Bijgewerkt: 7 december 2021

21 personen toch in de Sociale Werkvoorziening in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
16-12-2014

De Amstelveense fracties van VVD, D66, BBA en PvdA zijn verheugd, dat het wethouder Veeningen (D66), mede op basis van de door hen gestelde vragen, is gelukt om in korte tijd een oplossing te vinden voor de 21 personen die een tijdelijk contract hadden onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Eerder werd de Raad geïnformeerd over het feit, dat het tijdelijke contract van deze groep niet zou worden verlengd. Voor mensen met een contract voor onbepaalde tijd is er geen probleem, deze contracten blijven gewoon bestaan. Maar omdat er per 1 januari  niemand meer kan instromen in de WSW leek het er op dat mensen met een tijdelijk contract buiten de boot zouden vallen, omdat die contracten niet verlengd zouden worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Vlnr.: Maaike Veeningen (D66), Herbert Raat (VVD) en Jeroen Brandes (PvdA) wethouders tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 3 december 2014 in de raadzaal


Tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 3 december 2014 kwam naar voren, dat de coalitiepartijen zich zorgen maakten over de gevolgen voor deze groep. De wethouder heeft goed geluisterd en is direct aan de slag gegaan om een oplossing te vinden. Wethouder Veeningen heeft er dankzij maatwerk voor gezorgd, dat er op persoonlijk niveau een oplossing is gevonden.

De fracties van VVD, D66, BBA en PvdA zijn verheugd, dat het de wethouder gelukt is om op zo’n korte termijn tot oplossingen te komen. Volgens de partijen laat dit zien, dat Amstelveen klaar is voor de nieuwe taken die vanuit het Rijk op de gemeente afkomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.