud Kootker en raadslid voor bbA Ewa Petiet woensdag 2 maart 2022 door Amstelveen lees
03-03-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen over de vluchtelingenstroom naar het westen
Henk Stoffels burgerraadslid heeft namens de ChristenUnie-Amstelveen schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over de oorlog in Oekraïne lees
03-03-2022, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Amstelveen heeft dus wat te kiezen
Het was een opmerkelijke vergadering 16 februari in de Amstelveense raadszaal. Dat partijen als de SP en GroenLinks een kneiterlinks college willen is geen verrassing, maar ook coalitiepartij PvdA lees
01-03-2022, Bron: Herbert Raat

SP-Amstelveen laat zich niet intimideren en komt op voor cliënten
Het College B en W Amstelveen verzuimt kwetsbaren te helpen en valt SP aan lees
01-03-2022, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen steunt burgerinitiatief voor een natuurspeeltuin
Olivia Menist (ondersteunend leerkracht en moeder van 2 kleine kinderen) plaatste 24 februari 2022 een initiatief voor een natuurspeeltuin in Amstelveen op denkmee.amstelveen lees
01-03-2022, Bron: VVD-Amstelveen

Volgens GroenLinks-Amstelveen laat gemeente woningzoekenden in de kou staan
Afgelopen week maakte de gemeente Amstelveen bekend dat zij 20 sociale huurwoningen gaat aanbieden aan Amstelveense woningzoekenden van 28 tot 34 jaar. Het bericht schoot GroenLinks-Amstelveen in het verkeerde keelgat lees
28-02-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Actie plastic vissen is een succes op de Amstelveense Poel
Afgelopen zaterdag 26 februari 2022 is op in Amstelveens water naar plastic gevist, een initiatief van GroenLinks-Amstelveen in samenwerking met Stichting De Uiterton lees
28-02-2022, Bron: Henk C. Morel

Actief voor Amstelveen op de bres voor AOW en het vliegverkeer
Actief voor Amstelveen (AVA) is in gesprek over samenwerking met BoerBurgerBeweging (BBB)en het vliegverkeer afvangen in Amstelveen lees
26-02-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Goed voor Amstelveen wil het vliegverkeer beperken
De Kieswijzer luchtvaart verkiezingen Amstelveen heeft met een rapport van standpunten van politieke partijen in Amstelveen geconcludeerd dat Goed voor Amstelveen op plek 1 staat lees
26-02-2022, Bron: Goed voor Amstelveen

Team GroenLinks-Amstelveen gaat plasticvissen in de Poel
Op zaterdag 26 februari 2022 gaat een groot team van GroenLinks-Amstelveen in twee boten de Poel op, om daar plastic uit het water te vissen lees
25-02-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen is met de Joodse gemeenschap in gesprek over veiligheid
Amstelveen is een relatief veilige plek. Ook voor de Joodse gemeenschap. Toch zijn er ook in onze gemeente zorgen over de veiligheid van Joods Amstelveen lees
23-02-2022, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil de Woonagenda aanpassen
De Woonagenda draagt niet bij aan oplossen wooncrisis. GroenLinks vraagt aan raad om een onmiddellijk aanpassing van lees
21-02-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Sporting Martinus krijgt een derde kunstgrasveld
Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering op 16 februari 2022 is unaniem besloten dat Sporting Martinus (eindelijk), een derde kunstgrasveld krijgt lees
21-02-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Informatieve bijeenkomst met Goed voor Amstelveen
De lokale politieke partij Goed voor Amstelveen nodigt inwoners uit voor een informele informatieve bijeenkomst lees
21-02-2022, Bron: Jacqueline Höcker

Actief voor Amstelveen steunt de nieuwe hospice
Een nieuw initiatief voor een hospice in Amstelveen. Niet dat er geen hospiceplaatsen in en rond Amstelveen zijn lees
21-02-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

De rijke schooldag van D66-Amstelveen krijgt navolging
In november 2021 jaar introduceerden D66-Amstelveen en basisschool de Omnibus de eerste basisschool met een 'rijke schooldag' in Amstelveen lees
19-02-2022, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil geen datacenters rond Amstelveen
GroenLinks-Amstelveen is blij met de stappen die Provinciale Staten van Noord-Holland zetten tegen de komst van zogenaamde 'hyperscale' datacenters naar de provincie lees
17-02-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022
Op dinsdagavond 15 februari 2022 werd een debat georganiseerd door de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) in de grote zaal van de Schouwburg Amstelveen. Naast de leden van de OA waren er andere Amstelveense ondernemers aanwezig lees
16-02-2022, Bron: Gemeente Amstelveen/Ondernemersvereniging Amstelveen

Wandel, ren en praat mee met de leden van VVD-Amstelveen
De leden van VVD nodigen Amstelveners uit om in gesprek te gaan. Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan graag persoonlijk met u in gesprek lees
14-02-2022, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA-Amstelveen zorgen over grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen
Twee weken geleden ik stelde ik vragen over een veilige (werk-) omgeving bij de gemeenteorganisatie, in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Afgelopen week hoorde ik over grensoverschrijdend gedrag in mijn partij lees
14-02-2022, Bron: PvdA-Amstelveen

SP-Amstelveen wil beleid voor slachtoffers van huiselijk geweld
Aanstaande woensdagavond 16 februari 2022 zal de SP-Amstelveen een motie indienen met het verzoek om beleid te ontwikkelen voor dakloze slachtoffers van onder andere huiselijk geweld lees
13-02-2022, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen steunt het ANWB kinderfietsenplan
Fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen zal de motie 'Ieder kind een fiets' tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2022 indienen lees
11-02-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Wandeling met de leden van Actief voor Amstelveen
Kandidaten op de kieslijst van Actief voor Amstelveen, wandelen elke zondag om 12.00 uur een rondje rond de Poel in Amstelveen lees
10-02-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen organiseert bijeenkomst voor nieuwkomers
Dinsdagochtend 15 februari 2022 organiseert GroenLinks-Amstelveen in de Buurtkamer KKP Lindenlaan 75 een bijeenkomst met nieuwkomers. Onderwerp van gesprek is de toegankelijkheid van informatie voor deze groep. lees
09-02-2022, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil de deelscooterdroppings beter reguleren
Het straatbeeld en de voetganger - al dan niet slecht ter been - ondervinden steeds vaker hinder van zogenaamde deelscooterdroppings lees
09-02-2022, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen presenteert haar verkiezingsprogramma van 2022
We vinden Amstelveen een prachtige stad. Het staat misschien wel symbool voor veel goede dingen van Nederland: de combinatie van groen en wonen, rijtjeshuizen en appartementen, Nederlanders en expats lees
06-02-2022, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen is blij met 100 woningen aan de Ouderkerkerlaan
D66-Amstelveen steunt de plannen voor een duurzame woontoren met grotendeels betaalbare woningen ter vervanging van het tankstation aan de Ouderkerkerlaan lees
05-02-2022, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil duidelijkheid over het Galjoen project
De CDA-fractie in Amstelveen heeft woensdag 2 februari 2022 schriftelijke vragen aan het College B en W gesteld over het project Galjoen lees
02-02-2022, Bron: CDA-Amstelveen

VVD-Amstelveen juicht komst van Hospice Amsteloever toe
Betrokken Amstelveners hebben het initiatief genomen om een hospice op te richten. Dit 'Hospice Amsteloever' zal locatie krijgen aan de Lindenlaan bij het Augustinuspark lees
02-02-2022, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA-Amstelveen over grensoverschrijdend gedrag bij de gemeente
Grensoverschrijdend gedrag is niet beperkt tot The Voice. Het is een breed maatschappelijk probleem en hoog tijd dat we erover praten en vooral iets aan doen lees
01-02-2022, Bron: PvdA-Amstelveen

D66-Amstelveen is tegen uitsluiting en discriminatie
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de ervaren discriminatie onder Amstelveners flink is toegenomen. Daar, waar in 2016 14% van de volwassen Amstelveners zich weleens gediscrimineerd voelde, gaat het in 2020 om 23% lees
01-02-2022, Bron: D66-Amstelveen

BBA is tegen de plannen van hoogbouw aan de Ouderkerkerlaan
Burgerbelangen Amstelveen vindt de bouwplannen voor het appartementengebouw met 17 bouwlagen aan de Ouderkerkerlaan 150, het zogenaamde Amstelwood project, niet in balans met de omgeving lees
30-01-2022, Bron: BBA

ChristenUnie-Amstelveen presenteert haar kieslijst van 2022
De ChristenUnie is al jaren een constante factor in de gemeenteraad van Amstelveen. Het was dit keer onzeker of de ChristenUnie-Amstelveen wel mee zou kunnen doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen lees
28-01-2022, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen presenteert het verkiezingsprogramma van 2022
D66-Amstelveen heeft het definitieve verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022 lees
28-01-2022, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil een nieuw verpleeghuis laten bouwen in de stad
De toenemende vergrijzing in Nederland vraagt ook om actie in Amstelveen. Het aandeel 75-plussers in Nederland zal in 2030 stijgen naar 12% van de bevolking lees
26-01-2022, Bron: VVD-Amstelveen

Lokale partij Goed voor Amstelveen maakt haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend
Met een gemotiveerd en betrokken team toont de nieuwe lokale partij Goed voor Amstelveen haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma lees
23-01-2022, Bron: Jacqueline Höcker

CU-Amstelveen wil laadarmen gebruiken voor elektrische auto's
De ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over plaatsen van een nieuw systeem laadpalen voor elektrische auto's lees
22-01-2022, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Wethouder Raat steunt de cultuur en de horeca
De cultuur en horeca verdienen wat ons als @VVDAmstelveen betreft gelijke behandeling lees
19-01-2022, Bron: Herbert Raat

Amstelveen is ook in coronajaar een financieel gezonde gemeente
Amstelveen scoort cijfer 10 als financieel gezonde gemeente. Net als vorig jaar is Amstelveen financieel een van de meest gezonde gemeenten van alle middelgrote gemeenten in Nederland lees
18-01-2022, Bron: Herbert Raat

SP-Amstelveen over de innige band tussen gemeente en re-integratiebedrijf Matchez
In de afgelopen jaren heeft de SP-Amstelveen al vele malen vragen gesteld over het functioneren van het re-integratiebedrijf Matchez. Keer op keer worden vragen door het college ontwijkend beantwoord lees
17-01-2022, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen presenteert haar verkiezingsprogramma
De afgedrukte versie van het verkiezingsprogramma van AVA werd op zondagmiddag 16 januari 2022 door de leden van de partij aan Michel Becker fractievoorzitter en lijsttrekker aangeboden op en steiger naast de Poel lees
17-01-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

De rijkdom van Amstelveen is niet gericht op de ouderen
In de tweede helft van 2021 werd duidelijk, de ouderen niet meer in de gemeenteraad werden vertegenwoordigd als gevolg van het overlijden van Percy de Robles lees
16-01-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

BVNL doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Amstelveen
Belang van Nederland (BVNL), de nieuwe partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga doet in maart 2022 mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen lees
16-01-2022, Bron: BVNL

De motie 'Evenwicht in coronamaatregelen' is aangenomen
Alle Nederlandse gemeenten hebben tijdens de online Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Nederlandse Gemeenten op 13 januari 2022 ingestemd met de motie 'Evenwicht in coronamaatregelen.' lees
13-01-2022, Bron: VNG

Het buitenbad van De Meerkamp is nog steeds gesloten
Kan Amstelveen het buitenbad naar Amsterdams voorbeeld openen voor de liefhebbers? Sporten in de buitenlucht is immers iets dat door het college wordt aangemoedigd lees
13-01-2022, Bron: SP-Amstelveen

Veel Amstelveners zijn he-le-maal klaar met de lockdown
Het kabinet kan niet anders kan dan de coronamaatregelen komende zaterdag versoepelen. De schade die deze harde lockdown economisch en sociaal alleen al op lokaal niveau met zich meebrengt, is ongekend lees
13-01-2022, Bron: Herbert Raat

Ouderencombinatie Amstelveen fuseert met Actief voor Amstelveen
Na 22 jaar houdt Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) op te bestaan en brengt haar gedachtengoed per 1 maart 2022 onder bij Actief voor Amstelveen (AVA) lees
12-01-2022, Bron: Actief voor Amstelveen

Het kabinet-Rutte IV is op Paleis Noordeinde beëdigd
Het kabinet-Rutte IV is op maandag 10 januari 2022 op Paleis Noordeinde beëdigd. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie en bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen lees
10-01-2022, Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Verkiezingsprogramma van PvdA: Amstelveen voor iedereen!
Het moet en kan socialer in Amstelveen. Zodat het hier ook in de toekomst fijn wonen is, ook voor mensen met een laag of midden inkomen en voor mensen die zorg nodig hebben lees
09-01-2022, Bron: PvdA-Amstelveen

Minister Sigrid Kaag is positief getest op het coronavirus
De beëdiging van minister Kaag zal maandag 10 januari 2022 via een online videoverbinding plaatsvinden tijdens de beëdigingsceremonie van het nieuwe kabinet op Paleis Noordeinde lees
09-01-2022, Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Arjen Siegmann is de nieuwe lijsttrekker van CDA-Amstelveen
De leden van het CDA in Amstelveen hebben Arjen Siegmann gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 lees
09-01-2022, Bron: CDA-Amstelveen

Eindverslag van formateur Rutte over vorming kabinet Rutte IV
Eindverslag van formateur Mark Rutte over vorming van het kabinet Rutte IV lees
08-01-2022, Bron: Rijksoverheid

Bert de Pijper wordt nog één keer lijsttrekker
Beste mensen, de ChristenUnie heeft mij gevraagd om nog één keer lijsttrekker te zijn. Ik heb besloten het te gaan doen! lees
06-01-2022, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Henk Fokkink is in Amstelveen overleden
Oud-gemeenteraadslid Hendricus Willem Maria (Henk) Fokkink (1938) is op 31 december 2021 op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amstelveen overleden lees
05-01-2022, Bron: Koninklijke Nederlandse Dambond/OCA

BBA wil de groei van Amstelveen beperken tot 110.000 inwoners
Onder de titel 'Alleen samen maken we Amstelveen nog mooier' heeft de grootste lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd lees
02-01-2022, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Nieuw elan voor de kunst en cultuur in Amstelveen
Gemeenten die veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van kunst en cultuur zijn veel aantrekkelijker dan gemeenten waar er minder aandacht voor is lees
27-12-2021, Bron: Herbert Raat

Kerstmaaltijd voor kwetsbare Amstelveners in Wijkcentrum Alleman
De hulpdienst van de SP-Amstelveen heeft aan kwetsbare Amstelveners op tweede Kerstdag 26 december 2021 een feestelijke maaltijd aangeboden in wijkcentrum Alleman lees
27-12-2021, Bron: SP-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen voegt nog zwaargewichten toe aan de kieslijst
Met de in zekere mate bekende Amstelveners Dave Offenbach en John de Die op de plaatsen 7 en 8 heeft Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zijn kieslijst gecompleteerd lees
26-12-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

De gemeentebelasting in Amstelveen blijft onder het gemiddelde in 2022
Uit de jaarlijkse representatieve steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 106 gemeenten blijkt dat de Onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffen- en rioolheffing in 2022 gemiddeld met 2,1% omhoog gaat lees
20-12-2021, Bron: Herbert Raat/Vereniging Eigen Huis

VVD-Amstelveen wil de uitval van de Amsteltram minimaliseren
Eerder deze week werd in de media stilgestaan bij het 1-jarig jubileum van de Amsteltram lees
16-12-2021, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil jongeren zonder werk direct helpen
GroenLinks-Amstelveen wil dat de gemeente Amstelveen, in navolging van onder andere de gemeente Utrecht, jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, direct helpt lees
14-12-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De kieslijst van Actief voor Amstelveen is vastgesteld
Op de ledenvergadering van Actief voor Amstelveen woensdag 8 december 2021 hebben de leden unaniem de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 lees
13-12-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

VVD-Amstelveen bedankt de Amstelveense vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. In zorg en welzijn maar ook in de sport zorgen velen voor anderen lees
06-12-2021, Bron: VVD-Amstelveen

De geluidswal gaat verzakken aan de Beneluxbaan in Amstelveen
Op verzoek van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat Rob Ellermeijer wethouder Verkeer een onderzoek instellen naar mogelijke verzakkingen aan de geluidswal aan de zuidkant van de Beneluxbaan lees
05-12-2021, Bron: BBA

De mondelinge vragen van SP-Amstelveen zijn gecensureerd
Het democratisch gehalte van de gemeenteraad beleefde afgelopen woensdag 1 december 2021 een nieuw dieptepunt. Via de griffier kreeg SP-Amstelveen raadslid Marina Casadei te horen dat zij haar mondelinge vragen met betrekking tot de inburgering niet mocht lees
02-12-2021, Bron: SP-Amstelveen

Oudere inwoners van Amstelveen zijn vaak onbekend met diensten van de gemeente
Lijst Höcker zal in de Commissie Burgers en Samenleving op 1 december 2021 vragen stellen over de grote groep ouderen met een klein pensioen of alleen AOW die vaak onbekend zijn met de diensten van de gemeente lees
01-12-2021, Bron: Lijst Höcker

De kieslijst van VVD-Amstelveen voor 2022 is unaniem vastgesteld
De leden van de VVD in Amstelveen hebben dinsdag 23 november 2021 de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) unaniem vastgesteld lees
30-11-2021, Bron: VVD-Amstelveen

Festival van Rechtvaardigheid 2021 in Amstelveen
Op zondag 7 november 2021, een koude en natte herfstdag, kwamen veel slachtoffers en sympathisanten naar het Festival van Rechtvaardigheid in Amstelveen lees
29-11-2021, Bron: SP-Amstelveen

Ruud Kootker is de lijsttrekker van Burgerbelangen Amstelveen
Het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft Ruud Kootker voorgedragen als de lijsttrekker van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 lees
27-11-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen vragen over kansen voor oude en nieuwe statushouders
Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in en gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers lees
15-11-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Wethouder Raat is tegen religieuze hoofddeksels in openbare functies
Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad vindt dat handhavers en toezichthouders vanaf de zomer van 2022 een hoofddoek of keppel mogen dragen lees
15-11-2021, Bron: Herbert Raat/Twitter

Kandidatenlijst SP-Amstelveen voor de verkiezingen van 2022
Op 11 november 2021 heeft de SP-afdeling Amstelveen een ledenvergadering gehouden lees
13-11-2021, Bron: SP-Amstelveen

Leden van VVD-Amstelveen bezochten het zwembad De Meerkamp
De VVD-Amstelveen gemeenteraadsfractie bezoekt regelmatig organisaties in Amstelveen. Op 8 november 2021 was de VVD bij zwembad De Meerkamp lees
10-11-2021, Bron: VVD-Amstelveen

CampagneTour GroenLinks komt naar Uilenstede
Op woensdagavond 17 november 2021 doet de GroenLinks CampagneTour Amstelveen aan. In het splinternieuwe Upper East Site op Uilenstede gaat de landelijk voorzitter van GroenLinks, Katinka Eikelenboom, in gesprek met alle aanwezigen lees
08-11-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil apart minimum voor de reserve stedelijke vernieuwing
De reden dat de ChristenUnie-Amstelveen het belangrijk vindt dat er een apart minimum voor de reserve 'stedelijke vernieuwing' wordt vastgesteld, is dat er voor voldoende geld aanwezig moet zijn om in de toekomst verouderende wijken te kunnen vernieuwen lees
08-11-2021, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Nieuwe lokale partij 'Goed voor Amstelveen' is opgericht
Lijst Höcker zal met de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 doorgaan als nieuwe lokale partij 'Goed voor Amstelveen' lees
08-11-2021, Bron: Jacqueline Höcker

D66-Amstelveen en basisschool Omnibus introduceren rijke schooldag
Op verzoek van D66-Amstelveen en basisschool de Omnibus wordt in Amstelveen de 'rijke schooldag' geïntroduceerd. Dit is een schooldag, waar een programma met onder andere sport, kunst en cultuur aan wordt gekoppeld lees
05-11-2021, Bron: D66-Amstelveen

Marijn van Ballegooijen is de lijsttrekker van PvdA-Amstelveen
De leden van de PvdA-Amstelveen hebben hun kandidatenlijst vastgesteld. Wethouder Marijn van Ballegooijen (44) wordt lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 lees
04-11-2021, Bron: Marijn van Ballegooijen

Burgerbelangen Amstelveen wil geen stijging tarieven in zwembad De Meerkamp
Burgerbelangen Amstelveen maakt zich zorgen dat als gevolg van de sterk gestegen gasprijzen de tarieven voor het zwemmen in De Meerkamp onaanvaardbaar hoog worden lees
04-11-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

CDA-Amstelveen steunt visueel beperkte en blinde zwemmers
Het is voor CDA-Amstelveen onacceptabel dat visueel beperkte en blinde mensen extra moeten gaan betalen voor hun zwemuurtje op de zaterdagmorgen in zwembad De Meerkamp lees
01-11-2021, Bron: CDA-Amstelveen

Vragen van AVA over WOB-verzoek van actiecomité Veilig Bovenkerk
Vragen van Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen over het WOB-verzoek van actiecomité Veilig Bovenkerk lees
01-11-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen is blij met aanpak onveilige verkeerssituatie
Afgelopen september heeft de ChristenUnie-Amstelveen schriftelijke vragen aan Rob Ellermeijer (VVD) wethouder verkeer gesteld over de onveilige verkeerssituatie kruising Gondel, Brigantijn en Groenelaan lees
01-11-2021, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Festival van Rechtvaardigheid in Amstelveen
De FNV vindt dat Amstelveen een harde en gemene gemeente is voor mensen die aankloppen voor hulp. Mensen uit Amstelveen die deze hulp of een uitkering soms ontzettend hard nodig hebben, krijgen dit niet lees
01-11-2021, Bron: FNV/SP-Amstelveen

D66-Amstelveen presenteert de kandidatenlijst voor 2022
D66-Amstelveen heeft de definitieve kandidatenlijst gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 lees
30-10-2021, Bron: D66-Amstelveen

D66- en PvdA-Amstelveen willen asielzoekers opvangen in leegstaande hotelkamers
Op dit moment verblijven er al weken honderden asielzoekers meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel dan het kan herbergen lees
29-10-2021, Bron: D66-/PvdA-Amstelveen

Betaalbare en zelfstandige woonvormen voor ouderen in Amstelveen
Op zaterdag 23 oktober 2021 heeft GroenLinks-Amstelveen een bijeenkomst georganiseerd in de buurtkamer Keizer Karelpark over de problemen omtrent betaalbare ouderenwoningen en mogelijke woonoplossingen lees
25-10-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen concept kandidatenlijst voor 2022
Met gepaste trots presenteert GroenLinks-Amstelveen haar concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 lees
24-10-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Amstelveen wil af van de dakloze alleenstaande moeders
De SP-Amstelveen zet al langere tijd vraagtekens bij het daklozenbeleid van de gemeente. Want wie dakloos wordt kan nauwelijks rekenen op ondersteuning lees
16-10-2021, Bron: SP-Amstelveen

Vervroegd stemmen in ruil voor minder volmachten
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil dat kiezers in Nederland de mogelijkheid krijgen om vervroegd te stemmen in het stemlokaal lees
11-10-2021, Bron: Rijksoverheid

GroenLinks-Amstelveen wil betaalbare en zelfstandige woonvormen voor ouderen
Op zaterdag 23 oktober 2021 organiseert GroenLinks-Amstelveen een bijeenkomst voor alle bewoners van Amstelveen om met elkaar te praten over de problemen omtrent betaalbare ouderen woningen en mogelijke woonoplossingen lees
09-10-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Herbert Raat is kandidaat lijsttrekker van VVD-Amstelveen in 2022
Het bestuur van de VVD-Amstelveen heeft Herbert Raat voorgedragen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 lees
05-10-2021, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen geeft een groot compliment aan de Amstelveense leraren
Elk jaar staat D66-Amstelveen stil bij het belang van leraren voor de toekomst van de Amstelveense jeugd. De partij doet dit in het kader van de dag van de leraar lees
05-10-2021, Bron: D66-Amstelveen

Oproep van GroenLinks-Amstelveen aan woningeigenaren
Volgens GroenLinks-Amstelveen vraagt de wooncrisis om out of the box-oplossingen, om te zorgen dat woningen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: om in te wonen en niet om geld aan te verdienen lees
04-10-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Amstelveen start een experiment met basisbanen
De kogel is door de kerk. Afgelopen raadsvergadering op 29 september 2021 stemde de gemeenteraad van Amstelveen unaniem in met een motie om een experiment te starten met basisbanen lees
01-10-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen over toenemend aantal verkeersongevallen op rotondes
De ChristenUnie-Amstelveen stelt schriftelijke vragen aan het college B en W over het toenemend aantal verkeersongevallen op rotondes, waar fietsers en scooters bij betrokken zijn lees
29-09-2021, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

De VVD-Amstelveen fractie komt naar u toe dit najaar
De VVD-Amstelveen fractie heeft een lange traditie van vergaderen op locatie. Sinds het fractievoorzitterschap van Kees Noomen in 2010 werd vergaderen op locatie in Amstelveen standaard ingevoerd lees
29-09-2021, Bron: VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil de Legmeerdijk veiliger maken
Het deel van de N231 langs Westwijk is lokaal beter bekend als de Legmeerdijk. Het is een drukke provinciale weg die door vrachtverkeer veelvuldig als doorgaande route wordt gebruikt lees
28-09-2021, Bron: VVD-Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen willen onderzoek naar woningsplitsing
D66- en VVD-Amstelveen willen het splitsen van woningen onder voorwaarden mogelijk maken lees
28-09-2021, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

CDA minister Mona Keijzer is door Rutte ontslagen
De uitspraken van de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, gedaan in het interview van de Telegraaf verdragen zich niet met besluiten over het coronatoegangsbewijs die de ministerraad recentelijk heeft genomen lees
25-09-2021, Bron: Rijksoverheid

Actief voor Amstelveen over de ontwikkelingen op het terrein Middenweg 6
Daar, zo blijkt uit de media, is zorgboerderij De Meent en een leefgemeenschap in ontwikkeling. De Protestantse diaconie Amsterdam heeft deze panden met rond de 32 hectare grondoppervlak gekocht en maakt deze ontwikkelingen mogelijk lees
24-09-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

Nieuwbouw van de scholenlocatie Orion is eindelijk in zicht
De fractie van de Amstelveense VVD vraagt al geruime tijd aandacht voor het scholencomplex aan de Orion in de wijk Middenhoven lees
18-09-2021, Bron: VVD-Amstelveen

Sigrid Kaag minister van Buitenlandse Zaken is afgetreden
Verklaring van de minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag bij haar aftreden, donderdag 16 september 2021 in de Tweede Kamer lees
17-09-2021, Bron: Rijksoverheid

SP-Amstelveen presenteert Zwartboek 2021
De SP-Amstelveen heeft de afgelopen periode klachten verzameld over de behandeling en bejegening van kwetsbare inwoners zoals minima en statushouders. In 2018 bracht de SP al een eerder zwartboek hierover uit lees
17-09-2021, Bron: SP-Amstelveen

Veel milieudelicten in Amstelveen
Van meerdere bronnen heeft Lijst Höcker vernomen dat geregeld milieudelicten gepleegd worden door het lozen van gevaarlijke afvalstoffen door klusbedrijven en bedrijven die groot onderhoud plegen lees
12-09-2021, Bron: Lijst Höcker

SP-Amstelveen heeft problemen met het leerlingenvervoer
De SP Hulpdienst heeft meerdere meldingen gekregen van ouders, waarvan de kinderen thuis zitten in plaats van op school in Amstelveen. Het gaat hierbij om kinderen die vanwege speciale omstandigheden met taxivervoer van huis naar school worden gebracht lees
08-09-2021, Bron: SP-Amstelveen

De HJ Schoo-lezing door Sigrid Kaag
D66-leider Sigrid Kaag sprak maandagavond 6 september 2021 de HJ Schoo-lezing uit. Traditiegetrouw was dit de officieuze opening van het parlementair jaar, georganiseerd door het Elsevier Weekblad lees
07-09-2021, Bron: D66 Nederland

De natuurwaarde moet verbeterd worden na uitbaggeren van de Poel
De Poel wordt uitgebaggerd, daar heeft de gemeenteraad van Amstelveen al over besloten en de voorbereiding is begonnen. En wat gaat er daarna gebeuren? lees
01-09-2021, Bron: Lijst Höcker

Politiek café in Amstelveen over de toekomst van het CDA
Politiek café in Amstelveen over de toekomst van het CDA op dinsdag 7 september 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in het Nationaal Tenniscentrum De Kegel lees
01-09-2021, Bron: CDA-Amstelveen

Vragen van Actief voor Amstelveen over de plaatsing van een pinautomaat
Uit bijgesloten stukken blijkt dat op de locatie Amsterdamseweg 533 Amstelveen, aan Geldmaat een omgevingsvergunning is toegekend voor plaatsing van een pinapparaat (Wall ATM) aan de gevel, onder een woonunit lees
08-08-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

Het Recht der Dingen in Amstelveen
Al langere tijd discussiëren milieuactivisten, juristen en filosofen over het juridische recht van de zogenaamde niet-mens-dingen lees
06-08-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil nu snelle renovatie van 't Jagershuis
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt, dat nu de Raad van State definitief heeft besloten dat 't Jagershuis aan de Amstelzijde een rijksmonument blijft, snel moet worden begonnen met het herstel van het vervallen pand lees
28-07-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Jacqueline Höcker wil meer aandacht voor mishandeling van ouderen
Raadslid Jacqueline Höcker van bestaande uit 4 fractieleden, heeft schriftelijke vragen gesteld over de toename van ouderenmishandeling, waar men te weinig over leest en hoort lees
23-07-2021, Bron: Jacqueline Höcker

Burgerbelangen Amstelveen brainstormt op de toekomst van Amstelveen
Zaterdag 17 juli 2021 bracht de fractie van Burgerbelangen Amstelveen met het bestuur samen door om te brainstormen over de vraag wat de Amstelveense kiezer in de komende jaren van bbA mag verwachten lees
19-07-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen presenteert lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
Donderdagavond 15 juli 2021 tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van AVA, huidig fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen, Michel Becker gepresenteerd als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen lees
16-07-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

D66-Amstelveen wil huiseigenaren helpen bij verduurzaming woning
D66-Amstelveen vindt dat er meer tempo gemaakt moet worden met het verduurzamen van woningen in Amstelveen lees
11-07-2021, Bron: D66-Amstelveen

Volgens CDA-Amstelveen het project Alleman Kwartier is een slecht voorbeeld van participatie
De fractie van CDA-Amstelveen betreurt dat de meerderheid van de gemeenteraad niet bereid is om nog een keer te kijken naar het betwiste bouwplan 'Alleman Kwartier' lees
10-07-2021, Bron: CDA-Amstelveen

Actief voor Amstelveen over de filevorming op de rotonde aan de Van der Hooplaan/Startbaan
Op 7 juli 2021 tijdens de raadvergadering van de gemeente Amstelveen Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen constateerde dat de Van der Hooplaan een drukke doorgaande weg is lees
10-07-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

Proef met basisbanen in plaats van bijstand in Amstelveen
Tijdens de belangrijkste raadsvergadering van het jaar op 7 juli 2021 heeft GroenLinks-Amstelveen, samen het de PvdA-Amstelveen, een motie ingediend om een proef Basisbanen in te voeren in Amstelveen lees
10-07-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen/PvdA-Amstelveen

D66-Amstelveen wil de verkeersonveilige plekken in de stad aanpakken
D66-Amstelveen wil het aantal verkeersslachtoffers in Amstelveen verminderen door verkeersonveilige plekken in Amstelveen aan te pakken lees
09-07-2021, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen bijdrage aan de Perspectiefnota 2022
Sandra van Engelen vicevoorzitter van CDA-Amstelveen las de bijdrage van haar partij over de Perspectiefnota 2022 tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 juli 2021 lees
08-07-2021, Bron: CDA-Amstelveen

Betoog van Jacqueline Höcker over de Perspectiefnota 2022
Toespraak van Jacqueline Höcker fractievoorzitter van de Lijst Höcker tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 juli 2021 lees
08-07-2021, Bron: Lijst Höcker

Burgerbelangen Amstelveen beschouwingen over de Perspectiefnota 2022
'Het geld klotst hier tegen de plinten, meneer Kootker', zo sprak VVD fractievoorzitter Noomen mij toe aan het begin van de raadsperiode in 2018. Het was zijn reactie op mijn betoog lees
08-07-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Lennart de Looze is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen
De fractie van GroenLinks-Amstelveen heeft unaniem gekozen voor Lennart de Looze als nieuwe fractievoorzitter voor de rest van de raadsperiode en in aanloop naar de verkiezingen in maart 2022 lees
08-07-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Actief voor Amstelveen over de Perspectiefnota 2022
Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen sprak tijdens de raadsvergadering over de Perspectiefnota 2022 op 7 juli 2021 lees
08-07-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

VVD-Amstelveen over de Perspectiefnota 2022
Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen sprak tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 juli 2021 lees
07-07-2021, Bron: VVD-Amstelveen

Bijdrage van ChristenUnie-Amstelveen aan de Perspectiefnota 2022
Ook Amstelveen heeft een moeilijk jaar achter de rug door de coronapandemie. Als dit afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, dan is het dat we geen maakbare samenleving hebben lees
07-07-2021, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil rattenplan
Amstelveen heeft net als de rest van Nederland te maken met een zorgwekkende toename van het aantal ratten. CDA-Amstelveen vraagt woensdag 7 juli 2021 tijdens de behandeling van de Perspectievennota nadrukkelijk aandacht voor het probleem lees
06-07-2021, Bron: CDA-Amstelveen

De leden van SP-Amstelveen op bezoek aan de Ambrosiuslaan
Enige tijd geleden werd de SP-Amstelveen benaderd door een bewoner uit de Ambrosiuslaan. Daar was van alles misgegaan met een renovatie door woningcorporatie Eigen Haard lees
04-07-2021, Bron: SP-Amstelveen

ChristenUnie wil schaaktafels in de Amstelveense wijken
De ChristenUnie-Amstelveen zal bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022, op woensdag 7 juli 2021 de motie 'Schaaktafels in Amstelveen' indienen lees
01-07-2021, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen willen onafhankelijke onderwijsadviseur
VVD- en D66-Amstelveen komen met een voorstel voor een onafhankelijke onderwijsadviseur voor ouders en scholen. Deze adviseur heeft de opdracht om te helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen lees
30-06-2021, Bron: VVD- en D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil striktere voorwaarden stellen aan projectontwikkelaars
Projectontwikkelaars die de Amstelveense huurwoningmarkt vooral zien als een markt, waar veel en snel geld verdiend kan worden, mogen als het aan de VVD ligt straks achter in de rij aansluiten lees
28-06-2021, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen wil aandacht voor het vervoer naar culturele instellingen
In de commissie Burgers en Samenleving op 23 juni 2021, vroeg D66-Amstelveen bij de plannen voor 2022 aandacht voor het vervoer naar culturele instellingen, voor groepen die dat zelf lastig kunnen organiseren lees
27-06-2021, Bron: D66-Amstelveen

Floor Gordon is de lijsttrekker van D66-Amstelveen in 2022
De D66-leden in Amstelveen hebben Floor Gordon gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Dat heeft de partij vrijdag 25 juni 2021 bekend gemaakt lees
25-06-2021, Bron: D66-Amstelveen

Een raadslid van de VVD-Amstelveen is positief getest op corona
Op 23 juni 2021 is gebleken dat een raadslid van de VVD-Amstelveen is positief getest op corona lees
25-06-2021, Bron: VVD-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen over de Perspectiefnota nota 2022
Op dinsdagavond 22 juni 2021 was een commissievergadering van de gemeenteraad van Amstelveen voor Algemeen Bestuur en Middelen, waar de raadsleden over de Perspectiefnota nota 2022 hebben gesproken lees
23-06-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil een compleet nieuw zwembad
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat er meteen wordt begonnen met de bouw van een nieuw zwembad, in plaats van het treffen van tijdelijke voorzieningen om het tekort aan zwemwater voorlopig op te heffen lees
21-06-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Zuurstofarme sloten en vijvers in Amstelveen zijn gevaar voor de vissen
Jacqueline Höcker van de Lijst Höcker in de gemeenteraad van Amstelveen stelt haar vragen over de zuurstoftekort in de vijvers van Amstelveen dat vissterfte kan veroorzaken lees
17-06-2021, Bron: Jacqueline Höcker

SP-Amstelveen en FNV openen meldpunt uitbuiting
Je zou denken dat de wethouder Matchez aan banden zou hebben gelegd na het verschijnen van twee zwartboeken. Maar het tegendeel is waar. Het uitbuiten gaat gewoon door lees
14-06-2021, Bron: SP-Amstelveen

SP-Amstelveen steunt actie voor een speeltuin voor de Eleanor Rooseveltlaan
De SP-Amstelveen heeft al geruime tijd contact met moeders uit de wijk Kostverloren. Daar is het droevig gesteld met de mogelijkheden om buiten te spelen. Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen na schooltijd niet veilig buiten spelen lees
14-06-2021, Bron: SP-Amstelveen

Moties van Actief Voor Amstelveen in juni 2021
In de afgelopen raadsvergadering op 2 juni 2021 heeft Michel Becker fractievoorzitter namens Actief Voor Amstelveen (AVA) bij o.a. de volgende agendapunten, met motivatie voor of tegen gestemd lees
05-06-2021, Bron: Actief Voor Amstelveen

VVD-Amstelveen pleit voor groene pergola's op de pleinen in de stad
VVD-Amstelveen heeft middels een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 2021 het college gevraagd om onderzoek te doen naar het plaatsen van groene pergola's op een aantal drukbezochte pleinen en straten in Amstelveen lees
05-06-2021, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil meer ontmoetingsplekken voor inburgeraars en inwoners
Voor een succesvolle inburgering en integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus in Amstelveen is het nodig dat er in de gemeente meer ontmoetingsplekken komen waar inburgeraars en inwoners elkaar kunnen ontmoeten lees
05-06-2021, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen wil meer focus op jongeren bij aanpak eenzaamheid
Er zijn meer eenzame jongeren in Amstelveen. 40% van de Amstelveense jongeren voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis. Per Amstelveense klas zijn naar inschatting zeker 3 leerlingen dag in, dag uit, eenzaam lees
04-06-2021, Bron: D66-Amstelveen

BBA en GroenLinks-Amstelveen willen dat statushouders op hoog taalniveau inburgeren
De nieuwe wet Inburgering verplicht gemeenten om per 1 januari 2022 de regie te nemen over de inburgering. Het uitgangspunt van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat de nieuwkomer op een zo hoog mogelijk niveau de Nederlandse taal leert lees
03-06-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen

SP-Amstelveen wil structureel gratis sportaanbod voor kinderen
Woensdag 2 juni 2021 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de Uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen lees
31-05-2021, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil meer schaduwrijke speeltuinen
GroenLinks-Amstelveen heeft aandacht gevraagd voor meer schaduw in de speeltuinen in Amstelveen lees
24-05-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

In Amstelveen wordt niet bezuinigd op het sociaal domein
Het totaal van de lasten van de gemeente Amstelveen in het sociaal domein bedroeg in 2020 ruim 100 miljoen euro. Daarvan gaat ruim 39 miljoen euro naar de inkomensregelingen lees
22-05-2021, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen roept college op tot ondersteuning slachtoffers van brand Ambrosiuslaan
CDA-Amstelveen wil dat het college B en W van Amstelveen de huurders van de door brand getroffen appartementen van de Ambrosisulaan ondersteuning biedt bij de afwikkeling van de materiële en psychische schade lees
21-05-2021, Bron: CDA-Amstelveen

Het Amstelveengevoel
Vandaag kopte De Telegraaf; 'Slaapstad opeens trendy'. Wij weten al jaren dat het oude imago van Amstelveen als slaapstad niet meer klopt. Nu weet de rest van Nederland het ook lees
15-05-2021, Bron: Herbert Raat

Hobbelige voetpaden in Amstelveen
Het is alweer een jaar geleden dat Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in een uitgebreid rapport de kwaliteit van de Amstelveense fietspaden ter discussie stelde lees
14-05-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66-Amstelveen wil statushouders in het AZC inburgeren
Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten zoveel als mogelijk op het asielzoekerscentrum (AZC) al starten met inburgeringstrajecten, in plaats van pas als zij in Amstelveen wonen lees
06-05-2021, Bron: D66-Amstelveen

50 km per uur rijden op de Beneluxbaan is een historisch overblijfsel
De huidige maximumsnelheid naar 50 km per uur op de Beneluxbaan, een overblijfsel van de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn, is Burgerbelangen Amstelveen (bbA) een doorn in het oog lees
28-04-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66-Amstelveen wil garantiefonds voor lokale evenementen
D66-Amstelveen wil in Amstelveen kijken naar een garantiefonds vanuit de gemeente om de organisatie van lokale evenementen mogelijk te maken lees
28-04-2021, Bron: D66-Amstelveen

Bijstandontvangers in de problemen door fout van 200 gemeenten
Door een fout bij ruim 200 gemeenten is er bij bijstandontvangers met schulden beslag gelegd op meer geld dan wettelijk is toegestaan lees
21-04-2021, Bron: SP-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil meer openbaarheid in de gemeenteraad
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) komt woensdagavond 21 april 2021 in de gemeenteraad met voorstellen, die bij moeten dragen aan meer openbaarheid en toegankelijkheid lees
19-04-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief Voor Amstelveen wil transparantie en openbaarheid van het lokaal bestuur
Voor AVA is het duidelijk dat, om van uit de maatschappij draagvlak te creëren voor bestuurlijke beslissingen, het van grootste belang is transparant en open te zijn hoe deze beslissingen tot stand komen lees
19-04-2021, Bron: Actief Voor Amstelveen

D66, GroenLinks en CDA willen extra aandacht voor de gezondheid van kinderen
De corona-maatregelen hebben een negatieve invloed op de leefstijl van kinderen en jongeren lees
15-04-2021, Bron: D66-CDA-GL-Amstelveen

De politieke cultuur van Amstelveen kan en moet anders volgens BBA
'Het is in Amstelveen niet anders dan in Den Haag. Ook hier is er sprake van een verstikkende politieke cultuur en is het tijd voor verandering' lees
14-04-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

SP-Amstelveen over de faillissementen van Amstelveense ondernemers
Nu bekend is geworden dat veel kleinere ondernemers in de problemen zijn gekomen door coronasteun wil de SP-Amstelveen weten wat het College B en W kan doen om deze getroffen ondernemers overeind te houden lees
28-03-2021, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil geen politieke inmenging in media discussie
Actief voor Amstelveen (AVA) zal in de gemeenteraad van woensdag 24 maart 2021, ondersteund door mede indieners D66, VVD en PvdA, een motie indienen om de politiek uit de discussie en beoordeling van de lokale media te krijgen lees
23-03-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

Partijen willen het maatschappelijk effect subsidieontvangers verhogen
Op initiatief van Jacqueline Höcker van Lijst Höcker en Esther Veenboer van PvdA-Amstelveen wordt komende raadsvergadering 24 maart een motie ingediend met als doel het maatschappelijk effect van subsidies, die vanuit de gemeente verstrekt worde lees
23-03-2021, Bron: Jacqueline Höcker

Niet lullen, maar zakken vullen tijdens de Landelijke Opschoondag 2021
Onder het motto 'Niet lullen, maar zakken vullen' heeft een groep actieve SP-leden van de afdeling Amstelveen het initiatief van Linda Nonnekens ondersteund door op de Landelijke Opschoondag te helpen met haar wijk schoner te maken lees
21-03-2021, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen vragen over het sluipverkeer in Bovenkerk
Met verbazing lees ik het persbericht van Bba en CDA, waarin deze aankondigen, betreffende het te verwachten onwenselijke sluipverkeer in Bovenkerk lees
16-03-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

CDA en bbA zijn geen tegenstanders van een bussluis bij de Urbanuskerk
CDA Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zijn geen tegenstanders van een bussluis bij de Urbanuskerk. Door deze verkeerskundige knip neemt het doorgaande autoverkeer op de Noorddammerlaan en de Legmeerdijk sterk af lees
15-03-2021, Bron: CDA-Amstelveen/Burgerbelangen Amstelveen

VVD-Amstelveen wil het water van veenplas de Poel verbeteren
De waterdiepte van de Poel neemt al jaren af door de toename van slib op de bodem en dat komt de waterkwaliteit niet ten goede. De groei van blauwalg gedurende de zomer is een hardnekkig probleem lees
14-03-2021, Bron: VVD-Amstelveen/Hoogheemraadschap Rijnland

Zorgwekkende financiële crisis bij het Cobra Museum
De fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen Ruud Kootker heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College B en W van Amstelveen, om antwoord te krijgen op de vele vragen die leven over de financiële crisis bij het Cobra Museum lees
12-03-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

SP-Amstelveen wil betere communicatie over kwijtschelding leningen
In Amstelveen zijn veel mensen aangewezen op de gemeente als zij zelf geen of onvoldoende inkomsten hebben om bijvoorbeeld hun woning in te richten lees
12-03-2021, Bron: SP-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen meer subsidie voor de omroepen AAN! en RTVA
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het College van B en W een hogere subsidie gaat verlenen aan de twee lokale media stichtingen RTVA en AAN! dan de nu voorgestelde 60.444 euro per jaar lees
08-03-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Vragen van Actief voor Amstelveen over het bouwproject aan de Amsterdamseweg
Actief voor Amstelveen stelt mondelinge vragen in de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 11 maart 2021 over de ontwikkelingen van de voormalige Kwik-Fit garage aan de Amsterdamseweg lees
06-03-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

De 'gezichten' van de Amstelveense wooncrisis!
Op maandag 15 februari 2021 heeft de fractie van GroenLinks-Amstelveen in een persbericht gevraagd of er mensen zijn die mee willen strijden tegen het huidige, niet sociale woonbeleid van de coalitie, bestaande uit VVD, D66 en PvdA lees
01-03-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen wil Amstelveense Tienerschool
In januari 2021 heeft D66 scholen, wethouder Frank Berkhout en Tweede Kamerlid Paul van Meenen, online bij elkaar gebracht om na te denken over het beste en meest inclusieve onderwijs in Amstelveen lees
25-02-2021, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen biedt hulp aan bewoners flats aan de Ambrosiuslaan
CDA-Amstelveen heeft hulp aangeboden aan de bewoners van de door brand getroffen woningen van de Ambrosiuslaan. De brand woedde op 25 januari 2021 in een woning op de tweede verdieping lees
24-02-2021, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen wil meer natuur en recreatiemogelijkheden in de stad
D66 wil het groene karakter van Amstelveen versterken. Hiermee wil de fractie bijdragen aan meer gezondheid in Amstelveense wijken, het welzijn van Amstelveners vergroten lees
22-02-2021, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen is tevreden met het woningbouwproject aan de Landtong
Woensdag 17 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Amstelveen een besluit genomen om de ontwikkeling van het bouwproject Landtong mogelijk te maken. Een herstructurering van het gebied in het centrum van de wijk Groenelaan lees
20-02-2021, Bron: VVD-Amstelveen

De documentaire 'Doelwit' bij NPO 2
Op NPO 2 is maandagavond 22 februari 2021 om 20.25 uur de KRO-NCRV 2DOC-documentaire 'Doelwit' te zien lees
19-02-2021, Bron: Herbert Raat

Actief voor Amstelveen ligt dwars voor de Landtong
In de raadsvergadering van woensdagavond 17 februari 2021 wordt het nieuwe bestemmingplan voor de Landtong besproken lees
16-02-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

Open brief van GroenLinks-politici in Noord-Holland
Wij, Noord-Hollandse GroenLinks-politici, roepen onze collega's in de Noord-Hollandse gemeenten en de beoefenaars van amateurkunst- en cultuur op om zich sterk te maken voor lokale kunst en cultuur lees
15-02-2021, Bron: Fractie GroenLinks Noord-Holland

Volgens GroenLinks werkt de doorstroming in Amstelveen niet
De fractie van GroenLinks-Amstelveen zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 17 februari 2021 weer tegen een woningbouwvoorstel stemmen lees
15-02-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Zorgen van Burgerbelangen Amstelveen over de financiering van het Bosplan
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is bang dat het deelnemen aan de exploitatie en het onderhoud van het Amsterdamse Bos ten koste gaat van de groen- en bomenhuishouding in de andere wijken lees
15-02-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is blij met uitstel van betaald parkeren in Oude Dorp
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is blij met het besluit van Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren om de invoering van het betaald parkeren in het Oude Dorp uit te stellen lees
11-02-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Politieke partijen over de klachten van de huurders van de Aquariusflat
Raadslid Jacqueline Höcker van de Lijst Höcker heeft samen met Paul Feenstra VVD-Amstelveen raadslid en Tawros Aslanjan raadslid van D66-Amstelveen schriftelijke vragen gesteld over de klachten van huurders van woningstichting Eigen Haard lees
11-02-2021, Bron: Lijst Höcker/VVD-Amstelveen/D66-Amstelveen

D66-Amstelveen wil oplossing voor wachtlijsten in het taalonderwijs
D66-Amstelveen trekt aan de bel over het taalonderwijs in Amstelveen. Er moeten oplossingen komen voor de oplopende wachtlijsten lees
11-02-2021, Bron: D66-Amstelveen

SP vragen over de stijgende kosten van de Jeugdzorg in Amstelveen
De SP-Amstelveen wil van het College B en W weten wat de resultaten zijn van de onderzoeken die het college heeft laten uitvoeren naar de stijgende kosten in de jeugdzorg lees
10-02-2021, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen is in de bres voor noodlijdende ondernemers
De recente verlenging van de lockdown heeft voor diverse MKB-ondernemers in Amstelveen verstrekkende gevolgen. Het water kwam hen al aan de lippen, maar nu dreigen zij kopje onder te gaan lees
06-02-2021, Bron: VVD-Amstelveen

De stand van zaken met het Beweegplein bij Panta Rhei
De fracties van de VVD- en de SP-Amstelveen zijn recentelijk benaderd met betrekking tot de voortgang van de ontwikkeling van het Beweegplein bij de Amstelveense middelbare school Panta Rhei lees
02-02-2021, Bron: VVD- en de SP-Amstelveen

AVA stelt vragen over de participatie in de bouwplannen van het Oude Dorp
Fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen gaat in de komende commissievergadering Ruimte Wonen en Natuur op 4 februari 2021 bij agendapunt 3.1, mondelinge vragen stellen lees
01-02-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

PvdA-Amstelveen organiseert online debatavond over de jeugdzorg
Maandagavond 8 februari 2021 organiseert de Amstelveense afdeling van de PvdA een online debatavond over jeugdzorg lees
01-02-2021, Bron: PvdA-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen steunt noodoproep van de bewoners Oude Dorp
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) steunt de noodoproep, die de bewoners van het Oude Dorp hebben gestuurd aan het gemeentebestuur en aan de leden van de gemeenteraad lees
01-02-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

AVA en GroenLinks-Amstelveen twijfelen aan verkeersbesluit in Bovenkerk
Op dinsdag 26 januari 2021 heeft het college een verkeersbesluit genomen voor het aanleggen van een bussluis en een knip aan te brengen in de Noorddammerlaan/Legmeerdijk ter hoogte van de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk lees
31-01-2021, Bron: Actief voor Amstelveen/GroenLinks-Amstelveen

GL-Amstelveen vragen bij uitgaven van het college aan dure externe bureaus
GroenLinks-Amstelveen denkt dan zelf eerder aan de uit de hand lopende communicatiekosten van het college en de enorme bedragen die aan externe juridische bureaus worden uitgegeven, dan aan de moties van de raad lees
28-01-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil de snelheid verlagen op de Beneluxbaan
'We moeten nooit meer terug naar hogere snelheden op de Beneluxbaan', vindt Pier Rienks, fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen lees
26-01-2021, Bron: CDA-Amstelveen

Vragen van Jacqueline Höcker over telefooncirkels in Amstelveen
Telefooncirkels kunnen ertoe bijdragen dat zonder verplichtingen, inwoners nieuwe vriendschappen kunnen sluiten, zich minder geïsoleerd en alleen zullen voelen lees
25-01-2021, Bron: Jacqueline Höcker

VVD-Amstelveen is verontwaardigd over het vandalisme in het Oude Dorp
In de nacht van vrijdag 22 januari- op zaterdag 23 januari 2021 zijn talloze ramen ingegooid en vernielingen gepleegd in het Oude Dorp lees
25-01-2021, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen over het gemeentebeleid Nieuwe Wet Inburgering
De Nieuwe Wet Inburgering wordt, na twee keer te zijn uitgesteld, in januari 2022 ingevoerd. Dat lijkt nog ver weg, maar is dichterbij dan we denken lees
24-01-2021, Bron: Marina Casadei

Jacqueline Höcker vertrok uit de Actief voor Amstelveen fractie
Jacqueline Höcker heeft op 13 januari 2021 haar vertrek uit de AVA-fractie bekend gemaakt. Zij gaat verder als zelfstandig raadslid onder de naam Lijst Höcker lees
22-01-2021, Bron: Jacqueline Höcker

'Doe maar een onderzoek' is makkelijk opgeschreven
Afgelopen november en december zijn er maar liefst 19 moties aangenomen tijdens drie raadsvergaderingen. 14 keer werd er gevraagd om een onderzoek lees
21-01-2021, Bron: Herbert Raat

Lilianne Ploumen is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA
Lilianne Ploumen werd door het PvdA-bestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en daarmee als partijleider lees
18-01-2021, Bron: PvdA/Wikipedia

Actief voor Amstelveen wil huiswerkbegeleiders
Actief voor Amstelveen (AVA) stelt schriftelijke vragen aan het College B en W om uit het eerder gereserveerde Noodfonds Corona, budget te reserveren voor ondersteuning huiswerkbegeleiding lees
17-01-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil meer werk maken van het Recht op uitdaging
Het recht om uit te dagen, ook wel Right to Challenge (RtC) Recht op uitdaging genoemd, is het recht van een groep bewoners om taken uit te voeren die tot nu toe door de gemeente worden uitgevoerd lees
16-01-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Armin Laschet is de nieuwe CDU-leider in Duitsland
Nieuwe CDU-leider Laschet: Bedankt voor de eerlijke concurrentie en het vertrouwen lees
16-01-2021, Bron: Christlich Demokratische Union Deutschlands

Lodewijk Asscher van de PvdA legt het lijsttrekkerschap neer
Lodewijk Asscher (1974) partijleider van de PvdA legt het lijsttrekkerschap neer. Dat heeft hij bekendgemaakt op Facebook lees
14-01-2021, Bron: Facebook/YouTube/PvdA

Raadslid Jacqueline Höcker stopt bij Actief voor Amstelveen
Op woensdag 13 januari 2021 zijn bestuur en fractie van Actief voor Amstelveenovervallen met het nieuws dat raadslid Jacqueline Höcker uit de AVA-fractie is gestapt lees
13-01-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

VVD en BBA vragen over de capaciteit van verzorgings- en verpleeghuizen in Amstelveen
VVD en BBA vragen conform art. 36 van het Reglement van Orde lees
10-01-2021, Bron: VVD/BBA

De kerkklokken van Amstelveen luiden bij de jaarwisseling 2020-2021
CDA-Kamerleden Chris van Dam en Martijn van Helvert deden op 17 december 2020 een oproep aan kerken om tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 massaal om 00:00 uur de kerkklokken te laten klinken lees
30-12-2020, Bron: CDA/Gemeente Amstelveen

D66-Amstelveen organiseert online gesprek over inclusief onderwijs
D66-Amstelveen wil dat er meer gebeurt om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op een reguliere school te houden lees
24-12-2020, Bron: D66-Amstelveen

De motie Regelarme bijstand van GroenLinks-Amstelveen is aangenomen
De gemeenteraad van Amstelveen wil de bijstandsregels versoepelen, zodat mensen makkelijker kansen kunnen grijpen om aan het werk te komen lees
18-12-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil de kerkklokken tijdens Oud en Nieuw laten luiden
CDA-Amstelveen doet een oproep aan de kerken in de gemeente om met Oud en Nieuw de klokken te (laten) luiden. Andere CDA-afdelingen in het land doen dezelfde oproep in hun gemeente lees
18-12-2020, Bron: CDA-Amstelveen

Nieuwe moties van Actief voor Amstelveen en ChristenUnie
Weg met het lachgas! Actief voor Amstelveen en Christen Unie-Amstelveen willen een totaalverbod op gebruik en verkoop van lachgas lees
16-12-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

De Uitagenda kan Amstelveen een boost geven na corona
Deze maand in het UITmagazine een 5 pagina's tellend interview met collega Floor Gordon en mij over Beleef Amstelveen lees
15-12-2020, Bron: Herbert Raat

Nieuwe moties van SP-Amstelveen op 16 december 2020
Op 16 december 2020 zal de SP-Amstelveen tijdens de laatste raadsvergadering van 2020 een aantal actuele moties indienen met betrekking tot het actieplan werkgelegenheid en de armoedepreventie lees
13-12-2020, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil basisbanen en basisinkomen
De coronacrisis heeft veel veranderd op het gebied van werkgelegenheid. Vorig jaar lagen de banen voor het opscheppen, op dit moment worden veel mensen ontslagen en het eind is waarschijnlijk nog niet in zicht lees
04-12-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen wil naar Den Haag
Herbert Raat (VVD) wethouder Twitterde op 1 december 2020: Onze fractievoorzitter en mijn vriend @NoomenIII staat op de lijst voor VVD Tweede Kamer lees
01-12-2020, Bron: Herbert Raat

Ferry van Groeningen stapt over naar Burgerbelangen Amstelveen
Ferry van Groeningen, voormalig fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen, maakt een overstap naar Burgerbelangen Amstelveen lees
01-12-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Amstelveense politiek wil gelijke beloning voor mannen en vrouwen
De Amstelveense fracties van D66- GroenLinks, AVA, VVD en de PvdA willen dat er extra aandacht komt voor diversiteit voor werkgevers en een gelijke beloning van mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen lees
23-11-2020, Bron: D66- GroenLinks, AVA, VVD en de PvdA-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is blij met RTVA
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft met tevredenheid gereageerd op de beslissing van het Commissariaat voor de Media om RTVA definitief aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling voor Amstelveen lees
23-11-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

CDA-Amstelveen wil verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling
CDA-Amstelveen vindt dat carbidschieten in Amstelveen bij de komende jaarwisseling moet worden verboden. De fractie zal dat via een amendement voorstellen bij de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening lees
22-11-2020, Bron: CDA-Amstelveen

Eerst gebiedsvisie en daarna bouwen aan de Bovenkerkerweg
Het initiatief voor woningbouw aan de Bovenkerkerweg 2-8 in Amstelveen leidde tot veel ophef bij omwonenden. De wethouder heeft aangekondigd met een integrale gebiedsvisie voor de hele strook aan de oostzijde van de Bovenkerkerweg te komen lees
22-11-2020, Bron: VVD- PvdA- D66- en CDA-Amstelveen

SP-Amstelveen is verbijsterd over de negatieve houding van de collegepartijen
Op woensdag 18 november 2020 heeft de SP-Amstelveen een motie ingediend met een verzoek aan het college om de Amstelveense gedupeerden van de toeslagenaffaire te ontzien lees
20-11-2020, Bron: SP-Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen willen geen massale scholen in de stad
Op 18 november 2020 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 (IHP) vastgesteld. In dit plan staat wat de gemeente en scholen doen om te zorgen voor goede schoolgebouwen in Amstelveen lees
20-11-2020, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen willen nieuwbouw, maar niet ten koste van groen
D66 en VVD-Amstelveen roepen het college om woningbouwprojecten mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het groen in Amstelveen lees
18-11-2020, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

De Amstelveense politiek wil Tiny Houses
AVA-D66-VVD-BBA willen tijdelijke huisvesting voor woonbestemming Tiny Houses op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerweg hoek lees
17-11-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Zijn er scholen in Amstelveen die homoseksualiteit afwijzen?
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 18 november 2020 wordt in het Huisvestingsplan de onderwijshuisvesting voor de periode 2020- 2024 besproken lees
17-11-2020, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil jeugd weerbaar maken tegen criminaliteit
De CDA-fractie in Amstelveen heeft het college via een motie verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de jeugd weerbaar te maken tegen criminaliteit en het gebruik van steekwapens lees
16-11-2020, Bron: CDA-Amstelveen

Actief voor Amstelveen over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich meer moet bezighouden met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties lees
16-11-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen denkt verder over het noodplan sport
Er komt geen onderzoek naar de noodzaak voor een noodplan de sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen, kunnen worden geholpen lees
16-11-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

SP-Amstelveen wil gedupeerden van toeslagenaffaire ontzien
Op 3 november 2020 heeft de Tweede Kamer een voorstel van de SP overgenomen om gedupeerden van de toeslagenaffaire die nog steeds geen compensatie hebben ontvangen een kerstuitkering van 750 euro toe te kennen lees
15-11-2020, Bron: SP-Amstelveen

Visie van Burgerbelangen Amstelveen op de Begroting van 2021
Burgerbelangen Amstelveen ziet goede zaken in Begroting 2021, maar heeft ook reden voor kritiek lees
12-11-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen over de Begroting 2021
Actief voor Amstelveen is het niet altijd eens met het gemeentelijk beleid. Wij blijven het bijvoorbeeld niet eens zijn met de te dure woningbouw lees
12-11-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

D66-Amstelveen wil noodlijdende ondernemers compenseren
D66-Amstelveen heeft tijdens de behandeling van de Begroting 2021 van de gemeente Amstelveen op 11 november 2020 een voorstel ingediend om de lokale lasten voor noodlijdende ondernemers te compenseren lees
12-11-2020, Bron: D66-Amstelveen

Een dijk van een sluitende begroting- volgens VVD-Amstelveen
'Een dijk van een sluitende begroting'- volgens Kees Nomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen lees
12-11-2020, Bron: VVD-Amstelveen

CDA en D66 willen jaarlijks een kunst- en cultuurmarkt in Amstelveen
De fracties van CDA- en D66-Amstelveen willen een onderzoek naar de mogelijkheid om in Amstelveen een kunst- en cultuurmarkt te organiseren lees
09-11-2020, Bron: CDA- en D66-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen trakteert het jubilerend Bolderkoor op taart
Het Bolderkoor uit het wijkcentrum De Bolder bestaat dit jaar 20 jaar. Het is het enige koor in Amstelveen dat ondanks de corona-maatregelen kan doorgaan dankzij creatief omgaan met de beperkte mogelijkheden lees
06-11-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen is bezorgd over de kosten van de energietransitie
Wie zal dat betalen? Actief voor Amstelveen is bezorgd over de kosten die straks voor onze rekening komen als gevolg van de Energietransitie, kort gezegd: van het gas af lees
01-11-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen steunt de wensen van de horeca
De Amstelveense Horeca gaat maandag 2 november 2020 een brandbrief aan de burgemeester en wethouders overhandigen met daarin een aantal wensen. Dit gebeurt om ongeveer om 11 uur op het Stadsplein lees
29-10-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil betere protocollen om geheime informatie af te schermen
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is geschrokken van een publicatie in het Amstelveens Nieuwsblad, waaruit blijkt dat tot tweemaal toe geheime stukken over de financiering van het project Alleman Kwartier niet voldoende is afgeschermd lees
27-10-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

GL-Amstelveen wil gezond en zonder armoede door de coronacrisis
De komende weken behandelt de gemeenteraad van Amstelveen de Begroting voor 2021. Het college vroeg alle partijen in de raad al voor het verschijnen van de Begroting 2021 om ideeën te leveren voor het beleid in het komende jaar lees
26-10-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil ook corona-steunpakket voor sport
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur een onderzoek gaat doen naar de te verwachten noden bij de sportverenigingen als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus lees
26-10-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

De Amstelveense begroting in coronatijd
Deze week bespreken we de begroting in Amstelveen. Samen met de gemeenteraad hebben we al eerder 15 miljoen euro vrijgemaakt om waar mogelijk inwoners, ondernemers en instellingen te helpen in deze coronatijd lees
25-10-2020, Bron: Herbert Raat

Volgens BBA zijn de oppositiepartijen op het verkeerde been gezet
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is ontstemd over de manier, waarop vooral de oppositiepartijen bij de voorbereiding van de begroting voor 2021 op het verkeerde been zijn gezet door het college lees
18-10-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Het anti-inbraakteam is en goede aanvulling op politie in Amstelveen
Meer dan 400 inbraken in 2018 in Amstelveen, dat was voor ons niet te accepteren. Daarom zijn we, om de politie te ondersteunen, begonnen met een team van oud-politieagenten om het tij te keren lees
16-10-2020, Bron: Herbert Raat

D66-Amstelveen wil structurele problemen onder jongeren beperken
De jeugdwerkloosheid is de afgelopen maanden fors opgelopen. Daarnaast is er een groot tekort aan stageplaatsen. D66-Amstelveen wil dat het College B en W snel actie onderneemt lees
13-10-2020, Bron: D66-Amstelveen

Steeds meer mensen in de bijstand in de problemen door coronacrisis
De Hulpdienst van de Socialistische Partij Amstelveen spreekt de afgelopen maanden steeds meer mensen met een bijstandsuitkering die in de knel zijn gekomen. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis lees
11-10-2020, Bron: SP-Amstelveen

Lerarendag 2020 ook in Amstelveen
Wereldlerarendag (World Teachers' Day), ook bekend als Internationale Lerarendag, is een internationale dag die jaarlijks op 5 oktober wordt gehouden lees
04-10-2020, Bron: D66-Amstelveen

Liane den Haan wil 50PLUS sterker maken
Liane den Haan is door de leden van 50PLUS gekozen tot lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 lees
04-10-2020, Bron: 50Plus

Er zijn er meer die nooit meer terugkwamen
Ik behoorde tot de genodigden die afgelopen donderdag (24 september 2020) aanwezig waren bij de officiële onthulling van het monument “Nooit meer teruggekomen” in de bocht van de Amsterdamseweg lees
26-09-2020, Bron: Frits Suèr BBA

De veiligheid in Elsrijk onder de aandacht bij VVD-Amstelveen
VVD-Amstelveen raadslid Benjamin Smalhout heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag op 23 september 2020 aandacht gevraagd voor de wijkveiligheid in de wijk Elsrijk lees
24-09-2020, Bron: VVD-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil vaste ontmoetingsplekken voor jongeren
Tijdens de raadsvergadering van 23 september 2020 wordt een motie over dat onderwerp ingediend op initiatief van Jacqueline Höcker van Actief voor Amstelveen lees
23-09-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Hypocrisie ten top in Amstelveen
Het was begin juli, toen bbA de bouwplannen op de hoek van de Sportlaan en de Groenelaan (Newa 2 genoemd) signaleerde en al meteen liet weten dat er op die plaats te weinig ruimte was voor een 14 verdiepingen hoog flatgebouw lees
23-09-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil woningbouwfonds oprichten
De fractie van GroenLinks-Amstelveen komt met een voorstel voor een Vereveningsfonds Woningbouw. De grootste oppositiepartij in Amstelveen, zet in op een fonds om hiermee betaalbare sociale- en middeldure woningbouw te stimuleren lees
21-09-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen tegen dure villa's aan de Poeloever
De fractie van GroenLinks-Amstelveen is wederom niet te spreken over de woningbouwplannen van het College van B en W. Dit keer gaat het gaat om 4 villa's en 12 wat het college noemt 'middeldure' koopappartementen lees
15-09-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Tandartskosten van minima door college B en W Amstelveen worden geheim gehouden
De SP-Amstelveen wil weten wat de uitkomst is van het gesprek tussen wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA) en de zorgverzekeraar lees
07-09-2020, Bron: SP-Amstelveen

BbA geeft taart aan de vrijwilligers van de St. Urbanuskerk
20.000 stenen weken, wassen, bikken, slijpen en schuren. Dat is wat het tiental vrijwilligers als volleerde professionals dag in dag in hun overdekte buitenruimte achter de St. Urbanuskerk aan het doen zijn lees
30-08-2020, Bron: BBA

Felicitaties voor RTVA van GroenLinks-Amstelveen en BBA
Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeenteraad van Amstelveen in een brief laten weten dat zij voornemens is om de licentie voor RTV-Amstelveen te verlengen lees
27-08-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen/BBA

De Amstelveense politiek wil de tijdelijke verruiming van het terrassenbezoek verlengen
Op 19 mei 2020 besloot de college van B en W van Amstelveen de horeca ondernemers in Amstelveen een tijdelijke verruiming van terrassen toe te staan en dat te gedogen tot en met 31 oktober 2020 lees
21-08-2020, Bron: VVD-, D66-, AVA en CDA-Amstelveen

Vragen SP-Amstelveen aan het college over de TOZO-regeling controle
Dat ondernemers ook fraude kunnen plegen met steunmaatregelen is volop in het nieuws. Maar de manier, waarop de gemeente fraudeonderzoeken mag uitvoeren is wettelijk bepaald lees
20-08-2020, Bron: SP-Amstelveen

AVA wil betere bescherming voor kwetsbare inwoners van Amstelveen
AVA, Actief Voor Amstelveen stelt vragen over bescherming van risicogroepen en kwetsbare inwoners van Amstelveen tegen het coronavirus lees
12-08-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Actief voor Amstelveen maakt zich zorgen over de ventilatie van scholen
Actief voor Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld over de ventilatie van de scholen in Amstelveen lees
09-08-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Leden van Burgerbelangen Amstelveen tegen plannen in Amsterdamse Bos
Prominente leden van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), zoals oprichter en voormalige fractievoorzitter Linda Roos en voormalig wethouder John Levie hebben grote bezwaren geuit tegen de plannen van Amstelveen en Amsterdam met het Amsterdamse Bos lees
09-08-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen over het verplicht dragen van gezichtsmaskers
AVA zet vraagtekens bij gemeentelijk experiment verplicht dragen van gezichtsmaskers binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland lees
02-08-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

De gemeente Amstelveen overtreedt op grote schaal de privacywetgeving
De hulpdienst van de SP-Amstelveen helpt veel burgers met hun vragen over de gemeente. Veel van die vragen hebben betrekking op gemeentelijke hulpverleners van het Sociaal Team lees
26-07-2020, Bron: SP-Amstelveen

Het hoofdpijndossier Brug over de Amstel
De vervanging van de Brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouder-Amstel was gestart, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor zowel de omgeving als de provincie Noord-Holland is dit project inmiddels een hoofdpijndossier lees
23-07-2020, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen vragen over het openluchttheater in Elsrijk
Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen stelt haar vragen over het openluchttheater in Elsrijk aan het College B en W lees
20-07-2020, Bron: CDA-Amstelveen

Een te kolossaal plan op een te klein stukje grond in Amstelveen
Al enige tijd ligt de focus bij de stedelijke ontwikkeling in Amstelveen meer op stedelijke vernieuwing en transformatie. Op dit moment zijn er tientallen initiatieven bij de gemeente aangemeld, waarbij hoogbouw eerder regel dan uitzondering is lees
20-07-2020, Bron: VVD- en D66-Amstelveen

Zet de Amsterdam regio niet economisch op slot!
In het nummer van 16 juli 2020 van het dagblad De Telegraaf staat er in een interview met D66-collega Floor Gordon en mij over relatie tussen de Amstelveen, Amsterdam en de regio lees
16-07-2020, Bron: Herbert Raat/Floor Gordon

Burgerbelangen Amstelveen is nog niet gerust op bouwplannen Newa 2
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is, ondanks toezeggingen van de wethouder, nog niet gerust op de bouwplannen voor Newa 2 lees
08-07-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil Schiphol op de nachtslot
GroenLinks-Amstelveen heeft meermaals aangedrongen om in opstand te komen tegen de nieuwe luchtvaartnota. De gemeenteraad besloot op woensdag 1 juli 2020 dat Amstelveen geen eigen zienswijze bij de luchtvaartnota indient lees
06-07-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil de Burgerparticipatie op de schop
In de afgelopen raadsvergadering op 1 juli 2020 maakte Actief voor Amstelveen kenbaar, klaar te zijn met de huidige inspraakprocedure voor burgers en komt met een initiatiefvoorstel voor verandering lees
03-07-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

De planprocessen van Amstelveen zijn niet meer van deze tijd
Van burgerparticipatie bij het tot stand komen van de startnotitie is beslist geen sprake lees
02-07-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen, VVD en D66 willen goede dierenopvang in Amstelveen
Op initiatief van AVA-raadslid Jacqueline Höcker, VVD raadslid Kees Noomen en D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet is een motie aangenomen met steun van de gemeenteraad voor een goede dierenopvang in Amstelveen lees
02-07-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

D66 wil dat AM Match meer doet voor Amstelveners zonder baan
Mensen die niet vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden worden hard geraakt door de corona crisis. D66 wil de kansen op betaald werk voor deze mensen vergroten lees
02-07-2020, Bron: D66-Amstelveen

Er broeit iets in Amstelveen volgens Frits
Er broeit iets in Amstelveen, waar ze op het Raadhuis geen idee van hebben. Het begin van een veenbrand denk ik zo lees
01-07-2020, Bron: Frits Suèr secretaris van Burgerbelangen Amstelveen

De ChristenUnie wil Amstelveen leefbaar houden
De ChristenUnie-Amstelveen zal bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021, woensdag 1 juli 2020 de motie 'Naar een leefbaar Amstelveen in 2040' indienen lees
29-06-2020, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil meer openbare toiletten in de stad
CDA-Amstelveen wil dat er in het Stadshart Amstelveen, de stadswijken en in het Amsterdamse Bos meer openbare toiletten of opengestelde toiletten komen lees
29-06-2020, Bron: CDA-Amstelveen

Facelift van het Oude Dorp van Amstelveen
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het College B en W van Amstelveen van het Oude Dorp een plaats van verbinding en ontmoeting met een historische allure wil maken, meer dan het nu is lees
28-06-2020, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen actiebijeenkomst bij woningcorporatie Eigen Haard
De SP-Amstelveen vindt dat het opleggen van een huurverhoging in deze moeilijke periode niet op zijn plaats is. Nul procent huurverhoging is genoeg lees
21-06-2020, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen botst met VVD wethouder over de luchtvaartnota
In de RWN-commissievergadering van donderdagavond 18 juni 2020 stelde GroenLinks-Amstelveen raadslid Lennart de Looze mondelinge vragen over de zienswijze die Amstelveen gaat indienen op de nieuwe luchtvaartnota lees
19-06-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66- en Actief voor Amstelveen willen streamingdienst voor kunst en cultuur
Woensdag 17 juni 2020 vroegen D66-Amstelveen en Actief voor Amstelveen (AVA) in de online commissie Burgers en Samenleving aandacht voor een initiatief van het Lokaal Overleg Culturele Organisaties in Amstelveen lees
18-06-2020, Bron: D66- en Actief voor Amstelveen

Orange the World actie, maar dan anders in Amstelveen
De SP-Amstelveen vraagt, evenals vorig jaar, het college om aan te sluiten bij Orange The World. Maar het dan niet te laten bij symboliek door alleen een gebouw oranje te laten verlichten lees
15-06-2020, Bron: SP-Amstelveen

De tweede coronavirus uitbraak in verzorgingshuis 't Huis aan de Poel
De SP-Amstelveen heeft de wethouder meerdere keren bevraagd over de situatie in de verpleeghuizen en in instellingen voor mensen met een beperking of met psychiatrische problematiek in Amstelveen lees
14-06-2020, Bron: SP-Amstelveen

Actief Voor Amstelveen vragen over de prijzen van het afvalstation
U bent ondernemer of ZZP'er in Amstelveen en u heeft vast wel eens afval van b.v. een verbouwing van uw huis of huishoudelijk afval naar de werf gebracht met een eigen bedrijfsbusje. De regels daarvoor zijn aangepast. Betalen dus! lees
11-06-2020, Bron: Actief Voor Amstelveen

Volgens BbA is nog veel te verbeteren aan de fietspaden van Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen onderzocht de kwaliteit van de fietspaden in Amstelveen lees
10-06-2020, Bron: BBA

VVD, D66 en SBA, maken zich zorgen over de veiligheid van ouderen
Amstelveen is relatief gezien een veilige gemeente. Het aantal misdrijven is de afgelopen jaren afgenomen en Amstelveners voelen zich over het algemeen veilig lees
08-06-2020, Bron: VVD-, D66- en Senioren Belangen Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is kritisch over bouwplannen Newa 2
Burgerbelangen Amstelveen staat op voorhand zeer kritisch tegenover het recent bekend geworden bouwplan Newa 2 op de hoek van de Groenelaan/Sportlaan, zoals de projectontwikkelaar Waterland Real Estate aan de gemeente heeft gepresenteerd lees
07-06-2020, Bron: BBA

Informatie geven aan inwoners is de achilleshiel van de gemeente Amstelveen
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen slaagt er maar niet in om goede informatie te verstrekken over de minimaregelingen lees
05-06-2020, Bron: SP-Amstelveen

GL-Amstelveen is eens met de Ombudsman: 'Eerst de mens, dan de regels'
De gemeenteraadsleden van Amstelveen kregen de jaarbeschouwing over 2019 (pdf 27 pagina's) van de Ombudsman Metropool Amsterdam toegestuurd. De heer Arre Zuurmond is namelijk niet alleen de Ombudsman van Amsterdam maar ook van Amstelveen lees
05-06-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen steunt het beroep tegen islamitische school in Amstelveen
De meerderheid van de Amstelveense gemeenteraad heeft besloten het beroep bij de Raad van State te steunen tegen de stichting van de islamitische school door stichting SIO-NH lees
30-05-2020, Bron: VVD-Amstelveen

CDA- D66-Amstelveen en BBA willen duurzame energieopwekking stimuleren
De gemeente Amstelveen moet energieopwekking door eigenaren van bedrijven, appartementencomplexen en maatschappelijke instellingen stimuleren lees
30-05-2020, Bron: CDA- D66-Amstelveen en BBA

Amstelveense woninghuurders krijgen geen steun uit de gemeenteraad
Dwars door coalitie en oppositie liepen de lijnen in de gemeenteraad bij de stemming over de motie om de huurverhoging te stoppen lees
29-05-2020, Bron: AVA/SP/GL

Burgerbelangen Amstelveen wil fietspaden aanpassen
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) hoort vaak van bewoners dat er te weinig ruimte is op de fietspaden. Soms ontstaan daardoor onveilige situaties. Sinds de coronacrisis zijn mensen meer gaan fietsen en ook steeds meer op elektrische fietsen lees
25-05-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Visspecialist Henry Schilder kreeg bezoek
Delegatie van VVD-Amstelveen feliciteerde visspecialist Henry Schilder met het 30 jarig jubileum van zijn winkel lees
23-05-2020, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen wil zomerschool om onderwijsachterstanden verkleinen
In de strijd tegen onderwijsachterstanden, pleit D66-Amstelveen voor de oprichting van een zomerschool in Amstelveen lees
22-05-2020, Bron: D66-Amstelveen

AVA, Groen Links- en SP-Amstelveen willen geen huurverhogingen
In de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RVN) op 14 mei 2020 stelde Michel Becker namens AVA, Cheimaa Aouni van Groen Links en Patrick Adriaans van de SP, onderstaande mondelinge vragen lees
18-05-2020, Bron: Michel Becker

De Luchtvaartnota is vooral een papieren werkelijkheid
Vrijdag (15 mei 2020) verscheen de lang verwachte luchtvaartnota van het kabinet. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat een gemiste kans! lees
18-05-2020, Bron: Herbert Raat

Actief voor Amstelveen pleit voor onderwijs op afstand
In de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 13 mei 2020 heeft raadslid Jacqueline Höcker van Actief voor Amstelveen (AVA) vragen gesteld aan Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs lees
14-05-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

VVD- en D66-Amstelveen promoten de lokale ondernemers
De fractievoorzitters van de Amstelveense afdelingen van VVD en D66 doen vandaag een dringende oproep aan alle inwoners van Amstelveen om lokale winkeliers en horecabedrijven te steunen door lokaal inkopen te doen lees
12-05-2020, Bron: VVD- en D66-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil goede overleg tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties
Nu de basisscholen op maandag 11 mei 2020 weer open gaan vraagt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich af in hoeverre afstemming heeft plaats gevonden tussen de basisscholen in Amstelveen met de kinderopvangorganisaties lees
10-05-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Herbert Raat is 10 jaar wethouder in Amstelveen
Precies 10 jaar geleden verliet ik de Stopera in Amsterdam om wethouder te worden in Amstelveen. Elke dag is het nog steeds een groot voorrecht en eer om hier te mogen besturen lees
28-04-2020, Bron: Herbert Raat/Gemeente Amstelveen

SP-Amstelveen roept College B en W om te stoppen met de kostendelersnorm
In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet verving de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening. Met de invoering van de participatiewet is er veel verslechterd voor mensen met een bijstandsuitkering lees
27-04-2020, Bron: SP-Amstelveen

1,5 meter afstand houden is onmogelijk bij Restaurant Abina
De Amstelveense afdeling van de VVD bezoekt in deze periode tal van lokale ondernemers. Om van gedachten te wisselen, een luisterend oor te bieden en daar waar het kan hen op steunmaatregelen te wijzen lees
25-04-2020, Bron: VVD-Amstelveen

Het is goed gesteld met de financiële positie van Amstelveen
Amstelveen is van alle middelgrote gemeenten (50.000 tot 100.000 inwoners) financieel het meest gezond lees
22-04-2020, Bron: Herbert Raat/BDO

College B en W van Amstelveen neemt geen extra maatregelen voor veiligheid zorgpersoneel
Op 13 april 2020 heeft de SP-Amstelveen vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de situatie in de Amstelveense verpleeghuizen en instellingen lees
20-04-2020, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen ook in crisistijd!
De fractieleden van Actief voor Amstelveen willen graag alle mensen in Amstelveen, die zich in deze moeilijke tijd inzetten om de crisis helpen te beheersen, hartelijk bedanken lees
19-04-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Actief voor Amstelveen tegen huurverhoging in coronaperiode
In de huidige coronacrisis, waar veel particulieren en zelfstandigen met minder of zelfs zonder inkomsten zitten, is de vaste huursom meestal de grootste uitgavenpost lees
17-04-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Goedemorgen wethouder Van Ballegooijen!
De SP-Amstelveen krijgt verontrustende signalen met betrekking tot besmette bewoners en personeel van verpleeghuizen lees
15-04-2020, Bron: SP-Amstelveen

De gemeente Amstelveen behandelt aanvragers van bijstand verschillend
De gemeente Amstelveen behandelt aanvragers van bijstand verschillend. Waar gedurende de coronacrisis zelfstandigen een vereenvoudigde aanvraag hebben geldt dit voor reguliere aanvragers niet lees
30-03-2020, Bron: SP-Amstelveen

We hebben elkaar nodig in Amstelveen tijdens de coronacrisis
Het zijn onzekere tijden door het coronavirus. Mensen zijn angstig en onzeker. Voor de veiligheid van hun naasten en voor zichzelf lees
22-03-2020, Bron: Herbert Raat

Voormalig politicus Harry van den Bergh is overleden
Harry Jacob van den Bergh (1942) was een politicus van de PvdA is op 20 maart 2020 overleden -meldt de Liberaal Joodse Gemeenschap Amsterdam lees
20-03-2020, Bron: Wikipedia/Amstelvenweb

BbA, GroenLinks- en SP-Amstelveen willen meer afstand politiek en Stimuleringsfonds Lokale Media
BbA, GroenLinks- en SP-Amstelveen doen in de raadsvergadering van woensdag 11 maart 2020 nog een laatste poging om de rol van het College en de wethouder in het in te stellen Amstelveens Stimuleringsfonds Lokale Media terug te dringen lees
11-03-2020, Bron: BbA, GroenLinks- en SP-Amstelveen

Geen stijging van vluchten op Schiphol zonder overlastbeperking
Er is een goed pakket geloofwaardige maatregelen nodig vanuit Den Haag voordat het gesprek over de uitbreiding van Schiphol gevoerd kan worden lees
09-03-2020, Bron: Herbert Raat

Amstelveense politiek wil een goede schuldhulpverlening voor zzp-ers
ChristenUnie- AVA- en de VVD-Amstelveen zullen in de komende raadsvergadering op 11 maart 2020, bij de behandeling van het agendapunt over de gemeentelijke schuldhulpverlening, een motie indienen lees
06-03-2020, Bron: CU/AVA/VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen fractie vergaderde bij basisschool De Cirkel
De Amstelveense VVD-fractie organiseert haar fractievergadering met regelmaat op verschillende locaties in Amstelveen. Maandag 24 februari 2020 heeft de VVD vergaderd in basisschool De Cirkel lees
26-02-2020, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen wil convenant schuldhulpverlening bewindvoerders
Woensdag 26 februari 2020 staat de gemeentelijke schuldhulpverlening op de agenda van de commissie Burgers en Samenleving in Amstelveen. De SP wil meer sturing door de gemeente als het gaat om schuldhulpverlening lees
26-02-2020, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil ook Tiny Houses in Amstelveen
Fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen (AVA) heeft afgelopen raadsvergadering op 12 februari 2020 succesvol de baanbrekende motie Tiny Houses ingediend lees
16-02-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Inwoners willen betaalbaar wonen in Amstelveen
Op woensdag 12 februari 2020 zal er om 19.00 uur een protestactie plaatsvinden voor het raadhuis van Amstelveen tegen het woningbeleid van de gemeente. Een groep inwoners heeft zich verenigd om zich uit te spreken voor meer betaalbare woningen lees
09-02-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Zelfbewoningsplicht woningen in Amstelveen betaalt zich uit
We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgelegd heeft gekregen, omdat zij niet heeft voldaan aan de zelfbewoningsplicht van een nieuwbouwwoning in Westwijk lees
04-02-2020, Bron: Herbert Raat

Suzanne Piet raadslid van PvdA-Amstelveen stopt vanwege verhuizing
Suzanne Piet stopt vanaf maart 2020 als PvdA-raadslid in de gemeente Amstelveen lees
02-02-2020, Bron: PvdA-Amstelveen

De VVD organiseerde een bijeenkomst voor leraren in Uithoorn
Woensdagavond 29 januari 2020, aan de vooravond van de landelijke onderwijsstaking heeft de VVD een bijeenkomst voor leraren in Uithoorn georganiseerd lees
30-01-2020, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen is tegen betaalmuur in het Amstelveens Nieuwsblad
Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen sprak in de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 28 januari 2020 over het gemeentelijke beleid i.vm. de betaalmuur voor de zogenaamde premium artikelen in het Amstelveens Nieuwsblad lees
29-01-2020, Bron: SP-Amstelveen/Amstelveenweb

Volgens de SP en GroenLinks wonen is voor iedereen in Amstelveen
Op donderdagavond 30 januari 2020 wordt in de commissievergadering Ruimte, Wonen, Natuur van de gemeenteraad van Amstelveen de Woonagenda 2020-2023 behandeld lees
27-01-2020, Bron: GroenLinks- en SP-Amstelveen

BBA wil onderzoek naar loden waterleidingen in Amstelveen
Waar loden waterleidingen nog in gebruik zijn, kunnen hoge waarden lood voorkomen in het drinkwater. De Gezondheidsraad geeft aan dat lood in het drinkwater een groot gezondheidsrisico voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen kan opleveren lees
25-01-2020, Bron: BBA/ RIVM

Actief voor Amstelveen wil pand in Amstelveen laten sluiten
Schriftelijke vragen van Actief voor Amstelveen aan de burgemeester conform artikel 36 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2020 over overlast en sluiting pand Koen van Oosterwijklaan 50 lees
15-01-2020, Bron: Michel Becker

D66- en ChristenUnie-Amstelveen willen meer fietsenrekken bij bushalten
De fracties van D66- en ChristenUnie-Amstelveen hebben vragen gesteld over het tekort aan fietsenrekken bij OV-halten lees
08-01-2020, Bron: D66- en ChristenUnie-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil vuurwerkverbod in de gemeente
Apeldoorn had de primeur. De stad wordt in 2020 de eerste stad, waar het afsteken van vuurwerk verboden zal zijn. Als het aan het CDA in Amstelveen ligt zal Amstelveen snel volgen lees
06-01-2020, Bron: CDA-Amstelveen

SP-Amstelveen vragen over de vele gevallen van kanker in Middenhoven
De SP-Amstelveen ontving op 3 oktober 2019 een mailtje van een verontruste Amstelvener. Het betreft de volksgezondheid in zijn buurt in Middenhoven lees
06-01-2020, Bron: SP-Amstelveen

BBA maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Amsterdamse Bos
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Amsterdamse Bos. In een Nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam publiceerde het gemeentebestuur begin november een concept plan voor het Amsterdamse Bos lees
16-12-2019, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Gemeentelijke bouwprojecten moeten beeldende kunst in Amstelveen steunen
GroenLinks-Amstelveen heeft tijdens de raadsvergadering van 11 december 2019 een motie ingediend, waarin wordt gevraagd om in het komend jaar voor gemeentelijke bouwprojecten een percentageregeling ten behoeve van beeldende kunst op te stellen lees
15-12-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Politiek wil meer doen aan voorkomen van armoede in Amstelveen
De fracties van D66 en Actief Voor Amstelveen (AVA) willen meer gerichte acties zien om armoede in Amstelveen te voorkomen. Hun voorstel hierover is met veel steun van de gemeenteraad aangenomen lees
12-12-2019, Bron: D66-Amstelveen en Actief Voor Amstelveen

CDA-Amstelveen motie Sociaal Mobiel Vervoer is aangenomen
Het College B en W van Amstelveen gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om in de gemeente Sociaal Mobiel Vervoer te realiseren lees
12-12-2019, Bron: CDA-Amstelveen

BBA over de slechte bezorging van het Amstelveens Nieuwsblad
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat het gemeentebestuur opnieuw vragen stellen over, zoals bbA van mening is, de slechte bezorging van het weekblad Amstelveens Nieuwsblad lees
09-12-2019, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Autoloze zondag is gesteund door het College B en W Amstelveen
De fracties van GroenLinks- en de ChristenUnie-Amstelveen zijn blij dat het college, in antwoord op de schriftelijke vragen van de twee partijen, heeft aangegeven, ook Amstelveen te laten meedoen aan de internationale autoloze zondag 2020 lees
09-12-2019, Bron: GroenLinks- en de ChristenUnie-Amstelveen

VVD: Koopappartementen aan de Texelstraat 90 is een mooi plan
Een verouderd garagebedrijf aan de Texelstraat 90 zal binnenkort plaats maken voor 25 koopappartementen, een kinderdagverblijf en bijbehorende voorzieningen. Wat de VVD-Amstelveen betreft een mooi plan lees
09-12-2019, Bron: VVD-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil politiebureau aan de Zetterij weer openen
Lokale partij Actief voor Amstelveen maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van inwoners en ondernemers in Amstelveen lees
08-12-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen organiseert een bijeenkomst over het basisinkomen
Dinsdagavond 17 december 2019 organiseert GroenLinks-Amstelveen een bijeenkomst over het Basisinkomen in het Amstelveens Poppentheater lees
08-12-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen doet voorstellen om minima beter te bereiken
Het is beroerd gesteld met het aantal mensen dat gebruik maakt van minimaregelingen. Ze worden eenvoudigweg onvoldoende bereikt lees
08-12-2019, Bron: SP-Amstelveen

Een piano op het Stadsplein Amstelveen
De ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 11 december 2019 bij de behandeling van de cultuuragenda 2020 - 2024 de motie 'Een stadspiano op het plein' indienen lees
05-12-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

BBA wil prioriteit voor levensloop bestendige woningen in Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het College van B. en W. de bouw van levensloop bestendige woningen een prominente plaats geeft in de nieuwe woonagenda die binnenkort wordt gepresenteerd lees
03-12-2019, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Vochtige ogen
Frits Suèr secretaris van het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen publiceert regelmatig zijn artikelen op de website van BBA lees
02-12-2019, Bron: BBA

PvdA-Amstelveen over het nieuwe minimabeleid van Amstelveen
PvdA-Amstelveen wil gesprek voeren over het nieuwe minimabeleid van Amstelveen lees
24-11-2019, Bron: PvdA-Amstelveen

VVD-Amstelveen en Ouder-Amstel kreeg oorkonde voor de ledengroei
De VVD Amstelveen/Ouder-Amstel heeft op 23 november 2019 tijdens het partijcongres in Arnhem van het nationale partijbestuur een oorkonde gekregen voor de opmerkelijke ledengroei lees
24-11-2019, Bron: VVD-Amstelveen

De Bosrandbrug is vaker open gedurende de ochtend- en avondspits
Het baart de VVD-Amstelveen grote zorgen dat de Bosrandbrug meerdere keren in de ochtend- en avondspits geopend wordt lees
22-11-2019, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil de huisjesmelkers buiten de deur houden
In Amstelveen worden steeds meer kamers verhuurd. Het huren van een kamer kan, als tijdelijke oplossing, een prima alternatief zijn voor wie niet meteen een normale woning kan vinden lees
16-11-2019, Bron: PvdA-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen steunt Stadsvernieuwing 2.0
De ChristenUnie-Amstelveen zal de komende tijd in de gemeenteraad blijven pleiten voor een Stadsvernieuwing 2.0 voor met name die wijken in Amstelveen die in de vorige eeuw zijn gebouwd lees
16-11-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks- en ChristenUnie-Amstelveen pleiten voor de autoloze zondag
GroenLinks- en de ChristenUnie-Amstelveen hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over deelname van Amstelveen aan de jaarlijkse internationale autoloze zondag lees
12-11-2019, Bron: CU- en GL-Amstelveen

Verouderde wijken in Amstelveen worden opgeknapt
Op 6 november 2019 heeft de Amstelveense gemeenteraad ingestemd met het voorstel van onder meer PvdA, VVD en D66 om te beginnen met plannen voor stadsvernieuwing lees
11-11-2019, Bron: Arnout van den Bosch

Arthur van Dijk moet leiderschap tonen
Toespraak van Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 november 2019 lees
07-11-2019, Bron: Kees Noomen

ChristenUnie-Amstelveen vragen over het kunstwerk op het Keizer Karelplein
Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen wil zijn vragen stellen aan Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer in verband met het toekomstige kunstwerk op het Keizer Karelplein lees
06-11-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

'Oude politie rotten' zorgen voor minder inbraken in Amstelveen
We waren er zo klaar mee. Ruim 400 inbraken in Amstelveen. Daarom hebben we vorig jaar geld vrijgemaakt om een team van oud-politieagenten in te huren lees
06-11-2019, Bron: Herbert Raat

BBA wil samenwerking RTVA en NH Media afronden
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media meer haast maakt met het afronden van de samenwerking tussen de lokale omroep RTVA en mediabedrijf van Noord-Holland NH Media lees
03-11-2019, Bron: BBA

Zondag-proef van het afvalbrengstation is groot succes
D66-Amstelveen raadsleden Tawros Aslanjan en Youssef ben Idder brachten op de laatste zondag van de proef een bezoek aan de gemeentewerf lees
29-10-2019, Bron: D66-Amstelveen

Actief voor Amstelveen vragen aan het College van B en W
Schriftelijke vragen betreffende veiligheid van inwoners en ondernemers in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel van Actief voor Amstelveen lees
28-10-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

SP-Amstelveen organiseert een lezing over aanpak stikstof
SP-Amstelveen organiseert een lezing over aanpak stikstof in ontmoetingscentrum De Meent aan de Orion lees
21-10-2019, Bron: SP-Amstelveen

Vragen over bereikbaarheid Stadshart Amstelveen vanuit Uithoorn en Westwijk
Als de ombouw en de verlenging van de Amstelveenlijn naar Uithoorn klaar is, zullen er minder bussen gaan rijden. Veel reizigers maken zich daar zorgen over lees
19-10-2019, Bron: Arnout van den Bosch

De gemeenteraad van Amstelveen te laat geïnformeerd over situatie bij Veilig Thuis
De SP-Amstelveen heeft vanaf het voorjaar van 2019 meerdere keren het college gevraagd maatregelen te treffen om de wachtlijsten bij Veilig Thuis aan te pakken lees
15-10-2019, Bron: SP-Amstelveen

De motie 'Burgervoogdij' is unaniem door de gemeenteraad aangenomen
GroenLinks-Amstelveen riep het college in een motie op om de mogelijkheden van de inzet van burgervoogdij te onderzoeken lees
05-10-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen wil meer doen om de lerarentekort te voorkomen
Hoewel de Amstelveens situatie niet zo nijpend is als die in de grote steden, dreigt ook in Amstelveen een lerarentekort. D66-Amstelveen wil dat er meer wordt gedaan aan het voorkomen van een lerarentekort in Amstelveen lees
03-10-2019, Bron: D66-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil een Park and Ride in Amstelveen Zuid
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft een aantal malen in de vergaderingen van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur een voorstel gedaan aan het college om te komen tot een Park & Ride in Amstelveen Zuid lees
02-10-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

BBA vragen over de samenwerking Amstelveen Aalsmeer
Op 17 september 2019 is de gemeenteraad door het College van Amstelveen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de gerezen problemen binnen de ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen lees
01-10-2019, Bron: BBA

Actief voor Amstelveen wil voor elk budget bouwen
Actief voor Amstelveen zal bij de komende raadsvergadering op woensdag 2 oktober 2019 de motie 'Bouwen voor elk Budget' inbrengen lees
30-09-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

Tegenbegroting van GroenLinks, PvdA en SP
Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2020 bezien lees
18-09-2019, Bron: Centraal Planbureau

Actief voor Amstelveen wil nieuwbouw op Landtong
Actief voor Amstelveen (AVA) wil starters-senioren- en sociale huurwoningen op Landtong! lees
17-09-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

Bijeenkomst van SP- en GroenLinks-Amstelveen over betaalbare woningen
Op donderdagavond 26 september 2019 organiseren de Amstelveense politieke partijen; SP en GroenLinks, een bijeenkomst voor alle bewoners van Amstelveen om elkaar bij te praten over de problemen omtrent betaalbare woningen in Amstelveen lees
17-09-2019, Bron: SP- en GroenLinks-Amstelveen

Grote zorgen om de gezondheid van Amstelveners
Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo?n 4% van de ziektelast in Nederland lees
08-09-2019, Bron: VVD-, D66-, PvdA- en CDA-Amstelveen

Platform C Amstelveen kampt met financiële problemen
D66-Amstelveen wil dat Platform C Amstelveen - de verzamelorganisatie van de Muziek- en Dansschool Amstelveen, de Volksuniversiteit Amstelland en de Kunstuitleen Amstelveen - financieel gezond wordt en toegankelijk is voor iedereen lees
05-09-2019, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil het Oude Dorp veiliger maken
Doorgaand verkeer en sluipverkeer is eerder regel dan uitzondering in het Oude Dorp. De plek, waar de fietsers - veelal schoolgaande kinderen - op het Kazernepad de Stationsstraat kruisen, is onoverzichtelijk lees
05-09-2019, Bron: VVD-Amstelveen

Het land van morgen. Naar een nieuw maatschappelijk evenwicht
Minister Wopke Hoekstra (CDA) Financiën hield op maandag 2 september 2019 in Den Haag de 11de HJ Schoo-lezing: 'Het land van morgen. Naar een nieuw maatschappelijk evenwicht.' lees
04-09-2019, Bron: Rijksoverheid

VVD-Amstelveen stelt vragen over ondermijning
Ondermijning speelt een grote rol in het regionaal en lokaal veiligheidsbeleid. Volgens het Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 vinden veel vormen van ondermijning hun oorsprong in drugshandel en witwassen lees
02-09-2019, Bron: VVD-Amstelveen

De tramdag van Burgerbelangen Amstelveen was groot succes
De door Burgerbelangen Amstelveen (bbA) op zaterdag 24 augustus 2019 gehouden tramdag, waarbij Amstelveners gratis een rit konden maken met historische trams is een groot succes geworden lees
26-08-2019, Bron: BBA

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van SP in De Meent
Het is allang geen voorpaginanieuws meer: de oorlog in het Midden-Oosten. Maar dat wil niet zeggen dat alles daar nu in rustiger vaarwater is gekomen lees
25-08-2019, Bron: SP-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen biedt gratis ritje met historische trams aan
Zaterdag 24 augustus 2019 biedt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) de Amstelveners een gratis ritje aan met historische trams lees
07-08-2019, Bron: BBA

SP-Amstelveen wil het Odensehuis zo snel mogelijk helpen
Op 24 juli 2019 hebben Marina Casadei vice fractievoorzitter en Wil Roode burgerlid van SP-Amstelveen voor de tweede keer dit jaar een bezoek gebracht aan het Odensehuis in wijkcentrum Alleman lees
30-07-2019, Bron: SP-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil meer ouderenadviseurs
Ouderenadviseurs zijn zeer belangrijk om ouderen die thuis wonen, aan het dementeren zijn of eenzaam zijn te ondersteunen lees
24-07-2019, Bron: AVA

ChristenUnie-Amstelveen over het aantal verloren ID-bewijzen
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld over het aantal kwijtgeraakte identiteitsdocumenten in de gemeente Amstelveen lees
23-07-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Actief voor Amstelveen is tegen meer hotels in Amstelveen
In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week op 10 juli 2019 kwam (ondergesneeuwd in het geweld van de Perspectiefnota) bij agendapunt 3.5 de nota Accommodatiestrategie en toeristenbelasting in stemming lees
14-07-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

D66-Amstelveen wil meer kansengelijkheid door sporten en bewegen
D66-Amstelveen wil dat alle kinderen kunnen sporten en bewegen. De democraten maken zich zorgen over de grote verschillen in hoe Amstelveense jongeren hun gezondheid ervaren lees
13-07-2019, Bron: D66-Amstelveen

Visie van Burgerbelangen Amstelveen op de Perspectiefnota 2020
De toespraak van Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen tijdens de algemene beschouwingen over de Perspectiefnota 2020 op 10 juli 2019 lees
11-07-2019, Bron: BBA

75.000 euro subsidie voor het Bostheater
Actief voor Amstelveen samen met VVD, D66, PvdA, CDA GL, CU, SP, BBA, en Senioren Belangen Amstelveen (SBA) een motie ingediend om 75.000 euro subsidie te verlenen aan het Bostheater in het Amsterdamse Bos lees
11-07-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

Bijdrage van VVD-Amstelveen aan de Perspectiefnota 2020
De toespraak van Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019 lees
10-07-2019, Bron: VVD-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen over de Perspectiefnota 2020
De ChristenUnie-Amstelveen vindt dat Perspectiefnota 2020 een Perspectiefnota is die enerzijds ambitie en lef uitstraalt, maar anderzijds wel de vraag opwerpt: kunnen we het allemaal wel betalen? lees
10-07-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Wonen is voor iedereen in Amstelveen
Op donderdagavond 26 september 2019 organiseren de SP- en GroenLinks-Amstelveen een avond voor alle Amstelveners die ook helemaal klaar zijn met de huidige situatie van de Amstelveense woningmarkt lees
09-07-2019, Bron: SP- en GroenLinks-Amstelveen

D66, VVD, CDA en AVA willen de Amstelveense sociale woningvoorraad vernieuwen
De fracties van D66-, VVD-, CDA-Amstelveen en Actief voor Amstelveen (AVA) zullen bij de gemeenteraadsvergadering rondom de Perspectiefnota van 10 juli 2019 een motie indienen over het vernieuwen van de sociale woningvoorraad lees
08-07-2019, Bron: D66-, VVD-, CDA-Amstelveen, AVA

ChristenUnie en CDA willen Amstelveense kerken als cultureel erfgoed behouden
ChristenUnie en CDA in Amstelveen zullen op woensdag 10 juli 2019 tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad pleiten voor een duurzame toekomstvisie voor kerken en religieus erfgoed lees
08-07-2019, Bron: ChristenUnie- en CDA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil opnieuw actie inzake luchtkwaliteit
GroenLinks-Amstelveen maakt zich al langere tijd zorgen over de luchtkwaliteit in Amstelveen en die zorgen worden nu onderschreven door het recente onderzoek van het RIVM lees
02-07-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Wethouder Raat laat stresstest financiën van Amstelveen uitvoeren
De ChristenUnie-Amstelveen maakt zich zorgen over de intering de financiële reserves van de gemeente Amstelveen de komende jaren lees
01-07-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD-Amstelveen is verbaasd over opstelling BBA inzake bezuinigingen
De VVD-Amstelveen reageert daags na de behandeling van de Perspectiefnota 2020 verbaasd over de vraagstelling van BBA tijdens de commissie ABM lees
01-07-2019, Bron: VVD-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is bezorgd over de financiële toekomst van Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen maakt zich grote zorgen over de financiële toekomst van Amstelveen. Deze zorg uitte fractievoorzitter Ruud Kootker bij de discussie in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen over de Perspectiefnota 2020 lees
30-06-2019, Bron: BBA

Ondernemer in het zonnetje door VVD- en D66-Amstelveen
Een steuntje in de rug van VVD- en D66-Amstelveen voor deze onderneemster. Mevrouw Akyuz drijft een groente en fruitwinkel in Bankrashof lees
24-06-2019, Bron: VVD-D66-Amstelveen

Praten met SP-Amstelveen in ontmoetingscentrum De Meent
Ook op 24 juni en op 28 juli 2019 is iedereen weer welkom tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat zijn weer de laatste maandagen van de maand. Dit keer is de SP te vinden in Ontmoetingscentrum De Meent lees
18-06-2019, Bron: SP-Amstelveen

Senioren Belangen Amstelveen als lokale partij in de gemeenteraad
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 juni 2019 maakte raadslid Percy de Robles bekend dat hij de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA)-fractie verlaat en verder gaat onder de naam Senioren Belangen Amstelveen lees
13-06-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

Bewoners Van Heuven Goedhartlaan zijn de voorbij racende auto's zat
Bewoners van de Van Heuven Goedhartlaan in Amstelveen vroegen donderdagmorgen 6 juni 2019 tijdens een wijkschouw aandacht voor de verkeersonveilige situaties in hun straat lees
08-06-2019, Bron: CDA-Amstelveen

Afscheid van waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn
Vandaag (28 mei 2019) nemen we afscheid van waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn. Bijna twee jaar is hij onze burgervader geweest lees
28-05-2019, Bron: Herbert Raat

Prioriteiten voor Amstelveen in verband met de ontwikkeling rond Schiphol
Schiphol 's nachts en in het weekend dicht? Het college van B en W van Amstelveen heeft in een Position Paper (pdf 9 pagina?s) aangegeven, waar de prioriteiten voor Amstelveen liggen m.b.t. de ontwikkeling rond Schiphol lees
27-05-2019, Bron: VVD-Amstelveen

AVA is bezorgd over het gebruik van lachgas door jongeren in Amstelveen
Het gebruik van lachgas onder jongeren en ouderen neemt een huiveringwekkende vlucht. De afgelopen maanden is er herhaaldelijk in het landelijk nieuws aandacht voor gevraagd lees
23-05-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

Het bestuur van VVD-Amstelveen in gesprek met premier Mark Rutte
Wethouder Herbert Raat en fractievoorzitter Kees Noomen van VVD-Amstelveen hebben maandagavond 20 mei 2019 een ontmoeting gehad met minister-president Mark Rutte lees
21-05-2019, Bron: VVD-Amstelveen

Volgens SP-Amstelveen stelt het College de woningmarkt te rooskleurig voor
Het college steekt zijn kop in het zand als het gaat om problemen op de woningmarkt. Er wordt veel gegoocheld met cijfers om maar toe te rekenen naar het punt dat er voldoende sociale huurwoningen zijn lees
20-05-2019, Bron: SP-Amstelveen

De heer Tjapko Poppens wordt de nieuwe burgemeester van Amstelveen
De heer ir. T.R. (Tjapko) Poppens wordt de nieuwe burgemeester van Amstelveen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming lees
10-05-2019, Bron: Rijksoverheid

PvdA-Amstelveen steunt de economische daklozen
Het kan iedereen overkomen: werkloosheid, echtscheiding of faillissement. Wie hier mee te maken krijgt, moet soms snel op zoek naar andere woonruimte. Zoals bekend is dat lastig te vinden in Amstelveen lees
09-05-2019, Bron: PvdA-Amstelveen

De avontuurlijke speeltuin in Westwijk is in slechte staat
Bezorgde ouders uitten op social media hun zorgen over de slechte staat van de avontuurlijke speeltuin De Grote Wielen in Westwijk lees
07-05-2019, Bron: VVD-Amstelveen

De ledenvergadering van BBA koos Peter Bot als voorzitter
Tijdens de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) op 1 mei 2019 is oud bbA-wethouder Peter Bot met algemene stemmen gekozen tot voorzitter lees
07-05-2019, Bron: BBA

Vrijmibo in de La Gare
La Gare (Het Station) is een sfeervol koffie- en sandwichcafé in het gezellige Oude Dorp van Amstelveen. Het is uiteraard geen wonder dat het café station heet, want het is gevestigd aan de Stationsstraat 1 lees
04-05-2019, Bron: Amstelveenweb

Wat doen we met de kerken als er geen kerkgangers meer zijn?
Deze week ben ik uitgenodigd door de VU om te spreken op het symposium: Nederlandse kerken op de kaart gezet. De prominente rol van kerken is snel veranderd de afgelopen jaren lees
29-04-2019, Bron: Herbert Raat

GroenLinks-Amstelveen over het geblunder bij brandblussen in de St. Urbanuskerk
De Inspectie Justitie en Veiligheid oordeelt in een rapport over de brand in de Sint Urbanuskerk snoeihard over het falend beleid van de gemeente Amstelveen. 370 meldingen over kapotte brandkranen zijn blijkbaar in een la gelegd lees
27-04-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De situatie van de uitgelote Amstelveense scholieren is onacceptabel
Er zijn in Amstelveen behoorlijk wat kinderen uitgeloot voor de Amstelveense school van hun keuze. Zij hebben alternatieven aangeboden gekregen in Aalsmeer, Amsterdam en zelfs Vinkeveen. De VVD vindt dit onacceptabel lees
24-04-2019, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen organiseert lezing en discussie over de internationalisering van de economie
Op donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese verkiezingen, op 1 mei is de Dag van de Arbeid. Reden voor de SP Amstelveen om een lezing en discussieavond te organiseren over de internationalisering van de economie lees
21-04-2019, Bron: SP-Amstelveen

D66, PvdA en VVD willen meer scholing voor werkloze Amstelveners
D66, PvdA en de VVD willen meer perspectief voor Amstelveners zonder werk. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen om via scholing aan het werk te komen lees
18-04-2019, Bron: D66- PvdA- VVD-Amstelveen

VVD wil dat Amstelveense kinderen naar Amstelveense scholen kunnen
Afgelopen vrijdag 12 april 2019 hebben de Amstelveense leerlingen uit groep 8 gehoord of ze ingeloot zijn op de school van hun keuze lees
16-04-2019, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen: problemen met Vluchtelingenwerk Amstelland al jaren bekend bij college
Begin dit jaar werd de raad via een raadsbrief van het college en een brief van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland geïnformeerd over de financiële problemen van met name de Inburgeringstak SVI lees
15-04-2019, Bron: SP-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen over de werkzaamheden op het Keizer Karelplein
De ChristenUnie-Amstelveen zal in de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) van komende dinsdag 16 april 2019 aan het college vragen stellen over de wegwerkzaamheden op het Keizer Karelplein lees
12-04-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Peter Bot wordt de voorzitter van Burgerbelangen Amstelveen
Peter Bot komt terug in de politiek, zij het op afstand. Het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) draagt hem namelijk voor als voorzitter van de partij lees
09-04-2019, Bron: BBA

VVD-Amstelveen keurt de kraakactie in Uilenstede af
De VVD-Amstelveen fractie steunt het college van B en W in het afkeuren van de kraakactie in de studentenwijk Uilenstede lees
03-04-2019, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil betaalbare woningen aan de Maalderij
GroenLinks-Amstelveen heeft op 27 maart 2019 in de gemeenteraad tegen de Startnotitie Maalderij 4-8 gestemd. In de notitie werd voorgesteld om het terrein op deze locatie geschikt te maken voor 50 eengezinswoningen lees
01-04-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen: Onze jongeren gaan voor
De VVD-fractie van Amstelveen is erg blij met het besluit van B en W om jonge woningzoekenden die buiten de boot dreigen te vallen actief te helpen met het verkrijgen van een woning lees
22-03-2019, Bron: VVD-Amstelveen

Amstelveense politieke oppositie over het kunstwerk op het Keizer Karelplein
De 7 oppositiepartijen in Amstelveen: Actief voor Amstelveen, GroenLinks, CDA, CU, SP, BBA en OCA betreuren het dat kunstenaars en omwonenden gepasseerd zijn bij de opdrachtverlening door het college voor een kunstwerk op de rotonde Keizer Karelplein lees
22-03-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2019 in Amstelland
Iedere inwoner van Nederland die op woensdag 20 maart 2019 ouder was dan 18 jaar en de Nederlandse nationaliteit had, mocht stemmen voor de Provinciale Staten lees
21-03-2019, Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb

Spoorlijn van de Electrische Museumtramlijn gemeentelijk monument?
Er loopt nu een onderzoek om het spoortracé van de Electrische Museumtramlijn (vanaf het Haarlemmermeerstation in Amsterdam tot aan Bovenkerk in Amstelveen) tot een gemeentelijk monument aan te wijzen lees
20-03-2019, Bron: Herbert Raat

GroenLinks-Amstelveen wil in Europa snelle treinverbindingen
GroenLinks-Amstelveen heeft op een bijeenkomst in de bibliotheek in het Stadshart met de inwoners gesproken over de overlast van Schiphol in de regio lees
18-03-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Praten met de SP in wijkcentrum De Bolder
Maandagavond 25 maart 2019 is iedereen weer welkom tussen 19.00 en 20.00 uur in de serre van wijkcentrum De Bolder lees
17-03-2019, Bron: SP-Amstelveen

BBA wil duidelijkheid over de staat van de ICT bij de gemeente Amstelveen
BBA heeft veel kritiek op de nota die het College heeft uitgebracht in zake de staat van de ICT. Op donderdag 14 maart 2019 heeft fractievoorzitter Ruud Kootker het College talrijke vragen gesteld lees
15-03-2019, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

CDA wil schoon zwemwater voor de rivier Amstel
De CDA-fractie in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) vindt dat het weer mogelijk moet zijn om te zwemmen in de Amstel lees
12-03-2019, Bron: CDA-AVG

GroenLinks-Amstelveen over de omleidingen voor fietsers
In de commissievergadering van dinsdag 12 maart 2019 zal GroenLinks-Amstelveen vragen stellen over de vele omleidingen voor fietsers die momenteel op diverse plekken in Amstelveen veel hinder veroorzaken lees
11-03-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Verandering van het klimaat maakt waterschap relevanter dan ooit
Het waterschap is niet de meest bekende overheid. Veel mensen vragen zich daarom af waarom ze zouden moeten gaan stemmen bij de verkiezingen voor het waterschap lees
11-03-2019, Bron: Water Natuurlijk

ProDemos verkiezingsspecial 2019 in MOC Buurtkamer Amstelveen
Op 14 maart 2018 organiseert MOC Buurtkamer in het Keizer Karelpark speciaal voor bewoners van de buurt in Amstelveen een informatiebijeenkomst over de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen lees
07-03-2019, Bron: Elwin Lindeman

Lijsttrekker Eric Smaling van SP Noord-Holland in Amstelveen
Op zaterdag 9 maart 2019 doet een campagnebus van de SP-Amstelveen aan. De lokale afdeling zal die ochtend samen met lijsstrekker Eric Smaling in Amstelveen gaan praten met bewoners van de wijk Patrimonium lees
04-03-2019, Bron: Sp-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil nieuwbouw voor scholencomplex aan de Orion
Het scholencomplex aan de Orion in Middenhoven is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het complex, waarin de basisscholen Willem-Alexander, De Cirkel en De Pioniers zijn gevestigd, is toe aan een grondige facelift lees
03-03-2019, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen wil zelfstandigen met schulden beter helpen
D66-Amstelveen wil dat zelfstandig ondernemers die kampen met schulden kunnen rekenen op goede hulp die makkelijk toegankelijk is lees
02-03-2019, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen roept op kalmte bij het Intertoys filiaal
De VVD-Amstelveen vraagt bezoekers van het Intertoys filiaal in Amstelveen, maar ook elders in het land, kalm te blijven lees
23-02-2019, Bron: Tom Coumans

VVD-Amstelveen stelt vragen over mogelijke verzakkingen van woningen
VVD-Amstelveen dient schriftelijke vragen in bij het College van B en W met betrekking tot de recente berichtgeving over de dreigende verzakking van een miljoen huizen in Nederland lees
23-02-2019, Bron: VVD-Amstelveen/KCAF

D66-Amstelveen wil de vergroening van de luchtvaart
D66-Amstelveen vindt dat eerst bestaande afspraken nagekomen moeten worden voordat de groei van Schiphol op korte termijn bespreekbaar is lees
22-02-2019, Bron: D66-Amstelveen

Noodkreet voor betaalbare woningen in Amstelveen wordt steeds sterker
De noodkreet voor betaalbare woningen wordt steeds sterker en de bouwprojecten die op korte termijn worden gerealiseerd geven helaas geen rooskleurig beeld lees
22-02-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

Praten met de SP-Amstelveen in wijkcentrum De Bolder
Op maandagavond 25 februari 2019 is iedereen welkom tussen 19.00 en 20.00 uur in de serre van wijkcentrum De Bolder. Dat is de laatste maandag van februari lees
18-02-2019, Bron: SP-Amstelveen

Wethouder Raat is aan de slag met Schiphol in zee
Deze week heb ik gepleit in het Amstelveens Nieuwsblad om aan de slag te gaan met een luchthaven in zee. Ook de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, kwam in De Telegraaf met dezelfde oproep lees
09-02-2019, Bron: Herbert Raat

CDA-Amstelveen is blij met onderzoek naar nieuw zwembad
CDA-Amstelveen is zeer verheugd met het voorstel van het college om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een nieuw zwembad lees
06-02-2019, Bron: CDA-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil sociale huurwoningen in Legmeer
PvdA-Amstelveen: Legmeer moet een gemengde woonwijk worden, met voldoende sociale huurwoningen lees
06-02-2019, Bron: PvdA-Amstelveen

Bert Rouwenhorst is de nieuwe voorzitter van CDA-Amstelveen
Bert Rouwenhorst (64) is de nieuwe voorzitter van het CDA-Amstelveen. Hij nam het stokje tijdens de recente ledenvergadering over van Luc Jalink lees
04-02-2019, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen vragen over verkeersborden voor fietsers en voetgangers langs Zonnestein
Op 29 januari 2019 heeft GroenLinks- Amstelveen in de commissievergadering Commissie voor Ruimte, wonen en natuur gevraagd om betere informatie voor fietsers en voetgangers bij de grootschalige projecten lees
04-02-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Goede voorlichting over onafhankelijke cliëntondersteuning in Sociaal Domein
In september 2018 wilde de SP-Amstelveen een motie indienen met het verzoek om de onafhankelijke cliëntondersteuning beter onder de aandacht te brengen van de cliënten binnen het Sociaal Domein lees
03-02-2019, Bron: SP-Amstelveen

D66-Amstelveen wil spreekuurrechter voor inwoners van de stad
Tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 31 januari 2019 werd op initiatief van Stephanie Schilder van D66-Amstelveen over de spreekuurrechter gesproken lees
03-02-2019, Bron: D66-Amstelveen

Michel Becker wordt fractievoorzitter van Actief Voor Amstelveen
Tot teleurstelling van velen, heeft het bestuur van Actief Voor Amstelveen de plicht u mede te delen dat onze fractievoorzitter Tim Lechner per 1 februari 2019 om gezondheidsreden zal terugtreden lees
31-01-2019, Bron: AVA

De verkeersveiligheid rond de Michiel de Ruyterschool is zorgelijk
Een groep Amstelveense CDA'ers stapt de komende maanden regelmatig op de fiets om onveilige verkeerssituaties in de gemeente te bekijken lees
29-01-2019, Bron: CDA-Amstelveen

Algemene Ledenvergadering van GroenLinks-Amstelveen in 2019
Het bestuur van GroenLinks-Amstelveen en Ouder-Amstel houdt op zaterdag 2 februari 2019 haar Algemene Ledenvergadering in het Amstelveens Poppentheater lees
28-01-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen vindt het goed dat het college de mantelzorgers steunt
Reinier van Zutphen de Nationale Ombudsman deed de aanbeveling om rekening te houden met mantelzorgers die een gezamenlijke bankrekening hebben met degene voor wij zij zorg leveren, vaak hun ouders lees
28-01-2019, Bron: SP-Amstelveen

Politieke partijen willen Amstelveense sportverenigingen verduurzamen
GroenLinks- VVD- en D66-Amstelveen willen sportverenigingen helpen verduurzamen. Amstelveense sportverenigingen kunnen in de toekomst een subsidie ontvangen voor duurzame investeringen die zij willen gaan doen lees
16-01-2019, Bron: GroenLinks- VVD- en D66-Amstelveen

Duurzaamheid en hogere Rijksbelasting mag niet tot hogere lasten in Amstelveen leiden
Uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)blijkt dat gemeentelijke lasten dit jaar zeer fors zullen gaan stijgen. Het Rijk verhoogt dit jaar de afvalstofheffing met maar liefst 139 procent lees
14-01-2019, Bron: VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen raadsleden op patrouille met BOA's
De raadsleden van VVD-Amstelveen Benjamin Smalhout (woordvoerder Veiligheid) en Tom Coumans (woordvoerder Financiën) liepen afgelopen vrijdagavond op 21 december 2018 mee met de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) lees
24-12-2018, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen wil meer aandacht voor inclusieve werkgevers
Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2018 heeft de gemeenteraad - op initiatief van D66-Amstelveen unaniem een motie aangenomen over inclusief werkgeverschap lees
16-12-2018, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen stelt kritische vragen over de groei van Schiphol
GroenLinks-Amstelveen heeft kritische vragen gesteld aan het college van B en W over Schiphol lees
06-12-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Walter B. Vervenne regeert op een ingezonden brief in het Amstelveens Nieuwsblad
Een reactie van Walter B. Vervenne (oud raadslid voor de VVD 2002-2018) op een ingezonden brief in het Amstelveens Nieuwsblad van 28 november 2018 lees
04-12-2018, Bron: Walter B. Vervenne

BBA en PvdA-Amstelveen willen strijden tegen ondermijning
Tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) op 29 november 2018 heeft Ewa Petiet, namens bbA gevraagd om een plan van aanpak om de inwoners van Amstelveen te wijzen op de gevaren van ondermijning lees
03-12-2018, Bron: BBA

Amstelveense subsidie gaat naar commerciële vastgoedmakelaars
Op 28 november 2018 heeft de commissie Burgers en Samenleving een lange vergadering gehad. Op de agenda stonden diverse startnotities, waaronder de startnotitie 'Werken aan een toegankelijk Amstelveen' lees
02-12-2018, Bron: SP-Amstelveen

PvdA-Amstelveen over wonen
Het is een belangrijke frustratie van veel Amstelveners: er zijn veel te weinig betaalbare woningen in Amstelveen. Reden waarom de nieuwe coalitie van PvdA-, VVD- en D66-Amstelveen hier werk van maakt lees
01-12-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

De penibele situatie van de huishoudelijke hulp in Amstelveen
Eindelijk aandacht voor goede thuishulp! Vorige maand heeft Actief voor Amstelveen (AvA) aan de bel getrokken over de penibele situatie van de huishoudelijke hulp in Amstelveen lees
01-12-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen wil meer doen om pleegouders aantrekken
D66- en VVD-Amstelveen willen dat de gemeente meer doet om pleegouders in Amstelveen te werven. Dit blijkt uit vragen die woordvoerders Saloua Chaara (D66) en Bas Zwart (VVD) in de commissie Burgers en Samenleving lees
29-11-2018, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

Paul Rosenmöller wordt de lijsttrekker van GroenLinks in de Eerste Kamer
Oud-partijleider Paul Rosenmöller wordt de lijsttrekker van GroenLinks voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dat maakt GroenLinks bekend lees
21-11-2018, Bron: GroenLinks

Amstelveen is geen eiland en we moeten ons ook niet als eiland gedragen
Dit is het laatste interview in de serie van zeven, die we met de fractieleden van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) hebben gemaakt. Fractievoorzitter Ruud Kootker sluit de serie af lees
21-11-2018, Bron: BBA

Zita Pels is de lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland
Zita Pels is de lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 lees
12-11-2018, Bron: GroenLinks Noord-Holland

Voorstel van GroenLinks-Amstelveen 'Laagdrempelige cultuur voor alle kinderen' kreeg steun
De gemeenteraad van Amstelveen heeft het voorstel van raadslid Stieneke Kruijer van GroenLinks unaniem gesteund om de korting voor culturele voorstellingen voor kinderen met een Amstelveenpas door de gemeente te laten betalen lees
11-11-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Bijdrage van de ChristenUnie-Amstelveen over het College Uitvoeringsprogramma 2019
De ChristenUnie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2018 er op aangedrongen om de Amstelveense wijken 'prachtwijken' te laten zijn lees
08-11-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Algemene beschouwingen van CDA-Amstelveen aan de raadsvergadering van 7 november 2018
Algemene beschouwingen van CDA-Amstelveen, uitgesproken tijdens de raadsvergadering van woensdag 7 november 2018 door fractievoorzitter Pier Rienks lees
08-11-2018, Bron: CDA-Amstelveen

Kanttekeningen van Burgerbelangen Amstelveen over het College Uitvoeringsprogramma 2019
De toespraak van Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 november 2018 bij de behandeling van het College Uitvoeringsprogramma 2019 lees
08-11-2018, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen gaat drie moties indienen tijdens de raadsvergadering
Actief voor Amstelveen vindt dat het tijd is dat er op kortere termijn goedkope woningen worden gebouwd lees
06-11-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

Kwartaalborrel van GroenLinks-Amstelveen in P60 Café
Op donderdag 8 november 2018 is de kwartaalborrel van GroenLinks-Amstelveen in P60. Dit keer praten we, met inwoners van Amstelveen, specifiek over het thema 'huisvesting' lees
06-11-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA wil fietsenchaos stoppen, groene middenberm en meer info van kappen van bomen
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat er zo spoedig mogelijk een herinrichting moet komen voor het parkeren van fietsen en bromfietsen in het Stadshart lees
06-11-2018, Bron: BBA

ChristenUnie-Amstelveen wil preventief schuldhulpverleningsbeleid
De ChristenUnie-Amstelveen zal in de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2018 een motie 'Schuldhulpverlening met compassie' indienen lees
06-11-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

PvdA-Amstelveen maakt zorgen over de economische daklozen
In Amstelveen zijn verschillende dingen geregeld voor mensen die dakloos worden. Dit loopt via de gemeente Amsterdam, die als centrumgemeente verantwoordelijk is voor daklozenopvang voor de hele regio lees
05-11-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

Twijfels van D66- CDA- en VVD-Amstelveen over de bedrijfsvoering van P60
D66- CDA- en VVD-Amstelveen hebben gezamenlijk hun vragen gesteld aan het College B en W Amstelveen over de bedrijfsvoering van poppodium P60 lees
04-11-2018, Bron: D66- CDA- en VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen wil de huisvesting van het KKC verbeteren
De fractie van D66-Amstelveen wil dat het college van B en W met Keizer Karel College in gesprek gaat over het verbeteren van haar huisvesting lees
03-11-2018, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil meer maatregelen tegen woninginbraken
Het aantal woninginbraken in Amstelveen is in de periode mei tot en met augustus 2018 met 34 % gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Toch scoort Amstelveen vergeleken met het landelijk gemiddelde woninginbraken nog verontrustend hoog lees
03-11-2018, Bron: Benjamin Smalhout

Amstelveen verdient weer een iconisch kunstwerk
Contact met kunst. Daarom werk ik nu aan een voorstel voor de gemeenteraad. Kern is dat iedere wijk zo'n iconisch beeld verdient. Zo komen onze kinderen al op jonge leeftijd op een leuke manier in contact met kunst lees
01-11-2018, Bron: Herbert Raat

D66-Amstelveen stelt vragen over het Ziekenhuis Amstelland
De fractie van D66-Amstelveen wil dat het college van B en W met Ziekenhuis Amstelland in gesprek gaat om inzicht te krijgen in de financiële positie van het ziekenhuis lees
26-10-2018, Bron: D66-Amstelveen

Met Jacqueline op de heide
Voor de website van Burgerbelangen Amstelveen maakt Frits Suèr de secretaris van de partij een serie interviews met de leden van de bbA fractie. In het 6de interview was het de beurt aan de vicevoorzitter van de fractie Jacqueline Solleveld lees
25-10-2018, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is blij met de extra peuterplaatsen
In de afgelopen week is in de drie raadscommissies van de gemeenteraad de eerste ronde geweest van de behandeling van de plannen van het College van B en W Amstelveen voor de komende vier jaar lees
21-10-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Wethouder Van Ballegooijen bezocht bijeenkomst voor statushouders
Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de SP-Amstelveen samen met de FNV en de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen de derde bijeenkomst georganiseerd met en voor statushouders. Het thema was dit keer: werk lees
21-10-2018, Bron: SP-Amstelveen

PvdA-Amstelveen vragen aan het College B en W over het armoedebeleid
Onlangs verscheen het rapport 'Als werk weinig opbrengt' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport presenteert de uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar armoede onder werkende Nederlanders lees
13-10-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

Zita Pels voorgedragen als lijsttrekker van GroenLinks NH
Op 11 oktober 2018 presenteerde GroenLinks Noord-Holland haar kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. De lijst is divers, vol kwaliteit en een perfecte mix van ervaring en nieuw talent lees
13-10-2018, Bron: GroenLinks Noord-Holland

Burgemeester Eenhoorn blijkt olifant in de porseleinkast
GroenLinks-Amstelveen kijkt met verbazing naar de manier, waarop interim-burgemeester Bas Eenhoorn zijn notitie over bestuurlijke samenwerking met de buurgemeenten naar buiten heeft gebracht lees
12-10-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De huishoudelijke ondersteuning is ver onder de maat in Amstelveen
'Heeft u een Wmo-indicatie van de gemeente? Dan heeft u recht op huishoudelijke ondersteuning. Precies, waar we bij Axxicom goed in zijn.' Dat beweert de thuiszorgorganisatie op haar website lees
02-10-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

Actief voor Amstelveen droomt over woningen
Actief voor Amstelveen roept fracties in de raad op om concreet mee te denken en te werken aan een oplossing voor het Amstelveense woningprobleem lees
01-10-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

GL-Amstelveen wil betaalbare huurwoningen voor lange termijn behouden
GroenLinks-Amstelveen heeft zich in de raadsvergadering van 26 september 2018 hard gemaakt voor meer betaalbare huurwoningen in Amstelveen lees
28-09-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen stuurt aan om de Eneco aandelen te verkopen
De VVD-Amstelveen fractie heeft op 26 september 2018 bij de gemeenteraadsvergadering ingestemd met het principebesluit om de Eneco aandelen te verkopen lees
27-09-2018, Bron: VVD-Amstelveen

CU-Amstelveen wil overleg met andere gemeenten over Eneco
De ChristenUnie-Amstelveen heeft het voornemen tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 26 september 2018 een motie 'Amstelveen, let op uw publieke zaak!' indienen lees
24-09-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

PvdA-Amstelveen is bezorgd over de verkeershinder A9 en Zuidasdok
In oktober 2019 start de verbreding van de A9 tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. De belangrijkste alternatieve route voor dit tracé is de A10 Zuid lees
24-09-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

GL-Amstelveen wil gehele opbrengst Eneco reserveren voor duurzaamheid
Het Amstelveense college van Burgemeester en Wethouders stelt nu toch voor om de gemeentelijke aandelen van energieonderneming Eneco te verkopen. GroenLinks-Amstelveen ziet nog geen redenen om haast te maken met het verkopen van Eneco lees
17-09-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Schriftelijke vragen van BBA over kunstgrasrecycling
De schriftelijke vragen die op 13 september 2018 door BBA raadslid Jacqueline Solleveld gesteld zijn aan het college naar aanleiding van de uitzending van Zembla deze week over de recycling van kunstgrasvelden lees
14-09-2018, Bron: BBA

Lezing van de Duitse CDU minister Peter Altmaier in Den Haag
In het kader van de HJ Schoo-lezingenreeks van het Elsevier Weekblad werd een publiekslezing in Den Haag gehouden in Theater Diligentia door de Duitse CDU minister Peter Altmaier lees
11-09-2018, Bron: Amstelveenweb/Wikipedia/DNH

VVD-Amstelveen wil actie tegen nachtvluchten van Schiphol
VVD-Amstelveen vraagt het College B en W actie te ondernemen tegen de nachtvluchten van luchthaven Schiphol lees
10-09-2018, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen slagvaardig van start na zomerreces van 2018
Tijdens de zomermaanden van 2018 heeft de SP-Amstelveen niet stilgezeten. Met name de leden van de commissie Burgers en Samenleving hebben deze zomer nuttige werkbezoeken gebracht lees
02-09-2018, Bron: SP-Amstelveen

Een streep in het zand
Deze week heb ik aangifte gedaan tegen een vrouw die via Facebook bedreigingen uit tegen een ambtenaar en mij lees
31-08-2018, Bron: Herbert Raat

D66-Amstelveen roept op tot actie voor een hogere vaccinatiegraad
D66-Amstelveen wil dat het college B en W meer doet om de vaccinatiegraad in Amstelveen te verhogen lees
22-08-2018, Bron: D66-Amstelveen

BBA is blij met het behoud van 't Jagershuis als rijksmonument
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer verheugd over de uitspraak op donderdag 9 augustus 2018van de Amsterdamse rechtbank . De rechtbank is van mening, dat de minister in 2015 het Jagershuis niet uit het rijksmonumentenregister had mogen schrappen lees
13-08-2018, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

De strijd om Eneco, de kip met de gouden eieren
'In het blad Binnenlands Bestuur staat deze week een interview met mij over de strijd om Eneco. Het is een terugblik op een veelbewogen jaar lees
10-08-2018, Bron: Herbert Raat

PvdA- VVD- en D66-Amstelveen bieden ondersteuning voor woninghuurders
Bewoners van huurwoningen zijn voor hun woongenot vaak afhankelijk van grote, soms bureaucratische verhuurders. Voor veel mensen is het lastig daar hun weg te vinden als zij vragen of klachten hebben lees
07-08-2018, Bron: Arnout van den Bosch

Amstelveen wordt een rookvrije gemeente
De tekst in ons politieke akkoord is duidelijk: 'Amstelveen wordt een rookvrije gemeente. Rondom openbare gebouwen, schoolpleinen, OV haltes en sportverenigingen mag niet meer worden gerookt.' lees
05-08-2018, Bron: Herbert Raat

Het eigen huis is geen pinautomaat
Het CDA in Amstelveen wil de OZB verhogen. Huizenbezitters horen volgens hen bij de 'happy majority' en kunnen wel meer betalen volgens CDA-fractievoorzitter Pier Rienks. Ik ben het niet met hen eens lees
29-07-2018, Bron: Herbert Raat

Gevolgen voor Amstelveen door mogelijke strafkorting vanuit het Gemeentefonds
De fractie van het CDA-Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich goed moet voorbereiden op een mogelijk verder oplopende strafkorting vanuit het Rijk (Gemeentefonds) lees
25-07-2018, Bron: CDA-Amstelveen

Voorstel voor duurzaamheidsleningen woningeigenaren in Amstelveen
Op initiatief van D66-Amstelveen is de gemeenteraad van Amstelveen tijdens de vergadering van woensdag 18 juli 2018 unaniem akkoord gegaan met een voorstel om duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren aan te gaan bieden via een landelijk fonds lees
22-07-2018, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil de luchtkwaliteit in de stad laten onderzoeken
GroenLinks wil dat er in Amstelveen onderzoek wordt gedaan naar de luchtkwaliteit. De partij diende in de laatste raadsvergadering samen met CDA, AVA, BBA en SP een motie in om de luchtkwaliteit te gaan meten lees
20-07-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

'Insluiten, niet uitsluiten' - BBA reactie op de Perspectiefnota 2019
Reactie van Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen op de Perspectiefnota 2019, dat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2018 werd behandeld lees
20-07-2018, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

De hond is geen melkkoe, zelfs niet in Amstelveen
Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel van de Perspectiefnota 2019 van de gemeente Amstelveen, reageerde Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen en diende vervolgens een gezamenlijk motie in van SP, VVD, CDA, ChristenUnie, BBA lees
19-07-2018, Bron: SP-Amstelveen/Gemeente Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen analyseert de Perspectiefnota 2019
De ChristenUnie-Amstelveen zal bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 aandacht vragen voor drie belangrijke punten om Amstelveen perspectief voor de toekomst te geven voor 2019 en de daaropvolgende jaren lees
18-07-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

SP wil goed jeugdbeleid voor alle Amstelveense kinderen
Op 18 juli 2018 gaat de gemeenteraad van Amstelveen een besluit nemen over de aanbevelingen die de rekenkamercommissie doet aan het college ten aanzien van het jeugdbeleid lees
16-07-2018, Bron: SP-Amstelveen

Shivan Bhoendie is de nieuwe voorzitter van D66-Amstelveen
Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van D66-Amstelveen op 27 juni 2018 is Shivan Bhoendie door de leden unaniem gekozen tot voorzitter lees
06-07-2018, Bron: D66-Amstelveen

Rotterdam kiest voor verkoop van de Eneco-aandelen
Ondanks de aanwezigheid van GroenLinks en de PvdA in het nieuwe stadsbestuur kiest Rotterdam voor verkoop van de Eneco-aandelen lees
03-07-2018, Bron: Herbert Raat

De VVD wil einde aan de auto-inbraken in Amstelveen
De VVD-Amstelveen wil paal en perk stellen aan het groeiend aantal auto-inbraken in de stad lees
28-06-2018, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil ook betaalbare woningen voor leraren
Er is in Nederland een tekort aan leraren, ook in Amstelveen kan het lastig zijn vacatures in het onderwijs in te vullen lees
27-06-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

Politieke partijen willen langetermijnvisie op parkeren in Amstelveen
In de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 2018 is besloten betaald parkeren met vergunningen in te voeren in een deel van Randwijck vanwege de hoge parkeerdruk lees
23-06-2018, Bron: PvdA- D66- en VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen wil met meer preventie het verschil maken voor de jeugd
Nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat het aantal jongeren dat in Amstelveen gebruik maakt van de jeugdzorg laag is. Veel lager dan het gemiddelde in de regio en het landelijk gemiddelde lees
18-06-2018, Bron: D66-Amstelveen

GL-Amstelveen en AVA willen meer inzet op alcohol- en drugspreventie voor jongeren
In de komende raadsvergadering van 20 juni 2018 zal een motie worden behandeld om meer in te zetten op drugspreventie voor jongeren lees
18-06-2018, Bron: Actief voor Amstelveen / AVA

Brede politieke steun in Amstelveen voor behoud historische tramlijn
De politieke partijen in Amstelveen willen de museumtramlijn en de historische trams behouden lees
16-06-2018, Bron: AvA, BBA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en OCA

GroenLinks-Amstelveen wil de 'ongedocumenteerden' eventueel in Kronenburg huisvesten
De groep uitgeprocedeerde vluchtelingen van We are here zwerft al jaren rond van kraakpand naar kraakpand in Amsterdam en strijkt nu deels neer in Amstelveen lees
06-06-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen is geschrokken van het kraken van een kantoorpand in Amstelveen
De fractie van D66-Amstelveen is geschrokken van het kraken van een kantoorpand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 door de groep We Are Here vannacht 5 juni 2018 lees
05-06-2018, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil actie tegen afval naast afvalcontainers plaatsen
VVD-Amstelveen vraagt het college van B en W om direct maatregelen te nemen tegen het dumpen van afval naast afvalcontainers lees
04-06-2018, Bron: VVD-Amstelveen

BBA wil op de Oranjebaan maatregelen tegen verkeersoverlast
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat de gemeente in actie komt om de toenemende verkeersdruk op de Oranjebaan bij het kruispunt met de Camera Obscuralaan in goede banen te leiden lees
04-06-2018, Bron: BBA

GroenLinks-Amstelveen bijeenkomst in P60 met thema vrijheid en kunst
Op donderdag 7 juni 2018 is de maandelijkse borrel van GroenLinks-Amstelveen in P60. Dit keer met als thema 'vrijheid in de kunst' lees
04-06-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Tweede bijeenkomst 'Amstelveen en Aalsmeer beter voor statushouders'
Op donderdag 31 mei 2018 heeft de tweede bijeenkomst 'Amstelveen en Aalsmeer beter voor statushouders' plaatsgevonden in De Meent lees
03-06-2018, Bron: SP-Amstelveen

Uitbreiding van de golfholes in de Middelpolder is voorlopig van de baan
De uitbreiding van de golfholes in de Middelpolder is voorlopig van de baan mede door AVA lees
03-06-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

Geen middeldure huur- en koopwoningen in Bovenkerk
Al sinds 2008 wordt er gekeken naar woningbouw aan de Bovenkerkerweg. Er werd destijds gesproken over grote appartementencomplexen ten behoeve van sociale huur lees
30-05-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

Het BBA bestuur nam afscheid van Chris Smeenk en Monica Pak
Op vrijdag 25 mei 2018 heeft het Burgerbelangen Amstelveen (bbA)-bestuur afscheid genomen van Chris Smeenk als bestuurslid en van Monica Pak als penningmeester lees
28-05-2018, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66-Amstelveen bezorgd dat Amstelveen is onveiliger geworden
De fractie van D66-Amstelveen is geschrokken van de stijging van de gemeente Amstelveen op de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad over de onveiligste gemeenten van Nederland van plaats 99 naar 42 lees
26-05-2018, Bron: D66-Amstelveen

D66-Amstelveen is blij met investeringen in onderwijs en duurzaamheid
De fractie van D66-Amstelveen is blij met het samen met de VVD en PvdA gesloten het coalitieakkoord 'Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen' lees
25-05-2018, Bron: D66-Amstelveen

De nieuwe Amstelveense wethouders beëdigd
Tijdens de extra gemeenteraadsvergadering op 23 mei 2018 werd het coalitieakkoord 2018-2022 van Amstelveen gepresenteerd en de formateurs Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) deden verslag van het proces van de coalitievorming lees
24-05-2018, Bron: Amstelveenweb/GL-BBA-SP-CDA-Amstelveen/AVA

VVD-Amstelveen kijkt uit naar de samenwerking met D66 en PvdA
Het is gelukt! De VVD-Amstelveen heeft afgelopen weekend met coalitiepartners D66 en PvdA een akkoord bereikt. Op voortvarende wijze is in hoog tempo een ambitieus akkoord vastgesteld, waar de drie partijen volledig achter staan lees
24-05-2018, Bron: VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen vragen over de overlast door luchthaven Schiphol
VVD-Amstelveen heeft op 22 mei 2018 schriftelijke vragen gesteld over Schiphol aan het college van B en W van gemeente Amstelveen lees
23-05-2018, Bron: VVD-Amstelveen

Ewa Petiet volgt Peter Bot op als raadslid van BBA
Peter Bot keert niet terug in de gemeenteraad. Zijn plaats in de fractie wordt ingenomen door Ewa Petiet lees
22-05-2018, Bron: BBA

Leden van B en W van Amstelveen 2018-2022 zijn gepresenteerd
Op dinsdagochtend 22 mei 2018 gaven de nieuwe wethouders van Amstelveen tijdens een bijeenkomst in een zaal van Amstelveen InZicht op de tweede etage van de Bibliotheek Amstelland een politieke presentatie lees
22-05-2018, Bron: Amstelveenweb/Gemeente Amstelveen

Unanieme raadssteun voor motie 'Uitbreiding campus Uilenstede'
Afgelopen woensdag 16 mei 2018 heeft de gehele gemeenteraad van Amstelveen de motie 'Uitbreiding campus Uilenstede' van PvdA raadslid Arnout van den Bosch aangenomen lees
22-05-2018, Bron: Pvda- D66-Amstelveen

Maaike Veeningen stopt als D66 wethouder in Amstelveen
Wethouder Maaike Veeningen van D66 keert niet terug als wethouder in het nieuwe college van B en W in Amstelveen lees
20-05-2018, Bron: D66-Amstelveen

De gemeenteraad eist verbetering van het ICT beleid van de gemeente Amstelveen
De voltallige gemeenteraad droeg het college in de raadsvergadering van woensdag 16 mei 2018 op tot het starten van een onafhankelijk onderzoek naar de huidige staat, de organisatie en de aansturing van de gemeentelijke ICT lees
16-05-2018, Bron: GroenLinks- en VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen pleit voor spreiding van de groei van Schiphol
VVD Amstelveen blijft pleiten voor spreiding van de groei van Schiphol naar andere luchthavens in Nederland. Dit naar aanleiding van het bericht van de landelijke VVD gisteren dat Schiphol harder wil laten groeien dan afgesproken lees
16-05-2018, Bron: VVD-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen zal geen zitting nemen in de nieuwe coalitie
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zal geen zitting nemen in een nieuw te vormen College van Burgemeester en Wethouders voor de komende vier jaar lees
11-05-2018, Bron: BBA

VVD- en D66-Amstelveen willen geen college met Burgerbelangen Amstelveen
De Amstelveense afdelingen van VVD en D66 hebben na meerdere gesprekken en zorgvuldige overweging besloten niet over te gaan tot de vorming van een nieuw college met Burgerbelangen Amstelveen lees
11-05-2018, Bron: VVD-/D66-Amstelveen

D66-Amstelveen wil de Heilige Geestkerk behouden en her-ontwikkelen
De fractie van D66-Amstelveen wil het monument de 'Heilige Geestkerk' aan de Haagbeuklaan 3 behouden. D66 is recentelijk benaderd door de Stichting het Cuypersgenootschep met zorgen over de onzekere toekomst van het Amstelveense monument lees
07-05-2018, Bron: D66-Amstelveen

PvdA-Amstelveen in actie voor uitbreiding Uilenstede
Streep door 2500 studentenwoningen na 'verraad' ministerie wordt de afwijzing van de bouw van 2500 studentenwoningen op campus Uilenstede genoemd in Het Parool. De PvdA-Amstelveen is verbijsterd en komt in actie lees
03-05-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

VVD- en D66-Amstelveen betreuren terugtreden wethouder Bot
De Amstelveense afdelingen van VVD en D66 hebben met spijt kennisgenomen van het plotselinge terugtreden van wethouder Peter Bot van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wegens zijn gezondheid lees
30-04-2018, Bron: VVD- D66-Amstelveen

Vakbond, statushouders en politiek samen aan de slag in Amstelveen
Op een bijeenkomst op donderdag 26 april 2018 hebben statushouders politici en FNV-vakbondsleden afgesproken om samen aan de slag te gaan om een betere re-integratie te bewerkstelligen in Amstelveen lees
30-04-2018, Bron: SP-Amstelveen

B en W neemt de gemeenteraad niet serieus bij IT crisis volgens GL
Het college van Burgemeester en Wethouders komt pal na de verkiezingen met dit slechte nieuws en vraagt de gemeenteraad nu met spoed om 2,8 miljoen euro extra, later dit jaar is minimaal nog eens 4 miljoen nodig lees
30-04-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Syrische statushouder won rechtszaak van de gemeente Amstelveen
Terwijl de collegepartijen van Amstelveen nog steeds wegkijken van de problemen die statushouders ondervinden bij hun zoektocht naar werk is er in ieder geval een statushouder die door de rechter in het gelijk is gesteld lees
29-04-2018, Bron: SP-Amstelveen

Peter Bot van BBA keert niet terug in nieuw college B en W Amstelveen
Wethouder Peter Bot van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) keert niet terug als wethouder in het nieuwe college van B en W lees
29-04-2018, Bron: BBA

Actief voor Amstelveen wil raadsonderzoek over gemeentelijke ICT
Er is minimaal 2,8 miljoen euro nodig om de kans te voorkomen dat de computersystemen op het raadhuis van de gemeente Amstelveen deze zomer definitief uitvallen lees
28-04-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

SP-Amstelveen stelt vragen over de onafhankelijke cliëntondersteuning
De SP-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de onafhankelijke cliëntondersteuning die door de gemeente Amstelveen is ingekocht bij MEE Amstel en Zaan lees
22-04-2018, Bron: SP-Amstelveen

VVD- D66- en BBA- onderhandelingen zijn begonnen in Amstelveen
Herbert Raat (VVD): 'De inhoudelijke onderhandelingen voor een nieuw politiek-akkoord zijn begonnen. Als VVD zitten we samen met D66 en bbA om de tafel' lees
14-04-2018, Bron: Herbert Raat

GroenLinks-Amstelveen wordt buiten het nieuwe college gehouden
GroenLinks-Amstelveen voerde campagne voor verandering in Amstelveen en won daarmee een zetel, de partij ging van vier naar vijf zetels in de raad. De partij had dan ook graag meegedaan in het nieuwe college lees
11-04-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen is geschrokken van de berichtgeving over de Guus Kieftschool
In landelijke en lokale media zijn de afgelopen weken zorgwekkende publicaties verschenen over de Amstelveense Guus Kieftschool. VVD-Amstelveen heeft naar aanleiding van deze publicaties vragen gesteld aan de wethouder van Onderwijs lees
09-04-2018, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen viert haar verkiezingswinst van 2018
GroenLinks-Amstelveen bedankt de kiezers die op 21 maart 2018 op de partij gestemd hebben. Martin Kortekaas, opnieuw door de GroenLinks fractie benoemd tot fractievoorzitter lees
03-04-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen koos Ruud Kootker als fractievoorzitter
De nieuw gekozen fractie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft unaniem Ruud Kootker gekozen als haar fractievoorzitter lees
28-03-2018, Bron: BBA

BBA wil onderzoek naar de verspreiding van het Amstelveens Nieuwsblad
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat de gemeente een diepgaand onderzoek instelt naar de wekelijkse verspreiding van het Amstelveens Nieuwsblad lees
26-03-2018, Bron: BBA

Openbare bijeenkomst van Werkgroep OV Amstelveen
Op 24 maart 2018 heeft de SP-Amstelveen een openbare bijeenkomst gehouden over het openbaar vervoer in Amstelveen. Tijdens de bijeenkomst was er veel kritiek op de huidige dienstregeling lees
26-03-2018, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen benoemde Herbert Raat tot fractievoorzitter
De VVD fractie heeft donderdagavond 22 maart 2018 lijsttrekker Herbert Raat unaniem benoemd tot fractievoorzitter lees
23-03-2018, Bron: VVD-Amstelveen

Floortje Gordon benoemd als fractievoorzitter van D66-Amstelveen
De fractie van D66-Amstelveen heeft in haar eerste fractievergadering na de gemeenteraadsverkiezingen Floortje Gordon (38) benoemd tot nieuwe fractievoorzitter lees
22-03-2018, Bron: D66-Amstelveen

Amstelveen, dank voor het vertrouwen in de VVD!
De grootste partij, 10 zetels en één op de vier Amstelveners heeft op ons gestemd, fantastisch! lees
22-03-2018, Bron: Herbert Raat

Lijsttrekkers van Amstelveen in de schouwburg
Op dinsdagavond 19 maart 2018 deden 10 partijen mee in Amstelveen aan het lijsttrekkersdebat in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart lees
20-03-2018, Bron: Amstelveenweb

SP-Amstelveen boycot afscheidseten gemeenteraad
De Amstelveense gemeenteraad heeft besloten om de raadsvergadering te vervroegen naar 16 uur en het afscheid nemen van oud-raadsleden te laten beginnen om 17.30 uur lees
20-03-2018, Bron: SP-Amstelveen

PvdA-Amstelveen is bezorgd over de hoge rentepercentages sociale leningen
In 132 gemeenten ligt het rentetarief tussen de 12 en 14%, terwijl in 22 gemeenten een tarief van 0% tot 5% geldt. De PvdA wil daarom van het college weten hoe dit precies zit in Amstelveen lees
20-03-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil met de basisinkomen experimenteren
GroenLinks-Amstelveen wil dat er na de verkiezingen ook in Amstelveen stappen worden gezet om te experimenteren met vormen van een Basisinkomen lees
19-03-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De 'Rode taxi' van PvdA-Amstelveen brengt u naar de stembus
Stemgerechtigden die slecht ter been zijn en op woensdag 21 maart 2018 toch naar de stembus willen, kunnen daarvoor de 'rode taxi' van de PvdA-Amstelveen inschakelen lees
19-03-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

IJskoud weer, maar warm onthaal voor Mark Rutte in Amstelveen
Alle Amstelveense VVD-kandidaten ontvingen minister-president Mark Rutte, ook VVD-er tezamen met oud-staatssecretaris Fred Teeven (VVD) in The WineKitchen at Sea aan de Ouderkerkerlaan lees
18-03-2018, Bron: Amstelveenweb/VVD-Amstelveen

Kajsa Ollongren van D66 bezocht Amstelveen
Het Stadshart kleurde wit/groen op zaterdagmiddag 17 maart 2018, toen Kajsa Ollongren Amstelveen bezocht lees
18-03-2018, Bron: D66-Amstelveen

BBA kreeg met de dwarszitter veel klachten, vragen en suggesties
De actie Dwarszitter van Burgerbelangen Amstelveen heeft al een flinke oogst aan klachten, vragen en suggesties opgeleverd, waarmee de raadsleden de komende periode aan de slag kunnen lees
17-03-2018, Bron: BBA

Alle standplaatsen in Stadshart Amstelveen worden opgedoekt
Volgens het bericht van Michel Becker fractievoorzitter van de lokale partij Actief voor Amstelveen worden in 2019 alle standplaatsen in Stadshart Amstelveen verwijderd lees
16-03-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen heeft grote twijfels over de subsidie voor Amity
Op woensdag 15 maart 2018 is door de commissie Burgers en Samenleving het agendaverzoek van de ChristenUnie over de gerezen twijfels van de toegekende subsidie van 1,25 miljoen euro door Amstelveen aan Amity International School besproken lees
15-03-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

'Fred Teeven rijdt Mark Rutte door Amstelveen' op 17 maart 2018
De leden van de volledige Amstelveense VVD-kandidatenlijst zijn zaterdag 17 maart 2018 aanwezig tijdens een van de laatste campagnedagen voor de gemeenteraadsverkiezingen lees
15-03-2018, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen kandidaat spioneerde tijdens BBA informatieavond
Afgelopen zaterdag 10 maart 2018 vond in wijkcentrum Westwijk een informatieavond plaats voor de Indiase gemeenschap in Amstelveen lees
14-03-2018, Bron: BBA

VVD-Amstelveen informeert de burgers over het A9 project
De werkzaamheden aan de A9 starten naar verwachting in 2020. Net als de Amstelveenlijn is dit voor Amstelveense begrippen een bijzonder groot project. Het is voorlopig voor velen ook nog een black-box lees
13-03-2018, Bron: VVD-Amstelveen

Ook volgens SP: Amstelveen verdient beter OV!
De SP-Amstelveen is afgelopen week de straat op geweest om aandacht te vragen voor het Amstelveense openbaar vervoer. Er zijn de laatste tijd de nodige verslechteringen geweest lees
13-03-2018, Bron: SP-Amstelveen

BBA in gesprek met de Indiase gemeenschap in Amstelveen
Op verzoek van enkele leden van de Indiase gemeenschap in Amstelveen organiseerde Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in het wijkcentrum Westwijk zaterdagavond 10 maart 2018 een informatieavond over de komende verkiezingen lees
13-03-2018, Bron: BBA

De GroenLinks fracties in Metropoolregio Amsterdam lanceren natuurpact
De lokale GroenLinksfracties in de Metropoolregio Amsterdam lanceerden op 12 maart 2018 samen een regionaal natuurpact om het groen te beschermen tegen de bouwplannen van dit kabinet lees
13-03-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen stelt vragen over de dreigend fiasco nieuwe turnhal
Rob Ellermeijer, raadslid VVD-Amstelveen is bezorgd over de ontstane patstelling tussen het Sportbedrijf Amstelveen en de turnverenigingen FIT en ODIN. Binnenkort wordt door de gemeente de nieuwe turnhal en beweegbox geopend lees
13-03-2018, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil meer hulp voor 75 plussers
Zeker zijn van goede zorg. Dat is één van de speerpunten van de Partij van de Arbeid voor de komende vier jaar lees
13-03-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

Ontmoet de kandidaten van GroenLinks-Amstelveen
GroenLinks-Amstelveen nodigt leden en geïnteresseerden uit voor een informele ontmoeting op 18 maart 2018 van 15.00 – 16.30 uur in het Grand Café ’t Oude Dorp lees
12-03-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen zet zich in voor tweetalig onderwijs
D66-Amstelveen wil het aanbod aan tweetalig onderwijs in Amstelveen flink uitbreiden. In een internationaal georiënteerde regio vindt D66 het van groot belang kinderen goed voor te bereiden op de toekomst lees
12-03-2018, Bron: D66-Amstelveen

Geef jongeren een kans in Amstelveen!
Het lijkt wel alsof de gemeenteraad leeft in een papieren werkelijkheid en wij, als bewoners van Amstelveen, leven in de realiteit. Jongeren en starters kunnen geen woning vinden en vertrekken uit Amstelveen lees
12-03-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

Carole Thate heeft belangstelling in de lokale politiek
Frits Suer, secretaris van Burgerbelangen Amstelveen interviewde Carole Thate kandidaat raadslid van BBA lees
12-03-2018, Bron: BBA

Actief voor Amstelveen is kritisch over de samenwerking met Metropoolregio Amsterdam
Tijdens het Uilenstede-debat kwam het tekort aan betaalbare woningen uitvoerig aan bod. Alle partijen zijn het er over eens dat er iets moet gebeuren, de meeste hadden hier al jaren wat aan kunnen doen lees
10-03-2018, Bron: AVA

Politiek debat in Uilenstede in teken van de gemeenteraadsverkiezingen
Op donderdagavond 8 maart 2018 vanaf 21 uur vond onder grote publieke belangstelling in Il Caffé in het kader van de verkiezingen, een politiek debat plaats lees
09-03-2018, Bron: Amstelveenweb/VBU

VVD-Amstelveen is blij met het toekomstbestendig internet in de stad
De VVD is verheugd dat het College van B en W inzet op een toekomstbestendige digitale bereikbaarheid in Amstelveen en de verglazing van het bestaande kabelnetwerk als belangrijk speerpunt ziet lees
06-03-2018, Bron: VVD-Amstelveen

Actief voor Amstelveen is deelnemer van het Uilenstede debat
Op 8 maart 2018 zal Melissa Bosker namens Actief voor Amstelveen deelnemen aan het Uilenstede debat. Melissa is de nummer 4 op de AVA Kandidatenlijst, ze is 24 jaar geleden en geboren in Amstelveen lees
06-03-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

Walter Vervenne raadslid VVD-Amstelveen stopt in de gemeenteraad
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 neemt Walter Vervenne, raadslid VVD-Amstelveen, afscheid van de gemeenteraad lees
06-03-2018, Bron: Gemeente Amstelveen/Walter Vervenne

Actief voor Amstelveen wil woningen voor starters nu
Krap twee weken voor de verkiezingen buitelen de collegepartijen bijna over elkaar heen om aan te geven dat het goed mis is met de woonkansen van Amstelveners lees
06-03-2018, Bron: AVA

BBA wil de problemen bij Amstelveense sportclubs in kaart brengen
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) kan zich maar gedeeltelijk vinden in de plannen van o.a. PvdA en CDA om meer te investeren in breedtesport en bewegen lees
05-03-2018, Bron: BBA

GL-Amstelveen wil einde maken aan stereotype beeldvorming vrouwen
Londen, Parijs, Berlijn en Genève gingen voor. Wat GroenLinks betreft is Amstelveen de volgende gemeente die zich sterk maakt tegen seksistische, vrouwonvriendelijke en stereotype reclame-uitingen lees
05-03-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen voert verkiezingscampagne in de kou
De VVD in Amstelveen heeft afgelopen week (9-2018) de ijzige kou getrotseerd in de verkiezingscampagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 lees
05-03-2018, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen voert actie: 'Amstelveen is doof en blind'
SP: 'Amstelveen doof en blind, gemeenteraad beperkt inspraakmogelijkheid inwoners.' Op woensdag 14 maart 2018 voeren FNV, Vrijwilligersraad Minima Amstelveen en SP actie voor het raadhuis lees
05-03-2018, Bron: SP-Amstelveen

ChristenUnie wil meer betaalbare woningen voor Amstelveners
De ChristenUnie-Amstelveen zal zich ook de komende jaren inzetten voor de Amstelveense woningzoekende en voor hen die soms meer dan 10 jaar op een wachtlijst staan lees
04-03-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

AVA wil medische kosten huisdieren van minima vergoeden
Actief voor Amstelveen (AVA) heeft Dierenwelzijn, het sociaal belang mens en dier, als Speerpunt in haar Verkiezingsprogramma staan lees
04-03-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

D66-Amstelveen wil gevarieerd aanbod woningen voor middeninkomens
Amstelveen heeft vooral dure koop- en goedkope huurwoningen en een schreeuwend tekort aan betaalbare middenhuur. Young professionals, ZZP-ers en ondernemers kunnen vaak niet kopen in de oververhitte markt lees
03-03-2018, Bron: D66-Amstelveen

Verkiezingsbijeenkomst van BBA voor de Indiase gemeenschap in Westend
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) organiseert op zaterdag 10 maart 2018 een informatiebijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen voor de kiesgerechtigde leden van de Indiase gemeenschap in Amstelveen lees
03-03-2018, Bron: BBA

Actief Voor Amstelveen wil een wethouder van Ouderenzorg
In Amstelveen hebben wij lange tijd een wethouder gehad die specifiek de Ouderenzorg in zijn/haar portefeuille had. De laatste wethouder met Ouderenzorg in de portefeuille was Mw. Jacqueline Koops van de ChristenUnie. Helaas werd dit afgeschaft lees
02-03-2018, Bron: Actief Voor Amstelveen

De fractie van D66-Amstelveen in gesprek met Amstelveners
D66-Amstelveen nodigt Amstelveners van harte uit om op zaterdag 10 maart 2018 mee te denken en mee te praten over onderwerpen die voor Amstelveen belangrijk zijn lees
02-03-2018, Bron: D66-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil 1 miljoen euro per jaar voor sporten kinderen
Volgens de PvdA-Amstelveen is een forse investering in de sportende jeugd nodig en bovendien zijn geld dubbel en dwars waard lees
01-03-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

Veel verwarde mensen ook in Amstelveen
De signalen zijn er en uit eerdere gespreken die de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) had met politie, bleek dat wijkagenten soms 4 uur of langer bij een verward persoon blijven lees
28-02-2018, Bron: AVA

PvdA-Amstelveen liet haar verkiezingsprogramma in het Engels vertalen
Ook EU-burgers en niet-Nederlanders die langer dan vijf jaar in Nederland wonen mogen gaan stemmen op 21 maart 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen lees
27-02-2018, Bron: PvdA-Amstelveen

D66- en GroenLinks-Amstelveen willen jongeren beter betrekken bij de politiek
De Amstelveense gemeenteraadspartijen D66 en GroenLinks vragen aandacht voor 'jeugdig burgerschap'. Beide partijen willen dat jongeren beter worden betrokken bij de politiek lees
26-02-2018, Bron: D66- en GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil aanbestedingen door lokale ondernemers uitvoeren
De ChristenUnie zal zich er voor inzetten dat bij aanbestedingen door de gemeente Amstelveen, vooral lokale ondernemers een kans krijgen lees
26-02-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen wil het KKC duurzaam verbouwen
D66-Amstelveen wil, dat de gemeente met het Keizer Karel College afspraken maakt over het duurzaam verbouwen van de school lees
26-02-2018, Bron: D66-Amstelveen

D66-Amstelveen voor het welzijn van de Amstelveense docenten
In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2018 vonden alle partijen zich in een motie, waarin om aandacht voor het welzijn van docenten werd gevraagd lees
21-02-2018, Bron: D66-Amstelveen

D66-Amstelveen wil lokwoningen inzetten tegen inbrekers
D66-Amstelveen wil, dat in de stad lokwoningen worden ingezet in de strijd tegen woninginbraken. D66 maakt zich grote zorgen over de verdubbeling van het aantal woninginbraken in Amstelveen in de afgelopen maanden lees
21-02-2018, Bron: D66-Amstelveen

Het scholencomplex aan de Orion is erg verouderd
Het scholencomplex aan de Orion in Middenhoven is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd lees
21-02-2018, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil de statushouders beter begeleiden
GroenLinks-Amstelveen wil, dat de gemeente in de komende raadsperiode veel meer de regie neemt op de inburgering van nieuwkomers (statushouders) lees
20-02-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen is positief voor Lelystad Airport
Maandagavond 12 februari 2018 ontving de fractie van VVD-Amstelveen mevrouw Hanne Buis, sinds 1 januari 2017 de algemeen directeur van Lelystad Airport lees
13-02-2018, Bron: VVD-Amstelveen

BBA wil historische gebouwen van Amstelveen beter registreren
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil, dat er een meldpunt komt voor het registreren van gebouwen en plaatsen, die in cultuurhistorisch, of monumentaal opzicht van belang zijn voor Amstelveen lees
13-02-2018, Bron: BBA

De 12de VVD-Amstelveen taartenactie
De fractie van VVD-Amstelveen heeft op vrijdag 9 februari 2018 de vrijwilligers van het Huiskamerproject in Ziekenhuis Amstelland verrast met een overheerlijke slagroomtaart lees
12-02-2018, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil een wethouder Dierenwelzijn
De laatste jaren staat het welzijn van de dieren in steeds grotere belangstelling van de landelijke en lokale politiek. Ook GroenLinks-Amstelveen maakt zich hier sterk voor lees
12-02-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Raadslid Nora Tang van OCA is overleden
'Met diep respect en met veel verdriet melden wij, dat op zaterdag 10 februari 2018, ons raadslid Mw. J.C.E. (Nora) Tang (1932-2018) vredig is ingeslapen' -meldt het bestuur van de Ouderen Combinatie Amstelveen lees
12-02-2018, Bron: OCA

Het afvalbrengstation in Amstelveen moet ook op zondag open
D66-Amstelveen wil ruimere openingstijden van het afvalbrengstation in Amstelveen lees
12-02-2018, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil de zorg voor pleegkinderen verlengen
CDA-Amstelveen wil, dat de gemeente de zorg voor pleegkinderen verlengt, totdat deze jongeren 21 jaar oud zijn lees
12-02-2018, Bron: CDA-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen is kritisch over de subsidie aan de Amity International School
De ChristenUnie-Amstelveen heeft aan het College van B en W schriftelijke vragen gesteld over de subsidie van € 1,5 miljoen voor de Amity school die zich in Amstelveen gaat vestigen lees
08-02-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen gaat 'dwarszitten' met Amstelveners
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) probeert al enige weken een nieuwe manier uit om met de burgers tot intensievere gesprekken te komen lees
05-02-2018, Bron: BBA

Activiteiten van cultuurcentrum Griffioen naar Amsterdam
De Vrije Universiteit gaat in de loop van 2018 de activiteiten van het Cultuurcentrum Griffioen op Uilenstede verplaatsen naar de VU campus in Amsterdam lees
05-02-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen komt met motie van treurnis
De ChristenUnie-Amstelveen is van plan om bij de komende gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2018 een motie van treurnis in te dienen lees
05-02-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

De actie vuile was van SP-Amstelveen bij raadhuis druk bezocht
Op donderdag 1 februari 2018 hebben de leden van de SP-Amstelveen samen met de FNV een succesvolle protestactie georganiseerd bij het raadhuis. De opkomst was groot lees
04-02-2018, Bron: SP-Amstelveen

Actief Voor Amstelveen wil eigen bijdrage WMO naar nul
In de inspirerende gesprekken die de drie Actief Voor Amstelveen lijsttrekkers gevoerd hebben met Zorginstellingen in Amstelveen is duidelijk geworden, dat het noodzakelijk is de Eigen Bijdrage WMO naar nul te brengen lees
01-02-2018, Bron: Actief Voor Amstelveen

De carpoolplaats aan de Burgemeester Boersweg biedt veel kansen
Al lange tijd ligt er een carpoolplaats aan de Burgemeester Boersweg ter hoogte van het ziekenhuis. De carpoolplaats wordt veelvuldig gebruikt en is regelmatig ook vol lees
30-01-2018, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks kamerlid in gesprek over Schiphol in Amstelveen
GroenLinks kamerlid Suzanne Kröger gaat GroenLinks-Amstelveen helpen om met de bewoners in gesprek te gaan over Schiphol en andere onderwerpen lees
29-01-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen is diep bedroefd over het OV in Amstelveen en de regio
Grote onrust is ontstaan en een klachtenregen neergedaald sinds Connexxion op 10 december 2017 met de nieuwe concessie van start ging. In de folder van Connexxion staat: je komt er sneller, vaker en duurzamer. Nou was dat maar waar lees
28-01-2018, Bron: VVD-Amstelveen

D66 wil de hardlooproutes in Amstelveen beter laten onderhouden
D66-Amstelveen wil, dat de gemeente meer aandacht gaat geven aan het onderhoud van populaire hardlooproutes in Amstelveen lees
27-01-2018, Bron: D66-Amstelveen

Actief voor Amstelveen wil betaalbare woningen voor jongeren en ouderen
Het zal je maar gebeuren, dat je niet in je woonplaats kunt wonen, terwijl je hier geboren en getogen bent, je school hebt doorlopen en je familie en vrienden hier wonen lees
26-01-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

Filmvertoning 'De Haas in de Marathon' bij ANNA
De 'Haas in de Marathon' is een documentaire over de eerste tien jaar van het bestaan van de Partij voor de Dieren lees
25-01-2018, Bron: Katy Olivia van Tergouw

VVD-Amstelveen stelt vragen over aantallen bijstandsgerechtigden in de stad
De VVD-Amstelveen vindt het belangrijk, dat Amstelveners die werkzoekende zijn of in de bijstand zitten zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. In de afgelopen jaren is het beroep op bijstand in Amstelveen toegenomen lees
25-01-2018, Bron: VVD-Amstelveen

Het Amstelveense Passend Onderwijs is ook voor iedereen?
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vraagt Anne-Mieke van der Vet onderwijswoordvoerder van D66-Amstelveen zich af, of het Amstelveense Passend Onderwijs ook iedereen past lees
25-01-2018, Bron: D66-Amstelveen

Het bestuur van Actief voor Amstelveen is compleet
Tot het bestuur van de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen is Ben Westendorp als bestuurslid integriteit bewaking en lijstduwer toegetreden lees
24-01-2018, Bron: Actief voor Amstelveen

Speeddaten met de VVD-Amstelveen kandidaten
Nagenoeg alle kandidaten van de Amstelveense VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is woensdagavond 24 januari aanwezig in de Bajes (Ouderkerkerlaan 2) om in gesprek te gaan met inwoners uit Amstelveen lees
22-01-2018, Bron: VVD-Amstelveen

De ChristenUnie-Amstelveen wil kwaliteitsinvestering in de wijken
De ChristenUnie-Amstelveen wil investeren in de toekomst van de Amstelveense wijken. De partij wil een kwaliteitsinvestering in de wijken, om de bewoners ook in de toekomst een goede leefomgeving te kunnen blijven garanderen lees
22-01-2018, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Op 1 februari gaat SP-Amstelveen de vuile was buitenhangen
Amstelveen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gemeente met een harteloos beleid ten aanzien van mensen die het al moeilijk hebben lees
21-01-2018, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil Frans Huissen als wethouder
GroenLinks-Amstelveen wil na de verkiezingen in maart 2018 meedoen aan het nieuw te vormen college van B en W en presenteert Frans Huissen als de kandidaat wethouder voor de partij lees
20-01-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen presenteerde haar kandidatenlijst verkiezingen
D66-Amstelveen heeft op zaterdag 13 januari 2018 haar verkiezingsprogramma en haar kandidaten gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Al eerder werd bekend, dat lijsttrekker Maaike Veeningen opnieuw de kar zal gaan trekken lees
17-01-2018, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen in gesprek met de bewoners van de stad
GroenLinks-Amstelveen gaat graag in gesprek met de inwoners van Amstelveen, daarom gaan we regelmatig de wijken in. Afgelopen zaterdag 13 januari 2018 waren we in de wijk Patrimonium lees
15-01-2018, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Het hoofd koel houden bij Eneco
'Gemeenten dreigen de Eneco-raad van commissarissen (rvc) naar huis te sturen', kopte Het Parool donderdag 11 januari 2018 lees
14-01-2018, Bron: Herbert Raat

D66-Amstelveen presenteerde haar verkiezingsprogramma 2018-2022
Nico van Ginkel voorzitter van het bestuur D66-Amstelveen opende zaterdagavond 13 januari 2018 in het Museum Jan van der Togt de bijeenkomst voor de leden en geïnteresseerden met het thema: de gemeenteraadsverkiezingen lees
14-01-2018, Bron: Amstelveenweb/D66-Amstelveen

Geef de Amstelvener zijn Oude Dorpshart terug
Onder het motto 'Geef de Amstelvener zijn Oude Dorpshart terug' wil fractievoorzitter Jitze Bakker van Burgerbelangen Amstelveen de dorpsfunctie te versterken lees
10-01-2018, Bron: BBA

Jitze Bakker wordt lijstduwer van Burgerbelangen Amstelveen
Jitze Bakker, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen, komt na de raadsverkiezingen van maart 2018 weliswaar niet terug als gemeenteraadslid, maar hij heeft zich wel bereid verklaard als lijstduwer te functioneren lees
26-12-2017, Bron: BBA

Lijsttrekker Peter Bot van BBA is erg trots de op sterke kandidatenlijst
'Een waanzinnig sterke kandidatenlijst en ik ben er trots op, dat ik die lijst mag aanvoeren' - zei Peter Bot, de kopman van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), tijdens de ledenvergadering afgelopen donderdag 14 december 2017 lees
18-12-2017, Bron: BBA

PvdA-Amstelveen presenteerde haar verkiezingsprogramma en de kandidaten in P60
Op donderdagavond 14 december 201 organiseerde de PvdA-Amstelveen fractie een feest in P60. Tijdens dit feest heeft lijsttrekker Jeroen Brandes zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst van PvdA gepresenteerd lees
15-12-2017, Bron: PvdA-Amstelveen/Amstelveenweb

Vooraanstaande Amstelveners naar Burgerbelangen Amstelveen
De Amstelveense Carole Thate en Pieter Monkelbaan hebben zich aangesloten bij Burgerbelangen Amstelveen lees
13-12-2017, Bron: BBA

BBA wil betere handhaving van regels voor afsteken vuurwerk
Burgerbelangen Amstelveen wil van het College B en W van Amstelveen weten, of en in hoeverre Amstelveen inmiddels kennis heeft genomen van een vuurwerkdetectie systeem, zoals dat al in andere gemeenten wordt toegepast lees
12-12-2017, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Maatwerk voor Syrisch gezin in Amstelveen nu wél mogelijk
Op maandag 4 december 2017 brachten de SP-Amstelveen en de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen het bericht naar buiten over een gehandicapte Syrische vluchteling lees
11-12-2017, Bron: SP-Amstelveen

D66 maakt grote zorgen over aantal auto-inbraken in Amstelveen
D66-Amstelveen heeft grote zorgen over het forse aantal auto-inbraken in Amstelveen de afgelopen tijd. Diverse lokale media en inwoners hebben de afgelopen weken bericht over diefstallen uit, of van voertuigen lees
11-12-2017, Bron: D66-Amstelveen

VVD wil veiliger Amstelveen met AED-burgerharthulp
In Amstelveen zijn gelukkig voldoende Automatische Externe Defibrillators (AED) beschikbaar bij bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties, maar deze zijn s' avonds na 18.00 uur en in het weekend meestal niet meer bereikbaar lees
10-12-2017, Bron: VVD-Amstelveen

ChristenUnie wil de parkeeroverlast in Amstelveen Noord aanpakken
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 december 2017 een motie indienen om de parkeeroverlast in Amstelveen Noord aan te pakken lees
07-12-2017, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil Airbnb-beleid met draagvlak in de samenleving
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 december 2013 bij de behandeling van het voorstel over Airbnb een motie indienen lees
06-12-2017, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Definitieve kandidatenlijst van BBA voor maart 2018
Precies evenveel vrouwen als mannen en veel nieuwe gezichten. Dat zijn de meest opvallende zaken van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2018 van Burgerbelangen Amstelveen lees
05-12-2017, Bron: BBA

VVD-Amstelveen wil de overlast van Airbnb terugdringen
Het verhuren van woonhuizen aan toeristen via sites als Airbnb is de laatste jaren flink toegenomen en daarmee ook de overlast. Met een meldplicht en maximaal 30 dagen per jaar wil Amstelveen deze overlast beperken lees
04-12-2017, Bron: VVD-Amstelveen

Open ledenvergadering van de ChristenUnie-Amstelveen in De Bolder
De afdeling ChristenUnie-Amstelveen houdt op 12 december 2017 een ledenvergadering in het wijkcentrum De Bolder, Groenhof 40 1186 XE Amstelveen. Het is een open ledenvergadering lees
03-12-2017, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen eist snel duidelijkheid over spelregels woningverhuur
D66 Amstelveen wil, dat inwoners (een deel van) hun woning zo snel mogelijk kunnen verhuren. Op dit moment is tijdelijke verhuur van een kamer, of woning in Amstelveen via Airbnb niet toegestaan lees
30-11-2017, Bron: D66-Amstelveen

Het succes van de Nederlandse luchtvaart is een probleem
Harry van den Bergh raadslid van PvdA-Amstelveen publiceerde een artikel op de website van de gemeente Amstelveen met de titel Amstelveners, let op de luchtvaart lees
29-11-2017, Bron: Harry van den Bergh

Terechte onrust in Amstelveen over OV per december 2017
Op maandag 22 mei 2017 organiseerden Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam een info avond over het Vervoerplan 2018. Grote ontevredenheid werd die avond verwoord lees
28-11-2017, Bron: VVD- D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil veranderingen in Amstelveen
GroenLinks heeft afgelopen weekend op de ledenvergadering gekozen voor verandering in Amstelveen. De partij heeft met het nieuwe programma voor de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijke keuze gemaakt voor een betrokken samenleving lees
27-11-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Kieslijst VVD-Amstelveen voor 2018 is unaniem vastgesteld
De leden van de VVD in Amstelveen hebben woensdagavond de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) unaniem vastgesteld lees
26-11-2017, Bron: VVD-Amstelveen

Jeroen Brandes is opnieuw lijsttrekker van PvdA-Amstelveen
De ledenvergadering van de PvdA-Amstelveen heeft dinsdag 21 november 2017 het verkiezingsprogramma en de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. Jeroen Brandes, de huidig wethouder, is opnieuw tot lijsttrekker gekozen lees
24-11-2017, Bron: PvdA-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil een hoopvolle toekomst voor Amstelveen
Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de ChristenUnie-Amstelveen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn bekend. De kandidatenlijst wordt aangevoerd door het huidige gemeenteraadslid Bert de Pijper lees
22-11-2017, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Raadsleden van CDA-Amstelveen op de koffie bij De Luwte
Raadsleden van CDA-Amstelveen gingen vrijdagmorgen 17 november 2017 op de koffie bij bewoners en personeel van verzorgingshuis De Luwte. Enkele enthousiaste bakkers van de fractie en de plaatselijke afdeling zorgden voor zelfgebakken cake lees
21-11-2017, Bron: CDA-Amstelveen

SP-Amstelveen presenteert het verkiezingsprogramma van 2018
Op 15 november 2017 heeft de SP-Amstelveen op zijn ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld. Daarnaast is de kandidatenlijst onveranderd goedgekeurd lees
20-11-2017, Bron: SP-Amstelveen

Nieuwe werkwijze Jeugdhulp 2018 heeft meer keuzevrijheid
Op 8 november 2017 heeft de gemeenteraad van Amstelveen de Verordening Jeugdhulp 2018 vastgesteld lees
13-11-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen willen kwijtschelding van leges voor duurzaam bouwplan
Op initiatief van de fracties van D66- en VVD-Amstelveen is de gemeenteraad van Amstelveen op woensdag 8 november 2017 akkoord gegaan met een reservering van 300.000 euro voor het gedeeltelijk kwijtschelden van bouwleges voor duurzame bouwplannen lees
13-11-2017, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

Presentatie VVD-Amstelveen verkiezingsprogramma 2018-2022
Op vrijdagmiddag 10 november 2017 presenteerde Herbert Raat wethouder en lijsttrekker van VVD-Amstelveen in een zaal van het restaurant WineKitchen at Sea het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de partij lees
11-11-2017, Bron: VVD-Amstelveen/Amstelveenweb

Act!ef voor Amstelveen
Initiatiefnemer en lijsttrekker Tim Lechner (voorheen VVD-OCA) heeft samen met Michel Becker (voorheen D66-VVD), per 1 november 2017 de sociaal liberale partij 'ACT!EF VOOR AMSTELVEEN' opgericht lees
11-11-2017, Bron: Act!ef voor Amstelveen

CDA-Amstelveen kiest Pier Rienks als lijsttrekker
De leden van CDA- Amstelveen hebben Pier Rienks gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 lees
10-11-2017, Bron: CDA-Amstelveen

Peter Bot wordt lijsttrekker van Burgerbelangen Amstelveen in 2018
Peter Bot wordt de lijsttrekker voor Burgerbelangen Amstelveen (bbA) voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lees
09-11-2017, Bron: BBA

D66- en VVD-Amstelveen willen geen toneel voor politieacties op het Stadsplein
De fracties van D66- en de VVD-Amstelveen zijn verbaasd, dat er weer gekozen is voor het Stadsplein Amstelveen als uitvalsbasis voor een grootschalige verkeerscontrole door de politie op donderdag 2 november 2017 lees
08-11-2017, Bron: D66- / VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen presenteert concept-kandidatenlijst van verkiezingen 2018
Op woensdag 15 november 2017 houdt de SP-Amstelveen zijn ledenvergadering. Op deze vergadering wordt de kandidatenlijst vastgesteld. Al eerder maakte de SP de beoogd lijsttrekker, Patrick Adriaans, bekend lees
07-11-2017, Bron: SP-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil het Eneco Duurzaam Dividend Fonds instellen
Het CDA-Amstelveen wil, dat het dividend van energiebedrijf Eneco wordt ingezet om de gemeente in versneld tempo duurzamer te maken lees
06-11-2017, Bron: CDA-Amstelveen

D66 en BBA willen klimaatneutraal vastgoed in Amstelveen
De fracties van D66-Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen in de gemeenteraad van willen al het gemeentelijk vastgoed op termijn van in ieder geval een energielabel A voorzien lees
05-11-2017, Bron: D66-Amstelveen/Burgerbelangen Amstelveen

Herbert Raat is de lijsttrekker van VVD-Amstelveen in 2018
Gisteravond 30 oktober 2017 is tijdens de ledenvergadering van de VVD Amstelveen e.o. wethouder Herbert Raat van de VVD unaniem benoemd tot lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lees
31-10-2017, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen kiest voor kwaliteit en vernieuwing in 2018
Met trots presenteert GroenLinks-Amstelveen haar concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De lijst is een mooie mix van ervaring en talentvolle nieuwkomers lees
30-10-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

In gesprek met de GroenLinks-Amstelveen fractie
De fractie van GroenLinks-Amstelveen vindt het tijd voor een goed gesprek. En dat voeren we graag met jou, iedere eerste donderdag van de maand in P60 lees
28-10-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Portefeuilleverdeling van het kabinet Rutte III
Formateur Mark Rutte en de fractievoorzitters Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben vrijdagavond 20 oktober 2017 de departementale indeling en benaming besproken lees
20-10-2017, Bron: Rijksoverheid

Benoemingswijze burgemeester uit de Grondwet?
In de Grondwet ligt sinds 1848 vast, dat de burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Anno 2017 gebeurt dat nog steeds, al is de procedure voor de benoeming van burgemeesters in de loop van de tijd wel aangepast lees
18-10-2017, Bron: Provincie NH/Johan Remkes

ChristenUnie-Amstelveen pleit voor een Amstelveense versie van Wmo
De ChristenUnie-Amstelveen zal in de komende vergadering van de commissie Burgers en Samenleving van 18 oktober 2017 een voorstel doen om een Amstelveens systeem van eigen bijdragen Wmo in te voeren lees
16-10-2017, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Lange kandidatenlijst D66-Amstelveen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
D66-Amstelveen gaat de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in met een mooie en evenwichtige kandidatenlijst lees
16-10-2017, Bron: D66-Amstelveen

Jeroen Brandes is de lijsttrekker van PvdA-Amstelveen in 2018
Het bestuur van de PvdA-Amstelveen stelt opnieuw Jeroen Brandes voor als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 lees
09-10-2017, Bron: PvdA-Amstelveen

Afscheidsreceptie van Linda Roos de oprichter van BBA
Uit waardering voor het werk van Linda Roos ten behoeve van de Amstelveense zaak boden de leden en oud-leden van Burgerbelangen Amstelveen haar een afscheidsreceptie aan lees
02-10-2017, Bron: Amstelveenweb/BBA

D66-Amstelveen bezorgd om lerarentekort door weinig betaalbare woonruimte
De fractie van D66-Amstelveen vreest, dat het lerarentekort in Amstelveen de komende jaren gaat oplopen, doordat betaalbare woonruimte steeds schaarser wordt lees
30-09-2017, Bron: D66-Amstelveen

Jaap Prent is het nieuwe raadslid van BBA
Met het vertrek van raadslid Linda Roos uit de gemeenteraad van Amstelveen is er een vacature ontstaan binnen de fractie van BBA. Jaap Prent kwam in aanmerking om de vacature bij de partij in te vullen lees
28-09-2017, Bron: Gemeente Amstelveen/BBA

Op 29 september 2017 is de afscheidsreceptie van Linda Roos
Woensdagavond 27 september 2017 neemt de gemeenteraad afscheid van Linda Roos als raadslid. Op vrijdag 29 september 2017 bieden leden en oud-leden van bbA haar een afscheidsreceptie aan in Museum Jan van der Togt lees
24-09-2017, Bron: BBA

Patrick Adriaans kandidaat fractievoorzitter van SP-Amstelveen
Het bestuur van de SP-Amstelveen draagt raadslid Patrick Adriaans voor als lijsttrekker voor de raadsverkiezingen van maart 2018. Huidig fractievoorzitter en voormalig lijsttrekker Joep van Erp heeft aangegeven wat rustiger vaarwater op te willen zoeken lees
24-09-2017, Bron: SP-Amstelveen

De VVD-Amstelveen fractie bezocht Schaatsvereniging De Poelster
De VVD fractie in Amstelveen bracht op maandag 11 september 2017 een bezoek aan de Schaatsvereniging De Poelster lees
18-09-2017, Bron: VVD-Amstelveen

SP-Amstelveen vraagt aandacht voor de integratie van statushouders
Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen: 'Integratie gaat niet vanzelf. Je kunt je hoofd wel in het zand steken, maar je moet als gemeente beleid maken' lees
17-09-2017, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen is blij met de digitale pinbus voor goede doelen
De Amstelveense fractie van de VVD is enthousiast over de mogelijkheid om tegenwoordig ook met pin te kunnen doneren aan een collectant lees
09-09-2017, Bron: VVD-Amstelveen

Bijeenkomst GroenLinks-Amstelveen over het Basisinkomen
Op woensdagavond 20 september 2017 organiseert GroenLinks-Amstelveen wederom een bijeenkomst over het Basisinkomen, deze keer in P60. Het onderwerp Basisinkomen is de laatste tijd haast niet meer uit de publiciteit weg te denken lees
09-09-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Linda Roos bij haar afscheid: 'We gaan goed met elkaar om'
Op woensdag 27 september 2017 neemt Burgerbelangen Amstelveen raadslid Linda Roos na bijna 24 jaar afscheid van de gemeenteraad. Zij is het langst zittende raadslid lees
02-09-2017, Bron: BBA

BBA wil meer bescherming van monumenten in Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil van het gemeentebestuur van Amstelveen weten, waarom het is misgegaan bij de renovatiewerkzaamheden aan de z.g. Witte School in de Savornin Lohmanlaan lees
30-08-2017, Bron: BBA

SP-Amstelveen pleit voor diversiteit in de woonwijken van Amstelveen
Leefbaarheid van de wijk Groenelaan holt achteruit. Deze zomer heeft de SP-Amstelveen met een groep actieve leden de wijk Groenelaan bezocht. Ook de raadsleden Patrick Adriaans en Marina Casadei hebben veel gesprekken gevoerd met bewoners van deze wijk lees
20-08-2017, Bron: SP-Amstelveen

D66-Amstelveen is kritisch over bouwplannen rond 't Jagershuis
D66-Amstelveen is kritisch over de voorgenomen sloop van het gebouw van het voormalig restaurant 't Jagershuis aan de Amstelzijde 4 en de bouw van 7 woningen op de locatie lees
07-08-2017, Bron: D66-Amstelveen

Jaap Prent neemt de plaats van Linda Roos over bij BBA
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft Jaap Prent bereid gevonden om in de gemeenteraad de plaats van Linda Roos over te nemen. Zoals bekend, heeft Linda Roos laten weten, dat zij zich per 27 september 2017 terugtrekt uit de gemeenteraad lees
02-08-2017, Bron: BBA

GroenLinks-Amstelveen is blij met de meer aandacht voor klimaatadaptatie
GroenLinks-Amstelveen is blij, dat de gemeente meer aandacht gaat geven aan klimaatadaptatie. De gemeenteraad heeft een motie daarvoor afgelopen woensdag 19 juli 2017 unaniem aangenomen lees
24-07-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen is blij, dat de positie van de mantelzorgers wordt versterkt
De gemeenteraad van Amstelveen ging woensdag 19 juli 2017 in meerderheid akkoord met een motie van het CDA om mantelzorgers standaard voor het keukentafelgesprek uit te nodigen lees
22-07-2017, Bron: CDA-Amstelveen

Amstelveen moet waken voor privacy in de Smart City
Het is goed, dat Amstelveen op weg is om een Smart City te worden, maar daarbij moet te allen tijde gewaakt worden voor de privacy van burgers lees
22-07-2017, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen wil betere inzet om de duurzaamheidsambities te bereiken
De fractie van D66-Amstelveen heeft afgelopen woensdag 19 juli 2017 tijdens de raadsvergadering van Amstelveen gepleit voor meer geld en inzet om de duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen te halen lees
20-07-2017, Bron: D66-Amstelveen

Toespraak van Kees Noomen (VVD) over de Kadernota 2018
Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen heeft deze toespraak uitgesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering op woensdagmiddag 19 juli 2017 lees
19-07-2017, Bron: Kees Noomen

Linda Roos stopt na 23 jaar als raadslid van Burgerbelangen Amstelveen
Na 23 jaar neemt Linda Roos afscheid van de politiek. Zij heeft dit aan het college van B en W en aan haar fractie gemeld. 27 september 2017 wordt haar laatste raadsvergadering lees
19-07-2017, Bron: BBA

Bijdrage van de ChristenUnie-Amstelveen bij de behandeling van de Kadernota 2018
Vandaag kijken we in deze Kadernota terug op gisteren, we bespreken 'het vandaag' en we kijken vooruit naar de toekomst. Hoe zien we de staat van Amstelveen voor 2018 en de verdere toekomst? lees
19-07-2017, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Politieke partijen willen een stadspark in Amstelveen Zuid
VVD-Amstelveen en coalitiepartners BBA, D66, PvdA dienen samen met GroenLinks en de ChristenUnie in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 19 juli 2017 een motie in om de mogelijkheid tot het realiseren van een stadspark in De Scheg lees
19-07-2017, Bron: VVD, BBA, D66 en PvdA-Amstelveen

BBA en PvdA willen kunstbeoefening door Amstelveense ouderen
Burgerbelangen Amstelveen en PvdA-Amstelveen willen, dat Amstelveen een proefproject start om na te gaan hoe in Amstelveen de beoefening van Kunst door ouderen van invloed is op hun maatschappelijke participatie lees
17-07-2017, Bron: BBA/PvdA-Amstelveen

Een kadernota met de SP in Amstelveen? Dat kan!
De SP-Amstelveen heeft de afgelopen jaren vaak gesproken met mensen die geen beroep doen op de WMO, hoewel zij daar wel recht op hebben lees
16-07-2017, Bron: SP-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil stadsgesprek als burgerinspraak
Burgerbelangen Amstelveen wil, dat de gemeente, in aansluiting op de campagne 'Mensen maken Amstelveen', een nieuwe vorm van burgerinspraak probeert, namelijk een stadsgesprek lees
14-07-2017, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen vraagt om meer investeringen in verouderde Amstelveense wijken
De ChristenUnie-Amstelveen zal bij de behandeling van de Kadernota 2018 in de gemeenteraadsvergadering van 19 juli 2017 een amendement 'Sparen vooraf voor het behoud van de Amstelveense maat' indienen lees
13-07-2017, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Amstelveen helpt haar inwoners vooruit bij het huishouden, of bijstand
'Amstelveen laat burgers vallen als een baksteen', volgens SP-Amstelveen raadslid Marina Casadei in Het Parool van zaterdag 8 juli 2017. Volgens haar is het kommer en kwel bij de uitvoering van het WMO-loket. Het tegendeel is het geval lees
12-07-2017, Bron: Herbert Raat

Amstelveense raadsleden voor het betere openbaar vervoer
Het Vervoerplan 2018 moet veel meer rechtdoen aan Amstelveense behoefte! De Amstelveense gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het voorgestelde Vervoerplan 2018, dat vorige maand aan de gemeenteraad en inwoners gepresenteerd werd lees
12-07-2017, Bron: VVD, GroenLinks, BBA, D66, PvdA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil de Bovenkerkerpolder als stiltegebied behouden
In de commissievergadering van 4 juli 2017 heeft GroenLinks-Amstelveen vragen gesteld over de Bovenkerkerpolder. De provincie heeft aangegeven deze polder uit de lijst van stiltegebieden te willen schrappen lees
10-07-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Politiek wil meer WhatsApp Buurtpreventie in Amstelveen
D66- en VVD-Amstelveen roepen het college van B en W op om meer te investeren in WhatsApp buurtpreventie. Dit digitale veiligheidsinitiatief helpt de politie om Amstelveen veiliger te maken door oplettende inwoners met elkaar in contact te brengen lees
07-07-2017, Bron: D66- VVD-Amstelveen

Ouderen Combinatie Amstelveen wordt AmstelveenPlus
Ouderen Combinatie Amstelveen treft voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De leden van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) hebben onlangs besloten om het beleid van de partij te verbreden lees
06-07-2017, Bron: Ouderen Combinatie Amstelveen

Herbert Raat wordt kandidaat van VVD in de volgende raadsperiode
Herbert Raat: 'Vandaag heb ik aan het bestuur van de VVD-Amstelveen laten weten, dat ik mij kandidaat stel voor een volgende raadsperiode. Het is aan hen en de leden om daarover te beslissen' lees
05-07-2017, Bron: Herbert Raat

De Amstelveense politiek is niet tevreden met het Vervoerplan 2018
De Amstelveense gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het voorgestelde Vervoerplan 2018, dat vorige maand aan de raad en inwoners gepresenteerd werd. Het lijkt erop, dat dit plan alleen Connexxion dient en daardoor de menselijke maat mist lees
26-06-2017, Bron: D66-VVD-GL-BBA-PvdA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil een extra kinderboerderij in Noorder-Legmeerpolder
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 juni 2017 heeft GroenLinks-Amstelveen aangegeven, dat er ruimte moet blijven in de Noorder Legmeer polder voor een nieuwe kinderboerderij, of een pluktuin lees
26-06-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen organiseert meedenkavond in Orion
CDA Amstelveen nodigt inwoners van de gemeente en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit om actief mee te denken over het nieuwe verkiezingsprogramma 2018-2022 lees
17-06-2017, Bron: CDA-Amstelveen

Gemeenteraadsleden over de toename van Airbnb in Amstelveen
Gemeenteraadsleden Floor Gordon (D66), Paul Feenstra (VVD) en Inza Gast (VVD) bezochten dinsdag 13 juni 2017 samen met ambtenaren een aantal Airbnb locaties in Amstelveen lees
15-06-2017, Bron: VVD-D66-Amstelveen

SP-Amstelveen organiseert avond over Vrijwilligerswerk
Op donderdag 22 juni 2017 organiseert de SP afdeling Amstelveen een avond rondom het thema vrijwilligerswerk lees
12-06-2017, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen Groen Lintje 2017
De fractie van GroenLinks-Amstelveen roept Amstelveners op nominaties in te dienen voor een Groen Lintje. Het Groene Lintje is een jaarlijkse prijs die GroenLinks uitreikt aan personen, of instellingen die zich inzetten voor groene initiatieven in Amstelv lees
11-06-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen vragen over de inburgering van de statushouders
De SP-Amstelveen heeft enkele vragen met betrekking tot de inburgering van statushouders. Als SP vinden wij het belangrijk, dat deze vluchtelingen goed inburgeren en de Nederlandse taal goed te leren lees
07-06-2017, Bron: SP-Amstelveen

Maaike Veeningen is de lijsttrekker van D66-Amstelveen
De leden van D66-Amstelveen hebben Maaike Veeningen (36) opnieuw tot lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Momenteel is Veeningen wethouder in Amstelveen en is onder meer verantwoordelijk voor de voor D66 belangrijke dossiers lees
06-06-2017, Bron: D66-Amstelveen

Haring en korenwijn
Binnenkort is het weer zover, op woensdag 14 juni 2017 arriveert de nieuwe haring. Ook bij onze wereldberoemde visboer de Volendammer Visspecialist Henry Schilder aan de Van der Hooplaan lees
03-06-2017, Bron: Herbert Raat

De Zwarte Pietendiscussie is een bliksemafleider
Vorige week werd bekend, dat het Sinterklaascomité geen intocht meer wil organiseren in Amstelveen vanwege de Zwarte Pietendiscussie lees
23-05-2017, Bron: Herbert Raat

De economische groei in Nederland op hoogste niveau sinds de crisis
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de economie zelfs met 3,4% lees
18-05-2017, Bron: Rijksoverheid

GroenLinks wil meer resultaten Duurzaamheid en ICT bij de gemeente Amstelveen
GroenLinks-Amstelveen heeft in de Raadsvergadering op 10 mei 2017 het college aangesproken op het gebrek aan resultaat bij de programma's Duurzaamheid en Digitaal Werken lees
15-05-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil zorg voor kennis en hulpmiddelen bij calamiteiten
CDA-Amstelveen vindt het wenselijk, dat hulpverleners worden getraind in het herkennen en stelpen van ernstige bloedingen. Dat is nu niet altijd het geval. Ook moet gestimuleerd worden, dat hulpmiddelen beschikbaar komen op plekken, waar die nodig zijn lees
11-05-2017, Bron: CDA-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen heeft een nieuw burgerraadslid
Woensdagavond 10 mei 2017 tijdens de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen is Daniëlle de Kluijver beëdigd als burgerraadslid voor Burgerbelangen Amstelveen lees
11-05-2017, Bron: BBA

SP-Amstelveen: Afbraak van de Volksuniversiteit Amstelland
Na de sluitingen van de bibliotheken in Bankrashof en Middenhoven en gedwongen ontslagen van bibliotheekpersoneel lijkt nu de Volksuniversiteit Amstelland aan de beurt. Vorig jaar trok een van de docenten van de Volksuniversiteit aan de alarmbel lees
08-05-2017, Bron: SP-Amstelveen

Filosoferen over globalisering en groene politiek in Uilenstede
Op woensdagavond 17 mei 2017 organiseert de fractie van GroenLinks-Amstelveen voor de tweede keer een filosofische avond. De avond wordt ingeleid door Hein van Dongen, filosoof en docent aan verschillende onderwijsinstellingen lees
04-05-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over het Amstelveens Sportbedrijf
De fractie van het CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij het Sportbedrijf. Met het opstappen van twee leden van de Raad van Toezicht is een bestuurlijke crisis ontstaan naast de al bestaande personele onrust lees
24-04-2017, Bron: CDA-Amstelveen

VVD-Amstelveen en BBA willen snelle overdracht tennispark Startbaan
VVD-Amstelveen en BurgerBelangen Amstelveen (BBA) willen, dat de gemeente uiterlijk per 1 oktober 2017 de exploitatie en het beheer van het Tennispark Startbaan overdraagt aan de vereniging LTC Startbaan lees
17-04-2017, Bron: VVD-Amstelveen/BBA

Praat met de Raad in Keizer Karelpark op 6 april 2017
Onder de titel Praat met de Raad organiseert Burgerbelangen Amstelveen (BBA) een werkbezoek van de gemeenteraad aan de Keizer Karelparkbuurt op donderdag 6 april 2017 lees
29-03-2017, Bron: BBA

Burgerbelangen Amstelveen verwijt Amsterdam gebrek aan informatie
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt, dat Amsterdam in gebreke is gebleven bij het informeren van de Amstelveners over de werkzaamheden aan en het afsluiten van de Nieuwe Kalfjeslaan, de weg die rondom de hockeyvelden loopt en naar de manege gaat lees
27-03-2017, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is ontevreden over de ICT aanpak van de gemeente
Het Amstelveense college van B en W heeft laten weten, dat er grote problemen zijn bij het programma Digitaal Werken. Dit ICT programma is twee jaar geleden gestart om snel een aantal grote stappen te zetten lees
27-03-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Jacqueline Solleveld is de nieuw burgerlid van BBA
De fractie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is uitgebreid met een nieuw burgerlid. Daartoe werd woensdag 22 maart 2017 tijdens de raadsvergadering Jacqueline Solleveld - Olthof beëdigd lees
24-03-2017, Bron: BBA

VVD-Amstelveen wil lagere afvalstoffenheffing vanaf 2018
VVD-Amstelveen wil, dat Amstelveners direct worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing als zij in de toekomst beter afval gaan scheiden door een nieuwe inzamelmethode in Amstelveen lees
23-03-2017, Bron: VVD-Amstelveen

Het College van Amstelveen geeft niet tijdig antwoord over Groenhof
Vorige week (11-2017) stelde de SP-Amstelveen vragen over de uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof en vooral welke rol de gemeente had in het overleg met de omwonenden lees
21-03-2017, Bron: SP-Amstelveen

PvdA-Amstelveen reactie op de Tweede Kamerverkiezingen van 2017
Allereerst feliciteren wij D66 en Groen Links met hun verkiezingsoverwinning. Afgezet tegen de verkiezingen van 4 jaar geleden, zijn zij enorm gestegen in absolute kiezers en hebben zij hun achterban goed weten te overtuigen en weten te mobiliseren lees
21-03-2017, Bron: Jeroen Brandes

Minister Edith Schippers begon de nieuwe kabinetsformatie te verkennen
Minister Edith Schippers (VVD) is op maandag 20 maart 2017 begonnen aan haar werk als verkenner voor de kabinetsformatie. Alle lijsttrekkers komen vandaag bij haar langs lees
20-03-2017, Bron: Rijksoverheid

CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over de situatie bij Nieuw Vredeveld
CDA-Amstelveen maakt zich evenals wethouder Herbert Raat ernstige zorgen over de situatie bij zorginstelling Nieuw Vredeveld van Stichting Brentano lees
16-03-2017, Bron: CDA-Amstelveen

Cijfers voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Amstelveen
Op woensdag 15 maart 2017 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De voorlopige uitslagen voor Amstelveen zijn bekend lees
16-03-2017, Bron: Gemeente Amstelveen

D66-taartjes voor Brede School Omnibus in Amstelveen
De Amstelveense afdeling van D66 heeft afgelopen woensdag 8 maart 2017 'Brede School Omnibus' aan Pandora 8 verrast met een onverwachts bezoek ter ere van hun recente prestaties bij de onderwijsinspectie lees
15-03-2017, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen over de lokale ontwikkelingen woningmarkt
GroenLinks Amstelveen stelt schriftelijke vragen aan B en W over lokale ontwikkelingen in de woningmarkt. De afgelopen weken is er in het nieuws aandacht geweest voor de snelle stijging van de huren van vrije sector huurwoningen lees
13-03-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Omwonenden Winkelcentrum Groenhof krijgen geen steun van de gemeente
De uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof blijft de gemoederen bezighouden. Bewoners hebben inmiddels bezwaarschriften ingediend en geven aan zich onvoldoende gesteund te voelen door de gemeente Amstelveen lees
12-03-2017, Bron: SP-Amstelveen

Lezing 'Idealisme is het nieuwe realisme' in Muziek- en Dansschool Amstelveen
Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en kandidaat-Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren toeren door het land met hun lezing 'Idealisme is het nieuwe realisme' lees
07-03-2017, Bron: Partij voor de Dieren

Levendige avond met Michel Rog (CDA) op Uilenstede
'Door het leenstelsel verliezen we duizenden jongeren voor het hoger onderwijs.' Zo opende Michel Rog CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer, afgelopen woensdag 1 maart 2017 een discussieavond over onderwijs lees
06-03-2017, Bron: CDA-Amstelveen

Campagnebus van D66 was in Amstelveen
Afgelopen zaterdag 4 maart 2017 stopte de landelijke campagnebus van D66 op het Stadshart Amstelveen. De landelijke partij was in Amstelveen met haar bustour om campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen lees
06-03-2017, Bron: D66-Amstelveen

De dienstverlening van het Amstelveenloket is ondermaats!
De afgelopen maanden is de SP-Amstelveen meerdere keren benaderd door Amstelveners die boos zijn op de gemeente. Ze voelen zich niet serieus genomen lees
05-03-2017, Bron: SP-Amstelveen

De politieke partijen willen investeren in de ouderenzorg
Politieke partijen, van links tot rechts, gaan investeren in de ouderenzorg. Dit is de uitkomst van het verkiezingsdebat over de ouderenzorg, dat FNV Zorg en Welzijn 4 maart 2017 organiseerde in Utrecht lees
05-03-2017, Bron: FNV

De SP flyert tijdens de vrijdagmarkt in het Stadhart Amstelveen
Op vrijdag 3 maart 2017 waren wij op de weekmarkt op het Stadsplein Amstelveen en ontdekten, dat Eric Smaling, Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij en Patrick Adriaans gemeenteraadslid van SP-Amstelveen aan het flyeren waren lees
03-03-2017, Bron: Amstelveenweb/SP

Verkiezingsspecial door ProDemos in bibliotheek Amstelveen
Heb jij iets beters te doen dan je met politiek bezig te houden? Laat je in de stemming brengen door de mensen van ProDemos lees
25-02-2017, Bron: Bibliotheek Amstelland

Tweede Kamer verkiezingsdebat op Uilenstede 13 maart 2017
Samen met VVD, D66, GroenLinks en de PvdA organiseert de Vereniging Bewoners Uilenstede op maandag 13 maart 2017 een verkiezingsdebat in Il Caffè op Uilenstede lees
20-02-2017, Bron: Axel Boomgaars

De campagne 'Elke stem telt' is gestart
Nederlanders zijn blij, dat ze in een democratie leven, maar toch brengen veel stemgerechtigden geen stem uit bij de verkiezingen lees
20-02-2017, Bron: Rijksoverheid

Michel Rog (CDA) verdedigt op Uilenstede de herinvoering basisbeurs
CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog gaat op woensdag 1 maart 2017 in debat op studentencampus Uilenstede in Amstelveen. Het onderwerp is onderwijs en studiefinanciering lees
18-02-2017, Bron: CDA-Amstelveen

Forse verschillen in verkiezingsprogramma's van de politieke partijen
Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde vandaag de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot lees
16-02-2017, Bron: CPB

Nieuwe partij 'Lokaal in de Kamer' start afdeling Amstelveen
Op 15 maart 2017 doet Lokaal in de Kamer (lijst 24) mee aan de landelijke verkiezingen. De nieuwe politieke groepering - een samenwerkingsverband van lokale en provinciale politici - start tevens afdelingen in alle 388 gemeenten in Nederland lees
16-02-2017, Bron: Ralf M.M. Stultiëns

De vrijwilligers van De Schakel kregen VVD-taart
Op zaterdag 11 februari 2017 heeft mevrouw Petra Kirch-Voors, VVD Statenlid in aanwezigheid van wethouder Herbert Raat en burgerraadslid Bas Zwart taarten uitgedeeld aan de vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van De Schakel lees
11-02-2017, Bron: VVD-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen nam afscheid van Jaap Prent
BBA heeft afscheid genomen van Jaap Prent (1937), burgerlid van de lokale partij. Jaap Prent was gedurende 15 jaar het gezicht van Burgerbelangen Amstelveen naar de burgers toe. Geen vergadering van welk wijkplatform dan ook sloeg hij over lees
08-02-2017, Bron: BBA

D66-Amstelveen wil directe busverbinding met CS Amsterdam behouden
De Amstelveense coalitiepartij D66 heeft zorgen over het verdwijnen van de directe busverbindingen met Amsterdam CS lees
08-02-2017, Bron: D66-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil geen kind laten opgroeien in armoede
Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen, doordat er niet voldoende geld in het gezin is lees
08-02-2017, Bron: PvdA-Amstelveen

Uitslag rondvraag van SP-Amstelveen inzake winkeluitbreiding Groenhof
Uitslag enquête SP-Amstelveen gehouden op 1 februari 2017 inzake winkeluitbreiding Groenhof lees
06-02-2017, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil meer geld voor Groengebied Amstelland
In december 2016 heeft het Groengebied Amstelland besloten om het beheer van de groengebieden sterk te versoberen. Er is sinds het bestaan van de recreatieschappen door gemeenten op bezuinigd lees
30-01-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen in gesprek met de bewoners van Groenhof
Het winkelcentrum Groenhof wil uitbreiden, daarvoor wil de gemeente grond verkopen aan de eigenaar. De bewoners zijn niet onverdeeld gelukkig met de ontwikkelingen lees
30-01-2017, Bron: SP-Amstelveen

VVD Koffiekar op het Praamplein in Aalsmeer
Op woensdag 25 januari 2017, van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur kan iedereen een 'Bakkie komen doen' op het Praamplein bij de Koffiekar die daar door de VVD-Amstelveen wordt neergezet lees
17-01-2017, Bron: VVD-Aalsmeer

Volgens GroenLinks-Amstelveen de inzet van Schiphol is onvoldoende
Vorige week (2-2017) was Schiphol in het nieuws, omdat al dit jaar het maximum aantal vluchten, dat is afgesproken met de omgeving, overschreden zal worden. Verder blijkt, dat Schiphol zich niet houdt aan de afspraken lees
16-01-2017, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Politieke partij VoorNederland is ook in Amstelveen actief
Politieke partij VoorNederland zoekt vrijwilligers en leden in Amstelveen lees
27-12-2016, Bron: Chris G. de Veth

GroenLinks-Amstelveen is tegen verbreding van de Bovenkerkerweg
GroenLinks-Amstelveen heeft woensdag 14 december 2016 tegen verbreding van de Bovenkerkerweg tussen de Dr. Willem Dreesweg en de Burgemeester Wiegelweg gestemd. Het college vroeg om een budget voor een vervolgstudie naar verbreding van deze weg lees
19-12-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA is blij de met de digitale dienstverlening via Mijn Overheid
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) krijgt zijn zin. Al heel lang dringt de partij er bij het College van B en W op aan om bij digitale communicatie met de inwoners gebruik te maken van de berichtenbox Mijn Overheid lees
12-12-2016, Bron: BBA

GroenLinks-Amstelveen wil onderzoek naar plannen rijksweg A9
GroenLinks-Amstelveen wil, dat het college van B en W onderzoek blijft doen naar mogelijke verbeteringen van de plannen voor de verbreding van de rijksweg A9 lees
12-12-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen wil kleine ondernemers beschermen
Met de komst van vijf Bedrijven Investeringszones (BIZ) in diverse winkelcentra in Amstelveen wil het college bereiken, dat winkeliers en vastgoedeigenaars gaan samenwerken op gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische verbe lees
11-12-2016, Bron: SP-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil een verkeersvriendelijke Bovenkerkerweg
In de komende gementeraadsvergadering op 14 december 2016 zal de verkeersdoorstroming c.q. -afwikkeling tussen de N201 en de A9 aan de orde zijn lees
10-12-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66 wil ruimere openingstijden in Winter Village Amstelveen
De fractie van D66-Amstelven heeft bij de commissievergadering van 1 december 2016 het college van B en W opgeroepen om verruiming van de openingstijden van de Kerstmarkt lees
05-12-2016, Bron: D66-Amstelven

GroenLinks-Amstelveen vraagt verlaging eigen bijdrage huishoudelijke hulp
Ook in Amstelveen wijzen veel mensen met lage middeninkomens Hulp in de Huishouding af vanwege de te hoge eigen bijdrage. GroenLinks-Amstelveen wil, dat deze bijdrage wordt verlaagd lees
04-12-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VNG-voorzitter Jan van Zanen over de verkiezingen in 2017
Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Utrecht sprak tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG op 30 november 2016 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein lees
02-12-2016, Bron: VNG

Politieke partijen in Amstelveen ongerust over de komende bouwprojecten
In een onlangs gehouden gesprek met verschillende horeca eigenaren in het Stadshart Amstelveen, waar de fractievoorzitters van het CDA, OCA, SP en Groen Links bij aanwezig waren, hebben zij hun ongerustheid uitgesproken lees
30-11-2016, Bron: Ouderen Combinatie Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen tegen optreden satanische metalband in P60
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W over het geplande optreden van de satanische metalband Carach Angren op de avond van 24 december 2016 Kerstavond in P60 lees
30-11-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen over de onveilige verkeerssituatie bij McDonald's
De fractie van D66-Amstelveen heeft het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over het ontstaan van de onveilige verkeerssituatie bij de nieuwe vestiging van McDonald?s aan de Zijdelweg nabij de N201 lees
28-11-2016, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen bestaat sinds 1946
Claudio Mancinelli voorzitter van VVD-Amstelveen heette alle aanwezigen hartelijk welkom op 24 november 2016 tijdens het jubileumfeest in Brasserie Paardenburg van de lokale VVD en ook de leden van VVD-Ouder-Amstel, die tegenwoordig samenwerken lees
26-11-2016, Bron: Johan Th. Bos/ Amstelveenweb

Burgerbelangen Amstelveen wil inzicht in de waterschapsbelasting
Burgerbelangen Amstelveen vindt, dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de waterschapsbelasting die de Amstelveners moeten afdragen aan de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht worden besteed lees
21-11-2016, Bron: BBA

Mogelijkheid om te parkeren ter hoogte van de N201
Maria Vlaar, burgerlid voor de CU-Amstelveen in de commissie RWN, vroeg het college in overweging te nemen, om vlakbij de naar Uithoorn door te trekken tramverbinding een P&R te realiseren ter hoogte van de N201 lees
19-11-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD-Amstelveen vraagt aandacht voor de jeugdwerkloosheid
In de raadsvergadering van 9 november 2016 ondersteunde de gemeenteraad in grote meerderheid de door de VVD ingediende motie 'gerichte werkstages en begeleiding van jongeren'. Alleen de SP stemde tegen lees
17-11-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Crys Larson (VVD) kandidaat voor de Tweede Kamer
Gemeenteraadslid en voormalig wethouder van de gemeente Ouder-Amstel, Crys Larson staat op de (concept)kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen lees
15-11-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Chill politics in de P60
Chill politics, jij komt toch ook? Stond op de website van de gemeente Amstelveen vanaf 2 november 2016, sinds een week geleden met de bedoeling, dat veel jongeren naar P60 zullen rennen lees
09-11-2016, Bron: Amstelveenweb

Meer Amstelveense inzet voor dementie
In de raadsvergadering van 9 november 2016 vragen D66- en VVD-Amstelveen met de motie 'Dementie aan de orde van de dag' aandacht voor een grotere betrokkenheid bij dementie in Amstelveen lees
09-11-2016, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

CU- en het CDA-Amstelveen willen de winkels zondagochtend dicht
De fracties van de ChristenUnie- en het CDA-Amstelveen zullen tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 9 november 2016 het amendement 'De zondagmorgen in Amstelveen' indienen lees
08-11-2016, Bron: CU- en CDA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil geen pasje voor ondergrondse afvalcontainers
GroenLinks-Amstelveen is niet blij met het plan van het College B en W om pasjes in te gaan voeren voor de ondergrondse afvalcontainers lees
07-11-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen wil lager afvaltarief voor eenpersoonshuishoudens
De Amstelveense coalitiepartij D66 wil, dat het college van B en W onderzoekt, of het tarief dat eenpersoonshuishoudens betalen voor de afvalstoffenheffing omlaag kan lees
31-10-2016, Bron: D66-Amstelveen

D66-Amstelveen feliciteert het 50-jarige Amstelveens Poppentheater
Het Amstelveens Poppentheater bestaat deze maand 50 jaar. Voor D66-Amstelveen was dat een mooie reden om het theater te trakteren, want ook voor D66 is het een jubileum lees
28-10-2016, Bron: D66-Amstelveen

'Code Oranje' is afgekondigd om de politieke democratie herontwerpen
Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden de 'Code Oranje' afgekondigd. Het gaat over de staat van onze huidige politieke democratie die verdient een grondig herontwerp lees
27-10-2016, Bron: Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Samenwerking ProDemos en gemeente Amstelveen is een feit
Op dinsdagmiddag 11 oktober 2016 heeft ProDemos-directeur Eddy Habben Jansen het interactieve spel Democracity op het gemeentehuis van Amstelveen officieel overgedragen aan Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen lees
11-10-2016, Bron: ProDemos/Amstelveenweb

Amstelvener wordt lid van de Eerste Kamer
De SP-Amstelveen is er trots op, dat Henk Overbeek op 4 oktober 2016 wordt beëdigd als lid van de Eerste Kamer lees
03-10-2016, Bron: SP-Amstelveen

D66- en VVD-Amstelveen zijn blij met motie Middeldure woningen
Collegepartijen D66- en VVD-Amstelveen zijn blij, dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd een oproep aan het college om meer werk te maken van het realiseren van middeldure huur- en koopwoningen lees
03-10-2016, Bron: D66-en VVD-Amstelveen

Axel Boomgaars (GL) en Tom Ponjee (VVD) namen afscheid van de gemeenteraad
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2016 heeft de gemeenteraad afscheid genomen van raadsleden Axel Boomgaars (GroenLinks) en Tom Ponjee (VVD) lees
30-09-2016, Bron: Gemeente Amstelveen/Axel Boomgaars

CDA-Amstelveen mist de inzet voor middeldure huurwoningen
Bij de gemeenteraadsvergadering van woensdag 28 september 2016 besluit de gemeenteraad over twee projecten met in totaal 140 woningen in de vrije huursector. De CDA-fractie vindt het teleurstellend, dat deze woningen onbereikbaar zijn voor starters lees
26-09-2016, Bron: CDA-Amstelveen

Meerderheid in de Tweede Kamer om de wietteelt te reguleren
Voor het eerst tekent zich een meerderheid af in de Tweede Kamer om de wietteelt te reguleren. Ondanks, dat D66 al langere tijd aan een initiatiefwetsvoorstel werkt, zat de politieke discussie de laatste jaren muurvast lees
23-09-2016, Bron: D66

GroenLintje voor renovatie van het openluchttheater in Elsrijk
GroenLinks-Amstelveen reikt 25 september 2016 een GroenLintje uit aan de medewerkers Groen van de gemeente die het groen rondom het Openluchttheater Elsrijk onderhouden lees
19-09-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Nieuw raadslid voor VVD-Amstelveen: Janneke Leegstra
In de eerstvolgende raadsvergadering op 28 september 2016 neemt Janneke Leegstra plaats in de gemeenteraad van Amstelveen als lid van de VVD fractie lees
17-09-2016, Bron: VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen is tevreden met de oplossing bij de Amstelbrug
De fractie van VVD-Amstelveen is verheugd, dat er een goede oplossing is gevonden voor de bereikbaarheid van Ouderkerk en de Amstelzijde tijdens de verbouwing van de oude naar de nieuwe brug bij Ouderkerk aan de Amstel lees
06-09-2016, Bron: VVD-Amstelveen/Ouder-Amstel

CDA-Amstelveen tevreden met bereikbaarheid tijdens ombouw Amstelbrug
Het CDA-Amstelveen is ingenomen met de oplossing voor de bereikbaarheid tijdens de nieuwbouw van de brug tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen lees
06-09-2016, Bron: CDA-Amstelveen

Nieuw gemeenteraadslid voor GroenLinks-Amstelveen
Op 28 september 2016, tijdens de eerstvolgende raadsvergadering, neemt Gert Jan Slump plaats in de gemeenteraad, als lid van de GroenLinks-Amstelveen fractie lees
05-09-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Voor D66-Amstelveen blijft onderwijs prioriteit
Op 2 september 2016 heeft D66-Amstelveen op basisschool Kindercampus King een knikkerspel aangeboden aan de leerlingen. De school heeft zich de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld tot integraal kindercentrum lees
02-09-2016, Bron: D66-Amstelveen

Schriftelijke vragen van de VVD-Amstelveen over de Amstelbrug
Hierbij schriftelijke vragen die de VVD-Amstelveen heeft ingediend betreffende de bereikbaarheid van de Amstelbrug tijdens de renovatie lees
31-08-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Veel te rooskleurige berekening van geluidshinder door Schiphol
Uit een adviesrapport van de commissie voor de Milieueffectrapportage blijkt, dat Schiphol een verouderde methode gebruikt om de effecten van de nieuwe startprocedure op de geluidshinder te berekenen lees
27-08-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen wil de evenementen behouden voor Amstelveen
De fractie van D66-Amstelveen heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgevingen naar aanleiding van het Dekmantel Festival lees
22-08-2016, Bron: D66-Amstelveen

Noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen is mislukt
De stroom vluchtelingen naar Nederland is afgenomen. Het COA( Centraal Orgaan opvang asielzoekers) wil in dit licht vijftien noodopvanglocaties sluiten in Nederland. De noodopvang Kronenburg in Amstelveen behoort bij deze locaties lees
14-08-2016, Bron: SP-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen vindt legesbedragen voor grote festivals te laag
Het Dekmantel Festival, dat in het weekend van 5 tot en met 7 augustus 2016 in het Amsterdamse Bos is gehouden, heeft voor de Amstelveense bevolking veel geluidsoverlast gezorgd. Ook andere politieke partijen hebben daarvoor terecht aandacht gevraagd lees
12-08-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD- , BBA, PvdA-Amstelveen vragen in verband met de geluidsoverlast bosfestivals
De Amstelveense lokale partijen zijn niet tevreden met het beleid van het College B en W in verband met de overmatige geluidsproductie van de jaarlijkse festivals in het Amsterdamse Bos lees
10-08-2016, Bron: VVD- , BBA, PvdA-Amstelveen

In Memoriam Piet Heemskerk
Piet Heemskerk als gemeenteraadslid en wethouder werd vaak 'rooie Piet' genoemd. Maar ook verwierf hij de eretitel 'burgemeester van Bovenkerk' lees
08-08-2016, Bron: Dick Aanen

ChristenUnie-Amstelveen is ontevreden met het woonbeleid van het College
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het College van B en W gesteld over het aanbod van sociale huurwoningen in Amstelveen. Aanleiding hiervoor zijn de schriftelijke vragen van de VVD-fractie lees
06-08-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD-Amstelveen vragen over het leuren met sociale huurwoningen
Arjan Gerritsen, burgerraadslid en Paul Feenstra raadslid van de VVD-Amstelveen hebben hun bedenkingen over het leuren met sociale huurwoningen lees
31-07-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Wethouder Brandes rond de tafel met Ouderen Combinatie Amstelveen
Wethouder Brandes wil na het zomerreces met de fractie van de OCA rond de tafel gaan zitten lees
30-07-2016, Bron: OCA

VVD- Amstelveen en Ouder-Amstel zijn bestuurlijk samengevoegd
De VVD-afdelingen Amstelveen en Ouder-Amstel zijn bestuurlijk samengevoegd tot een gezamenlijk liberaal netwerk. Met het samengaan van de besturen kan de partij krachtiger en slagvaardiger opereren lees
21-07-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Tom Ponjee verlaat VVD-Amstelveen
VVD-Amstelveen fractielid Tom Ponjee verlaat per 28 september 2016 de gemeenteraad van Amstelveen. Het raadswerk is momenteel onvoldoende te combineren met zijn drukke werk- en privésituatie. Hij wordt opgevolgd door Janneke Leegstra lees
21-07-2016, Bron: Tom Ponjee

ChristenUnie-Amstelveen is verbaasd over de 'Motie zwemwater Poel'
Met stijgende verbazing heeft de fractie van de ChristenUnie de motie 'zwemwater Poel', die tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 juli 2016 werd ingediend door VVD, D66, BBA en PvdA lees
18-07-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Axel Boomgaars verlaat de gemeenteraad van Amstelveen
De fractievoorzitter van GroenLinks Amstelveen, Axel Boomgaars, kondigde op 13 juli 2016 tijdens de gemeenteraadsvergadering aan, dat hij per 1 oktober vertrekt uit de Amstelveense gemeenteraad lees
13-07-2016, Bron: Axel Boomgaars

Reactie van ChristenUnie-Amstelveen op Kadernota 2017
'Het gaat goed met Amstelveen. Het bewijs daarvan is de wijze waarop vluchtelingen worden opgevangen in Amstelveen lees
13-07-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen waarschuwt: pas op voor zelfgenoegzaamheid
Volgens GroenLinks is het belangrijk, dat er in Amstelveen plek is voor allerlei groepen, ongeacht afkomst, opleiding of inkomen lees
13-07-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen wil hervormingen en veel aandacht voor onderwijs
De fractie van D66-Amstelveen zal bij de algemene politieke beschouwingen aankomende woensdag 13 juli 2016, ingaan op het goede evenwicht tussen hervormingen en investeringen in onderwijs, duurzaamheid en economie lees
11-07-2016, Bron: D66-Amstelveen

D66-Amstelveen wil 70.000 euro voor het Museum Jan van der Togt
Coalitiepartij D66-Amstelveen wil, dat de gemeente Amstelveen een geldbedrag van 70.000 euro beschikbaar gaat stellen voor Museum Jan van der Togt lees
11-07-2016, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil via ouderenbonden de stille armoede opsporen
Het CDA-Amstelveen ziet het aantal ouderen met financiële problemen toenemen. Tegelijk blijkt, dat veel van deze ouderen geen gebruik maken van de gemeentelijke regelingen voor ondersteuning lees
11-07-2016, Bron: CDA-Amstelveen

Het waterschap moet de waterkwaliteit van de Poel verbeteren
Coalitiepartijen VVD-, PvdA-, BBA en D66-Amstelveen willen, dat het waterschap snel stappen onderneemt voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Poel lees
11-07-2016, Bron: VVD-, PvdA-, BBA en D66-Amstelveen

SP-Amstelveen steunt de Brandweer Amstelland
Op zaterdag 9 juli 2016 heeft de lokale afdeling van de SP een bezoek gebracht aan de brandweer. Om ze een hart onder de riem te steken heeft de SP een taart aangeboden en een grote mand met fruit lees
10-07-2016, Bron: SP-Amstelveen

D66-Amstelveen en BBA willen een Slimme Stad
Collegepartijen D66-Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen BBA verzoeken het college van B en W om werk te maken van Smart City ontwikkelingen lees
09-07-2016, Bron: BBA/D66-Amstelveen

BBA is laaiend enthousiast over het project energieneutraal Ameland
Een delegatie van BurgerBelangen Amstelveen (bbA) heeft onder leiding van fractievoorzitter Jitze Bakker op zaterdag 2 juli 2016 een bezoek gebracht aan Ameland om het grootse Zonnepark van Nederland (23.000 zonnepanelen) te bekijken lees
05-07-2016, Bron: BBA

D66-Amstelveen wil eerder beginnen met sparen voor de toekomst
De Amstelveense coalitiepartij D66 gaat het college van B en W voorstellen om al eerder te beginnen met sparen voor de toekomst lees
04-07-2016, Bron: D66-Amstelveen

Mevrouw Anke Smit oud-raadslid D66-Amstelveen is overleden
'Op vrijdag 24 juni 2016 heeft ons het verdrietige bericht bereikt, dat Anke Smit op 73 jarige leeftijd is overleden' - meldt Nico van Ginkel, voorzitter van het bestuur D66-Amstelveen lees
30-06-2016, Bron: D66-Amstelveen

Volgens ChristenUnie-Amstelveen VVD en D66 is argeloos over Stadshart
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van de reactie van de fracties van VVD en D66 over het Stadshart lees
30-06-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Informatieavond over het Nationaal ZorgFonds in Amstelveen
Op vrijdagavond 1 juli 2016 organiseert het Nationaal ZorgFonds een informatieavond. Iedereen is welkom vanaf 19.30 in wijkcentrum Alleman, Den Bloeijenden Wijngaerdt 1, Amstelveen lees
26-06-2016, Bron: SP-Amstelveen

Reactie van Minister-president Rutte op BREXIT
Minister-president Rutte reageerde op de ochtend van 24 juni 2016 op de uitslag van het referendum in Groot-Brittannië over het lidmaatschap van de Europese Unie lees
24-06-2016, Bron: Rijksoverheid

Voorkomen is altijd beter dan genezen
Gisteravond 22 juni 2016 ben ik op pad geweest met onze handhavers. Het was een mooie zomeravond en dan gebeurt er een hoop op straat lees
23-06-2016, Bron: Herbert Raat

GroenLinks-Amstelveen wil sneller hulp bij schulden
Mensen zonder inkomen en met grote schulden zijn vaak afhankelijk van professionele hulp om uit deze situatie te komen. Ze komen niet in aanmerking voor een intake gesprek met de schuldhulpverleningsorganisatie Balans als zij geen inkomsten hebben lees
20-06-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen krijgt onvoldoende steun voor behoud buurtwinkels
In de Detailhandelsnota van Amstelveen die afgelopen gemeenteraadsvergadering is besproken staat echter, dat veel kleinere zogenaamde 'winkelstrips' waarschijnlijk hun functie zullen verliezen lees
19-06-2016, Bron: CDA-Amstelveen

Unibail-Rodamco moet het Stadshart Amstelveen renoveren
De fracties van VVD- en D66-Amstelveen kunnen de verloedering van het Oosten van het Stadshart niet verder aanzien en roepen de eigenaar Unibail-Rodamco op om op korte termijn tot renovatie van het verouderde deel over te gaan lees
18-06-2016, Bron: D66- VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen verwelkomt KNLTB in Amstelveen
De VVD- Amstelveen verwelkomt het Nationaal Tennis Centrum NTC en bondskantoor van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) in Amstelveen lees
18-06-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Walter Vervenne VVD-raadslid over het bestemmingsplan Amstelveenlijn - Beneluxbaan
Het uitgesproken commentaar op het bestemmingsplan Amstelveenlijn - Beneluxbaan en de kruising Sportlaan- Beneluxbaan in het bijzonder door Walter Vervenne VVD-Amstelveen lees
16-06-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Raadsleden voor inzet ervaringsdeskundigen bij armoedebestrijding
In september 2015 vond in Amsterdam een conferentie plaats 'Armoede in de uitverkoop'. Op deze zeer drukbezochte bijeenkomst werd gesproken over de succesvolle inzet van ervaringsdeskundigen bij armoedebestrijding lees
14-06-2016, Bron: PvdA- SP-Amstelveen

Een Stadshart met een bovenlokale functie voor de Amstelveners
ChristenUnie-Amstelveen zal in de gemeenteraadsvergadering van 15 juni 2016 aan het college vragen om te onderzoeken wat het voor het Stadshart betekent, als er wordt gekozen voor een Stadshart met niet langer een bovenregionale functie lees
14-06-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Natuurlijk spelen mag volgens D66- en GroenLinks-Amstelveen
D66- en GroenLinks-Amstelveen slaan de handen ineen als het gaat om het bevorderen van spelrecreatie. De partijen verzoeken het college om zichtbaar te maken, waar 'Natuurlijk spelen' mag en daarbij de ervaring van kinderen te betrekken lees
13-06-2016, Bron: D66- en GroenLinks-Amstelveen

Nominaties Groen Lintje 2016 is geopend
De fractie van GroenLinks roept Amstelveners op nominaties in te dienen voor een Groen Lintje. Dit is een jaarlijkse prijs die GroenLinks uitreikt aan personen, of instellingen die zich inzetten voor groene initiatieven in Amstelveen lees
06-06-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen voert actie de wijk Kostverloren voor een Nationaal Zorgfonds
Op zaterdagmiddag 11 juni 2016 start de SP-Amstelveen in de wijk Kostverloren met de campagne voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Een basisverzekering voor iedereen lees
06-06-2016, Bron: SP-Amstelveen

D66-Amstelveen wil aandacht voor werkloze 45 + vrouwen
In de komende commissievergadering stelt D66-Amstelveen vragen over de continuering van het trainings- en coachingsproject 'Women in between jobs'. De pilot van dit programma vond afgelopen najaar plaats in het MOC gebouw lees
27-05-2016, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen vragen omtrent toekomst van lijn 5
Op 2 mei 2016 richtte Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer zich middels een brief tot alle gemeenteraadsleden en dus tot alle Amstelveners. De Amstelveense afvaardiging in de Stadsregioraad Amsterdam voelde zich overvallen en stelde een persbericht op lees
23-05-2016, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks- en D66-Amstelveen zijn blij met pilot ruimere openingstijden horeca
GroenLinks en D66 in de gemeenteraad van Amstelveen zijn blij met het feit, dat het college van B en W voorstelt om een pilot met ruimere openingstijden in de Amstelveense horeca in te voeren lees
21-05-2016, Bron: GroenLinks-en D66-Amstelveen

D66-Amstelveen wil een vliegtuig app voor baangebruik van Schiphol
Collegepartij D66-Amstelveen vraagt aandacht voor het baangebruik van Schiphol. De luchthaven moet beter uitleggen, waarom bepaalde vliegroutes op een bepaald moment in gebruik zijn lees
20-05-2016, Bron: D66-Amstelveen

Amstelveense gemeenteraadsleden: 'Handen af van tramlijn 5'
Vijf afgevaardigde Amstelveense gemeenteraadsleden in de Regioraad van Stadsregio Amsterdam zijn geschrokken, maar vooral zeer verbaasd, over de informatie die in de brief staat vermeld betreffende de stand van zaken Amstelveenlijn lees
03-05-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Amstelveense wethouders vieren 2 jaar coalitie
De vier Amstelveense wethouders vieren 2 jaar coalitie lees
22-04-2016, Bron: Herbert Raat

VVD-Amstelveen wil noodbrug om bereikbaarheid van Ouderkerk verhogen
Als ergens in 2019 de brug bij Ouderkerk aan de Amstel weer open gaat, na 2 jaar dicht te zijn geweest om te worden verbreed, kan het niet zo zijn, dat alle horeca failliet is lees
21-04-2016, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen tegen langere openstelling winkels op zon- en feestdagen
Het CDA-Amstelveen is er tegen om het mogelijk te maken, dat winkels op zon- en feestdagen langer open zijn. Dat schaadt de samenleving, schaadt kleine winkeliers en schaadt de winkelstand lees
18-04-2016, Bron: CDA-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen dient motie in 'Genoeg is Genoeg'
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2016 een motie indienen met als titel: 'Genoeg is Genoeg' lees
18-04-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil extra steun voor laaggeletterden in Cultuuragenda
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat in de komende raadsvergadering van woensdag 20 april 2016 tijdens de behandeling van de Cultuuragenda aandacht vragen voor de positie van de z.g. laaggeletterden ten opzichte van kunst en cultuur lees
18-04-2016, Bron: BBA

PvdA- en GL-Amstelveen willen onderzoek overschotten zorg en uitkeringen
De Partij van de Arbeid en GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen willen, dat er een onderzoek ingesteld wordt naar de financiële overschotten binnen het sociaal domein lees
18-04-2016, Bron: PvdA-GroenLinks-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil Park and Ride voorziening bij Uilenstede
Burgerbelangen Amstelveen wil Park and Ride voorziening bij Uilenstede, omdat de parkeeroverlast in de gebieden langs de Beneluxbaan en in Randwijck verder toeneemt lees
18-04-2016, Bron: BBA

Volgens D66 geeft vernieuwde cultuuragenda de cultuur meer ruimte
D66 in Amstelveen is verheugd met de gepresenteerde cultuuragenda voor de jaren 2016 - 2020 (pdf). Cultuurwethouder Maaike Veeningen zet voor de komende jaren in op een paar belangrijke speerpunten voor D66 lees
18-04-2016, Bron: D66-Amstelveen

Bibliotheek Amstelland is wederom keihard getroffen door bezuinigingen
Op 20 april 2016 gaat de gemeenteraad van Amstelveen naar verwachting haar goedkeuring geven aan de Cultuuragenda 2016 - 2020 (pdf 33 pagina's). Hierin staat te lezen, dat de subsidiekraan verder wordt dichtgedraaid lees
17-04-2016, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil steun voor minima met huisdier
Huisdierbezitters met een laag inkomen hebben soms moeite om de kosten voor de dierenarts te betalen. In Amsterdam loopt een proef, waarbij de gemeente een deel van de kosten op zich neemt lees
11-04-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA en PvdA-Amstelveen willen meer flexibiliteit voor de kleine winkelier
Als de openingstijden van de winkels op de zondag worden verruimd willen BurgerBelangen Amstelveen en PvdA-Amstelveen, dat de kleine ondernemers en winkeliers, die daar niet aankunnen voldoen gecompenseerd worden lees
04-04-2016, Bron: VVD-Amstelveen/BBA

D66-Amstelveen wil ruimere openingstijden voor winkels
De Amstelveense collegepartij D66 streeft naar ruimere openingstijden voor winkels en supermarkten op zon- en feestdagen. Op dit moment mogen winkels in Amstelveen op zon- en feestdagen open zijn van 12:00 tot 18:00 lees
04-04-2016, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil stoppen met wilde- dieren shows
Zaterdag 26 maart 2016 was er een evenement op het Stadshartplein in Amstelveen, waarbij er naast kraampjes en kermisattracties een show met uilen aanwezig was lees
31-03-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Uitnodiging van VVD-Amstelveen naar informatiebijeenkomsten over de verbreding van A9
VVD-Amstelveen nodigt iedere Amstelvener uit om naar informatiebijeenkomsten te komen over het thema de verbreding van de rijksweg A9 lees
20-03-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Sport en bewegen blijft speerpunt van Burgerbelangen Amstelveen
De Amstelveense sportwereld is bepaald niet gerust op de toekomst. De bezuiniging van maar liefst 550.000 euro op het sportbudget kwam hard aan lees
19-03-2016, Bron: Frits Suer

GroenLinks-Amstelveen wil groengebieden verbinden
Een motie van GroenLinks-Amstelveen om de groengebieden in de Noorder Legmeerpolder met elkaar te verbinden is woensdag 9 maart 2016 tijdens de gemeenteraadsvergadering unaniem aangenomen lees
15-03-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De eerste 'Powervrouwen' bijeenkomst was een groot succes in Amstelveen
De eerste 'Powervrouwen bijeenkomst', georganiseerd door D66-Amstelveen in het kader van Internationale Vrouwendag, was een groot succes lees
14-03-2016, Bron: D66-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil van de Bovenkerkerpolder een Rijksmonument maken
De VVD wil, dat Amstelveen een prettige woongemeente blijft. Tijdens de bespreking van de gemeentelijke woonvisie vroegen wij aandacht voor belangrijke thema's lees
14-03-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Jan-Willem Groot nam afscheid van de gemeenteraad van Amstelveen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Amstelveen afscheid genomen van Jan-Willem Groot, raadslid en fractievoorzitter van het CDA lees
12-03-2016, Bron: Gemeente Amstelveen

GroenLinks vindt, dat in Amstelveen verkeerde keuzes worden gemaakt in het woonbeleid
GroenLinks vindt, dat Amstelveen de verkeerde keuze maakt door in de Woonagenda prioriteit te geven aan midden- en hoge inkomens in plaats van de grote problemen in de sociale sector aan te pakken lees
11-03-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Aanpak achterstallig onderhoud woningen ontbreekt in Woonagenda!
Op 9 maart 2016 stelt de gemeenteraad de Woonagenda 2015-2018 van Amstelveen vast. De SP mist in de woonagenda de aanpak van achterstallig onderhoud lees
06-03-2016, Bron: SP-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen mist de woonvisie in Woonagenda 2015-2018
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen mist in de Woonagenda 2015 - 2018 de visie om de woningmarkt in Amstelveen uit het slob te halen lees
05-03-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen wil aandacht voor starters op de woningmarkt
Collegepartij D66-Amstelveen vraagt bij behandeling van de Woonagenda 2015-2018 aandacht voor starters en huishoudens met een middeninkomen. De partij wil voorkomen, dat Amstelveen een stad wordt van alleen dure koopwoningen en goedkope sociale huurwoning lees
03-03-2016, Bron: D66-Amstelveen

Weblog bijdrage van Walter B. Vervenne
Elke week vertelt een gemeenteraadslid iets over zijn, of haar werk als raadslid. Deze week het woord aan VVD-raadslid Walter B. Vervenne lees
02-03-2016, Bron: Walter B. Vervenne

Armoedebestrijding in Amstelveen met ervaringsdeskundigen
Op de raadsvergadering van 16 december 2015 heeft de SP-Amstelveen een motie ingediend, waarin werd voorgesteld om ervaringsdeskundigen in te zetten bij de bestrijding van armoede in de gemeente lees
29-02-2016, Bron: SP-Amstelveen

D66-Amstelveen viert Internationale Vrouwendag in Museum Jan van der Togt
Op vrijdag 11 maart 2016 organiseren de D66-Amstelveen vrouwen een inspirerende, leerzame en gratis bijeenkomst onder de titel 'Powervrouwen' in het kader van de Internationale Vrouwendag lees
26-02-2016, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil geen tijd verspillen rondom duurzaamheid
GroenLinks-Amstelveen heeft in de gemeenteraad van Amstelveen op 25 februari 2016 10 punten gepresenteerd die binnen een jaar tot resultaat kunnen leiden op het gebied van duurzaamheid lees
26-02-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Ouderen Combinatie Amstelveen wil de sollicitatieplicht voor 55-plussers afschaffen
Ouderen Combinatie Amstelveen wil de sollicitatieplicht voor 55-plussers afschaffen in navolging van de gemeente Amsterdam lees
24-02-2016, Bron: OCA

Volgens SP het College laat woningzoekende Amstelvener in de steek
De Woonagenda 2015-2018 die het college aan de raad voorlegt zal ervoor zorgen, dat Amstelveen een getto wordt voor rijken en expats lees
22-02-2016, Bron: SP-Amstelveen

FNV voorzitter reageert op uitspraak VNO-NCW voorzitter over vluchtelingen
Op 19 februari 2016 verklaarde VNO-NCW voorzitter Hans de Boer in dagblad De Telegraaf voorstander te zijn van een arbeidsmarkttoets voor vluchtelingen, zodat alleen kansrijke vluchtelingen in Nederland zouden worden toegelaten lees
20-02-2016, Bron: FNV

Het CDA-Amstelveen Pensioendebat 2016 is goed bezocht
Het door CDA-Amstelveen georganiseerd pensioendebat in boekhandel Venstra trok woensdag 10 februari 2016 maar liefst 140 belangstellenden lees
17-02-2016, Bron: CDA-Amstelveen

De middenklasse is kind van de rekening op woningmarkt in Amstelveen
Vandaag (15 februari 2016) staat in Het Parool het artikel: ''Meer aandacht voor hogere woningsegment in Amstelveen'. Samen met collega-wethouder Peter Bot (BBA) heb ik het geschreven lees
15-02-2016, Bron: Herbert Raat

Beantwoording Kamervragen van SP over de thuiszorgwissel in Amstelveen
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de grote onzekerheid voor thuiszorgmedewerkers en cliënten na thuiszorgwissel in Amstelveen lees
10-02-2016, Bron: Rijksoverheid

VVD-Amstelveen geeft brede steun aan de Woonagenda 2015-2018
Op 16 februari 2016 wordt er voor Amstelveners en andere belanghebbenden een inspreekavond georganiseerd en het onderwerp van gesprek is de Woonagenda Amstelveen 2015-2018 lees
08-02-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Een herkansing voor Randwijck
Op woensdag 3 februari vergaderde de gemeenteraad van Amstelveen over de invoering van betaald parkeren in een deel van Randwijck. In deze wijk is een grote parkeerdruk ontstaan door de invoering van betaald parkeren in Amsterdam lees
07-02-2016, Bron: VV-D en D66-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen is tegen raadsvoorstel parkeren in Randwijck
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal in de gemeenteraadsvergadering van 3 februari 2016 tegen het raadsvoorstel 'Invoeren van betaald parkeren in een gedeelte van Randwijck' stemmen lees
01-02-2016, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Hulp bij huishouden blijft in Amstelveen
Deze week was thuishulpmedewerkster Sylvia Verver op RTV-Amstelveen. Wij bezuinigen in Amstelveen niet op het budget van de huishoudelijke hulp, ondanks een forse korting uit Den Haag lees
01-02-2016, Bron: Herbert Raat

Het CDA houdt groot Amstelveens pensioendebat bij Libris Venstra
CDA-Amstelveen fractie houdt op woensdag 10 februari 2016 in het cafégedeelte van Boekhandel Venstra een debatavond over ons pensioenstelsel lees
27-01-2016, Bron: CDA-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil Whatsapp groepen om inbraken te verminderen
Buurtpreventie vindt de VVD-Amstelveen een effectieve manier om inbraken te verminderen en in een wijk de sociale cohesie te verhogen. In de gemeente Tilburg bleek, dat inbraken met ongeveer 50% daalden in de wijken waar Whatsapp groepen actief waren lees
21-01-2016, Bron: VVD-Amstelveen

De gemeenteraad ziet lokale journalistiek vooral bij RTV-Amstelveen
De Amstelveense journalist Johan Th. Bos regeert op de uitlatingen van lokale politici over de stand van zaken over de Amstelveense journalistiek lees
21-01-2016, Bron: Johan Th. Bos

Het absorptievermogen van Nederland
Gisteren ben ik geïnterviewd door Nieuwsuur. Het onderwerp was: hoeveel asielzoekers kan Nederland aan? lees
20-01-2016, Bron: Herbert Raat

GroenLinks- en PvdA-Amstelveen is aan de slag met Right to Challenge
GroenLinks- en de PvdA-Amstelveen kijken als initiatiefnemers tevreden terug op de avond op 12 januari 2016 die in P60 georganiseerd is over Right to Challenge lees
18-01-2016, Bron: GroenLinks-/PvdA-Amstelveen

Dani en de VVD wil het speelveldje in Middenhoven laten opknappen
In december 2015 kreeg de VVD-Amstelveen een brief van Dani Dijkman uit groep 8, waarin hij berichtte, dat zijn voetbalveldje bij de Bouwmeester in Middenhoven een rommeltje is lees
18-01-2016, Bron: VVD-Amstelveen

Vragen over Hulp bij het Huishouden in Amstelveen en Aalsmeer
De aanbesteding van de Hulp bij het Huishouden heeft in Amstelveen veel losgemaakt bij zowel de cliënten als de thuishulpen. De organisatie Amstelring zal vanaf 1 februari 2016 geen thuishulp meer leveren lees
17-01-2016, Bron: SP-Amstelveen

SP organiseert infoavond 'TTIP is dichter bij Amstelveen dan u denkt'
Op 27 januari 2016 organiseert de SP een informatie en discussieavond over het handelsverdrag TTIP in ontmoetingscentrum De Meent lees
17-01-2016, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil geen gated community in het KPMG-gebouw
GroenLinks in Amstelveen is geschrokken van de berichtgeving, dat het oude KPMG-gebouw omgebouwd gaat worden tot 'gated community' voor de rijken lees
11-01-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil onafhankelijk onderzoek over toekomst Stadshart Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen wil, dat er met spoed een onafhankelijk marktonderzoek komt over het functioneren van het Stadshart Amstelveen lees
08-01-2016, Bron: BBA

Doofpot in Keulen?
Langzamerhand lijkt het er op, dat de massale aanranding van vrouwen in Keulen de doofpot in moest lees
08-01-2016, Bron: Herbert Raat

Sneller hulp bij dementie in Amstelveen
In ‪#‎Amstelveen hebben ongeveer 1800 mensen last van dementie. Veelal treft de ziekte ouderen, maar ook jonge mensen kunnen het krijgen. Belangrijk is, dat familie en vrienden snel hulp krijgen als het nodig is lees
21-12-2015, Bron: Herbert Raat

Motie van ChristenUnie-Amstelveen is aangenomen
Een motie van de fractie van de ChristenUnie-Amstelveen om de te benoemen evenementencoördinator te benoemen, is in de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2015 aangenomen lees
21-12-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

De Amstelveense duurzaamheidsaanpak is nu al mislukt
De ambitie van de gemeente Amstelveen om in 2040 energieneutraal te zijn, lijkt nu al mislukt. Dat constateert de fractie van GroenLinks-Amstelveen lees
21-12-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De VVD geeft Sport in Amstelveen de ruimte
De VVD vindt het belangrijk, dat Amstelveners goede sportvoorzieningen worden geboden en dat sport toegankelijk is voor alle Amstelveners lees
19-12-2015, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen pleit voor het Airbnb beleid
De Amstelveense collegepartij D66 pleit voor beleid ten aanzien van vakantieverhuur van woningen via websites als Airbnb lees
15-12-2015, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil, dat sport betaalbaar blijft als Sportbedrijf gaat ondernemen
De gemeenteraad beslist 16 december 2015 over een voorstel om het Amstelveens Sportbedrijf meer ruimte te geven om te ondernemen. De fractie van het CDA is daar voorstander van, maar wel tegen de juiste voorwaarden lees
15-12-2015, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil alternatief voor oplaten luchtballonnen
GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen wil, dat er bij evenementen een alternatief gezocht wordt voor het oplaten van luchtballonnen lees
14-12-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie wil geen vechtsportevenementen in Amstelveen
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal bij de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 16 december 2015 amendement indienen om vechtsportgala's volledig te weren uit de gemeente Amstelveen lees
14-12-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen wil nog meer overbodige regels schrappen van de APV
De Amstelveense collegepartij D66 streeft naar het schrappen van nog meer regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) lees
14-12-2015, Bron: D66-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is bezorgd over lasergebruik rond Schiphol
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil een toevoeging aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) namelijk: het verbieden van gebruik van lasers rondom aanvliegroutes van Schiphol lees
14-12-2015, Bron: BBA

Uitkomsten van de privacy-onderzoeken bij de politie
De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur informeert de leden van de Tweede kamer over de uitkomsten van de privacy-audit die de Auditdienst Rijk heeft verricht naar de naleving van de Wet politiegegevens lees
08-12-2015, Bron: Rijksoverheid/Tweede Kamer

Wat is het geheim van Amstelveen?
Wat is het geheim van Amstelveen? De perfecte locatie in de Randstad, veel hoofdkantoren zoals die van de KLM, of dat je onder de rook van Amsterdam hier een huis met een tuintje kan kopen? lees
07-12-2015, Bron: Herbert Raat

Amstelveense Hulpen bij het Huishouden worden het kind van de rekening
De gunning Hulp bij het Huishouden is definitief. De Hulp bij het Huishouden zal in 2016 niet meer geboden worden door de vertrouwde organisatie Amstelring lees
02-12-2015, Bron: SP-Amstelveen

GL wil geen gedwongen sluitingstijden voor horeca op studentencampus Uilenstede
GroenLinks-Amstelveen in de gemeenteraad wil af van gedwongen sluitingstijden voor horeca op Uilenstede. De studentencampus is volgens de partij een uitzondering in Amstelveen lees
01-12-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen roept wethouder Bot op tot ondertekening Parijs verklaring
De Amstelveense collegepartij D66 roept wethouder Bot (BBA) op tot ondertekening van de Parijs verklaring van Klimaatverbond Nederland lees
26-11-2015, Bron: D66-Amstelveen

De fractie van D66-Amstelveen bezoekt Amstelveense basisscholen
Raadsleden van de Amstelveense collegepartij D66 zullen de komende weken een bezoek brengen aan verschillende Amstelveense basisscholen. De partij doet dit in het kader van de Onderwijsagenda 2015-2018 lees
24-11-2015, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil 7,4 miljoen euro duurzaam investeren
GroenLinks-Amstelveen wil, dat de 73.671 aandelen van stroomproducent Eneco die de gemeente heeft, ter waarde van zo’n 7,4 miljoen euro, duurzamer geïnvesteerd worden lees
23-11-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Amstelveense ondernemers lopen warm voor BedrijfsInvesteringsZones
Afgelopen maandag 16 november 2015 werd er in De Nest op Kronenburg een inspirerende bijeenkomst gehouden voor ondernemers van winkelgebieden en bedrijventerreinen om de BedrijfsInvesteringsZones te promoten lees
17-11-2015, Bron: VVD-Amstelveen

GL-Amstelveen is blij met de aandacht voor vogels in het buitengebied
GroenLinks-Amstelveen is blij met de aandacht die Groengebied Amstelland gaat geven aan diverse planten en dieren in het buitengebied rond Amstelveen lees
17-11-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil duidelijke voorwaarden aan zelfstandiger Sportbedrijf Amstelveen
Het College B en W van Amstelveen heeft aangekondigd binnenkort met een raadsvoorstel te komen voor haar plannen om het Amstelveens Sportbedrijf meer ruimte te geven om te ondernemen lees
16-11-2015, Bron: CDA-Amstelveen

CU: tijdens ombouw van Amstelveenlijn is gevaar voor verkeersinfarct
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2015 bij de behandeling van het raadsvoorstel over de ombouw van de Amstelveenlijn, gewaarschuwd voor een verkeersinfarct in het centrum van Amstelveen tijdens lees
16-11-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen wil nieuwe ingang bij tramhalte Meent
De Amstelveense collegepartij D66 heeft op 11 november 2015 tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend met het verzoek een toegang aan de noordzijde van tramhalte Meent mee te nemen in de plannen voor de nieuwe Amstelveenlijn lees
12-11-2015, Bron: D66-Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen wil toekomst voor lokale omroep
Vanwege financiële problemen bij RTV Amstelveen ziet het er voor de lokale omroep niet goed uit. Wat GroenLinks-Amstelveen betreft is lokale journalistiek wel ontzettend belangrijk voor Amstelveen lees
12-11-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil een omgevingsmanager bij ombouw Amstelveenlijn
Bij de ombouw van de Amstelveenlijn moet er een direct aanspreekpunt komen voor bewoners en reizigers die te maken krijgen met gevolgen van de werkzaamheden. Het CDA-Amstelveen zal daarom pleiten voor een omgevingsmanager lees
10-11-2015, Bron: CDA-Amstelveen

Gezamenlijk moeten we de tramhalte Gondel redden
De ombouw van de Amstelveenlijn wordt op 15 december 2015 in de Stadsregio Amsterdam besproken. De SP heeft zich, als enige partij in de gemeenteraad, altijd tegen de huidige voorkeursvariant verzet lees
09-11-2015, Bron: SP Amstelveen

Te veel onduidelijkheden over Hulp bij het Huishouden volgens de SP
Een kleine maand geleden heeft het college gereageerd op een persbericht, waarin de SP-Amstelveen haar twijfels uitspreekt over de toekomst van de hulp bij het huishouden lees
09-11-2015, Bron: Socialistische Partij Amstelveen

GL-Amstelveen vindt VVD-'eisen' opvang vluchtelingen vooral stoere praat
GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen is nogal verbaasd over de schriftelijke vragen die de VVD heeft gesteld aan het college van B en W, waarin ze 'strikte eisen' claimt te stellen aan de opvang van vluchtelingen lees
29-10-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Amstelveen en asielzoekers
Het zijn moeilijke tijden voor gemeentebestuurders. Enerzijds wil je mensen in nood natuurlijk helpen, anderzijds kun je niet iedereen opvangen lees
28-10-2015, Bron: Herbert Raat

De bewoners van de Jeanne d'Arclaan verdienen beter
Vorige week ben ik op bezoek geweest bij bewoners van de Jeannne d'Arclaan. Hun flat uit 1966 kampt met achterstallig onderhoud. Ook in de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor de situatie lees
27-10-2015, Bron: Herbert Raat

CDA-Amstelveen is voor opvang van Syrische vluchtelingen
CDA-Amstelveen heeft dinsdag 20 oktober 2015 tijdens een kennismakingsbezoek indringend gesproken met het joodse synagogebestuur over de vluchtelingenopvang lees
25-10-2015, Bron: CDA-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen kiest voor een onderscheidend Stadshart
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is van mening, dat diversiteit en kleinschaligheid aan winkels die toekomstgericht zijn en aangevuld met leuke terrassen en veel groen kunnen zorgen voor meer beleving en sfeer in het Stadshart lees
24-10-2015, Bron: BBA

VVD-Amstelveen stelt strikte eisen aan noodopvang vluchtelingen op Kronenburg
De gemeente Amstelveen onderzoekt momenteel de noodopvang van 400 vluchtelingen in een leegstaand kantoorgebouw op Kronenburg. De VVD is bereid haar sociale verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor mensen in nood lees
24-10-2015, Bron: VVD-Amstelveen

De VVD fracties van Amstelland bespraken economische kansen regio
Zaterdag 10 oktober 2015 bespraken de VVD fracties uit de regio Amstelland de economische kansen in de regio. VVD fractieleden, bestuursleden en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn waren aanwezig lees
19-10-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Aanbesteding Thuiszorg wordt drama voor Amstelveense betrokkenen
Deze maand (oktober 2015) zal bekend worden, welke zorginstellingen worden gecontracteerd om hulp bij het huishouden(hbh) te gaan bieden in Amstelveen. De zogenaamde aanbestedingsprocedure loopt lees
11-10-2015, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks wil, dat luchtvervuiling opnieuw worden berekend
Nu blijkt, dat velen dieselauto's veel vervuilender zijn, dat tot nog toe werd aangenomen, wil GroenLinks Noord-Holland, dat de effecten van de wegenplannen op de luchtvervuiling opnieuw worden berekend lees
08-10-2015, Bron: Fractie GroenLinks-Noord-Holland

PvdA-Amstelveen fractieleden bezochten het Keizer Karel Park
Op zaterdag 26 september 2015 heeft de fractie van PvdA-Amstelveen een bezoek gebracht aan de appartementencomplexen aan de Doctor Plesmansingel in de wijk Keizer Karelpark lees
05-10-2015, Bron: PvdA-Amstelveen

CU-Amstelveen is tegen uitbreiding aantal verplaatsingen vrijdagmarkt
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft zich in de gemeenteraadsvergadering van 30 september 2015 fel verzet tegen het raadsvoorstel om het aantal mogelijke verplaatsingen van de weekmarkt per jaar van drie naar zeven te verhogen lees
03-10-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

SP-Amstelveen wil De Scheg, een wijk voor iedereen!
In tegenstelling tot het college wil de SP alle Amstelveners een kans bieden om in de nieuw te bouwen wijk De Scheg te kunnen wonen lees
29-09-2015, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil focussen op werk en ondersteuning van kinderen
Amstelveen heeft een ruime vergoedingsregeling voor mensen met een minimuminkomen lees
29-09-2015, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil 50 woningen met huur tot 850 euro in De Scheg
CDA-Amstelveen vindt, dat er in de nieuwe woonwijk De Scheg minimaal 50 woningen moeten worden gebouwd in de vrije sector met een huur van 700 tot 850 euro per maand lees
29-09-2015, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen is verheugd over het nieuw Amstelveens minimabeleid
De Amstelveense afdeling van D66 is verheugd met de door het college van B en W gepresenteerde plannen voor een nieuw minimabeleid lees
28-09-2015, Bron: D66-Amstelveen

SP-Amstelveen: Herijking minimabeleid is keiharde bezuiniging
Het college van B en W van Amstelveen is van mening, dat werk moet lonen. Daar is de SP het mee eens. Maar dan wel door mensen die werken een fatsoenlijk loon uit te betalen lees
27-09-2015, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is tegen de 'cynische bezuiniging op allerarmsten'
GroenLinks-Amstelveen is niet te spreken over de bezuinigingen die het college van B en W voorstelt op Amstelveners in de bijstand. Het idee achter de bezuinigingen is, dat mensen dan eerder aan het werk gaan lees
26-09-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is tegen aanleg villawijk Scheg
GroenLinks-Amstelveen zal niet instemmen met de aanleg van een villawijk in de Noorder Legmeerpolder lees
25-09-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen feliciteert de Amsterdamse straatkrant Z
De Amsterdamse straatkrant Z bestaat 20 jaar. GroenLinks vindt sociaal ondernemerschap heel belangrijk en heeft ervoor gepleit, dat Amstelveen deze krant als vriend ondersteunt lees
22-09-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

In Amstelveen is ruimte voor woningen in de middenklasse
Deze maand bespreekt de gemeenteraad enkele nieuwbouwprojecten, waarin volop ruimte is voor middenklasse woningen. De VVD-Amstelveen is blij met deze voorstellen, omdat dit een impuls geeft aan de woningmarkt lees
21-09-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Volgens GroenLinks-Amstelveen moet Unibail de Schildersbuurt uit hoofd zetten
GroenLinks vindt het schokkend, dat Unibail-Rodamco, de eigenaar van het Stadshart, nog steeds over uitbreiding denkt ten koste van de Schildersbuurt. Dit heeft tot hernieuwde onrust in de buurt geleid lees
18-09-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De fractie van CDA-Amstelveen bezocht het bedrijf Bink Fietsen
Op maandag 14 september 2015 vergaderde de fractie van het CDA-Amstelveen bij MKB-ondernemer Bink Fietsen aan de Amsterdamseweg lees
15-09-2015, Bron: CDA-Amstelveen

SP wil de marktordening in de zorg herschikken
De Socialistische Partij (SP) vraagt het Centraal Planbureau (CPB) om de economische effecten van een alternatief voor de financiering van het zorgstelsel te bepalen lees
11-09-2015, Bron: Centraal Planbureau

D66 wil vluchtelingen opvangen in leegstaande Amstelveense kantoorpanden
De Amstelveense collegepartij D66 roept het college van B en W in de gemeente op concreet plannen te maken ten aanzien van opvanglocaties voor mogelijke vluchtelingen lees
07-09-2015, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil vluchtelingen welkom heten
GroenLinks in de Amstelveense gemeenteraad wil, dat de gemeente opvang gaat bieden aan vluchtelingen lees
04-09-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil concrete maatregelen voor pgb-houders
Staatssecretaris Van Rijn heeft de gemeente Amstelveen opgedragen de herindicaties voor mensen met een Persoonsgebonden budget te versnellen lees
27-08-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Volgens VVD-Amstelveen is de situatie op het Amsteleiland onacceptabel
Het Amsteleiland is sinds enkele weken gekraakt. Na jarenlange leegstand en verwaarlozing door de huidige eigenaar hebben krakers op 17 juli 2015 intrek genomen op het eiland lees
15-08-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Reactie van minister-president Rutte over het MH-17 tribunaal
Minister-president Rutte reageert op het veto van Rusland in de VN-Veiligheidsraad over de resolutie voor de oprichting van het MH-17 tribunaal lees
30-07-2015, Bron: Rijksoverheid

Wethouder Raat bezocht de Voedselbank Amstelveen
Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg en Gezondheid, bezocht op woensdag 15 juli 2015 de Voedselbank Amstelveen die is gevestigd in de Dr. Albert Schweitzerschool aan de Appellaan 26 en hij schrijft erover op Facebook lees
16-07-2015, Bron: Herbert Raat

VVD-Amstelveen visie op het nieuwe welstandsbeleid
Amstelveners krijgen bij het bouwen en verbouwen van hun huis te maken met minder gemeentelijke regels en procedures. De gemeenteraad besloot vorige week, dat de welstandsregels in Amstelveen worden versoepeld lees
07-07-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Kadernota 2016 toespraak van Kees Noomen VVD-Amstelveen
De toespraak van Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 1 juli 2015 lees
06-07-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Winnaar van het GroenLintje 2015 is Anne Marie van Leent
GroenLinks-Amstelveen heeft zaterdag 4 juli 2015 het Groene Lintje 2015 uitgereikt aan Anne Marie van Leent in ontmoetingscentrum De Meent lees
06-07-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil het minimabeleid anders inrichten
Wethouder Veeningen (D66) komt in september met voorstellen om het minimabeleid anders in te richten. Uitgangspunt daarbij is, dat werk moet lonen lees
05-07-2015, Bron: PvdA-Amstelveen

Analyse van Algemene Beschouwingen 2015 door GroenLinks-Amstelveen
Jesse Klaver, de nieuwe leider van GroenLinks in Den Haag, omschreef het afgelopen week mooi: politiek is boekhouden voor gevorderden geworden lees
04-07-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen pleit voor meer zonnepanelen op huurwoningen
D66-Amstelveen zou graag zien, dat de gemeente de realisatie van meer zonnepanelen op huurwoningen van woningcorporaties in Amstelveen gaat stimuleren lees
03-07-2015, Bron: D66-Amstelveen

D66-Amstelveen wil een nieuwe middelbare school in de stad
De fractie van D66-Amstelveen wil, dat er in Amstelveen meer ruimte komt voor nieuwe initiatieven op het gebied van het voortgezet onderwijs lees
26-06-2015, Bron: D66-Amstelveen

Noord-Holland moet klimaatdoelstellingen aanscherpen
Op 24 juni 2015 oordeelde de rechter, dat de Staat een zorgplicht heeft om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen lees
25-06-2015, Bron: GroenLinks Noord-Holland

CDA-Amstelveen wil snelle plannen voor huisvesting HWC
Het CDA-Amstelveen roept het College van B en W bij de behandeling van de Kadernota op zo snel mogelijk te komen met plannen voor renovatie en uitbreiding, of voor nieuwbouw van het Hermann Wesselink College lees
23-06-2015, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil de sociale huursector verbeteren
GroenLinks-Amstelveen vindt, dat de Woonagenda van het college te weinig concrete maatregelen bevat om de situatie in de sociale huursector te verbeteren lees
23-06-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil goede sportvoorzieningen handhaven
Goede sportvoorzieningen vormen een belangrijk fundament voor een gezonde stad. Amstelveen is een stad met een groot aanbod van uitstekende accommodaties lees
22-06-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Het gaat om het principe
Deze week heb ik per brief aan accountant PwC gevraagd om een ingediende rekening voor meerwerk in te trekken. De reden is, dat zij eerder en scherper hadden moeten toezien op het inkoopproces lees
20-06-2015, Bron: Herbert Raat

D66-Amstelveen wil paspoorten en rijbewijzen thuis laten bezorgen
D66 Amstelveen roept het college van B en W op om onderzoek te doen naar het bezorgen van paspoorten, of rijbewijzen in de toekomst lees
19-06-2015, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks en SP-Amstelveen halen 2310 handtekeningen op voor Zorg
FNV en CNV startten op 1 mei 2015 de volkspetitie Red de Zorg. In Amstelveen hebben de lokale afdelingen van SP en GroenLinks zich ingezet om deze actie tot een succes te maken lees
17-06-2015, Bron: SP-Amstelveen

VVD wil de toppositie van Amstelveen behouden
Vorige week bleek uit onderzoek, dat Amstelveen één van de meest aantrekkelijke gemeenten is van ons land. In Amstelveen kennen wij een relatief laag misdaadcijfer, lage lasten en een hoog voorzieningenniveau lees
14-06-2015, Bron: VVD-Amstelveen

VVD-Amstelveen blijft streven naar een verzorgde stad
Begin april van dit jaar kondigde het College van B en W van Amstelveen aan actief op te gaan treden tegen vervallen panden. In eerste instantie langs de toegangspoorten - de visitekaartjes - van Amstelveen lees
08-06-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Aanbevelingen Rekenkamercommissie naleving besluitvormingsproces A9
De heer Walter B. Vervenne, lid van de VVD-Amstelveen fractie in de gemeenteraad en lid van de Rekenkamercommissie sprak over van de naleving van het besluitvormingsproces in verband met de uitbreiding van rijksweg A9 lees
04-06-2015, Bron: Walter B. Vervenne

Amstelveen laat niemand in de kou staan
In de krant van vorige week stond een anonieme brief van een wijkverpleegkundige over de bureaucratisering van de zorg lees
02-06-2015, Bron: Herbert Raat

SP-Amstelveen wil betere ondersteuning van bewonersinitiatieven
In het beleidsplan 'Bewoners aan zet 2016 en verder', waar de raad op 3 juni 2015 haar goedkeuring aan moet geven staat te lezen, dat het de goede kant op gaat met de bewonersinitiatiefgroepen, de zogenaamde BIGs lees
02-06-2015, Bron: SP-Amstelveen

Volgens SP-Amstelveen hebben inwoners recht op realistisch beeld A9
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gepubliceerd over de besluitvorming rondom de A9. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden in de raad van 3 juni 2015 besproken lees
02-06-2015, Bron: SP-Amstelveen

Bert de Pijper wordt beëdigd als raadslid van ChristenUnie-Amstelveen
Op woensdag 3 juni 2015 wordt Bert de Pijper tijdens de gemeenteraadsvergadering beëdigd als raadslid voor de ChristenUnie-Amstelveen lees
01-06-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Nomineer personen, of instellingen voor een Groen Lintje van 2015!
De fractie van GroenLinks roept Amstelveners op nominaties in te dienen voor een Groen Lintje. Dit is een jaarlijkse prijs die GroenLinks uitreikt aan personen, of instellingen die zich inzetten voor groene initiatieven in Amstelveen lees
25-05-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Amstelveense oud-wethouder Jacqueline Koops beëdigd in Stichtse Vecht
Onder grote belangstelling is op dinsdagavond 19 mei 2015 ChristenUnie-raadslid Jacqueline Koops beëdigd als wethouder van de gemeente Stichtse Vecht lees
25-05-2015, Bron: Jacqueline Koops

Het leuke van de lokale politiek is
Het leuke van de lokale politiek is, dat je vaak direct resultaat ziet van je werk lees
23-05-2015, Bron: Herbert Raat

Burgerbelangen Amstelveen van sloop Bankrashal een feest maken
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil, dat het gemeentebestuur van Amstelveen de plannen gaat steunen om de te verwachten sloop van de legendarische Bankrashal te omlijsten met een festiviteit lees
21-05-2015, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

CDA-Amstelveen vraagt aandacht voor ZZP'ers zonder opdrachten
Zoals in heel Nederland is ook het aantal ZZP?ers in Amstelveen sterk gestegen in de afgelopen jaren. Het aantal geregistreerde ZZP'ers in Amstelveen bedraagt afgerond nu al zo'n 6000 personen lees
19-05-2015, Bron: CDA-Amstelveen

CDA-Amstelveen over de gevolgen van de nieuwe Huisvestingswet
Het CDA roept de gemeente op om Amstelveense inwoners via een laatste publicitaire inspanning te informeren over de gevolgen van de nieuwe Huisvestingswet in de Stadsregio. Deze wet gaat per 1 juli 2015 in lees
19-05-2015, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen is verheugd met visie op het Oude Dorp
De Amstelveense fractie van D66 is verheugd met de onlangs door het college van B en W gepresenteerde visie op de toekomst van het Oude Dorp lees
18-05-2015, Bron: D66-Amstelveen

SP-Amstelveen is benieuwd naar gemeentelijke re-integratietrajecten
Amstelveen telt momenteel een kleine duizend werkzoekenden. Het valt in deze tijd niet mee om een nieuwe werkkring te vinden. Daarom wordt aan mensen met een uitkering van de gemeente een re-integratie traject aangeboden lees
17-05-2015, Bron: SP-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is tevreden met de forse verlaging parkeerbelasting
De bewonersvergunningen voor parkeren gaan met 40 euro omlaag in Amstelveen. Het tarief voor de bewonersvergunning voor één auto gaat met ingang van 1 oktober 2015 van 100 euro naar 60 euro per jaar lees
17-05-2015, Bron: BBA

SP- en GroenLinks-Amstelveen halen handtekeningen op voor zorg
De Amstelveense partijen SP en GroenLinks zijn de straat opgegaan om handtekeningen op te halen voor de volkspetitie Red de Zorg. Deze landelijke actie op initiatief van de FNV en CNV wil 300.000 handtekeningen ophalen lees
17-05-2015, Bron: SP / GroenLinks-Amstelveen

Bram van Ojik vertrekt als partijleider GroenLinks en Kamerlid
Op dinsdagochtend 12 mei 2015 heeft Bram van Ojik deze brief naar de leden van GroenLinks gestuurd. Daarin maakt hij bekend, dat hij stopt als partijleider en Kamerlid lees
12-05-2015, Bron: GroenLinks NL

PvdA- en D66-Amstelveen trekken de aanvraag voor Serious Request in
Teleurgesteld over de hoge kosten voor de aanvraag om met Serious Request mee te kunnen doen, zien de initiatiefneemsters Esther Veenboer (PvdA) en Anne-Mieke van der Vet (D66) af van de kandidaatsstelling voor Serious Request lees
30-04-2015, Bron: PvdA- en D66-Amstelveen

Zwemmen en pannenkoeken aan de Poel in Amstelveen
Gisteren 29 april 2015 werd in de gemeenteraad een voorstel aangenomen voor de aanleg van een drijvend zwembad in de Poel. Deze komt te liggen op de locatie naast het raadhuis, de avontuurlijke speelplaats en de ijsbaan lees
30-04-2015, Bron: VVD-Amstelveen

D66 en Groen Links willen hogere kwaliteit verkeerseducatie in Amstelveen
De vijf partijen die Amstelveen vertegenwoordigen in de Regioraad roepen op initiatief van D66- en Groen Links-Amstelveen het college op meer aandacht te geven aan verkeerseducatie op scholen lees
29-04-2015, Bron: D66/GroenLinks-Amstelveen

GL-SP-CU willen uitgeprocedeerde Amstelveners blijven steunen
De Amstelveense fracties van GroenLinks, SP en ChristenUnie vinden het landelijke akkoord rondom bed-bad-brood onacceptabel voor Amstelveen. Het zou betekenen, dat Amstelveense uitgeprocedeerde asielzoekers op straat gezet kunnen worden lees
27-04-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is niet akkoord met het zwembad in de Poel
GroenLinks-Amstelveen zal tijdens de raadsvergadering van 29 april 2015 niet instemmen met het voorstel 750.000 euro uit te geven aan zwembad-pontons voor een zwembad in de Poel lees
27-04-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Jacqueline Koops wordt wethouder van Stichtse Vecht
Oud-wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie-Amstelveen) wordt in de gemeente Stichtse Vecht voorgedragen als wethouder lees
22-04-2015, Bron: Jacqueline Koops

Burgerbelangen Amstelveen wil behoud kunstwerk Bankrashal
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) steunt de bewoners van de wijk Bankras-Kostverloren, die ijveren voor het behoud van het monumentale kunstwerk, dat bij de ingang van de oude Bankrashal staat lees
20-04-2015, Bron: BBA

ChristenUnie-Amstelveen is kritisch over 'stadsstrand'
Raadscommissie Ruimte Wonen Natuur (RWN) dompelde zich afgelopen week in een discussie over een stadsstrand aan de noordelijke oever van de Poel lees
20-04-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Politieke deining over de A9
In de lokale politieke arena beginnen nu toch twijfels te rijzen over de op Amstelveens grondgebied gedeeltelijk overkapte bredere A9. Dat bleek dinsdagavond 14 april 2015 lees
17-04-2015, Bron: Amstelveenblog.nl

Amstelveens netwerk heeft de snelheid van een boemeltreintje
Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft in februari 2014 het persbericht 'KPN gaat kabelnetwerk verbeteren' uitgedaan lees
17-04-2015, Bron: SP-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil BIZ voor ondernemers
In Amsterdam is het al zeer succesvol: een BedrijvenInvesteringsZone. De VVD-Amstelveen wil graag dat ook in Amstelveen dit unieke instrument wordt ingezet om ondernemers en vastgoedeigenaren lees
14-04-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Volgens SP-Amstelveen Noord-Zuidlijn vernielt regionaal openbaar vervoer
Het dagelijks bestuur van de stadsregio werkt aan een lijnennetvisie 2018. Hierin zouden de contouren van het OV van de toekomst zichtbaar moeten worden lees
14-04-2015, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil meer actie voor verdraagzaamheid
GroenLinks-Amstelveen wil, dat de gemeente haar inzet voor verdraagzaamheid in de stad gaat vergroten lees
14-04-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Langer zelfstandig en veilig wonen met Blijverslening
Het CDA-Amstelveen heeft het College van B en W gevraagd het mogelijk te maken in Amstelveen een zogenaamde Blijverslening af te sluiten lees
14-04-2015, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil meer inzet voor bereikbare en betaalbare huurwoningen
GroenLinks-Amstelveen wil weten, hoe het college van Burgemeester en Wethouders er voor zorgt, dat er in Amstelveen voldoende bereikbare en betaalbare sociale huurwoningen zijn lees
09-04-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De PvdA-Amstelveen fractie bezocht de wijk Groenelaan
De Pvda-Amstelveen fractie heeft met vrijwilligers, bestuursleden, fractieleden, wethouder Jeroen Brandes en Tweede Kamerlid Jan Vos een wijkbezoek gebracht aan Groenelaan op 14 maart 2015 lees
31-03-2015, Bron: PvdA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is blij met het speelveldje bij Sint Philipsland
GroenLinks-Amstelveen is blij, dat wethouders Raat en Bot alsnog bereid zijn gebleken het speelveldje bij St. Philipsland veilig te maken. Omwonenden van het speelveldje vragen al jaren aandacht voor de onveilige situatie op het speelveldje lees
30-03-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA en D66 willen betere samenwerking in de zorg
De fracties van D66-Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen delen de mening van het college, dat er gezien de brand in de Logger beter samengewerkt moet worden in de zorg lees
29-03-2015, Bron: BBA, D66-Amstelveen

Twee berichten van GroenLinks-Amstelveen
Op initiatief van GroenLinks-Amstelveen heeft de gemeenteraad vorig jaar gevraagd jonge mantelzorger op te sporen en te ondersteunen. Naar aanleiding daarvan heeft het college nu een plan van aanpak opgesteld lees
20-03-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Uitbetaling PGB's ook in Amstelveen een rommeltje
De landelijke kranten melden sinds enige tijd, dat de Sociale Verzekerings Bank (SVB) de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten niet op orde heeft. Deze PGB?s werden voorheen aan de chronisch zieken, of gehandicapten uitbetaald lees
17-03-2015, Bron: SP-Amstelveen

Mark Rutte en Jeanine Hennis-Plasschaert op campagne in Amstelveen
De Amstelveense VVD gemeenteraadsfractie werd op zaterdag 14 maart 2015 in haar campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen bijgestaan door niemand minder dan Minister-president Mark Rutte, Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert lees
16-03-2015, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks start campagne tegen overlast Schiphol
Door het compromis over de groei van Schiphol moeten omwonenden de komende jaren rekenen op meer geluidsoverlast dan voorheen was afgesproken lees
15-03-2015, Bron: GroenLinks

Amstelveen krijgt een stadsstrand! Wie weet een goede naam?
Deze week maakte het college B en W van Amstelveen plannen bekend voor een stadsstrand aan de Poel. De VVD juicht dit initiatief van harte toe. Een stadsstrand is een langgekoesterde wens van veel Amstelveners lees
12-03-2015, Bron: VVD-Amstelveen

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven zijn afgetreden
De minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. F. Teeven, hebben heden, maandag 9 maart 2015, Zijne Majesteit de Koning verzocht aan hen ontslag te verlenen lees
10-03-2015, Bron: Rijksoverheid

ChristenUnie-Amstelveen is kritisch over 'kennisreis' van wethouder Brandes naar Peru
In de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen van afgelopen donderdag 5 maart 2015 heeft de ChristenUnie kritische vragen gesteld over de reis van wethouder Jeroen Brandes (PvdA) naar Peru lees
09-03-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil Ouderkerk aan de Amstel bereikbaar houden
'2 jaar zonder brug, voor de ondernemer geen weg terug'. Onder dit motto voerde het CDA, samen met de lokale ondernemers, actie bij de brug over de Amstel om aandacht te vragen voor de bereikbaarheid van Ouderkerk aan de Amstel lees
09-03-2015, Bron: CDA-Amstelveen

SP is op vrijdag 13 maart 2015 op de weekmarkt van Amstelveen
Aanstaande vrijdag 13 maart 2015 staat de SP op de markt van Amstelveen met een kraam. In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten kunt u ter plekke informatie krijgen van enkele Amstelveense SP kandidaten lees
09-03-2015, Bron: SP-Amstelveen

De D66 campagnebus bezocht het Stadshart van Amstelveen
De landelijke campagnebus van D66, in de vorm van een enorme touringcar, bezocht op zaterdagmiddag 7 maart 2015 het Stadshart van Amstelveen. Aan boord zaten meerdere democraten lees
07-03-2015, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil betere fietsvoorzieningen op Stadshart
GroenLinks-Amstelveen pleit voor betere fietsvoorzieningen op het Stadshart. Bij de bibliotheek zijn kort geleden fietsrekken verwijderd, zonder dat daar alternatieve plekken voor zijn lees
03-03-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Drie Amstelveners op kandidatenlijst PS bij de ChristenUnie/SGP
Op 18 maart 20015 kan er worden gestemd op de kandidaat-leden van de Provinciale Staten. Op de lijst van de ChristenUnie/SGP staan maar liefst drie bekende Amstelveners lees
02-03-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

SP-Amstelveen wil Amstelveenlijn 51 langer in stand laten houden
De Regioraad neemt op 17 maart 2015 een beslissing over het vervroegen van de datum dat lijn 51 niet meer doorrijdt naar Amsterdam CS. Het College van B en W Amstelveen is voornemens deze beslissing te steunen lees
02-03-2015, Bron: SP-Amstelveen

Politiek Café met Ton Elias in verband met zorgen over KLM
Naar aanleiding van de diverse recente mediaberichten rondom Air France-KLM heeft de VVD Amstelveen haar woordvoerder Luchtvaart uit haar Tweede Kamerfractie, Ton Elias uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan lees
25-02-2015, Bron: VVD-Amstelveen

De waterschapsbelastingen kunnen lager
Water Natuurlijk, de grootste partij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat met een 5-puntenplan zien, dat de waterschapsbelastingen de komende jaren lager zouden moeten kunnen worden lees
24-02-2015, Bron: Water Natuurlijk

Bert de Pijper kandidaat van CU-SGP provinciale Statenverkiezingen
Bert de Pijper uit Amstelveen is kandidaat voor de ChristenUnie-SGP bij de provinciale Statenverkiezingen voor de provincie Noord-Holland. Hij staat nr. 6 op de lijst van ChristenUnie-SGP en is daarmee de hoogst geplaatste uit deze regio op de lijst lees
23-02-2015, Bron: Bert de Pijper

9de VVD-taartenactie zet bestuur Avondvierdaagse in het zonnetje
Op vrijdag 13 februari 2015 deelden VVD Statenleden van de Provincie Noord-Holland persoonlijk vele taarten uit aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan lees
16-02-2015, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks presenteerde haar 'Groene belofte voor Noord-Holland'
De vaart moet erin. GroenLinks presenteerde op 14 februari 2015 haar 'Groene belofte voor Noord-Holland' om het Natuurnetwerk de komende jaren in de helft van de tijd af te maken lees
16-02-2015, Bron: Alwin Hietbrink

Jeroen van Leeuwen wordt fractie-assistent van ChristenUnie-Amstelveen
De éénvrouwsfractie van de ChristenUnie in de Amstelveense gemeenteraad wordt per half februari 2015 ondersteund met een fractie-assistent Jeroen van Leeuwen lees
16-02-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Zorgen over KLM, te weinig urgentie in Den Haag
In Amstelveen maken we onze grote zorgen over de KLM. De vraag is, of het Air France lukt om de KLM verder in te lijven? lees
15-02-2015, Bron: Herbert Raat

Fractieleden van D66-Amstelveen de straat op
Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen daarvoor hebben. Zaterdag 7 februari 2015 ging D66 wederom in heel Nederland de straat op om het te hebben over de dingen die wel goed gaan lees
10-02-2015, Bron: D66-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil opschorting van ouderbijdrage Jeugd-GGZ
De ChristenUnie-Amstelveen heeft het college verzocht om de ouderbijdrage in de Jeugd-GGZ op te schorten nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage lees
09-02-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Jitze Bakker is de nieuwe fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen
Jitze Bakker (58) is per 1 februari 2015 de nieuwe fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Het voorzitterschap werd het afgelopen jaar waargenomen door Linda Roos, die in 2013 haar voorzitterschap had overgedragen aan Peter Bot lees
03-02-2015, Bron: BBA

Oud CDA-gemeenteraadslid Alex Prinsen is overleden
Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden Alex Prinsen - meldt de fractie van CDA-Amstelveen. Alex was een zeer toegewijd mens die zich als CDA'er met hart en ziel inzette voor de gemeenschap lees
02-02-2015, Bron: CDA-Amstelveen

Volgens GroenLinks-Amstelveen zijn bewoners dupe van nieuwe Schiphol-afspraken
GroenLinks-Amstelveen is niet te spreken over het gesloten compromis rondom de groei van Schiphol. Hierin wordt het gebruik van de overlast gevende 'vierde baan' verruimd, tegen een minimale afname van de groei van de luchthaven lees
31-01-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA op de bres voor de jeu de boules vereniging Bulderbaan
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil, dat de gemeente serieus kijkt, hoe het de jeu de boules vereniging JBV Bulderbaan kan helpen bij het vinden van een nieuw onderkomen lees
30-01-2015, Bron: BBA

SP-Amstelveen is blij met steun college voor bewoners Acacialaan
De SP-Amstelveen vroeg in oktober 2014 al aandacht voor de bewoners van de Acacialaan, die geconfronteerd werden met onnodige sloopplannen door woningcorporatie Eigen Haard lees
28-01-2015, Bron: SP-Amstelveen

KLM is de topniveau kwestie voor premier Rutte
Voor de KLM is het de komende dagen er op, of eronder. Neemt Air France de financiële zeggenschap over, of blijft KLM zelfstandig? lees
27-01-2015, Bron: Herbert Raat

Fractievoorzitter D66-Amstelveen was betrokken bij verkeersongeval
Frank Berkhout, fractievoorzitter van D66-Amstelveen was op 20 januari 2014, als automobilist, betrokken geweest bij een verkeersongeval lees
26-01-2015, Bron: Frank Berkhout

GroenLinks-Amstelveen pleit voor de BuitenBeter-app
GroenLinks-Amstelveen heeft bij de behandeling van het nieuwe veiligheidsbeleid van Amstelveen gepleit voor aansluiting bij de BuitenBeter-app. Dit is een applicatie, waarmee inwoners onveilige situaties in de buitenruimte kunnen melden lees
26-01-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen over radicalisering en vuurwerk
Het CDA-Amstelveen heeft aandacht gevraagd voor twee punten: het signaleren van radicalisering en het voorkomen van letsel door vuurwerk tijdens de commissievergadering lees
26-01-2015, Bron: CDA-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil helderheid over zorgmijders in de jeugd-ggz
De ChristenUnie in Amstelveen maakt zich zorgen over zorgmijders vanwege de ouderbijdrage in de jeugd-ggz. De inkomensonafhankelijke ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar lees
26-01-2015, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil veilige speelplekken
GroenLinks is blij met de aandacht voor veiligheid en speelveldjes, maar wil ook, dat al bekende onveilige speelveldjes worden aangepakt lees
20-01-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen wil betere re-integratiebeleid
De SP-Amstelveen wil een re-integratiebeleid, dat duidelijk kiest voor de cliënt en dat toewerkt naar werk, waar een eerlijk salaris tegenover staat lees
18-01-2015, Bron: SP-Amstelveen

Fractievoorzitter GL-Amstelveen Axel Boomgaars op lijst Eerste Kamer
Fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen, Axel Boomgaars, staat voor GroenLinks op de voordracht voor de Eerste Kamer. Op 7 februari 2015 stelt het landelijk congres van GroenLinks de kandidatenlijst definitief vast lees
15-01-2015, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De VVD-Amstelveen fractie bezocht zorgorganisatie Ons Tweede Thuis
In januari is het zover. Dan wordt ook in Amstelveen één van de belangrijkste decentralisaties tussen Rijk en gemeenten doorgevoerd lees
23-12-2014, Bron: VVD-Amstelveen

VVD vragen over grasveld in Bovenkerk
Op 14 december 2014 stuurden 46 omwonenden van de Van Koetsveldstraat (in Bovenkerk) een brief aan de gemeenteraad van Amstelveen. De omwonenden zijn van mening, dat het hier gelegen grasveld niet bebouwd zou moeten worden lees
23-12-2014, Bron: VVD-Amstelveen

Het project Waterkringloop is stopgezet in Amstelveen
CDA is verbaasd over stopzetten verbetering stadswater Amstelveen lees
22-12-2014, Bron: CDA-Amstelveen

Amstelveen stemt in met opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
Op initiatief van de ChristenUnie-Amstelveen heeft de gemeenteraad van Amstelveen een motie aangenomen, waarin is bepaald, dat voorlopig passende opvang moet worden aangeboden aan Amstelveense uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen keren naar lees
20-12-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen: 'Geen uitkeringsfraudeur, geen boete'
Mensen met een uitkering kunnen te maken krijgen met buitensporig hoge boetes en strenge sancties onder verdenking van fraude, waar het in het echt onmacht, of onkunde betreft. GroenLinks vindt dat onacceptabel lees
18-12-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De schouders eronder zetten
De kritiek kwam snel op gang, toen bekend werd, dat Amstelveners met een bijstandsuitkering de hondencontrole uitvoeren lees
17-12-2014, Bron: Herbert Raat

Volgens Linda Roos van BBA het rapport over fijn stof is niets nieuws
Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt het door de Universiteit van Utrecht gehouden onderzoek over de hoeveelheid ultra fijn stof rondom Schiphol en boven Amstelveen oud nieuws lees
17-12-2014, Bron: BBA

21 personen toch in de Sociale Werkvoorziening in Amstelveen
De Amstelveense fracties van VVD, D66, BBA en PvdA zijn verheugd, dat het wethouder Veeningen (D66), mede op basis van de door hen gestelde vragen, is gelukt om in korte tijd een oplossing te vinden voor de 21 personen lees
16-12-2014, Bron: D66-Amstelveen

CU-Amstelveen op de bres voor chronisch zieken en gehandicapten
De ChristenUnie-Amstelveen wil, dat de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten van 99 euro per jaar door de gemeente wordt gecontinueerd in 2014 lees
15-12-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is bezorgd over de ultrafijn stof
Uit recent onderzoek van TNO blijkt, dat in verschillende woonwijken rondom Schiphol, waaronder in Amstelveen, net zo veel fijn stof in de lucht zit als naast snelwegen. GroenLinks vraagt om actie te ondernemen lees
12-12-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Dierenwelzijn moet centraal staan in keuze dierenambulance
GroenLinks-Amstelveen heeft in de raadscommissie RWN van 2 december 2014 aandacht gevraagd voor de situatie rondom de dierenambulance lees
08-12-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen geeft bedrijven handvat voor sociaal ondernemen
Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2014 zal de Participatienota worden behandeld. Hierin neemt de gemeenteraad onder andere een besluit over, hoe Amstelveen mensen zonder werk aan een baan gaat helpen lees
08-12-2014, Bron: D66-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil oplossing voor 21 tijdelijke Wsw-contracten
Net als een aantal andere partijen in de Amstelveense gemeenteraad, wil de ChristenUnie een oplossing voor de 21 personen die op een tijdelijk contract bij de AM Groep werken lees
08-12-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Volgens SP-Amstelveen experimenteert het college B en W met arbeidsgehandicapten
Het nieuwe participatiebeleid, dat door burgemeester en wethouders voor Amstelveen is gepresenteerd is er een die volgens het college vol ambitieuze plannen staat. Volgens de SP-Amstelveen zijn die plannen echter niet ambitieus, maar desastreus lees
07-12-2014, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen: 'Afbouwplan' RoundUp zonder afbouw
GroenLinks-Amstelveen is niet tevreden met het 'afbouwplan', dat wethouder Bot naar de gemeenteraad heeft gestuurd met betrekking tot stoppen met onkruidgif RoundUp lees
02-12-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-kandidaat Petra Kirch-Voors op plaats 7 bij Provinciale Statenverkiezingen
Op een drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de VVD Provinciecentrale Noord-Holland werd woensdagavond 26 november 2014 de Amstelveense VVD-kandidaat Petra Kirch-Voors gekozen op plaats 7 van de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen lees
27-11-2014, Bron: Joss Tabak

Het wordt straks een bureaucratische chaos in de Zorg
Een bureaucratische chaos wordt het volgend jaar rond Zorg en welzijn, als veel taken van het Rijk naar de gemeente komen lees
25-11-2014, Bron: Johan Th. Bos / Amstelveenweb

Samen voor Amstelveen!
Toespraak van Esther Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 in Amstelveen lees
14-11-2014, Bron: PvdA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is ontgoocheld door doorgaan met Roundup
GroenLinks-Amstelveen is zwaar teleurgesteld over het feit, dat de afspraken over stoppen met Roundup in heel Amstelveen per 2015 niet worden nagekomen lees
14-11-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Toespraak van Jacqueline Koops fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen
2015 wordt een belangrijk jaar. Gemeenten staan voor grote veranderingen, vanaf 1 januari krijgen we er zware taken bij op het gebied van Jeugd, ondersteuning en participatie lees
13-11-2014, Bron: Jacqueline Koops

Toespraak van Nora Tang, raadslid van Ouderen Combinatie-Amstelveen
Door de decentralisaties wordt de gemeente voor veel uitdagingen gesteld. Van de inwoners van Amstelveen wordt verwacht, dat er sociale cohesie is, waardoor ook zelfredzaamheid mogelijk wordt. Leef je leven! lees
13-11-2014, Bron: Nora Tang

Toespraak van Jan-Willem Groot, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen
Het jaar is nog niet ten einde, maar als we terugkijken was het voor Amstelveen een bewogen jaar. Hoogtepunt was de vreugdevolle Koningsdag in Amstelveen, dieptepunt was de vliegramp met de MH17 lees
13-11-2014, Bron: Jan-Willem Groot

Toespraak van Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen
SP maakt zich zorgen over de manier waarop er een verschuiving plaats van subsidie naar inkoop. Ten eerste het vertroebelt het beeld. Omdat niet duidelijk was welke subsidies omgezet zouden gaan worden naar aanbesteding, of inkoop lees
13-11-2014, Bron: Joep van Erp

Toespraak van Linda Roos, fractievoorzitter van BBA
De gemeente moet nu meer dan ooit te voren laten zien, dat men voor Amstelveen gaat en al haar inwoners. Moeilijke tijden liggen voor ons lees
13-11-2014, Bron: Linda Roos

Het gesluip van de gemakzucht
Wat hebben we het toch fijn met elkaar! Die uitspraak resoneert vaak in mijn hoofd de afgelopen periode. Wat zijn we toch een fijne, professionele raad die goed met elkaar omgaat lees
13-11-2014, Bron: Axel Boomgaars

Toespraak van Frank Berkhout fractievoorzitter van D66-Amstelveen
Het gaat op een aantal punten de goede kant op met Amstelveen. En nee, dat is niet alleen, omdat D66 is toegetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders, maar omdat het echt langzaam beter gaat lees
13-11-2014, Bron: D66-Amstelveen

CU-Amstelveen wil basisvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers
De ChristenUnie vindt, dat in een humane stad als Amstelveen niemand verstoken mag blijven van de meest basale voorzieningen als onderdak, kleding en voedsel (bed, bad en brood) lees
10-11-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

CDA organiseert op 24 november 2014 het Amstelveens Zorgdebat
Tweede Kamerleden Mona Keijzer van het CDA en Renske Leijten van de SP en wethouder Tom Horn van de PvdA Haarlemmermeer, debatteren op maandag 24 november 2014 over de consequenties van de overheveling van de zorgtaken van Rijk naar gemeenten lees
10-11-2014, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen wil verticaal als horizontaal groen in de stad
De fractie van D66-Amstelveen gaat het college op woensdag 12 november 2014 bij de behandeling van het College Uitvoeringsprogramma 2014 - 2018 in een motie oproepen om werk te maken van zowel verticaal als horizontaal groen lees
10-11-2014, Bron: D66-Amstelveen

CDA- en GroenLinks-Amstelveen willen een energieneutraal Amstelveen
Woensdag 12 november 2014 behandelt de gemeenteraad van Amstelveen de begroting 2015 en vinden de algemene beschouwingen plaats. Het college geeft aan duurzaamheid te willen integreren in alle beleidsterreinen. GroenLinks en het CDA juichen dit toe lees
10-11-2014, Bron: CDA- GroenLinks-Amstelveen

Woningstichting Eigen Haard zaait onrust onder bewoners Acacialaan
Het zal je maar gebeuren, met een brief in de bus kregen bewoners van de Acacialaan te horen, dat hun woning gesloopt zou worden. Woningstichting Eigen Haard heeft voorbarig en onnodig dit besluit genomen lees
10-11-2014, Bron: SP-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil meer maatwerk voor kwetsbare burgers
Tijdens de komende begrotingsbehandeling zal de lokale politiek partij Burgerbelangen Amstelveen vragen om een goede inventarisatie van de Amstelveners die hulp en ondersteuning nodig hebben lees
09-11-2014, Bron: BBA

D66: Stadsplein Amstelveen is geen plek voor verkeerscontroles
De fractie van D66-Amstelveen vindt het zeer onwenselijk, dat het Stadsplein afgelopen donderdag gebruikt is voor een grootschalige handhavingsactie van de politie, Koninklijke Marechaussee en Belastingdienst lees
08-11-2014, Bron: D66-Amstelveen

De fractie van GroenLinks-Amstelveen is verbijsterd
GroenLinks-Amstelveen heeft verbijsterd kennisgenomen van de verklaring van wethouder Bot, waarin hij onkruidgif RoundUp als het beste voor het milieu bestempeld lees
07-11-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen: college gemakzuchtig op groen, spuit door met gif
Het nieuw aangetreden college van B en W in Amstelveen gaat in tegenstelling tot eerdere afspraken tóch door met omstreden onkruidgif RoundUp en toont geen ambitie op duurzaamheid lees
03-11-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA- en GroenLinks-Amstelveen willen elektrische laadpalen plaatsen via de regio
Stadsregio Amsterdam, waar Amstelveen onderdeel van is, is een samenwerking is gestart met 'MRA Elektrisch'. Deze organisatie stimuleert elektrisch rijden en wil de komende drie jaar 1.200 laadpalen plaatsen in Amsterdam en de omliggende gemeenten lees
28-10-2014, Bron: CDA- GL-Amstelveen

GL-Amstelveen wil verantwoord omgaan met huisvesting vluchtelingen
GroenLinks wil, dat Amstelveen zaak maakt van de huisvesting van vluchtelingen in Amstelveen. Uit gegevens van de Stadsregio blijkt, dat er wederom achterstanden zijn in het huisvesten van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen lees
28-10-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen stelt vragen over opzeggen tijdelijke contracten WSW'ers
De Amstelveense WSW'ers met een tijdelijk contract hebben begrepen, dat zij vanaf 1 januari 2015 niet meer aan de slag kunnen bij AM Groep, waar zij nu werken lees
22-10-2014, Bron: CDA-Amstelveen

Wethouder Brandes nam handtekeningen in ontvangst voor behoud voetbalveld in Keizer Karelpark
Luka en Youssef zijn twee jongens die wonen in de wijk Keizer Karelpark. Ze zijn sportief en gaan graag na schooltijd een potje voetballen samen met de andere kinderen in de buurt lees
21-10-2014, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen: 'achterdeur van de coffeeshop wordt geopend'
De GroenLinks-fractie in Amstelveen reageert verheugd op de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Een echtpaar uit het Noord-Groningse Bierum, dat op veilige en verantwoorde wijze cannabis teelt is schuldig, maar krijgt geen straf lees
21-10-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen is blij met het verbeteren leefgewoonten van jongeren
Keer op keer blijkt uit onderzoek, dat een gezonde levensstijl helpt om ziektes te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren lees
13-10-2014, Bron: CDA-Amstelveen

SP-Amstelveen steunt actie behoud voetbalveld aan de Wijnmalenplantsoen
Kinderen in de wijk Keizer Karelpark hebben een handtekeningenactie opgezet en zijn hiermee hun buurt ingetrokken. De aanleiding hiervoor is het voetbalveld bij het Wijnmalenplantsoen, dat niet goed wordt onderhouden lees
13-10-2014, Bron: SP-Amstelveen

De fractievoorzitters en hun onjuiste beweringen
Als algemene regel bij het geven van commentaar op een publicatie geldt, dat men wel het juiste stuk voor zich moet hebben. Als dat niet het geval is, bestaat er grote kans op ongefundeerde en onjuiste beschuldigingen en wartaal lees
10-10-2014, Bron: J.A.J. Johannisse

Axel Boomgaars van GroenLinks-Amstelveen over de nevenfuncties
Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen reageert, hoe er met nevenfuncties moet worden omgesprongen lees
07-10-2014, Bron: Axel Boomgaars

Fractievoorzitters van de gemeenteraad van Amstelveen reageren op ingezonden brief oud-raadsleden
De ingezonden brief van een aantal oud raadsleden heeft ons verbaasd. Ten eerste, omdat deze oud raadsleden geacht worden de regels te kennen en ten tweede, omdat zij zich ook behoren af te vragen wat het effect is van een dergelijk ingezonden stuk lees
07-10-2014, Bron: 7 fractievoorzitters gemeenteraad Amstelveen

De burgemeester kiest
Deze open brief is door 11 oud-politici van PvdA- CDA- GroenLinks en D66-Amstelveen geschreven en ondertekend, naar aanleiding van de nevenfunctie van mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen bij omroep WNL (Wakker Nederland) lees
06-10-2014, Bron: 11 oud-politici van Amstelveen

Behoud Noorddamcentrum lijkt in zicht volgens de ChristenUnie
Het dreigende verlies van alle subsidie ad 33.000 euro voor instandhouding Noorddamcentrum in Bovenkerk lijkt van de baan lees
06-10-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Volgens D66- en PvdA-Amstelveen het werk moet lonen!
De fracties van D66 en de PvdA hebben het Amstelveense college van B en W aangespoord om werk te maken van het voorkomen van een inkomensval, nadat mensen in de bijstand weer een baan weten te vinden lees
06-10-2014, Bron: D66- en PvdA-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil het geld voor de zorg, beschikbaar blijft voor de zorg
Wethouders Raat en Brandes verwachten in 2015 minder geld uit te geven aan de zorg dan Amstelveen daarvoor van het Rijk ontvangt. Zij willen 1,1 miljoen euro van het geld, dat zij verwachten over te houden overhevelen naar de Algemene Reserve lees
05-10-2014, Bron: CDA-Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen wil hulp voor jonge mantelzorgers
Op initiatief van GroenLinks-Amstelveen willen alle partijen in de gemeenteraad meer aandacht en ondersteuning voor jongeren die mantelzorg bieden lees
04-10-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil actie op verzakte fietspaden in de stad
GroenLinks Amstelveen wil, dat het college van B en W actief aan de slag gaat met het aanpakken van de verzakte fietspaden in de stad lees
29-09-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CU-Amstelveen wil voor de minima geen eigen bijdrage in nieuwe Wmo
Deregulering, minder regels, dat is de insteek van het nieuwe college. “Maar het nieuwe college zadelt minima juist op met méér regels”, stelt de ChristenUnie-Amstelveen lees
29-09-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

WMO aanbevelingen SP-Amstelveen raadsbreed overgenomen!
Begin juli 2014 heeft de SP het Zwartboek WMO-dienstverlening aangeboden aan wethouder Raat. Het zwartboek is zowel door het college als door de fracties goed ontvangen lees
29-09-2014, Bron: SP-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil duidelijkheid voor WSW-ers
Het CDA-Amstelveen wil op korte termijn duidelijkheid voor de meest kwetsbare mensen die nu nog in een beschutte omgeving werken via de Wet Sociale Werkvoorziening lees
27-09-2014, Bron: CDA-Amstelveen

CDA-Amstelveen is ook tegen stopzetten subsidies
CDA-Amstelveen raadslid Sandra van Engelen vindt, dat subsidies in te trekken aan de ouderenbonden, het Noorddamcentrum en Griffioen te snel gaan lees
22-09-2014, Bron: CDA-Amstelveen

OCA en ChristenUnie-Amstelveen zijn tegen subsidiestop ouderenbonden
In de nieuwe Wmo-nota heeft het college van Amstelveen aan de gemeenteraad voorgesteld om de jaarlijkse subsidie van 11.000 euro aan ouderenbonden stop te zetten lees
22-09-2014, Bron: CU-Amstelveen/ OCA

ChristenUnie-Amstelveen wil subsidie van het Noorddamcentrum behouden
Het voornemen van het college om alle subsidie aan het Noorddamcentrum in te trekken is onterecht, vindt de fractie van de ChristenUnie in de Amstelveense gemeenteraad lees
21-09-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

SP: Nevenfunctie burgemeester Van 't Veld niet nodig en niet gewenst!
Voor de SP is het verder van belang, dat de burgemeester haar eerste prioriteit moet leggen bij het inwerken in Amstelveen en niet bij het binnenhalen van nevenfuncties, waarvan niet duidelijk is, welke belangen van de Amstelveners worden gediend lees
21-09-2014, Bron: SP-Amstelveen

D66-Amstelveen wil snel actieplan tegen inbraken
De fractie van D66-Amstelveen wil, dat het college van B en W nog voor de komende winter met een actieplan komt om woninginbraken in Amstelveen te bestrijden. Traditioneel slaan dieven tijdens donkere dagen meer toe lees
17-09-2014, Bron: D66-Amstelveen

Het nieuw WMO-beleid gemeente Amstelveen treft de meest kwetsbare inwoners
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld om mensen die hulpvragen hebben op het gebied van zorg, huisvesting en schulden van dienst te zijn lees
16-09-2014, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil subsidie cultuurcentrum Griffioen behouden
GroenLinks Amstelveen wil dat de subsidie voor cultureel centrum de Griffioen op Uilenstede behouden blijft. In het nieuwe WMO-beleid van het college van B en W verliest deze instelling naar eigen zeggen haar jaarlijkse 48.000 euro lees
16-09-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

In Amstelveen gaat het niet goed met de sociale huursector
In 2013 zijn er geen nieuwbouwopleveringen geweest in deze sector. Dit in tegenstelling tot de jaren ervoor. Daarnaast zijn er meer sociale huurwoningen verkocht, of in de vrije huursector terecht gekomen lees
14-09-2014, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen vraagt naar effectiviteit wiet-aanpak
De fractie van GroenLinks in Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester naar aanleiding van een nieuw offensief van de gemeente tegen wietwoningen lees
28-07-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Na Burgerbelangen Amstelveen actie de bomenkap in Bankras opgeschort
Wethouder Peter Bot heeft vanaf zijn vakantieadres het plan voor het kappen van bomen aan de Beneluxbaan ter hoogte van de Parelvisserslaan 1 bij de Mitshubishi- garage voorlopig stilgelegd lees
25-07-2014, Bron: BBA

GroenLinks-Amstelveen vragen over veiligheidsrisico's illegale wietteelt
Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen stelt zijn schriftelijke vragen aan de burgemeester van Amstelveen over de aanpak van de veiligheidsrisico's illegale wietteelt in de stad lees
20-07-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil beter inzet voor de dierenambulance
GroenLinks-Amstelveen wil, dat de diensten van de dierenambulance financieel beter geborgd worden door de gemeente. De Dierenambulance Amsterdam, die ook op Amstelveen rijdt, heeft recent in AT5 aangegeven, dat een faillissement dreigt lees
17-07-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen is blij met de spectaculaire daling van woninginbraken
Uit een rapportage van de gemeente Amstelveen blijkt, dat het aantal inbraken in onze gemeente spectaculair aan het dalen is. In de laatste 12 maanden was er zelfs een afname te zien van meer dan 19% lees
01-07-2014, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen reikt Groen Lintje uit aan IVN
Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling Amstelveen krijgt dit jaar het Groene Lintje, een onderscheiding door GroenLinks Amstelveen lees
26-06-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen is verbolgen over reactie GL over Stadshart
De VVD-Amstelveen is blij met de verhelderende woorden van wethouder Raat over, waar Unibail en de Schildersbuurt nu staan voor de toekomst van het Stadshart. Apart is de reactie van GroenLinks fractievoorzitter Axel Boomgaars lees
25-06-2014, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil duidelijkheid voor de Schildersbuurt
De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen heeft verbaasd kennisgenomen van het recente interview met wethouder Raat, waarin hij uitbreiding van het Stadshart over de Schildersbuurt 'onbespreekbaar' noemt lees
25-06-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen bundelt klachten over WMO-loket in zwartboek
Amstelveen staat bekend als een welvarende gemeente. Maar ook in een welvarende gemeente als Amstelveen zijn er inwoners die tijdelijk, of blijvend in een moeilijke situatie verkeren. Deze mensen hebben hulpvragen en kloppen aan bij het WMO-loket lees
23-06-2014, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks vindt noodzakelijk om scherp te zijn op Amstelveenlijn
Net nu komende zomer belangrijke beslissingen genomen moeten worden omtrent de Amstelveenlijn, heeft Amsterdam aangekondigd opnieuw te willen kijken naar het doortrekken van de Noord-Zuid-lijn lees
23-06-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil jonge gezinnen in onbewoonde huizen in Nes
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil, dat verhuurder woningcorporatie Eigen Haard, vier nu nog onbewoonde sociale huurwoningen in Nes aan de Amstel toewijst aan gezinnen met jonge kinderen lees
23-06-2014, Bron: BBA

SP en OCA ontdekken knelpunten bij gezondheidscentrum Marne
Aan de Marne is een gezondheidscentrum gekomen. Helaas nog niet perfect, want de toegankelijkheid met het openbaar vervoer laat nog te wensen over. Vooral voor mensen met een lichamelijke beperking kan dit problemen opleveren lees
22-06-2014, Bron: SP-Amstelveen / OCA

CDA-Amstelveen over de gevolgen van zorgdecentralisaties
Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen stelt schriftelijke vragen aan het college van B en W. Van Engelen: 'Ik maak me grote zorgen over de gevolgen van de zorgdecentralisaties voor de medewerkers van Amstelveense zorginstellingen.' lees
18-06-2014, Bron: CDA-Amstelveen

BBA wil betrokken worden bij aanpak WMO dienstverlening
De situatie van de dienstverlening van hulpmiddelen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan onze Amstelveense inwoners is voor Burgerbelangen Amstelveen zorgelijk lees
16-06-2014, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Testteam onderzoekt toegankelijkheid gezondheidscentrum Marne
Aan de Marne is een gezondheidscentrum gekomen. Op zich een goede ontwikkeling, want daardoor kan de speeltuin aan de Maritsa blijven bestaan. Helaas nog niet perfect, want de toegankelijkheid vanuit het Openbaar Vervoer laat nog te wensen over lees
09-06-2014, Bron: SP-Amstelveen

Het Oude Dorp van Amstelveen is the place to be
Het is in Amstelveen the place to be: het Oude Dorp. Het is een plek geworden, waar veel leuke horecagelegenheden te bezoeken zijn, met een paar smaakvolle lokale winkeltjes, een kookstudio en zelfs een eigen museum lees
09-06-2014, Bron: VVD-Amstelveen

GL vragen over het doden van wilde ganzen bij Schiphol
De fractie van GroenLinks-Amstelveen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni 2014 vragen gesteld over het vangen en vergassen van wilde ganzen rondom Schiphol lees
06-06-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen / Provincie NH

CU-Amstelveen vraagt tegemoetkoming gedupeerden Welzorg
De ChristenUnie wil, dat Amstelveense gehandicapten financieel worden gecompenseerd voor de wantoestanden bij Welzorg. Volgens de partij zijn gehandicapten de dupe van het falen van Welzorg lees
04-06-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66 is de grootste partij bij EP verkiezingen in Amstelveen
Na bekendmaking van de verkiezingsuitslag van het Europees Parlement op zondag 25 mei 2014 bleek, dat D66 met 22% van de stemmen de grootste partij is geworden in Amstelveen lees
26-05-2014, Bron: D66-Amstelveen

Volgens CDA zijn de Europese verkiezingen belangrijk voor Amstelveen
Op 22 mei 2014 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het CDA vindt deze verkiezingen belangrijk voor Amstelveen. De grote in Amstelveen gevestigde bedrijven hebben profijt van Europa lees
20-05-2014, Bron: CDA-Amstelveen

Mark Rutte bezocht het Stadshart Amstelveen
Afgelopen zaterdag 17 mei 2014 was Amstelveen even het middelpunt van Europa. Minister-president Mark Rutte bezocht het Stadshart lees
19-05-2014, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks vindt de berichtgeving rond KPMG zorgelijk
De fractie van GroenLinks in de Amstelveense gemeenteraad maakt zich zorgen over de recente berichtgeving rondom KPMG lees
15-05-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-lijsttrekker Europees Parlement komt naar Amstelveen
In aanloop naar de Europese Verkiezingen van 22 mei 2014 zal D66-lijsttrekker Sophie in 't Veld Amstelveen bezoeken lees
13-05-2014, Bron: D66-Amstelveen/ Europees Parlement

Vragen lokale politiek over het Kinderpardon in Amstelveen
Nu is landelijk de discussie opgelaaid over de uitvoering van het Kinderpardon. Als criterium voor toelating wordt gebruikt, of een kind onder toezicht van de gemeente, of het Rijk is gevallen, dat voelt nogal willekeurig en procedureel aan lees
12-05-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP zwartboek over het WMO-loket in Amstelveen
De SP-Amstelveen is bezig met een zwartboek, waarin alle binnen gekomen klachten en negatieve ervaringen worden gebundeld over WMO lees
12-05-2014, Bron: SP-Amstelveen

Afscheid van drie wethouders in Museum Jan van der Togt
Op donderdagavond 8 mei 2014 namen drie wethouders van de gemeente Amstelveen afscheid van het wethouderschap: John Levie (BBA), Jan-Willem Groot (CDA) en Jacqueline Koops-Scheele van ChristenUnie lees
09-05-2014, Bron: Amstelveenweb

Prachtige tulpen in een gemeentelijk plantsoentje
Opeens stonden er prachtige tulpen in een gemeentelijk plantsoentje op de hoek van de straten Westhoven en Wedderborg in Westwijk. Wie heeft dit geregeld vroegen we ons af? lees
04-05-2014, Bron: Herbert Raat

VVD-Amstelveen is trots op het Collegeprogramma
De VVD-Amstelveen is trots op het akkoord, dat gesloten is met D66, BBA en PvdA. Hiermee is de basis gelegd voor een goede samenwerking in de komende jaren lees
28-04-2014, Bron: VVD-Amstelveen

Het College van B en W Amstelveen is geïnstalleerd
Gisteravond (22 april 2014) is het nieuwe college van B en W geïnstalleerd in Amstelveen. Samen met Maaike Veeningen (D66), Peter Bot (bbA) en Jeroen Brandes (PvdA) mag ik weer vier jaar aan de slag. Voor mij is het een grote eer om nog een period lees
24-04-2014, Bron: Herbert Raat

D66-Amstelveen kijkt uit naar komende vier jaar
Op 14 april 2014 presenteerden VVD, D66, BBA en PvdA het coalitieakkoord en het nieuwe gemeentebestuur van Amstelveen. Deze vier partijen zullen de komende vier jaar het college vormen lees
23-04-2014, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen is kritisch over het Collegeakkoord
CDA-Amstelveen: Het akkoord heeft het meeste weg van een liberale klaroenstoot van veel statements, one-liners en veel mooie retoriek, mooi aan elkaar geschreven door iemand met veel gevoel voor marketing lees
23-04-2014, Bron: CDA-Amstelveen

SP-Amstelveen in actie tegen verplicht verhuizen ouderen
Met de slogan 'Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet! voert de SP-Amstelveen actie tegen de bezuinigingen in de zorgsector, waar vooral de ouderen de dupe van worden lees
21-04-2014, Bron: SP-Amstelveen

Een ontsnapte koe is doodgeschoten in Amstelveen
Gisteren, op 16 april 2014, is een ontsnapte koe in Amstelveen doodgeschoten, omdat het dier niet gevangen kon worden. Aangezien het dier niet na 1 schot dood was, waren daar, volgens de berichtgeving meerdere schoten voor nodig lees
17-04-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil nominaties voor een Groen Lintje 2014!
De fractie van GroenLinks roept Amstelveners op nominaties in te dienen voor een Groen Lintje. Dit is een jaarlijkse prijs die GroenLinks uitreikt aan personen, of instellingen die zich inzetten voor groene initiatieven in Amstelveen lees
14-04-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Volgens GroenLinks-Amstelveen moet de nieuwe coalitie belofte waarmaken
De raadsfractie van GroenLinks-Amstelveen is verbaasd en teleurgesteld, dat zij geen rol speelt in het ontstane nieuwe college van B en W. De partij had graag haar bijdrage geleverd lees
05-04-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen verrast vriend en vijand
Dat D66-Amstelveen groter zou worden stond buiten kijf, maar dat de partij afgelopen woensdag 19 maart 2014 bijna de VVD van de troon zou stoten als grootste partij van Amstelveen hadden niet veel insiders verwacht lees
26-03-2014, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

De VVD blijft in Amstelveen overeind
De VVD blijft in Amstelveen overeind. Negen zetels hadden we en houden we. Hiermee zijn we een positieve uitzondering ten opzichte van veel andere gemeenten. In bijna heel Nederland ging de VVD hard onderuit lees
20-03-2014, Bron: Herbert Raat

Krappe winst VVD-Amstelveen in de gemeenteraadsverkiezingen
VVD-Amstelveen heeft de gemeenteraadsverkiezingen op het nippertje gewonnen. Burgemeester Fred de Graaf maakte in de foyer van het raadhuis op 19 maart 2014 om 23.30 uur de voorlopige uitslag bekend lees
20-03-2014, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Druk bezocht lijsttrekkersdebat in de Schouwburg Amstelveen
Het grote verkiezingsdebat van de Amstelveense lijsttrekkers vond plaats op maandag 17 maart 2014 in de Schouwburg Amstelveen. In Amstelveen doen negen politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en alle negen lijsttrekkers deden mee lees
18-03-2014, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Bezoek VVD ministers Opstelten en Hennis aan Amstelveen
VVD ministers Ivo Opstelten en Jeanine Hennis-Plasschaert bezochten Amstelveen lees
18-03-2014, Bron: VVD-Amstelveen / Amstelveenweb

Volgens de SP misbruikt VVD-Amstelveen de A9 voor campagne
VVD wethouder Raat heeft VVD minister Schultz uitgenodigd om maandag 10 maart in de Annakerk het vernieuwde contract voor de A9 feestelijk te ondertekenen. Ook de leden van de gemeenteraad zijn hierbij uitgenodigd lees
11-03-2014, Bron: SP-Amstelveen

10-punten plan 'Amstelveen zzp-stad' van GroenLinks
De fractie van GroenLinks-Amstelveen wil in de volgende periode meer werk maken van de ondersteuning van ZZP-ers. GroenLinks organiseerde de afgelopen weken drie brainstorms over, hoe in Amstelveen meer werk te creëren lees
11-03-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Lijsttrekker Groot van CDA-Amstelveen tegen gereguleerde hennepteelt
Jan-Willem Groot heeft zich samen met meer dan 100 CDA- lijsttrekkers uit het hele land uitgesproken tegen de regulering van wietteelt lees
10-03-2014, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen wil 500.000 euro naar onderwijs
D66-Amstelveen wil dat 500.000,- euro extra aan kwaliteitsverbeteringen in het Amstelveense onderwijs wordt uitgegeven. Dit vertelde D66-lijsttrekker Maaike Veeningen tijdens een bijeenkomst op de Brede School Rembrandt lees
10-03-2014, Bron: D66-Amstelveen

Kritiek van BBA op wethouder Groot over beleid Schiphol
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil in de komende vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur een antwoord van wethouder Jan-Willem Groot lees
09-03-2014, Bron: BBA

GroenLinks-Amstelveen stemt op roze stemwijzer van COC
GroenLinks-Amstelveen is de enige partij die voor deze gemeenteraadsverkiezingen de roze stemwijzer van het COC heeft ingevuld in Amstelveen en de enige met een openlijk homoseksuele kandidaat lees
09-03-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil ouderen een plek in de buurt geven
De invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) zal grote gevolgen hebben voor de groep ouderen die nu thuis blijft wonen en tegelijkertijd in meer, of mindere mate afhankelijk is van enige zorg lees
08-03-2014, Bron: CDA-Amstelveen

VVD won verkiezingsdebat bij het Herman Wesselink College
Op dinsdagmiddag 4 maart 2014 vond in het Herman Wesselink College in Amstelveen een debat plaats rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Hierbij gingen vertegenwoordigers en fractievoorzitters van alle gemeentefracties met elkaar en met leerlingen van lees
05-03-2014, Bron: Amstelveenweb

Campagnevideo 'VVD Voor Amstelveen'
De VVD-Amstelveen heeft vandaag haar campagnevideo voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd lees
04-03-2014, Bron: VVD-Amstelveen

Lokale partijen zijn een logische keuze voor de kiezers
Het Acht Uur Journaal van zondagavond opende er mee: 'Lokale partijen zijn een belangrijke factor geworden binnen de lokale politiek'. De reden ervan was helder lees
04-03-2014, Bron: BBA

Ik ga Dorien missen
Nu is het 2014, vlak voor de verkiezingen, en is de kans aanwezig, dat Dorien niet terugkomt in de raad. Ze staat op plek 6 en gaf zelf aan het tijd te vinden, dat anderen het raadswerk voor GroenLinks gaan doen lees
04-03-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Staatssecretaris Van Rijn bezocht Amstelveens zorgcentrum
Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezocht maandag 3 maart 2014 woonzorgcentrum 't Huis aan de Poel in Amstelveen. Samen met de lokale PvdA-lijsttrekker Jeroen Brandes ging hij in gesprek met bewoners en medewerkers lees
03-03-2014, Bron: PvdA-Amstelveen

CDA-Amstelveen op de bres voor de middenklasse
De mensen uit de middenklasse lijken de prijs van de crisis te betalen. Het aantal banen voor hen loopt in Nederland terug. Zij voelen de lastenverhogingen van het huidige kabinet het meest lees
03-03-2014, Bron: CDA-Amstelveen

De betekenis van ChristenUnie voor Amstelveen in 2013
Ook in 2013 heeft de ChristenUnie weer veel voor Amstelveen tot stand kunnen brengen. Wij zijn dankbaar, dat we aan het begin van 2014 kunnen terugkijken op een jaar lees
03-03-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Tweede Kamerleden van VVD en GroenLinks in Amstelveens debat
Op woensdag 12 maart 2014 organiseren GroenLinks-Amstelveen en VVD-Amstelveen een groot politiek debat in Café Uilenstede. De Tweede Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks) en Joost Taverne (VVD) gaan op deze avond in discussie lees
03-03-2014, Bron: VVD/GroenLinks

Wethouder John Levie legt verantwoording af
Wethouder John Levie (Burgerbelangen Amstelveen) vertelt op zijn weblog www.johnlevie.nl over een aantal belangrijke onderwerpen van zijn beleid in de afgelopen vier jaar lees
27-02-2014, Bron: BBA

Verdiepte bak ervaring A4 is vergelijkbaar met onze A9
Vorig jaar, eind september, voelde ik de behoefte, om in de goede volgorde, op te schrijven hoe het proces van de Tunnel A9 tot dan toe gelopen was. Blijkbaar werd mijn artikel door veel mensen gelezen en een onder hen, een gepensioneerd BAM medewerker lees
27-02-2014, Bron: Walter Vervenne

Staatssecretaris Van Rijn komt naar Amstelveen
Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezoekt maandag 3 maart 2014 woonzorgcentrum 't Huis aan de Poel in Amstelveen. Samen met de lokale PvdA-lijsttrekker Jeroen Brandes gaat hij in gesprek met bewoners en medewerkers lees
27-02-2014, Bron: PvdA-Amstelveen

CDA-Amstelveen is tegen de afschaffing van de maatschappelijke stages
Het CDA-Amstelveen is tegen de afschaffing van de verplichte maatschappelijke stages voor middelbare scholieren lees
24-02-2014, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks start petitie voor gifvrij Amstelveen
GroenLinks wil, dat Amstelveen zo snel mogelijk stopt met het gebruik van het gif RoundUp van fabrikant Monsanto voor de bestrijding van onkruid op straten, stoepen en pleinen lees
24-02-2014, Bron: GroenLinks -Amstelveen

D66 campagne bus bezocht Amstelveen
D66 prominenten bezoeken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 ruim 100 plaatsen met de D66 campagne bus. Afgelopen zondag 23 februari was de campagne bus in Amstelveen lees
24-02-2014, Bron: D66-Amstelveen

Gebroken beloftes
'Afgelopen donderdag (20 februari 2014) was er het eerste lijsttrekkersdebat in Amstelveen bij de Ondernemersvereniging. Daarbij wil ik het nu niet hebben over de inhoud van wat ik over heb proberen te brengen lees
24-02-2014, Bron: Axel Boomgaars

D66-Amstelveen maakte een campagne video
D66-Amstelveen presenteert deze week haar campagnespot voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De video maakt onderdeel uit van de online campagne van de partij en is door de kandidaten zelf gemaakt lees
21-02-2014, Bron: D66-Amstelveen

Het Amstelveense Verkiezingsdebat is op 20 februari 2014
Het Amstelveense Verkiezingsdebat 2014 wordt op donderdag 20 februari 2014 gehouden in het Amstelveen College lees
20-02-2014, Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen

Kom eten bij Axel
Lijsttrekker van GroenLinks in Amstelveen, Axel Boomgaars, nodigt Amstelveners uit bij hem thuis te komen eten. In het kader van de verkiezingseditie van de huiskamerrestaurantweek stelt hij op zaterdag 15 maart 2014 zijn huis open lees
19-02-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Bewoners woonzorgcentrum Klaasje Zevenster in gesprek met Sybrand Buma
Maandag 10 februari 2014 at CDA-partijleider Sybrand Buma in een geanimeerde sfeer met bewoners van woonzorgcentrum Klaasje Zevenster van de Stichting Brentano mee tijdens de avondmaaltijd lees
18-02-2014, Bron: CDA-Amstelveen

CDA-Amstelveen lanceert Actieplan Sport
Zo'n 40% van de Nederlanders beweegt te weinig, met alle gevolgen van dien. Het CDA in Amstelveen lanceert daarom het Actieplan Sport lees
17-02-2014, Bron: CDA-Amstelveen

Historische VVD-tram tussen het Oude Dorp en de Bosbaan
Afgelopen zaterdag 15 februari 2014 reed er een VVD-tram op het historische traject tussen het Oude Dorp en de Bosbaan. Deze tramrit zorgde voor een geslaagde en feestelijke dag lees
17-02-2014, Bron: VVD-Amstelveen

Ik geloof in Amstelveen
Ik geloof in Amstelveen. Met deze slogan presenteerde de ChristenUnie-Amstelveen afgelopen donderdag 13 februari 2014 haar verkiezingsprogramma lees
17-02-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Kunst en cultuur moet door inwoners worden gedragen
Volgens de ChristenUnie-Amstelveen, kunst en cultuur moet door inwoners worden gedragen en gewaardeerd en niet een vanuit de overheid opgelegde keuze zijn. Kunst en cultuur is waard, wat er door de markt voor wordt geboden lees
14-02-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen legt verkiezingscampagne stil
In verband met de recente verdrietige ontwikkelingen rondom het overlijden van Els Borst heeft D66-Amstelveen besloten alle campagne-activiteiten tot en met dinsdag 18 februari 2014 af te gelasten lees
13-02-2014, Bron: D66-Amstelveen / Politie NL

Drukke discussieavond in Amstelveen met Sybrand Buma van CDA
Maandagavond 10 februari 2014 is CDA partijleider Sybrand Buma in debat gegaan met de inwoners van Amstelveen. In een bomvolle zaal in Café Venstra voerden zo’n 120 mensen van binnen en buiten het CDA pittige debatten over onderwijs, werk lees
11-02-2014, Bron: CDA-|Amstelveen

De selectie van kandidaat raadsleden BBA startklaar
Zondag 9 februari 2014 kwamen de kandidaat raadsleden van Burgerbelangen Amstelveen op lijst 5 compleet bijeen in het Museum Jan van der Togt, om nog eens van gedachten te wisselen over de campagne lees
11-02-2014, Bron: BBA

Presentatie verkiezingsprogramma en kandidaten ChristenUnie-Amstelveen
De ChristenUnie-Amstelveen presenteert op donderdag 13 februari 2014 om 20.00 uur in het Woon-leefcentrum Middenhof, Willem Dreesweg 155, 1188 KD Amstelveen, het verkiezingsprogramma 'Geloof in Amstelveen' lees
10-02-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen over de resultaten van de maatschappelijke tegenprestatie
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de resultaten van de maatschappelijke tegenprestatie door bijstandsgerechtigden. Die tegenprestatie heeft het college in 2012 ingevoerd in Amstelveen lees
10-02-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Rij mee met de VVD-tram op zaterdag 15 februari 2014!
Op zaterdag 15 februari 2014 rijdt er een heuse VVD-tram op het historische traject tussen het Oude Dorp en de Bosbaan. Alle Amstelveners zijn van harte uitgenodigd om aan boord te stappen en te genieten van de mooie rit lees
10-02-2014, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil banenproject Woningisolatie
GroenLinks-Amstelveen is teleurgesteld, dat in de afgelopen collegeperiode slechts 370 sociale huurwoningen in Amstelveen zijn geïsoleerd, terwijl 800 was afgesproken lees
10-02-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen aan de slag voor meer werk voor ZZP'ers
De werkloosheid is hoog. Ook in Amstelveen is er onvoldoende betaald werk, ZZP'ers hebben tekort aan opdrachten en werknemers hebben een uitkering in plaats van een baan lees
09-02-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil de Amsteldijk beter beschermen
CDA-Amstelveen wil de bijzondere waarde van de Amsteldijk beter beschermen. Het gebied rond de Amsteldijk heeft een bijzondere architectonische en landschappelijke waarde. Met de huidige regels blijkt het niet mogelijk dit voldoende te beschermen lees
04-02-2014, Bron: CDA-Amstelveen

GL-Amstelveen wil meer actie om mensen centraal stellen in de zorg
De raadsfractie van GroenLinks in Amstelveen wil meer actie om de mens centraal te stellen in de zorg. Nog te vaak komen er schrijnende, of zelfs schokkende verhalen voorbij van mensen lees
04-02-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-partijleider Sybrand Buma komt naar Amstelveen
Op maandag 10 februari 2014 komt CDA-partijleider Sybrand Buma naar Amstelveen. Hij gaat vanaf 19.30 tot 21.00 uur in Café Venstra in debat met Amstelveense experts en ervaringsdeskundigen. Inwoners van Amstelveen zijn van harte uitgenodigd aan lees
04-02-2014, Bron: CDA-Amstelveen

Amstelveen moet geld reserveren voor chronisch zieken en gehandicapten
De ChristenUnie-Amstelveen vreest, dat gemeenten te weinig geld reserveren voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten lees
03-02-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

SP-Amstelveen zet vragen bij kosten koningsbezoek
De SP-Amstelveen is onaangenaam verrast door de berichtgeving op Dichtbij.nl over de kosten van het aanstaande koningsbezoek. De SP is al geen voorstander van grootschalige geldverslindende evenementen, maar dit slaat alles lees
03-02-2014, Bron: SP-Amstelveen

PvdA-Amstelveen trapt verkiezingscampagne af in P60
Op zondag 9 februari 2014 is voor de Partij van de Arbeid Amstelveen de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen lees
02-02-2014, Bron: PvdA-Amstelveen

Presentatie BBA verkiezingsprogramma 2014 - 2018
Op de laatste dag van de maand, 31 januari 2014, organiseerde de enige lokale politieke partij van Amstelveen: Burgerbelangen Amstelveen (BBA) de presentatie van haar gemeenteraadsverkiezingsprogramma lees
01-02-2014, Bron: BBA / Amstelveenweb

Groenlinks-Amstelveen wil bescherming speelgroen
GroenLinks wil erkenning en bescherming voor het vele informele speelgroen in Amstelveen lees
31-01-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De VVD wil niet teveel beloven voor de verkiezingen
De VVD-Amstelveen wil niet teveel beloven voor de verkiezingen van 19 maart 2014. 'Geen gouden bergen,' aldus lijsttrekker Herbert Raat lees
29-01-2014, Bron: Amstelveens Weekblad

Bloed geven in Amstelveen kan niet meer volgens Sanquin
Vorige week (4-2014) klaagden twee inwoners van Amstelveen in het Nieuwsblad over een door hun ontvangen brief van de bloedbank Sanquin, dat het niet meer mogelijk is om in Amstelveen bloed te geven lees
27-01-2014, Bron: VVD-Amstelveen

D66 en PvdA willen de 'Serious Request' actie in Amstelveen
De fracties van D66 en PvdA in Amstelveense gemeenteraad willen het glazen huis van 3FM, met de 'Serious Request' actie, naar Amstelveen halen lees
27-01-2014, Bron: D66-/ PvdA-Amstelveen

GL fractievoorzitter Bram van Ojik bezocht Amstelveen
GroenLinks fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bram van Ojik ging vrijdag 24 januari 2014 met ruim 15 Amstelveense GroenLinks-vrijwilligers langs de deuren op Uilenstede lees
27-01-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen / Amstelveenweb

VVD-Amstelveen presenteerde haar verkiezingsprogramma 2014-2018
Op vrijdagmiddag 24 januari 2014 presenteerde de VVD-Amstelveen fractie het verkiezingsprogramma 2014-2018 aan de lokale pers in wijn-spijsbar The WineKitchen in het Oude-Dorp van Amstelveen lees
25-01-2014, Bron: VVD-Amstelveen / Amstelveenweb

Gemeente Amstelveen scoort slecht op duurzaamheidsindex
De gemeente Amstelveen scoort 'slecht' op de deze week gepubliceerde Gemeentelijk Duurzaamheidsindex (GDI). In die duurzaamheidsranglijst van alle Nederlandse gemeenten komt Amstelveen niet verder dan plaats 164 met een onvoldoende rapportcijfer van 5,4 lees
23-01-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen over compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten
De CDA-Amstelveen fractie op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de Raad 2002 stelt haar vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten lees
22-01-2014, Bron: CDA-Amstelveen

VVD-Amstelveen: Iets terug doen voor een bijstandsuitkering
Vanaf 1 juli 2014 moeten mensen in de bijstand van het Kabinet verplicht een tegenprestatie leveren. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, of mantelzorg. De VVD-Amstelveen wil, dat de gemeente snel uitvoering geeft aan deze regeling lees
21-01-2014, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-Amstelveen is tevreden met partijleider Sybrand Buma
Het Amstelveense CDA is blij met de plannen die CDA-partijleider Buma vorige week heeft gepresenteerd om de positie van kleine en middelgrote ondernemingen te versterken lees
21-01-2014, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks- en D66-Amstelveen willen privacy terug na Koningsdag
De Amstelveense fracties van GroenLinks en D66 willen de bevoegdheden die voor de veiligheid op Koningsdag worden gebruikt, na 26 april 2014 terugdraaien lees
20-01-2014, Bron: GroenLinks en D66 Amstelveen

SP-Amstelveen wil geen extra bevoegdheden voor de burgemeester!
VVD-burgemeester De Graaf vraagt de gemeenteraad van Amstelveen de algemene plaatselijke verordening aan te passen in verband met het bezoek van de koning op koningsdag. Het gaat hier om het preventief fouilleren en het binnentreden van woningen lees
20-01-2014, Bron: SP-Amstelveen

De oude Bankrashal wordt weer heropend
Tijdens de jaarlijkse huldiging van de Amstelveense sportkampioenen afgelopen donderdagavond 16 januari 2014 heeft BBA - wethouder John Levie bekend gemaakt, dat de oude Bankrashal op korte termijn heropend wordt lees
20-01-2014, Bron: BBA

Voorwaarden en kabinetsregie decentralisatie ontoereikend
'Gemeenten omarmen de gedachte van de decentralisatie nog steeds' - aldus Vereniging van Nederlandse Gemeenten -voorzitter Annemarie Jorritsma lees
18-01-2014, Bron: VNG

GL fractievoorzitter Bram van Ojik komt naar Amstelveen
Fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, Bram van Ojik, komt op vrijdag 24 januari 2014 samen met GroenLinks Amstelveen campagne voeren op Uilenstede lees
15-01-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen presenteert haar verkiezingsprogramma 'Nu Vooruit'
D66-Amstelveen presenteerde op maandagavond 13 januari 2014 in Grand Caf? 't Oude Dorp haar verkiezingsprogramma 'Nu Vooruit' in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 lees
13-01-2014, Bron: D66-Amstelveen

BBA wil actie ondernemen tegen gebruik Buitenveldertbaan
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil, dat wethouder Jan Willem Groot bij Schiphol actie onderneemt tegen het overmatig gebruik van de Buitenveldertbaan lees
13-01-2014, Bron: BBA

Is de Alderstafel wel kritisch genoeg?
In opdracht van de gemeente Amstelveen en de stadsdelen Zuid en Zuid-Oost heeft een onafhankelijk bureau, Helios, onderzoek gedaan naar de verklaarbaarheid van de inzet van de Buitenveldertbaan in 2011 lees
13-01-2014, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks: meetsysteem geluidsoverlast Schiphol moet blijven
Het rapport van het onderzoeksbureau Helios naar het gebruik van de Buitenveldertbaan door Schiphol legt volgens de Amsterdamse en Amstelveense fracties van GroenLinks belangrijke weeffouten in het nieuwe geluidsstelsel bloot lees
12-01-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GL-Amstelveen wil meer hulp voor huurders met geldproblemen
GroenLinks-Amstelveen ziet graag een uitbreiding van het project 'Erop af!'. Hierbij werken de gemeente en verhuurder woningcorporatie Eigen Haard samen door mensen met huurachterstand voor hulp aan te melden bij de gemeente lees
10-01-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De voetgangers zijn vergeten bij gezondheidscentrum Marne
Schriftelijke vragen van Ouderen Combinatie Amstelveen ex art. 33 van het RvO inz. gezondheidscentrum Marne lees
10-01-2014, Bron: Ouderen Combinatie Amstelveen

D66-Amstelveen is bezorgd over duperen ouderen in serviceflats
D66-Amstelveen maakt zich zorgen over het duperen van bewoners van de serviceflat aan het Wimbledonpark in Amstelveen, waarover inmiddels diverse media publiceerde lees
08-01-2014, Bron: D66-Amstelveen

D66-Amstelveen benoemt nieuwe fractie-assistent
Met ingang van 1 januari 2014 is Cherilyn Mets aangetreden als de nieuwe fractie-assistent van D66-Amstelveen lees
07-01-2014, Bron: D66-Amstelveen

Files bij de elektrische laadpaal in Amstelveen?
De fractie van GroenLinks-Amstelveen maakt zich zorgen, dat ook in Amstelveen files bij de laadpalen voor elektrische auto's zullen ontstaan lees
06-01-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen begint campagne met open polder
GroenLinks-Amstelveen is haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen in de Amstelveense polders. Alle woningen in, of aan de polders krijgen een nieuwjaarskaart, waarin de bewoners een open, stil en groen 2014 wordt gewenst lees
04-01-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Iets terug doen voor de bijstandsuitkering?
Op 3 januari 2014 stonden er twee pagina's in NRC Handelsblad geschreven door journalist Ingmar Vriesema. Onderwerp: het kabinetsplan om iets terug te doen voor je uitkering. Uiteraard is er kritiek lees
04-01-2014, Bron: Herbert Raat

Jacqueline Koops is lijsttrekker van ChristenUnie-Amstelveen
Op de Algemene Ledenvergadering van de kiesvereniging Amstelveen is Jacqueline Koops gekozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 lees
30-12-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks vragen over sluiting Café Uilenstede
Op de website van Ad Valvas, het nieuwsplatform van de Vrije Universiteit, staat het bericht, dat Café Uilenstede zal verdwijnen. Binnen de herinrichting van lees
19-12-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Peter Bot is lijsttrekker van Burger Belangen Amstelveen
De ledenvergadering van Burger Belangen Amstelveen (BBA) heeft afgelopen week (49-2013) eensgezind en unaniem Peter Bot aangewezen als de nummer één van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 lees
16-12-2013, Bron: BBA

D66-Amstelveen legt verantwoording af over 4 jaar oppositie voeren
Politiek handelen vereist verantwoording. D66-Amstelveen heeft om die reden het college gevraagd aan de gemeenteraad haar beleid van de afgelopen vier jaar te verantwoorden lees
16-12-2013, Bron: D66-Amstelveen

Nieuwe 'bouwregels Schiphol' gaan Amstelveen te veel beperken
Er komen mogelijk strengere regels uit Den Haag voor hoogbouw in de buurt van Schiphol. Regels die de vliegveiligheid proberen te waarborgen, maar die ook direct van belang zijn voor de toekomstige bouwmogelijkheden in Amstelveen lees
15-12-2013, Bron: CDA-Amstelveen

Een schaap met vijf poten
Een schaap met vijf poten tenminste dat is het resultaat van de gemeenteraad van Amstelveen toen ze een profielschets maakten van de toekomstige burgemeester van Amstelveen. Hierbij de profielschets van Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie lees
12-12-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66, BBA en GL-Amstelveen willen meer verticaal groen gebouwen
De fracties van D66, BBA en GL in Amstelveense gemeenteraad willen, dat er nog meer verticaal groen komt op gebouwen in Amstelveen lees
09-12-2013, Bron: D66, BBA en GL-Amstelveen

Overgang welzijnswerk van Cardanus gaat moeizaam
Het wordt steeds duidelijker, dat de overgang van het welzijnswerk van Cardanus door AanZ met de nodige problemen gepaard gaat lees
09-12-2013, Bron: SP-Amstelveen

Amstelveen verzoekt om uitstel behandeling Alders-advies
Het College van B en W van Amstelveen heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op uitstel van de behandeling van het Alders-advies over het geluidstelsel rond Schiphol lees
09-12-2013, Bron: Sander Mager

CU-Amstelveen bezorgd ivm overgang van Cardanus naar AanZ
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de overgang van werknemers en vrijwilligers van Cardanus naar AanZ-Amstelveen lees
06-12-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen vraagt naar beveiliging persoonsgegevens
Suwinet (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) is het systeem voor het uitwisselen van gegevens over uitkeringsvertrekking en handhaving. Bij de invoering van dit systeem stelde GroenLinks vragen tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving lees
05-12-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen over het concept-verkiezingsprogramma
Op dinsdag 10 december 2013 bespreken de leden van CDA-Amstelveen het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen lees
03-12-2013, Bron: CDA-Amstelveen

ID-bewijzen na je 80ste moeten nog 35 jaar geldig blijven
Meneer Smaling uit Amstelveen benaderde de lokale politiek met de vraag, hoe zinnig het was hoogbejaarde Amstelveners nog te verplichten iedere vijf jaar hun paspoort te laten vernieuwen lees
02-12-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66- en CDA-Amstelveen willen parkeeroverlast forenzen verminderen
De fracties van D66 en CDA in Amstelveense gemeenteraad willen, dat er een oplossing komt voor de parkeerproblemen rondom de Beneluxbaan in Amstelveen lees
02-12-2013, Bron: CDA- en D66-Amstelveen

Speelruimtes bij Eyckenstein en Frans ter Gastlaan blijvend groen
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is zeer verheugd over het feit, dat haar wethouder John Levie (o.a. Ruimtelijke Ordening, Groen) in het nieuwe bestemmingsplan voor Amstelveen Zuid-West de grasveldjes aan Eyckenstein en de Frans ter Gastlaan in Westwijk nu lees
02-12-2013, Bron: BBA

BBA en OCA gaan lijstverbinding aan voor de verkiezingen
De Amstelveense politieke partijen Burgerbelangen Amstelveen (BBA) en de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) hebben besloten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 een lijstverbinding aan te gaan lees
02-12-2013, Bron: BBA

Zorgen GroenLinks-Amstelveen over vrijwilligers bij welzijn
Tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving, woensdag 27 november 2013 bleek, dat er bij verschillende partijen onrust gemeld was door vrijwilligers betrokken bij het welzijnswerk in Amstelveen lees
30-11-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Nieuw website Burgerbelangen Amstelveen is online
De vernieuwde website van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is online. Hierop kunt u ook de twitterberichten van wethouder John Levie volgen lees
27-11-2013, Bron: BBA

Verkiezingsprogramma 'Natuurlijk! GroenLinks' voor 2014
Een kindvriendelijke, groene, gezonde leefomgeving, duurzaamheid en innovatie centraal in de lokale economie, een zorg- en welzijnsbeleid, dat zijn de absolute topprioriteiten van GroenLinks-Amstelveen de komende raadsperiode lees
21-11-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Kandidatenlijst van de VVD-Amstelveen is ongewijzigd
Op dinsdag 12 november 2013 hebben de VVD-Amstelveen leden in een besloten vergadering de definitieve kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lees
19-11-2013, Bron: VVD-Amstelveen

Het verkiezingsprogramma en kandidatenlijst van SP-Amstelveen
In de algemene ledenvergadering van de SP afdeling Amstelveen is het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld door de leden lees
18-11-2013, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil 'Villa Randwijck' ondersteunen
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks vindt, dat de gemeente het bedreigde buurtinitiatief 'Villa Randwijck' moet ondersteunen lees
18-11-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen is tegen trouwverbod op zondag
D66-Amstelveen is het niet eens met het standpunt van de ChristenUnie, dat inwoners van Amstelveen niet zouden mogen trouwen op zondag lees
18-11-2013, Bron: D66-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil veiliger verkeer op de Ouderkerkerlaan
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het College van B en W van Amstelveen gesteld over de verkeerssituatie op de Ouderkerkerlaan lees
15-11-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen is tegen trouwen op zondag
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2013 bij de behandeling van de tarievennota aangegeven het niet eens te zijn met de mogelijkheid, dat in Amstelveen er op zondag getrouwd kan worden lees
11-11-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

D66-Amstelveen wil meer digitaal communiceren
Op de raadsvergadering van 6 november 2013 is het initiatiefvoorstel 'Anders investeren in vertrouwen van burgers' van de fractie van D66-Amstelveen unaniem aangenomen lees
11-11-2013, Bron: D66-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen pleit voor totaalschool
In de vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013, heeft Burgerbelangen Amstelveen (BBA) opnieuw gepleit voor een pilot met het principe totaalschool lees
11-11-2013, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66-Amstelveen kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014
De leden van D66-Amstelveen hebben gekozen voor een evenwichtige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lees
07-11-2013, Bron: D66-Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen wil 80 km per uur op de A9
Tijdens de raadsvergadering over de plannen met de A9 op 6 november 2013 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het voorstel van GroenLinks-Amstelveen voor een maximum snelheid van 80 km/uur lees
07-11-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CU-Amstelveen wil eenvoudiger communicatie over de begroting
De ChristenUnie-Amstelveen vindt, dat de communicatie over de begroting van de gemeente Amstelveen op een eenvoudiger en voor de burgers van Amstelveen begrijpbare wijze moet plaatsvinden lees
07-11-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Blijf een beetje van ons en van Amstelveen houden!
Nu zit je er nog, als onze burgemeester, onze voorzitter van de raad. Maar op 1 januari begin jij aan een nieuwe uitdaging in Utrecht lees
07-11-2013, Bron: Sander Mager GL

BBA motie: de A9 weg van de straat
Ingevolge de overeenkomst wijziging de gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen euro wordt vervangen door een bijdrage van 40 miljoen euro lees
05-11-2013, Bron: Burger Belangen Amstelveen

CDA-motie voor extra geluidswerende maatregelen rijksweg A9
De CDA-fractie in de Amstelveens gemeenteraad zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 6 november 2013 een motie indienen lees
05-11-2013, Bron: CDA-Amstelveen

SP-Amstelveen wil opheldering van wethouder Groot over metro
De SP-fractie in de Amstelveense gemeenteraad roept woensdag 6 november 2013 CDA-wethouder Groot ter verantwoording over de voortdurende problemen met de metrodienstregeling lees
05-11-2013, Bron: SP-Amstelveen

Politiek wil 100.000 euro extra voor aanpak woninginbraken in Amstelveen
D66- en de VVD-Amstelveen vinden, dat de gemeente de woninginbraken in Amstelveen moet gaan aanpakken. Het afgelopen jaar is het aantal woninginbraken gestegen lees
04-11-2013, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

D66 gaat in gesprek met de inwoners van Amstelveen
De fractie van D66-Amstelveen zal op zaterdag 9 november 2013 in gesprek gaan met inwoners van Amstelveen lees
04-11-2013, Bron: D66-Amstelveen

Hulp voor gezinnen moet anders volgens de PvdA
Twee weken geleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten krijgen hierdoor in 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg lees
03-11-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil meer ruimte tussen A9 en Van Hallweg
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) wil, dat een verbrede Rijksweg A9 wat verder weg van de mr. F.A. van Hallweg komt te liggen lees
02-11-2013, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Partijen in Amstelveen maken zich op voor verkiezingsstrijd
De Amstelveense politieke partijen maken zich op voor de raadsverkiezingen in maart 2014. VVD, Groen-Links en CDA en PvdA hebben kandidatenlijsten opgesteld lees
30-10-2013, Bron: Amstelveens Weekblad

PvdA-Amstelveen lijsttrekker is Jeroen Brandes
Het afdelingsbestuur van de PvdA-Amstelveen stelt Jeroen Brandes voor als lijsttrekker van de PvdA bij de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart 2014 lees
30-10-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

SP wil in Amstelveen 80-km zone op de A9
In Amstelveen wonen wij in de vuilste lucht van Europa. Dat is slecht voor onze gezondheid. Het verkeer is de belangrijkste oorzaak lees
28-10-2013, Bron: SP-Amstelveen

Fractievoorzitter PvdA-Amstelveen niet meer verkiesbaar
De huidige voorzitter van de PvdA-fractie in Amstelveen, Dolf Veenboer, stelt zich niet meer verkiesbaar bij komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 lees
27-10-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

D66-Amstelveen vraagt opheldering stand van zaken renovatie Stadsplein
D66-Amstelveen betreurt het, dat er tot op heden geen uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit om het Stadsplein duurzaam te verlevendigen lees
26-10-2013, Bron: D66-Amstelveen

Kunstroute in de maak in jubileumjaar 2014 van Amstelveen
In 2014 is het 50 jaar geleden, dat de gemeente Nieuwer-Amstel de nieuwe naam Amstelveen kreeg. De gemeente wil deze feestelijke gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan . Met verschillende activiteiten zal aandacht worden besteed aan de viering van di lees
26-10-2013, Bron: D66-Amstelveen

GL kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014 vastgesteld
De kandidatenlijst van GroenLinks-Amstelveen is definitief vastgesteld. De Algemene Ledenvergadering stemde op woensdag 23 oktober 2013 unaniem in met de voordracht van de kandidatencommissie lees
24-10-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen koos Jan-Willem Groot als lijsttrekker
CDA-Amstelveen heeft Jan-Willem Groot als lijsttrekker gekozen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Jan-Willem heeft de afgelopen jaren veel bereikt voor de inwoners van Amstelveen lees
23-10-2013, Bron: CDA-Amstelveen

VVD-Amstelveen kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2014
De VVD-Amstelveen heeft de advies kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gepresenteerd. De lijst wordt aangevoerd door wethouder Herbert Raat die al eerder tot lijsttrekker was gekozen. Lijstduwer is oud bestuursvoorzitter Rolf Th lees
23-10-2013, Bron: VVD-Amstelveen

D66 en VVD willen meldpunt voor overbodige regelgeving
De fracties van D66-Amstelveen en de VVD- Amstelveen vinden, dat de gemeente de lokale regeldruk moet verminderen lees
22-10-2013, Bron: D66- en VVD- Amstelveen

GL-Amstelveen wil tempo verhogen van huisvesting asielzoekers
De Amstelveense raadsfractie GroenLinks wil, dat de gemeente Amstelveen tempo maakt met het uitvoeren van de afspraken over het aantal te huisvesten statushouders lees
21-10-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen over de AnZ en medewerkers Cardanus
In antwoord aan de fractie van de SP-Amstelveen, geeft minister Plasterk aan, dat het personeel zou moeten worden overgenomen lees
19-10-2013, Bron: SP-Amstelveen

CU-Amstelveen is bezorgd over de volksgezondheid rond A9
De fractie van de ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen voor de Amstelveners die wonen in de wijken rond de A9 van de uitkomsten van een onderzoek van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) lees
19-10-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is trots op nieuwe wijk
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is blij, dat een langgekoesterde wens om in Amstelveen duurzamer te bouwen in vervulling gaat met de plannen voor de bouw van een duurzame wijk op de plaats van het voormalige Amstelveen College aan de Startbaan 12 lees
19-10-2013, Bron: BBA

GroenLinks wil openbare Wi-Fi in Amstelveen mogelijk maken
GroenLinks-Amstelveen vindt, dat de gemeente werk moet gaan maken van een openbaar Wi-Fi -netwerk in Amstelveen. Volgens GroenLinks komt dat de economie en aantrekkelijkheid van Amstelveen ten goede lees
14-10-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil risico's A9 benoemen en dan besluiten
In 2007 heeft Amstelveen gekozen voor het ondertunnelen van de A9 indien het Rijk zou overgaan tot verbreding van de weg. Bovengronds zou de bredere weg tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's leiden lees
14-10-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

CDA-Amstelveen relativeert het A9-plan
Het CDA relativeert daarom de euforische sfeer die rondom de A9-deal is ontstaan, zeker nu het bij de A9 niet alleen om de financien gaat lees
13-10-2013, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen in gesprek met inwoners over A9
Zaterdag 19 oktober 2013 gaat D66-Amstelveen tussen 13.00 en 15.00 uur in gesprek met bewoners over de plannen rondom het verdiepen en gedeeltelijk overkappen van de A9 lees
13-10-2013, Bron: D66-Amstelveen

Herbert Raat is de lijsttrekker van de VVD-Amstelveen
VVD-wethouder Herbert Raat (46) is verkozen tot lijsttrekker van de Amstelveense VVD voor de gemeenteverkiezingen in 2014 lees
11-10-2013, Bron: VVD-Amstelveen

D66-Amstelveen wil aandacht voor inspraak en groen bij plan A9
D66-Amstelveen zal bij de behandeling van het voorstel voor de realisatie van een verdiepte en overkapte A9 zich hard gaan maken voor inspraakmogelijkheden voor bewoners, en compensatie van het verlies van het Amstelveense groen lees
07-10-2013, Bron: D66- VVD- Amstelveen / Amstelveenweb

Energiebesparing via de Wet Milieubeheer
De Wet milieubeheer vormt een belangrijk beleidsinstrument om bij een grote groep bedrijven en instellingen energiebesparing te realiseren lees
07-10-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Amstelveen, de Rijksweg A9 en hoe ging het ook al weer?
In de periode 2005 sprak de raad zich uit over de problematiek die Amstelveen ondervindt met haar bereikbaarheid en de belangrijke rol van rijksweg A9 lees
30-09-2013, Bron: Walter B. Vervenne

Eerste reactie VVD-Amstelveen op nieuwe plannen verbreding A9
De gemeente Amstelveen en de Rijksoverheid zijn tot een nieuwe overeenkomst gekomen voor de verbreding van de A9 in Amstelveen lees
27-09-2013, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks vindt de 2de plek van Amstelveen bij Entente Florale mooi
GroenLinks-Amstelveen vindt het jammer, dat de titel 'Groenste stad van Nederland' aan Amstelveen haar neus voorbij gaat, maar vindt een tweede plek ook mooi lees
26-09-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD wil parkeerproblematiek in Kronenburg en Bovenkerk aanpakken
VVD-Amstelveen woordvoerder Economische Zaken Inza Gast spreekt haar zorgen uit over de kantorenleegstand die momenteel nog steeds rond de 24% ligt. Maar in probleemgebieden, zoals Kronenburg en Bovenkerk ziet zij wel een mogelijke oplossing in het tijde lees
25-09-2013, Bron: VVD-Amstelveen

Eerste reactie GroenLinks-Amstelveen op de nieuwe A9-plannen
GroenLinks in Amstelveen, was, is en blijft, tegenstander van de verbreding van de A9 door Amstelveen lees
24-09-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP vindt uitgekleed plan voor A9 nog steeds niet wenselijk
Mede door de voortdurende druk van de SP op het gemeentebestuur, draait de Amstelveense belastingbetaler nu voor een minder hoog bedrag op voor het verbreden en verdiepen van de A9 lees
24-09-2013, Bron: SP-Amstelveen

Wijzigingsvoorstellen voor de landelijke begroting 2014
Het Centraal Planbureau heeft op verzoek van de ChristenUnie, CDA en GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien lees
24-09-2013, Bron: CPB

D66-Amstelveen wil geen extra regels voor horeca
D66-Amstelveen vindt het betuttelend, dat de gemeente aan de horeca-ondernemers gaat opleggen, welke prijs de ondernemer voor een drankje mag vragen lees
23-09-2013, Bron: D66-Amstelveen

SP-Amstelveen vragen ivm de renovatie en uitbreiding van het Stadshart
De SP is benaderd door enkele winkeliers uit het Stadshart. Uit dit contact blijkt, dat Unibail Rodamco (UR) bezig is met de renovatie en uitbreiding van het Stadshart op het Binnenhof. Dit in tegenspraak met de uitlatingen van UR in de pers lees
23-09-2013, Bron: SP-Amstelveen

Politiek stelt meer eisen aan McDonalds aan de Zijdelweg
CDA-Amstelveen en OCA zijn verbaasd, dat het College van Amstelveen de Startnotitie McDonalds a/d Zijdelweg in vrijwel ongewijzigde vorm weer aan de gemeenteraad als raadsvoorstel heeft aangeboden lees
10-09-2013, Bron: CDA-Amstelveen en OCA

SP-Amstelveen legt besluit subsidietender voor ter vernietiging
De SP in Amstelveen legt het besluit over de subsidietender - voor het komen tot een nieuwe organisatie voor het welzijnswerk - voor aan de minister van Binnenlandse Zaken ter vernietiging lees
10-09-2013, Bron: SP-Amstelveen

Masterclass Praktische Politiek in Amstelveen
Kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks voor de verkiezingen van het Europees Parlement Marije Cornelissen komt zondag 15 september 2013 naar Amstelveen lees
04-09-2013, Bron: GL-Amstelveen

Amstelveense raadsleden op bezoek bij Afval Energie Bedrijf
De raadsleden Sander Mager (GroenLinks), Joep van Erp (SP) en Paul Feenstra (VVD) brachten 28 augustus 2013 samen met wethouder John Levie een werkbezoek aan het Afval Energie bedrijf in Amsterdam lees
01-09-2013, Bron: VVD-Amstelveen

10 jaar bestaat de Socialistische Partij in Amstelveen
De Socialistische Partij in Amstelveen viert een bescheiden feestje: de Amstelveense afdeling van de meest sociale partij van Nederland bestaat 6 september 2013 tien jaar lees
01-09-2013, Bron: SP-Amstelveen

PvdA reactie, dat SP vanuit de commissie Welzijn gestapt
PvdA-Amstelveen: 'SP doet grove beschuldiging en gebruikt werknemers Cardanus voor eigen statement'. Met het uit de begeleidingscommissie welzijn stappen van de SP-Amstelveen, maakt de partij een politiek statement lees
01-09-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen viert haar 20 jarig bestaan
In 1993 werd door een drietal betrokken Amstelveners de vereniging Burgerbelangen Amstelveen opgericht, met als doel: 'het streven naar een zo goed mogelijke belangenbehartiging van de inwoners van de gemeente Amstelveen door te waken over de democratisch lees
31-08-2013, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

SP-Amstelveen stapt uit begeleidingscommissie Welzijn
SP-Amstelveen raadslid Patrick Adriaans heeft in overleg met de fractievoorzitter besloten niet langer deel te nemen aan de begeleidingscommissie welzijn lees
28-08-2013, Bron: SP-Amstelveen

VVD en CDA raadsleden bezorgd over parkeren in Oude Dorp
Ook in de vakantieperiode zijn gemeenteraadsleden actief. De Amstelveense raadsleden Paul Feenstra van de VVD en Ben Jonker van het CDA gingen woensdag 15 augustus 2013 op werkbezoek bij het Wijkplatform Oude Dorp lees
18-08-2013, Bron: Paul Feenstra

Forse voorwaarden particulier onderhoud openbaar groen
Op 17 juni 2013 heeft de ChristenUnie-Amstelveen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de mogelijkheid voor particulieren om openbaar groen te onderhouden lees
13-08-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Raadslid GL-Amstelveen op bezoek bij grootste zonnecollectorenpark
Tijdens het reces van de gemeenteraad in de zomerperiode zijn gemeenteraadsleden nog steeds actief. Het Amstelveense GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar ging bijvoorbeeld met Europarlementarier Marije Cornelissen mee op werkbezoek bij het grootste zonne lees
28-07-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD wil de sloop van de Martin Luther Kingschool snel hervatten
Vorige week werd de sloop van de Martin Luther Kingschool stilgelegd vanwege de aanwezigheid van twee vleermuizen. De VVD-Amstelveen fractie vindt dit onverantwoord lees
25-07-2013, Bron: VVD-Amstelveen

GL- D66- PvdA-Amstelveen vragen over de Buitenveldertbaan
Schriftelijke vragen GroenLinks, D66 & PvdA inzake ontwikkelingen rond het gebruik van de Buitenveldertbaan en evaluatie Alders lees
15-07-2013, Bron: GL- D66- PvdA-Amstelveen

Concept-kandidatenlijst van GroenLinks-Amstelveen is bekend
GroenLinks-Amstelveen is de eerste partij in Amstelveen die haar concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gereed heeft. In oktober stemmen de leden over deze lijst en stellen de volgorde definitief vast lees
08-07-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Gebruik RoundUp in strijd met zorgvuldigheid in Amstelveen
Schriftelijke vragen GroenLinks-Amstelveen ex art. 33 RvO gemeenteraad Amstelveen Betreft: Gebruik RoundUp in strijd met zorgvuldigheid lees
08-07-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen bijdrage voor de Kadernota 2014
'Toen ik hier vorig jaar stond, heb ik in mijn bijdrage de kadernota aangeduid als een soort 'state of the union'. Maar dan de 'staat' van Amstelveen. Hoe staat Amstelveen er voor? lees
04-07-2013, Bron: Bert de Pijper, ChristenUnie-Amstelveen

'GroenLinks doet, wat het beste is voor Amstelveen
Toespraak van Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering van de gemeente Amstelveen op 3 juli 2013 lees
03-07-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Amstelveense liberalen willen extra aandacht voor jeugdwerkloosheid
VVD en D66-Amstelveen willen, dat het college meer werk gaat maken van het bestrijden van de jeugdwerkloosheid in de stad lees
01-07-2013, Bron: VVD-Amstelveen / D66-Amstelveen

D66, VVD en BBA willen in 2014 extra bezuinigen in Amstelveen
De fracties van D66-Amstelveen, VVD-Amstelveen en BBA willen in de komende jaren 7,5 miljoen euro bezuinigen op de gemeentebegroting lees
01-07-2013, Bron: D66-Amstelveen, VVD-Amstelveen en BBA

VVD-fractie bezocht de Muziek- en Dansschool Amstelveen
De VVD-fractie bracht afgelopen maandag een werkbezoek aan de Muziek- en Dansschool Amstelveen (MDA). We werden gastvrij onthaald door directrice drs. Jantien Westerveld die vertelde over haar plannen en constructief kritisch werd bevraagd lees
30-06-2013, Bron: Marius Rietdijk, VVD-Amstelveen

CU en OCA wil de sociale minima ontzien
De fracties van de ChristenUnie-Amstelveen en de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) zullen bij de behandeling van de Kadernota 2014 in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2013 een motie indienen lees
30-06-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen en OCA

Tegemoetkoming in kosten voor VOG van vrijwilligers
De fracties van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) en de ChristenUnie-Amstelveen zullen bij de behandeling van de Kadernota 2014 in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2013 een motie indienen lees
30-06-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen en OCA

Fractievoorzitter Maaike Veeningen is lijsttrekker D66-Amstelveen
De ledenvergadering van D66-Amstelveen heeft unaniem D66-fractievoorzitter Maaike Veeningen (32) tot lijsttrekker gekozen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 lees
27-06-2013, Bron: D66-Amstelveen

SP: Stadshartuitbreiding, tijd om de balans op te maken
Nu de omwonenden van het Stadshart hun mening hebben kunnen geven tijdens de commissievergadering van 18 juni 2013 en het college de raad heeft ingelicht over de ontstane situatie 'Project Stadshart' in de brief aan de raad van 18 juni, kunnen we de balan lees
24-06-2013, Bron: SP-Amstelveen

GL-Amstelveen is geschrokken van de situatie bij kinderopvang
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks is geschrokken over de situatie op de Amstelveense kinderopvang-instellingen lees
24-06-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen wil de onderhandelingen over de A9 stoppen
De SP blijft bij het standpunt, dat de A9 een rijksproject is, dat ook door het Rijk betaald moet worden en zal daar voor blijven strijden lees
23-06-2013, Bron: SP-Amstelveen

Amstelveens Groen Lintje gaat voor Bijenhoudersvereniging Amstelland
GroenLinks-Amstelveen heeft haar Groen Lintje uitgereikt aan de Bijenhoudersvereniging Amstelland lees
18-06-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CU wil particulier onderhoud van openbaar groen mogelijk maken
Veel bewoners hebben de wens om het openbaar groen rond hun huis te onderhouden. Een paar voorjaarsbloeiers, of mooie lavendel planten in plaats van het standaard gemeentegroen lees
18-06-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Michel Becker van D66 verlaat de gemeenteraad van Amstelveen
Michel Becker, raadslid van D66-Amstelveen, heeft na ampel beraad besloten zich terug te trekken uit de gemeentelijke politiek lees
17-06-2013, Bron: D66-Amstelveen

PvdA: 'Hoe verder na debacle Stadshart?'
Het raadsvoorstel van het College om het Stadshart Amstelveen uit te breiden is van de baan. Dit raadsvoorstel betrof een uitbreiding van het Stadshart naar het noorden toe, met als gevolg onder andere het slopen van 40 woningen lees
16-06-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

VVD is verbaasd over de reactie van GroenLinks-Amstelveen
Met verbazing heeft de Amstelveense VVD fractie kennis genomen van de reactie van Groen Links-Amstelveen ivm de gebeurtenissen in het Stadshart lees
13-06-2013, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks vindt besluit deel Stadshart niet slopen fijn, maar…
GroenLinks-Amstelveen vindt het ontzettend fijn, dat aan de onzekerheid voor bewoners en omwonenden van de Schilderbuurt een einde is gekomen! Wie dacht, dat bewoners geen invloed hebben op plannen in Amstelveen, weet vanaf nu beter lees
13-06-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP feliciteert bewoners Schildersbuurt met de overwinning!
De bewoners van de Schildersbuurt zijn massaal in opstand gekomen tegen de plannen voor uitbreiding van het Stadshart ten koste van hun woningen. Terecht, dat ze in opstand gekomen zijn, en terecht dat hun acties hebben geloond lees
13-06-2013, Bron: SP-Amstelveen

ChristenUnie is blij met behoud woningen Schildersbuurt
De ChristenUnie-Amstelveen is blij, dat het College het besluit heeft genomen om de uitbreiding van het Stadshart in de Schildersbuurt niet door te laten gaan lees
12-06-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD-Amstelveen is trots op het College
De VVD-Amstelveen is trots op het College die de moed heeft getoond om in het Stadshart dossier toch de juiste beslissing te nemen om de plannen voor uitbreiding van het Stadshart terug te trekken lees
12-06-2013, Bron: VVD-Amstelveen

Opstapje, dat een afstapje is geworden
Wethouder Koops van ChristenUnie heeft de gewoonte aangenomen om twee minuten voor sluitingstijd met een uitgebreide nota te komen naar aanleiding, waarvan belangrijke besluiten genomen moeten worden lees
10-06-2013, Bron: Dorien Mijksenaar GL-Amstelveen

CDA wil uitstel van plannen uitbreiding Stadshart Amstelveen
Het CDA is voorstander van de plannen voor de modernisering en renovatie van het bestaande Stadshart lees
10-06-2013, Bron: CDA-Amstelveen

Mantelzorg is geen keuze, het overkomt je
In april 2011 heeft de PvdA de motie 'Voorbeeld voor Amstelveen' in de gemeenteraad gebracht die tot doel had, dat de gemeente Amstelveen een mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid zou ontwikkelen voor de werknemers van de gemeentelijke organisatie lees
10-06-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

GroenLinks wil miljoenen voor Groene As niet verliezen
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks roept wethouder Levie op, werk te maken van het voltooien van de ecologische zone 'Groene As' aan de Nesserlaan lees
09-06-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil besluit Stadshart uitstellen
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks wil, dat de besluitvorming over de uitbreiding van het Stadshart uitgesteld wordt tot september 2013 lees
09-06-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Wij gaan niet weg voor winkels!
Met een algemene brief heeft de burgemeester Van Zanen de bewoners bij het Stadshart medegedeeld, dat 'uw woning in het plangebied ligt' voor de uitbreiding van het Stadshart. Met de mededeling, dat hun woning wellicht behoort tot de woningen die gesloopt lees
09-06-2013, Bron: SP-Amstelveen

Open ledenvergadering 2013 van ChristenUnie-Amstelveen
Donderdag 13 juni 2013 houdt de ChristenUnie-Amstelveen een open ledenvergadering in het gebouw Zonnehof, Salamander 2 in Amstelveen lees
08-06-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD-Amstelveen over kantorenleegstand: nood breekt wet
Inza Gast, VVD-Amstelveen woordvoerder Economische Zaken spreekt haar zorgen uit over de kantorenleegstand die in januari 2013 was opgelopen naar 24%. Maar in probleemgebieden, zoals Kronenburg en Bovenkerk ziet zij wel een mogelijke oplossing in het tijd lees
04-06-2013, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen krijgt steun voor Fruit4Sport
Bij de behandeling van de Sportnota kreeg een door GroenLinks-Amstelveen, met steun van CDA, ingediende motie over Fruit4Sport steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Fruit4Sport is een project, waarin fruit van fruitbomen langs de velden in de kant lees
31-05-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

PvdA-Amstelveen: 'Het kan anders, het moet beter'
Twee weken geleden schreef PvdA raadslid Jeroen Brandes een persbericht, waarin de centrale vraag n.a.v. een gezamenlijke amendement met de VVD lees
28-05-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil ruimte voor meer sociale pilots
De ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de komende raadsvergadering van woensdag 29 mei 2013 een motie indienen moet het verzoek aan het college om ruimte te geven voor meer pilots inzake sociale samenhang lees
27-05-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Boren naar steenkoolgas in Amstelveen?
De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W over het standpunt van Amstelveen ten aanzien van mogelijke winning van steenkoolgas lees
27-05-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Maaike Veeningen is kandidaat lijsttrekker D66-Amstelveen
Fractievoorzitter mr. Maaike Veeningen (32) heeft zich vandaag kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van D66-Amstelveen lees
26-05-2013, Bron: D66-Amstelveen

SP-Amstelveen in actie voor huurwoningen aan de Carmenlaan
Er is in de afgelopen 3 jaar niets veranderd op de Carmenlaan en het stuk land ligt er nog precies zo bij als toen. Daarom roepen wij alle woningzoekenden op om op 1 juni 2013 om 13.00 uur naar de Carmenlaan te komen lees
25-05-2013, Bron: SP-Amstelveen

Amstelveense nominaties Groen Lintje zijn bekend
De nominaties voor het Groen Lintje in Amstelveen zijn bekend. Er zijn in totaal zes personen, of instellingen in de race. Het Groen Lintje is een initiatief van GroenLinks Amstelveen, die elk jaar rond wereld milieudag op 5 juni een groen initiatief in h lees
21-05-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66-Amstelveen wil voor kunstenaars een goede werkruimte
D66-Amstelveen is van oordeel, dat 'kunstenaars een goede werkruimte verdienen'. De gemeente heeft het plan voor een zogenaamde 'Art-factory' laten varen. In plaats daarvan is nu als verzamelgebouw voor alle ateliers een kantoorpand aangewezen in Bouwerij lees
20-05-2013, Bron: D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen maakt zich zorgen om gevolgen decentralisaties
Tijdens het openbare gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Amstelveen op donderdag 23 mei 2013 staan de gevolgen van de overheveling naar de gemeenten van taken op het gebied van ouderen- en jeugdzorg centraal lees
16-05-2013, Bron: CDA-Amstelveen

D66 is blij met de verruiming van de winkeltijdenwet
D66 is verheugd, dat gemeenten voortaan zelf kunnen bepalen, of en hoe vaak winkels op zondag open mogen. Ook in Amstelveen gaat de vlag uit lees
14-05-2013, Bron: Thierry van Es D66

PvdA-Amstelveen over welzijnswerk en sociale cohesie
Exact een jaar geleden schreef PvdA raadslid Jeroen Brandes bij afwezigheid van woordvoerder Esther Veenboer een persbericht, waarin welzijnswerk en sociale cohesie en de veranderingen op dit vlak aan bod kwamen lees
14-05-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen verkiezingsprogramma bijeenkomst in P60
GroenLinks-Amstelveen organiseert op dinsdag 28 mei 2013 vanaf 20.00 een openbare bijeenkomst in P60 over hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lees
13-05-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen pleit voor behoud dagbesteding
De ChristenUnie-Amstelveen pleit voor een behoud van dagbesteding voor onder meer dementerende bejaarden en verstandelijk beperkten lees
07-05-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Manifest ter stimulering van stadslandbouw
Stadslandbouw een trend geworden die niet meer te keren lijkt. Onder stadslandbouw verstaat GroenLinks alle vormen van landbouw die plaatsvinden in en direct rondom de stad en die expliciet gericht zijn op de behoeften van bewoners van die stad lees
07-05-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De GroenLinks-Amstelveen fractie zoekt een assistent
De fractie van GroenLinks in de Amstelveense gemeenteraad is op zoek naar een fractie-assistent lees
06-05-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen feliciteert koning Willem-Alexander
De VVD Amstelveen feliciteert onze nieuwe koning Willem-Alexander en zijn echtgenote koningin Maxima lees
01-05-2013, Bron: VVD-Amstelveen

Einde gebruik van RoundUp dichterbij in Amstelveen
GroenLinks-Amstelveen is blij, dat het einde van het gebruik van onkruidbestrijder RoundUp door de gemeente een stap dichterbij is gekomen lees
29-04-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Goed nieuws voor Amstelveners die elektrisch willen gaan rijden
Goed nieuws voor Amstelveners die elektrisch willen gaan rijden: binnen een paar weken kan er weer een laadpaal worden aangevraagd lees
29-04-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Geen lastenverlaging afvalverwerking in Amstelveen
Het is Burger Belangen Amstelveen (BBA) niet gelukt om voor de burgers snel een lastenverlaging te realiseren op het gebied van afvalverwerking lees
27-04-2013, Bron: BBA

SP reactie op een ingezonden brief
Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen reageert op een ingezonden brief afgelopen week in het Amstelveens Nieuwsblad lees
22-04-2013, Bron: SP-Amstelveen

Carmenlaan, goede gronden om te bouwen!
De gemeente heeft nog altijd geen plannen voor de braakliggende gronden aan de Carmenlaan lees
22-04-2013, Bron: SP-Amstelveen

Toeristische tochten op de tocht, of togtig?
Afgelopen week was de VVD-Amstelveen fractie op werkbezoek bij Museum Jan van der Togt in het Oude Dorp. Zij werden rondgeleid door directeur Jan Verschoor, zelf een gerenommeerd beeldend kunstenaar lees
16-04-2013, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks wil laaggeletterdheid aanpakken in woord en daad
GroenLinks Amstelveen is blij met de eerste bijeenkomst die de gemeente heeft georganiseerd over laaggeletterdheid. De problematiek was aangekaart door raadslid Dorien Mijksenaar, die het evenement van de taalambassadeurs naar Amstelveen haalde lees
16-04-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil einde getreuzel op zorg en welzijn
De fractie van GroenLinks-Amstelveen is verbaasd en teleurgesteld over het regelmatig afgelasten van de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad lees
16-04-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP: Buslijn 300 via de Oranjebaan is de beste oplossing
De SP-Amstelveen is nog steeds van mening, dat lijnvoering van de lijn 300 via de Oranjebaan de beste oplossing is lees
10-04-2013, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks wil nominaties voor een Groen Lintje!
De fractie van GroenLinks roept Amstelveners op nominaties in te dienen voor een Groen Lintje. Dit is een jaarlijkse prijs die GroenLinks uitreikt aan personen, of instellingen die zich inzetten voor groene initiatieven in Amstelveen lees
09-04-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA wil meer ruimte voor nieuwe bouwprojecten in Amstelveen
Het ruimtelijk kwaliteitskader beschrijft de stedenbouwkundige waarden van de wijken in Amstelveen. Deze beleidsnota bevat ook criteria op basis, waarvan de gemeente mee kan werken aan bestemmingsplanwijzigingen voor nieuwe bouwprojecten lees
07-04-2013, Bron: CDA-Amstelveen

6000 mensen demonstreerden tegen afbraak thuiszorg
Ruim 6000 mensen kwam zaterdag 6 april 2013 bijeen in Den Haag op het Malieveld om te demonstreren tegen de plannen om de thuiszorg af te breken. Emile Roemer was erbij lees
07-04-2013, Bron: SP Nederland

Axel Boomgaars is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks heeft unaniem Axel Boomgaars voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Daarmee volgt hij Sander Mager op, die 11 jaar de fractie leidde lees
28-03-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil per direct verbod op RoundUp
De gemeente Amstelveen gebruikt op stoepen, pleinen en straten nog steeds het uiterst omstreden onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp Evolution van de net zo omstreden fabrikant Monsanto. Roundup bevat glyfosaat, een gif dat gevaarlijk is voor mensen, dieren lees
26-03-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over de ouderenzorg
Er gaat veel veranderen in de zorg en begeleiding van inwoners van Amstelveen die extra aandacht en zorg verdienen. Het gaat onder meer om veranderingen in de jeugd- en ouderenzorg. De uitvoering van deze zorg komt bij de gemeente te liggen lees
25-03-2013, Bron: CDA-Amstelveen

SP heeft met buurtbewoners gesproken
De afgelopen weken heeft de SP-Amstelveen met buurtbewoners gesproken in de wijken Patrimonium en Keizer Karelpark lees
21-03-2013, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks wil meer elektrische laadpalen in Amstelveen
De fractie van GroenLinks gaat er bij wethouder Groot (CDA) op aandringen om meer laadpalen voor elektrische auto's in Amstelveen mogelijk te maken lees
18-03-2013, Bron: GL-Amstelveen

De aanhouder wint!
'Ruim twee jaar werd er gesproken over onbegrijpelijke parkeerboetes tijdens koopavonden rond de drie winkelcentra Kostverlorenhof, Bankrashof en Groenhof lees
13-03-2013, Bron: Walter Vervenne VVD

SP wil alle Amstelveenlijn haltes behouden
De SP wil, dat alle bestaande haltes van sneltramlijn 51 blijven bestaan. De partij pleit voor een verbetering van het plan voor de aanpassing van de Amstelveenlijn lees
12-03-2013, Bron: SP-Amstelveen

Zorgen voor Amstelveen onder aandacht landelijke politiek
Onder de naam 'Zorgen voor Amstelveen' zijn bijeenkomsten georganiseerd om voorlichting te geven over de voorgenomen bezuinigingen op de Zorg en om te kijken naar de specifieke Amstelveense situatie lees
12-03-2013, Bron: GroenLinks / SP

BBA wil bewoners Stadshart tegemoet komen in parkeerdiscussie
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil de bewoners van het Stadshart in de discussie over de parkeerproblemen tegemoet komen door voor te stellen het aantal parkeermeters met maximaal 8 uit te breiden binnen de vergunningsgebieden lees
11-03-2013, Bron: BBA

GL wil bezoekersparkeren in Stadshart Amstelveen via internet
De fractie van GroenLinks-Amstelveen zal in de gemeenteraad van woensdag 13 maart 2013 pleiten voor aanpassing van het voorstel over bezoekersparkeren lees
10-03-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil verkeerslichten Zonnestein - Rembrandtweg handhaven
CDA-Amstelveen wil de verkeerslichten op de kruising Zonnestein - Rembrandtweg handhaven lees
10-03-2013, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen is tegen verhoging bouwleges met 30%
De D66 fractie in Amstelveen verzet zich tegen de voorgestelde verhoging van de bouwleges van 2,1% naar 2,9% van de bouwsom. Het College van B en W wil de tarieven tussentijds verhogen om deze in 2013 meer kostendekkend te maken lees
07-03-2013, Bron: D66-Amstelveen

PvdA-Amstelveen vraagt om overleg met Ouder-Amstel over vo
Het Amstelveen College heeft de gemeente gevraagd om bij de nieuwbouw van de school enkele lokalen extra te mogen bouwen, omdat de school te maken heeft met een grote toeloop van leerlingen lees
03-03-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

GL, CDA, D66 en PvdA willen actief gemeentebeleid tegen discriminatie
Wat begon als een initiatiefvoorstel van GroenLinks, is inmiddels ook omarmd door CDA, D66 en PvdA. De partijen willen, dat de gemeente actief beleid gaat ontwikkelen om discriminatie tegen te gaan lees
02-03-2013, Bron: GL, CDA, D66 en PvdA-Amstelveen

D66 maakt zich zorgen om parkeren in Kostverlorenhof
Tijdens het vierwekelijks bezoek aan de Amstelveense wijken viel het D66 op zaterdag 16 februari 2013 in Kostverloren op, dat er veel klachten over het parkeren en de verkeersveiligheid leven lees
28-02-2013, Bron: D66-Amstelveen

GL wil slimmer omgaan met de parkeerplekken in het Oude Dorp
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks is niet voor het plan om 10 parkeerplaatsen aan de voorkant van De Bajes (voormalige marechaussee kazerne) alleen toegankelijk te maken voor bezoekers van dat pand lees
23-02-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Waar blijft het OV-chipkaart oplaadpunt op het busstation van Amstelveen?
GroenLinks-Amstelveen ziet, dat het busstation bij het Stadshart nog steeds niet is voorzien van een permanent OV-chipkaart oplaadpunt. Reizigers zijn daar inmiddels al bijna drie jaar aangewezen op een busje, dat elke ochtend een oplaadpaal neerzet en om lees
19-02-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De gemeente moet met haar burgers beter communiceren
Een bosje verwijderen, informatie over het ophalen van huisvuil, veranderingen in uw directe omgeving, allemaal zaken waarover de gemeente met u in contact wil treden. Dat gaat niet altijd goed, constateert D66-Amstelveen lees
13-02-2013, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks inspraak over het nieuwe Wegencategoringsplan
Afgelopen woensdag 6 februari 2013 heeft GroenLinks-Amstelveen in de gemeenteraad zowel het nieuwe Wegencategoringsplan (van 50km naar 30 km), als enkele uren later het initiatiefvoorstel van het CDA over hetzelfde onderwerp (van 30km weer naar 50 km) bes lees
12-02-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Ondernemersechtpaar Snoek in het zonnetje door de VVD
Op vrijdag 8 februari 2013 deelde VVD Statenlid van Noord-Holland, Petra Kirch in aanwezigheid van de Amstelveense VVD fractie een taart uit aan het ondernemersechtpaar Remco en Jessica Snoek van 'The WineKitchen' lees
11-02-2013, Bron: VVD-Amstelveen

Q-Park gaat slordig om met de Mosquito
Beheerder Q-Park van de parkeergarage boven het busstation naast poppodium P60 neemt het niet zo nauw met de regels bij het gebruik van de Mosquito in het trappenhuis van de parkeergarage. GroenLinks vindt, dat dat niet kan lees
10-02-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil meer blauwe zones voor het parkeren
De VVD-Amstelveen is van mening, dat het nieuwe parkeerbeleid een grote verbetering is. Het nieuwe beleid is immers toekomstvast, gebruikersvriendelijk en kostenefficient. Heel tevreden is de VVD met de mogelijkheid blauwe zones in te voeren buiten de ver lees
07-02-2013, Bron: VVD-Amstelveen

De nieuwe Amstelveenlijn is minder OV voor meer geld!
De SP-Amstelveen heeft grote moeite met de Voorkeursvariant Amstelveenlijn, zoals deze nu is voorgelegd aan de gemeenteraad lees
04-02-2013, Bron: SP-Amstelveen

D66 wil verbeteringen in voorstel Amstelveenlijn
6 februari 2013 behandelt de gemeenteraad een voorstel over de toekomst van tramlijn 5 en metro 51. Bedoeling is om de lijnen te moderniseren lees
04-02-2013, Bron: D66-Amstelveen

Platform 'Zorgen voor Amstelveen' wordt opgestart
Op initiatief van SP en GroenLinks Amstelveen vond op dinsdag 29 januari 2013 een discussieavond plaats naar aanleiding van de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op de zorg. Tijdens deze avond is besloten om een Platform op te richten onder de tite lees
04-02-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen / SP-Amstelveen

PvdA is tegen opheffen van tramhaltes van Amstelveenlijn
De fractie van de PvdA zal komende woensdag 6 februari 2013 dan ook in de Raadsvergadering een amendement indienen om onder voorbehoud van de opheffing van deze haltes pas akkoord te gaan lees
04-02-2013, Bron: PvdA-Amstelveen

BBA wil tramhaltes Gondel en Centrum behouden
De fractie van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) zal woensdag 6 februari 2013 bij de raadsvergadering over de Amstelveenlijn het college van B en W vragen te onderzoeken, of twee haltes die in de nieuwe plannen met opheffen worden bedreigd, toch kunnen wor lees
04-02-2013, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

D66 is bezorgd om toekomst van de Amstelveense taxi's
Verschillende Amstelveense taxichauffeurs zijn zeer bezorgd over de invoering van een nieuwe Amsterdamse taxiverordening die zal ingaan op maandag 1 april 2013 lees
30-01-2013, Bron: D66-Amstelveen

Amstelveenlijn is geen verbetering
De GroenLinks-fractie in de Amstelveense gemeenteraad heeft nog veel kritiekpunten bij de ombouw van de Amstelveenlijn. De bereikbaarheid, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van de nieuwe tramlijnen lijken nog verre van ideaal lees
29-01-2013, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Wat heeft de ChristenUnie in 2012 voor Amstelveen bereikt
Ook in 2012 heeft de ChristenUnie weer veel voor Amstelveen tot stand kunnen brengen lees
21-01-2013, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks- en D66-Amstelveen over de 30 km zones
GroenLinks en D66-Amstelveen willen eerst de gevolgen van het niet-uitbreiden van het aantal 30 km zones bespreken , voordat het opnieuw in de Raad komt lees
15-01-2013, Bron: GroenLinks- en D66-Amstelveen

CDA-Amstelveen over de Amstelveenlijn
Het CDA is tevreden, dat er in crisistijd toch 300 miljoen euro is toegezegd voor investering in verbetering en modernisering van de Amstelveenlijn lees
14-01-2013, Bron: CDA-Amstelveen

D66 wil raadhuis van Amstelveen open in het weekend
D66 heeft het college verzocht na te gaan, of de openingstijden van het raadhuis flexibeler kunnen lees
10-01-2013, Bron: D66-Amstelveen

In 2013 minder kritiek en meer initiatief
Op 24 december 2012 organiseerden drie Horeca ondernemers de kerstsamenzang in het Oude Dorp. Ons gezin had een prachtige avond, net zoals vele andere Amstelveners lees
08-01-2013, Bron: Herbert Raat

D66 en GL willen meer 30 km uur zones in Amstelveen
De fracties van D66- en GroenLinks-Amstelveen houden vast aan een uitbreiding van het aantal 30 kilometer per uur zones in de verschillende wijken van Amstelveen lees
27-12-2012, Bron: D66- en GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks wil alleen duurzame aanpassingen op de golfbaan
GroenLinks-Amstelveen heeft bij de bespreking in de afgelopen gemeenteraad op 12 december 2012 van het bestemmingsplan voor de golfbaan in de Bovenkerkerpolder een motie ingediend lees
17-12-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks wil betere zorg voor vrijwilligers van Cardanus
In de gemeenteraadvergadering van woensdag 12 december 2012 is met grote meerderheid een motie aangenomen om in het welzijnswerk veel meer aandacht te geven aan het belang, de rol en de positie van vrijwilligers lees
17-12-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Besluit koopzondagen is slecht voor Amstelveen
De ChristenUnie betreurt het, dat de gemeenteraad woensdag 12 december 2012 akkoord is gegaan met de uitbreiding van het aantal koopzondagen. De hoofdelijke stemming, waarom de fractie van de ChristenUnie had gevraagd, had als uitslag, dat 22 gemeenteraad lees
14-12-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks: 'Nog teveel nadelen van zondagopenstelling'
De gemeenteraadsfractie van GroenLinks zal aanstaande woensdag 12 december 2012 tegen het raadsvoorstel voor de zondagopenstelling stemmen lees
11-12-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

PvdA dient amendement in over uitvoering Wet werk en Bijstand
Misbruik en fraude van sociale voorzieningen aanpakken, echter mensen die niet frauderen niet straffen voor het feit, dat er mensen zijn die er een potje van maken. Dat is niet eerlijk lees
11-12-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

SP-Amstelveen onderzocht de zondagsopenstelling
SP: 9 procent van de winkeliers doet mee met de zondagsopenstelling lees
11-12-2012, Bron: SP-Amstelveen

D66 vragen over het wegencategoriseringsplan
12 december 2012 behandelt de gemeenteraad het 'wegencategoriseringsplan', om de verkeersveiligheid in Amstelveen te vergroten lees
10-12-2012, Bron: D66-Amstelveen

CU wil hoofdelijke stemming over koopzondagen
De ChristenUnie zal komende woensdag 12 december 2012 in de gemeenteraad vergadering een hoofdelijke stemming vragen over het raadsvoorstel van de uitbreiding van het aantal koopzondagen lees
10-12-2012, Bron: CU-Amstelveen

Excellent en innovatief voortgezet onderwijs in Amstelveen
De Amstelveense fracties van D66, GroenLinks en VVD zullen aankomende raadsvergadering op 12 december 2012 een motie indienen die aandacht vraagt voor excellentie en innovatie in het Amstelveense voortgezet onderwijs lees
09-12-2012, Bron: D66- GroenLinks- en VVD-Amstelveen

Noord-Holland is in strijd met de wet met verbod op windmolens
Het voornemen van de Provincie Noord-Holland om geen windmolens op land toe te staan, is in strijd met Europese en landelijke wetgeving lees
07-12-2012, Bron: Titia van Leeuwen

Talentvolle VMBO'ers krijgen kansen in Amstelveen
Donderdag ontving directeur Edwin van der Horst (rechts) Fabien Arduin (links) en mij hartelijk in zijn prachtige familiebedrijf Co van der Horst lees
06-12-2012, Bron: Herbert Raat

GroenLinks vraagt hulp bij initiatiefvoorstel gelijke behandeling
De fractie van GroenLinks in de Amstelveense gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel over gelijke behandelingsbeleid in voorbereiding lees
06-12-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA-Amstelveen fractie op werkbezoek bij Nifterlake
Geregeld gaat de CDA fractie op stap in Amstelveen om te zien en luisteren wat er speelt. Op 26 november 2012 hebben fractie en fractie-ondersteuners van het CDA Amstelveen een bezoek gebracht aan Nifterlake lees
04-12-2012, Bron: CDA-Amstelveen

Volgens GroenLinks kan Amstelveens Milieuplan beter
GroenLinks-Amstelveen heeft gemengde gevoelens bij het Amstelveense Milieuplan, dat onlangs is besproken lees
04-12-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Winkel open, of 500 euro boete!
Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) -fractievoorzitter Henk Fokkink heeft een dringend beroep gedaan op wethouder Jan Willem Groot (CDA) om te voorkomen, dat de kleine zelfstandige ondernemers in het Stadshart met een nieuw huurcontract door de verhuurder lees
03-12-2012, Bron: Ouderen Combinatie Amstelveen

PvdA-Amstelveen eist strengere parkeercontroles in Stadshart
PvdA-fractie in Amstelveen eist veel strengere parkeercontroles bij de komende verruiming van de winkeltijden op de zondagen lees
03-12-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

SP voert actie 'Kinderen van de rekening'
SP-Amstelveen zette op woensdag 28 november 2012 65 paar schoentjes voor het raadhuis om aandacht te vragen voor de kinderarmoede in Amstelveen lees
29-11-2012, Bron: SP-Amstelveen

Amstelveen moet met de Stichting SWAB samenwerken
De Stichting SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert) beschouwt het als haar taak de rapportages over het gebruik van de Buitenveldertbaan nauwkeurig te bestuderen en het vastgestelde beleid t.a.v. het gebruik van de Buitenveldertbaan te toetsen lees
29-11-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Ledenvergadering van ChristenUnie-Amstelveen
Op donderdag 13 december 2012 vanaf 20.00 uur houdt de ChristenUnie Amstelveen e.o. haar ledenvergadering in het gebouw Zonnehof, Salamander 2 in Amstelveen lees
27-11-2012, Bron: ChristenUnie -Amstelveen

Gemeente moet meer persoonsgerichte informatie geven
Burger Belangen Amstelveen wil, dat de gemeente Amstelveen meer persoonsgerichte informatie gaat geven lees
27-11-2012, Bron: BBA

VVD is blij met de nieuwe bestemming van de Bajes
De Bajes in het Oude Dorp krijgt op korte termijn een nieuwe bestemming. De gemeente Amstelveen is van plan een vergunning te verlenen voor een multifunctioneel gebruik van het gebouw lees
27-11-2012, Bron: VVD-Amstelveen

GL vraagt mening van Amstelveense winkeliers over koopzondagen
De GroenLinks-fractie in de Amstelveense gemeenteraad vraagt lokale ondernemers naar hun mening over de voorgestelde koopzondagen lees
26-11-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66 wil snel opiniepeiling parkeerbeleid Randwijck
D66-Amstelveen wil, dat het college een enquete organiseert over het al dan niet invoeren van vergunninghouderparkeren in Randwijck lees
26-11-2012, Bron: D66-Amstelveen

D66 bezorgd over hoge ziekteverzuim van politiemensen
De fractie van D66-Amstelveen is bezorgd over het ziekteverzuim onder politieagenten in Amstelveen. Het verzuim als gevolg van ziekte zou buitengewoon hoog liggen lees
25-11-2012, Bron: D66-Amstelveen

Politieke brandbrief over studentenwoningnood
De Amstelveense fracties van D66 en Groenlinks hebben bij het college van B en W aangedrongen op het schrijven van een brandbrief aan de regering over de gevolgen van een nieuw rekenmodel op de studentenwoningen voorraad in Amstelveen lees
20-11-2012, Bron: D66 / GroenLinks-Amstelveen

SP in actie 'Kinderen van de rekening'
In een rijk land als Nederland leven tienduizenden kinderen (367.000) in armoede. Heel concreet betekent, dat, dat ze niet iedere dag een gezonde maaltijd kunnen eten. Niet altijd naar verjaardagsfeestjes kunnen lees
20-11-2012, Bron: SP-Amstelveen

CU is tegen uitbreiding aantal koopzondagen in Amstelveen
De ChristenUnie-Amstelveen vindt de verruiming van het aantal koopzondagen verspilling van gemeenschapsgeld lees
19-11-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD wil een stadsstrand aan de Poel
Tom Ponjee, raadslid van VVD-Amstelveen:'De VVD-fractie wil graag de mogelijkheden onderzoeken voor een stadsstrand aan de Poel in Amstelveen. In het verleden gingen diverse initiatieven verloren, omdat deze te duur, of onuitvoerbaar leken lees
19-11-2012, Bron: VVD-Amstelveen

Hooijmaijers betrokkenheid bij het Amsteleiland
De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan fraude. Uit betrouwbare bron heeft de SP-Amstelveen vernomen, dat de heer Hooijmaijers een bezoek heeft gebracht aan het Amsteleiland in februari 2007 lees
19-11-2012, Bron: SP-Amstelveen

CU: Conclusies uit rapport van ongeluk Poortwachter opvolgen
De ChristenUnie-Amstelveen heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de uitkomsten van het onderzoeksrapport (pdf) naar aanleiding van het ernstige verkeersongeval, dat op de avond van 7 januari 2012 plaatsvond op de kruising Poortwachter lees
15-11-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Gemeenteraad van Amstelveen kiest voor Stadsplein van ChristenUnie
De ChristenUnie is tevreden, dat de gemeenteraad in de vergadering van 7 november 2012 gekozen heeft voor een inrichting van het Stadsplein op een wijze, waarop de ChristenUnie bij de vorige behandeling in de gemeenteraad al op heeft aangedrongen lees
12-11-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Amstelveen gaat laaggeletterdheid bestrijden
Op initiatief van GroenLinks Amstelveen heeft de gemeenteraad in haar laatste vergadering unaniem een motie aangenomen, waarbij de gemeente laaggeletterdheid gaat bestrijden lees
12-11-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen pleit ook voor conducteur op tramlijn 5
Al meerdere keren heeft de SP in Amsterdam aandacht gevraagd voor het verbeteren van de veiligheid en het tegengaan van zwartrijden in het Amsterdamse openbaar vervoer. De SP-Amstelveen vraagt nu expliciet aandacht voor lijn 5 lees
11-11-2012, Bron: SP-Amstelveen

Kan ik ook alleen lid van de VVD in Amstelveen worden?
'Herbert, kan ik ook alleen lid van de VVD in Amstelveen worden en landelijk opzeggen'?, zo vroeg een bevriende ondernemer me vanochtend in het Oude Dorp. Hij blijft gelukkig gewoon lid lees
07-11-2012, Bron: Herbert Raat

Woningmarkt toegankelijk houden voor Amstelveense starters
De Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) heeft vandaag aangekondigd tijdelijk geen nieuwe aanvragen meer voor de startersleningen in behandeling te nemen. In Amstelveen worden jaarlijks tientallen startersleningen via de SVN v lees
06-11-2012, Bron: VVD-Amstelveen

De D66 fractie bezoekt Westwijk
Zaterdag 10 november 2012 komen de fractieleden van D66 Amstelveen tussen 13:00 en 15:00 naar het Westwijkplein lees
06-11-2012, Bron: D66-Amstelveen

Behoud van alle marktplaatsen in Stadshart is nog niet zeker
In de laatste vergadering van de commissie RWN is de visie Stadshart aan de orde geweest lees
06-11-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Maak gevolgen regeerakkoord voor Amstelveen zichtbaar
De raadsfractie van GroenLinks-Amstelveen wil graag, dat er snel duidelijkheid komt over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor Amstelveen. Er staan grote veranderingen in voor de gemeente en haar inwoners lees
06-11-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

College laat starters woningmarkt in de steek
D66-Amstelveen vindt, dat het College starters op de woningmarkt in de kou laat staan. Het College zegt scheefwoners te willen verleiden hun sociale huurwoning te verlaten. De wachtlijsten voor deze woningen zijn namelijk enorm lees
05-11-2012, Bron: D66-Amstelveen

ChristenUnie blij met een Stadsplein voor alle Amstelveners
De ChristenUnie-Amstelveen is blij, dat het college met ingrijpende wijzigingen in de plannen voor de verlevendiging van het Stadsplein komt lees
05-11-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Eindelijk meer invloed op aantal koopzondagen
Afgelopen woensdag 24 oktober 2012 is in de Tweede Kamer gedebatteerd over een initiatiefwetsvoorstel van D66 en Groenlinks om gemeenten meer zeggenschap te geven over de openingstijden van winkels lees
02-11-2012, Bron: D66-Amstelveen

'Jongeren Op Gezond Gewicht' ook in Amstelveen
Gezond leven is de norm in een JOGG-gemeente. In een JOGG ('Jongeren Op Gezond Gewicht')-gemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport enz. samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te make lees
30-10-2012, Bron: CDA-Amstelveen

CDA wil zakkenrollerij op tramlijn 5 snel aanpakken
Het CDA-Amstelveen is enorm geschrokken van de berichten in het Parool van 9 oktober 2012 en het Amstelveens Nieuwsblad van 17 oktober 2012 lees
23-10-2012, Bron: CDA-Amstelveen

BBA raadslid David de Jong is gestopt
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) moet zeer tot haar spijt berichten, dat raadslid David de Jong zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Amstelveen met ingang van 16 oktober 2012 heeft beeindigd lees
17-10-2012, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Verlevendiging Stadshart niet ten koste van marktplaatsen
Bij de behandeling van de resultaten op de visie Stadshart Amstelveen 2025 heeft de Partij van de Arbeid fractie in de Commissie RWN bij monde van Guido Dennenbroek zich verheugd getoond, dat de verlevendiging van het Stadshart Amstelveen nu gestalte begi lees
16-10-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

GL-Amstelveen vragen ivm oud-gedeputeerde Hooijmaaijers
Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLink-Amstelveen stelt zijn (schriftelijke)vragen namens de fractie over de dagvaarding van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaaijers aan het College van B en W van Amstelveen lees
15-10-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie wil regensensoren in verkeerslichten voor fietsers
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft aan het college van B en W vragen gesteld, of er in Amstelveen in verkeerslichten voor fietsers regensensoren kunnen worden aangebracht lees
12-10-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

CDA wil speelplekken voor kinderen in Stadshart Amstelveen
Tijdens de raadsbehandeling in juli 2012 van het ontwerpplan voor verlevendiging van het Stadshart toonde het merendeel van de fracties, waaronder het CDA-Amstelveen, zich een voorstander van speelplekken voor kinderen op het Stadsplein lees
08-10-2012, Bron: CDA-Amstelveen

VVD fractie bezocht de bewonersvereniging Eigen Haard
Op dinsdag 18 september 2012 ging de VVD fractie van Amstelveen op bezoek bij de bewonersraad van Eigen Haard lees
02-10-2012, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks prestatie-afspraken Eigen Haard gemiste kans
Dinsdag 4 september 2012 zijn de prestatie afspraken tussen Eigen Haard en de gemeente Amstelveen in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur besproken lees
11-09-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks op de fiets naar school
'De scholen zijn weer begonnen!', staat op de spandoeken van de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. GroenLinks Amstelveen voegt daar aan toe: 'En wij gaan natuurlijk op de fiets lees
10-09-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen plaatst campagne video op YouTube
GroenLinks-Amstelveen heeft een een campagnefilm gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen lees
09-09-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA wil opleiding VTOC Fokker behouden voor regio
Maandag 3 september 2012 bezocht een delegatie van CDA wethouders uit deze regio, onder andere met wethouder Jan-Willem Groot en kandidaat Kamerlid Michel Rog van het CDA lees
08-09-2012, Bron: CDA-Amstelveen

VVD Amstelveen debatteerde in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen
VVD Parlementarier Joost Taverne: Geen extra schulden maken, maar aflossen lees
05-09-2012, Bron: VVD-Amstelveen

CDA Amstelveen deelt spaarvarkentjes uit
Kandidaat-Tweede Kamerlid Michel Rog (nr 5) trapte maandag 3 september 2012 de eerste schooldag af met het CDA Amstelveen door het uitdelen van spaarvarkentjes bij twee basisscholen in de Westwijk lees
04-09-2012, Bron: CDA-Amstelveen

BBA is blij met verzekeren openbare karakter Amstelveen College
BBA is blij met het voorstel om het openbare karakter van Amstelveen College (de school voor openbaar voortgezet onderwijs) te verzekeren lees
04-09-2012, Bron: BBA

CDA-Amstelveen voor de Olympische Spelen 2028
CDA moet nu aanhaken bij de kandidaatstelling van Amsterdam voor Olympische Spelen 2028 lees
04-09-2012, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks positief over nieuwe plannen peuteropvang
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks is gematigd positief over de reactie van het college van burgemeester en wethouders lees
04-09-2012, Bron: GL-Amstelveen

Remco Pols voert campagne in Amstelveen
De PvdA-Amstelveen was zaterdag 1 september 2012 in het Keizer Karelpark lees
03-09-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

SP-Amstelveen vol de laatste week van de campagne in!
Vorige week was 2e kamerlid Paulus Jansen op onze uitnodiging in de Operabuurt, waar de SP Amstelveen het afgelopen jaar al meerdere malen geweest is, om met eigen ogen de leegstandsproblematiek te aanschouwen lees
03-09-2012, Bron: SP-Amstelveen

VVD vraagt massaal steun voor oplossen van de crisis
Op zaterdag 1 september 2012 bezochten diverse VVD prominenten en Tweede Kamer kandidaten Amstelveen in het kader van de landelijke campagnedag lees
03-09-2012, Bron: VVD-Amstelveen

Een zegeningenregister van de ChristenUnie voor Amstelveen
De ChristenUnie-Amstelveen is voor het eerst in haar bestaan coalitiepartij in Amstelveen lees
31-08-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Sadet Karabulut bezocht Voedselbank Amstelveen
'Meer dan een miljoen Nederlanders leven in armoede, waarvan 380.000 kinderen. Elke dag hebben naar schatting enkele honderdduizenden Nederlanders te weinig te eten lees
29-08-2012, Bron: SP-Amstelveen / Amstelveenweb

Michel Rog, CDA kandidaat stelt zich voor aan regio Amstelland
Michel Rog is de hoogste binnenkomer - op nummer vijf - op de CDA-verkiezingslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 lees
28-08-2012, Bron: CDA-Amstelveen

Raadslid CDA-Amstelveen in Brabant
Tijdens een kort vakantieverblijf in Heeze, stuitte raadslid Geert Janssen van CDA-Amstelveen op vrijdag 17 augustus 2012 op de campagnekaravaan van het CDA lees
27-08-2012, Bron: CDA-Amstelveen

D66-Amstelveen debatteert in Uilenstede
In de traditie van de afgelopen drie verkiezingen organiseert de Amstelveense afdeling van D66 ook bij deze verkiezingen weer een spetterend debat lees
27-08-2012, Bron: D66-Amstelveen

Stel je vragen aan D66 kamerleden op de markt
Vrijdag 31 augustus 2012 zal het landelijk campagneteam van D66 aanwezig zijn op de weekmarkt in Amstelveen lees
27-08-2012, Bron: D66-Amstelveen

PvdA voert campagne in het Keizer Karelpark
De PvdA Amstelveen is zaterdag 1 september 2012 in het Keizer Karelpark lees
27-08-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Politiek Café van VVD-Amstelveen
Het bestuur van de VVD Amstelveen organiseert op maandag 3 september 2012 een verkiezingsdebat vanaf 20.00 uur in Het Cafe in het Oude Dorp lees
27-08-2012, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen begint campagne op Uilenstede
Op woensdag 22 augustus 2012 ging de campagne voor GroenLinks in Amstelveen van start. GroenLinks trapte af door te flyeren op Uilenstede lees
24-08-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Leegstand? Daar verzet de SP-Amstelveen zich tegen
De Operabuurt in Amstelveen heeft enige jaren geleden een renovatie van de bestaande woningen ondergaan. Na renovatie bleef een groot gedeelte van deze gerenoveerde woningen jarenlang leeg staan. Terwijl er in Amstelveen wachtlijsten zijn van 14 jaar, of lees
24-08-2012, Bron: SP-Amstelveen

SP is aanwezig op de weekmarkten in Amstelveen
Op 31 augustus en 7 september 2012 is de SP-afdeling Amstelveen aanwezig op de vrijdagse weekmarkt in het Stadshart van Amstelveen lees
21-08-2012, Bron: SP-Amstelveen

Welke politieke partij is het beste voor huurders?
De Woonbond publiceert vandaag een overzicht van de woonparagrafen van de verkiezingsprogramma's van 11 politieke partijen. Op de Woonbondsite staat ook een online poll lees
16-08-2012, Bron: Woonbond

Ondersteuning werkgevers van werknemers met schulden
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft aan het college vragen gesteld over de ondersteuning van werkgevers van werknemers met schulden lees
15-08-2012, Bron: CU-Amstelveen

GL is niet tevreden met de nieuwe peuteropvang
De raadsfractie van GroenLinks in Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de harmonisatie van de peuterspeelzalen met de kinderopvang lees
23-07-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP analyse van twee jaar rechts-liberaal beleid in Amstelveen
Wat zijn de gevolgen van twee jaar VVD-CDA-BBA-OCA-CU beleid? Deze kadernota is niet de onze, zoals het beleid van het college niet het onze is lees
16-07-2012, Bron: SP-Amstelveen

PvdA motie sport krijgt ruime steun in de gemeenteraad
Sport inzetten als kwaliteitsimpuls voor brede school en in het onderwijs lees
09-07-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Afscheidstoespraak van Arjen Siegmann CDA-Amstelveen
Arjen Siegmann, raadslid van het CDA-Amstelveen stopt na 6 jaar raadswerk lees
05-07-2012, Bron: Arjen Siegmann

Maaike Veeningen nieuwe fractievoorzitter D66-Amstelveen
Maaike Veeningen (31) volgt Rien Alink op als fractievoorzitter van D66-Amstelveen lees
04-07-2012, Bron: D66-Amstelveen

PvdA wil sport inzetten voor brede school
'Sport inzetten als kwaliteitsimpuls voor brede school en in het onderwijs' lees
03-07-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

CDA wil startersleningen voortzetten in Amstelveen
De bereidheid om te verhuizen is momenteel laag, omdat de huizenprijzen fors zijn gedaald en huizen veel langer te koop staan dan enkele jaren geleden lees
03-07-2012, Bron: CDA-Amstelveen

GL wil permanente OV chipkaart-lader bij busstation Stadshart
GroenLinks-Amstelveen heeft in de commissie RWN van 28 juni 2012 vragen gesteld over het ontbreken van een permanente OV chipkaartlader in het busstation van het Stadshart lees
03-07-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Diploma uitreiking van Opstap in 't Open Hof
Op woensdag 27 juni 2012 mocht ik ruim 20 kinderen hun diploma overhandigen voor Opstap, Opstapje en VVE Thuis lees
03-07-2012, Bron: Herbert Raat

D66 verheugd over de verbetering van het Stadsplein
Afgelopen najaar hield D66 een enquete over het Stadshart. De respons was groot; veel Amstelveners gaven aan het Stadsplein saai te vinden, en kwamen met suggesties voor verbetering lees
02-07-2012, Bron: D66-Amstelveen

BBA hoopt van de leegstaande kantoren af te komen
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is benieuwd, hoe het College van B en W nieuwe ontwikkelingen om leegstand in kantoorgebouwen in Amstelveen gaat inzetten lees
02-07-2012, Bron: BBA

VVD is blij met ondergrondse opslag plastic afval
Momenteel wordt het nieuwe afvalbeleid over heel Amstelveen breed uitgerold. Dat betekent voor veel gezinnen: drie bakken en een zak lees
02-07-2012, Bron: VVD-Amstelveen

BBA: huisvesting Kunstuitleen Amstelveen blijven financieren
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil, dat de Kunstuitleen in Amstelveen de komende jaren een bescheiden subsidie blijft ontvangen van de gemeente lees
01-07-2012, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

ChristenUnie wijst Stadsplein-plannen college af
De ChristenUnie-Amstelveen is het niet eens met de plannen van het college tot verlevendiging van het Stadsplein lees
29-06-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GL kandidaat-kamerleden in Amstelveen
Afgelopen zondag op 24 juni 2012 bezochten verschillende (kandidaat-) Tweede Kamerleden GroenLinks-Amstelveen lees
26-06-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Arjen Siegmann van CDA verlaat de gemeenteraad
Arjen Siegmann raadslid van CDA verlaat de gemeenteraad lees
25-06-2012, Bron: CDA-Amstelveen

D66 vraagt om concrete aanpak leegstand kantoren
Amstelveen heeft een fors aantal kantoren, dat leeg staat: maar liefst 19% van de kantoren is niet in gebruik lees
25-06-2012, Bron: D66-Amstelveen

SP testteam tramlijn 5 en 51 biedt haar diensten aan
In het kader van de discussie rondom de nieuwe Amstelveenlijn is er veel gepraat over de hoogwaardigheid van de tramlijn lees
25-06-2012, Bron: SP-Amstelveen

Oud-wethouder Remco Pols lijstduwer voor PvdA
Oud-wethouder Remco Pols (PvdA) staat op de lijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer lees
22-06-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Lessen voor burger en overheid
Betoog Marius Rietdijk namens de VVD-Amstelveen naar aanleiding van de Beleidsnota Schuldhulpverlening, raadsvergadering 13 juni 2012 lees
21-06-2012, Bron: Marius Rietdijk

PvdA gaat langs de deuren in Groenelaan
Leden van de PvdA-Amstelveen gaan op zaterdag 23 juni 2012 langs de deuren in de wijk Groenelaan om van de inwoners van de wijk zelf te horen lees
19-06-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Stadshart Amstelveen blijft vergunninggebied voor parkeerders
Tijdens het debat over de modernisering van het parkeerbeleid afgelopen woensdag 13 juni 2012 in de raadsvergadering, heeft de fractie van GroenLinks-Amstelveen een amendement ingediend lees
19-06-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CU: Zorgplicht voor uitgeprocedeerde asielzoekers
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft aan het college vragen gesteld over de omvang van de zorgplicht voor uitgeprocedeerde asielzoekers die binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen verblijven lees
18-06-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

CU zorgt voor AED's in alle wijkcentra van Amstelveen
Op 10 november 2010 is een op initiatief van de ChristenUnie-Amstelveen ingediende motie AEDs in Amstelveen' door de gemeenteraad unaniem aangenomen lees
18-06-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

De kinderen spelen graag buiten, ook in Amstelveen
Ook dit jaar sloegen verschillende initiatiefnemers de handen ineen en organiseerden op woensdag 13 juni 2012 de Buitenspeeldag lees
14-06-2012, Bron: Buitenspeeldag / GL-Amstelveen / Amstelveenweb

Inzet GroenLinks op thema zwerfjongeren beloond
In januari 2012 kwam GroenLinks tot de ontdekking, dat maar liefst 5.5 ton, bedoeld voor zwerfjongeren, op de plank was blijven liggen. Inzet van GroenLinks om dit geld alsnog bij die doelgroep terecht te laten komen, werd beloond lees
14-06-2012, Bron: Lene Grooten

Faillissement van Phanos is groot probleem voor Amstelveners
Kopers van nog niet opgeleverde woningen en toekomstige huurders van sociale woningen zitten nu zonder een woning. Vastgoedonderneming Phanos zou circa 60 sociale huurwoningen bouwen in Amstelveen lees
12-06-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Gemeente heeft nog steeds geen afspraken met wooncorporaties
Uit beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks-Amstelveen blijkt, dat de gemeente nog steeds geen afspraken met Eigen Haard heeft gemaakt over liberalisering van sociale koopwoningen. GroenLinks betreurt dit lees
12-06-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA wil website over komende wegwerkzaamheden
Burgerbelangen Amstelveen roept het College van B en W op een informatieve website te starten over de vele wegwerkzaamheden die de komende tijd gaan plaats vinden om Amstelveen veiliger te maken lees
12-06-2012, Bron: BBA

D66-Amstelveen wil quick scan op collegevoorstellen parkeren
. Samen met de bewoners van de betreffende gebieden is D66 van mening, dat de effectiviteit van het parkeerbeleid staat, of valt met de handhaving ervan lees
11-06-2012, Bron: D66-Amstelveen

Speciale ledenvergadering van PvdA-Amstelveen
Het bestuur van de PvdA Amstelveen organiseert een speciale ledenvergadering over de verkiezingen van 12 september 2012. De bijeenkomst is op woensdag 20 juni, van 20.00-22.00 uur in wijkcentrum De Bolder Groenhof 140 in Amstelveen lees
11-06-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Bewoners van de Operabuurt zijn leegstand spuugzat!
In november 2011 heeft de SP-Amstelveen onderzoek gedaan n.a.v. meldingen over jarenlange leegstand in de Operabuurt, en de bevindingen waren verontrustend. 16 gerenoveerde huurwoningen stonden leeg. Jarenlang lees
10-06-2012, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks wil wijkverpleegkundige terug in de buurt
GroenLinks-Amstelveen wil de wijkverpleging terug in de wijk hebben lees
08-06-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Leden VVD-Amstelveen bezochten Den Haag
Vrijdagmiddag 1 juni 2012 vertrok een bus vol met VVD-leden naar Den Haag. Zij gingen op bezoek bij het Amstelveense Kamerlid Joost Taverne lees
05-06-2012, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks: Bewegen begint bij buitenspelen!
Op woensdag 13 juni 2012 is het nationale buitenspeeldag. GroenLinks Amstelveen houdt dan een actie bij de 'avontuurlijke speelplaats' achter het gemeentehuis bij het Amsterdamse Bos lees
05-06-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP raadsleden testen toegankelijkheid tramlijn 5 en 51
Zondag 10 juni 2012 zal een breed samengesteld testteam van mensen met beperkingen, de lijnen 5 en 51 testen op hun toegankelijkheid lees
04-06-2012, Bron: SP-Amstelveen

'Het kan iedereen gebeuren'
Afgelopen woensdagavond 30 mei 2012 heeft wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) een beleidsnota met nieuw beleid over de schuldhulpverlening gepresenteerd aan de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad. De wethouder kreeg bijval en compli lees
04-06-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Groen Lintje voor Beschermers Amstelland
GroenLinks Amstelveen/OuderAmstel heeft zondag 3 juni 2012 bij de opening van Amstellanddag een Groen Lintje uitgereikt aan Stichting Beschermers Amstelland lees
04-06-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil zonnepanelen op gemeentehuis
De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad is zeer enthousiast over de deelname van de Gemeente Amstelveen aan de actie 'SamenZonneEnergie', waarmee burgers en bedrijven gezamenlijk goedkoop zonnepanelen in kunnen kopen lees
22-05-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA is verrast door PvdA brief over A9
BBA, Burgerbelangen Amstelveen is enigszins verrast over de op initiatief van de PvdA door vijf landelijke politieke partijen gesteunde brief aangaande de A9 lees
22-05-2012, Bron: BBA

Steun de voedselbank!
De SP is van mening, dat de overheid verantwoordelijk is en blijft voor de bestrijding van de armoede lees
14-05-2012, Bron: SP-Amstelveen

Brieven van vrijwilligers van Cardanus
Carla Wust-Cramer, Bram Oosterdijk en Martha Esther, vrijwilligers bij de Stichting Cardanus hebben een e-mail gestuurd naar de burgemeester, wethouder en fractievoorzitters van de politieke partijen in Amstelveen lees
14-05-2012, Bron: Tim Lechner

Gedraai rondom de A9 kan belastingbetaler 100 miljoen kosten!
Vijf partijen in de gemeenteraad van Amstelveen (VVD, D66, PvdA, GroenLinks en CDA) schrijven deze week een brief aan de Tweede Kamer met een standpunt over de A9, dat de SP al in 2010 verwoordde lees
14-05-2012, Bron: SP-Amstelveen

Van Gent wil snel reactie minister op A9-brief
De Tweede Kamer fractie van GroenLinks is verheugd over het standpunt van de Amstelveense fracties van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en D66 lees
13-05-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Standpunt Amstelveense politiek over uitbreiding van de A9
Een brief van de Amstelveense fracties van PvdA; CDA; VVD; GroenLinks en D66 van de Amstelveense Gemeenteraad aan de voorzitster van de Tweede Kamer en de vaste Kamercommissie IM lees
11-05-2012, Bron: Amstelveense politieke partijen

Burgemeester Van Zanen bezocht vergadering van het CDA
Op de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van het CDA-Amstelveen van 8 mei 2012 in een zaal van de Paaskerk was burgemeester Jan van Zanen als gastspreker uitgenodigd door het bestuur lees
10-05-2012, Bron: Ferry van Groeningen

D66 idee voor een kunstroute in Amstelveen
De fractie van D66-Amstelveen heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een beeldenroute te realiseren tussen de musea in het Oude Dorp en het Stadshart lees
10-05-2012, Bron: D66-Amstelveen

Kwaliteit moet voorop blijven staan!
Uitstel van executie voor al die mensen in het welzijnswerk, of een wezenlijke verbetering en veiligstellen van wat goed is in het welzijnswerk? lees
09-05-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

GL: Welzijnswerk wankelt door optreden wethouder Koops
De fractie van GroenLinks-Amstelveen heeft grote zorgen over de toekomst van het welzijnswerk in Amstelveen lees
08-05-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA is trots op de geweldige investering in breedtesport!
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is trots op het realiseren van geweldige investeringen voor de breedtesport lees
08-05-2012, Bron: BBA

GroenLinks: Milieuplan vraagt om duidelijke stappen
Een van de doelen van het Milieuplan 2012 is de energieneutrale regio in 2040. Daarvoor moet er nog veel gebeuren lees
08-05-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66 inzake Cardanus: 'De Raad nu aan zet'
De fractie van D66-Amstelveen heeft met stijgende verbazing kennis genomen van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen rond de gunning van het welzijnswerk aan Cardanus in 2013 lees
08-05-2012, Bron: D66-Amstelveen

PvdA: sport ook inzetten in jeugd en welzijnsbeleid
Fantastische buitensportaccommodaties, fantastische mogelijkheden om sportbeleid nu te actualiseren. Sport ook inzetten in jeugdbeleid en welzijnsbeleid lees
07-05-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

PvdA maakt zich grote zorgen over toekomst welzijnswerk
Welzijnswerk, sociale cohesie en derde pijler WMO-nota, stonden afgelopen week ter discussie in de raadscommissie Burger en Samenleving lees
01-05-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Bijdrage D66 aan discussie over nota 'De burgers aan zet'
Deze toespraak werd door de heer Rien Alink, fractievoorzitter van D66-Amstelveen uitgesproken tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving in het raadhuis van Amstelveen op woensdag 25 april 2012 lees
27-04-2012, Bron: Rien Alink, fractievoorzitter D66-Amstelveen

CDA: stop de zandbak-soap
Herhaald neerzetten en weghalen van groen door afwisselend buurtbewoners en ambtenaren: het CDA wil, dat hier snel een eind aan komt lees
24-04-2012, Bron: CDA-Amstelveen

GL vragen over ontwikkelingen sociale huurwoningen
Afgelopen week is in een nieuwsbericht van de Stadsregio gemeld, dat het aantal toewijzingen van sociale huurwoningen in de Stadsregio in 2011 wederom een nieuw dieptepunt heeft bereikt en dat de wachttijden wederom gestegen zijn lees
24-04-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA voorziet problemen met het nieuwe parkeerbeleid
CDA voorziet problemen met fiscalisering van vergunninggebieden en digitalisering van bezoekersvergunningen lees
23-04-2012, Bron: CDA-Amstelveen

PvdA-Amstelveen viert 1 mei
Besturen PvdA Amstelveen, PvdA Aalsmeer, PvdA Ouderkerk nodigen leden en belangstellenden van harte uit om gezamenlijk de 'Dag van de arbeid' te vieren lees
20-04-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Boris On Tour in Amstelveen
Op maandagmiddag 16 april 2012 verzorgde Boris van der Ham, Tweede Kamerlid voor D66 en woordvoerder Onderwijs, een gastcollege aan een aantal studenten op het MBO College Amstelland in Amstelveen, onderdeel van het ROC van Amsterdam lees
17-04-2012, Bron: Amstelveenweb / ROCvA

Plannen blijven uit voor uitbreiding winkelcentrum Westwijk
Namens de fracties van D66 en VVD stuurde Frank Berkhout, raadslid van D66-Amstelveen schriftelijke vragen over het uitblijven van plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum Westwijkplein lees
07-04-2012, Bron: D66 / VVD Amstelveen

GroenLinks wil meer aandacht voor dierenwelzijn
Twee weken geleden stond in het Amstelveens Nieuwsblad een brief, waarin een Amstelveense zich ergerde aan het gebruik van mollenklemmen lees
02-04-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD is voor de veiligheid van de Amstelveners
Een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de VVD is veiligheid voor de Amstelveners en minder woninginbraken lees
01-04-2012, Bron: VVD-Amstelveen

Samen houden wij het schoon!
Het VNG magazine van 16 maart 2012 opende met deze kop en kort samengevat wordt het volgende gezegd: Steeds meer bedrijven beseffen, dat het commercieel aantrekkelijk is de buurt schoon te houden lees
27-03-2012, Bron: Walter Vervenne

D66 Amstelveen houdt vast aan Centraal Station voor lijn 5
Het Centraal Station in Amsterdam is voor Amstelveen meer dan sec een vervoersknooppunt lees
27-03-2012, Bron: D66-Amstelveen

Nieuw bestuur PvdA-Amstelveen: het moet anders
'We gaan ons inzetten om de PvdA in Amstelveen een sociaal, krachtig en verfrissend geluid te laten horen.' Dat zei Maaike Lursen woensdag 21 maart 2012, direct nadat zij tot voorzitter van de afdeling Amstelveen van de PvdA was gekozen lees
26-03-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

De Partij van de Arbeid en de A9-tunnel discussie
Deze week (12-2012) werd een nieuwe voorzitter Maaike Lursen (proficiat ) en bestuur van de Amstelveense afdeling van de PvdA gekozen. Deze gelegenheid werd door fractievoorzitter Dolf Veenboer aangegrepen om nog eens duidelijk te verwoorden, hoe hij tege lees
23-03-2012, Bron: VVD-Amstelveen

D66: garandeer waterplezier in Bovenkerk
In juni 2011 is een voorstel van D66 aangenomen om initiatieven van Amstelveense inwoners om badjes in hun buurt te behouden, financieel te ondersteunen. Een aantal van deze badjes dreigden door de bezuinigingen te verdwijnen lees
23-03-2012, Bron: D66-Amstelveen

Hans Spekman bezocht vergadering PvdA-Amstelveen
De nieuwe partijvoorzitter Hans Spekman van de landelijke PvdA, kwam ook naar het P60 cafe in Amstelveen en hij vertelde heel uitgebreid zijn persoonlijke verhaal over, hoe hij in de politiek ging en waarom lees
22-03-2012, Bron: Amstelveenweb / PvdA-Amstelveen

PvdA reactie op artikel in Amstelveens Nieuwsblad
In het Amstelveens Nieuwsblad van 14 maart 2012 werd PvdA'er Remco Pols geportretteerd, naar aanleiding van zijn aanstaande vertrek uit de gemeenteraad. In dat artikel worden de verdiensten van Remco voor Amstelveen goed weergegeven lees
22-03-2012, Bron: Bestuur PvdA afdeling Amstelveen

BBA wil geen tennishal naast het Thijssepark
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) maakt zich grote zorgen over de plannen om op het sportpark Overburg, pal tegen het dr. J. P. Thijssepark aan, een tennis opblaashal neer te zetten lees
20-03-2012, Bron: BBA

De Amstelveenboog blijft mogelijk
GroenLinks en D66 hebben een motie ingediend om de aanleg van een Amstelveenboog, nodig voor een eventuele ombouw tot metro, in de toekomst mogelijk houden lees
19-03-2012, Bron: D66 / GL-Amstelveen

De werkvloer heeft verloren in het onderwijs
Vanavond werd in het RTL-4 journaal pijnlijk duidelijk, dat de werkvloer heeft verloren in het onderwijs lees
19-03-2012, Bron: Herbert Raat

Ster rees rap, en verschraalde
Na de toetreding van PvdA'er Remco Pols tot de gemeenteraad in 2003 rees zijn ster snel lees
15-03-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

SP: College voer de motie uit!
Op 21 september 2011 heeft de gemeenteraad van Amstelveen ingestemd met de sloop van seniorenwoningen aan de Jan Lievensweg en boven/benedenwoningen aan de Graaf Aelbrechtlaan. Onderdeel van dit besluit is de motie M6 van de SP lees
14-03-2012, Bron: SP-Amstelveen

A9: CDA vreest voor de leefbaarheid in Amstelveen
Het CDA heeft kennis genomen van de brief van het college aan de Minister van Infrastructuur en Milieu van 28 februari 2012 over de financiering van het A9-project lees
13-03-2012, Bron: CDA-Amstelveen

PvdA-voorzitter Hans Spekman komt naar Amstelveen
PvdA-voorzitter Hans Spekman spreekt op woensdag 21 maart 2012 vanaf 20.30 uur in P60 lees
12-03-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

Remco Pols (PvdA) verlaat de gemeenteraad van Amstelveen
Remco Pols stapt op 28 maart 2012 uit de gemeenteraad van Amstelveen. Het raadslid en oud-wethouder is op 1 maart 2012 begonnen aan zijn nieuwe baan: manager van de afdeling advies en innovatie bij de regionale woningcorporatie Ymere lees
09-03-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

BBA wil OmgevingsAlert voor Amstelveen
De lokale politieke partij BBA (Burgerbelangen Amstelveen) wil, dat de gemeente Amstelveen zich aansluit bij het initiatief OmgevingsAlert lees
06-03-2012, Bron: BBA

D66: Geen bijdrage Amstelveen aan tunnel A9
D66-Amstelveen heeft met instemming kennis genomen van de second opinion die Grontmij heeft uitgevoerd naar de verdiencapaciteit van het gebied rond de A9 lees
29-02-2012, Bron: D66-Amstelveen

CDA vragen rond sloop woningen Jan Lievensweg
CDA stelt haar vragen aan B en W Amstelveen rond sloop woningen Jan Lievensweg lees
28-02-2012, Bron: CDA-Amstelveen

College Amstelveen neemt een idee van ChristenUnie over
Het College van Amstelveen heeft besloten een idee van de ChristenUnie over te nemen lees
24-02-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks vragen over inzet van mediation in Amstelveen
De raadsfractie van GroenLinks heeft zojuist schriftelijke vragen gestuurd naar het College van B en W, over inzet van mediation in de gemeente Amstelveen lees
23-02-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Positief jeugdbeleid blijft het belangrijkst
GroenLinks-Amstelveen heeft begrip voor het feit, dat Amstelveen niet meedingt naar de titel van Europese Jongerenhoofdstad 2015 lees
20-02-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

BBA huishoudboekje op orde, ook veel bereikt
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kreeg Amstelveen een college, dat steunde op de kleinst mogelijke meerderheid in de raad en dat op het oog een confessioneel-rechtse signatuur draagt met partijen als VVD, CDA, ChristenUnie, BBA en OCA lees
15-02-2012, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

GroenLinks is een partij zonder regie
De kwaliteit van de GroenLinks berichten naar de pers over het onderwerp Amstelveenlijn bewijst, dat deze partij vooringenomen standpunten huldigt die niet sporen met de werkelijkheid lees
14-02-2012, Bron: VVD-Amstelveen / GroenLinks-Amstelveen

CDA reageert op uitlatingen GroenLinks inzake kinderpardon
Naar aanleiding van een eerder bericht op Amstelveenweb, reageert CDA-Amstelveen fractievoorzitter Ben Jonker, op uitlatingen van raadslid en indiener van de motie Axel Boomgaars van Groen Links lees
14-02-2012, Bron: CDA-Amstelveen

Schriftelijke vragen over toenemende geluidoverlast Schiphol
Vorige week ontving Amstelveen een bedrag van 5 miljoen euro van de Stichting Leefomgeving Schiphol, die projecten subsidieert die de leefbaarheid in het gebied rond de luchthaven verbeteren lees
14-02-2012, Bron: GL / D66-Amstelveen

CU-Amstelveen blijft tegen uitbreiding aantal koopzondagen
De ChristenUnie-Amstelveen blijft tegen een uitbreiding van het aantal koopzondagen lees
13-02-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

GroenLinks ziet geen enkele garantie verbetering Amstelveenlijn
GroenLinks-Amstelveen ziet in de huidige keuzes omtrent de Amstelveenlijn nog niet de noodzakelijke verbetering van het OV voor Amstelveen lees
13-02-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De weekmarkt op het Stadsplein wordt niet vaker verplaatst
De weekmarkt op het Stadsplein Amstelveen wordt de komende tijd niet vaker verplaatst voor evenementen op en rond het stadsplein lees
10-02-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD, BBA, CDA, CU, OCA blij met akkoord ZuidAs/Amstelveenlijn
VVD, BBA, CDA, ChristenUnie en OCA zijn erg blij, dat de regering, Stadsregio en gemeenten bereid zijn in deze tijden te investeren in de Amstelveenlijn. Een meer toekomstvaste oplossing voor de huidige lijnen 5 en 51 komt daarmee eindelijk in zicht lees
09-02-2012, Bron: BBA

Amstelveense raad akkoord met GroenLinks-initiatief Kinderpardon
Op initiatief van GroenLinks hebben de Amstelveense raadsfracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie gezamenlijk een motie rondom het zogenaamde kinderpardon ingediend lees
09-02-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

PvdA-Amstelveen: 'Het kan anders'
Het Amstelveens Nieuwsblad heeft ons gevraagd om een bijdrage aan een terugblik die de krant deze weken organiseert. Die bijdrage leveren wij graag, niet zozeer om het nog eens te hebben over de onderhandelingen van toen, als wel om de lezer te kunnen ver lees
08-02-2012, Bron: Dolf Veenboer

VVD wil steun voor charitatieve instellingen in Amstelveen
VVD wil met een voorstel te komen hoe een bedrag van 10.000 euro kan worden verdeeld over Amstelveense charitatieve instellingen en in kaart te brengen hoeveel mensen in Amstelveen onder de armoedegrens leven lees
07-02-2012, Bron: VVD-Amstelveen

SP wil hoorzitting over nieuwe KPMG-gebouw
De SP heeft op 19 januari 2012 vragen gesteld aan het College van Amstelveen over de gang van zaken rondom de nieuwbouw van het KPMG-gebouw en de ontwikkeling van Langerhuize lees
07-02-2012, Bron: SP-Amstelveen

D66: Akkoord Zuidas bedreigt Amstelveenlijn
Uit berichten in het Parool blijkt, dat Amsterdam en het Rijk binnenkort beslissen over de inrichting van de Zuidas lees
07-02-2012, Bron: D66-Amstelveen

Veel aanvragen voor Amstelveense alcoholpreventiecursus
De belangstelling voor de alcoholpreventiecursus voor aankomende rijbewijsbezitters is ongekend groot lees
06-02-2012, Bron: Henk Fokkink

CDA wethouder Groot over de coalitievorming
In de reeks artikelen over de coalitievorming in het Amstelveens Nieuwsblad, onderstaand de bijdrage van onze wethouder en onderhandelaar tijdens de coalitievorming Jan-Willem Groot lees
03-02-2012, Bron: CDA-Amstelveen

CDA vragen over handhaving kinderopvang in Amstelveen
Op 21 december 2011 heeft de Raad van State in de zaak Kidsstop - Gemeente Enschede uitspraak gedaan lees
31-01-2012, Bron: CDA-Amstelveen

Schouwburg betaalt zelf helft verbouwing, wethouder wist dat niet
Waar GroenLinks-Amstelveen vorige week nog pleitte voor een eigen bijdrage van 5 ton van de Schouwburg voor de verbouwing van 1 miljoen, blijkt de Schouwburg die bijdrage al geleverd te hebben lees
31-01-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GL: formatie ging over wat we niet wilden
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kreeg Amstelveen een college dat steunde op de kleinst mogelijke meerderheid in de raad en dat op het oog een confessioneel-rechtse signatuur draagt met partijen als VVD, CDA, ChristenUnie, BBA en OCA lees
26-01-2012, Bron: Amstelveens-Nieuwsblad

GL: Schouwburg moet 5 ton van verbouwing terugbetalen
De fractie van GroenLinks-Amstelveen wil een voorstel van het college van B en W aanpassen die 1 miljoen euro aan de Schouwburg geeft voor het vernieuwen van de trekkenwand en de bouw van een nieuwe toneeltoren lees
25-01-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks is tegen snoepautomaten in de bus
GroenLinks-Amstelveen maakt zich zorgen over het plaatsen van snoepautomaten in bussen lees
24-01-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD vraagt aandacht voor parkeeroverlast in Amstelveen-Noord
Recentelijk is in Amsterdam-Buitenveldert het gebied voor betaald parkeren sterk uitgebreid. Parkeerders die voorheen vrij parkeerden in Buitenveldert, parkeren nu hun auto in Amstelveen Noord lees
23-01-2012, Bron: VVD-Amstelveen

Nuances naar aanleiding van brieven PvdA-kopstukken
Op 11 januari 2012 schreven de lokale PvdA-kopstukken Winnie Blok en Dolf Veenboer twee afzonderlijke brieven. Als je deze brieven zo op het eerste oog zou lezen, zou je denken dat het allemaal een asociale bende is, waar de huidige bestuurders mee bezig lees
22-01-2012, Bron: David de Jong

SP vragen over de nieuwbouw van KPMG en Langerhuize
Schriftelijke vragen van SP-Amstelveen met betrekking tot nieuwbouw KPMG en de ontwikkeling van Langerhuize lees
20-01-2012, Bron: SP-Amstelveen

PvdA wil de Marktverordening aanpassen
De PvdA-Amstelveen heeft steeds het standpunt ingenomen voorstander te zijn van meer roering op het plein, dus met mogelijk meer evenementen lees
16-01-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

PvdA reactie op uitspraken van de VVD-wethouder
Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen reageert op een artikel van het Amstelveens Nieuwsblad lees
13-01-2012, Bron: PvdA-Amstelveen

CU vragen College Amstelveen om maatregelen nemen in Poortwachter
ChristenUnie-Amstelveen stelt haar schriftelijke vragen aan het College B en W van Amstelveen in verband met het zwaar verkeersongeval in Poortwachter lees
12-01-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Gemeente moet 10-jarigen geen vragen stellen over drugs en seks
De raadsfractie van GroenLinks-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W met betrekking tot de jongerenpeiling. Dit naar aanleiding van berichtgeving over het feit, dat kinderen van 10 in het onderzoek bevraagd worden naar h lees
09-01-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De SP staat stil bij sluiting van de Bibliotheek Middenhoven
Zaterdag 14 januari 2012 zal de fractie van de SP-Amstelveen stilstaan bij de sluiting van de bibliotheek Middenhoven lees
09-01-2012, Bron: SP-Amstelveen

De knikkers, of het spel?
'Oppositiepartij D66 in heel 2011 pal achter college', kopte het Amstelveens Nieuwsblad vorige week. Opmerkelijk volgens de krant, vanwege de weerstand bij de vorming van dit college in 2010 bij de 'linkse partijen' lees
08-01-2012, Bron: Herbert Raat

CU vragen over plastic afval op de weg tijdens harde wind
ChristenUnie-Amstelveen stelt haar vragen aan het College van Amstelveen over plastic afval op de weg tijdens harde wind, of storm lees
07-01-2012, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

De Voedselbank Amstelveen is een feit
Voedselbank Amstelveen is een feit, waar de gemeente niet meer omheen kan lees
06-01-2012, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen is voor de zondagsrust
De ChristenUnie-Amstelveen is tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen, zoals onlangs door de VVD bepleit lees
22-12-2011, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

PvdA-Amstelveen voor de brede schoolontwikkeling
Tijdens de afgelopen raadsvergadering op 14 december 2011 presenteerde de wethouder onderwijs zijn visie op het basis onderwijs in Amstelveen lees
20-12-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

VVD-Amstelveen wil boodschappen doen ook op zondag
Als je op zondag om 16 uur probeert de supermarkt op Groenhof te bezoeken, mag je blij zijn als je een karretje kan bemachtigen, zo druk is het. Hoe komt dit? Kennelijk winkelt de Amstelveense burger graag op zondag lees
19-12-2011, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA maakt andere keuzes
De PvdA vindt het onverantwoord, dat gemeentes vanaf 1 januari 2012 de gewijzigde bijstandswet moeten uitvoeren, zonder dat de verantwoordelijke wethouders er voldoende budget voor krijgen lees
13-12-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

CDA wil geen betaald parkeren in buurten rond Stadshart
Het college van B en W van Amstelveen wil de komende tijd onderzoeken, of er in het vergunninggebied rond het Stadshart betaald parkeren ingevoerd kan worden. Het CDA ziet hier bij voorbaat al niets in lees
13-12-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Afbouw van gesubsidieerde arbeid in Amstelveen
'PvdA - Amstelveen : Na extra huiswerk, hebben we duidelijk kunnen maken, dat echt iedereen meetelt! lees
13-12-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

BBA is blij met ontwikkelingen rondom Art Factory
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is blij, dat het College van B en W werk maakt van het idee van een kunst-broedplaats en al op zoek is naar een geschikte locatie lees
13-12-2011, Bron: BBA

BBA is tevreden met beperktere tariefsverhoging voor OV
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is tevreden, dat een eerder aangekondigde radicale verhoging van het kilometertarief voor het openbaar vervoer voor onder andere de Amstelveense concessie (Amstelland-Meerlanden) niet doorgaat lees
13-12-2011, Bron: BBA

SP in geweer voor onderkant samenleving
Het college wil oude tijden laten herleven. Met het aanpassen van de verordening wet werk en bijstand opent het college de mogelijkheid tot het gedwongen te werk stellen van uitkeringsgerechtigden lees
13-12-2011, Bron: SP-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen ziet heil in Wmo-nota
'De kwetsbare Amstelvener centraal, dat is de kern van de nieuwe Wmo-nota en daar zijn wij heel blij mee', zegt Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie lees
12-12-2011, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD flyert voor de sport
Afgelopen zaterdag 3 december 2011 kwam de VVD-Amstelveen weer in actie. Dit keer voor de sport lees
06-12-2011, Bron: VVD-Amstelveen

'Van Zanen-norm' voor gesubsidieerde instellingen
GroenLinks-Amstelveen vindt, dat bestuurders die werken bij instellingen die subsidie van de gemeente Amstelveen ontvangen niet meer horen te verdienen dan de burgemeester lees
05-12-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen is blij met papierinzameling
GroenLinks-Amstelveen is blij met de resultaten van de pilot Afvalbeleid lees
05-12-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD blij met modernisering van het Amstelveense parkeersysteem
Het is de VVD-Amstelveen al jarenlang een doorn in het oog: de inefficiente en verlieslijdende parkeerregulering. Daarom is de VVD blij met de voorstellen van het college om het parkeersysteem in Amstelveen te moderniseren lees
04-12-2011, Bron: VVD-Amstelveen

GL is niet tevreden met de onderwijsvisie van wethouder Raat
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks is niet te spreken over de visie op het primair onderwijs die wethouder Raat (VVD) heeft gepresenteerd lees
01-12-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66 zoekt naar wat er smeult in Amstelveen
Sinds enige tijd vergadert de fractie van D66-Amstelveen op locatie. Daar horen we, wat er leeft uit eerste hand lees
30-11-2011, Bron: D66-Amstelveen

CDA: Zuinig zijn op het schaarse Amstelveense cultureel erfgoed
Rijkelijk bedeeld met cultureel erfgoed zijn we in Amstelveen helaas niet. Het CDA vindt daarom, dat we extra zuinig moet zijn op dat wat we nog aan cultuurhistorische, architectonische en/ of stedenbouwkundige panden, straten of wijken hebben lees
29-11-2011, Bron: CDA-Amstelveen

D66 wil meer exposities van lokale kunstenaars
Op de agenda van de commissie B en S van woensdag 30 november 2011 staat het voorstel 'aanpassing atelierbeleid'. In dit voorstel is onder de prestatie-indicatoren o.a. vermeld dat van de lokale kunstenaars die over een gemeentelijk atelier beschikken een lees
28-11-2011, Bron: D66-Amstelveen

SP op de weekmarkt op 2 december 2011
Aanstaande vrijdag 2 december 2011 staat de SP van 10.00 tot 12.00 uur op de weekmarkt in Amstelveen. Leden van de partij delen een flyer uit met de tekst 'Wij willen werk, geen armoede!' lees
28-11-2011, Bron: SP-Amstelveen

BBA: meer betrokkenheid gemeenteraad bij openbaar basisonderwijs
BBA wil, dat de gemeenteraad op hoofdlijnen betrokken en aanspreekbaar blijft bij het openbaar basisonderwijs lees
28-11-2011, Bron: BBA-Amstelveen

Jaarrekeningen gesubsidieerde instellingen worden openbaar
Vanaf 2012 moeten gesubsidieerde instellingen die meer dan 50.000 euro van de gemeente verkrijgen, hun jaarrekeningen actief openbaren op hun websites lees
28-11-2011, Bron: BBA-Amstelveen

VVD wil Amstelveners snel van dubbele woonlasten afhelpen
Sinds het vastlopen van de woningmarkt zitten mensen die hun woning willen verkopen met de handen in het haar lees
28-11-2011, Bron: VVD-Amstelveen

CDA-voorzitter Ruth Peetoom komt naar regio Amstelveen
Dinsdagavond 6 december 2011 komt landelijk CDA-voorzitter Ruth Peetoom naar de regio Amstelveen lees
28-11-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Open brief SP-Amstelveen aan woningstichting Eigen Haard
De SP-Amstelveen is op onderzoek uit gegaan n.a.v. meldingen over jarenlange leegstand in de Operabuurt. De gevolgen van uw beleid worden pijnlijk zichtbaar aldaar lees
27-11-2011, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks niet blij met rapport over de jeugdzorg in NH
Op 17 november 2011 publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer het rapport 'Beoordeling stand van zaken aanpak beleidsinformatie jeugdzorg' lees
21-11-2011, Bron: Lene Grooten

Amstelveenlijn vereist inzet van wethouder
GroenLinks-Amstelveen verwacht, dat de wethouder zich nu echt in gaat zetten voor een hoogwaardig resultaat van de ombouw Amstelveenlijn lees
15-11-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks wil aantasting landschap Oostermeerweg voorkomen
In de afgelopen week (45-2011) werd een beukenhaag geplant op het open grasland aan de Oostermeerweg. GroenLinks-Amstelveen vind dit een onevenredige aantasting van dit zeldzame bovenland en veenweide gebied lees
14-11-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD kaders voor de ombouw van de Amstelveenlijn
Toespraak van Walter Vervenne, raadslid van de VVD-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 9 november 2011 lees
10-11-2011, Bron: Walter Vervenne / Gemeente Amstelveen

PvdA: Dag van de Mantelzorger
In april 2011 heeft de Partij van de Arbeid een motie ingediend in de gemeenteraad van Amstelveen, waarbij de gemeente werd opgedragen beleid op te stellen over hoe om te gaan met medewerkers die voor korte of langere tijd mantelzorg taken op zich hebben lees
09-11-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

GroenLinks wil onderzoek naar een categoraal gymnasium verbreden
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks zal bij de behandeling van de begroting een motie indienen die het college de opdracht geeft om het lopende onderzoek naar een categoraal gymnasium te verbreden lees
08-11-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

PvdA wil gevolgen bezuinigingen waar mogelijk, compenseren
De PvdA-Amstelveen wil, dat de gemeente de gevolgen van de stapeling van de Rijksbezuinigingen voor 2012 voor mensen met een laag inkomen in Amstelveen met spoed in beeld brengt lees
08-11-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

Burgerbelangen is blij met nieuwe richting Amstelveenlijn
BBA is blij met de nieuw gekozen richting die voor de Amstelveenlijn wordt ingezet lees
08-11-2011, Bron: BBA

Wethouder Raat 'ontzettend blij' met verlies van 4,5 miljoen belastinggeld!
VVD-wethouder Raat is 'ontzettend blij', dat Amstelveen van de 15 miljoen euro aan belastinggeld die Amstelveen had uitstaan bij de failliete IJslandse Landsbanki er misschien 12 miljoen van terugkrijgt lees
07-11-2011, Bron: SP-Amstelveen

Depots van PostNL in Amstelveense garageboxen
De schriftelijke vragen, die zojuist namens de fractie van GroenLinks in Amstelveen naar het College van B en W zijn gestuurd. De vragen betreffen het gebruik door PostNL van garageboxen in Amstelveen als distributiepunt. lees
04-11-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Van GroenLinks krijgt wethouder Levie een gele kaart
GroenLinks Amstelveen heeft wethouder Levie de gele kaart gegeven over de gang van zaken bij de ontsluitingsweg van de golfbaan lees
31-10-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD fractie bezocht de Schouwburg Amstelveen
In het kader van het 'rondje langs de velden', waarbij tal van Amstelveense instellingen en bedrijven worden bezocht, heeft de VVD-Amstelveen fractie onlangs een bezoek gebracht aan de Schouwburg Amstelveen lees
31-10-2011, Bron: VVD-Amstelveen

Volgens CDA is regiotram de beste alternatief voor metro
De keuze voor de Regiotram is de meest logische keuze voor het CDA-Amstelveen bij de aanpassing van de Amstelveenlijn tot een hoogwaardige railverbinding lees
31-10-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Waarom woont hier niemand?
16 stuks gerenoveerde sociale huurwoningen staan op dit moment leeg in de Operabuurt. Van een half jaar tot maar liefst 4 jaar volgens de omwonenden lees
30-10-2011, Bron: SP-Amstelveen

SP is blij met aanhouden voorstel subsidiebanen
De SP-Amstelveen is zeer blij met het besluit op 26 oktober 2011 van de commissie Burgers en Samenleving om het raadsvoorstel tot afbouw van subsidiebanen aan te houden lees
27-10-2011, Bron: SP-Amstelveen

SP maakt zich sterk voor mensen in subsidiebanen
De SP-Amstelveen is zich rot geschrokken van het gemak, waarmee het college mensen die nuttig werk verrichten bij het grof vuil wil zetten. De SP zal zich sterk maken voor deze mensen lees
27-10-2011, Bron: SP-Amstelveen

GL Noord-Holland verbaasd en kritisch over bezuiniging RTVNH
In het coalitieakkoord 'Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst' kondigde het kersverse college van de provincie Noord-Holland in het voorjaar van 2011 een korting aan op RTVNH lees
25-10-2011, Bron: GroenLinks Provincie Noord-Holland

Amstelveenlijn. Stop de dure metrovariant!
Tot onze verbazing vernamen wij, dat het projectbureau Amstelveenlijn is opgeheven. Volgens de Amsterdamse wethouder Wiebes was het projectbureau helemaal gericht op de komst van een metro naar Amstelveen en zijn alternatieven voor een metrovariant niet o lees
25-10-2011, Bron: SP-Amstelveen

Groenlinks en VVD vinden elkaar
Onder druk van de landelijke bezuinigingen stelt het College van Amstelveen in een raadsvoorstel voor om de subsidie aan gesubsidieerde banen stapsgewijs af te bouwen. Groenlinks en VVD vrezen voor het op straat komen te staan van mensen die moeilijk opni lees
24-10-2011, Bron: VVD- en GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks vindt de Woonvisie de gemiste kans
GroenLinks-Amstelveen heeft tegen de Woonvisie gestemd die afgelopen woensdag in de Raad is besproken. GroenLinks heeft onvoldoende vertrouwen, dat de voorgestelde maatregelen ertoe gaan leiden, dat de wachttijden voor sociale huurwoningen verkorten lees
18-10-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Duurzaam landelijk wonen
Een motie van de ChristenUnie-Amstelveen om initiatieven voor landelijk wonen in het buitengebied te koppelen aan verdergaande duurzaamheidseisen is tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 12 oktober 2011 aangenomen lees
17-10-2011, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

'Ik wil een groener rode plein'
Zaterdag 17 september 2011 hield de fractie van D66, tijdens het Stadspleinfestival, een enquete om de mening van bewoners te peilen over het Stadshart lees
17-10-2011, Bron: D66-Amstelveen / Amstelveenweb

Nevenvestiging van het Barleus gymnasium in Amstelveen?
'Hierbij wil ik graag reageren op het artikel in Het Parool van 11 oktober 2011 tav het mogelijk vestigen van een nevenvestiging van het Barleus gymnasium in Amstelveen lees
12-10-2011, Bron: Dolf Veenboer

PvdA-Amstelveen vraagt in woonvisie extra maatregelen
'PvdA-Amstelveen vraagt in woonvisie extra maatregelen voor middeninkomens, starters en garanties voor huidige kernvoorraad' lees
11-10-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

CDA wil stevige aanpak wachtlijsten sociale huurwoningen
Er doet zich een vreemd verschijnsel voor op de sociale woningmarkt in Amstelveen: de sociale huurvoorraad in Amstelveen is groot genoeg om aan de lokale behoefte te voldoen lees
11-10-2011, Bron: CDA-Amstelveen

D66 wil wachtlijsten sociale woningbouw verkorten
D66-Amstelveen wil meer tempo maken met het verkorten van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen lees
11-10-2011, Bron: D66-Amstelveen

Groenlinks: peuterspeelzalen ten grave gedragen
De Amstelveense fractie van GroenLinks is teleurgesteld over de uitkomst van het debat rondom de peuterspeelzalen met wethouder Koops lees
11-10-2011, Bron: Groenlinks-Amstelveen

BBA stelt kritische vragen over Telecom-mast
De plaatsing van de telecom-mast in de 'achtertuin' van de bewoners van Randwijck heeft voor veel commotie gezorgd lees
10-10-2011, Bron: BBA

CDA-Amstelveen organiseert thema avond Gezondheidszorg
Het CDA-Amstelveen nodigt u uit voor haar thema avond 'Gezondheidszorg nu en straks in Amstelland' op donderdag 13 oktober 2011 lees
10-10-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Een leuk moment
Als 7-jarig jongetje liep Jeroen Brandes vele jaren geleden door het vroegere raadhuis in Amstelveen. Nieuwsgierig om zich heen kijkend, wat zich daar allemaal afspeelde. En zijn volle aandacht gericht op zijn grootvader, die toen wethouder was lees
06-10-2011, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

SP: Geen weg door de Bovenkerkerpolder voor golfterrein
SP: De gemeente Amstelveen mag niet zijn zin doorzetten om een weg dwars door de Bovenkerkerpolder aan te leggen lees
04-10-2011, Bron: Remine Alberts

GroenLinks vreest kaalslag in Openbaar Vervoer
GroenLinks-Amstelveen is blij met de extra vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur over de bezuinigingen op het OV. GroenLinks vindt het belangrijk, dat ook burgers de kans krijgen om hun stem te laten horen over de voorgenomen bezuinigingen lees
03-10-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66 vragen inzake PGB
Volgens een bericht op de site van AT5 (26 september 2011 ) zal Amsterdam het PGB ondanks de landelijke bezuinigingen handhaven lees
28-09-2011, Bron: D66-Amstelveen

SP is niet eens met het besluit tot sloop van 34 woningen
SP: Besluit tot sloop 34 woningen aan de Graaf Albrechtlaan en Jan Lievensweg niet onderbouwd en daarom onterecht lees
28-09-2011, Bron: SP-Amstelveen

Nieuwe trap tot Kazernepad slecht toegankelijk voor fietsers
Ter hoogte van de Thorbeckelaan en de Parklaan is een nieuwe toegang tot het hoger gelegen Kazernepad (Zwarte Pad) aangelegd. Het gaat hierbij om een brede trap die slecht toegankelijk is voor fietsers lees
27-09-2011, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks is verheugd over voorstel College
De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks is verheugd over een mogelijk nieuw voorstel van het college van B en W rondom de harmonisatie van peuterspeelzalen met kinderopvang lees
27-09-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De D66 is bezorgd ivm Cardanus
De D66 fractie maakt zich ernstig zorgen over de financiele situatie bij Cardanus lees
27-09-2011, Bron: D66-Amstelveen

D66 vraagt opheldering weg golfbaan
D66-Amstelveen heeft met verbazing kennis genomen van het plan om het parkeerterrein van de golfbaan via de Groenelaan te ontsluiten lees
27-09-2011, Bron: D66-Amstelveen

PvdA-Amstelveen geeft bestuur Amstelwijs steun in de rug
In de Raadsvergadering van 21 september 2011 werd de begroting van Stichting Amstelwijs besproken. De financiele situatie van Amstelwijs is niet rooskleurig lees
26-09-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

Woningen ook voor niet-senioren
GroenLinks-Amstelveen is blij, dat haar motie, mede ingediend met de PvdA, bij het voorstel tot nieuwbouw op de Graaf Aelbrechtlaan-Jan Lievensweg is aangenomen lees
26-09-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Ontsluiting golfbaan Amsteldijk
Walter Vervenne gaat namens de VVD-fractie op dinsdag 27 september 2011 bij de rondvraag tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) vragen stellen aan het College (wethouder John Levie) omtrent voornemens eventueel de golfbaan te ontsluiten via he lees
25-09-2011, Bron: VVD-Amstelveen

Vragen VVD aan het college over Klimop-banen
Begin 2010 heeft het breed samengestelde college van de gemeente Enschede zogenaamde Klimop-banen geintroduceerd. Dit zijn banen, waarmee mensen met behoud van hun bijstandsuitkering werkervaring kunnen opdoen lees
20-09-2011, Bron: VVD-Amstelveen

CDA: beperkte groei Nes aan de Amstel moet mogelijk zijn
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van de Structuurvisie Amstelveen 2025+ zal het CDA een amendement indienen met betrekking tot Nes aan de Amstel lees
20-09-2011, Bron: CDA-Amstelveen

PvdA-Amstelveen vraagt garanties voor welzijnswerk Cardanus
PvdA-Raadslid Brandes is verbaasd. Op 6 september 2011 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Cardanus-welzijnswerk en wethouder Koops, waarin de wethouder de koers van het huidige college met betrekking tot welzijnswerk overbracht aan Cardanus lees
20-09-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

D66 wil geen weg dwars door de Bovenkerkerpolder
D66-Amstelveen is bezorgd, dat binnen de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam wordt gesproken over een nieuwe verbindingsweg tussen de N201 en de A9 dwars door de Bovenkerkerpolder lees
20-09-2011, Bron: D66-Amstelveen

De sociale woningvoorraad van Amstelveen is gedecimeerd
GroenLinks-Amstelveen is geschrokken van de gevolgen van Rijksmaatregelen op de voorraad sociale huurwoningen in Amstelveen lees
19-09-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66 peilt de beleving van het Stadshart Amstelveen
D66 peilt samen met winkeliers mening over de beleving van het Stadshart. Dit gebeurt tijdens het Stadspleinfestival op zaterdag 17 september 2011 lees
12-09-2011, Bron: D66-Amstelveen

De VVD-fractie op bezoek bij de Volksuniversiteit Amstelland
Onder het motto 'vraag de Amstelvener hoe het ermee gaat' heeft de VVD-Amstelveen een bezoek gebracht aan de Volksuniversiteit Amstelland lees
08-09-2011, Bron: VVD-Amstelveen

GroenLinks: College voert motie peuterspeelzalen niet uit
De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad gaat mondelinge vragen stellen in de commissie voor Burgers en Samenleving op 7 september 2011. De vragen gaan over de harmonisatie van de Amstelveense peuterspeelzalen met de kinderopvang lees
06-09-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De geluidsoverlast door Schiphol is toegenomen
Afgelopen zomer lijkt de geluidsoverlast door Schiphol te zijn toegenomen. Er lijken meer vliegtuigen over te komen en deze vliegtuigen lijken ook meer lawaai te veroorzaken lees
05-09-2011, Bron: GL-Amstelveen

Gezondheidscentrum Marne komt er en Maritsa blijft groen!
Dankzij de steun van de omwonenden is het lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (BBA) gelukt om het gezondheidscentrum voor Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven in de voormalige Willem Alexanderschool aan de Marne te laten vestigen. Op 21 september 20 lees
05-09-2011, Bron: BBA

VVD: 'Eind aan de gouden tijden'
Op woensdag 21 september 2011 behandelt de gemeenteraad van Amstelveen de langetermijnvisie van de ruimtelijke projecten in de stad. Hierbij worden de hoofddoelen vastgesteld van bijvoorbeeld ons woningbouwprogramma, het wegennet en de natuurgebieden lees
04-09-2011, Bron: VVD-Amstelveen

VVD wil steuntje in de rug voor woonwagenbewoners
Eind juli 2011 liet het college B en W van de gemeente Amstelveen weten, dat zij strengere belastingcontroles gaat uitvoeren op de woonwagenlocaties in Amstelveen lees
22-08-2011, Bron: VVD-Amstelveen

Veel weerstand tegen experiment met nieuwe afvalbeleid
Onder het motto van 'Uw Mening Telt' is de VVD-fractie op 9 juli 2011 de straat op gegaan om de reacties van de bewoners te peilen over het nieuwe afvalbeleid. De VVD heeft nu al ruim 200 reacties gekregen, die bijna allemaal zeer kritisch zijn over de p lees
14-08-2011, Bron: Paul Feenstra VVD

D66 vragen over pesterijen in Bovenkerk
In het Amstelveens Nieuwsblad van 10 augustus 2011 worden enkele artikelen gewijd aan de positie van een homostel, wonend in 'La Foresta' ( Bovenkerk ) lees
14-08-2011, Bron: M. J. Alink D66

SP: De burgemeester moet optreden in OCA-schandaal
De fractie van de Socialistische Partij in Amstelveen spreekt burgemeester Van Zanen aan op het schandaal rond de 'reclame-op-gemeentekosten' voor de Ouderen Combinatie (OCA) lees
03-08-2011, Bron: SP-Amstelveen

Aantal vrijkomende sociale woningen in Amstelveen op dieptepunt
'Er zijn onvoldoende sociale woningen in Amstelveen'. Dat vindt de PvdA fractie in Amstelveen lees
02-08-2011, Bron: Jeroen Brandes

Beste Henk
Wat ontzettend jammer, dat je in onze reactie op onze schriftelijke vragen meent zo op de man te moeten spelen. Dit is toch geen wedstrijdje wie het meeste doet voor de Amstelveense minima? lees
01-08-2011, Bron: Sander Mager

Open brief aan Sander Mager
Open brief van Henk Fokkink, fractievoorzitter van de Ouderen Combinatie Amstelveen aan Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen lees
01-08-2011, Bron: Henk Fokkink

SP over het openbaar vervoer in Amstelveen
Volgens SP: In Amstelveen dreigen belangrijke verslechteringen in het openbaar vervoer lees
20-07-2011, Bron: SP-Amstelveen

Kadernota 2012 ChristenUnie
Toespraak van Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie lees
14-07-2011, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Kadernota 2012 SP
Toespraak van Joep van Erp, fractievoorzitter van SP lees
14-07-2011, Bron: SP-Amstelveen

Kadernota 2012 OCA
Toespraak van Henk Fokkink, fractievoorzitter van OCA lees
14-07-2011, Bron: OCA

Kadernota 2012 BBA
Toespraak van Linda Roos, fractievoorzitter van BBA lees
14-07-2011, Bron: BBA

Kadernota 2012 CDA
Toespraak van Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA lees
14-07-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Kadernota 2012 GroenLinks
Toespraak van Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLinks lees
14-07-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Kadernota 2012 PvdA
Toespraak van Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA lees
14-07-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

Kadernota 2012 VVD
Toespraak van Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD lees
14-07-2011, Bron: VVD-Amstelveen

Kadernota 2012 D66
Toespraak van Rien Alink, fractievoorzitter D66 lees
14-07-2011, Bron: D66-Amstelveen

GroenLinks vragen ivm Gemeentelijke Nieuwsbrief nr. 11
Met stijgende verbazing heeft onze fractie kennis genomen van de Gemeentelijke Nieuwsbrief Sociale Zaken 'Goed Voorzien', nummer 11, juli 2011 lees
14-07-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks wil aandacht voor de Scholendagkaart
GroenLinks-Amstelveen wil aandacht voor de Scholendagkaart van het GVB en vraagt woensdag 13 juli 2011 tijdens de Raadsvergadering, of het College scholen op deze kaart kan attenderen lees
11-07-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

GroenLinks vragen ivm cameratoezicht op Westwijkplein
De fractie van GroenLinks-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over het cameratoezicht dat vanaf 12 juli 2011 op het Westwijkplein in werking treedt lees
11-07-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD peilt reacties over nieuwe afvalbeleid in Amstelveen
Onder het motto van 'Uw Mening Telt' is de VVD-Amstelveen fractie afgelopen zaterdag 9 juli 2011 de straat op gegaan om de reacties van de bewoners te peilen over het nieuwe afvalbeleid lees
10-07-2011, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil minima ontzien
De PvdA Amstelveen stelt woensdag 13 juli 2011 bij de Kadernota 2012 voor om de tarieven van cultuur- en welzijnsinstellingen voor de Amstelveense minima niet te verhogen lees
08-07-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

PvdA: 'Woonvisie is niet onze kijk op de Amstelveense woningmarkt'
PvdA: 'Amstelveen Woonvisie , geen ruimte en kans meer voor starters, studenten, modale huishoudens en senioren op de woningmarkt' lees
05-07-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

Grote zorgen bewoners bij de bouwplannen Tulpenburg
De VVD-fractie is tevreden met de bouwplannen aan de Tulpenburg en de Schulp. Er worden 40 eengezinswoningen gebouwd en 6 'twee-onder-een-kappers' lees
05-07-2011, Bron: VVD-Amstelveen

ChristenUnie blij met kwaliteitsimpuls aan de samenleving
De ChristenUnie-Amstelveen stelt het zeer op prijs, dat het college van B en W in de Kadernota 2012 aanvullende maatregelen heeft getroffen om juist een aantal groepen in de samenleving die het niet gemakkelijk heeft, een steuntje in de rug te geven lees
04-07-2011, Bron: CU-Amstelveen

Maritsa blijft open!
BBA is blij, dat na drie jaar inzet om de open ruimte van Maritsa te behouden voor de omwonenden, dit is gelukt lees
04-07-2011, Bron: BBA

Metrovariant Amstelveenlijn valt nu al af
Uit onderzoek van de SP naar de mening van inwoners van Amstelveen en Buitenveldert blijkt, dat bijna iedereen geen dure metro wil lees
29-06-2011, Bron: SP-Amstelveen

Sloopvergunning voor 34 woningen in Amstelveen?
Het college van B en W van Amstelveen nodigt in een brief de bewoners aan de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan uit voor een informatieve inloopbijeenkomst op 7 juli 2011 lees
29-06-2011, Bron: SP-Amstelveen

CDA: 'Ook onze kinderen moeten in Amstelveen kunnen wonen'
De sociale huurvoorraad in Amstelveen is groot genoeg om aan de lokale behoefte te voldoen. Er zijn ruim 12.200 woningen in het sociale segment, terwijl de doelgroep circa 9200 huishoudens betreft lees
28-06-2011, Bron: CDA-Amstelveen

De grote vogelkooi in het Broersepark blijft behouden
De grote vogelkooi in het Broersepark blijft behouden. Burgerbelangen Amstelveen (BBA) heeft zich hier de afgelopen jaren hard voor gemaakt, en inmiddels is mede dankzij de inzet van BBA dit daadwerkelijk gelukt lees
28-06-2011, Bron: BBA

BBA is blij met studie alternatieven Amstelveenlijn
Burgerbelangen Amstelveen, BBA is blij, dat alternatieven voor de Noord/Zuidlijn worden uitgewerkt, opdat deze als volwaardige opties voor de toekomst van tram 5/sneltram 51 kunnen gelden. lees
27-06-2011, Bron: BBA

BBA: Woningen voor diegenen, die net boven de sociale huurgrens zitten
Burgerbelangen Amstelveen BBA wil graag, dat er woningen beschikbaar komen voor diegenen die net boven de sociale huurgrens uitkomen lees
27-06-2011, Bron: BBA

CDA-Amstelveen opent nieuwsbrief voor niet-leden
De maandelijkse nieuwsbrief van de Amstelveense CDA-fractie is opengesteld voor alle belangstellenden lees
22-06-2011, Bron: CDA-Amstelveen

De VVD komt naar u toe!
De VVD houdt voortaan fractievergaderingen op locatie lees
20-06-2011, Bron: VVD-Amstelveen

D66: verantwoording wordt transparanter
De fractie van D66-Amstelveen stelde het college schriftelijke vragen over de verantwoording van moties, amendementen en het collegeprogramma lees
19-06-2011, Bron: D66-Amstelveen

Extra leerplichtambtenaar aangesteld op initiatief van CDA
Het aantal verzuimmeldingen op Amstelveense scholen is dit schooljaar bijna verdubbeld. Op initiatief van het CDA is op de raadsvergadering van 8 juni 2011 een motie aangenomen, waarmee een extra leerplichtambtenaar wordt aangesteld lees
13-06-2011, Bron: CDA-Amstelveen

D66 stelt geld voor renovatie badjes veilig
De gemeenteraad heeft unaniem op initiatief van D66 het amendement 'Gemeentelijke bijdrage vervangingskosten speelbadjes' aangenomen lees
11-06-2011, Bron: D66-Amstelveen

D66 blij met besluit Club Down Town
De fractie van D66-Amstelveen kan zich in grote lijnen vinden in de nota jeugdbeleid 2010-2015, maar om verdere verschraling van de faciliteiten te voorkomen, heeft D66 samen met VVD en het CDA de motie Down Town in stemming gebracht lees
11-06-2011, Bron: D66-Amstelveen

GL: Amstelveen als Europese Jongerenhoofdstad in 2015
De fractie van GroenLinks zal tijdens de raadsvergadering op woensdag 8 juni 2011, bij de behandeling van de nota Jeugdbeleid een motie indienen lees
08-06-2011, Bron: Axel Boomgaars

BBA: Jaarrekeningen gesubsidieerde instellingen openbaar
Instellingen, die van de gemeente Amstelveen geld ontvangen voor een publiek doel, moeten voortaan hun jaarrekeningen verplicht openbaren lees
06-06-2011, Bron: David de Jong

Minder belastingdruk voor alleenstaanden in Amstelveen
De Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) vindt, dat alleenstaanden te zwaar worden belast door de gemeentelijke heffingen lees
06-06-2011, Bron: Henk Fokkink

Oud-burgemeester van Amstelveen op bezoek bij CDA
Op dinsdagavond 31 mei 2011 organiseerde het CDA Amstelveen een lezing in de Paaskerk, in Amstelveen door Jhr. Pieter Beelaerts van Blokland (79) lees
01-06-2011, Bron: CDA-Amstelveen / Amstelveenweb

Cynthia Lionahr-Vernie verlaat de gemeenteraad
Cynthia Lionahr-Vernie verlaat de gemeenteraad van Amstelveen lees
31-05-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

SP is solidair met de medewerkers van Cardanus
De SP steunt de acties van de medewerkers van Cardanus om hun werk onder de aandacht te brengen en te vechten voor behoud van hun werkgelegenheid lees
25-05-2011, Bron: SP-Amstelveen

PvdA betreurt sluiting bibliotheek in de wijk Middenhoven
PvdA betreurt sluiting bibliotheek in de wijk Middenhoven lees
24-05-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

D66: kwestie Cardanus vereist duidelijkheid
De fractie van D66 zal woensdag 25 mei 2011 tijdens de bespreking van de kwestie Cardanus bij het college aandringen op het verschaffen van volstrekte duidelijkheid lees
24-05-2011, Bron: D66-Amstelveen

CDA wil ook groene daken in Amstelveen
College neemt CDA-voorstel tot verruiming mogelijkheden voor aanleg groene daken over lees
24-05-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Groengebied Amstelland handhaaft niet in Amstelveen
Het CDA is zeer verbaasd en steunt daarom ook het bezwaar van het college, dat in de praktijk handhaving door Groengebied Amstelland op Amstelveens grondgebied afwezig is lees
24-05-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Lezing Beelaerts van Blokland in de Paaskerk
Op dinsdag 31 mei 2011 organiseert het CDA Amstelveen een lezing door Jhr. Beelaerts van Blokland lees
23-05-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Woongroep Holland sloopt woningen in Amstelveen
De voorgenomen sloop van de woningen aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrechtlaan vallen de bewoners koud op het dak en een groot deel van de bewoners weten zich geen raad lees
22-05-2011, Bron: SP-Amstelveen

D66: promotie heemparken krijgt vorm
D66 presenteerde half februari 2011 een plan van 10 punten om de Heemparken van Amstelveen te promoten. De fractie vroeg het college om een reactie binnen een termijn van drie maanden. Het antwoord van het college is nu gegeven lees
18-05-2011, Bron: D66-Amstelveen

PvdA maakt zich grote zorgen van Cardanus
De fractie van de PvdA-Amstelveen maakt zich grote zorgen rond de problematiek van welzijnsorganisatie Cardanus lees
17-05-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

BBA maakt zich zorgen om sluiting bibliotheek Middenhoven
Onlangs kondigde Bibliotheek Amstelland aan haar filiaal in Middenhoven per 2012 te willen sluiten lees
17-05-2011, Bron: BBA Amstelveen

Inkorten sneltram/metro 51 geen optie voor Amstelveen!
Het inkorten van sneltram/metro 51 tot alleen het traject Amstelveen Centrum-Spaklerweg is voor Burgerbelangen Amstelveen (BBA) geen optie lees
17-05-2011, Bron: BBA Amstelveen

Snelle aanpak van leegstand kantoren in Amstelveen
In maart 2011 presenteerde minister Schultz van Haegen (VVD) het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren (pdf). Via lokaal maatwerk en een versoepelde wetgeving wil de minister een einde maken aan de grootschalige leegstand van kantoorruimte in Nederland lees
15-05-2011, Bron: VVD-Amstelveen

Leerplicht is belangrijke schakel in jongerenwerk
Het CDA en de VVD- Amstelveen zijn zeer verheugd, dat het College de leerplicht nadrukkelijker gaat betrekken bij het jongerenwerk lees
14-05-2011, Bron: Tim Lechner

College moet het welzijnswerk draaiende houden
Een krantenkop als 'Cardanus in zwaar weer' schokt Amstelveners behoorlijk, aldus GroenLinks-raadsleden Axel Boomgaars en Dorien Mijksenaar lees
10-05-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

D66 wil, dat het Collegeprogramma transparanter wordt
Politieke verantwoording is vereist bij het politieke handelen. Dat geldt voor politieke partijen, maar zeker ook voor Raden en colleges lees
09-05-2011, Bron: D66-Amstelveen

Algemene Ledenvergadering OCA
Op donderdag 19 mei 2011 vindt in wijkcentrum 'De Bolder' de Algemene Ledenvergadering plaats van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) lees
09-05-2011, Bron: Ouderen Combinatie Amstelveen

SP: Woningen Woongroep Holland voldoen niet aan Keurmerk Veilig Wonen
Een aantal huurders in Amstelveen hebben de SP benaderd. Zij huren woningen die in het bezit zijn van de Woongroep Holland. Na een reeks van inbraken hebben 12 bewoners een veiligheidsscan aangevraagd bij de gemeente. Deze scan is uitgevoerd door 'Zone 3' lees
09-05-2011, Bron: SP-Amstelveen

VVD: Horecabestemming Bajes versterkt Oude Dorp
De VVD-Amstelveen is blij met het besluit van B en W om van 'De Bajes' in het Oude Dorp een horecagelegenheid te maken lees
02-05-2011, Bron: VVD-Amstelveen

CU neemt initiatief voor raadsonderzoek naar Cardanus
De ChristenUnie-Amstelveen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 27 april 2011 aangekondigd samen met VVD, CDA, BBA en OCA het initiatief te nemen om een raadsonderzoek op te starten naar Cardanus lees
30-04-2011, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

De gemeente Amstelveen moet mantelzorgers steunen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 april 2011 zal de fractie van de PvdA het college verzoeken een voorbeeld te stellen naar werkgevers in Amstelveen door voor de werknemers van de gemeente zorg te dragen voor een actief personeelsbeleid op het ge lees
26-04-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

GL: Getreuzel van college met Cardanus kan geld en diensten kosten
GroenLinks-raadslid Axel Boomgaars gaat aanstaande woensdag op 27 april 2011 tijdens de raadsvergadering mondelinge vragen stellen aan het college van B en W. Aanleiding hiervoor is de brief van wethouder Koops, waarin zij om openheid van Cardanus vraagt lees
25-04-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP wil buslijn 300 weer via Oranjebaan laten rijden
Geen verbetering situatie Langerhuize; lijn 300 moet weer via Oranjebaan lees
22-04-2011, Bron: SP-Amstelveen

De VVD ontkent de feiten
Na de coalitievorming en de algemene beschouwingen heb ik de wethouder aanbevolen om de in het collegeakkoord opgenomen zin over toezegging behoud sociale woonvoorraad (kernvoorraad ) boven zijn bed te hangen lees
21-04-2011, Bron: Pvda-Amstelveen

PvdA fractievoorzitter voelt zich aangevallen
Fractievoorzitter Dolf Veenboer voelt zich de laatste tijd aangevallen vanwege zijn standpunt en die van de hele PvdA-fractie betreffende de wenselijkheid van ondertunneling van de A9 lees
20-04-2011, Bron: PvdA-Amstelveen

Moed nodig om sociale huurwoningen beschikbaar te stellen
Er is moed nodig om sociale huurwoningen daadwerkelijk te bestemmen voor diegenen, die dat in Amstelveen nodig hebben. Dit stelt Burgerbelangen Amstelveen (BBA) lees
19-04-2011, Bron: BBA

Het nieuwe college B en W lost oude problemen op!
Op 27 april 2011 stelt de gemeenteraad van Amstelveen het bestemmingsplan Lindenlaan vast. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de hervorming van het Amstelveense woningbouwprogramma lees
18-04-2011, Bron: VVD-Amstelveen

SP telt opnieuw reizigers van buslijn 300
SP Amstelveen telt opnieuw uitstappende busreizigers bij halte Langerhuize lees
17-04-2011, Bron: SP-Amstelveen

D66 wil kwaliteitsmeting voor het basisonderwijs
De afgelopen jaren is er een neergaande trend te zien in de Amstelveense Cito scores lees
15-04-2011, Bron: D66-Amstelveen

Het College kiest niet voor Amstelveners!
College kiest niet voor starters, niet voor ouderen, niet voor doorstroming, College kiest niet voor Amstelveners! lees
13-04-2011, Bron: Jeroen Brandes

Hoge kosten welstands- en monumentencommissie
Deze week heeft de Amstelveense VVD-fractie nagevraagd, wat wij jaarlijks betalen aan de vergaderingen van de welstandscommissie en de monumentencommissie. De uitkomst hiervan is opzienbarend. Wij betalen jaarlijks meer dan een ton aan de twee adviescomm lees
12-04-2011, Bron: Tom Ponjee

Oud-gemeenteraadslid Richard Kant overleden
Afgelopen week woensdag 23 maart 2011 vond de crematie plaats van Richard Kant (89) lees
28-03-2011, Bron: Ankie Werner-Vos

Illegale onderhuur aanpakken ook in Amstelveen
In Amsterdam is een actie tegen illegale onderhuur succesvol gebleken lees
27-03-2011, Bron: VVD-Amstelveen

CDA blij met de gemeentelijke bijdrage voor de Urbanuskerk
Het CDA-Amstelveen heeft zich vorig jaar sterk gemaakt voor extra geld voor de renovatie van monumenten, zoals kerken, molens en buitenplaatsen lees
15-03-2011, Bron: CDA-Amstelveen

SP: Streep door verbreding A9 stapje dichterbij
Het afblazen van de verbreding van de A9 is weer een stapje dichterbij gekomen na het raadsdebat van afgelopen maandag op 28 februari 2011 lees
02-03-2011, Bron: SP-Amstelveen

BBA: Amstelveen mag geen stad van beton worden
Amstelveners moeten niet de dupe worden van de ondertunnelingsplannen van de A9 lees
28-02-2011, Bron: BBA

Confrontatie tussen VVD bestuurders tijdens verkiezingsdebat
Tijdens het debat op donderdagavond 24 februari 2011 in de bibliotheek op het Stadsplein van Amstelveen, rond de provinciale statenverkiezingen is het tot een woordenwisseling gekomen tussen de VVD lijsttrekker lees
27-02-2011, Bron: D66-Amstelveen

VVD: Tunnel A9 niet ten koste van de Amstelveners
De VVD-Amstelveen fractie is blij, dat het college B en W vorige week heeft aangekondigd, dat zij het contract rondom de ondertunneling A9 wil openbreken lees
26-02-2011, Bron: VVD-Amstelveen

De slag om Amstelveen
Hoewel de titel van dit artikel van de D66 presentatie is geleend, is er geen lokale oorlog uitgebroken in de Amstelveense bibliotheek lees
26-02-2011, Bron: Amstelveenweb / D66-Amstelveen

SP: Geen tunnel, dan geen verbreding A9
De provincie Noord-Holland werkt mee aan het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam lees
24-02-2011, Bron: SP Noord-Holland

Een drukke dag voor het CDA in Amstelland
Het CDA Amstelveen heeft maandag 21 februari 2011 in het kader van de campagne voor de Provinciale Staten speciaal aandacht besteed aan het belangrijke werk, dat de vele vrijwilligers in Amstelveen verrichten lees
22-02-2011, Bron: CDA Amstelveen, Aalsmeer / Amstelveenweb

SP vragen ivm reis naar IJsland
Provinciale aanwezigheid bij Landsbanki-rechtszaak in IJsland niet gewenst lees
22-02-2011, Bron: SP

D66-Amstelveen wil de heemparken promoten
De fractie van D66 heeft een voorstel ingediend om met name de Amstelveense (heem)parken te promoten lees
20-02-2011, Bron: D66-Amstelveen

De SP gaat de markt op!
Op vrijdag 25 februari 2011 staat de SP op de markt. Samen met de lijsttrekker van de SP-Noord-Holland, Remine Alberts lees
20-02-2011, Bron: SP-Amstelveen

SP wil leegstand kantoorgebouwen benutten
Maandag 21 februari 2011 zal de SP-Amstelveen aandacht vragen voor de leegstand van kantoorgebouwen in Amstelveen lees
20-02-2011, Bron: SP-Amstelveen

Wordt de A9 een bovengrondse 10-baans snelweg?
De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen spreken hun verbazing uit over het feit, dat het College van B en W kiest voor een 10-baans snelweg bovengronds dwars door de stad lees
18-02-2011, Bron: PvdA / D66 / GroenLinks Amstelveen

CDA lijsttrekker Jaap Bond bezoekt Amstelveen
CDA-lijsttrekker Jaap Bond bezoekt op maandag 21 februari 2011 Amstelveen lees
16-02-2011, Bron: CDA-Amstelveen

GroenLinks tegen korting op budget Sociale Werkplaatsen
GroenLinks heeft vorige week een motie ingediend tegen de korting op het budget van de Wet Sociale Werkvoorziening(WSW) lees
14-02-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De VVD investeert in mensen in Noord-Holland
Op vrijdag 11 februari 2011 deelden de VVD Statenleden van Noord-Holland persoonlijk meer dan 130 taarten uit aan verscheidene personen en organisaties in Noord-Holland lees
12-02-2011, Bron: VVD / Amstelveenweb / Abina

GroenLinks houdt van het OV!
GroenLinks Noord-Holland viert op 14 februari 2011 een verjaardagsfeestje. De Zuidtangent rijdt alweer bijna tien jaar lees
09-02-2011, Bron: GroenLinks

VVD blij met nieuwe transparante aanpak directie Cardanus
Op maandagavond 7 februari 2011 is op initiatief van de tijdelijke directie van de Stichting Cardanus, de Amstelveense gemeenteraad geinformeerd over de ontstane situatie bij Cardanus lees
08-02-2011, Bron: VVD-Amstelveen

Parkeervergunningenbeleid Stadshart op de agenda
De fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 hebben het initiatief genomen om in de komende commissievergadering van begin maart 2011 het onderwerp van het parkeervergunningenbeleid in het stadshart op de agenda te zetten lees
08-02-2011, Bron: PvdA, GroenLinks en D66 Amstelveen

CDA wil nieuwbouw Palet Noord snel hervatten
Het CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over de vertraging in de nieuwbouw van de openbare basisschool Palet Noord lees
08-02-2011, Bron: CDA-Amstelveen

BBA wil knokken voor goed openbaar vervoer!
Burgerbelangen Amstelveen BBA zal de komende tijd opkomen voor een behoud van goed en fijnmazig openbaar vervoer lees
07-02-2011, Bron: David de Jong, BBA

SP: Lijn 300 moet weer terug op oude route
De belofte van de gemeente Amstelveen over de nieuwe route van de Zuidtangent klopt niet lees
07-02-2011, Bron: SP-Amstelveen

Politiek wil naar een kostendekkend parkeerbeleid!
Op woensdag 26 januari 2010 was er in de Muziekschool aan het Stadshartplein een enerverende bijeenkomst over het parkeerbeleid in het Stadshart lees
04-02-2011, Bron: VVD, BBA, CDA, OCA, CU Amstelveen

CDA wil kosten parkeerbeheer onderzoeken
Het CDA was afgelopen woensdag 26 januari 2011 aanwezig op de vergadering van het wijkplatform Stadshart lees
01-02-2011, Bron: CDA-Amstelveen

Politieke partijen over het parkeerbeleid in het Stadshart
Het parkeerbeleid van de gemeente Amstelveen wordt weer kostendekkend lees
25-01-2011, Bron: VVD, BBA, CDA, OCA en CU GL Amstelveen

BBA wil Stadsregio-evaluatie Amstelveens lijnennet bespreken
De fractie van BBA (Burgerbelangen Amstelveen) zal deze week bij wethouder Levie van Verkeer en Vervoer vragen om de evaluatie die de Stadsregio Amsterdam zal plegen lees
25-01-2011, Bron: BBA

Meldpunt overtreding voorwaarden bij aanleg golfbaan
Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe golfbaan in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. Dit tot groot ongenoegen van een aantal politieke partijen in Amstelveen, waaronder de ChristenUnie lees
23-01-2011, Bron: Christenunie-Amstelveen

BBA wil tegemoetkoming kosten bezoekersparkeren voor minima
De fractie van BBA (Burgerbelangen Amstelveen) heeft er bij wethouder Levie van Verkeer en Vervoer op aangedrongen de minima tegemoet te komen in de kosten van het bezoekersparkeren lees
17-01-2011, Bron: BBA

GroenLinks vragen ivm situatie bij Cardanus
GroenLinks stelt vragen ivm ontstane situatie bij Cardanus lees
17-01-2011, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Vrij kaartjes
De schouwburg van Amstelveen bestaat dit jaar 35 jaar. De directie van de schouwburg meent dit te moeten vieren met een extra voorstelling van Marc-Marie Huijbreghts lees
17-01-2011, Bron: SP-Amstelveen

CDA,VVD, D66, BBA en OCA vragen ivm supermarkt
Aan de Lindenlaan bevindt zich de enige supermarkt, C-1000, in de wijk Keizer Karelpark lees
14-01-2011, Bron: CDA-Amstelveen

BBA vragen over het toezicht op de kinderopvang
De afgelopen weken is er de nodige commotie ontstaan over kinderopvang en het toezicht op de kinderopvang lees
10-01-2011, Bron: David de Jong

VVD wil de regionale woonruimteverdeling aanpassen
VVD-Amstelveen wil de uitverkoop van Amstelveense huurwoningen stopzetten lees
02-01-2011, Bron: Tom Ponjee VVD-Amstelveen

GroenLinks wil voor iedereen een geschikte woning
GroenLinks-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een persbericht van de gemeente over de verdeling van sociale huurwoningen lees
27-12-2010, Bron: Tessa van Wijnen

SP in actie tegen verlenging Noord-Zuidlijn naar Amstelveen
Onder leiding van SP-Kamerlid Farshad Bashir voert de SP komende woensdag, 29 december 2010 actie tegen het opheffen van tramhaltes vanwege het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen lees
27-12-2010, Bron: SP-Amstelveen

CDA op werkbezoek bij de Zuidas
'Het is goed om te merken dat de economische ontwikkeling in onze regio onverminderd prioriteit heeft bij het provinciale CDA' lees
20-12-2010, Bron: Arjen Siegmann

GroenLinks wil andere stedenband
In de raadsvergadering van woensdag 15 december 2010 is op initiatief van GroenLinks de mogelijkheid lees
16-12-2010, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Meerderheid busreizigers tegen nieuwe route Zuidtangent
De overgrote meerderheid van de busreizigers is tegen de nieuwe route van lijn 300, de Zuidtangent lees
13-12-2010, Bron: SP-Amstelveen

D66 stelt vragen over de nieuwe route van de Zuidtangent
Vanaf 12 december 2010 gaat de Zuidtangent door het gebied van Langerhuize rijden via de daartoe gerealiseerde busbaan lees
09-12-2010, Bron: D66-Amstelveen

Rien Alink wordt weer fractievoorzitter van D66
Met ingang van 1 januari 2011 zal Rien Alink het fractievoorzitterschap van de gemeenteraadsfractie van D66-Amstelveen van Catharina de Leur overnemen lees
01-12-2010, Bron: Catharina de Leur

SP flyert voor het behoud tramlijn 5 en 51
Aanstaande vrijdag 3 december 2010 staat de SP op de weekmarkt in Amstelveen lees
29-11-2010, Bron: SP-Amstelveen

Een politiek landschap van openheid
Een politiek landschap van openheid, betrokkenheid en respect van en voor iedereen zou een gemeengoed voor iedereen moeten zijn lees
26-11-2010, Bron: Jeroen Brandes

Petra Kirch op plaats 8 VVD Provinciale Staten
Gisteravond 24 november 2010 is in Akersloot de kieslijst vastgesteld voor de Provinciale Staten voor de VVD lees
25-11-2010, Bron: VVD-Amstelveen

Armoede werkt niet
In het jaar tegen de armoede organiseert de FNV een tentoonstelling met portretten van en interviews 'werkende armen' lees
23-11-2010, Bron: SP-Amstelveen

Wordt 'de Bajes' een restaurant?
De actie van de VVD-Amstelveen rondom 'de Bajes' is een groot succes gebleken lees
21-11-2010, Bron: VVD-Amstelveen

Nieuw bestuurslid Ouderen Combinatie Amstelveen
Op woensdag 17 november 2010 is, tijdens een levendige Algemene Ledenvergadering van de OCA (Ouderen Combinatie Amstelveen) een nieuw bestuurslid gekozen lees
19-11-2010, Bron: OCA

D66 redt Amstelveens Poppentheater
De fractie van D66 heeft afgelopen woensdag bij de behandeling van de bezuinigingen voor de komende jaren lees
16-11-2010, Bron: D66-Amstelveen

Weblog Jeroen Brandes (PvdA)
Het Amstelveense gemeenteraadslid voor de PvdA, Jeroen Brandes zal vanaf heden regelmatig zijn visie op de ontwikkelingen in Amstelveen lees
16-11-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

Moties en amendementen van GroenLinks
GroenLinks-Amstelveen gaat op 10 november 2010 de volgende moties en amendementen indienen tijdens de raadsvergadering lees
10-11-2010, Bron: GroenLinks-Amstelveen

OCA: Na alcoholcursus gratis rijbewijs
Na het succesvol afleggen van het rijexamen zonder kosten bij de gemeente het rijbewijs ophalen lees
09-11-2010, Bron: OCA

D66 wil andere invulling van de bezuinigingen op cultuur
De fractie van D66-Amstelveen zal in de begrotingsraad een voorstel indienen om de bezuinigingen op de cultuur te verminderen lees
09-11-2010, Bron: D66-Amstelveen

CDA: 2 amendementen en 1 motie
2 amendementen en 1 motie die het CDA op woensdag 10 november 2010 zal indienen lees
09-11-2010, Bron: CDA-Amstelveen

PvdA amendement: Het kan anders
De PvdA in Amstelveen zal tijdens de begrotingsraad het amendement 'Het kan anders' indienen lees
09-11-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

BBA wil kleine cultuur- en welzijnsinstellingen niet korten
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) zal zich tijdens de begrotingsraad inzetten om kleinere cultuur- en welzijnsinstellingen niet te korten lees
09-11-2010, Bron: BBA

PvdA wil niet bezuinigen op de jeugd
De PvdA vindt, dat het college te veel bezuinigt op de jeugd in Amstelveen; bijna de helft van alle bezuinigingen exclusief de ambtelijke organisatie lees
02-11-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

SP onderzocht de afvalinzameling in Amstelveen
De gemeentelijke ambitie om 55% van de totale hoeveelheid vuilnis gescheiden te verwerken is veel te laag lees
02-11-2010, Bron: SP-Amstelveen

GL: Van snelweg door polder kan en mag geen sprake zijn
De GroenLinks Statenfractie is hoogst verbaasd over het plan om een verbinding tussen A9 en N201 aan te leggen door de Bovenkerkerpolder lees
02-11-2010, Bron: GroenLinks-Amstelveen

CDA is tevreden met de structurele investeringen
CDA-Amstelveen is blij met extra geld voor onderwijs, breedtesport, jeugdzorg, duurzaamheid en monumenten lees
29-10-2010, Bron: CDA-Amstelveen

CU: burgers net boven het minimuminkomen ontzien
De ChristenUnie-Amstelveen kan zich goed vinden in het begrotingsvoorstel van het college lees
26-10-2010, Bron: CU-Amstelveen

Ouderen Combinatie Amstelveen stemt in met bezuiniging
De fractie van de OCA, Ouderen Combinatie Amstelveen, stemt in met een aantal wijzigingen in het kader van de Wmo lees
25-10-2010, Bron: Henk Fokkink

BBA: 'Zijn uw wensen het geld waard?
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) heeft altijd gewaarschuwd voor de ondoordachte uitgaven, die in het verleden zijn gedaan of toegezegd lees
19-10-2010, Bron: BBA

PvdA maakt op belangrijke punten andere keuzes dan het college
De PvdA-Amstelveen heeft de voorstellen van het college bekeken. Het gaat vaak om pijnlijke ingrepen lees
19-10-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

CDA-Amstelveen inbreng commissievergaderingen
Naar aanleiding van onze fractievergadering van gisteravond, hierbij de punten lees
19-10-2010, Bron: CDA-Amstelveen

D66: College maakt verkeerde keuze bij bezuinigingen
De fractie van D66 vindt de door het college voorgestelde bezuinigingen ongelukkig en slecht voor de aantrekkelijkheid van Amstelveen lees
19-10-2010, Bron: D66-Amstelveen

De SP bezoekt de Operabuurt
De toekomst van de Operabuurt is onzeker en onduidelijk lees
19-10-2010, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks reactie op de lokale klimaattop
Afgelopen vrijdag (15 oktober 2010) heeft u namens het college van B en W een persbericht ontvangen over de lokale klimaattop lees
19-10-2010, Bron: GL-Amstelveen

GroenLinks wil handhaven in de Bovenkerkerpolder
De Provincie Noord-Holland is naar de voorzieningenrechter gestapt om een verzoek tot handhaving af te dwingen bij Amstelveen lees
12-10-2010, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Een sociaal en rechtvaardig huurbeleid voor Amstelveen
Op 30 september2010 sprak wethouder wonen Jan-Willem Groot van het CDA zijn zorgen uit over de sociale huurvoorraad in Amstelveen lees
11-10-2010, Bron: VVD-Amstelveen

ChristenUnie vragen over de golfbaan in de Bovenkerkerpolder
Mondelinge vragen door de fractie van de ChristenUnie over de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder lees
09-10-2010, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Kan het nog beter voor de VVD?
De VVD-Amstelveen hield afgelopen week op 27 september 2010 haar traditionele ondernemersdiner voor de tweede maal in restaurant 'Aan de Poel' lees
07-10-2010, Bron: VVD-Amstelveen

GL-Amstelveen is niet tevreden met beleidsinformatie B en W
Namens de GroenLinks fractie Amstelveen heeft raadslid Axel Boomgaars schriftelijke vragen aan het College van Amstelveen gesteld met betrekking tot de moeizame informatieverstrekking lees
05-10-2010, Bron: GroenLinks-Amstelveen

SP-Amstelveen wil de raadsvergoeding verlagen
De SP-Amstelveen fractie wil, dat de gemeenteraad 20% op haar eigen raadsvergoeding bezuinigt lees
04-10-2010, Bron: SP-Amstelveen

Een goed idee voor 'De Bajes'?
Dit weekend viel bij veel Amstelveners een flyer op de deurmat van de VVD Amstelveen. De VVD-fractie is zaterdag 2 oktober 2010 namelijk weer de buurten in getrokken om huis-aan-huis te folderen lees
04-10-2010, Bron: VVD-Amstelveen

Nieuwe richting jongerenbeleid in Amstelveen
In de twee bijeenkomsten van de Commissie Burgers en Samenleving van september is uitgebreid gesproken over de nieuwe richting die het College voor ogen heeft met het jongerenwerk lees
28-09-2010, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA-Amstelveen: 'Roep Commissie A9 bij elkaar'
Namens de PvdA-Amstelveen fractie verzoekt raadslid Dolf Veenboer om zo snel mogelijk de commissie A9 van de gemeenteraad bijeen te roepen lees
27-09-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

VVD wil prijskorting tunnel A9 bij het Rijk
De VVD-fractie maakt zich al jaren zorgen over het tunnelproject A9 lees
27-09-2010, Bron: VVD-Amstelveen

PvdA-Amstelveen wil met jongeren gedachten wisselen
Komende donderdag 30 september 2010 organiseert de gemeente Amstelveen weer een bijeenkomst in het raadhuis 'Praat met de raad'. De PvdA fractie roept de Amstelveense jeugd op, deze bijeenkomst bij te wonen lees
27-09-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

SP wil geen fusie woningcorporaties WH en EH
SP reactie ivm de doorgenomen fusie van de woningbouwcorporaties Woongroep Holland en Eigen Haard lees
22-09-2010, Bron: SP-Amstelveen

De VVD heeft genoeg van de inbraakgolf in Amstelveen
Fractievoorzitter Kees Noomen van VVD-Amstelveen over de vragen, die hij gaat stellen in de commissie ABM over de recente inbrakengolf in Amstelveen lees
20-09-2010, Bron: VVD-Amstelveen

Waar gaan we naartoe met de tramlijnen 5 en 51?
De SP-Amstelveen heeft grote moeite met de plannen voor het openbaar vervoer in Amsterdam-Zuid en Amstelveen lees
17-09-2010, Bron: SP-Amstelveen

CDA-Amstelveen wil gratis parkeren terug bij oud KPMG-gebouw
Met de verhuizing van KPMG naar haar nieuwe kantoor is ook het weekend-parkeren kennelijk ten einde gekomen lees
14-09-2010, Bron: CDA-Amstelveen

CDA vragen over wateroverlast in het Stadshart
Schriftelijke vragen van CDA-Amstelveen ex artikel 33 over wateroverlast in het Stadshart aan B en W Amstelveen lees
01-09-2010, Bron: CDA-Amstelveen

Oproep PvdA ivm Stadshart
De fractie van de PvdA-Amstelveen is voor een bruisend, regionaal en divers Winkelcentrum in Amstelveen lees
31-08-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

Herijking jongerenwerk
Het nieuwe college heeft onlangs aangegeven een nieuwe weg in te willen slaan met betrekking tot de uitvoering van het jongerenwerk lees
31-08-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

CDA: meerkosten gemeentelijk monument 100% vergoeden
Het CDA-Amstelveen wil stoppen met het opzadelen van financiele lasten aan eigenaren van een gemeentelijk monument lees
30-08-2010, Bron: CDA-Amstelveen

D66 vragen ivm onderhoud Amsterdamse Bos
Schriftelijke vragen van D66-Amstelveen ivm het onderhoud Amsterdamse Bos lees
24-08-2010, Bron: D66-Amstelveen

Amstelveense politiek is niet tevreden met Stadshart plannen
Aanvullende vragen ex. Art 33 'Strategische visie Stadshart' lees
08-08-2010, Bron: GL/D66/BBA

Geen gerustheid bij D66
Raadslid Michel Becker van de lokale fractie van D66 vindt, dat de mededeling van Unibail-Rodamco (UR), waarin de Stadshart-eigenaar ontkent lees
05-08-2010, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

BBA en GL vragen ivm Stadshart
De brief, die fractievoorzitter Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen en Sander Mager fractievoorzitter van GroenLinks gestuurd hebben aan het College van B en W lees
02-08-2010, Bron: Sander Mager

Oud-voorzitter CDA-Amstelveen probeert het weer
Oud-voorzitter Hans van der Liet van het CDA Amstelveen kandideert opnieuw voor het landelijk partijbestuur van het CDA lees
26-07-2010, Bron: Hans van der Liet

GL bezorgd over luchtkwaliteit extra lokalen Palet-Noord
De fractie van GroenLinks-Amstelveen heeft zorgen over de luchtkwaliteit op de plek van de tijdelijke extra lokalen van de basisschool Palet-Noord lees
18-07-2010, Bron: Tessa van Wijnen

GroenLinks-raadslid naar Warschau Gay-Pride
Axel Boomgaars, raadslid voor GroenLinks Amstelveen zal in het weekend van 17 juli 2010 afreizen naar Warschau in Polen lees
12-07-2010, Bron: Axel Boomgaars

D66 wil concrete maatregelen van het college
De fractie van D66-Amstelveen wil, dat het college van B en W in november, bij de behandeling van de begroting 2011, met concrete maatregelen komt lees
12-07-2010, Bron: D66-Amstelveen

BBA blij met 400.000 euro extra voor de breedtesport
Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is verheugd over 400.000 euro jaarlijks extra voor de breedtesport lees
28-06-2010, Bron: BBA

CDA-Amstelveen: 'College toont lef'
De CDA-Amstelveen fractie is blij, dat in de komende bezuinigingsoperatie ook ruimte wordt gevonden voor nieuwe initiatieven lees
28-06-2010, Bron: CDA-Amstelveen

D66 vragen over de huuropzegging winkels in Stadshart
De afgelopen tijd verschijnen er in de Amstelveense media berichten, dat de eigenaar van het Stadshart, Unibail-Rodamco, eenzijdig de huur van winkels heeft opgezegd, omdat zij niet zouden passen in het trendy en luxe karakter van het winkelcentrum lees
27-06-2010, Bron: D66-Amstelveen

VVD standpunt ivm Cosmicus in Amstelveen
Het VVD standpunt ivm Cosmicus College in Amstelveen door Tim Lechner lees
27-06-2010, Bron: VVD-Amstelveen

Bouwvergunning aanvragen via smartphone
Rondvraag VVD voor de commissie RWN van vanavond, 22 juni 2010 lees
22-06-2010, Bron: VVD Amstelveen

VVD blij met 'burgervriendelijke' bezuinigingsoperatie
>De gemeente Amstelveen moet in de komende jaren flink bezuinigen. Daarom presenteerde het nieuwe college van B en W onlangs een bezuinigingsvoorstel lees
20-06-2010, Bron: VVD-Amstelveen

Stichting Cosmicus wil een basisschool stichten in Amstelveen
De Stichting Cosmicus uit Rotterdam wil een basisschool stichten in Amstelveen lees
16-06-2010, Bron: Herbert Raat

Hoofdzaak = een keuze van vrouwen
Op 9 juni 2010 gaat een groep vrouwen in Amstelveen, allochtoon en autochtoon, stemmen op het Raadhuis. Met, of zonder hoofddoekje om lees
03-06-2010, Bron: Dorien Mijksenaar

PvdA verbaast zich over subsidie aan TVCA
Aanstaande woensdag, op 2 juni 2010 zal de PvdA tijdens de Raadsvergadering mondeling vragen stellen over een eenmalige subsidie aan de Top Volleybal Combinatie Amstelveen lees
01-06-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

Amstelvener doet mee aan de Tweede Kamer verkiezingen
Nachshon Rodrigues Pereira (23), voormalig gemeenteraadslid voor de PvdA, is verkiesbaar voor de Tweede Kamer verkiezingen. Hij staat op de derde plaats van de nieuwe partij Lijst 17 lees
01-06-2010, Bron: Nachshon Rodrigues Pereira

Femke Halsema: de A9 moet in een tunnel komen
GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema was afgelopen vrijdag, 29 mei 2010 met haar campagnebus op de markt op het Stadsplein lees
31-05-2010, Bron: GroenLinks-Amstelveen

VVD- karavaan trekt door Amstelveen
Afgelopen zaterdag 29 mei 2010 heeft de VVD met een heuse campagnebus de verschillende Amstelveense winkelcentra aangedaan lees
31-05-2010, Bron: VVD-Amstelveen

Femke Halsema voert campagne in Amstelveen
Vrijdag 28 mei 2010 bezoekt Femke Halsema Amstelveen. Om 10.45 uur arriveert Femke met de GroenLinks campagnebus voor een flitsbezoek aan de wekelijkse warenmarkt lees
25-05-2010, Bron: GroenLinks

Dolf Veenboer is fractievoorzitter PvdA-Amstelveen
De fractie van de PvdA-Amstelveen heeft Dolf Veenboer aangewezen als fractievoorzitter lees
18-05-2010, Bron: PvdA-Amstelveen

Resultaten SP bezoek in Westwijk
Zaterdag 8 mei 2010 heeft de SP de Westwijk bezocht. De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de wijk lees
10-05-2010, Bron: SP Amstelveen

CU levert een wethouder in de nieuwe coalitie
Na vier jaar voor het eerst met 1 zetel in de gemeenteraad te zijn vertegenwoordigd heeft de ChristenUnie nu ook een wethouder in het College van B en W lees
04-05-2010, Bron: CU-Amstelveen

SP is verbaasd
Op dit moment is de gemeente Amstelveen druk bezig met het maken van plannen voor het realiseren van scholen en aanverwante voorzieningen in de voorzieningenstrook in Westwijk Zuidwest lees
03-05-2010, Bron: Joep van Erp

BBA levert voor het eerst een wethouder
Voor het eerst in de geschiedenis heeft Amstelveen een wethouder van een lokale partij