Bijgewerkt: 13 juli 2024

13de WHO richtlijn voor behandelingen voor COVID-19

Nieuws -> Gezondheid

Bron: WHO
13-11-2023

De World Health Organization  WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft haar richtlijnen voor COVID-19-therapieën bijgewerkt, met herziene aanbevelingen voor patiënten met niet-ernstige COVID-19. Dit is de 13de update van deze richtlijnen. Bijgewerkte risicopercentages voor ziekenhuisopname bij patiënten met niet-ernstige COVID-19

De richtlijn omvat bijgewerkte risicopercentages voor ziekenhuisopname bij patiënten met niet-ernstige COVID-19. De huidige varianten van het COVID-19-virus veroorzaken doorgaans minder ernstige ziekten, terwijl de immuniteitsniveaus hoger zijn als gevolg van vaccinatie, wat voor de meeste patiënten leidt tot een lager risico op ernstige ziekte en overlijden.

Deze update bevat nieuwe basisrisicoschattingen voor ziekenhuisopname bij patiënten met niet-ernstige COVID-19. De nieuwe categorie ‘matig risico’ omvat nu mensen die voorheen als een hoog risico werden beschouwd, waaronder ouderen en/of mensen met chronische aandoeningen, handicaps en comorbiditeiten van chronische ziekten. De bijgewerkte risicoschattingen zullen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg helpen bij het identificeren van personen met een hoog, matig of laag risico op ziekenhuisopname, en bij het afstemmen van de behandeling op basis van de WHO-richtlijnen:

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2023)

De longen zijn de belangrijkste organen van het ademhalingssysteem bij mensen en de meeste andere dieren, waaronder enkele slakken en een klein aantal vissen. Bij zoogdieren en de meeste andere gewervelde dieren bevinden zich twee longen nabij de ruggengraat aan weerszijden van het hart. COVID-19 kan blijvende longschade veroorzaken

Hoog: Mensen met een onderdrukt immuunsysteem lopen nog steeds een groter risico als ze COVID-19 oplopen, met een geschat ziekenhuisopnamepercentage van 6%.

Matig: Mensen ouder dan 65 jaar, mensen met aandoeningen zoals obesitas, diabetes en/of chronische aandoeningen, waaronder chronische obstructieve longziekte, nier- of leverziekte, kanker, mensen met een handicap en mensen met comorbiditeiten van chronische ziekten lopen een matig risico, met een geschat ziekenhuisopnamepercentage van 3%.

Laag: Degenen die niet in de hoge of matige risicocategorieën vallen, lopen een laag risico op ziekenhuisopname (0,5%). De meeste mensen lopen een laag risico.

Overzicht van COVID-19-behandelingen voor mensen met niet-ernstige COVID-19: De WHO blijft nirmatrelvir-ritonavir (ook bekend onder de merknaam ‘Paxlovid’) ten zeerste aanbevelen aan mensen met een hoog en matig risico op ziekenhuisopname. In de aanbevelingen wordt gesteld dat nirmatrelvir-ritonavir wordt beschouwd als de beste keuze voor de meeste in aanmerking komende patiënten, gezien de therapeutische voordelen, het gemak van toediening en minder zorgen over mogelijke schade. Nirmatrelvir-ritonavir werd voor het eerst aanbevolen door de WHO in april 2022.

Als nirmatrelvir-ritonavir niet beschikbaar is voor patiënten met een hoog risico op ziekenhuisopname, stelt de WHO voor om in plaats daarvan molnupiravir of remdesivir te gebruiken. De WHO raadt het gebruik van molnupiravir en remdesivir af bij patiënten met een matig risico, omdat zij oordeelt dat de potentiële schade opweegt tegen de beperkte voordelen bij patiënten met een matig risico op ziekenhuisopname.

Voor mensen met een laag risico op ziekenhuisopname raadt de WHO geen enkele antivirale therapie aan. Symptomen zoals koorts en pijn kunnen verder onder controle worden gehouden met pijnstillers zoals paracetamol.

De WHO raadt ook het gebruik van een nieuw antiviraal middel (VV116) voor patiënten af, behalve in klinische onderzoeken. De update bevat ook een krachtige aanbeveling tegen het gebruik van ivermectine voor patiënten met niet-ernstige COVID-19. De WHO blijft adviseren dat ivermectine bij patiënten met ernstige of kritieke COVID-19 alleen in klinische onderzoeken mag worden gebruikt. Lees verder: Therapeutica en COVID-19: Levensrichtlijn, 10 november 2023 ( pdf 198 pagina’s Engels)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.