Bijgewerkt: 25 juni 2022

22 COVID-patiënten op de IC, 583 in de kliniek in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: LCPS/RIVM
21-06-2022

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 605, dat zijn er 55 meer dan de vorige werkdag. Daarvan liggen er 22 op de IC. Dit aantal is gelijk aan de vorige werkdag. Van de COVID-patiënten liggen er 583 in de kliniek, 55 meer dan de vorige werkdag – meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op dinsdag 21 juni 2022.

Foto Amstelveen
(Bron LCPS - 2022)

Capaciteit en bezetting kliniek: 55 COVID-patiënten meer dan de vorige werkdag. De totale capaciteit in de kliniek bedraagt 15.123 bedden. Deze bestaat uit bezette bedden (COVID en non-COVID) en vrije capaciteit. De totale bezetting in de kliniek is gestegen naar 13.911 bedden. Dit zijn 583 COVID-patiënten en 13.328 non-COVID-patiënten


Nieuwe opnames. Vandaag zijn er 84 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 11 meer dan de vorige werkdag. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 2 opgenomen op de IC, 2 minder dan de vorige werkdag en 82 in de kliniek, 13 meer dan de vorige werkdag. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek, op de IC is dit gedaald.

Bezetting IC. De totale bezetting op de IC is met 35 toegenomen naar 668 patiënten. Op de IC liggen nu 22 COVID-patiënten, evenveel als de vorige werkdag. Op de IC liggen 646 non-COVID-patiënten, 35 meer dan de vorige werkdag. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gedaald.

Bezetting kliniek. De totale bezetting in de kliniek is met 1.328 toegenomen naar 13.991 bedden. In de kliniek liggen nu 583 COVID-patiënten, 55 meer dan de vorige werkdag. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen.


Bijna twee keer zo vaak langdurige klachten na een coronabesmetting

Drie maanden na besmetting met het coronavirus meldt vrijwel de helft van de mensen nog één of meerdere langdurige klachten, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en reukverlies. Dat is bijna 2 keer vaker dan bij mensen die geen besmetting hebben gehad en ruim anderhalf keer vaker dan bij mensen met andere luchtweginfecties.

Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van het LongCOVID-onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volledig gevaccineerde deelnemers jonger dan 65 jaar meldden na drie maanden minder vaak klachten met reuk en smaak, maar voor de andere langdurige klachten werd geen verschil gevonden tussen mensen die niet, deels of volledig gevaccineerd waren op het moment van de besmetting.

Deze uitkomsten komen naar voren uit vragenlijstonderzoek tussen mei en december 2021 onder in totaal 14572 deelnemers. Hieronder waren er 9166 die zich kort na een positieve test voor het onderzoek hebben aangemeld. Als controlegroep deden er 5406 mensen mee die geen corona hebben gehad. Zij meldden zichzelf aan na een negatieve test of werden uitgenodigd per brief uit de algemene bevolking. Na drie maanden kwamen klachten als vermoeidheid (31%), kortademigheid (16%), reukverlies (12%), concentratieproblemen (15%), en problemen in een drukke omgeving (13%) significant vaker voor bij mensen een coronabesmetting hebben doorgemaakt vergeleken met mensen die geen corona hebben gehad. In veel de gevallen zijn de vermoeidheid (28%) en/of cognitieve problemen (15%) en kortademigheid (13%) dusdanig ernstig dat het normale dagelijks functioneren zeer sterk wordt verstoord. 

Effect van vaccinatie wereldwijd is de effectiviteit van de verschillende coronavaccins tegen ziekenhuis- en IC intensive care-opname aangetoond. Of en in welke mate, vaccinatie ook beschermt tegen langdurige klachten als je na vaccinatie toch een infectie oploopt is nog minder duidelijk. Bij deelnemers onder de 65 jaar kon in dit onderzoek onderzocht worden of er een beschermend effect was van vaccinatie voorafgaand aan besmetting met het coronavirus. Deelnemers onder de 65 jaar die volledig gevaccineerd waren meldden na 3 maanden minder vaak problemen met reuk en smaak dan mensen die niet gevaccineerd waren. Er werd geen verschil gevonden in hoe vaak de andere langdurige klachten voorkomen tussen mensen die niet, die deels en die volledig gevaccineerd waren op het moment van de besmetting. Internationale studies naar de effectiviteit van vaccinatie tegen langdurige klachten laten wisselende uitkomsten zien. Verder onderzoek is dus nodig om hier onderbouwde uitspraken over te kunnen doen. 

Deze studie laat niet alleen zien dat een groot deel van de Covid-19 patiënten nog langdurig klachten houdt na genezing van de acute ziekte, maar ook dat deze klachten veel vaker voorkomen bij deze patiënten dan bij mensen met andere luchtweginfecties en mensen uit de algemene populatie. Het feit dat de klachten óók regelmatig voorkomen bij mensen die geen corona hebben gehad illustreert de uitdaging voor zorgverleners in de klinische praktijk om voor een patiënt te bepalen in hoeverre een klacht wordt veroorzaakt door Long-COVID, ook wel post-COVID genoemd, of door een andere oorzaak. 

In deze onderzoeksronde was voornamelijk sprake van besmettingen met de alfa- en deltavarianten van het coronavirus. Of de gevonden resultaten ook gelden na besmetting met de omikronvariant zal duidelijk worden in de volgende tussentijdse resultaten van het LongCOVID-onderzoek.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.