Bijgewerkt: 20 mei 2024

Gezondheid

Nieuws

De Dag van de Verpleging in 2024
De Dag van de Verpleging (Engels: International Nurses Day) wordt elk jaar op 12 mei gehouden lees
11-05-2024, Bron: Wikipedia/Amstelveenweb

Veel besmettingen met kinkhoest in Nederland
Het wekelijks aantal meldingen van mensen met kinkhoest bij het RIVM is nog steeds erg hoog lees
01-05-2024, Bron: RIVM/Wikipedia

Toename van jongvolwassenen met gonorroe
Het aantal mensen in Nederland met gonorroe stijgt flink door. In 2023 steeg het aantal diagnoses van deze seksueel overdraagbare aandoening met 31% vergeleken met 2022 lees
25-04-2024, Bron: RIVM

Bezorgdheid over de verspreiding van vogelgriep naar mensen
De aanhoudende wereldwijde verspreiding van 'vogelgriep'-infecties onder zoogdieren, inclusief mensen, is een aanzienlijk probleem voor de volksgezondheid lees
23-04-2024, Bron: UN/WHO

Stijging van het aantal tekenbeetmeldingen in Nederland
De teken zijn weer actief. Dit blijkt uit een stijging van het aantal tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl lees
22-04-2024, Bron: RIVM

In 2023 is in Nederland bij 710 mensen tbc ontdekt
In 2023 is in Nederland bij 710 mensen de ziekte tuberculose (tbc) vastgesteld. Dit is 12 % meer dan in 2022, toen waren het er 634 lees
22-03-2024, Bron: RIVM/WHO

Veel mensen hebben nog klachten na een coronabesmetting
Ruim 3% van de volwassenen (26+) geeft aan na een coronabesmetting nog lang last te hebben van klachten (soms meerdere jaren) lees
18-03-2024, Bron: RIVM

Coronavirus herhaalprik en minder kans op corona-infectie
In het najaar van 2023 konden sommige groepen mensen een herhaalprik tegen het coronavirus krijgen. Mensen die deze prik haalden, hadden een twee keer lagere kans op een corona-infectie lees
08-03-2024, Bron: RIVM

ECDC waarschuwt voor mazelen-epidemie
Uit gegevens van het ECDC blijkt dat in januari en begin februari 2024 het aantal EU/EER-landen dat gevallen van mazelen meldde, is toegenomen lees
08-03-2024, Bron: ECDC/Wikipedia

Ernstig overgewicht neemt toe
In 2023 had 16 % van de bevolking van 20 jaar of ouder obesitas (overgewicht). Dat is drie keer zoveel als begin jaren 1980, toen 5 % obesitas had lees
04-03-2024, Bron: CBS

Vaccinatiedagen voor kinderen en jongeren in 2024
Van 18 maart tot en met 29 juni 2024 vaccineert de GGD kinderen en jongeren van 9, 10 en 14 jaar tegen ziektes zoals mazelen en meningokokken lees
22-02-2024, Bron: GGD Amsterdam

Veel jonge kinderen zijn ernstig ziek door kinkhoest
Het aantal pasgeboren baby's dat ernstig ziek is door kinkhoest neemt de afgelopen tijd snel toe lees
14-02-2024, Bron: RIVM

Zeer zorgwekkende stoffen bij opslag en vervoer van waterstof
Waterstof is een duurzame energiebron en kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Met behulp van vloeibare waterstofdragers kan waterstof ook vervoerd en opgeslagen worden lees
11-02-2024, Bron: RIVM

Verschillende virussen en bacteriën waarschijnlijke oorzaak stijging longontstekingen
Huisartsen zagen sinds augustus 2023 meer patiënten met een longontsteking dan in vorige jaren lees
08-02-2024, Bron: RIVM

De mondiale kankerlast groeit
In 2022 waren er naar schatting 20 miljoen nieuwe gevallen van kanker en 9,7 miljoen sterfgevallen lees
02-02-2024, Bron: WHO

Veel luchtweginfecties in Nederland in januari 2024
Het griepvirus (influenza) zorgt op dit moment bij steeds meer mensen in Nederland voor een luchtweginfectie lees
25-01-2024, Bron: RIVM

In het najaar van 2023 kregen ruim 2.731.000 mensen een coronaprik
In de najaarsronde van 2023 hebben ruim 2.731.000 mensen een coronaprik gekregen. Voor 60-plussers is de vaccinatiegraad 50,5%- lees
24-01-2024, Bron: RIVM

Het rotavirus is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf 1 januari 2024 is vaccinatie tegen het rotavirus opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma lees
22-01-2024, Bron: GGD Amsterdam

Wekelijkse update coronavirus 13 december 2023 van RIVM
In week 49 (4-10 december 2023) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater sterk met 57% ten opzichte van de week ervoor lees
15-12-2023, Bron: RIVM/WHO

Drugsgebruikers hebben vaak slaapproblemen
In 2021/2022 gaf 10 % van de bevolking van 18 jaar of ouder aan weleens drugs te hebben gebruikt in het afgelopen jaar lees
14-12-2023, Bron: CBS

Weer meer kinderen met longontsteking in Nederland
Het aantal kinderen met longontsteking blijft stijgen. In week 47 2023 (20-26 november) zijn er 130 per 100.000 kinderen van 5-14 jaar met longontsteking, waar dit de week ervoor nog op 108 per 100.000 lag lees
07-12-2023, Bron: NIVEL

Kwetsbare groepen het hardst geraakt door de coronapandemie
De coronapandemie heeft bestaande sociaaleconomische verschillen aangescherpt lees
28-11-2023, Bron: RIVM

Het aantal soa gevallen waren hoger in de eerste helft van 2023
Het aantal soa (seksueel overdraagbare aandoening )-consulten bij de Centra Seksuele Gezondheid was hoger in de eerste helft van 2023 dan een jaar eerder lees
27-11-2023, Bron: RIVM/Wikipedia

Toename van luchtwegaandoeningen bij kinderen in China
De WHO heeft China een officieel verzoek gestuurd om gedetailleerde informatie over een toename van luchtwegaandoeningen bij kinderen lees
25-11-2023, Bron: WHO

13de WHO richtlijn voor behandelingen voor COVID-19
De World Health Organization heeft haar richtlijnen voor COVID-19-therapieën bijgewerkt, met herziene aanbevelingen voor patiënten met niet-ernstige COVID-19 lees
13-11-2023, Bron: WHO

Chemische stoffen in voedsel zijn schadelijk voor de mensen
Via voedsel en drinkwater komen mensen in aanraking met chemische stoffen die mogelijk effecten op de gezondheid hebben lees
06-11-2023, Bron: RIVM

Het programma Pandemische Paraatheid
Met het programma Pandemische Paraatheid wil minister Kuipers de kans op een mogelijke pandemie verkleinen en de sociale, economische en gezondheidsgevolgen beperken lees
27-10-2023, Bron: Rijksoverheid

Veelgebruikte biociden zijn schadelijk voor mens, dier en milieu
Biociden zijn veelgebruikte en vaak noodzakelijke bestrijdingsmiddelen. In ziekenhuizen en bij het vervoer van vee, voorkomen desinfectiemiddelen de verspreiding van ziektes lees
24-10-2023, Bron: RIVM

Het seizoen van de luchtweginfecties is begonnen
Hoewel er nog geen sprake is van een epidemie hoor je steeds meer mensen hoesten en snotteren. Het seizoen, waarin luchtweginfecties rondgaan is begonnen lees
11-10-2023, Bron: RIVM

Verbied roken en vapen op school om jongeren te beschermen
21,7 procent van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen (12 tot en met 25 jaar) heeft in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt lees
04-10-2023, Bron: WHO/Trimbos/Wikipedia

Nieuw pneumokokkenvaccin voor kinderen in Nederland vanaf 2024
Eerder dit jaar adviseerde de Gezondheidsraad om gebruik te maken van een nieuw pneumokokkenvaccin voor kinderen, het zogenoemde PCV13 of PCV15 lees
28-09-2023, Bron: Rijksoverheid

Veel methylfenidaat wordt gebruikt door studenten
Studenten gebruiken regelmatig ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)-medicijnen zonder recept om beter te kunnen studeren lees
26-09-2023, Bron: RIVM/Wikipedia

De wereld ziet een toename van cholera gevallen
De cholera gevallen die in 2022 aan de WHO werden gemeld waren ruim het dubbele van die in 2021 lees
25-09-2023, Bron: WHO

Coronaprikken in najaarsronde 2023 starten vanaf 2 oktober
Vanaf maandag 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen lees
13-09-2023, Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe virusvariant BA.286 is in de Verenigde Staten ontdekt
Centra voor Ziektebestrijding en preventie van de Verenigde Staten heeft een nieuwe SARS-CoV-2-virusvariant gedetecteerd met de naam BA.2.86 lees
03-09-2023, Bron: CDC/Wikipedia

De EU keurt aangepast COVID-19-vaccin goed voor najaarsvaccinaties
De EU Commissie heeft het door BioNTech-Pfizer ontwikkelde COVID-19-vaccin dat is aangepast aan Comirnaty XBB.1.5 goedgekeurd lees
02-09-2023, Bron: EU Commissie

Nieuwe coronavaccinatieronde in oktober 2023
In oktober 2023 komt er een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona in Nederland lees
25-08-2023, Bron: RIVM

Difterie gevallen gemeld in de EU
Het European Centre for Disease Prevention and Control rapporteert, dat sinds januari 2022 zijn er in Europa 281 gevallen van difterie gemeld lees
23-08-2023, Bron: ECDC/Wikipedia

Toename van SARS-CoV-2-overdracht in EU en EER-landen
In 2023, na enkele maanden van zeer lage besmettingspercentages, is de overdracht van de ziekte van coronavirus 2019 (COVID-19) in sommige EU/EER-landen begonnen toe te nemen lees
18-08-2023, Bron: ECDC

Een nieuwe Covid-19 variant 'Eris' is ontdekt
Een nieuwe stam 'Eris' van Covid-19 is door de Wereldgezondheidsorganisatie aangemerkt als een interessante variant, hoewel het risico voor de volksgezondheid als laag wordt beoordeeld lees
13-08-2023, Bron: WHO

Het RIVM wil de vaccinatiegraad van de kinderen verhogen
Het deel van de kinderen dat is gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is voor het tweede jaar op rij gedaald lees
29-06-2023, Bron: RIVM

De Gezondheidsraad adviseert structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19
De Gezondheidsraad adviseert om in het najaar van 2023 te starten met een structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19, waarin vooralsnog risicogroepen jaarlijks een vaccinatie aangeboden krijgen lees
28-06-2023, Bron: Gezondheidsraad/WHO

Minder mensen in Nederland voelen zich gezond
In Nederland ervaarden in 2022 7 op de 10 volwassenen de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Eind 2020 waren dit nog 8 op de 10 Nederlanders lees
22-06-2023, Bron: RIVM

De long-covid patiënten moeten beter geholpen worden
Tienduizenden Nederlanders worden ernstig beperkt door long-covid. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor henzelf, hun directe omgeving en de samenleving lees
19-06-2023, Bron: Rijksoverheid/Wikipedia

Aangepaste COVID-19-vaccins in het najaar van 2023
Gezamenlijke verklaring van het ECDC en EMA over aangepaste COVID-19-vaccins voor het gebruik tijdens de vaccinatiecampagnes in het najaar van 2023 lees
09-06-2023, Bron: EMA/ECDC

Betere medicijn voor de behandeling van artrosepatiënten
Onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en de Sint Maartenskliniek laat nu zien dat colchicine, een eeuwenoud middel tegen jicht, waarschijnlijk effectief is tegen artrose lees
02-06-2023, Bron: Radboudumc/Wikipedia

Start van het meerjarig onderzoeksprogramma post-COVID
Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigt de start van een meerjarig onderzoeksprogramma post-COVID aan lees
02-06-2023, Bron: Rijksoverheid/Wikipedia

Vaker hebben mensen geheugen- en concentratieproblemen
In het eerste kwartaal van 2023 bezochten volwassenen (25 jaar en ouder) 24% vaker de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2020 lees
31-05-2023, Bron: RIVM

WHO raadt het gebruik van kunstmatige zoetstoffen af
In de nieuwe richtlijnen van WHO wordt het gebruik van niet-suikerhoudende zoetstoffen afgeraden om het lichaamsgewicht te beheersen of het risico van niet-overdraagbare ziekten te verminderen lees
29-05-2023, Bron: WHO

Een wereldwijd netwerk tegen dreiging besmettelijke ziekten
De Wereldgezondheidsorganisatie en partners lanceren een wereldwijd netwerk om mensen te helpen beschermen tegen bedreigingen van besmettelijke ziekten door pathogeengenomica lees
23-05-2023, Bron: WHO/Wikipedia

Het RIVM gaat structureel ultrafijnstof in de lucht meten
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat in 2023 voor het eerst structureel ultrafijnstof in de lucht meten lees
20-05-2023, Bron: RIVM/Wikipedia

Samenwerking van huisarts en specialist voor kwetsbare ouderen
Huisartsen en hun praktijkondersteuners hebben vaak goed inzicht in wie kwetsbaar is van de ouderen in hun praktijk lees
17-05-2023, Bron: Zonnehuisgroep Amstelland

COVID subvariant XBB is wereldwijd opgedoken
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft XBB.1.16 omicron subvariant (Arcturus) geüpgraded naar een 'variant van belang' lees
03-05-2023, Bron: WHO/GAVI

Antimicrobiële resistentie bedreigt de patiëntveiligheid in de EU
Het tweede rapport Bewaking van antimicrobiële resistentie in Europa, gezamenlijk gepubliceerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie lees
15-04-2023, Bron: ECDC/WHO

De griepepidemie in Nederland is voorbij
De griepepidemie die half december 2022 begon, is voorbij. Die conclusie trekken experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Erasmus MC en het Nivel lees
06-04-2023, Bron: RIVM

53% van de jongvolwassenen heeft psychische klachten in Nederland
Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. De cijfers zijn het hoogst in stedelijke gebieden lees
01-04-2023, Bron: GGD Amsterdam

Stand van zaken griep en andere acute luchtweginfecties in Nederland week 10-2023
De afgelopen week (10-2023) daalde het aantal mensen met griepachtige klachten die de huisarts hebben bezocht verder lees
10-03-2023, Bron: RIVM/Flu News Europe

Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen in het voorjaar van 2023
Ruim 70.000 Amsterdamse (en onder andere Amstelveense) kinderen (vanaf 9 jaar) ontvangen vanaf 8 maart 2023 een uitnodiging voor hun gratis vaccinaties voor BMR, DTP, HPV en Meningokokken lees
06-03-2023, Bron: GGD Amsterdam

907 opgenomen COVID-patiënten in Nederland op week 10-2023
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 907, dat zijn er 139 meer dan de vorige werkdag lees
06-03-2023, Bron: LCPS

DNA heeft veel potentie om de zorg en volksgezondheid te verbeteren
DNA (deoxyribonucleic acid)-technologie heeft veel potentie om de zorg en volksgezondheid te verbeteren. Dat blijkt uit gesprekken van het RIVM met betrokkenen lees
02-03-2023, Bron: RIVM

560 COVID-patiënten in Nederland in het ziekenhuis
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 560, dat zijn er 38 meer dan de vorige werkdag lees
22-02-2023, Bron: LCPS

Update coronavirus week-7 2023 in Nederland
Afgelopen week (6-2023) steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 3,8% naar 4,6%) lees
14-02-2023, Bron: RIVM

Voorstel om PFAS-stoffen te verbieden in de EU
Op 7 februari 2023 publiceerde het Europese chemicaliënagentschap, het voorstel voor een Europees verbod op de productie, gebruik, verkoop en import van ongeveer 10.000 PFAS stoffen lees
11-02-2023, Bron: RIVM

Een voedingsstof is gevonden, waar kankercellen naar hunkeren
Arginine is een aminozuur dat van nature door ons lichaam wordt aangemaakt en overvloedig aanwezig is in de vis, het vlees en de noten die we eten lees
06-02-2023, Bron: UPMC Hillman Cancer Center

De lijst met kritieke geneesmiddelen bijgewerkt voor radiologische en nucleaire noodsituaties
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 27 januari 2023 haar lijst bijgewerkt van geneesmiddelen die in voorraad moeten worden gehouden voor radiologische en nucleaire noodsituaties lees
28-01-2023, Bron: WHO

De WHO waarschuwt om kinderen te beschermen tegen besmette medicijnen
De World Health Organization doet een dringende oproep tot actie aan landen om incidenten met ondermaatse en vervalste medische producten te voorkomen en op te sporen lees
24-01-2023, Bron: WHO

32 COVID-patiënten op de IC, 375 in de kliniek week-3 2023
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 407, dat zijn er 18 minder dan de vorige werkdag lees
22-01-2023, Bron: LCPS

Wensbank kunstobject in Ziekenhuis Amstelland onthuld
Maandag 16 januari 2023 om 16.30 uur openden Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland, ontwerper Piet Cohen en cliënten van Ons Tweede Thuis een kunstobject: de Wensbank. lees
17-01-2023, Bron: Amstelland Ziekenhuis/Amstelveenweb.com

Geneesmiddelentekorten ontstaan in Nederland
Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2022 gestegen naar een recordhoogte - meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP Farmanco) lees
15-01-2023, Bron: KNMP Farmanco

Humaan papillomavirus vaccinatie in 2023
Begin 2023 ontvangen ruim 1,3 miljoen jongvolwassenen de uitnodiging voor vaccinatie tegen het humaan papillomavirus lees
11-01-2023, Bron: RIVM

Coronavaccinatie alleen voor kinderen met een ernstige medische aandoening
De Gezondheidsraad adviseert om kinderen van 5 tot en met 11 jaar alleen nog COVID-19-vaccinatie aan te bieden als zij een ernstige medische aandoening hebben lees
10-01-2023, Bron: Gezondheidsraad

Griep en andere acute luchtweginfecties in Nederland week-2 2023
Er is een griepepidemie in Nederland. Naast het griepvirus gaan er in Nederland ook andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken lees
09-01-2023, Bron: RIVM/NIVEL

Update over SARS-CoV-2-varianten januari 2023
XBB.1.5 is een sublijn van de SARS-CoV-2-lijn XBB, en wordt momenteel geschat op een groot groeivoordeel ten opzichte van eerder circulerende lijnen in Noord-Amerika (139%) en Europa (137%) lees
07-01-2023, Bron: ECDC

BioNTech wil gepersonaliseerde kankertherapieën aan te bieden
De doelstelling van BioNTech maakt deel uit van een meerjarige samenwerking die gericht is op immunotherapieën tegen kanker te ontwikkelen lees
06-01-2023, Bron: BioNTech

De COVID-19-situatie op het Chinese vasteland
De Technical Advisory Group on Virus Evolution is op 3 januari 2023 bijeengekomen om de COVID-19-situatie op het Chinese vasteland te bespreken lees
04-01-2023, Bron: WHO

De luchtkwaliteit rond de jaarwisseling gaat verslechteren
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling 2022-2023 vooral in plaatsen waar vuurwerk afgestoken wordt, korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn lees
31-12-2022, Bron: RIVM

China informeert de WHO over de huidige golf van COVID-19 gevallen
Op 30 december 2022 vond een bijeenkomst op hoog niveau plaats tussen de World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie) en China over de huidige golf van COVID-19-gevallen, om meer informatie over de situatie te verkrijgen lees
30-12-2022, Bron: WHO

Er is toch een griepepidemie in Nederland
Er is een griepepidemie in Nederland. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep (influenza) flink toe lees
21-12-2022, Bron: RIVM/NIVEL

Coronavirus update week-51 2022 in Nederland
Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor naar 5,6% lees
20-12-2022, Bron: RIVM

Stand van zaken over griep in Nederland december 2022
Stand van zaken griep en andere acute luchtweginfecties. Het aantal mensen met griep neemt toe in Nederland. Maar van een epidemie is nog geen sprake lees
17-12-2022, Bron: RIVM

In 2021 was er een algemene stijging van gevallen van zoönoses
In 2021 was er een algemene stijging van het aantal gemelde gevallen van zoönoses en door voedsel overgedragen uitbraken in vergelijking met het voorgaande jaar lees
14-12-2022, Bron: ECDC

RS (respiratoir syncytieel)-virus epidemie in Nederland
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deelt wekelijks de laatste cijfers over het RS-virus. Deze cijfers laten zien hoe het virus zich over Nederland verspreidt lees
11-12-2022, Bron: RIVM/WHO

Het World Malaria Report 2022
Nieuwe gegevens die op 8 december 2022 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn vrijgegeven, tonen aan dat landen over de hele wereld grotendeels standhielden tegen verdere tegenslagen op het gebied van preventie, testen en behandeling van malaria lees
08-12-2022, Bron: WHO

Coronavaccinatie beschikbaar voor kinderen jonger dan 5 jaar met een medisch hoog risico
Kinderen jonger dan 5 jaar met een medisch hoog risico hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door corona dan hun leeftijdsgenoten lees
03-12-2022, Bron: Rijksoverheid

De besmetting met het coronavirus neemt af in Nederland
Het aantal besmettingen met het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 blijft afnemen. Ook in de ziekenhuizen en in de verpleeghuizen lees
22-11-2022, Bron: RIVM

FDA heeft de Tzield diabetes medicatie goedgekeurd
Op 17 november 2022 heeft de U.S. Food and Drug Administration Tzield (teplizumab-mzwv) injectie goedgekeurd om het begin van stadium 3 type 1 diabetes te vertragen bij volwassenen en pediatrische patiënten lees
18-11-2022, Bron: FDA/Provention Bio

Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen komt in het basispakket
Het coronamedicijn Paxlovid wordt per 15 november 2022 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat heeft Minister Ernst Kuipers besloten na een positief advies hierover van het Zorginstituut lees
14-11-2022, Bron: Rijksoverheid

Het RS-virus circuleert in Nederland
RS (respiratoir syncytieel)-virus circuleert op laag niveau. Terwijl in de winter van 2020/2021 nauwelijks RS-virus gevonden werd, was vanaf juni 2021 sprake van een voortdurende circulatie van RS-virus in Nederland lees
04-11-2022, Bron: RIVM/Wikipedia

UWV voerde 1.239 WIA-beoordelingen uit in 2022 door coronaklachten
In de eerste negen maanden van 2022 heeft Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 1.239 WIA-beoordelingen (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten lees
03-11-2022, Bron: UWV/Wikipedia

Veel doden door tuberculose tijdens de COVID-19 pandemie
Naar schatting 10,6 miljoen mensen werden ziek door tuberculose (TB) in 2021, een stijging van 4,5% ten opzichte van 2020 en 1,6 miljoen mensen stierven aan TB lees
27-10-2022, Bron: WHO

55 COVID-patiënten op de IC en 1.135 in de kliniek op week 43-2022
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.190, dat zijn er 11 meer dan de vorige werkdag lees
25-10-2022, Bron: Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding/CBS

Covid subvirus variant is actief in de EU
In ten minste vijf landen van de EU/EER is de circulatie van de SARS-CoV-2-variant van subgroep BQ.1 in week 40 van 2022 vastgesteld lees
21-10-2022, Bron: ECDC

PFAS in het Nederlands drinkwater
Op uiterlijk 12 januari 2026 moet het drinkwater in alle lidstaten van de EU voldoen aan de normen voor PFAS-stoffen in de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn (DWR) lees
19-10-2022, Bron: RIVM/Rijksoverheid/Wikipedia

Onderzoeksrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2' is gepubliceerd
Op woensdagmorgen 12 oktober 2022 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het onderzoeksrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2' gepubliceerd lees
13-10-2022, Bron: RIVM

De coronacijfers stijgen door in Nederland week-41 2022
De coronacijfers stijgen door. De toename is overal zichtbaar. In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 23% lees
11-10-2022, Bron: RIVM/LCPS

Bredere inzetbaarheid van het Novavax vaccin
Novavax kan ingezet worden als herhaalprik voor mensen van 18 jaar en ouder en als basisserie voor jongeren vanaf 12 jaar. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten lees
10-10-2022, Bron: Rijksoverheid

842 opgenomen COVID-patiënten in Nederland op 3 oktober 2022
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland op 3 oktober 2022 bedraagt 842, dat zijn er 146 meer dan de vorige werkdag lees
03-10-2022, Bron: LCPS

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt weer toe
Het aantal besmettingen met het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 neemt sinds enkele weken toe. Ook in de ziekenhuizen is een stijging te zien lees
27-09-2022, Bron: RIVM

8.820 nieuwe coronameldingen in september 2022 in Nederland
Tussen 13 september t/m 20 september 2022 waren er 8.820 gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) lees
23-09-2022, Bron: RIVM

Herhaalprikronde met vernieuwd corona vaccin vanaf 19 september 2022
Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona halen lees
08-09-2022, Bron: Ministerie van Volksgezondheid

Onderzoek naar impact corona op gezondheid van de inwoners van Amsterdam-Amstelland
Start onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen lees
08-09-2022, Bron: GGD Amsterdam

Verschillende scenario's voor het verloop van de COVID-19-pandemie
Ondanks dat de volle terrassen anders doen vermoeden, is het coronavirus niet weg lees
05-09-2022, Bron: Raad van State

EMA aanbeveelt aangepaste COVID-19 boostervaccins voor de EU
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft aanbevolen een vergunning te verlenen voor twee vaccins die zijn aangepast om een bredere bescherming tegen COVID-19 te bieden lees
01-09-2022, Bron: EMA

3,8 miljoen mensen in Nederland hebben maag-, darm- en of leverproblemen
Bijna 1 op de 4 Nederlanders was in 2019 bekend bij de huisarts met meer of minder ernstige maag-, darm- en/of leverproblemen. Het gaat om ruim 3,8 miljoen mensen lees
31-08-2022, Bron: RIVM

10.440 vaccinaties tegen monkeypox in Nederland
Al 10.440 vaccinaties tegen monkeypox zijn in de afgelopen weken gezet. Dat is ongeveer een derde van de doelgroep die op dit moment in aanmerking komt voor het vaccin tegen monkeypox, dat ook apenpokken genoemd wordt lees
26-08-2022, Bron: RIVM

Informatieve lifestylemiddag in Ziekenhuis Amstelland
Zaterdag 1 oktober 2022 is er een informatieve lifestylemiddag in Ziekenhuis Amstelland voor (ex)borstkankerpatiënten, georganiseerd door het mammateam van Ziekenhuis Amstelland lees
20-08-2022, Bron: Ziekenhuis Amstelland

RIVM activeert het Nationaal Hitteplan op 10 augustus 2022
Na overleg met het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu besloten het Nationaal Hitteplan te activeren. Dit geldt vanaf woensdag 10 augustus 2022 lees
09-08-2022, Bron: RIVM

EMA over de noodsituatie in verband met het apenpokken virus
Het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency) heeft een reeks maatregelen genomen om te reageren op de aanhoudende uitbraak van monkeypox lees
03-08-2022, Bron: Europees Geneesmiddelenbureau

Corona revaccinatie voor alle 12-plussers vanaf eind september 2022
Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt naar verwachting vanaf de tweede helft van september 2022 de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen lees
29-07-2022, Bron: Rijksoverheid

Apenpokken uitgeroepen tot wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid
Monkeypox (Apenpokken) is een uitbraak die zich snel over de wereld heeft verspreid, via nieuwe wijzen van overdracht waarover we 'te weinig' weten, en die voldoet aan de criteria van een noodsituatie lees
25-07-2022, Bron: UN/WHO/ECDC

GGD Amsterdam start met het vaccineren tegen apenpokken
GGD Amsterdam start maandag 25 juli 2022 met het vaccineren tegen monkeypox (apenpokken) lees
21-07-2022, Bron: GGD Amsterdam

Het RIVM slaat smogalarm in Nederland
Op dinsdag 19 juli 2022 is er net als in de afgelopen dagen in heel Nederland kans op smog door ozon lees
19-07-2022, Bron: RIVM

Epidemiologische update van het SARS-CoV-2 Omicron virus
Omicron BA.4 en BA.5 virusvarianten werden voor het eerst gedetecteerd in Zuid-Afrika, respectievelijk in januari en februari 2022 en sindsdien zijn zij daar de dominante varianten geworden lees
12-07-2022, Bron: ECDC

EMA start review voor pokkenvaccin Imvanex
Imvanex is momenteel in de EU toegelaten voor de preventie van pokken bij volwassenen. Het bevat een levende gemodificeerde vorm van het vacciniavirus lees
01-07-2022, Bron: EMA

Coronavirus-2 besmettingen nemen toe in Nederland
Het aantal besmettingen met het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2 neemt voor de derde week op rij toe lees
27-06-2022, Bron: RIVM/GGD

22 COVID-patiënten op de IC, 583 in de kliniek in Nederland
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 605, dat zijn er 55 meer dan de vorige werkdag lees
21-06-2022, Bron: LCPS/RIVM

RIVM onderzoek naar effecten ultrafijn stof rond Schiphol Airport
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onderzoek gedaan naar ultrafijn stof rond de luchthaven Schiphol lees
21-06-2022, Bron: RIVM

64 % meer positieve covid tests in Nederland in juni 2022
Afgelopen week (23-2022) nam het aantal mensen met een positieve covid test met 64 % toe ten opzichte van vorige week lees
16-06-2022, Bron: RIVM

De coronabooster-herhaalprik voor 60-plussers is zeer effectief
De vaccineffectiviteit tegen IC intensive care-opnames was na de basisserie 28% en na de boostervaccinatie 88%, voor 60-plussers die een herhaalprik hebben gehad was dit 87% lees
10-06-2022, Bron: RIVM

WHO werkt aan een beter begrip van het apenpokkenvirus
De World Health Organization (WHO=Wereldgezondheidsorganisatie) en haar partners werken aan een beter begrip van de omvang en de oorzaak van een uitbraak van het apenpokkenvirus lees
29-05-2022, Bron: WHO

Hielprik test voor pasgeborenen in Nederland vanaf 1 juni 2022
Vanaf 1 juni 2022 worden pasgeborenen in Nederland via de hielprik ook getest op spinale musculaire atrofie lees
21-05-2022, Bron: RIVM/Wikipedia

Apenpokkenvirus uitbraak in Europa
Op 13 mei 2022 werd de WHO in kennis gesteld van twee laboratoriumbevestigde gevallen en één waarschijnlijk geval van apenpokkenvirus, afkomstig uit hetzelfde huishouden in het Verenigd Koninkrijk lees
19-05-2022, Bron: WHO

Meer kans op positief coronatest voor nachtwerkers
Mensen die soms of regelmatig 's nachts werken hebben 37% meer kans om positief te testen op het coronavirus dan mensen die alleen overdag werken lees
15-05-2022, Bron: RIVM

Toename van waterpokken-infecties bij kinderen in Nederland
Sinds begin 2022 is er sprake van een toename van waterpokken in Nederland. Opvallend is dat de infectieziekte dit jaar niet alleen veel zuigelingen en kleuters treft, maar ook kinderen tussen de 5 en 15 jaar lees
13-05-2022, Bron: Nivel

80.000 tekenbeetmeldingen geregistreerd in 10 jaar in Nederland
Door 80.000 tekenbeetmeldingen in 10 jaar via Tekenradar.nl weten we nu dat je in Drenthe de grootste kans hebt op een tekenbeet. Snel een teek verwijderen halveert de kans op de ziekte van Lyme lees
04-05-2022, Bron: RIVM/Wikipedia

Vluchtelingen uit Oekraïne en hun infectieziekten
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een handreiking opgesteld in verband met de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Door de oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het westen op gang gekomen lees
28-04-2022, Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Acute hepatitis met onbekende etiologie in Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Op 5 april 2022 werd de WHO in kennis gesteld van 10 gevallen van ernstige acute hepatitis met onbekende etiologie (oorzakenleer) bij kinderen jonger dan 10 jaar, in centraal Schotland lees
20-04-2022, Bron: WHO/Wikipedia

ECDC en EMA advies over de vierde doses van mRNA-vaccins
Volgens het ECDC en EMA te vroeg is om het gebruik van een vierde dosis van mRNA COVID-19-vaccins aan de algemene bevolking te overwegen lees
12-04-2022, Bron: EMA/CDC/UKHSA

1.550 COVID-patiënten in Nederlandse ziekenhuizen op 8 april 2022
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.550, dat zijn er 45 minder dan gisteren - meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding lees
10-04-2022, Bron: LCPS/RIVM

De Gezondheidsraad adviseert 2de boostervaccinatie voor mensen van 60-69 jaar
De Gezondheidsraad adviseert om een tweede boostervaccinatie beschikbaar te stellen voor mensen van 60 tot en met 69 jaar die dat willen lees
25-03-2022, Bron: Gezondheidsraad

Binnenkort is het Novavax-vaccin beschikbaar in Nederland
Vanaf maandag 14 maart 2022 kunnen mensen die dat willen een Novavax-vaccin krijgen bij de GGD lees
11-03-2022, Bron: Rijksoverheid/EMA

EMA evalueert booster van COVID-19-vaccin Comirnaty bij jongeren
Het Europees Geneesmiddelenbureau is begonnen met de beoordeling van een aanvraag voor het gebruik van een boosterdosis van Comirnaty bij jongeren van 12 tot 15 jaar lees
09-02-2022, Bron: EMA

De boostervaccinatie is zeer effectief tegen ernstige coronabesmetting
Na een boostervaccinatie was de kans om met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen de afgelopen weken 33 keer lager dan wanneer je niet was gevaccineerd lees
19-01-2022, Bron: RIVM

EMA over de voorwaardelijke vergunning van Paxlovid
EMA het Europees Geneesmiddelenbureau is begonnen met de beoordeling van een aanvraag voor een voorwaardelijke vergunning voor het orale antivirale geneesmiddel Paxlovid lees
10-01-2022, Bron: Pfizer

35% meer positieve coronatesten door omikron virusvariant
In de afgelopen week is het aantal meldingen van positieve coronatesten met 35% gestegen in vergelijking met de week ervoor lees
05-01-2022, Bron: RIVM/LCPS

Nieuwe coronavaccin van Novavax voor niet gevaccineerden
De Gezondheidsraad adviseert het nieuwe vaccin van Novavax met name beschikbaar te stellen aan volwassenen die nog niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19 en die bezwaar hebben tegen een mRNA-vaccin lees
24-12-2021, Bron: Gezondheidsraad

WHO-directeur waarschuwt voor feestelijke bijeenkomsten
De waarschuwing van dr Tedros Adhanom Ghebreyesus directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO: 'Een evenement afgelasten is beter dan een leven afgelasten' lees
21-12-2021, Bron: WHO

Het gebruik van desinfectiemiddelen bij supermarkten moet beter
De Inspectie Leefomgeving en Transport concludeert dat hand- én oppervlaktedesinfectiemiddelen (biociden op basis van ethanol) in supermarkten beter gebruikt moeten worden lees
17-12-2021, Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

Corona boostervaccinatie voor mensen geboren in 1953 en 1954
Mensen geboren in 1953 en 1954 kunnen nu online een afspraak inplannen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor een corona boostervaccinatie lees
11-12-2021, Bron: RIVM

EMA aanbeveelt de herhalingsvaccinatie op te volgen
De EU heeft momenteel te maken met een stijgend aantal infecties als gevolg van de COVID-19-pandemie en met een toename van het aantal ziekenhuisopnames lees
09-12-2021, Bron: EMA

Coronavaccinatie aangeboden voor jonge kinderen met verhoogd medisch risico
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met onderliggende aandoeningen, krijgen een coronavaccinatie aangeboden lees
08-12-2021, Bron: Rijksoverheid

Nieuws over Omicron
Onderzoekers in Zuid-Afrika en over de hele wereld voeren studies uit om vele aspecten van Omicron beter te begrijpen en zullen de bevindingen van deze studies blijven delen zodra deze beschikbaar zijn lees
29-11-2021, Bron: WHO

De Gezondheidsraad adviseert COVID-19-booster ook onder de 60 jaar
De Gezondheidsraad adviseert bij de voorgenomen boostervaccinatie tegen COVID-19 voor mensen tussen 18 en 60 jaar de volgorde van oud naar jong aan te houden en geen onderscheid te maken naar het vaccin dat iemand eerder heeft gekregen lees
25-11-2021, Bron: Gezondheidsraad

De GGD-Amsterdam begint versneld met de boosterprik
De GGD-Amsterdam begint versneld met de boosterprik. Mensen die geboren zijn in 1936 of eerder ontvangen als eerste een uitnodiging lees
21-11-2021, Bron: GGD-Amsterdam

Week 45-2021 waren 44% meer mensen met een positieve coronatestuitslag
In de afgelopen week, van 9 tot en met 16 november 2021, zijn er 44% meer mensen met een positieve coronatestuitslag gemeld dan in de week ervoor lees
18-11-2021, Bron: GGD-Amsterdam/RIVM

380 COVID-patiënten op de IC en 1.605 in de kliniek
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.985 op maandag 15 november 2021 meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding lees
15-11-2021, Bron: LCPS

Boosterprik voor 80-plussers begint versneld in Nederland
Eind volgende week (46-2021) start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg lees
12-11-2021, Bron: Rijksoverheid

De GGD neemt steekproefsgewijs keel- en neusmonsters
Vanaf deze week (45-2021) worden er steekproefsgewijs keel- en neusmonsters uit de GGD-teststraten onderzocht op het griepvirus en andere luchtwegvirussen lees
10-11-2021, Bron: GGD Amsterdam

De Gezondheidsraad adviseert boosterprik voor 60-plussers
De Gezondheidsraad adviseert mensen van 60 jaar en ouder een extra dosis COVID-19-vaccin aan te bieden, te beginnen bij de oudsten lees
02-11-2021, Bron: De Gezondheidsraad

50% meer positieve coronatests zijn gemeld in Nederland
In de afgelopen week van 19 tot en met 26 oktober 2021 zijn er 50% meer personen met een positieve coronatest gemeld dan in de week ervoor lees
27-10-2021, Bron: RIVM/GGD

Bij diabetes is de gemiddelde levensverwachting korter
Mensen met diabetes overlijden gemiddeld eerder dan mensen zonder diabetes. Bij diabetes type 1 ligt de gemiddelde levensverwachting 13 jaar lager en bij type 2 vier jaar lager lees
26-10-2021, Bron: Diabetes Fonds

Orale geneesmiddel tegen coronavirus wordt onderzocht door EMA
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau is begonnen met een rolling review van het orale antivirale geneesmiddel molnupiravir lees
25-10-2021, Bron: EMA

Bewustmakingscampagne over griep 2021
Griep of influenza is een veelvoorkomende infectieziekte die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Voor de meeste mensen is griep niet ernstig, maar voor ouderen en mensen met bepaalde aandoeningen kan griep leiden tot ernstige complicaties lees
24-10-2021, Bron: ECDC/WHO/Gezondheidsraad

698 opgenomen COVID-patiënten in Nederland op 22 oktober 2021
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedroeg 698 op vrijdag 22 oktober 2021, dat zijn er 38 meer dan gisteren lees
22-10-2021, Bron: LCPS

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kan beter
De Gezondheidsraad adviseert om alle vrouwen die worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker direct een zelfafnameset toe te sturen als gelijkwaardig alternatief naast het uitstrijkje door de huisarts lees
19-10-2021, Bron: Gezondheidsraad

610 opgenomen COVID-patiënten in Nederland
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 610 op maandag 18 oktober 2021, dat is 57 meer dan gisteren lees
18-10-2021, Bron: LCPS

4 van de 5 COVID-19-patiënten op de IC is niet gevaccineerd tegen het coronavirus
4 van de 5 COVID-19-patiënten op de intensive care is niet gevaccineerd tegen het coronavirus lees
16-10-2021, Bron: RIVM

De positieve coronatesten zijn met 48% gestegen
In de afgelopen week van 5 tot en met 12 oktober 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten met 48% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In alle regio's en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen lees
13-10-2021, Bron: RIVM

Roadmap Testen, Traceren en Vaccineren van GGD GHOR
Op 1 oktober 2021 heeft André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de Roadmap Testen, Traceren en Vaccineren voor het vierde kwartaal van 2021 aangeboden aan Minister Hugo de Jonge lees
13-10-2021, Bron: GGD GHOR Nederland

EMA aanbeveelt extra doses en boosters van de COVID-19-vaccins
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het European Medicines Agency heeft geconcludeerd dat een extra dosis van de COVID-19-vaccins Comirnaty en Spikevax mag worden gegeven aan mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem lees
04-10-2021, Bron: EMA

Nieuwe WHO-richtlijnen om luchtverontreiniging te verminderen
Luchtverontreiniging is, naast klimaatverandering, een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Nieuwe wereldwijde richtlijnen voor luchtkwaliteit van de WHO leveren het duidelijke bewijs lees
22-09-2021, Bron: WHO

De griepprik wordt uitgebreid met extra groepen
De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus lees
20-09-2021, Bron: RIIVM

Uitstoot ultrafijnstof is schadelijk voor de gezondheid
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maatregelen te nemen die de uitstoot van ultrafijnstof terugdringen en de b lees
15-09-2021, Bron: Gezondheidsraad

Vaccinatie blijft de beste beschermingsmaatregel tegen COVID-19
Vaccinatie blijft een van de beste beschermingsmaatregelen tegen COVID-19. In alle lidstaten worden aanbevelingen voor vaccinatie gedaan en de vaccinatie wordt verder uitgerold lees
16-07-2021, Bron: European Centre for Disease Prevention and Control

De WHO adviseert interleukine-6-receptorblokkers voor COVID-19 patiënten
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar richtlijnen voor patiëntenzorg bijgewerkt met interleukine-6-receptorblokkers lees
07-07-2021, Bron: WHO

Nadelige effecten op de gezondheid door veel PFAS in drinkwater
Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM lees
06-06-2021, Bron: RIVM/Wikipedia

Stand van zaken coronavaccinatie in Amstelland week-6 2021
De coronavaccinatiecampagne is inmiddels in volle gang. Inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland kunnen hiervoor terecht bij de GGD Amsterdam lees
11-02-2021, Bron: Gemeente Amstelveen/GGD-Amsterdam

Het AstraZeneca vaccin is beschikbaar voor 60-64 jarigen en zorgmedewerkers
Met de goedkeuring van het AstraZeneca vaccin is er een derde werkzaam en veilig vaccin beschikbaar in de strijd tegen het coronavirus lees
06-02-2021, Bron: Rijksoverheid/Gezondheidsraad/Wikipedia

Wanneer een mondmasker dragen ter bescherming tegen Coronavirus (Covid-19)?
Dit artikel is op de website van het Robert Koch Institut in Duitsland gepubliceerd op 1 april 2020. Het Robert Koch Instituut (RKI) is een onafhankelijke Duitse hogere federale autoriteit voor infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten lees
03-04-2020, Bron: Robert Koch Instituut

Gezondheidsstoornissen na een Intensive Care opname
Na een zoekopdracht met Google Search naar Post-intensief zorgsyndroom kreeg de redactie van Amstelveenweb.com 78.900.000 resultaten met miljoenen verontrustende verhalen lees
02-04-2020, Bron: Wikipedia/Amstelveenweb

Gaat vaccine mRNA-1273 de wereld redden van het coronavirus?
Moderna, Inc kondigde op 16 maart 2020 aan dat de eerste deelnemer is gedoseerd in de Fase 1-studie van het mRNA-vaccin van het bedrijf (mRNA-1273) tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) lees
22-03-2020, Bron: Moderna, Inc/Wikipedia

Verborgen coronavirusinfecties zouden nieuwe uitbraken kunnen veroorzaken
Wetenschappers haasten zich om een schatting te maken van het percentage mensen met milde of geen symptomen die de ziekteverwekker zouden kunnen verspreiden lees
21-03-2020, Bron: Nature.com/Sciencemag.org/Rijksoverheid

19 patiënten overleden, 292 nieuwe coronapatiënten, in totaal 1705 positief geteste personen in Nederland
Sinds 16 maart 2020 zijn 292 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus lees
17-03-2020, Bron: Rijksoverheid

Coronacrisis in Nederland: 5 patiënten overleden, 190 nieuwe patiënten
Per vandaag 13 maart 2010 zijn 190 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 804 lees
13-03-2020, Bron: Rijksoverheid/WHO/Johns Hopkins University

COVID-19 heeft de karaktertrekken van een pandemie volgens WHO
Inleidende opmerkingen van dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de directeur-generaal van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bij de briefing van de media over COVID-19 - op 11 maart 2020 lees
11-03-2020, Bron: WHO/Wikipedia

61 nieuwe coronavirus patiënten in Nederland
Sinds 10 maart 2020 zijn er 61 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld in Nederland lees
11-03-2020, Bron: Rijksoverheid/RIVM

De tweede coronavirus besmetting bekend in Amstelveen
Op 9 maart 2020 maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat een tweede inwoner van Amstelveen besmet is met het coronavirus lees
09-03-2020, Bron: RIVM/WHO/Gemeente Amstelveen

Dodelijke griep-pandemies van de laatste 300 jaar
Influenza, algemeen bekend als de griep, is een besmettelijke ziekte van vogels en zoogdieren die wordt veroorzaakt door een RNA-virus van de familie Orthomyxoviridae lees
08-03-2020, Bron: WHO/RIVM/Wikipedia

Het coronavirus muteert volgens Chinese onderzoekers
De SARS-CoV-2-epidemie begon eind december 2019 in Wuhan, China en heeft sindsdien een groot deel van China getroffen en heeft wereldwijd grote bezorgdheid gewekt lees
05-03-2020, Bron: National Science Review

Eerste patiënt met COVID 19 ontdekt in Nederland
Bij een mannelijke patiënt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is een infectie met het nieuwe coronavirus aangetroffen lees
27-02-2020, Bron: Rijksoverheid

Uitleg van het RIVM over het coronavirus
Vragen en antwoorden van het RIVM over het nieuw coronavirus (COVID-19) lees
25-02-2020, Bron: RIVM

De reactie van de EU Commissie op COVID-19
De Europese Commissie werkt op alle fronten aan de ondersteuning van de inspanningen om de COVID-19-uitbraak aan te pakken lees
24-02-2020, Bron: Europese Commissie

Antivirale remdesivir verhindert besmetting met het coronavirus
De experimentele antivirale remdesivir verhinderde met succes ziekte bij resusapen geïnfecteerd met het coronavirus van het Midden-Oosten (MERS-CoV) lees
17-02-2020, Bron: NIAID

Er heerst een griepepidemie in Nederland
Afgelopen week (6-2020) bezochten 68 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dit is voor de tweede week boven de grens voor een griepepidemie lees
12-02-2020, Bron: RIVM

De WHO wil een wereldwijd forum over het nieuwe coronavirus
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept een wereldwijd forum voor onderzoek en innovatie bijeen om internationale actie te mobiliseren in reactie op het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) lees
08-02-2020, Bron: WHO

Schubdier als mogelijke coronavirus gastheer
De dodelijke uitbraak van het coronavirus in China kon aan mensen overgebracht worden door het illegale verkeer van schubdieren lees
07-02-2020, Bron: Wereld Natuur Fonds/Wikipedia

Meer steun nodig tegen verdere verspreiding van het coronavirus
Om de verdere verspreiding van het coronavirus in China en wereldwijd tegen te gaan en staten met zwakkere gezondheidssystemen te beschermen, heeft de internationale gemeenschap een paraatheids- en reactieplan van 675 miljoen dollar gelanceerd lees
05-02-2020, Bron: WHO

Actuele informatie van de rijksoverheid over het Coronavirus
Het Coronavirus vraagt om een alerte aanpak van de Rijksoverheid. De inzet is gericht op het voorkomen van besmettingen in Nederland. Nederland bereidt zich goed voor: het RIVM houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten lees
05-02-2020, Bron: Rijksoverheid

Wereld kankerdag 2020
De Wereld kankerdag is het enige initiatief, waarmee de hele wereld zich kan verenigen in de strijd tegen de wereldwijde kankerepidemie. Het vindt elk jaar plaats op 4 februari lees
04-02-2020, Bron: UICC

De coronavirus uitbraak is een noodsituatie volgens de WHO
De WHO (World Health Organization) verklaart de nieuwe uitbraak van het coronavirus tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang lees
30-01-2020, Bron: World Health Organization

Nieuwe vergoedingslimieten van geneesmiddelprijzen
Door vernieuwing van het GeneesmiddelenVergoedingsSysteem worden besparingen verwacht op de uitgaven aan geneesmiddelen. Minister Bruins lanceerde op 27 januari 2020 een plan, waarbij nieuwe vergoedingslimieten moeten leiden tot lagere geneesmiddelprijzen lees
27-01-2020, Bron: Rijksoverheid

Onderzoek van de elektromagnetische velden van de 5G-systemen
5G-systemen gaan de nieuwe generatie mobiele netwerken vormen, na 2G, 3G en 4G. Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen is laag lees
21-01-2020, Bron: RIVM

Nieuwe coronavirus ontdekt in China en Thailand
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werkt samen met ambtenaren in Thailand en China naar aanleiding van rapporten over de bevestiging van het nieuwe coronavirus bij een persoon in Thailand lees
17-01-2020, Bron: WHO/Wikipedia

Sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties verspreiden Legionella
Het is aannemelijk dat sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties Legionella verspreiden. En het is mogelijk dat mensen hierdoor ziek worden lees
14-01-2020, Bron: RIVM

Nieuwe behandeling van longkanker tijdelijk in het basispakket
Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten om een nieuwe behandeling van longkanker tijdelijk toe te laten tot het basispakket lees
20-12-2019, Bron: Rijksoverheid

Minister Bruins wil geneesmiddelen op de Europese agenda zetten
Minister Bruins (Medische Zorg) heeft op 6 december 2019 in Brussel gesproken met Stella Kyriakides de nieuwe Eurocommissaris van Gezondheid lees
07-12-2019, Bron: Rijksoverheid

Wat is eigenlijk PFOS, of PFAS?
PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid lees
02-12-2019, Bron: RIVM/Wikipedia

Pasgeboren baby's testen op de ziekte spinale musculaire atrofie
Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat de ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) wordt opgenomen in de hielprikscreening bij pasgeboren baby's lees
28-10-2019, Bron: Rijksoverheid/Wikipedia

Medicijn tegen de ziekte van Alzheimer?
Biogen is na overleg met de Amerikaanse Food and Drug Administration van plan om de goedkeuring van aducanumab, een onderzoeksbehandeling voor de vroege ziekte van Alzheimer voort te zetten lees
23-10-2019, Bron: Biogen/Wikipedia

Het groeiende gebruik van zware pijnstillers is zorgelijk
Minister Bruins voor Medische Zorg presenteert op 11 oktober 2019 de eerste resultaten van de aanpak om het groeiende gebruik van zware pijnstillers tegen te gaan lees
11-10-2019, Bron: Rijksoverheid

Voorverpakte vleeswaren Versunie mogelijk besmet met listeriabacterie
Versunie is door de leverancier van de Versuniek en Meesterhand vleeswaren geïnformeerd dat de productielocatie van deze gesneden voorverpakte vleeswaren mogelijk besmet is met een listeriabacterie lees
04-10-2019, Bron: Rijksoverheid

De vaccinatiegraad griep stijgt in Nederland
Voor het eerst in 10 jaar is er weer een stijging van het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren tegen de griep lees
04-10-2019, Bron: Rijksoverheid

BMR, HPV en DTP vaccinatie in september 2019 voor jongeren
Op 11 september 2019 organiseert de GGD Amsterdam prikdagen voor kinderen en jongeren. De uitnodiging daarvoor lag rond 15 augustus op de mat. Ook kinderen en jongeren die eerder een prik niet hebben gehaald, krijgen een uitnodiging lees
30-08-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

De WHO wil verdere evaluatie van microplastics in het milieu
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept vandaag op tot een verdere evaluatie van microplastics in het milieu en hun potentiële impact op de menselijke gezondheid lees
22-08-2019, Bron: WHO

Online oogtest voor kinderen
Kinderogen hebben veel te lijden onder het dagelijkse schermgebruik. Dat kan schade toebrengen aan hun gezichtsvermogen. Bijziendheid is daar een voorbeeld van lees
22-08-2019, Bron: Pearle.nl

Slaapproblemen bij een kwart van de Nederlanders
Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar of ouder had in 2018 slaapproblemen. Bij arbeidsongeschikten lag dat aandeel meer dan twee keer zo hoog lees
20-08-2019, Bron: CBS

Basispakket wordt uitgebreid met durvalumab en abemaciclib tegen kanker
Vanaf 1 september 2019 worden de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering lees
20-08-2019, Bron: Rijksoverheid

Het alcoholgebruik in Noord-Holland onderzocht
Nederland kent een aanzienlijk aantal overmatige drinkers. Afkickkliniekwijzer.nl deed onderzoek naar het Alcoholgebruik van Nederlanders op basis van data van het CBS en het RIVM lees
19-08-2019, Bron: Afkickkliniekwijzer

Aan drie Amsterdamse wetenschappers is de Dekkerbeurs toegekend
De Hartstichting heeft onderzoekers Marit Wiersma, Rik Olde Engberink en Kak Khee Yeung van het Amsterdam UMC een Dekkerbeurs toegekend lees
02-08-2019, Bron: Hartstichting

Het RIVM heeft de 'reuzenteek' onderzocht
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de 'reuzenteek' onderzocht die op 13 juli 2019 in het Drentse Odoorn (bij Emmen) is gevonden. Het is een Hyalomma marginatum vrouwtje lees
24-07-2019, Bron: RIVM

Bij 47.000 sterfgevallen in Nederland was kanker de doodsoorzaak
In 2018 overleden ruim 153 duizend inwoners van Nederland. Met bijna 47 duizend sterfgevallen (30 procent) was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak lees
02-07-2019, Bron: CBS

Ultrafijnstof rondom Schiphol heeft effect op gezondheid omwonenden
Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijnstof. Dit kan een effect hebben op de gezondheid lees
27-06-2019, Bron: RIVM

Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland gaan meer samenwerken op spoedeisende hulp
Patiënten met een niet-complexe aandoening die binnenkomen op de spoedeisende hulp (SEH) van Amsterdam UMC kunnen na onderzoek of eventuele behandeling worden overgedragen aan de Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen lees
27-06-2019, Bron: ZHA-AUMC

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2018 zijn gelijk gebleven
Het aantal mensen dat een soa Seksueel Overdraagbare Aandoeningen -test doet bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2018 gelijk gebleven lees
20-06-2019, Bron: RIVM

De Gezondheidsraad adviseert HPV-vaccinatie voor meisjes en jongens
Infectie met het humaan papillomavirus (HPV) kan leiden tot baarmoederhalskanker, maar ook tot verschillende andere vormen van kanker rond de geslachtsdelen en in de mond- en keelholte. Niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen lees
19-06-2019, Bron: Gezondheidsraad/Wikipedia

Start van de Alliantie Medicatieveiligheid in Nederland
In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutief medicijngebruik. Dat aantal moet drastisch omlaag. Hetzelfde geldt voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van medicijnen lees
05-06-2019, Bron: Rijksoverheid

Strengere regels voor het gebruik van borstimplantaten
Er komen strengere regels voor het gebruik van implantaten bij borstreconstructies en borstvergrotingen lees
17-05-2019, Bron: Rijksoverheid

Filet americain bevriezen om Toxoplasma infectie te voorkomen
In Nederland staat toxoplasmose op de tweede plaats van de ziektelast onder de door voedsel overgedragen pathogenen lees
15-05-2019, Bron: RIVM/Plos One

Informatieavond over ACNES in Ziekenhuis Amstelland
uikpijn, af en toe of ondraaglijk. Bij een volle blaas en bij inspanning kan het nóg meer pijn doen. Je kunt géén strakke kleding verdragen en soms ben je er misselijk van of moet je zelfs overgeven door de pijn lees
12-04-2019, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Haal ook die prik tegen meningokokken in Amstelland!
Jongeren uit Amstelveen, Uithoorn, De Kwakel, Ouder-Amstel, Duivendrecht, Ouderkerk a/d Amstel, Aalsmeer of Kudelstaart waren op dinsdag 9 april 2019 welkom in de Emergohal in Amstelveen lees
09-04-2019, Bron: GGD Amsterdam/RIVM/Amstelveenweb

Staatssecretaris Blokhuis start Vaccinatiealliantie
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft op 26 maart 2019 in Den Haag de startbijeenkomst gehad met de Vaccinatiealliantie. Deze alliantie verbindt jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers lees
27-03-2019, Bron: Rijksoverheid

In 2018 waren er 806 tbc gevallen in Nederland
In 2018 waren er 806 tbc tuberculose -patiënten in Nederland. Dit is 3% meer dan in 2017 (784) lees
25-03-2019, Bron: RIVM

Leefstijlmonitor 2018 van het CBS gepubliceerd
In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Volgens de door hen zelf opgegeven alcoholconsumptie was 8,2 procent een overmatige drinker. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht lees
19-03-2019, Bron: CBS

Het verband tussen cholesterol en de ziekte van Alzheimer
In de afgelopen 20 jaar is gebleken dat een hoog cholesterolgehalte het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer kan verhogen lees
14-02-2019, Bron: NCBI/Alzheimer Nederland

Mondzorgverleners moeten goed beschermd zijn tegen Hepatitis B
Mondzorgverleners moeten meer aandacht besteden aan bescherming tegen Hepatitis B. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij 39 tandartsenpraktijken lees
31-01-2019, Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In Nederland zijn 815 orgaantransplantaties geweest in 2018
In 2018 zijn in Nederland 815 orgaantransplantaties geweest en ruim 4000 patiënten geholpen met gedoneerd weefsel lees
15-01-2019, Bron: Rijksoverheid

De griepepidemie van 2018 in Nederland is gestart
Sinds deze week (52-2018) is officieel de griepepidemie in Nederland gestart. Echter, behalve het 'echte griepvirus' (influenzavirus) zorgen andere virussen ook voor veel patiënten met klachten die lijken op griep lees
28-12-2018, Bron: RIVM

Betere informatie over de risico's van implantaten
Voor het plaatsen van een implantaat bestaat vaak een medische noodzaak, maar niet altijd. Zoals bij alle medische ingrepen moeten de voordelen en de risico's worden afgewogen lees
22-12-2018, Bron: Rijksoverheid

Annatommie mc heeft voldoende zorgmaatregelen genomen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing op Annatommie mc beëindigd. De kliniek heeft voldoende maatregelen genomen om de risico's voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen lees
18-12-2018, Bron: Rijksoverheid

Zeldzame, maar ernstige neurologische aandoening bij kinderen
Acute flaccid myelitis (AFM) is een zeldzame, maar ernstige neurologische aandoening die plotseling optreedt, meestal bij kinderen. Het presenteert met lokale ledematenzwakte en zichtbare veranderingen op MRI. De oorzaak is momenteel onbekend lees
13-12-2018, Bron: Wikipedia/RIVM/CDC/ECDC

Frank van der Lende over jonge mensen met dementie in Amstelveen
Franks vader kreeg op 61-jarige leeftijd te horen dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. 'Daardoor kwam ik op het idee een YouTube-serie te maken om jongeren te informeren over deze ziekte', zegt 3FM DJ Frank van der Lende lees
11-12-2018, Bron: Zonnehuisgroep Amstelland

Stand van zaken van griep tot en met 18 november 2018 in Nederland
Er is weinig griep in Nederland. In de week van 12 tot en met 18 november 2018 (week 46) werden 29 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations lees
24-11-2018, Bron: RIVM/NIVEL

Vaccinatiegraad verhogen tegen de uitbraak van ernstige infectieziekten
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de dalende vaccinatiegraad keren om Nederlanders beter te beschermen tegen de uitbraak van ernstige infectieziekten. Hij start een zogenaamde vaccinatiealliantie lees
20-11-2018, Bron: Rijksoverheid

Meer kans op longontsteking voor bewoners naast een geitenhouderij
Mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen, hebben meer kans op longontsteking dan gemiddeld. Het gaat om een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen lees
24-10-2018, Bron: RIVM

Ook in 2018 vaccinatie tegen griep in Amstelveen
De griepprik is gratis voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen lees
16-10-2018, Bron: RIVM/Amstelveenweb

Het norovirus zorgt voor de meeste zieken in Nederland
In 2017 registreerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meer uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen dan in 2016 lees
09-10-2018, Bron: RIVM

Amstelveen is vier jaar lang proefgemeente voor betere dementiezorg
De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn lees
02-10-2018, Bron: Gemeente Amstelveen/Rijksoverheid

Rapport 'Staat van Infectieziekten in Nederland 2017'
Het op 4 september 2018 verschenen rapport 'Staat van Infectieziekten in Nederland 2017' geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in Nederland en het buitenland lees
05-09-2018, Bron: RIVM

41.000 kinderen en volwassenen besmet geraakt met mazelen in 2018
In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen, met name in Roemenië, Italië of Frankrijk. Gaat u op reis naar een van deze landen, dan is soms een vervroegde vaccinatie tegen mazelen nodig- meldt het RIVM lees
21-08-2018, Bron: RIVM/WHO

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet risico's bij Annatommie mc
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft twee locaties van Annatommie mc een aanwijzing gegeven. De inspectie ziet risico's voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg lees
16-08-2018, Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het Epstein-Barr virus veroorzaakt veel auto-immune ziekten
Een groeiende hoeveelheid onderzoeken suggereren dat het virale DNA of de proteïnen die in het lichaam worden geïntroduceerd nog lang kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van ernstige ziekten lees
20-06-2018, Bron: Cincinnati Childrens/Nature Genetics/Wikipedia

Harde feiten gif in sigaretten zijn zeer zorgelijk
Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode lees
12-06-2018, Bron: Rijksoverheid/RIVM

Het voedsel in Nederland is in het algemeen veilig
Voedsel in Nederland is in het algemeen veilig. Dit is mede te danken aan het stelsel van wetgeving, naleving door bedrijven en het toezicht door de NVWA lees
07-06-2018, Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De zorg moet beter bij de particuliere klinieken in Nederland
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen over het infectiepreventiebeleid en over het operatief proces binnen de particuliere klinieken in Nederland lees
06-06-2018, Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Nog onvoldoende kennis over de bacteriofagen
Bacteriofagen (Bacteriophage) zijn virussen die bacteriën kunnen doden. De vraag is of bacteriofagen kunnen worden ingezet om infecties bij mensen te behandelen lees
01-06-2018, Bron: RIVM

Nieuwe wetgeving komt tegen apparaten om tabak te verhitten
Het verhitten van tabak is een nieuwe manier om tabak te gebruiken. De tabaksstick die verhit wordt met de iQOS, een apparaat dat lijkt op een e-sigaret lees
15-05-2018, Bron: Rijksoverheid/Wikipedia

Jaarlijks bijna 3.000 sterfgevallen in Nederland door gevaarlijke stoffen
Ruim één miljoen Nederlanders te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. 1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden, omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen lees
14-05-2018, Bron: Rijksoverheid

13 vleesverwerkende bedrijven mixen sulfiet in gehakt om verse kleur te geven
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij onderzoek geconstateerd dat een beperkt aantal vleesverwerkende bedrijven het additief sulfiet gebruikten om vlees een verse kleur te geven, terwijl dit verboden is. lees
09-05-2018, Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Borstkankermiddel Ribociclib komt in het basispakket
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel Ribociclib voor de behandeling van borstkanker lees
25-04-2018, Bron: Rijksoverheid

De stand van zaken griep tot en met week 15-2018 in Nederland
Er is nog steeds sprake van een griepepidemie in Nederland. De incidentie van griepachtige klachten is in week 15 van 2018 met 55 per 100.000 inwoners licht gestegen ten opzichte van de week ervoor lees
24-04-2018, Bron: RIVM

De zonkracht wordt waarschijnlijk rond de 5 in Nederland
De komende dagen beloven zonnig en warm te worden. Veel mensen gaan genieten van de zon. Zorg dat je verstandig met de zon omgaat lees
19-04-2018, Bron: RIVM

27.000 mensen kregen in 2017 de ziekte van Lyme in Nederland
In 2018 wordt de Week van de Teek gehouden van 16 t/m 22 april lees
16-04-2018, Bron: RIVM/Tekenradar/Lyme vereniging

Platform Houtrook start offensief tegen het hout stoken
Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag' - meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lees
13-03-2018, Bron: Platform Houtrook

Tijdens het griepseizoen kan shocklong ontstaan bij hartoperatie
Bij de ontwikkeling van het acute ademhalingsnoodsyndroom (ARDS) zijn een aantal risicofactoren met elkaar in verband gebracht. Een dergelijke risicofactor zou asymptomatische virale infectie van de luchtwegen kunnen zijn lees
01-03-2018, Bron: RIVM

Vaccinatie van ouderen vanaf 60 jaar tegen pneumokokken geadviseerd
De Gezondheidsraad adviseert Paul Blokhuis (CU) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ouderen vanaf 60 jaar vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken lees
28-02-2018, Bron: Gezondheidsraad/RIVM

Amstelveen ondersteunt het initiatief Vital10
De gemeente Amstelveen ondersteunt het initiatief Vital10. Sabine Pinedo en Roderik Kraaijenhagen zijn gespecialiseerd in E-health, waarbij inwoners met digitale hulpmiddelen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun gezondheid lees
26-02-2018, Bron: Gemeente Amstelveen

De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan
De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan, maar de piek lijkt wel bereikt lees
20-02-2018, Bron: NIVEL

Het Longfonds doet aangifte tegen de tabaksindustrie
Het Longfonds sloot zich op 15 februari 2018 aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Ze zetten als patiëntenorganisatie en gezondheidsfonds deze stap omdat het misleiden door de tabaksindustrie gestopt moet worden lees
18-02-2018, Bron: Longfonds

Vervangende geneesmiddelen tijdelijk in basisverzekering
Over het algemeen is de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland goed. In uitzonderlijke gevallen kan er echter een tekort aan een geneesmiddel ontstaan, waarbij ter vervanging een geneesmiddel nodig is dat niet in Nederland is geregistreerd lees
09-02-2018, Bron: Rijksoverheid

Project 'Depressie de wijk uit' gestart in Amstelveen
In Nederland krijgt bijna 20% van de volwassenen ooit in zijn, of haar leven te maken met een depressie. Eén op de vijf dus lees
07-02-2018, Bron: Amstelveenweb/Gezondheidscentrum Duizendblad

Belang van de tijdige vaccinatie van geiten en schapen tegen Q-koorts
De NVW wijst publieksbedrijven, zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings en alle andere geiten- of schapenhouders die hun bedrijf openstellen voor bezoekers, op het belang van tijdige vaccinatie tegen Q-koorts lees
06-02-2018, Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Stand van zaken griepepidemie in Nederland week 2-2018
Er is een griepepidemie in Nederland. In week 2 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 89 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners lees
21-01-2018, Bron: RIVM/WHO

Steeds meer mensen met griepachtige klachten in Nederland
Het langzaam toenemende aantal mensen met griepachtige klachten de afgelopen weken is inmiddels uitgelopen op een milde griepepidemie in Nederland lees
10-01-2018, Bron: NIVEL

Tienduizenden mensen ondertekenden het Nationaal Vuurwerkmanifest 2017
Inmiddels hebben 1.180 organisaties en 51.500 particulieren het Nationaal Vuurwerkmanifest van 2017 ondertekend. Al deze organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk lees
29-12-2017, Bron: Philogirl

Griepepidemie in Nederland week 52-2017
Het aantal griepgevallen in Nederland neemt toe. Er is sprake van een epidemie, die deels door influenzavirussen en deels door andere virussen veroorzaakt wordt lees
27-12-2017, Bron: RIVM

De Gezondheidsraad wil pneumokokkenvaccinatie voor ouderen
De Gezondheidsraad bereidt op verzoek van het ministerie van VWS een advies voor over een pneumokokkenvaccinatie voor ouderen lees
18-12-2017, Bron: RIVM

RIVM onderzoekt de gezondheidseffecten van ultrafijn stof rond Schiphol
Het RIVM voert een groot onderzoekprogramma uit naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof rond Schiphol. De onderzoekers starten deze week met onderzoek naar het korte termijneffect van ultrafijn stof op de longen van kinderen lees
10-12-2017, Bron: RIVM

In 2016 hadden 3,8 miljoen mensen een hersenaandoening in Nederland
Een op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening, zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Hersenstichting lees
27-11-2017, Bron: RIVM

Schadelijke stof DNP is op de Nederlandse markt
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor de aanwezigheid van de schadelijke stof DNP op de Nederlandse markt. DNP is een toxische stof die bij gebruik ernstige gezondheidsgevolgen kan hebben lees
23-11-2017, Bron: NWA

Veiligheidswaarschuwing in verband met spaghetti bij Albert Heijn
Albert Heijn heeft besloten de AH Verse spaghetti all'uovo 250 gram van het Albert Heijn merk met ten minste houdbaarheidsdatum 10-01-18 en batchcode L520496 uit de winkels terug te halen lees
21-11-2017, Bron: Rijksoverheid/AH

Dagbestedingsruimte voor jong-dementerenden in verpleeghuis De Luwte
Er zijn in Nederland ongeveer 12.000 mensen die op een leeftijd jonger dan 65 jaar de ingrijpende diagnose dementie hebben gekregen. Dementie op jongere leeftijd ontwikkelt zich vaak anders dan bij ouderen lees
15-11-2017, Bron: Amstelveenweb/Zonnehuisgroep Amstelland

WHO wil geen routinematig antibioticagebruik in de voedingsindustrie
De World Health Organization (WHO) de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties beveelt boeren en de voedingsindustrie aan om het gebruik van antibiotica niet meer routinematig te gebruiken lees
08-11-2017, Bron: WHO

De luchtverontreiniging in de steden boven grenswaarden
In het grootste deel van Nederland lagen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide in 2016 onder de Europese normen. Wel zijn er lokaal nog enkele hardnekkige overschrijdingen lees
05-11-2017, Bron: RIVM

Weinig onderzoek is gedaan naar eventuele infectierisico's van mest
Uit literatuuronderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt, dat er nog weinig onderzoek gedaan is naar eventuele infectierisico's van mest lees
31-10-2017, Bron: RIVM

Taaislijmziekte medicatie in het basispakket
Minister Edith Schippers (VWS) heeft besloten om het middel Orkambi voor cystische fibrose (ook wel bekend als taaislijmziekte) toe te laten tot het basispakket lees
26-10-2017, Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Rijn tegen de 'sjoemelsigaret'
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil een eind aan wat de 'sjoemelsigaret' is gaan heten. Daarom maant hij Europa vaart te maken met de invoering van een systeem, dat meet hoe schadelijk sigaretten werkelijk zijn lees
20-10-2017, Bron: Rijksoverheid

Gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaat
Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting geïnventariseerd, welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat in Nederland ervaren lees
10-10-2017, Bron: RIVM

Aankondiging verspreiding jodiumtabletten in de buurt van een kernreactor
In de week van 2 oktober 2017 ontvangen 1,2 miljoen huishoudens die binnen een straal van 100 kilometer wonen van een kernreactor een kaart in de brievenbus lees
29-09-2017, Bron: Rijksoverheid

Het Norovirus is de belangrijkste veroorzaker van voedselinfecties
Belangrijkste veroorzaker van voedselgerelateerde uitbraken blijft het Norovirus. Dit blijkt uit een analyse van de geregistreerde uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen in 2016 lees
27-09-2017, Bron: RIVM

De vaccinatie tegen meningokokken wordt aangepast
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Sport heeft op advies van een deskundigenberaad besloten de vaccinatie tegen meningokokken aan te passen lees
26-09-2017, Bron: Rijksoverheid/RIVM

500.000 mensen waren ziek door de griep in de winter van 2016-2017
In de winter van 2016/2017 duurde de griepepidemie 15 weken. Dit is langer dan het gemiddelde van negen weken in de afgelopen 20 jaar. Ongeveer 500 duizend mensen zijn ziek geworden door een infectie met het griepvirus lees
24-09-2017, Bron: RIVM

Er is geen bewijs gevonden, dat homeopathie effectief zou zijn
Homeopathie is een concept voor de productie en vervaardiging en het gebruik van verschillende sterk verdunde producten voor de behandeling van ziekten, en die in 1796 werd bedacht door Samuel Hahnemann lees
21-09-2017, Bron: EASAC/Wikipedia

Verband tussen roken en sterfte
Een op de vier zware rokers overlijdt voor de 65ste verjaardag. Van zware rokers (meer dan 20 sigaretten per dag) is de levensverwachting gemiddeld 13 jaar korter dan van nooit-rokers lees
17-09-2017, Bron: CBS

Nederland investeert 2 miljoen euro in nieuwe antibiotica
Nederland investeert 2 miljoen euro in de ontwikkeling en productie van nieuwe antibiotica. Dat heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bekend gemaakt lees
04-09-2017, Bron: Rijksoverheid

Schadelijke stof fipronil ontdekt in sommige eieren
De NVWA waarschuwt consumenten om eieren met de code X-NL-40155XX niet te eten, omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin zodanig hoog is, dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid lees
31-07-2017, Bron: NVWA

152 duizend minder orgaandonors in 2017 dan begin 2016
Het aantal personen, dat expliciet geen toestemming tot orgaandonatie geeft is per 1 maart 2017 gestegen tot 1,71 miljoen, 152 duizend meer dan begin 2016 lees
26-07-2017, Bron: CBS

Vermijd contact met de eikenprocessierupsen
Pas op, er zijn door de warmte op dit moment meer eikenprocessierupsen in Nederland. En ze zitten ook nog eens in de lagere delen van de bomen, dus grotere kans op aanraking met de brandharen van de rups lees
25-07-2017, Bron: Rode Kruis

Gezondheidsinformatie over de inwoners van Amstelland
Op 3 juli 2017 was de officiële lancering van de website 'Gezondheid in Beeld' met gezondheidsinformatie over de inwoners van de Amstelland gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn lees
24-07-2017, Bron: GGD Amsterdam

Onderzoek naar voedsel-gerelateerde ziektelast
Jaarlijks onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, campylobacter, of listeria) die via voedsel in het menselijke lichaam terecht komen lees
17-07-2017, Bron: RIVM

Onderzoek naar klachten na de ziekte van Lyme ook bij jongeren
Jongeren onder de 18 jaar kunnen nu ook meedoen aan het onderzoek naar langdurige klachten na de ziekte van Lyme via Tekenradar.nl -meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu lees
14-07-2017, Bron: RIVM

Palbociclib voor de behandeling van borstkanker in het basispakket
Minister Edith Schippers (VWS) heeft besloten het middel palbociclib voor de behandeling van borstkanker vanaf 1 augustus 2017 te vergoeden uit het basispakket lees
13-07-2017, Bron: Rijksoverheid

Resten van antibiotica in het afvalwater
In ons afvalwater zijn bacteriën te vinden die resistent zijn tegen antibiotica. Ook resten van antibiotica worden gevonden in het afvalwater lees
06-07-2017, Bron: RIVM

In 2040 veroorzaakt dementie de meeste ziektelast
Als historische trends zich onveranderd door zetten, veroorzaakt dementie in 2040 de meeste ziektelast en is het de belangrijkste doodsoorzaak lees
05-07-2017, Bron: RIVM

De vaccinatiegraad daalt, meer kans op mazelenuitbraak
De vaccinatiegraad voor de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is voor het derde opeenvolgende jaar licht gedaald met ongeveer een half procent meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu lees
25-06-2017, Bron: RIVM

Gedragsveranderingen bij jonge mensen met dementie
Al enige jaren vraagt D66 in Amstelveen aandacht voor dementie. Zo zijn er door onze inzet (gratis) trainingen door de gemeente georganiseerd. Deze trainingen zijn bijzonder goed gevolgd lees
12-06-2017, Bron: D66-Amstelveen

Interactieve avond in het Alzheimer Café Amstelveen
Interactieve avond in het Alzheimer Café Amstelveen van donderdag 25 mei 2017. Samen ontspannen is voor mensen met dementie en hun naasten een goede afleiding van de nare ziekte lees
12-05-2017, Bron: Alzheimer Nederland

11% meer chlamydia-diagnoses in 2016
De Centra Seksuele Gezondheid worden steeds effectiever in het opsporen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). In 2016 zijn er 11% meer chlamydia-diagnoses vastgesteld bij vrouwen en heteroseksuele mannen dan in 2015 lees
11-04-2017, Bron: RIVM

Veel mensen jonger dan 50 jaar met de ziekte van Parkinson
Dit jaar is het exact 200 jaar geleden, dat de ziekte van Parkinson voor het eerst werd beschreven. Op 11 april, tijdens Wereld Parkinson Dag, wordt hier wereldwijd extra aandacht voor gevraagd lees
10-04-2017, Bron: Parkinson Vereniging

Middel tegen chronische hepatitis C-infectie in het basispakket
Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Epclusa (sofosbuvir en velpatasvir) wordt vanaf 1 april 2017 vergoed vanuit het basispakket lees
31-03-2017, Bron: Rijksoverheid

Open dag 2017 in het Ziekenhuis Amstelland met veel kinderen
Tijdens de 'Week van Zorg en Welzijn' in maart 2017 openden meer dan 1000 zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren om aan Nederland te laten zien, hoe het eraan toegaat op de werkvloer lees
19-03-2017, Bron: Amstelveenweb/ZHA

Bijeenkomst 'Jonge mensen met dementie' in De Meent
De projectgroep 'Jonge mensen met dementie' organiseert een bijeenkomst voor zorgprofessionals in de grote zaal van ontmoetingscentrum 'De Meent' op donderdag 30 maart 2017 lees
17-03-2017, Bron: Alzheimer Nederland Amstelland

Open Dag van de Zorg 2017 in Ziekenhuis Amstelland
Een informatief, leuk en interactief programma met het thema 'Maak kennis met kunde'. Dat is wat Ziekenhuis Amstelland biedt tijdens de landelijke open dag van zorg en welzijn lees
09-03-2017, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Einde griepepidemie van 2017 in Nederland is nog niet in zicht
Meer dan 10 weken heerst er een griepepidemie in Nederland en de epidemie breidt zich uit, dus het einde is nog niet in zicht. De epidemie duurt langer dan gemiddeld lees
19-02-2017, Bron: NIVEL

Bij twijfel aan de arts, een second opinion advies vragen
De helft van de patiënten die een andere dokter vragen naar hun ziektebeeld te kijken (een second opinion) krijgt van die dokter een ander behandeladvies dan de eigen dokter gaf lees
13-02-2017, Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Informatieavond over cardiologie in Ziekenhuis Amstelland
Dinsdag 21 februari 2017 organiseert Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen een informatieavond over hart- en vaatziekten en de cardiologische zorg daarvoor lees
13-02-2017, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Ministerie start antirook campagne voor zwangere vrouwen
Elke moeder weet vaak wel, dat roken slecht is voor haar ongeboren kind. Toch lukt het veel moeders, of aanstaande moeders niet om te stoppen met roken. In ieder geval niet in hun eentje lees
10-02-2017, Bron: Rijksoverheid

Gebruik van kleurenpoeders bij evenementen wordt afgeraden
Kleurenpoeders worden gebruikt bij evenementen, zoals Color Runs. Sommige van deze poeders zijn brandbaar, stofexplosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken lees
08-02-2017, Bron: RIVM

Grote risico's door het cytomegalovirus voor ongeboren baby
Als een zwangere vrouw cytomegalovirus (CMV) oploopt, zijn de risico's voor de ongeborene groter dan oorspronkelijk werd gedacht. Terwijl het niet altijd duidelijk is, dat het om dit virus gaat lees
25-01-2017, Bron: RIVM

De luchtkwaliteit wordt de komende dagen 'onvoldoende' in Nederland
Vanaf zondag 22 januari 2017 is er kans op smog door fijnstof. De verwachting is, dat de kans op smog door fijnstof de komende dagen blijft vanwege de ongunstige weersomstandigheden lees
22-01-2017, Bron: RIVM

De luchtkwaliteit door vuurwerk tijdens jaarwisseling was zeer slecht
In de eerste uren van 2017 is in veel steden van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken lees
01-01-2017, Bron: RIVM

Nieuwe behandeling bij erfelijke borstkanker in het basispakket
Minister Edith Schippers (VWS) laat een nieuwe behandeling bij erfelijke borstkanker voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 januari 2017 lees
29-12-2016, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe behandeling tegen Hepatitis C in het basispakket wordt vergoed
Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Zepatier (elbasvir en grazoprevir) wordt vanaf 1 januari 2017 vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid besloten lees
28-12-2016, Bron: Rijksoverheid

De Gezondheidsraad waarschuwt om zorgvuldig omgaan met desinfectantia
Ontsmettingsmiddelen in voedingsindustrie leidt tot ernstigere hersenvliesontsteking lees
21-12-2016, Bron: De Gezondheidsraad/AMC

Volgens het RIVM is sporten op rubbergranulaat veilig
Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt, dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is lees
20-12-2016, Bron: RIVM

Maximum dagdosering vitamine B6 bepaald
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat een maximale dagdosering voor vitamine B6 in vitaminepreparaten vastleggen in de wet. Ze doet dit op advies van bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) lees
16-12-2016, Bron: Rijksoverheid

Er is een griepepidemie in Nederland week 50-2016
Er is een griepepidemie in Nederland. Afgelopen week bezochten 61 per 100.000 mensen de huisarts in verband met griepachtige klachten. In de week van 28 november tot en met 4 december 2016 waren dat er 58 per 100.000 lees
14-12-2016, Bron: RIVM

Lichte stijging van het aantal tbc-gevallen in 2015 in Nederland
Na jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met 6 procent toegenomen. Er zijn vorig jaar 867 tbc-patiënten gemeld. Dat zijn 53 patiënten meer dan in 2014 lees
08-12-2016, Bron: RIVM

De drug 4-Fluoramfetamine wordt vanaf april 2017 verboden
De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) wordt verboden. De drug die in de vorm van een pil, capsule of poeder te verkrijgen is, kan leiden tot ernstige hoofdpijnen en schade aan de hart- en bloedvaten lees
07-12-2016, Bron: Rijksoverheid

Steeds meer mensen met leptospirose
Net als in voorgaande jaren is het aantal patiënten met leptospirose (waaronder de ziekte van Weil) hoog. Voor 2014 waren er jaarlijks rond de 30 patiënten. In 2015 ging het om 90 patiënten, vergelijkbaar met 2014 lees
03-12-2016, Bron: RIVM

De soa gevallen stijgen bij de Centra Seksuele Gezondheid
In de eerste helft van 2016 zijn er meer soa's (Seksueel overdraagbare aandoening, of Sexually transmitted infections [STI]) gevonden bij mensen die zich hebben laten testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) lees
24-11-2016, Bron: RIVM

Ernstige griepklachten door varkensgriepvirus
Twee weken geleden is bij een patiënt met ernstige griepklachten door het laboratorium vastgesteld, dat dit door een varkensgriepvirus is veroorzaakt lees
17-11-2016, Bron: RIVM

Nieuwe koers voor Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland heeft het afgelopen jaar, in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur, medische staf, huisartsen, cliëntenraad en personeel gewerkt aan het uitzetten van een nieuwe koers lees
15-11-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Annatommie Medisch Centrum geopend in Amstelveen
Annatommie Medisch Centrum heeft sinds begin juni 2016 het beheer van het voormalig Medisch Centrum Amstelveen aan de Burgemeester Haspelslaan 131 overgenomen. De officiële opening werd onder grote belangstelling op 3 november 2016 verricht lees
04-11-2016, Bron: Amstelveenweb/ Annatommie MC Amstelveen

Start campagne om roken onder jongeren te ontmoedigen
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start de Smoke free Challenge. De Challenge is onderdeel van het plan om roken onder jongeren in het vmbo (en mbo) te ontmoedigen lees
03-11-2016, Bron: Rijksoverheid

Gezondheidscentrum Duizendblad in Amstelveen is geopend
Duizendblad, het centrum voor gezondheidszorg werd onder grote belangstelling van de medewerkers en genodigden officieel geopend door Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg op 28 oktober 2016 in Amstelveen aan de Kamillelaan 1 lees
28-10-2016, Bron: Amstelveenweb

Gebruik van de bloedglucosemeters is niet optimaal
Onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangetoond, dat de documentatie van fabrikanten die bloedglucosemeters maken onvoldoende is. Ook verzamelen zij onvoldoende informatie over de ervaringen van gebruikers lees
25-10-2016, Bron: RIVM

Elektronisch verwijzen via ZorgDomein naar Ziekenhuis Amstelland
Met ingang van 17 oktober 2016 kunnen huisartsen hun patiënten elektronisch verwijzen via ZorgDomein naar Ziekenhuis Amstelland lees
21-10-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Zwanger en fit tijdens de zwangerschap in Ziekenhuis Amstelland
Woensdag 12 oktober 2016 verscheen het nieuwe boek van Radmilo Soda 'Moms', waarin hij vanuit zijn professionele visie een begeleidingsprogramma belicht over beweging en voeding tijdens de zwangerschap lees
14-10-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Voorlichtingsbijeenkomst over nierziekten in Ziekenhuis Amstelland
Woensdagavond 26 oktober 2016 vanaf 19.30 uur is er in Ziekenhuis Amstelland een voorlichtingsbijeenkomst over nierziekten. Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland heeft hiertoe het initiatief genomen samen met de nefrologen lees
11-10-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Geen reden om te stoppen met sporten op kunstgrasvelden
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden lees
07-10-2016, Bron: RIVM

Darmkanker wordt vaker in een vroeg stadium opgespoord
Darmkanker wordt in een vroeg stadium opgespoord en de deelname is in 2015 licht gestegen. Met een deelnemerspercentage van 72,6% heeft Nederland wereldwijd de hoogste deelname aan een landelijk georganiseerd bevolkingsonderzoek naar darmkanker lees
05-10-2016, Bron: Rijksoverheid

Blootstelling aan titaniumdioxide nanodeeltjes via voeding
Gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan titaniumdioxide nanodeeltjes via voeding, voedingssupplementen en tandpasta kunnen niet helemaal worden uitgesloten lees
03-10-2016, Bron: RIVM

Red Alert app waarschuwt voor extra gevaarlijke drugspillen
Vanaf 28 september 2016 is de Red Alert app beschikbaar die  waarschuwt voor extra gevaarlijke pillen. Dat maakt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bekend lees
28-09-2016, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe Acute Opname Afdeling in Ziekenhuis Amstelland
Om de acute patiënten beter te kunnen helpen én patiëntenstroom te optimaliseren opende op 27 september 2016 in Ziekenhuis Amstelland de nieuwe Acute Opname Afdeling lees
27-09-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Niet altijd voldoende informatie over medicijnen
Patiënten vinden, dat ze niet altijd voldoende informatie krijgen over de medicijnen die ze krijgen voorgeschreven en waarom daarvoor is gekozen. Ook worden zij van tevoren niet altijd goed ingelicht over mogelijke bijwerkingen lees
23-09-2016, Bron: RIVM

De beweegtuin van Gezondheidscentrum Marne is geopend
Op maandag 19 september 2016 om 16.30 uur werd de Beweegtuin Marne in aanwezigheid van Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg van de gemeente Amstelveen, officieel in gebruik genomen lees
20-09-2016, Bron: Gezondheidscentrum Marne/ Gemeente Amstelveen

Minder ziekenhuisopnames bij een sterke eerstelijns gezondheidszorg
Landen met een sterke eerste lijn, waarin continuïteit in de relatie met de huisarts èn toegankelijkheid van de huisartsenzorg geborgd zijn, hebben vaak minder ziekenhuisopnames voor chronische aandoeningen lees
20-09-2016, Bron: RIVM

Veel Nederlanders hebben geen EHBO kennis
Veel Nederlanders zonder EHBO kennis zijn niet bereid om bij zwaarder letsel Eerste Hulp te verlenen. Dat brengt risico's met zich mee, want de juiste hulp kan de eerste minuten na een ongeval van levensbelang zijn lees
10-09-2016, Bron: GGD Amsterdam

2,8 miljoen euro subsidie voor Stichting Fair Medicine
Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft een subsidie van 2,8 miljoen euro toegekend aan de Stichting Fair Medicine. Deze stichting wil op een transparante manier geneesmiddelen ontwikkelen en produceren lees
09-09-2016, Bron: Rijksoverheid

Grootschalig gezondheidsonderzoek in 2016 start in Amstelland
Grootschalig gezondheidsonderzoek in 2016 start in Amstelland lees
08-09-2016, Bron: GGD Amsterdam

30 procent minder eten tegen 'verouderingsziektes'
Muizen met een ernstige verouderingsziekte worden drie keer ouder als ze 30 procent minder eten. Ook zijn ze veel vitaler dan muizen die normale hoeveelheden eten. Dat blijkt uit onderzoek lees
29-08-2016, Bron: RIVM

Communicatie over stralingsongevallen moet beter in Nederland
Bij een zwaar ongeval met kernreactoren kan radioactief jodium vrijkomen. Wanneer dat wordt ingeademd, hebben vooral kinderen een groter risico om schildklierkanker te krijgen lees
25-08-2016, Bron: RIVM/Wikipedia

Programma Alzheimer Café Amstelveen in augustus 2016
Gastspreker Rietje Eggers, docente verpleeg- en omgangskunde en ervaringsdeskundige, zal vertellen over de positieve invloeden van aromatherapie bij mensen met dementie tijdens het Alzheimer Café Amstelveen op 25 augustus 2016 lees
11-08-2016, Bron: Alzheimer Café Amstelveen

7de jaar het Roze Lintje voor Ziekenhuis Amstelland
Ook in 2016 is het Roze Lintje voor goede borstkankerzorg ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) lees
09-08-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Minister Edith Schippers start campagne voor stamceldonaties
In Nederland is er een groot tekort aan stamceldonoren en daarom start minister Edith Schippers campagne voor stamceldonaties lees
07-08-2016, Bron: Rijksoverheid

Het teken-encefalitisvirus ontdekt in Nederland
Voor de eerste keer is in Nederland een patiënt ziek geworden door een teek die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) bij zich droeg lees
05-08-2016, Bron: RIVM

De wijkverpleegkundigen zijn overbelast
Huishoudelijke zorgtaken moeten worden uitgevoerd door huishoudelijke verzorgenden en niet door de wijkverpleegkundigen. Dat zij deze taken toch uitvoeren valt hen te prijzen, maar is natuurlijk niet de bedoeling lees
27-07-2016, Bron: FNV

Voorkomen van dementie is een kwestie van kleine stapjes voorwaarts
Intensieve behandeling van hart- en vaatziekten blijkt geen grote preventieve werking te hebben op de ontwikkeling van dementie lees
27-07-2016, Bron: AMC

Teek met encefalitisvirus in Nederland ontdekt
Voor de eerste keer is in Nederland een patiënt ziek geworden door een teek die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) bij zich droeg lees
22-07-2016, Bron: RIVM

Dubbel feest op de kinderafdeling van het Ziekenhuis Amstelland
Op 12 juli 2016 was het dubbel feest op de Kinderafdeling van Ziekenhuis Amstelland. Allereerst werden de opgeknapte speelkamer en dakterras geopend lees
14-07-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Nederlanders zitten dagelijks bijna 9 uur door
Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015 lees
11-07-2016, Bron: RIVM

Veehouderij vermindert de longfunctie van de omwonenden
In de buurt van veehouderijen hebben (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) COPD-patiënten meer complicaties van hun ziekte lees
07-07-2016, Bron: RIVM

In juli 2016 is de piek van het tekenseizoen
Komende maand in juli 2016 is de piek van het tekenseizoen met naar verwachting ruim 400.000 tekenbeten. In mei en juni werden op www.Tekenradar.nl tot nu toe 13 % meer tekenbeten gemeld lees
27-06-2016, Bron: RIVM

Uitleg over de verschillende vormen van dementie in De Luwte
Jentie Kramer zal uitleg geven over de symptomen, diagnose en behandeling van de meest voorkomende vormen van dementie lees
14-06-2016, Bron: Alzheimer Nederland

Ziekenhuis Amstelland is niet failliet
Afdeling Communicatie en Voorlichting van het Ziekenhuis Amstelland meldt, dat niet het ziekenhuis is failliet verklaard, maar het Medisch Centrum Amstelveen lees
27-05-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Uitleg over vroeg-signalering van dementie in De Luwte
De gastspreker is Marjo de Vet, functionaris gezondheidsbevordering bij de GGD, zal uitleg geven over vroeg-signalering van dementie lees
14-05-2016, Bron: Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland

Campagne 'Samen dementievriendelijk' is gestart
Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moet de samenleving zo veel mogelijk oog hebben voor mensen met dementie. Zij leven in ons midden en hebben soms onze aandacht nodig lees
09-05-2016, Bron: Rijksoverheid

Maag- darm en leverziekten onder de loep bij Ziekenhuis Amstelland
Op 18 mei 2016 organiseert Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland een voorlichtingsavond in samenwerking met de Maag- darm en leverartsen van het ziekenhuis lees
03-05-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Onderzoek naar gezondheidsrisico's ultrafijn stof door luchtvaart
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen, dat de sterfterisico's nabij de luchthaven Schiphol afwijken van die van nabijgelegen gebieden, of elders in Nederland lees
24-04-2016, Bron: RIVM

Soa testen gedaald met 3%
Het aantal mensen, dat zich voor een soa (seksueel overdraagbare aandoening) laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2015 licht gedaald met 3% lees
19-04-2016, Bron: RIVM

Alzheimer Café Amstelveen in woonzorgcentrum De Luwte
Op donderdag 28 april 2016 wordt in woonzorgcentrum De Luwte een bijeenkomst georganiseerd met gastspreker Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie van het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam en hij gaat spreken over dementie en voeding lees
14-04-2016, Bron: Alzheimer Amstelland en Meerlanden

GroenLinks-Amstelveen wil nu snel duidelijkheid over ultrafijn stof Schiphol
GroenLinks-Amstelveen heeft opnieuw vragen aan het college van B en W gesteld over de gezondheidsrisico's van het ultrafijn stof, dat door Schiphol wordt veroorzaakt lees
11-04-2016, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Egaal gekleurde huidvlek bij ziekte van Lyme
De huiduitslag door de ziekte van Lyme is niet altijd een karakteristieke 'rode ring', maar kan ook een egaal gekleurde vlek zijn lees
11-04-2016, Bron: RIVM

Week van de Teek 2016
Van 11 t/m 17 april 2016 is het de Week van de Teek. Verschillende organisaties vragen dan extra aandacht voor tekenbeten en de ziekte van Lyme lees
08-04-2016, Bron: RIVM

Studie naar inname van 3-MCPD via het voedsel in Nederland
Tijdens de productie van plantaardige oliën en vetten, en dan vooral van palmolie, wordt 3-MCPD gevormd. Voedingsmiddelen die hoge gehalten 3-MCPD kunnen bevatten zijn margarine, sauzen, koffiecreamers en bakkerswaren lees
06-04-2016, Bron: RIVM/Wikipedia

Informatieavond over oorsuizen in Ziekenhuis Amstelland
Op woensdag 20 april 2016 organiseert Stichting Hoormij in samenwerking van Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen een informatieavond over tinnitus (oorsuizen) voor mensen met tinnitus lees
05-04-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Jongere generaties volwassenen lopen meer risico door obesitas
Jongere generaties lopen meer risico op gezondheidsproblemen door obesitas en hoge bloeddruk dan voorgaande generaties. Deze risicofactoren komen steeds vaker en op jongere leeftijd voor lees
31-03-2016, Bron: RIVM

Meer tbc besmettingen in Nederland in 2015
In 2015 werden meer tbc-patiënten geregistreerd dan in 2014, namelijk 867 in 2015. In de jaren voor waren minder patiënten met tuberculose (tbc) door effectieve opsporing en behandeling van de ziekte tot een historisch laag aantal lees
13-03-2016, Bron: RIVM

Informatieavond over artrose in Ziekenhuis Amstelland
Artrose; oorzaken en behandelmogelijkheden. Ziekenhuis Amstelland organiseert, in samenwerking met Amstelland Fysiotherapie, een bijeenkomst over artrose op woensdagavond 16 maart 2016 lees
02-03-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

De effectiviteit van de griepprik van 2015 is 46%
De griepprik van het griepseizoen 2015-16 blijkt voor ongeveer 46% effectief te zijn voor de griepvirussen die dit seizoen in Europa het meeste voorkomen lees
23-02-2016, Bron: RIVM

De griepepidemie van 2016 duurt in Europa voort
De griepepidemie van 2016 duurt voort en het zijn vooral jonge kinderen die zich met griepachtige verschijnselen melden bij hun huisarts. Dit is kenmerkend voor de huidige griepepidemie lees
18-02-2016, Bron: NIVEL

Samenwerking op het gebied borstkankerzorg tussen VUmc en Ziekenhuis Amstelland
Het VU medisch centrum (VUmc) en Ziekenhuis Amstelland hebben hun samenwerking op het gebied van borstkankerzorg officieel bekrachtigd lees
12-02-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Toenemende aantal mensen met griepachtige klachten in Nederland
Het langzaam toenemende aantal mensen met griepachtige klachten de afgelopen weken (3-4 2016) is inmiddels uitgelopen op een milde griepepidemie. Afgelopen week kwamen 72 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten bij de huisarts lees
31-01-2016, Bron: NIVEL

Radicale koerswijziging in het geneesmiddelenbeleid
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een radicale koerswijziging in het geneesmiddelenbeleid lees
30-01-2016, Bron: Rijksoverheid

Schadelijke stoffen binnenkrijgen via de voeding
Mensen kunnen via de voeding stoffen binnenkrijgen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Om te bepalen, of dit het geval is, is het belangrijk om te weten, hoeveel van deze stoffen mensen binnenkrijgen lees
26-01-2016, Bron: RIVM

10 personen zijn besmet met het Zika-virus in Nederland
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt, dat 10 personen die in Suriname zijn geweest, zijn besmet geraakt met het Zika-virus lees
22-01-2016, Bron: RIVM/CDC

'Antibiotica zijn geen antigriep'- campagne gestart
Antibiotica werken niet tegen griep. Sterker nog, bij veelvuldig gebruik kunnen antibiotica helemaal hun werking verliezen. Zo kunnen makkelijk te behandelen ziektes, zoals een blaasontsteking, zelfs levensgevaarlijk worden lees
22-01-2016, Bron: Rijksoverheid

2016 begint met een griepepidemie in Nederland
Er is een griepepidemie in Nederland. Afgelopen week (week-2 2016) bezochten 72 per 100.000 mensen de huisarts in verband met griepachtige klachten lees
21-01-2016, Bron: RIVM

Informatieavond over borstkankerzorg in Ziekenhuis Amstelland
VUmc en Ziekenhuis Amstelland organiseren bijeenkomst over borstkankerzorg op dinsdag 2 februari 2016 lees
20-01-2016, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Het specialisme van de openbaar apotheker is wettelijk erkend
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het specialisme van openbaar apotheker wettelijk erkend. Daarmee wordt de titel 'openbaar apotheker' een wettelijk beschermde titel lees
20-01-2016, Bron: Rijksoverheid

Gevolgen van besmet voedsel voor de gezondheid
Bijna een derde (30%) van alle sterfgevallen door voedselgerelateerde ziekten zijn kinderen onder de vijf jaar, ondanks het feit, dat ze deel uitmaken van slechts 9% van de wereldbevolking lees
07-12-2015, Bron: RIVM

SOA-diagnoses vaker gesteld bij mannen die seks hebben met mannen
Bij MSM (mannen die (ook) seks hebben met mannen) is een stijging te zien van positieve testen op LGV, gonorroe en syfilis en een daling van hiv lees
17-11-2015, Bron: RIVM

In 2014 waren er 13% meer zieken door voedselinfecties in Nederland
In 2014 waren er minder uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen dan in voorgaande jaren geweest. Wel was het aantal zieken per gemelde uitbraak groter lees
12-11-2015, Bron: RIVM

De geheimen van de ouderengeneeskunde
We worden steeds ouder, dat is natuurlijk heel fijn, maar waarom is dat? Internist Ouderengeneeskunde Marijke Trappenburg zal ingaan op de geheimen van de ouderengeneeskunde lees
12-11-2015, Bron: Ziekenhuis Amstelland

In 2014 werden meer mensen ziek door wilde knaagdieren
In 2014 waren er meer patiënten met ziekten die door wilde knaagdieren overgebracht worden dan in voorgaande jaren. Het ging vooral om leptospirose lees
06-11-2015, Bron: RIVM

Staatssecretaris Van Rijn wil ouders helpen om drugsgebruik bespreekbaar te maken
Drugsgebruik door hun kinderen lijkt voor veel ouders een taboe onderwerp. Staatssecretaris Martin Van Rijn (VWS) wil ouders helpen om daar verandering in te brengen en drugs wel bespreekbaar te maken lees
05-11-2015, Bron: Rijksoverheid

Elke patiënt moet kunnen meebeslissen over zijn behandeling
Elke patiënt moet kunnen meebeslissen over zijn behandeling, op voet van gelijkwaardigheid. Dat is de ambitie van minister Edith Schippers (VWS) lees
30-10-2015, Bron: Rijksoverheid

Voorlichtingsavond over het PDS in Ziekenhuis Amstelland
Donderdagavond 12 november 2015 organiseert Ziekenhuis Amstelland samen met de PDS Belangenvereniging een voorlichtingsavond over het Prikkelbare Darm Syndroom (Irritable bowel syndrome IBS) lees
26-10-2015, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Zoutarme alternatieven tegen hart- en vaatziekten
Door het zoutgehalte in bewerkte voedingsmiddelen te verlagen, of te kiezen voor zoutarme alternatieven is aanzienlijke gezondheidswinst te boeken als het gaat om hart- en vaatziekten lees
26-10-2015, Bron: RIVM

De griepprik van 2015-2016 wordt aangeboden
Mensen met een medische indicatie voor de griepprik en mensen van 60 jaar en ouder krijgen de komende weken een uitnodiging lees
07-10-2015, Bron: RIVM

Toelatingscriteria SOA polikliniek aangescherpt door beperkte budget
Het ministerie van VWS heeft vanwege de groeiende kosten de Aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg (ASG) per 1 januari 2015 gewijzigd. Dit betekent onder andere, dat alle GGD-soa poliklinieken een maximum budget hebben gekregen van het Rijk lees
01-10-2015, Bron: GGD Amsterdam

Het griepseizoen van winter 2014-2015 was zwaarder en langer
De griepepidemie in de winter van 2014-2015 duurde 21 weken en was daarmee de langstdurende epidemie ooit gemeten. Bijna 2 miljoen mensen hadden last van griepachtige klachten lees
01-10-2015, Bron: RIVM

Vernieuwde luchtkwaliteitsapplicatie gelanceerd
Op woensdag 23 september 2015 lanceert staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) de vernieuwde luchtkwaliteitsapp lees
23-09-2015, Bron: Rijksoverheid

Week van de dementie 2015
'Heb oog voor elkaar, heb oog voor dementie'. Met die boodschap vraagt het kabinet samen met mensen die zich inzetten voor een dementievriendelijke samenleving aandacht voor dementie lees
21-09-2015, Bron: Rijksoverheid

Eerste Hulp bij Ongevallen cursus voor en door ouderen
Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO) is niet moeilijk, iedereen kan het leren. Jong en oud lees
15-09-2015, Bron: Rode Kruis

Nieuw medicijn tegen chronische hepatitis C wordt vanaf 1 oktober vergoed
Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met de geneesmiddelen Viekirax en Exviera wordt vanaf 1 oktober 2015 vergoed vanuit het basispakket lees
03-09-2015, Bron: Rijksoverheid

6de jaar een roze lintje voor goede borstkankerzorg Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland heeft ook in 2015 het roze lintje voor goede borstkankerzorg ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) lees
22-07-2015, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor in Amstelveen 2013-2014
Om goed gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De GGD Amsterdam verzamelt en presenteert deze gegevens elke vier jaar met de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO lees
07-07-2015, Bron: GGD Amsterdam

De strijd tegen antibioticaresistentie
Minister Edith Schippers (VWS) heeft met de zorgsector afspraken gemaakt over de strijd tegen antibioticaresistentie. Partijen uit de zorg erkennen de urgentie om onjuist gebruik van antibiotica in de zorg terug te dringen en zetten in op infectiepreventi lees
25-06-2015, Bron: Rijksoverheid

Het basispakket gezondheidszorg wordt breder in 2016
Net als in voorgaande jaren haalt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) ook in 2016 geen behandelingen uit het basispakket. Wel laat Schippers een veelbelovende nieuwe behandeling en een veelbelovend nieuw medicijn per 1 juli 2015 voorwaardelijk toe lees
06-06-2015, Bron: Rijksoverheid

Steeds meer kinderen krijgen een CT-scan onderzoek
Het aantal ziekenhuisonderzoeken bij kinderen, waarbij relatief hoge doses straling worden gebruikt, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Zo nam het aantal CT-scans bij kinderen met grofweg 80 procent toe ten opzichte van 2005 lees
02-06-2015, Bron: RIVM

Informatieavond over leven met pijn in Ziekenhuis Amstelland
Dinsdagavond 2 juni 2015 (19.30 uur) is er in Ziekenhuis Amstelland een voorlichtingsbijeenkomst over leven met pijn. Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland heeft hiertoe het initiatief genomen lees
18-05-2015, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Nieuw advies over de hielprikscreening
Op 8 april 2015 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies over de hielprikscreening uitgebracht. In het advies beveelt de commissie aan om 14 aandoeningen toe te voegen aan de screening lees
08-04-2015, Bron: RIVM

Mogelijk straks fijn stof smog door paasvuren
De komende dagen kunnen hoge fijn stof concentraties in Nederland ontstaan door paasvuren, die dit weekend in Duitsland en het oosten van Nederland worden ontstoken - meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lees
03-04-2015, Bron: RIVM

Informatieavonden 'alcohol in het gezin' 28 april 2015 in Haarlem
Brijder, specialist in verslavingszorg verzorgt op dinsdagavond 21 april en dinsdagavond 28 april 2015 in Haarlem gratis informatieavonden voor partners/kinderen/familieleden/vrienden van mensen met alcoholproblemen lees
02-04-2015, Bron: Brijder

Informatieavond over zon- en huidkanker in Ziekenhuis Amstelland
Dinsdagavond 14 april 2015 (19.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over de zon en de huid in Ziekenhuis Amstelland. In het verleden vonden we 'een rood kleurtje' er wel gezond uitzien lees
02-04-2015, Bron: Ziekenhuis Amstelland

De damp van de e-sigaret is schadelijk voor gezondheid
Hoewel de e-sigaret minder ongezond is dan tabakssigaretten, bevat de damp van e-sigaretten een aantal ingrediënten en chemische onzuiverheden in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de gezondheid lees
26-03-2015, Bron: RIVM

Open Dag van de Zorg en Welzijn 2015 in Ziekenhuis Amstelland
Op zaterdag 21 maart 2015 opent het ziekenhuis in Amstelveen van 10.00 tot 16.00 uur zijn deuren voor een breed publiek lees
09-03-2015, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland Eyescan oogzorgkliniek geopend
Met ingang van 1 maart 2015 werken Ziekenhuis Amstelland, de oogartsen van het ziekenhuis en Eyescan samen in een nieuwe kliniek; Ziekenhuis Amstelland Eyescan oogzorgkliniek lees
02-03-2015, Bron: Ziekenhuis Amstelland

'Luis thuis?' campagne gestart door RIVM
Op zaterdag 28 februari 2015 lanceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 'Luis thuis?'. Ouders kunnen binnen dit onderzoek melden, of hun kinderen last hebben van hoofdluis lees
28-02-2015, Bron: RIVM

Eerste jaar Nationaal Preventie Programma 'Alles is gezondheid'
Het eerste jaar van het Nationaal Preventie Programma 'Alles is gezondheid?' heeft 165 beloftes opgeleverd; ongeveer 600 (maatschappelijke) organisaties, (lokale) overheden en bedrijven zijn met en vanuit het programma actief lees
04-02-2015, Bron: RIVM

Landelijk medisch implantatenregister van start
Het landelijk implantatenregister is in gebruik genomen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) besloot tot de bouw van dit register om de traceerbaarheid van medische implantaten te vergroten lees
31-01-2015, Bron: Rijksoverheid

RIVM onderzoek begint naar ultrafijn stof rondom Schiphol
Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu geeft opdracht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om onderzoek te doen naar ultrafijn stof door luchtverkeer lees
19-01-2015, Bron: Rijksoverheid

Veel longontsteking en griep bij 65-plussers in Nederland
Er zijn op dit moment (week 3-2015) veel mensen met een longontsteking, vooral veel 65-plussers. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) Zorgregistraties eerste lijn lees
15-01-2015, Bron: NIVEL

De luchtvervuiling op 'slagader' Beneluxbaan wordt steeds erger
'De Beneluxbaan is tegenwoordig een enorme verkeersslagader en raast en roet dwars door Amstelveen heen! Met name voor de bewoners van de laagbouwflats aan de Boogschutter, uitkijkend op diezelfde verkeersslagader lees
09-01-2015, Bron: Claudia Rinke

Stand van zaken griepepidemie tot en met 28 december 2014
Er is een milde griepepidemie in Nederland. Voor de vierde achtereenvolgende week is het aantal griepgevallen hoger dan de epidemische grens lees
05-01-2015, Bron: RIVM / WHO

Het RIVM wil betere kinkhoestvaccins
Aanpassingen in het Rijksvaccinatieprogramma hebben tot minder gevallen van kinkhoest bij kinderen geleid. Voor baby's die nog te jong zijn voor vaccinatie, blijft de ziektelast hoog lees
23-12-2014, Bron: RIVM

Veel griepachtige klachten in Nederland
Op dit moment (week 51 2014) zijn er in Nederland veel mensen die last hebben van griepachtige klachten. Omdat dit al twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen betreft, spreken we van een griepepidemie lees
18-12-2014, Bron: RIVM

'Loop geen risico, geef toestemming' themaweek in Ziekenhuis Amstelland
Vanaf 1 januari 2015 hebben hulpverleners niet meer automatisch inzage in de gegevens van patiënten. Patiënten moeten actief toestemming geven, zodat gegevens die bij de huisarts en apotheek bekend zijn, gedeeld kunnen worden lees
02-12-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Verscherpte regels voor e-sigaretten
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de regels voor e-sigaretten aangescherpt. In de Warenwet staan vanaf 28 november 2014 een aantal specifieke eisen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, etikettering en reclame lees
30-11-2014, Bron: Rijksoverheid / RIVM

Website Volksgezondheidenzorg.info is online
De nieuwe website Volksgezondheidenzorg.info is online. Deze website biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten lees
29-11-2014, Bron: RIVM

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor de werking van antibiotica
Minister Edith Schippers (VWS) roept de hele Nederlandse zorgsector op om het gevaar van antibioticaresistentie aan te pakken lees
18-11-2014, Bron: Rijksoverheid

Informatieavond over duizeligheid in Ziekenhuis Amstelland
Woensdag 26 november 2014 is er in Ziekenhuis Amstelland een informatieavond over duizeligheid. KNO-arts Bas de Cock nodigt uit lees
14-11-2014, Bron: ZHA

Dag van de Plastische Chirurgie op 21 november 2014
De 4e landelijke dag van de plastische chirurgie die op vrijdag 21 november 2014 wordt gehouden staat in het teken van lipofilling. Centraal thema is dit jaar 'Vetgaaf' lees
13-11-2014, Bron: Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Extra aandacht voor diabetes bij de Kring-apotheek
Wereld Diabetes Dag op 14 november 2014 is een dag met extra aandacht voor diabetes en onderdeel van de bewustwordingscampagne voor diabetes. Bij Kring-apotheek besteden wij deze periode extra aandacht aan diabetes lees
12-11-2014, Bron: Kring-apotheek

ESBL-bacterie is aangetroffen op kweekgarnaal
Voor het eerst is in Nederland de multiresistente ESBL-bacterie aangetroffen in het visschap. De gevaarlijke bacterie werd gevonden op garnalen uit Vietnam die waren gekocht in een Nederlandse horecagroothandel lees
07-11-2014, Bron: Stichting Wakker Dier

Landelijk Ebola-informatiepunt is opgestart
Op 20 oktober 2014 is het RIVM Ebola-informatiepunt gestart. Dit gratis landelijke telefoonnummer 0800 - 0480 is opengesteld voor mensen die vragen hebben over ebola. Het informatiepunt is bedoeld voor algemeen publiek lees
20-10-2014, Bron: Rijksoverheid

Campagne gestart om gehoorschade tijdens dansfeesten te voorkomen
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), Duncan Stutterheim (CEO van SFX Europe), DJ Oliver Heldens, Berend Schans (VNPF) en Hans Ligtermoet (VVEM) hebben samen de campagne 'I love my ears' ('Ik hou mijn oren') gestart lees
19-10-2014, Bron: Rijksoverheid / RIVM

Verhoogde concentraties zwaveldioxide gemeten in Nederland
Op meerdere meetlocaties in Nederland zijn vorige maand verhoogde concentraties zwaveldioxide gemeten lees
18-10-2014, Bron: KNMI

Screening op glaucoom door oogarts bij opticien in Uithoorn
Op zaterdag 1 november 2014 tussen 9.00-13.00 uur organiseert Sijbrants & van Olst Optiek Uithoorn in samenwerking met Ziekenhuis Amstelland een screening speciaal voor familieleden van patiënten met glaucoom lees
13-10-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Eerste resultaten bevolkingsonderzoek darmkanker schokkend
In het eerste half jaar na de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is bij 763 deelnemers darmkanker gevonden lees
10-10-2014, Bron: RIVM

Inspirerend symposium tijdens de Week van de Gezonde wijk
Afgelopen week is door Brentano, Vita, AanZ, OTT en Sportbedrijf Amstelveen aandacht besteed aan de Gezonde wijk. Op maandag 22 september 2014 waren 100 toehoorders aanwezig bij een minisymposium met dit onderwerp lees
30-09-2014, Bron: Sportbedrijf Amstelveen

Informatieavond in Ziekenhuis Amstelland over borstkanker van A tot Z
Hoe ontdek je borstkanker, hoe verloopt een behandeltraject? Wat staat je te wachten bij de chirurg, de internist? Maar ook hoe ga je om met een borstreconstructie als je dat wilt en hoe revalideer je optimaal? lees
22-09-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Thema-avond over gamen en autisme in Amstelveen
Veel kinderen/jongeren met autisme voelen zich aangetrokken tot computer en games. Waar ligt de grens tussen gezond gamen en waar gaat het richting overmatig gamen, of verslaving? lees
22-09-2014, Bron: MEE Amstel en Zaan

Bij 50 % van Nederlanders ontbreekt de kennis over gezondheid
Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen lees
11-09-2014, Bron: NIVEL

Informatieavond over hartklachten door kransslagaderproblemen
Op initiatief van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over kransslagaderproblemen lees
08-09-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

3 procent van de Nederlandse kinderen heeft autisme
Autisme, of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes lees
25-08-2014, Bron: CBS

Verband tussen maag-darminfecties en gebruik van maagzuurremmers
In Nederland is sinds enkele jaren een toename te zien in het aantal maag-darminfecties die veroorzaakt worden door de Campylobacter-bacterie. Het gebruik van een bepaald type maagzuurremmer (protonpompremmer) lijkt hierbij een rol te spelen lees
17-08-2014, Bron: RIVM

Meer weten over het ebola virus?
In maart 2014, was er een uitbraak van het Ebola-virus in het West-Afrikaanse land Guinee. Dit is het eerste virus Ebola-uitbraak, dat in de regio is geregistreerd. Vanaf 10 april 157 vermoedelijke en bevestigde gevallen en 101 doden waren gemeld lees
08-08-2014, Bron: WHO / RIVM / Wikipedia

Warme zomer eist veel barbecue slachtoffers
De Nederlandse media verspreidt berichten over de vele barbecue-slachtoffers die deze zomer al geëist heeft. 41 mensen werden vanaf 1 april 2014 opgenomen in één van de drie Nederlandse brandwondencentra lees
31-07-2014, Bron: Nederlandse Brandwonden Stichting

Digitale India Desk in het Ziekenhuis Amstelland
Per 1 juli 2014 is in het Ziekenhuis Amstelland een digitale India Desk voor Indiase expats geopend. Doel van deze desk is expats te helpen met gezondheidsvragen en te begeleiden naar de verschillende afdelingen lees
21-07-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

KNMI en RIVM waarschuwen voor de hitte in de komende dagen
KNMI en RIVM waarschuwen voor de hitte die de komende dagen wordt verwacht. Vrijdag 18 en zaterdag 19 juli 2014 wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden Celsius lees
17-07-2014, Bron: RIVM

Gezondheid koop je niet bij de apotheek
Op donderdagmiddag 26 juni 2014 in en om de Kruiskerk was een informatiemarkt gehouden door acht verschillende betrokken organisaties. De markt werd officieel geopend door Herbert Raat, wethouder Zorg en gezondheid lees
27-06-2014, Bron: Amstelveenweb

Matige smog door ozon kan ontstaan
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht, dat er op maandag 9 juni 2014 matige smog door ozon kan ontstaan. Mensen die hinder ondervinden, worden geadviseerd om binnen te blijven lees
07-06-2014, Bron: RIVM

Landelijk RIVM-onderzoek naar giftige dioxines in eieren
De Nederlandse overheid wil graag weten, hoe het zit met dioxinegehaltes in eieren van particulieren die kippen houden met een vrije uitloop lees
17-05-2014, Bron: GGD Amsterdam

Open huis in het Gezondheidscentrum Keizer Karelpark
Op zaterdag 24 mei 2014 houden wij voor alle belangstellenden een open dag van 12.00 tot 15.30 in het Gezondheidscentrum Keizer Karelpark lees
15-05-2014, Bron: Gezondheidscentrum Keizer Karelpark

Ziekenhuizen op weg naar het zichtbaar maken van kwaliteit
Ziekenhuizen publiceren sinds een aantal jaar hun HSMR (Hospital Standard Mortality Ratio). Vanaf dit jaar maken zij ook hun sterftecijfers per diagnosegroep (SMR) openbaar lees
14-05-2014, Bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Voorlichting over diabetes complicaties in Ziekenhuis Amstelland
Op dinsdag 6 mei 2014 kunnen diabetespatiënten gebruik maken van de unieke mogelijkheid om vragen te stellen aan maar liefst drie specialisten over complicaties bij hun ziekte lees
29-04-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Gezondheidscentrum Keizer Karelpark gaat open
Na een jarenlange en intesieve voorbereiding, hebben wij begin april de deuren van ons centrum aan het Lindepark 2 c t/m k kunnen openen. Samen staan we voor u klaar om gezondheidszorg op maat te leveren. Wij zelf zijn heel erg tevreden over het resultaat lees
22-04-2014, Bron: Gezondheidscentrum Keizer Karelpark

Het Gezondheidscentrum Marne is geopend
Na 6 jaar van grondige oriëntatie op het gebied van huisvesting, organisatieontwikkeling en samenwerking werd in 2013 een plan werkelijkheid. Op 11 april 2014 opende het Gezondheidscentrum Marne haar deuren lees
13-04-2014, Bron: Amstelveenweb / Gezondheidscentrum Marne

Informatiemarkt van de Oogvereniging over slecht zien
Op donderdag 24 april 2014 houdt de Oogvereniging regio Amsterdam, tussen 10 tot 15 uur, een informatiemarkt over slecht zien lees
09-04-2014, Bron: Oogvereniging Regio Amsterdam

Apneumaskers testen in het Ziekenhuis Amstelland
Apneuvereniging Amstelland organiseert in Ziekenhuis Amstelland voor al haar leden een bijeenkomst, waar apneumaskers geprobeerd kunnen worden lees
08-04-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

16.500 teken gevangen in Nederland in 2013
In 2013 werden op 11 vaste locaties in Nederland in totaal 16.500 teken gevangen. Over de afgelopen 7 jaar neemt het jaarlijks aantal gevangen teken toe, met in 2013 het hoogste aantal sinds 2006 lees
06-04-2014, Bron: RIVM

(Door)leven met de ziekte van Parkinson
Diagnose Ziekte van Parkinson en wat dan? Een ziekte, waarvan de oorzaak nog niet is gevonden en die verschillende stadia kent. Iedere fase van de ziekte kent andere symptomen lees
27-03-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Om behoud van de drinkwaterkwaliteit zijn er maatregelen nodig
Op alle locaties in Nederland, waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Maatregelen zijn nodig om het water in de toekomst geschikt te houden voor de drinkwaterbereiding lees
19-03-2014, Bron: RIVM, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Het zal de overgang wel zijn!' informatieavond in het ziekenhuis
Opvliegers, slaapproblemen, hartkloppingen, menstruatieproblemen, humeurschommelingen? en nog veel meer. 'Het zal de overgang wel zijn.' Maar is dat wel altijd zo? lees
17-03-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Aanpak van gehoorbeschadiging tijdens concerten
Van 810.500 Nederlanders is bij de huisarts bekend, dat zij problemen hebben met hun gehoor. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM lees
14-02-2014, Bron: RIjksoverheid

Uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam
De gemeente Amsterdam, de Vrije Universiteit/VU medisch centrum en de Universiteit van Amsterdam/het Academisch Medisch Centrum richten gezamenlijk het Sarphati Institute for new epidemics op lees
13-02-2014, Bron: Gemeente Amsterdam

Benefietvoorstelling 'Russische liefde' in Schouwburg Amstelveen
Ziekenhuis Amstelland organiseert in samenwerking met Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam, op zondagavond 2 maart 2014 een benefietconcert ten behoeve van Stichting Look Good?Feel Better lees
10-02-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Ontluisterend beeld van de hygiëne in drie ziekenhuizen
Een steekproef van FNV Schoonmaak onder ogenschijnlijk schone toiletten levert een ontluisterend beeld op van de hygiëne in drie Nederlandse ziekenhuizen lees
05-02-2014, Bron: FNV Schoonmaak

Gratis tv en gebruik mobiele telefonie in Ziekenhuis Amstelland
Als eerste ziekenhuis in de regio Amsterdam zijn in Ziekenhuis Amstelland met ingang van 3 februari 2014 de tv-diensten voor patiënten gratis. Daarnaast verdwijnt de betaalde patiënten telefoondienst aan het bed lees
04-02-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Voortaan twee prikken tegen HPV
Meisjes tot en met 14 jaar krijgen voortaan twee prikken tegen HPV (humaan papillomavirus) in plaats van drie. Uit onderzoek is gebleken, dat twee prikken bij jonge meisjes voldoende bescherming bieden lees
29-01-2014, Bron: RIVM

Contactgroep voor ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis
MEE Amstel en Zaan start op dinsdagavond 11 februari 2014 met een maandelijkse contactgroep voor ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die wonen in Amstelveen/Aalsmeer lees
23-01-2014, Bron: MEE Amstel en Zaan

Gesprekgroepen over Crohn en Colitis Ulcerosa in het ziekenhuis
Op dinsdag 18 februari 2014 start in Ziekenhuis Amstelland de eerste gespreksgroep voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en hun naasten. De bijeenkomst is een initiatief van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland lees
20-01-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Online afspraken maken in Ziekenhuis Amstelland uitgebreid
De afdeling gynaecologie en dermatologie van Ziekenhuis Amstelland hebben sinds kort voor patiënten een aantal zaken gedigitaliseerd lees
14-01-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

De cursus In Balans 2014 in Amstelveen
Binnenkort start In Balans in Wijksteunpunt Kastanjelaan en in het nieuwe Gezondheidscentrum Marne. Tientallen Amstelveense ouderen hebben deze cursus al naar tevredenheid gevolgd lees
13-01-2014, Bron: GGD Amsterdam

Nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker gaat van start
Deze maand gaat het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen lees
09-01-2014, Bron: RIVM

Stichting Roparun schonk nieuwe hoofdhuidkoeler voor het ziekenhuis
Stichting Roparun stelt het enorme bedrag van 16.500 euro beschikbaar aan Ziekenhuis Amstelland voor de aanschaf van een speciale hoofdhuidkoeler lees
16-12-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Fijn stof onder Europese norm blijkt dodelijker dan eerder gedacht
Langdurige blootstelling aan fijn stof met concentraties onder de Europese norm, blijkt dodelijker dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een grote studie uitgevoerd onder leiding van de Universiteit Utrecht lees
09-12-2013, Bron: Universiteit Utrecht / RIVM / Gemeente Amstelveen

Online afspraak maken bij Ziekenhuis Amstelland is uitgebreid
Naast de Polikliniek Chirurgie hebben nu ook ouders van patiëntjes op de Polikliniek Kindergeneeskunde de mogelijkheid om online een afspraak te maken. Het afspraak maken via de website heeft veel voordelen voor de patiënt van Ziekenhuis Amst lees
29-11-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Nicotinehoudende vloeistoffen buiten bereik van kinderen houden
Houd navulverpakkingen met nicotinehoudende vloeistof voor elektronische sigaretten (e-sigaretten) uit de buurt van kinderen lees
28-11-2013, Bron: NVWA / RIVM

De Europese Antibioticadag 2013
Maandag 18 november 2013 is het de Europese Antibioticadag. Het Europese Centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC) vraagt op die dag aan alle lidstaten in de Europese Unie aandacht te besteden aan verantwoord gebruik van antibiotica lees
15-11-2013, Bron: RIVM

Chronisch zieken vrezen overstap naar andere zorgverzekeraar
78.2% van de chronisch zieken heeft nog nooit van zorgverzekering gewisseld lees
15-11-2013, Bron: Zorgverzekering Informatie Centrum

Het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten
Op 14 november 2013 heeft minister Schippers het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten aan de Tweede Kamer aangeboden. Zeldzame ziekten zijn levensbedreigende, of chronisch invaliderende ziekten die bij niet meer dan 5 op de 10.000 mensen voorkomen lees
14-11-2013, Bron: Rijksoverheid

5,3 miljoen Nederlanders zijn chronisch ziek
In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met een of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte lees
14-11-2013, Bron: RIVM

Syrische vluchtelingen jonger dan 5 jaar gevaccineerd tegen polio
Nederland vangt sinds enige tijd oorlogsvluchtelingen uit Syrie op. Eind oktober 2013 bleek, dat er in het noorden van Syrie een uitbraak van polio is. Vluchtelingen kunnen mogelijk het poliovirus bij zich dragen lees
09-11-2013, Bron: RIVM

Voorlichting over staar en slaapapneu in Ziekenhuis Amstelland
In de laatste week van november wordt er in de Ontmoetingsruimtes van Ziekenhuis Amstelland weer twee maal een interessante voorlichting gegeven lees
08-11-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Open dag bij de Verdieping Amstelveen
Open dag op zaterdag 9 november 2013 van 11:00-16.00 uur in de Verdieping Amstelveen lees
07-11-2013, Bron: Victor Barbiers

Verzorging en verpleging blijven binnen de Zorgverzekeringswet
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) besluit om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening in een hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) lees
06-11-2013, Bron: Rijksoverheid

Minder geluidshinder met stille(r) achterzijde woning
Mensen die aan een drukke weg wonen ervaren minder hinder door verkeersgeluid, als hun woning ook een stille zijde heeft. Een stille zijde - doorgaans de achterzijde van een woning- vermindert ook de kans op slaapverstoring lees
06-11-2013, Bron: RIVM

Informatieavonden 'alcohol in het gezin' bij Brijder
Brijder, specialist in verslavingszorg verzorgt op dinsdagavond 26 november en dinsdagavond 3 december 2013 in Haarlem gratis informatieavonden voor partners/kinderen/familieleden/vrienden van mensen met alcoholproblemen lees
05-11-2013, Bron: Brijder

Meer voedselinfecties en vergiftigingen in 2012
In 2012 is een toename te zien in het aantal gemelde voedselinfecties en -vergiftigingen ten opzichte van eerdere jaren. In totaal zijn in 2012 276 uitbraken geregistreerd bij de NVWA en het RIVM, waarbij 2607 mensen ziek zijn geworden lees
02-11-2013, Bron: RIVM

Panelbijeenkomst voor diabetesvragen in Ziekenhuis Amstelland
Op dinsdag 12 november 2013 vindt er in Ziekenhuis Amstelland een unieke 'panelbijeenkomst' voor diabetici en naasten plaats lees
30-10-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

43 procent van de Nederlanders mijdt zorg
43% van de Nederlanders heeft wel eens zorg uitgesteld, of is helemaal niet naar de arts gegaan. De Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) maakt zich zorgen over de uitkomsten van een peiling onder 12.000 leden lees
13-10-2013, Bron: ING

Griepprik 2013
Vanaf half oktober 2013 halen meer dan 3,5 miljoen Nederlanders weer de gratis jaarlijkse griepprik lees
06-10-2013, Bron: RIVM

Informatieavond over epilepsie in Ziekenhuis Amstelland
In Ziekenhuis Amstelland wordt op donderdag 24 oktober 2013 voor alle geinteresseerden gesproken over epilepsie. De neuroloog en een voorlichter van de Epilepsievereniging Nederland (EVN) vertellen over epilepsie lees
30-09-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Vloeibaar wasmiddel oorzaak veel ongelukken met jonge kinderen
Liquid caps, zakjes van wateroplosbaar folie gevuld met geconcentreerd wasmiddel, zien eruit als snoepjes en daarom gebeuren er steeds meer ongelukken met jonge kinderen van 0-4 jaar lees
23-09-2013, Bron: NVWA

Ziekenhuis Amstelland kreeg weer het Roze lintje
Ziekenhuis Amstelland heeft ook in 2013 het roze lintje voor goede borstkankerzorg ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) lees
13-09-2013, Bron: BVN / Ziekenhuis Amstelland

Kans op matige smog door ozon op 5 en 6 september 2013
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht, dat er donderdag en vrijdag in het gehele land matige smog door ozon kan ontstaan lees
05-09-2013, Bron: RIVM

De luchtverontreiniging in Nederland daalde in 2012
De gemeten jaargemiddelde concentraties voor de meeste luchtverontreinigende componenten zoals fijn stof en stikstofdioxide vertonen een langjarige gestage daling lees
03-09-2013, Bron: RIVM

Help de hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept iedereen op alert te zijn op de hooikoortsplant Ambrosia en de plant op eigen grondgebied te verwijderen lees
19-08-2013, Bron: Rijksoverheid

Teek besmet met nieuwe variant van de Borrelia-bacterie
Op het Academisch Medisch Centrum AMC is vorig jaar een patient behandeld die na een beet van een teek was besmet met een nog niet eerder in Nederlandse patienten gevonden variant van de Borrelia-bacterie lees
17-08-2013, Bron: RIVM

Verhoogde kans op een legionella-infectie na vakantie
Op uw zonnige vakantieadres, en bij terugkomst loopt u een verhoogde kans op een legionella-infectie. Veel mensen zijn zich niet bewust, dat kranen en douches die langer dan een week niet worden gebruikt, legionella kunnen veroorzaken lees
16-08-2013, Bron: UNETO-VNI

Alles over huidaandoening psoriasis in het Ziekenhuis Amstelland
Op maandag 2 september 2013 zijn geinteresseerden van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de bijeenkomst 'alles over psoriasis' lees
12-08-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Het MERS-coronavirus komt voor bij dromedarissen
Onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat het MERS-coronavirus, of een zeer verwant virus, voorkomt onder dromedarissen lees
09-08-2013, Bron: RIVM

Matige smog door ozon verwacht op 2 augustus
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht morgen op 2 augustus 2013 matige smog door ozon lees
01-08-2013, Bron: RIVM

Protonentherapie vergunningen in Nederland
Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie die gebruikt kan worden in de behandeling van specifieke vormen van kanker. In Nederland bestaan nu nog geen faciliteiten om protonentherapie aan te bieden lees
01-08-2013, Bron: RIjksoverheid

Verkeerd medicijngebruik bij veel 65-plussers
Bijna een miljoen mensen van 65 jaar en ouder gebruikt dagelijks vijf, of meer medicijnen. Deze polyfarmacie kan vooral bij kwetsbare ouderen tot risico's leiden, zoals onnodige ziekenhuisopnamen lees
29-07-2013, Bron: RIVM

Matige smog door ozon verwacht
Het RIVM verwacht op dinsdag 23 juli 2013 matige smog door ozon lees
23-07-2013, Bron: RIVM

Het nationaal hitteplan is geactiveerd
Het nationaal hitteplan is met ingang van zondag 21 juli 2013 actief in het hele land. Dit betekent, dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken lees
21-07-2013, Bron: RIVM

1 miljard euro besparing op de zorguitgaven
Minister Edith Schippers (VWS) heeft op 16 juli 2013 onderhandelingsresultaten bereikt met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patientenorganisaties lees
17-07-2013, Bron: Rijksoverheid

Veel tekenbeten verwacht in de zomervakantie
De vakantieperiode breekt aan en daarmee de periode van het jaar, waarin de meeste mensen een tekenbeet oplopen. De verwachting is, dat in juli rond de 200.000 mensen een tekenbeet oplopen lees
05-07-2013, Bron: RIVM

UNICEF actie op Schiphol voor malarianetten in Burundi
Deze zomer wordt op Amsterdam Airport Schiphol extra aandacht gevraagd voor UNICEF met als doel, geld in te zamelen voor malarianetten in Burundi lees
04-07-2013, Bron: Schiphol Group

Gratis CO2-meter voor elke basisschool
Vanaf volgend jaar kan bovendien elke basisschool een gratis CO2-meter verkrijgen via de GGD lees
27-06-2013, Bron: Rijksoverheid

De antibioticaresistentie stijgt in Nederland
De resultaten van NethMap/MARAN 2013 rapport (pdf) laten zien, dat antibioticaresistentie in Nederland een stijgende trend vertoont, zowel in de ziekenhuizen als in de eerstelijn gezondheidszorg lees
22-06-2013, Bron: RIVM

Mazelen uitbraak in Nederland
Sinds eind mei 2013 verspreidt mazelen zich in de Biblebelt. Er zijn lokale uitbraken rondom reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard lees
12-06-2013, Bron: RIVM

Het zal de overgang wel zijn!
Opvliegers, slaapproblemen, hartkloppingen, menstruatieproblemen, humeurschommelingen en nog veel meer. 'Het zal de overgang wel zijn.' Maar is dat wel altijd zo? lees
28-05-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

'Draag-weer-wit' week in het Ziekenhuis Amstelland
Maandag 3 juni 2013 wordt in Ziekenhuis Amstelland voorlichting gegeven over hevig bloedverlies tijdens de menstruatiecyclus lees
21-05-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Laat je huid checken tijdens de Huidkankerdag op 25 mei
Op zaterdag 25 mei 2013 wordt de Nationale Huidkankerdag gehouden door het Huidfonds. De polikliniek Dermatologie van Ziekenhuis Amstelland geeft bezoekers ,die zich vooraf hebben opgegeven, de mogelijkheid om tussen 10.00 en 13.00 uur hun huid te laten c lees
08-05-2013, Bron: ZHA

Smartphone app met informatie over luchtkwaliteit
Een nieuwe app geeft smartphone gebruikers inzicht in de actuele luchtkwaliteit. Mensen met luchtwegklachten kunnen zich laten waarschuwen als een concentratie boven een zelfingestelde alarmwaarde uitkomt lees
03-05-2013, Bron: RIVM

Lezing over sport en diabetes in Ziekenhuis Amstelland
In samenwerking met de Diabetes Vereniging Nederland organiseert Ziekenhuis Amstelland een voorlichtingsbijeenkomst over sport en diabetes lees
02-05-2013, Bron: ZHA

800.000 mensen in Nederland hebben diabetes
Ruim 800.000 mensen in Nederland zijn met diabetes bekend bij de huisarts. Dat blijkt uit een peiling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 1 januari 2011 lees
18-04-2013, Bron: RIVM

Sinds 16 weken is een langdurige griepepidemie in Nederland
Er is sinds 16 weken een milde, maar langdurige griepepidemie in Nederland; de langst durende epidemie in de afgelopen 20 jaar lees
11-04-2013, Bron: NIVEL

In 2012 steeg het aantal nieuwe SOA consulten met 7 procent
De soa poliklinieken van de GGD'en weten steeds effectiever mensen op te sporen en te behandelen die een hoog risico hebben op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). In 2012 steeg het aantal nieuwe consulten met 7% ten opzichte van 2011 lees
07-04-2013, Bron: RIVM

Waarschuwing voor afvallers en sporters: slik geen Iomax
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten afslankpillen met de naam Iomax niet in te nemen. Iomax is een product, dat verboden stoffen bevat en wordt gebruikt door sporters en door mensen die willen afvallen lees
05-04-2013, Bron: Rijksoverheid

De helft van de drinkwaterbronnen voldoet nu niet
De kwaliteit van de bronnen van drinkwater is deels onvoldoende, door toedoen van menselijk handelen. De helft van de grondwaterwinningen voldoet nu niet, net als de kwaliteit van het oppervlaktewater lees
04-04-2013, Bron: RIVM

32,5 miljoen euro extra voor onderzoek naar dementie
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zetten de schouders onder de strijd tegen dementie. De bewindspersonen investeren de komende vier jaar 32,5 miljoen euro in het Deltaplan Dementie voor wetenschappelijk onderzoek naar de h lees
04-04-2013, Bron: Rijksoverheid

Informatieavond 'Schildklier in de schijnwerpers'
Ziekenhuis Amstelland informeert over invloed en belang schildklier lees
29-03-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Beken kleur in het Ziekenhuis Amstelland
Modeshow badkleding en lingerie na borstoperatie of stoma in het thema 'beken kleur' lees
21-03-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland introduceert anderstalige en mobiele websites
Met ingang van 18 maart 2013 heeft Ziekenhuis Amstelland de informatievoorziening voor niet-Nederlandstalige patienten en bezoekers uitgebreid lees
18-03-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Informatiemarkt chronische ziekten in Ziekenhuis Amstelland
Een aantal van de patientenverenigingen die aanwezig zijn op de informatiemarkt van de Week van de Zorg en Welzijn in Ziekenhuis Amstelland zullen eenvoudige risicotests uitvoeren voor patienten die daar in zijn geinteresseerd op 13 maart 2013 lees
11-03-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Het eerste Mantelzorgcafé in 'De Amsteltuin'
Het Mantelzorg Steunpunt organiseerde voor donderdagavond 7 maart 2013 het eerste Mantelzorgcafe in De Amsteltuin in Amstelveen speciaal voor alle mantelzorgers in Amstelland en Haarlemmermeer lees
08-03-2013, Bron: Mantelzorg Steunpunt / Amstelveenweb

Week 11-2013: 100.000 inwoners met influenza
Er is sinds de eerste 11 weken van 2013 een milde, maar langdurige griepepidemie in Nederland. Het aantal nieuwe griepgevallen was afgelopen week lager dan in de voorgaande 5 weken lees
07-03-2013, Bron: Nivel

Start vaccinaties baarmoederhalskanker, BMR en DTP in Amstelland
Vanaf volgende week (10-2013) worden in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn in totaal 5.082 meiden opgeroepen voor een serie van drie HPV-vaccinaties tegen baarmoederhalskanker en 10.281 9-jarigen voor een BMR en DTP vaccinat lees
28-02-2013, Bron: GGD Amsterdam

Week van de Zorg en Welzijn in Ziekenhuis Amstelland
Van 11 tot en met 16 maart 2013 vindt de nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen gedurende deze week hun deuren voor het publiek lees
27-02-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Verstandelijk gehandicapten dupe van AWBZ-hervorming
Een groot deel van de mensen met een verstandelijke handicap die volgens de nieuwe AWBZ-plannen zelfstandig moeten gaan wonen, zal dat niet redden. Een zelfstandig bestaan is niet mogelijk vanwege hun handicaps en hun slechte gezondheid lees
26-02-2013, Bron: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Ziekenhuis verlengt contract met Keukens van Langerhuize
Op 31 januari 2013 werd het contract tussen Ziekenhuis Amstelland en Keukens van Langerhuize uit Amstelveen vernieuwd lees
03-02-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

NIAZ Accreditatie voor Ziekenhuis Amstelland voor vier jaar
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft besloten, dat Ziekenhuis Amstelland de NIAZ accreditatiestatus voor vier jaar mag voeren lees
21-01-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Gezondheidscentrum Marne wordt gebouwd
De koopovereenkomst tussen gezondheidscentrum Marne en de gemeente Amstelveen voor het gebouw aan de Marne 130-131 is op 7 januari 2013 getekend lees
21-01-2013, Bron: NatuurlijkAnders / Gemeente Amstelveen

Influenza-epidemie breidt zich langzaam uit
De gegevens van de continue morbiditeitregistratie (11 januari 2013) door de huisartsenpeilstations van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) laten zien, dat het aantal gevallen van een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) p lees
17-01-2013, Bron: Nivel

10 jaar Japanse keuringen in het Ziekenhuis Amstelland
Het is in januari 2013 al weer het tiende jaar, dat twee artsen van Roppongi Avenue Clinic, mevrouw Y. Okabe en de heer R.A. du Cloo, in Ziekenhuis Amstelland gezondheidscontroles organiseren voor Japanse ingezetenen in Nederland en omringende landen lees
14-01-2013, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Radon en thoron in woningen in Nederland
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deze week (2-2013) bewoners van 3.000 woningen benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar radon en thoron lees
14-01-2013, Bron: RIVM

De griep belandde weer in de epidemie fase
Tijdens de kerstdagen overschreed de griep al de grens van een epidemie. In de laatste week van 2012 zijn 61 op de 100.000 mensen ziek door griep lees
04-01-2013, Bron: Nivel

Vochtproblemen in uw huis
Winter. Lekker de verwarming hoog, De ramen en deuren houdt u goed dicht om tocht te voorkomen. Een comfortabel gevoel: zeker. Gezond: NEE! lees
14-12-2012, Bron: GGD-Amsterdam

GroeiApp gelanceerd en 2de prijs innovatiewedstrijd NCJ
Afgelopen woensdag hebben wethouder Zorg Amsterdam Eric van der Burg en Marit van Bohemen de GroeiApp gelanceerd lees
14-12-2012, Bron: GGD-Amsterdam

Gratis voedingsscreening op de Dag van de Ondervoeding!
Uit de Landelijke Prevalentie-meting Zorgproblemen 2012 blijkt, dat ongeveer een kwart van de patienten een risico op ondervoeding heeft lees
10-12-2012, Bron: Renate de Schaap

Koolmonoxide, onderschat het niet!
Bij koud weer doen we van alles om er behaaglijk bij te zitten. Maar soms loopt dit verkeerd af. In Nederland overlijden ieder jaar gemiddeld tien mensen door koolmonoxidevergiftiging Ook worden er ieder jaar vele tientallen mensen opgenomen in het zieke lees
01-12-2012, Bron: GGD Amsterdam

'Pubergesprek' op alle Amsterdamse scholen ingevoerd
Het ministerie van VWS heeft in juni 2012 geld beschikbaar gesteld om in het voortgezet onderwijs een extra Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) te houden, het zogenaamde 'pubergesprek' lees
22-11-2012, Bron: GGD Amsterdam

Voorlichtingsbijeenkomst dermatologie in het Ziekenhuis Amstelland
Op donderdag 29 november 2012 geven de drie dermatologen van Ziekenhuis Amstelland een voorlichting over uiteenlopende dermatologische onderwerpen lees
14-11-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Nieuwe middelen tegen trombose miljoenen goedkoper
Edith Schippers (VVD) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten twee nieuwe anti-stollingsmiddelen per 1 december 2012 toe te laten tot het verzekerde pakket lees
13-11-2012, Bron: Rijksoverheid

Voorlichtingsbijeenkomst diabetes type 1 in het ziekenhuis
In samenwerking met Diabetes Vereniging Nederland organiseert Ziekenhuis Amstelland op donderdag 22 november 2012 een voorlichtingsbijeenkomst waar de ontwikkelingen rondom diabetes type 1 centraal staan lees
05-11-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Gezondheidsonderzoek GGD Amsterdam in slotfase
In september 2012 is de Amsterdamse GGD gestart met een grootschalig gezondheidsonderzoek onder de bevolking van haar werkgebied (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen) lees
05-11-2012, Bron: GGD Amsterdam

Keukenzout in brood wordt verlaagd vanaf 2013
De ministerraad heeft ingestemd met een aanpassing van het Warenwetbesluit, waarmee het gehalte aan keukenzout in brood wordt verlaagd lees
26-10-2012, Bron: Rijksoverheid

950 mensen ziek door salmonella besmetting
Afgelopen week (42-2012) is door het RIVM bij 400 patienten een salmonella besmetting aangetoond lees
20-10-2012, Bron: RIVM

Evenwicht cursus in 'De Meent'
Merkt u, dat u meer moeite heeft met lopen en eerder uw evenwicht verliest? Dan is de cursus In Balans mogelijk iets voor u lees
18-10-2012, Bron: GGD Amsterdam

Twee mensen overleden door besmette zalm
Op dit moment zijn in Nederland 550 patienten met besmetting Salmonella Thompson. Twee patienten zijn overleden, ze waren beiden boven de 80 jaar lees
13-10-2012, Bron: RIVM

RIVM stopt met partij DKTP-vaccin
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stopt uit voorzorg het gebruik van ongeveer 20.000 doses van het vaccin Infanrix-IPV lees
09-10-2012, Bron: RIVM

Rode Kruis online EHBO cursus en praktijksessie
De afdeling Amstelveen van het Rode Kruis organiseert in november 2012 de Snelcursus Eerste Hulp lees
08-10-2012, Bron: Rode Kruis Amstelveen

Partij gerookte zalm is besmet met de salmonellabacterie
Consumenten die gerookte zalm in hun koelkast en vriezer hebben liggen, wordt geadviseerd na te gaan, of deze veilig is voor consumptie. Uit controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt, dat er een partij op de markt is die besme lees
04-10-2012, Bron: Voedsel en Waren Autoriteit / RIVM

Aandacht voor de antibiotica resistentie
Tijdens de opening van een internationale conferentie in Amsterdam over gepast medicijngebruik heeft minister Edith Schippers aandacht gevraagd voor de wereldwijde problematiek van antibiotica resistentie lees
03-10-2012, Bron: Rijksoverheid

Ziekenhuis Amstelland op 7de plaats in Ziekenhuis Top 100
Zaterdag 29 september 2012 werd bekend, dat Ziekenhuis Amstelland dit jaar op de 7de positie is geeindigd in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad lees
01-10-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Voorlichtingsmarkt 'Beweeg je brein'! in Amstelveen
De voorlichtingsmarkt 'Beweeg je brein'! werd in de Nieuwe Bankrashal gehouden op donderdagmiddag 27 september 2012 lees
28-09-2012, Bron: Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden

Zonnig uitje voor nierpatienten Kidneyclub
Een geslaagd uitje afgelopen zaterdag voor nierpatienten van zes dialysecentra uit Amsterdam/Amstelveen, Flevoland en Woerden lees
24-09-2012, Bron: Stichting Carenalis

Wereld Alzheimer Dag 2012: 'Dansende herinneringen'
Op de Wereld Alzheimer Dag, vrijdag 21 september 2012, wil de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) op een positieve manier aandacht vragen voor de ziekte van Alzheimer via dansmiddagen in verpleeghuizen. Dit onder de noemer 'Dansende herinn lees
19-09-2012, Bron: Wereld Alzheimer Dag

Ziekenhuis ontvangt roze lintje voor goede borstkankerzorg
Ziekenhuis Amstelland heeft ook in 2012 het roze lintje ontvangen van Borstkankervereniging Nederland lees
17-09-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

GGD Amsterdam start grootschalig gezondheidsonderzoek
Op 3 september 2012 start de Amsterdamse GGD een grootschalig gezondheidsonderzoek onder de bevolking van haar werkgebied (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen) lees
03-09-2012, Bron: GGD-Amsterdam

Luis in je haar? Kammen maar!
Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten en medewerkers van kinderopvangcentra lees
24-08-2012, Bron: RIVM

Bestralingsapparaat NKI geplaatst in Hoofddorp
Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam opent in 2013 de deuren van de nevenvestiging van de afdeling Radiotherapie in Hoofddorp lees
09-08-2012, Bron: NKI-AVL

Snelle behandeling bij orthopeden Ziekenhuis Amstelland
Voor snelle behandeling of operatie van problemen aan het steun- en bewegingsapparaat kunnen patienten terecht bij de orthopedisch chirurgen van Ziekenhuis Amstelland lees
24-07-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

E-mail sturen aan een zieke in Ziekenhuis Amstelland
Sinds deze week (29-2012) is het mogelijk via de website van Ziekenhuis Amstelland een persoonlijk e-mailbericht te sturen aan een patient. Naast het kaartje, bezoekje of cadeautje is dit een zeer welkome aanvulling op de huidige contactmogelijkheden lees
16-07-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

RIVM video over tekenbeten
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM lanceerde op 28 juni 2012 een film over tekenbeten en de ziekte van Lyme lees
29-06-2012, Bron: RIVM

Kinkhoest besmetting groeit in Nederland
Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen met de bacterie Bordetella pertussis. Op dit moment is er een toename in het aantal gemelde patienten met kinkhoest in Nederland lees
28-06-2012, Bron: RIVM

Hoe gebruik je een rollator goed en veilig?
Een rollator is een handig hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met lopen. Maar hoe gebruik je een rollator goed en veilig? lees
25-06-2012, Bron: GGD Amsterdam

Verloskunde opleiding van Ziekenhuis Amstelland is erkend
De afdeling Verloskunde van Ziekenhuis Amstelland heeft de officiele erkenning voor de opleiding obstetrie (verloskunde) ontvangen lees
23-06-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Bloggen vanuit het Ziekenhuis Amstelland
Ruim drie weken heeft DJ Rick Leliveld uit Amstelveen in Ziekenhuis Amstelland gelegen lees
14-06-2012, Bron: ZHA

Ziekenhuis Amstelland kreeg twee keer prijs beste coassistenschap
In de categorie 'Beste specialist' mocht Maag-, Darm-, Leverarts mw. dr. D. L. Cahen op 6 juni 2012 de 2e prijs in ontvangst nemen bij de uitreiking van de Jan Heijlmanprijs in het VUmc lees
14-06-2012, Bron: ZHA

VRE-bacterie in Nederlandse ziekenhuizen
In een aantal Nederlandse ziekenhuizen circuleert op dit moment de VRE-bacterie. Deze afkorting staat voor Vancomycine-resistente enterokok lees
07-06-2012, Bron: RIVM

Zieke kinderen genieten tijdens het Kinderbeestfeest
15 gezinnen met een (chronisch) ziek kind hebben vrijdag 4 juni 2012 meegedaan aan het Kinderbeestfeest in Artis. De kinderen werden opgehaald bij Ziekenhuis Amstelland en met loeiende sirenes naar het dierenpark in Amsterdam gebracht lees
06-06-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Beperk de UV-blootstelling bij hoge zonkracht
Zongedrag belangrijke reden voor de toename van het huidkankerrisico lees
26-05-2012, Bron: RIVM

Voorlichtingsbijeenkomst over gezondheidsproblemen bij mannen
Van 11 t/m 17 juni 2012 vindt de 'International Men's Health week' plaats lees
21-05-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Investeren in groene stad is goed voor de gezondheid
De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van 65 miljoen euro op het budget voor de volksgezondheid lees
16-05-2012, Bron: Rijksoverheid

Tijdelijk voedingsadvies met korting in Ziekenhuis Amstelland
Tot en met 1 juli 2012 biedt Dietheek Amstelland korting op het eerste consult bij de dietist in Ziekenhuis Amstelland lees
14-05-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Spoedpost Amstelland 's nachts gesloten
In de afgelopen maanden zijn in toenemende mate patienten onaangekondigd in de avond- en nacht naar Spoedpost Amstelland gekomen voor spoedeisende ziekenhuiszorg lees
08-05-2012, Bron: Spoedpost Amstelland

Ziekenhuis Amstelland is partner van Ziekenhuisplanner
Ziekenhuis Amstelland neemt eind mei 2012 de Ziekenhuisplanner op in haar dienstverlening lees
07-05-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Bevolking in Nederland krijgt voldoende jodium binnen
De Nederlandse bevolking krijgt voldoende jodium binnen, wel is de inname sinds 2008 met ongeveer 20 tot 25 procent gedaald lees
26-04-2012, Bron: RIVM

EK-gangers Oekraïne opgelet!
Mazelen, tetanus, of geelzucht oplopen in de Oekraine? Dat overkomt Coen Swijnenberg en Sander Lantinga van De Coen en Sander Show op 3FM niet lees
19-04-2012, Bron: GGD Nederland

Japanse nierpatiënten dialyseren in Niercentrum aan de Amstel
Tijdens een reis door Europa kon een groep nierpatienten uit Japan maandag 16 april 2012 terecht in Niercentrum aan de Amstel voor dialysebehandeling lees
16-04-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

'Snurken, ligt u er ook wakker van?'
Op woensdag 25 april 2012 zijn geinteresseerden van harte welkom in Ziekenhuis Amstelland tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over snurken lees
10-04-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Nederlanders gezonder, maar ook zieker
De levensverwachting stijgt: 50 procent van de meisjes geboren na 2000 heeft kans 100 jaar oud te worden. Tegelijkertijd kampen steeds meer mensen met ziekten en neemt onze aandacht voor gezondheid ongezonde proporties aan lees
07-04-2012, Bron: RIVM

Nieuwe soa-consulten met 8 procent gestegen
De soa-poliklinieken van de GGD'en weten steeds effectiever mensen met een hoog risico op te sporen en te behandelen. In 2011 is het aantal nieuwe soa-consulten met 8% gestegen ten opzichte van 2010 tot ruim 113.000 bezoeken lees
03-04-2012, Bron: RIVM

Negen nieuwe EHBO'ers bij Rode Kruis Amstelveen
Afgelopen donderdagavond 29 maart 2012 werd bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Amstelveen de jaarlijkse EHBO les voor beginners afgesloten met een examen lees
30-03-2012, Bron: Marja van Haastrecht / Amstelveenweb

Verwachte tekenactiviteit en meldpunt tekenbeten online
Voordat mensen de natuur ingaan, kunnen ze vanaf nu op de website www.tekenradar.nl kijken, wat de verwachte tekenactiviteit is lees
28-03-2012, Bron: RIVM

2000 bezoekers tijdens Open Dag in Ziekenhuis Amstelland
Afgelopen zaterdag 24 maart 2012 kon Ziekenhuis Amstelland ruim 2000 bezoekers verwelkomen. De sfeer was ontspannen en gezellig en er was weer veel te doen voor jong en oud. Voor velen een goede kennismaking met het ziekenhuis lees
26-03-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Amstelveen
Clienten Ouderkerk a/d Amstel krijgen bevolkingsonderzoek borstkanker in Amstelveen lees
19-03-2012, Bron: Bevolkingsonderzoek Midden-West

Griepepidemie 2012 in Nederland
Begin maart 2012 blijkt Nederland toch in de greep van een griepepidemie. Meer dan 78 op de 100.000 inwoners gingen met griepachtige klachten naar de huisarts lees
15-03-2012, Bron: Nivel

Open Dag bij Niercentrum aan de Amstel
Preventie van nierschade tijdens Open Dag bij Niercentrum aan de Amstel lees
09-03-2012, Bron: Niercentrum aan de Amstel

Kom naar de Open dag van Zorg en Welzijn 2012
Zaterdag 17 maart 2012 vindt de jaarlijkse Open dag van Zorg en Welzijn plaats lees
07-03-2012, Bron: Zonnehuisgroep Amstelland

GGD-Amsterdam: Chlamydia sneltesten voldoen niet
Een chlamydia sneltest die binnen 30 minuten een uitslag geeft en veelbelovend leek te zijn, blijkt in de praktijk toch slecht te werken lees
06-03-2012, Bron: GGD Amsterdam

Open Dag van de Zorg 2012 in Ziekenhuis Amstelland
Een informatief, leuk en vooral interactief programma voor alle leeftijden; dat is wat Ziekenhuis Amstelland biedt tijdens de landelijke open dag van zorg en welzijn. Op zaterdag 17 maart 2012 opent het ziekenhuis in Amstelveen van 11.00 tot 16.00 uur zi lees
06-03-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Mogelijkheden hielprik in Europa onvoldoende benut
Steeds meer pasgeborenen met ernstige, maar behandelbare aandoeningen kunnen met de hielprik (neonatale screening) vroegtijdig worden opgespoord om daarmee erger te voorkomen lees
06-03-2012, Bron: RIVM, VUMC en VSOP

500 kilometer fietsen voor Femme
Al meer dan 25 teams hebben zich ingeschreven voor HomeRide, een uitdagende wielertocht voor het Ronald McDonald Kinderfonds lees
06-03-2012, Bron: Ronald McDonald Kinderfonds

Gezond schoonmaken thuis
Schoonmaken doen we allemaal. Maar hoe houd je tijdens het schoonmaken rekening met je gezondheid lees
05-03-2012, Bron: GGD Amsterdam

Vaccinatie HPV en BMR/DTP op vier locaties in Amstelland
In 2012 worden in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn in totaal 4.548 meisjes opgeroepen voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV) en 9.785 9-jarigen voor een vaccinatie tegen BMR/DTP (bof, mazelen, rodehond / dif lees
01-03-2012, Bron: GGD Amsterdam

Meditatieworkshop bij Yogastudio Aya in Amstelveen
Steeds meer mensen ontdekken de kracht van meditatie. Het is goed voor lichaam en geest en zorgt voor diepe ontspanning, vanaf het eerste moment lees
28-02-2012, Bron: Martijn de Kreek

Amstelclinic Dermatologie breidt zorgaanbod uit
Ook behandeling van oppervlakkige spataderen op de benen lees
22-02-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Voorlichtingsbijeenkomst knie- en heupprothese
Ziekenhuis Amstelland organiseert op dinsdag 6 maart 2012 van 14.00 tot 15.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de operatie, de opname in het ziekenhuis en de herstelperiode na de operatie bij een knie- en heupprothese lees
21-02-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Een rookvrije, gezonde woning
Zoals bijna iedereen wel weet, is roken slecht voor de gezondheid. Per uur sterven er in Nederland zeker twee mensen door de gevolgen van roken lees
18-02-2012, Bron: GGD-Amsterdam

Niercentrum aan de Amstel is officieel geopend
Donderdagmiddag 16 februari 2012 is het Niercentrum aan de Amstel te Amstelveen officieel geopend. Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen en Prof. dr. Pieter M. ter Wee, bestuurslid van het niercentrum, spraken de aanwezige genodigden toe lees
18-02-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland / Jan van Zanen /Amstelveenweb

Beweegprogramma van start voor mensen met overgewicht
Omdat mensen met overgewicht zich vaak niet thuis voelen bij reguliere sportscholen, biedt Praktijk voor Fysiotherapie Ziekenhuis Amstelland de mogelijkheid te sporten onder deskundige begeleiding lees
17-02-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Er is op dit moment weinig griep in Nederland
In de zesde week van 2012 werden 48 mensen op de 100.000 inwoners met influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) gerapporteerd door de huisartsen van de CMR-Peilstations van het NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg lees
16-02-2012, Bron: NIVEL

Voorlichting over borstvoeding in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland organiseert op zaterdag 25 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over borstvoeding lees
14-02-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Hartkussens voor mammacare patiënten
Dinsdagavond 24 januari 2012 is door een grote groep vrijwilligers uit Ziekenhuis Amstelland, familie en vrienden heel hard gewerkt om de mammacarepatienten van het ziekenhuis voor 2012 weer te voorzien van voldoende heartpillows lees
12-02-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Informatiedag voor blinden en slechtzienden in het ziekenhuis
Op donderdag 23 februari 2012 is van 10.00 tot 15.00 een informatiemarkt van de Nederlandse Vereniging Blinden en Slechtzienden (NVBS) in Ziekenhuis Amstelland lees
06-02-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Kwik in huis
Kwik is een zilverachtig vloeibaar metaal, dat vroeger vaak werd gebruikt in thermometers, barometers, thermostaten en bloeddrukmeters lees
04-02-2012, Bron: GGD Amsterdam

Een week wachttijd in orthopedie Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland heeft de wachttijden voor patienten met een orthopedisch probleem terug gebracht tot maximaal een week lees
30-01-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Knie- en heupprothese voorlichting in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland organiseert op dinsdag 7 februari 2012 van 14.00 tot 15.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de operatie, de opname in het ziekenhuis en de herstelperiode na de operatie bij een knie- en heupprothese lees
24-01-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

De klanten zijn tevreden met Ziekenhuis Amstelland
De eerste resultaten uit het digitale patienttevredenheidsonderzoek van Ziekenhuis Amstelland zijn positief lees
20-01-2012, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Reumafonds opent online Meldpunt Fysiotherapie
Het Reumafonds opent een meldpunt voor mensen met reuma die per 1 januari 2012 geen fysiotherapie meer vergoed krijgen vanuit de basisverzekering lees
17-01-2012, Bron: Reumafonds

Veilig en verantwoord stoken
De open haard, of houtkachel gaat meestal aan voor de gezelligheid. Tijdens het stoken van hout komen altijd schadelijke stoffen vrij lees
23-12-2011, Bron: GGD-Amsterdam

Medisch Centrum Amstelveen start in voorjaar 2012
Aan de Burgemeester Haspelslaan gaat in voorjaar 2012 het Medisch Centrum Amstelveen van start lees
22-12-2011, Bron: Amstelveens Weekblad

Een ziek kind mag niet alleen zijn met Kerst!
Dankzij de Ronald McDonald Huizen kunnen zieke kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes ook tijdens de kerstdagen dicht bij elkaar blijven lees
15-12-2011, Bron: Ronald McDonald Huizen

Ziekenhuis Amstelland kreeg honderden Disney-figuurtjes
Ziekenhuis Amstelland mocht op 13 december 2011 honderden Disney-figuurtjes in ontvangst nemen van de supermarkt Albert Heijn, vestiging Middenhoven lees
14-12-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

HELP! app voor de smartphone
HELP! app zorgt voor snelle redder in nood. Honderdduizenden EHBO-ers gevraagd om HELP! app te gebruiken lees
14-12-2011, Bron: Help-app.nl

Ventileren en luchten in de woning
Het bleek, dat vooral ventileren belangrijk kan zijn om problemen te voorkomen of te verminderen lees
10-12-2011, Bron: GGD-Amsterdam

Cursus In Balans, bij evenwichts- en mobiliteitsproblemen
Merkt u, dat u meer moeite hebt met lopen en eerder uw evenwicht verliest? Dan is de cursus In Balans mogelijk iets voor u. De cursus wordt gegeven door een erkend docent en start deze maand in Amstelveen lees
05-12-2011, Bron: GGD Amsterdam

Ziekenhuis Amstelland deelnemer complicatieregistratie urologie
Urologen van Ziekenhuis Amstelland nemen als eerste landelijke complicatieregistratie in gebruik lees
05-12-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Klinische studie naar griepachtige verschijnselen bij ouderen
Het RIVM heeft in november 2011 een klinische studie opgestart, om de ziekteverwekkers van griepachtige verschijnselen bij ouderen in kaart te brengen. Het onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor de bestrijding van griep en andere luchtweginf lees
02-12-2011, Bron: RIVM

Train-de-Trainer cursus voor religieuze leiders
Hoe ga je als religieuze, spirituele leider om met vragen op het gebied van seksuele gezondheid, zoals HIV-healings en seksuele diversiteit? lees
29-11-2011, Bron: GGD Amsterdam

Vocht en dierplagen in de woning
Op plekken met overmatig vocht gaan veel materialen rotten. Veel insecten vinden deze plekken aantrekkelijk om in te leven en zich te voeden met onder andere schimmels lees
25-11-2011, Bron: GGD Amsterdam

Infectieziekten Bulletin november 2011 verschenen
In het zojuist verschenen nummer van het Infectieziekten Bulletin van het RIVM aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen lees
25-11-2011, Bron: RIVM

RIVM: geen landelijk advies hervaccinatie kinkhoest
Kinkhoest is een ziekte die ondanks vaccinatie in Nederland nog regelmatig voorkomt, soms ook bij volwassenen. Bij hen zijn de klachten over het algemeen mild lees
23-11-2011, Bron: RIVM

100ste verjaardag joods ziekenhuis gevierd met symposium
De Centrale Israelitische Ziekenverpleging (CIZ) bestaat 100 jaar. Tegenwoordig is dit een onderdeel van het Ziekenhuis Amstelland, dat als enige ziekenhuis in West-Europa een dergelijke joodse vleugel kent lees
14-11-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

GGD-bericht over de gevaren van koolmonoxide
Vooral in het winterseizoen krijgt de GGD Amsterdam veel vragen over wonen en gezondheid lees
13-11-2011, Bron: GGD-Amsterdam

Met een prikje van niks doet u de gratis diabetestest
Met een prikje van niks doet u de gratis diabetestest bij de Samenwerkende Apotheken Amstelveen lees
10-11-2011, Bron: Samenwerkende Apotheken

Roze lintje voor de borstkankervereniging van Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland voldoet aan de aangescherpte basiseisen van goede zorg in de Monitor Borstkankerzorg lees
09-11-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Bijeenkomst hormonale therapie bij borstkanker
Op dinsdag 15 november 2011 organiseert Ziekenhuis Amstelland de voorlichtingsbijeenkomst 'Hormonale therapie bij borstkanker' lees
01-11-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland presteert goed in de landelijke ranglijsten
Het heeft in toenemende mate aandacht: prestaties vergelijken van ziekenhuizen in Nederland op allerlei gebieden. Per jaar zijn er meerdere landelijke initiatieven, zowel over de ziekenhuiszorg in het algemeen als over specifieke aandachtsgebieden lees
26-10-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Patiënten zijn tevreden met de Huisartsenpost Amstelland
Stichting Huisartsenpost Amstelland scoort hoog op patienttevredenheid lees
25-10-2011, Bron: Huisartsenpost Amstelland

Ziekenhuis Amstelland presenteert 'Kopzorgen'
Op maandag 31 oktober 2011 organiseren Ziekenhuis Amstelland en de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland de voorlichtingsbijeenkomst 'Kopzorgen - voorlichting over hoofdpijn' lees
19-10-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Reizigers vaccinatiepoli gestart in Ziekenhuis Amstelland
Sinds 1 oktober 2011 is in Ziekenhuis Amstelland een reizigers vaccinatiepoli van start gegaan. Reizigers kunnen vanaf heden elke dinsdagavond bij Vaccinatiepunt terecht voor advies, vaccinaties en malariapreventie voor een reis naar het buitenland lees
11-10-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Het Jellinek Jeugd Kliniek wordt Jellinek Jeugd
Ouders vinden het vaak moeilijk te onderkennen, dat hun kind is verslaafd. Om het voor hen laagdrempeliger te maken voor hulp aan te kloppen, gaat Jellinek Jeugd in zijn aanpak en behandeling meer focus leggen op bijkomende problemen dan alleen de verslav lees
09-10-2011, Bron: Het PR Bureau

WereldReumaDag 2011
Op de WereldReumaDag organiseert het Reumafonds een publieksactie om aandacht te vragen voor reuma. Op woensdag 12 oktober 2011 presenteert ambassadeur Anita Witzier op het Beursplein in Amsterdam een show met diverse dance- en beweegacts lees
06-10-2011, Bron: Reumafonds

Geboortecentrum Amstelland is gestart in het ziekenhuis
Op initiatief van de verloskundigen van de Kring Amstelland en Meerlanden is op 1 oktober 2011 gestart met een Geboortecentrum in het Ziekenhuis Amstelland lees
03-10-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Levensechte ZiROP rampoefening op de Spoedpost Amstelland
Levensechte ZiROP rampoefening op de Spoedpost Amstelland op woensdagavond 28 september 2011 lees
03-10-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland / Amstelveenweb

Neurochirurgen van het Slotervaartziekenhuis in Ziekenhuis Amstelland
Neurochirurgen van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zullen met ingang van 1 oktober 2011 neurochirurgische zorg gaan verlenen in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen lees
28-09-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Het mammacareteam van Ziekenhuis Amstelland actief in Groenhof
Op zaterdag 1, 8 en 22 oktober 2011 is het mammacareteam van Ziekenhuis Amstelland actief in Winkelcentrum Groenhof lees
26-09-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

De eerste geheugenweek in Amstelveen
Op donderdagmiddag 22 september 2011 openende wethouder Jacqueline Koops (CU) (welzijn) de door de ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden ontwikkelde website www.geheugenprobleem.nl in de bibliotheek in het Stadshart Amstelveen lees
23-09-2011, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen / Koos Hagen

De 5de editie van A Sister's Hope van start
Vijfde editie van A Sister's Hope 60K WALK start in Bussum. Ruim 500 deelnemers zamelen geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker lees
22-09-2011, Bron: Riet van der Heide

Gratis meting, of u een gezond gewicht heeft!
Dietisten van Dietistenpraktijk Renate de Schaap zullen op 24 september 2011 van 12.00-16.00 uur op de open dag van Medisch Centrum Molenweg op de Molenweg 10-12 te Amstelveen voor u aanwezig zijn lees
19-09-2011, Bron: Renate de Schaap

MindMasters voor veel jongeren het juiste adres
Meer dan 22.000 unieke bezoekers en 2.125 volledig ingevulde zelftesten en persoonlijke adviezen in het eerste jaar. Dit is het resultaat van de MindMasters campagne die in april 2010 gelanceerd werd door de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van Amsterdam lees
19-09-2011, Bron: GGD Amsterdam

Relatie tussen vegetatie en luchtkwaliteit
Lucht viezer bij drukke wegen in de stad door bomen en struiken lees
14-09-2011, Bron: GGD Amsterdam

Hoofdluis bestrijden door goed te kammen
Dit voorjaar zijn er belangrijke wijzigingen geweest in de richtlijn hoofdluis. Hoofdluis bestrijd je vooral door goed te kammen lees
26-08-2011, Bron: RIVM

Cursus In Balans, iets voor u?
lees
22-08-2011, Bron:

Onderzoek naar bof epidemie
Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) doet onderzoek naar de oorzaken van de epidemie van bof, die sinds eind 2009 vooral heerst onder studenten lees
02-08-2011, Bron: RIVM / Wikipedia

Ziekenhuis Amstelland start digitaal patiënttevredenheidsonderzoek
Ziekenhuis Amstelland start digitaal patienttevredenheidsonderzoek lees
28-07-2011, Bron: ZHA

Mazelen in de regio Amsterdam
De afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam heeft sinds maart 2011 14 patienten met mazelen gemeld gekregen lees
21-07-2011, Bron: GGD-Amsterdam

Stroomstoring Ziekenhuis Amstelland snel verholpen
Vrijdagavond 15 juli 2011 is Ziekenhuis Amstelland getroffen door een stroomstoring vanuit het openbare netwerk lees
17-07-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Spaarne Ziekenhuis en Ziekenhuis Amstelland werken samen
Op 5 juli 2011 tekenden het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp en Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen een samenwerkingsovereenkomst voor reconstructieve zorg bij operaties met bostkanker lees
06-07-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Marktaandeel Ziekenhuis Amstelland in 2010 aanzienlijk gegroeid
Na bekendmaking van de groeicijfers kan worden geconstateerd, dat het marktaandeel van Ziekenhuis Amstelland in 2010 aanzienlijk is gegroeid lees
05-07-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Verhuizing het Zonnehuis Amstelveen is goed verlopen
Maandag 27 en dinsdag 28 juni 2011 zijn de bewoners van het oude Zonnehuis Amstelveen verhuisd naar hun ruime eenpersoonskamers in de prachtige nieuwe gebouwen lees
01-07-2011, Bron: Zonnehuis Amstelveen

Themamarkt: gezond en vitaal ouder worden
Het WonenWelzijnZorgteam (WWZ-team) Elsrijk/Randwijck organiseert op woensdag 29 juni 2011 tussen 14.30 en 16.30 uur een grote themamarkt voor senioren, 55 plussers lees
01-07-2011, Bron: Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld

Fusie laboratoria: Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland
Vanaf 1 juli 2011 gaan het laboratorium van Ziekenhuis Amstelland en het Artsenlaboratorium voor Amstelland samen verder als het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland, ofwel MDC-Amstelland lees
01-07-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Alcoholgebruik van jongeren in Amstelland is afgenomen
Het aantal jongeren in de regio Amstelland (Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn), dat onder de 16 jaar start met het drinken van alcohol is fors afgenomen tussen de schooljaren 2005/2006 en 2009/2010 lees
28-06-2011, Bron: GGD Amsterdam

Lezing 'De schaduwkanten van de zon' in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland informeert geinteresseerden op donderdag 7 juli 2011 over verstandig zonnen en huidkanker. lees
27-06-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Hoge zonkracht verwacht in de komende dagen
Het is nu hoogzomer en de zonkracht kan net na het middaguur de waarde 7 bereiken. Mensen kunnen dan snel verbranden door de zon. Zondag 26 juni 2011 is de zonkracht in Bilthoven voor het eerst dit jaar boven de 7 geweest lees
27-06-2011, Bron: RIVM

Geen rauwe groentekiemen eten!
Minister Schippers van VWS adviseert voorlopig geen rauwe rucolakiemen, mosterdkiemen en fenegriekkiemen te eten lees
27-06-2011, Bron: Rijksoverheid

Burgerhulp voor slachtoffers van acute hartstilstand
De regionale ambulancevoorziening Amsterdam-Amstelland (RAVAA) wil een dekkend netwerk instellen, waarbij getrainde burgers, in afwachting van een ambulance, alvast starten met reanimeren van mensen met een acute hartstilstand lees
20-06-2011, Bron: GGD Amsterdam

Voorlichting over de zon en huidkanker in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland organiseert op donderdag 7 juli 2011 de voorlichtingsbijeenkomst 'De Schaduwkanten van de zon: fabels en feiten over huidkanker en de zon' lees
16-06-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Toegang en kwaliteit GGZ allochtonen beter dan gedacht
Uit promotieonderzoek van Thijs Fassaert voor de GGD Amsterdam blijkt, dat er weinig verschillen zijn in de toegang tot en kwaliteit van GGZ lees
16-06-2011, Bron: GGD-Amsterdam

Advies van het Outbreak Management Team
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft dinsdagochtend 7 juni 2011 advies uitgebracht over de consequenties van de uitbraak in Duitsland van de EHEC bacterie voor Nederland lees
10-06-2011, Bron: RIVM

Ziekenhuis Amstelland zet positief resultaat neer in 2010
Ziekenhuis Amstelland heeft afgelopen week de resultaten en cijfers over het jaar 2010 gepresenteerd lees
07-06-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

6 mensen ziek door EHEC in Nederland
In Nederland is tot nu toe bij 6 mensen een besmetting met de EHEC-bacterie vastgesteld lees
07-06-2011, Bron: RIVM

Op jacht naar de oorzaak van levensbedreigende darminfectie
Op jacht naar de oorzaak van de levensbedreigende darminfectie, EHEC, hebben wetenschappers nu iets gevonden. Totaal werden 17 mensen ziek na een bezoek aan een restaurant in het Noord-Duitse Lubeck bij Hamburg lees
04-06-2011, Bron: Amstelveenweb

Vijf mensen ziek door de EHEC-bacterie in Nederland
In Nederland is tot nu toe bij vijf patienten een infectie met de EHEC-bacterie bevestigd. Alle patienten hebben Duitsland bezocht - meldt het RIVM lees
02-06-2011, Bron: RIVM

Geen EHEC-bacterie op Europese groenten
De Duitse autoriteiten hebben Nederland laten weten, dat op geen enkele onderzochte komkommers en andere groenten uit Europa de EHEC-bacterie is aangetroffen lees
01-06-2011, Bron: Rijksoverheid

EHEC in Nederland
In Nederland zijn enkele mensen ziek geworden na een bezoek aan Duitsland lees
30-05-2011, Bron: RIVM, Wikipedia, Amstelveenweb

Replica glasplaat voormalig Tulp Ziekenhuis onthuld
Op donderdag 26 mei 2011 is een replica van het herdenkingsraam van het vroegere Nicolaas Tulp Ziekenhuis onthuld in Ziekenhuis Amstelland lees
30-05-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Trammelant in Tandenland
Vanaf maandag 23 mei 2011 gaan 21 GGD-en scholen werven om volgend schooljaar deel te nemen aan het nieuwe mondgezondheidsprogramma 'Trammelant in Tandenland' lees
20-05-2011, Bron: GGD Amsterdam

De 'Week van de Schildklier' in Ziekenhuis Amstelland
Op woensdag 25 mei 2011 organiseert Schildklierstichting Nederland in samenwerking met Ziekenhuis Amstelland een lotgenotenbijeenkomst lees
19-05-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland / Schildklierstichting

RIVM advies: rauwe groenten goed wassen, of verhitten
Het is raadzaam om groenten voor consumptie goed te wassen, eventueel te schillen en waar mogelijk te koken of te bakken lees
22-04-2011, Bron: RIVM

Geef een glimlach aan een ziek kind!
Om kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht op te vrolijken, roepen HP en het Ronald McDonald Kinderfonds Nederlanders op om de komende 8 dagen eSmiles te sturen lees
21-04-2011, Bron: HP / Ronald McDonald Kinderfonds

Succesvolle Amstelveense Gezondheidsbeurs 2011
Sociaal-cultureel werkster Helga Bouwman van wijkcentrum 'De Bolder' in Amstelveen houdt van mensen en van het leven lees
15-04-2011, Bron: Conchita Willems

Gezond ouder worden in Nederland
Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren lees
09-04-2011, Bron: RIVM

Landelijke Autismeweek 2011
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat lees
01-04-2011, Bron: Only Friends

Gratis hoortest in ActiVite-bus
Op donderdag 7 april kunt 2011 u in de ActiVite-bus op het Westwijkplein in Amstelveen terecht voor een gratis hoortest lees
29-03-2011, Bron: ActiVite

Groene planten in uw woning
Een kamerplant voegt wat sfeer toe aan uw woning. Planten kunnen ook gezondheidsklachten veroorzaken, dus is het belangrijk om de juiste plant uit te kiezen en deze goed te verzorgen lees
25-03-2011, Bron: GGD-Amsterdam

De 12e internationale RSI-dag
De RSI-vereniging organiseert op zaterdag 26 maart 2011 een landelijke themamiddag over RSI in Den Haag lees
21-03-2011, Bron: RSI-vereniging

1500 bezoekers tijdens Open Dag 2011 in Ziekenhuis Amstelland
Op zaterdag 19 maart 2011 tussen 11.00 en 15.00 uur bezochten ongeveer 1.500 mensen Ziekenhuis Amstelland lees
21-03-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Wethouder Koops bezocht 'Het Zonnehof' in Bovenkerk
In heel Nederland openden zorg- en welzijnsorganisaties op de derde zaterdag in maart 2011 hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg lees
19-03-2011, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen / Zonnehuisgroep Amstelland

De griepepidemie is na twee maanden voorbij
Het bleef bij een milde seizoensgriep en de epidemie duurde even lang als andere winters lees
18-03-2011, Bron: Nivel

Verpleeghuis Beth Shalom geopend in Amstelveen
Op zondagmiddag 13 maart 2011 werden officieel de deuren van het nieuw gebouwde verpleeghuis Beth Shalom in Amstelveen lees
14-03-2011, Bron: Beth Shalom / Amstelveenweb

Meer inentingen tegen baarmoederhalskanker
In 2010 heeft ruim 52% van alle meisjes, die geboren zijn in 1993 tot en met 1996, gehoor gegeven aan de oproep zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker lees
09-03-2011, Bron: RIVM

Open dag 2011 in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland opent haar deuren voor jongeren tijdens Open dag van de Zorg op zaterdag 19 maart 2011 vanaf 11.00-15.00 uur lees
07-03-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Beweegprogramma voor mensen met artrose op internet
Bewegen houdt de spieren sterk, gewrichten soepel en geest gezond. Ook bij mensen met artrose. Activiteiten zoals wandelen en fietsen worden gemakkelijker lees
06-03-2011, Bron: Nivel

Cursus 'In Balans' in Buurthuis Alleman
Donderdag 3 maart 2011 om 13.00 uur vindt er een gratis informatiebijeenkomst plaats over de cursus 'In Balans' in Buurthuis Alleman lees
28-02-2011, Bron: GGD-Amsterdam / Fysiotherapiepraktijk Dekker

Ontspannen en spelen in de Ronald McDonald Huiskamer
De familie Kristmann uit Apeldoorn was er afgelopen maandag nog in Ronald McDonald Huiskamer Utrecht lees
24-02-2011, Bron: Ronald McDonald Huiskamer

Risico's overmatig antibioticagebruik in de veehouderij
Recent onderzoek levert extra bewijs voor het verband tussen het eten van kippenvlees met ESBL-bacterien en antibioticaresistente ESBL-bacterien bij mensen lees
24-02-2011, Bron: RIVM

Gratis draadloos internettoegang in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland heeft deze week (8-2011) draadloos internet in gebruik genomen voor het gehele ziekenhuis lees
21-02-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Optimaal functionerende hartfalenpolikliniek in Ziekenhuis Amstelland
Door een optimaal functionerende hartfalenpolikliniek heeft Ziekenhuis Amstelland het laagste percentage heropnames van hartpatienten in de Amsterdamse regio lees
15-02-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Goed gebruik van mechanisch afzuigsysteem en balansventilatie
Veel huizen hebben een mechanisch afzuigsysteem of balansventilatie lees
11-02-2011, Bron: GGD Amsterdam

Griepepidemie in Nederland loopt terug
Er is nog steeds sprake van een griepepidemie, die verspreid is over het hele land, maar de piek van de epidemie lijkt voorbij lees
11-02-2011, Bron: RIVM

Informatiedag voor 'blinden en slechtzienden' 2011
Op donderdag 24 februari 2011 is van 10.00 tot 15.00 de informatiemarkt van de Nederlandse Vereniging Blinden en Slechtzienden (NVBS) in Ziekenhuis Amstelland lees
08-02-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland promoot gezonde leefstijl
Donderdag 3 februari  2011 organiseerde Ziekenhuis Amstelland een 'lijfstyledag' voor haar medewerkers lees
07-02-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Nog steeds een milde griepepidemie in Nederland
Er is nog steeds een milde griepepidemie in Nederland. In de vierde week van 2011 hebben 90 op de 100.000 mensen zich gemeld met griepachtige klachten lees
03-02-2011, Bron: RIVM

Aantal sterfgevallen door kanker is toegenomen
Het risico om door kanker te overlijden daalt lees
01-02-2011, Bron: CBS

Milde griepepidemie in Nederland
Het aantal griepgevallen in Nederland nam begin dit jaar snel toe en inmiddels is sprake van een epidemie lees
20-01-2011, Bron: Nivel

Dr. Reisman van Ziekenhuis Amstelland is Toparts
Dr. Cobi Reisman, uroloog in Ziekenhuis Amstelland, is afgelopen donderdag 13 januari 2011 verkozen tot TOPARTS op zijn vakgebied in Nederland lees
19-01-2011, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Het Europese Schoolfruitprogramma is begonnen
Een basisschool in de Haagse wijk Houtwijk was het decor van de officiele aftrap van het Nederlandse deel van het Europese Schoolfruitprogramma lees
18-01-2011, Bron: Rijksoverheid

Aantal griepgevallen in Nederland is flink toegenomen
Het aantal griepgevallen in Nederland is de afgelopen week flink toegenomen. In de eerste week van 2011 werden 87 mensen op de 100.000 inwoners met influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) gerapporteerd lees
14-01-2011, Bron: Nivel

De woning beter ventileren en luchten
Vooral in het winterseizoen krijgt de GGD veel vragen over wonen en gezondheid. In de winter wordt minder geventileerd, waardoor de lucht in de woning vervuilt lees
12-01-2011, Bron: GGD Amsterdam

De griep groeit in Nederland
In de winter circuleren altijd griepvirussen in Nederland. Dat wordt op verschillende manieren in de gaten gehouden lees
05-01-2011, Bron: RIVM

Het griepseizoen 2010-2011 is begonnen
Het griepseizoen is gestart. Ruim een derde van de gemelde ziektegevallen is veroorzaakt door Influenza A/ (H1N1) 2009 lees
30-12-2010, Bron: RIVM

Veilig en verantwoord stoken
De open haard of houtkachel gaat meestal aan voor de gezelligheid. Tijdens het stoken van hout komen altijd schadelijke stoffen vrij lees
29-12-2010, Bron: GGD Amsterdam

Heartpillows in Ziekenhuis Amstelland
Medewerkers en vrijwilligers in Ziekenhuis Amstelland zijn vorige week de uitdaging aangegaan om meer dan 100 Heartpillows te maken voor Mammacare patienten lees
06-12-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Weinig deelnemers aan de Chlamydia screening
De afgelopen drie jaar hebben drie GGD'en jongeren van 16 tot en met 29 jaar gescreend op chlamydia. In de regio's Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg hebben ruim 630.000 jongeren een uitnodiging ontvangen voor een chlamydia-test lees
03-12-2010, Bron: GGD Amsterdam

Gezond wonen
Schone lucht is belangrijk voor uw gezondheid lees
18-11-2010, Bron: GGD Amsterdam

Groenelaan in het teken van diabetes
November is de Nationale Diabetes maand. Daarom staat bij Kringapotheek Groenelaan de maand november in het teken van diabetes mellitus lees
14-11-2010, Bron: Renate de Schaap

Start voorlichting borstvoeding in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland geeft vanaf heden maandelijks een voorlichtingsbijeenkomst over borstvoeding lees
08-11-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Voorlichting 'Leven na kanker' in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland organiseert op woensdag 30 november 2010 de voorlichtingsbijeenkomst 'Leven na kanker' lees
29-10-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Griepvaccinatie van 2010 begint
Vanaf half oktober 2010 start de jaarlijkse griepvaccinatie. In oktober en november krijgen ongeveer 5 miljoen mensen met een verhoogd risico een uitnodiging van hun huisarts voor de gratis griepprik lees
09-10-2010, Bron: RIVM

Cannabisgebruikers zijn psychisch minder gezond
Onder cannabisgebruikers is het aandeel, dat een minder goede geestelijke gezondheid heeft twee keer zo groot als onder de niet- gebruikers, meldt het CBS lees
04-10-2010, Bron: CBS

Bijeenkomst 'Zelfmanagement bij eczeem' in Amstelveen
De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) organiseert op maandag 18 oktober 2010 van 20:00 tot 22:00 uur een bijeenkomst met als thema 'Zelfmanagement bij eczeem' lees
01-10-2010, Bron: VMCE

Start 'Gezondheidsmonitor 2010' in Amstelland en Diemen
Circa 7.000 inwoners van 19 jaar en ouder in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ontvangen in oktober een vragenlijst voor het onderzoek 'Gezondheidsmonitor 2010' lees
21-09-2010, Bron: GGD Amsterdam

Meekijken tijdens kijkoperaties
Het VU medisch centrum zet de deuren van zijn operatiekamers op vrijdag 15 oktober 2010 wijd open. Het publiek kan dan in de Amstelzaal van VUmc gelijktijdig vier operaties volgen lees
16-09-2010, Bron: VU medisch centrum

Gezondheidsrisico's tijdens de Hadj
75% van de Mekkagangers loopt onnodig risico tijdens Hadj lees
13-09-2010, Bron: GGD Amsterdam

SOA rapportage GGD Amsterdam 1e kwartaal 2010
De rapportage met de SOA/HIV cijfers van het 1e kwartaal van 2010 van de SOA polikliniek is gepubliceerd lees
20-08-2010, Bron: GGD Amsterdam

Herstart Diabetes Informatie Post in Ziekenhuis Amstelland
Vanaf 1 september 2010 maakt de Diabetes Informatie Post (DIP) in Ziekenhuis Amstelland een frisse herstart lees
16-08-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

AWBZ kost 23 miljard euro
De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna drie kwart toegenomen lees
29-07-2010, Bron: CBS / Rijksoverheid

Baby's ook gevaccineerd tegen hepatitis B
Baby's worden in de toekomst ook gevaccineerd tegen hepatitis B lees
23-07-2010, Bron: Rijksoverheid

Hoge temperatuur eist 500 extra doden
In de recente warme periode die op 23 juni 2010 begon en met een kleine onderbreking doorliep tot maandag 12 juli zijn naar schatting 500 mensen meer overleden dan normaal lees
19-07-2010, Bron: CBS /GGD / RIVM

Gratis huidecho bij Rembrandt apotheek
Heeft u zonschade! Doe de gratis huidecho bij uw Rembrandt apotheek lees
14-07-2010, Bron: Auke van der Wal

GGD breidt vaccinatie spreekuur uit
Steeds meer zwangeren en diabetespatienten lopen risico's op reis lees
17-06-2010, Bron: GGD Amsterdam

Opblaasbare darm in Ziekenhuis Amstelland!
Van maandag 28 juni t/m maandag 5 juli 2010 kunt u de opblaasbare darm van de Maag-, Lever-, Darmstichting (MLDS) bezichtigen in de centrale hal van Ziekenhuis Amstelland lees
14-06-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland!

Lezing over penopauze in Ziekenhuis Amstelland
Op donderdag 17 juni 2010 organiseert Ziekenhuis Amstelland de informatiebijeenkomst 'Bestaat de penopauze? Lifestyle en de ouder wordende man' lees
07-06-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

De 11de Dreamnight at Artis stoet in Amstelveen
Op vrijdagmiddag 5 juni 2010 vond weer het jaarlijkse evenement Dreamnight at Artis plaats lees
05-06-2010, Bron: IJsbrand Terpstra / Dreamnight at Artis

De verplichte aanbesteding van Wmo is stopgezet
Op donderdag 20 mei 2010 heeft de Tweede Kamer besloten, dat de verplichte aanbesteding van Wmo van de baan is lees
20-05-2010, Bron: Tweede Kamer / CBS

Sportmedisch congres in het Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland organiseert Sportmedisch congres: 'Voorkomen en genezen van sportletsel' lees
17-05-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

'Wat een (schild)klier!' in Ziekenhuis Amstelland
Op dinsdag 25 mei 2010 organiseert Schildklierstichting Nederland in samenwerking met Ziekenhuis Amstelland een lotgenotenbijeenkomst lees
11-05-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

GGD vaccinatie redelijk goed bezocht
Op woensdag 21 april 2010 gingen de vaccinatiecampagnes HPV (baarmoederhalskanker) en BMR/DTP (bof, mazelen, rodehond / difterie, tetanus, polio) 2010 van start in Amstelveen lees
29-04-2010, Bron: GGD Amsterdam

Aftrap Europese studie van mobiele telefoongebruik
Vijf Europese landen zijn op donderdag 22 april 2010 begonnen met een jarenlang (20 jaar) durende studie over het verband tussen mobiel telefoongebruik en de gezondheid lees
27-04-2010, Bron: Amstelveenweb

Spoedpost Amstelland officieel geopend
In Ziekenhuis Amstelland werd donderdagmiddag 15 april 2010 de Spoedpost Amstelland feestelijk in gebruik genomen lees
16-04-2010, Bron: Amstelveenweb

Bevallen in het ziekenhuis
Het Ziekenhuis Amstelland organiseert dinsdag 20 april 2010 van 19.30 tot 21.30 uur een voorlichtingsavond over zwangerschap en bevallen lees
13-04-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Voorlichtingsavond ivm ontwikkelingen Diabetes type-I
Op woensdag 21 april 2010 vindt in Ziekenhuis Amstelland een informatiebijeenkomst plaats over recente ontwikkelingen rondom Diabetes Mellitus type-I lees
13-04-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Een gezonde inrichting van uw woning
U wilt uw woning af en toe een iets ander uiterlijk geven. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuw kleurtje op de muren of nieuwe meubels lees
12-04-2010, Bron: GGD Amsterdam

Start inenting tegen HPV en BMR/DTP in regio Amsterdam
Maandag 12 april, vrijdag 16 april en woensdag 21 april 2010 gaan de vaccinatiecampagnes in de regio Amsterdam lees
07-04-2010, Bron: GGD Amsterdam

Ziekenhuis Amstelland: een stap verder naar EPD
Ziekenhuis Amstelland heeft als eerste ziekenhuis in Nederland de vernieuwde basisregistratie van Siemens in gebruik genomen lees
31-03-2010, Bron: ZHA

Flinke stijging chlamydia en gonorroe in regio Amsterdam
Het aantal gevallen van chlamydia en gonorroe onder heteroseksuele mannen en vrouwen in de regio Amsterdam is in 2009 sterk toegenomen lees
31-03-2010, Bron: GGD Amsterdam

Ventileren en luchten in het huis
In het winterseizoen krijgt de GGD veel vragen over wonen en gezondheid. In de winter wordt minder geventileerd, waardoor de lucht in de woning vervuilt lees
30-03-2010, Bron: GGD Amsterdam

Chlamydia screening niewe ronde 2010
Een op de tien jongeren heeft binnen een jaar opnieuw chlamydia. 23 maart 2010 start de volgende ronde jaarlijkse Chlamydia screening in drie regio's. lees
23-03-2010, Bron: GGD Amsterdam

Drukke en warme open dag in het Ziekenhuis Amstelland
Van jong tot oud, iedereen was van harte welkom ook in het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen tijdens de open dag lees
21-03-2010, Bron: Amstelveenweb / ZHA

Groen in uw woning
Een kamerplant voegt sfeer toe aan uw woning. Planten kunnen ook gezondheidsklachten veroorzaken, dus is het belangrijk om de juiste plant uit te kiezen en deze goed te verzorgen lees
15-03-2010, Bron: GGD Amsterdam

Open Dag van de Zorg 2010 in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland gooit haar deuren wijd open op de Open Dag van de Zorg op zaterdag, 20 maart 2010 van 10.00-16.00 uur lees
12-03-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland is een polikliniek rijker
Per 1 april 2010 is Ziekenhuis Amstelland een polikliniek rijker: Dietheek Amstelland lees
12-03-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Japan Desk in Ziekenhuis Amstelland geopend
Op maandag 1 maart 2010 rond 10.00 uur belde de heer Ohara, vice-voorzitter van de Japanse Kamer van Koophandel, naar de Japan Desk in Ziekenhuis Amstelland lees
04-03-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker van start in maart
Het RIVM start binnenkort weer met de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker. In maart 2010 krijgen alle meisjes die vorig jaar 12 werden hiervoor een uitnodiging lees
04-03-2010, Bron: GGD Amsterdam

Vochtproblemen in uw huis: niet zo gezond
Als het buiten koud is, zetten we in huis de verwarming hoger en houden we ramen en deuren dicht lees
01-03-2010, Bron: GGD Amsterdam

Duidelijke herkenning bij toneelstuk over plasklachten
Ziekenhuis Amstelland heeft met de organisatie van deze avond een unieke voorlichting geboden over plasklachten, onder het oog van 120 belangstellenden lees
23-02-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Betrokkenheid zelforganisaties bij soa/hiv preventie groot
Uit onderzoek in 2003 bleek, dat soa/hiv relatief veel voorkomt onder Antilliaanse, Arubaanse, Afro en Hindoe Surinaamse en sub-Sahara Afrikaanse bevolkingsgroepen in Amsterdam lees
18-02-2010, Bron: GGD Amsterdam

Gezond schoonmaken
Vooral in het winterseizoen krijgt de GGD veel vragen over wonen en gezondheid lees
15-02-2010, Bron: GGD Amsterdam

GGD organiseert training vroegsignalering overmatig alcoholgebruik in Amstelveen
GGD Amsterdam heeft in opdracht van gemeente Amstelveen op 18 januari en 8 februari 2010 een training georganiseerd over vroegsignalering overmatig alcoholgebruik en motiverende gespreksvoering lees
15-02-2010, Bron: GGD Amsterdam

Nieuwe kinderburgemeester Ronald McDonald VU Kinderstad
'Een kinderparadijs', noemt Sanne Weber Ronald McDonald VU Kinderstad lees
08-02-2010, Bron: Jan Willem Wessels

GGD: Gezond wonen serie
Vooral in het winterseizoen krijgt de GGD veel vragen over wonen en gezondheid lees
01-02-2010, Bron: GGD-Amsterdam

Only Friends viert haar 10e verjaardag!
Op 9 februari 2010 bestaat de Sportclub Only Friends 10 jaar. Only Friends is een vereniging voor kinderen met een handicap of chronische ziekte lees
26-01-2010, Bron: Dennis Gebbink

Ziekenhuis Amstelland start Diabetes Informatie Post
Vanaf 1 februari 2010 start in Ziekenhuis Amstelland een Diabetes Informatie Post (DIP) lees
25-01-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Yvon Jaspers verwelkomt 15.000ste bezoek aan Kinderstad
Ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds Yvon Jaspers verwelkomde vrijdag 22 januari 2010 het 15.000ste bezoek aan Ronald McDonald VU Kinderstad lees
23-01-2010, Bron: Jan Willem Wessels

Amstelveense zorginstellingen tekenen samenwerkingsovereenkomst dementie
Donderdagmiddag 28 januari 2010 tekenen de Amstelveense zorginstellingen in een samenwerkingsovereenkomst tot het realiseren van een goed werkende zorgketen dementie in de regio lees
21-01-2010, Bron: Zonnehuisgroep Amstelland

Hepatitis B en A-vaccinatie halen wordt feest
Jongens, die (ook) op jongens vallen hebben verhoogd risico op besmetting hepatitis B: GGD start vaccinatiecampagne ter bescherming lees
18-01-2010, Bron: GGD Amsterdam

Unieke voorlichtingsbijeenkomst over urineverlies
Ziekenhuis Amstelland presenteert 'Het verlies van Viviane', een taboedoorbrekend toneelstuk in de Schouwburg Amstelveen lees
18-01-2010, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Opnieuw afname aantal griepgevallen
Er zijn steeds minder mensen die de huisarts bezoeken met griepachtige verschijnselen lees
19-12-2009, Bron: RIVM

Jaarwisseling 2008-2009: 315 vuurwerk-oogletsels
Nederlandse oogartsen zijn consumentenvuurwerk zat. Want hoeveel oogletsels brengt ons de komende jaarwisseling? lees
17-12-2009, Bron: Nederlands Oogheelkundig Gezelschap / MCL

De helft van de bevolking heeft een chronische ziekte
Bijna de helft van de bevolking heeft een chronische ziekte. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de mensen van 75 jaar of ouder heeft 4 op de 5 een langdurige aandoening lees
05-12-2009, Bron: CBS

Nieuwe Influenza overzicht week 49-2009
227 patienten zijn deze week gemeld tegenover 289 vorige week- meldt het RIVM lees
04-12-2009, Bron: RIVM

60 procent inwoners Amsterdam-Amstelland gevaccineerd
Van de ruim 65.000 inwoners van Amsterdam en de regio Amstelland die zijn opgeroepen voor de eerste vaccinatieronde tegen Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep) heeft 60 procent de eerste prik ontvangen lees
27-11-2009, Bron: GGD Amsterdam

Nieuwe Influenza A overzicht week 48-2009
In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen ten opzichte van vorige week lees
27-11-2009, Bron: RIVM

Start vaccinatie Mexicaanse griep in Amsterdam-Amstelland
De GGD Amsterdam organiseert op maandag 23 en dinsdag 24 november 2009 in de RAI de eerste vaccinatieronde tegen Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep) voor inwoners van Amsterdam en de regio Amstelland lees
20-11-2009, Bron: GGD-Amsterdam

Nieuwe Influenza A overzicht week 47-2009
In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) licht gestegen ten opzichte van vorige week, 359 patienten zijn deze week gemeld tegenover 291 vorige week lees
20-11-2009, Bron: RIVM

GGD Amsterdam start vaccinatie tegen de Mexicaanse griep
De GGD Amsterdam start op maandag 23 november 2009 met de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep lees
13-11-2009, Bron: GGD Amsterdam

Nieuwe Influenza A overzicht week 46-2009
In de afgelopen week (46-2009) is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) licht gestegen lees
13-11-2009, Bron: RIVM

PvdA wil af van eigen risico in de Zorgverzekeringswet
Op 10 november 2009 is bekend geworden dat de PvdA af wil van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet lees
11-11-2009, Bron: CG-Raad / PvdA / Overheid

De H1N1 vaccinatie begint ook in Amstelveen
Vele mensen kregen in Amstelveen een brief van de huisarts, met de titel 'Oproep pandemische influenzavaccinatie 2009' lees
09-11-2009, Bron: Amstelveenweb / RIVM /GGD

Chlamydia screeningsproject wint Spider award 2009
Het Chlamydia Screeningsproject heeft op 5 november 2009 de Spider Award gewonnen lees
06-11-2009, Bron: GGD Amsterdam

Nieuwe Influenza A (H1N1) update week 45-2009
In de afgelopen week 45-2009 is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom verdubbeld ten opzichte van vorige week lees
06-11-2009, Bron: RIVM

Ziekenhuis Amstelland breidt capaciteit voor 'sportheup' operaties uit
De vakgroep Orthopedie van Ziekenhuis Amstelland breidt capaciteit voor 'sportheup' operaties uit lees
06-11-2009, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Bevallen in het Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland organiseert dinsdag 17 november 2009 een voorlichtingsavond over zwangerschap en bevallen lees
06-11-2009, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Resistent H1N infuenzavirus gevonden in Nederland
Een patient met ernstige griepverschijnselen blijkt geinfecteerd met een H1N1-virus, dat resistent is tegen het antivirale middel oseltamivir lees
04-11-2009, Bron: RIVM / Amstelveenweb

Nieuwe Influenza overzicht week 44-2009
In de afgelopen week (44-2009) is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom verdubbeld lees
30-10-2009, Bron: RIVM

Elsenhove vaccineert alle schapen en geiten tegen Q-koorts
Om de kans op Q-koorts op de speelboerderij Elsenhove verder te verkleinen worden alle aanwezige schapen en geiten gevaccineerd. lees
27-10-2009, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe Influenza overzicht week 43-2009
In de afgelopen week (43-299) is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld ten opzichte van vorige week lees
23-10-2009, Bron: RIVM

Nieuwe Influenza A week-42-2009
De stand van zaken: Nieuwe Influenza A week-42-2009 lees
18-10-2009, Bron: RIVM

Ziekenhuis Amstelland digitaliseert medische archieven
Het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen gaat al zijn dossiers en foto's digitaal archiveren lees
17-10-2009, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Spectaculaire plaatsing MRI scanner in het Ziekenhuis Amstelland
Tussen harde windstoten en regenbuien door werd in september 2009 de nieuwe Philips MRI-scanner van het Ziekenhuis Amstelland over en door het dak van het ziekenhuis naar binnen gehesen en geplaatst op de afdeling Radiologie lees
02-10-2009, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Hoge sterftecijfers door kanker in Nederland
In 2006 stierven 187 op de 100 duizend inwoners in Nederland aan kanker lees
01-10-2009, Bron: CBS

Daphne Deckers start campagne in Amstelveen
Op dinsdagochtend 29 september 2009 organiseerde Pampers en UNICEF samen met campagne ambassadrice Daphne Deckers een 1 jaar!-feest om de 1e verjaardag van 50 Nederlandse baby's te vieren in Restaurant Praq in Amstelveen lees
29-09-2009, Bron: Pampers / Unicef

GGD gezondheidsonderzoek scholieren in Amstelland
GGD Amsterdam onderzoekt in het najaar van 2009 4.500 scholieren in de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) lees
23-09-2009, Bron: GGD Amsterdam

De Amstelveense 'Geheugenwandeling 2009' is goed verlopen
De zogenaamde 'Memory Walk' of in het Nederlands, Geheugenwandeling in het kader van Wereld Alzheimerdag is op zondagmiddag 20 september 2009 onder begeleiding van burgemeester Jan van Zanen is goed verlopen in Amstelveen lees
20-09-2009, Bron: Amstelveenweb

Nieuwe Influenza A overzicht week 38-2009
In de afgelopen week (38-2009) zijn 10 patienten gemeld in Nederland, die wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) werden opgenomen in het ziekenhuis lees
18-09-2009, Bron: RIVM

Memory Walk 2009 Amstelveen
Net als vorig jaar wordt in het kader van Wereld Alzheimerdag op zondag 20 september 2009 een Memory Walk georganiseerd door het regiobestuur van Alzheimer Nederland in samenwerking met woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld lees
17-09-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Nieuwe pand van KiKa in Amstelveen geopend
50 Paarse en oranje ballonnen werden afgelopen donderdag op 3 september 2009 losgelaten door burgemeester Jan van Zanen bij de opening van het nieuwe pand van KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) in Amstelveen lees
08-09-2009, Bron: Marijke Roskam

Medische risicogroepen krijgen in oktober al een griepprik
Medische risicogroepen krijgen in oktober 2009 al een griepprik- meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lees
02-09-2009, Bron: VWS / GGD Amsterdam

Nieuwe Influenza A update week 33-2009
Volgens het laatste rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het aantal laboratoriumbevestigde gevallen van Nieuwe Influenza A (H1N1) is deze week 33-2009) opnieuw sterk toegenomen lees
14-08-2009, Bron: GGD Amsterdam/ RIVM/ WHO

Een derde van jongeren heeft wel eens geblowd
Een derde van de jongeren had in 2007/2008 wel eens cannabis gebruikt -meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek lees
11-08-2009, Bron: CBS

RIVM past het influenzabeleid aan
Op het gebied van de diagnostiek, meldingsplicht en behandeling ten aanzien van Nieuwe Influenza A heeft RIVM het beleid aangepast lees
07-08-2009, Bron: RIVM

De eerste Nederlander is aan griep overleden
Vannacht is in Nederland voor het eerst een patient aan de Nieuwe Influenza A (H1N1) overleden lees
04-08-2009, Bron: RIVM

Nieuwe Influenza A update week 32-2009
Er is sinds april 2009 in verschillende landen bij mensen Nieuwe Influenza A (H1N1) vastgesteld.De Wereld Gezondheid Organisatie WHO heeft op 11 juni 2009 fase 6 afgegeven lees
04-08-2009, Bron: GGD Amsterdam/ RIVM / WHO

Eerste hulp in ziekenhuis tot 22 uur
De spoedeisende hulp ('eerste hulp'), die het Ziekenhuis Amstelland vanaf het tweede kwartaal volgend jaar gaat bieden, zal zeven dagen per week tot tien uur 's avonds beschikbaar zijn lees
08-07-2009, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Stand van zaken Nieuwe Influenza A
De GGD Amsterdam verzond op 2 juli 2009 de volgende brief aan de huisartsen binnen het werkgebied van de GGD Amsterdam lees
06-07-2009, Bron: GGD Amsterdam / RIVM

Grootschalig vaccinatieonderzoek in Amstelveen
In Amstelveen start in juli 2009 een grootschalig vaccinatieonderzoek naar de werkzaamheid van een nieuw vaccin tegen de pneumokokkenbacterie lees
27-06-2009, Bron: Vaccinatieonderzoek

Eerste paal voor het Zonnehuis in Westwijk
Op woensdag 17 juni 2009 heeft wethouder Dolf Veenboer van Amstelveen, de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van kleinschalig wonen voor mensen met dementie op de Jasmijnlaan in de Westwijk lees
18-06-2009, Bron: Zonnehuisgroep Amstelland

Vegan of niet vegan?
Vegetarisme is een dieetvorm, dat vlees uitsluit, inclusief wild en bijproducten van de slacht, vis, schelpdieren en andere zeedieren, en pluimvee lees
11-06-2009, Bron: Amstelveenweb / Wikipedia

Ex-kankerpatiënte Miriam Tops vooraan bij de SamenLoop voor Hoop
De SamenLoop voor Hoop is een initiatief van KWF kankerbestrijding en wordt in het weekend van 6-7 juni 2009 op 7 plaatsen in Nederland georganiseerd lees
26-05-2009, Bron: Barbara Hellendoorn

Amstelveen gaat voor SamenLoop voor Hoop, u ook?
Een team van Amstelveense vrijwilligers organiseert op 6 en 7 juni 2009 op het terrein van De Arena in het Amsterdamse Bos een evenement ten bate van KWF Kankerbestrijding lees
12-05-2009, Bron: Bart en Barbara Hellendoorn

Toelichting initiatiefnemers gezondheidscentrum Maritsa
Naar aanleiding van de commotie rondom de plannen voor een nieuw zorgcentrum op de Maritsa willen wij, als initiatiefnemers, ook onze kant van de zaak toelichten lees
01-05-2009, Bron: Initiatiefnemers gezondheidscentrum Maritsa

Geen bevestigde gevallen van varkensgriep in Nederland
In Nederland zijn op dit moment geen bevestigde gevallen van de varkensgriepvariant lees
28-04-2009, Bron: RIVM

Influenza A virus subtype H1N
De gouverneur van San Luis Potosi in Mexico, Marcelo de los Santos Fraga heeft bekend gemaakt, dat er weer een persoon is overleden door varkensgriep lees
26-04-2009, Bron: WHO / Wikipedia

2000 deelnemers aan start van Zuidas Run voor Ronald McDonald Centre
Ruim tweeduizend deelnemers staan zondag 26 april 2009 om 11.00 uur aan de start van de Accenture Zuidas Run lees
22-04-2009, Bron: Ronald McDonald Kinderfonds

Huisartsen aan Maritsa in Amstelveen
Er is veel ophef in de wijk Groenelaan over de vestiging van een gezondheidscentrum aan Maritsa lees
09-04-2009, Bron: Herbert Raat

Stormachtig informatieavond over gezondheidscentrum Groenhof
Bij de gemeente Amstelveen is een verzoek ingediend, om in wijk Groenelaan een eerstelijns gezondheidscentrum te realiseren met huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek lees
03-04-2009, Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb

Ronald McDonald VU Huis houdt 'Open Huis'
Het Ronald McDonald VU Huis houdt zaterdag 4 april 2009 Open Huis lees
31-03-2009, Bron: Ronald McDonald Huis

Reumafonds bedankt Amstelveen
In de landelijke collecteweek van 8 tot en met 14 maart 2009 is in Amstelveen in totaal bijna 16.000 euro opgehaald lees
31-03-2009, Bron: Reumafonds

Nieuw gezondheidscentrum in de wijk Groenelaan
De huisartsenpraktijken Alpenstein, Kierkegaard en Boodt gaan samen met Apotheek Groenelaan en de fysiotherapiepraktijk Alpenrondweg naar een gezondheidscentrum lees
23-03-2009, Bron: Huisartsen/fysiotherapeuten/apotheek
Gemeente Amstelveen

Verzorgings- en gezondheidsplein op Groenhof
Woensdag 18 maart, donderdag 19 maart, vrijdag 20 maart, en zaterdag 21 maart 2009 is er verzorgings- en gezondheidsplein op Groenhof lees
18-03-2009, Bron: Professional Touch

Nieuwe manier om HIV te blokkeren
Met behulp van een simpel voedingsadditief, is het onderzoekers van de Universiteit van Minnesota gelukt de verspreiding van het virus dat Aids veroorzaakt bij apen te stoppen lees
06-03-2009, Bron: Nature / UA

Amstelring en OsiraGroep zijn bestuurlijk gefuseerd
Amstelring en OsiraGroep zijn bestuurlijk gefuseerd lees
05-03-2009, Bron: Osiragroep

Aantal sterfgevallen hoger door kou en griep
In de eerste vier weken van 2009 lag het aantal sterfgevallen onder ouderen ruim duizend hoger dan in voorgaande jaren lees
10-02-2009, Bron: CBS

Ronald McDonald VU Kinderstad viert eerste verjaardag
Zondag 8 februari 2009 vierde Ronald McDonald VU Kinderstad zijn eerste verjaardag lees
09-02-2009, Bron: Ronald McDonald VU Kinderstad

Kanker nu doodsoorzaak nr.1
In 2008 overleden voor het eerst meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten lees
02-02-2009, Bron: CBS

115.000 euro geschonken aan Ronald McDonald Centre Only Friends
Rabobank Amsterdam, Rabobank Foundation en Interpolis schonken gezamenlijk 115.000 euro aan Ronald McDonald Centre Only Friends lees
27-01-2009, Bron: Ronald McDonald Kinderfonds

Baarmoederhalskanker preventieweek 2009
Van 18 tot en met 24 januari 2009 vindt voor de derde keer de Europese baarmoederhalskanker preventieweek plaats lees
17-01-2009, Bron: GGD Amsterdam

Vuurwerk zorgt voor smog
In de eerste uren van 2009 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten, meldt een bericht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu lees
01-01-2009, Bron: RIVM

Apotheek van dr Felix Amelink bestaat 75 jaar
Ter ere van het 75 jarige bestaan van de apotheek, die Johan Felix Herman Amelink eerst aan de Catharine van Clevelaan had opgericht en later naar de Amsterdamseweg 528 verhuisde, was een herdenkings-, annex open dag lees
09-11-2008, Bron: Amstelveenweb

Elektronisch patiëntendossier wordt ingevoerd
In november 2008, start de invoering van het landelijk elektronisch patientendossier (EPD) in Nederland lees
03-11-2008, Bron: Min. VWS / Wikipedia / Info BSN-EPD

Onderzoek onder thuiswonende mensen met dementie
Thuiswonende demente mensen doen voor het eerst in Nederland mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bewegingsinterventies op geheugen, stemming en slaap/waakritme lees
08-10-2008, Bron: OsiraGroep

Het is tijd voor de AmstelClinic Dermatologie
Ziekenhuis Amstelland heeft de klokken gelijk gezet met de AmstelClinic lees
06-10-2008, Bron: Ziekenhuis Amstelland / Wikipedia

Vaccinatieonderzoek bij senioren
De pneumokok is een bacterie die in de keel leeft en daar doorgaans geen kwaad doet. Maar soms kan de bacterie vanuit de keel toeslaan en longontsteking of nekkramp veroorzaken lees
24-07-2008, Bron: Capita

Luchtzuiverend geluidsscherm in Eindhoven
Als eerste grote stad en belangrijk verkeersknooppunt in Nederland laat de gemeente Eindhoven langs een belangrijke toegangsweg een geluidsscherm bouwen dat tevens een luchtzuiverende werking heeft, fijn stof afvangt en CO2 vasthoudt lees
19-07-2008, Bron: Tauw

Weer tijgermuggen in kassen gesignaleerd
Voor het eerst sinds oktober 2007 zijn in Nederland weer tijgermuggen (Aedes albopictus, of Asian tiger mosquito) gesignaleerd lees
19-07-2008, Bron: Centrum voor Landbouw en Milieu / Wikipedia

Proef tegen fijn stof bij Wisselstroom
Bij Wisselstroom komt een proefopstelling voor het uit de lucht halen van fijn stof lees
16-07-2008, Bron: Amstelveens Weekblad / Wikipedia

HPV-vaccin in Rijksvaccinatieprogramma
Minister Ab Klink van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil vanaf september 2009 het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) voor alle 12-jarige meisjes opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma lees
09-07-2008, Bron: RIVM / Min VWS / Wikipedia

Oogtest bij rijbewijskeuring vaak struikelblok
Aan 70-plussers die voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd werd voorheen geadviseerd het gezichtsvermogen en/of de bril te laten controleren door de opticien lees
20-06-2008, Bron: Ingezonden bericht

Helder licht vermindert symptomen dementie
Wanneer ouderen langdurig worden blootgesteld aan helder licht, vermindert dat de ernst van een aantal symptomen die optreden bij dementie lees
16-06-2008, Bron: KNAW / Wikipedia

Het Sinai Centrum is geopend!
Het Sinai Centrum aan de Laan van de Helende Meesters 2 in Amstelveen, werd op woensdag 11 juni 2008 door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden officieel geopend lees
12-06-2008, Bron: Amstelveenweb / Sinai Centrum

Prinses Margriet opent het Sinai Centrum in Amstelveen
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden verricht woensdag 11 juni 2008 in Amstelveen de opening van de nieuwe locatie van het Sinai Centrum lees
04-06-2008, Bron: RVD/ Sinai Centrum/ Wikipedia

Te veel fijn stof voor 420 duizend Nederlanders
Een op de veertig inwoners van Nederland woonde in 2006 op een plaats waar te veel fijn stof in de lucht voorkwam lees
30-05-2008, Bron: CBS / Wikipedia / Milieu en Gezondheid

Roken in sportaccommodaties vanaf 1 juli verboden
Per 1 juli 2008 wordt de hele sportsector tegelijk met de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij lees
27-05-2008, Bron: MVWS

Kwaliteit drinkwater nieuwbouwwoningen onder de maat
Drinkwater in nieuw gebouwde woningen voldoet bij oplevering waarschijnlijk niet aan alle eisen van het Waterleidingbesluit lees
23-04-2008, Bron: RIVM

Stabilisatie SOA lijkt door te zetten
Het aantal mensen dat zich vorig jaar liet testen op een soa bij een van de soa-centra nam met 13% toe ten opzichte van 2006 tot ruim 78.000 lees
17-04-2008, Bron: RIVM / Wikipedia

Proef in strijd tegen fijn stof
Aannemer BAM Wegen is met de gemeente Amstelveen in gesprek over het houden van een experiment langs een plaatselijke weg om fijn stof uit de lucht te halen lees
16-04-2008, Bron: Amstelveens Weekblad / Wikipedia

Een nieuwe look voor The Body Shop in Amstelveen
The Body Shop opent op zaterdag 8 maart 2008 de deuren van haar vernieuwde winkel op het Binnenhof 88 in Amstelveen lees
06-03-2008, Bron: The Body Shop

Wassen zonder water
Ziekenhuis Amstelland is een van de eerste vijf ziekenhuizen in Nederland die overgaat op wassen zonder water lees
05-03-2008, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Laserbehandeling spataderen volledig vergoed
Vaatchirurgen in Ziekenhuis Amstelland werken met de nieuwste technieken en apparatuur lees
03-03-2008, Bron: Ziekenhuis Amstelland / Wikipedia

Dag en nacht de arts aan huis
Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking staat positief tot zeer positief tegenover de komst van SOS-arts lees
27-02-2008, Bron: SOS-Arts

Kinderafdeling ziekenhuis kreeg 5700 euro van Rotary Club Amstelveen
Opbrengst Kerstactie 2007 van Rotary Club Amstelveen is overhandigd aan Kinderafdeling Ziekenhuis Amstelland lees
19-02-2008, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Online safe sex training van GGD Amsterdam
Via de Vrij Lekker campagne wil de GGD Amsterdam de problematiek van het onveilig vrijen bij jongeren meer gericht en effectief aanpakken lees
31-01-2008, Bron: GGD Amsterdam / Wikipedia

Splitsing GGD Amstelland de Meerlanden
Per 1 januari 2008 houdt GGD Amstelland de Meerlanden op te bestaan als zelfstandige organisatie lees
26-11-2007, Bron: GGD Amstelland

Diabetes grootste bedreiging volksgezondheid
Als er niets verandert, dan is diabetes volksziekte nummer 1 in de toekomst lees
12-11-2007, Bron: KNMP

Griepvaccinatie 2007 in Amstelveen
De griepvaccinatie gaat weer van start lees
08-11-2007, Bron: Nivel / Wikipedia / Amstelveenweb.com

Week van de Chronisch Zieken
De Week van de Chronisch Zieken, van 9 tot en met 15 november 2007 lees
05-11-2007, Bron: CWI / Chronisch ziek

Ziekenhuis Amstelland kreeg vaatkeurmerk
Ziekenhuis Amstelland kreeg Keurmerk Vaatzorg 2007 lees
17-10-2007, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Zorgverzekering 150 euro eigen risico
De tweede Kamer heeft op 4 oktober 2007 ingestemd over het wetsvoorstel, dat de zorgverzekering vanaf 2008 een verplichte eigen risico van 150 euro krijgt lees
05-10-2007, Bron: Volksgezondheid

Trombose: doodsoorzaak nr 1
dan 34 procent van alle sterfgevallen in Nederland is direct het gevolg van trombose lees
26-09-2007, Bron: Trombosestichting.

Ouderen en chronisch zieken dupe bezuinigingen
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland meldt in haar persbericht, dat het kabinet gaat honderden miljoenen bezuinigen op de zorg aan ouderen en chronisch zieken lees
23-09-2007, Bron: CSO

Oorzaak E-coli besmetting drinkwater opgelost
Na een grondige inspectie van het gehele drinkwatersysteem, dat de Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland en ook Amstelveen van drinkwater voorziet, is de oorzaak van de E.coli besmetting van het drinkwater van mei 2007 vastgesteld en opgelost lees
06-09-2007, Bron: PWN / Wikipedia

IGZ inval bij Chinese behandelpraktijken
Bij een inval in drie behandelpraktijken heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) illegale hormoonpreparaten, antibiotica en afslankmiddelen in beslag genomen lees
11-08-2007, Bron: IGZ

Zorgbelang Noord-Holland
Sinds binnenkort is een nieuwe website gestart met het doel: rechten van patiënten in de gezondheidszorg en voor hulp bij klachten te verhelpen lees
25-07-2007, Bron: Zorgbelang NH

Ziekenhuis is erg trots
Erg trots is Ziekenhuis Amstelland met de uitkomsten van een onderzoek van Elsevier naar de ziekenhuizen met de beste specialisten lees
06-07-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Let op een tekenbeet
Een teek? Pak ‘m beet! Dat is de boodschap die de GGD wil meegeven aan iedereen die de natuur in gaat lees
02-06-2007, Bron: GGD / Wikipedia

Kookadvies drinkwater opgeheven
Vandaag (maandag 21 mei 2007) heeft PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland het besluit genomen het preventieve kookadvies per direct op te heffen lees
21-05-2007, Bron: PWN

E-coli update 22 uur
Ondertussen heeft uitgebreid onderzoek aangetoond waar de besmettingsbron zich bevindt lees
16-05-2007, Bron: PWN

E-coli update 13 uur
Volgens de Gemeente Amstelveen Enkele straten in Amstelveen ontvangen water via PWN lees
16-05-2007, Bron: PWN / Gemeente Amstelveen

E-coli besmetting distributiestation Hoofddorp
Onderzoek heeft uitgewezen dat de E. coli bacterie is aangetroffen in het drinkwater van distributiestation Hoofddorp. Er is uit voorzorg per direct een kookadvies afgegeven. Dit geldt voor de gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemm lees
15-05-2007, Bron: PWN / Wikipedia

Comfortkamer in Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland beschikt sinds kort over vijf een- en tweepersoons comfortkamers lees
26-04-2007, Bron: Amstelveens Weekblad

Biobites ook in Amstelveen
In 26 Noord-Hollandse middelbare scholen krijgen de leerlingenen vanaf 18 april 2007 alleen maar 100% biologisch eten in de kantines lees
25-04-2007, Bron: Biobites

Lezing over burnoutklachten en depressiviteit
Op maandag 16 april 2007 geeft Aline Box een lezing over diepe ontspanning via alfatraining met licht en geluid lees
26-03-2007, Bron: Aline Box

Huisartsenpost Amstelland heeft nieuw telefoonnummer
Per 20 maart 2007 kreeg Stichting Huisartsenpost Amstelland een eigen telefoonnummer lees
23-03-2007, Bron: Huisartsenpost Amstelland

Nationale Beroepscode gepresenteerd
Op donderdag 8 februari 2007 hebben de voorzitters van NU'91 en V en VN het eerste exemplaar van de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden aangeboden aan filosoof, jurist en auteur Anne-Mei The lees
09-02-2007, Bron: AVVV

De 4de Grote Griepmeting
Dit jaar vindt voor het vierde jaar de Grote Griepmeting plaats lees
19-01-2007, Bron: De Grote Griepmeting, Wikipedia

Thuistest baarmoederhalskanker
Het Vrije Universiteit Medisch Centrum meldt, dat ongeveer 45.000 vrouwen ontvangen de komende maanden een thuistest om zelf, thuis, eenvoudig een onderzoekje te kunnen doen naar baarmoederhalskanker lees
10-01-2007, Bron: VUMC

GGD Amstelland de Meerlanden opgesplitst
Woensdagochtend 13 december 2006 vergaderde het Algemeen Bestuur van GGD Amstelland de Meerlanden over de toekomst van de GGD lees
21-12-2006, Bron: GGD Amstelland en Meerlanden

Dienstapotheek Amstelland
Ziekenhuis Amstelland en de Dienstapotheek Amstelland hebben vorige week op donderdag 16 november 2006 een samenwerkingsovereenkomst getekend lees
24-11-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Huisartsenpost verhuisd naar Groenelaanzijde
De Huisartsenpost Amstelland is met ingang van donderdag 21 september 2006, te vinden aan de Groenelaanzijde van Ziekenhuis Amstelland lees
22-09-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Onderzoekscapaciteit ziekenhuis wordt uitgebreid
De medische staf van Ziekenhuis Amstelland wordt in september 2006 wederom uitgebreid lees
07-09-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Mogelijk ernstige smog door ozon
In grote delen van Nederland zal naar verwachting woensdagmiddag 19 juli 2006 matige smog door ozon ontstaan lees
19-07-2006, Bron: RIVM / Wikipedia

Meer stikstofdioxide in Amstelveense lucht
De hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de Amstelveense lucht zal de komende jaren verder toenemen, terwijl de hoeveelheid fijn stof (PM10) zal afnemen lees
15-07-2006, Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Milieuloket

Goedkope rijbewijskeuringen in De Bolder
Op verschillende plaatsen in het land door ouderenbonden en wijkcentra goedkope rijbewijskeuringen voor 70-plussers georganiseerd, ook in Amstelveen lees
10-07-2006, Bron: Henk Nijboer

Blind door lekkende oogvaten
Bijna de helft van de patiënten met een inwendige oogontsteking die daarbij als complicatie cystoid macula oedeem (CME) krijgen, wordt slechtziend of blind aan tenminste één oog lees
30-03-2006, Bron: Zorg Krant

Acties in de gehandicaptenzorg
Op 13 januari 2006 verliep het ultimatum aan werkgeversorganisatie VGN. VGN heeft daar niet op gereageerd lees
28-03-2006, Bron: Abvakabo

Centrum Infectieziektebestrijding open
Minister Hoogervorst heeft vandaag het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) officieel geopend lees
22-03-2006, Bron: Min VWS

GGD pakt overgewicht jeugd aan
Voorkomen van overgewicht heeft een hoge prioriteit bij GGD-en lees
02-03-2006, Bron: GGD Nederland

Nederland heeft griepepidemie
Nederland heeft officieel een griepepidemie. Ons land telt momenteel 136 zieken per honderdduizend inwoners lees
24-02-2006, Bron: Degrotegriepmeting

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Dankzij het bevolkingsonderzoek is het mogelijk baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. De kans op genezing is dan groot lees
23-01-2006, Bron: GGD Amstelland de Meerlanden

Een vijfde Amsterdamse 55-plussers depressief
Tweeëntwintig procent van de Amsterdamse 55-plussers blijkt last te hebben van depressie en is vaker eenzaam. In heel Nederland gaat het om 16 procent van de ouderen lees
16-01-2006, Bron: Amsterdam.nl / GGD

Ziekenhuis scoort hoog rapportcijfer
Ziekenhuis Amstelland heeft in een onderzoek van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP) een 7,6 gescoord op het gebied van zorg lees
29-12-2005, Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Jeugdgezondheidszorg Amstelland verhuist
In 2006 maakt de Jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen geen onderdeel meer uit van Amstelring maar neemt GGD Amstelland-de Meerlanden het stokje over lees
16-12-2005, Bron: GGD-Amstelland

Grote Griepmeting 3
Op 15 november 2005 startte officieel de derde Grote Griepmeting. U kunt zich nu weer aanmelden voor dit grote project lees
16-11-2005, Bron: De Grote Griepmeting

GGD verzamelt gegevens 7500 scholieren
GGD Amstelland – de Meerlanden verzamelt in oktober en november gegevens van 7500 scholieren in regio Amstelland en de Meerlanden lees
20-10-2005, Bron: GGD Amstelland


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.