Bijgewerkt: 23 maart 2023

3 procent van de Nederlandse kinderen heeft autisme

Nieuws -> Gezondheid

Bron: CBS
25-08-2014

Autisme, of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden ook vaker behandeld: vier keer zo vaak als meisjes. Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD – meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bijna 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 heeft volgens de ouders ,of verzorgers autisme, of een aanverwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger, of PDD-NOS. Dat komt overeen met zo’n 43 duizend kinderen. Deze stoornissen komen meer dan twee maal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Het aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de 4- tot 7-jarige kinderen heeft bijna 1 procent volgens de ouders autisme, of een aanverwante stoornis. Bij de 10- tot 12-jarigen komt het voor bij 7 procent van de jongens en 3,5 procent van de meisjes. De toename komt waarschijnlijk vooral, doordat de diagnose pas later wordt gesteld.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Aandeel kinderen met autisme, of aanverwante stoornis, rapportage door ouders, 2011/2013


Een deel van de kinderen met autisme, of aanverwante stoornis wordt behandeld. In 2011 waren er binnen de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg 26 duizend behandeltrajecten voor 4- tot 12-jarigen, waarbij een van deze stoornissen werd geregistreerd. Jongens worden ruim vier maal zo vaak behandeld als meisjes. Het aantal behandelingen neemt toe met de leeftijd, van 0,8 per honderd 4- tot 7-jarigen, tot 2,5 per honderd 10- tot 12-jarigen. In deze laatste leeftijdsgroep werd 4 procent van de jongens en 1 procent van de meisjes behandeld.

Ouders rapporteerden in de periode 2011/2013 bij ruim 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar ADHD-symptomen, ofwel hyperactiviteit met aandacht stoornis. Dit blijkt vaak samen te gaan met autisme, of een aanverwante stoornis. Van de kinderen met autisme heeft 26 procent ADHD-symptomen, van de kinderen zonder autisme 2 procent.

Autisme?

Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis (een term in de psychiatrie, waarmee vier ontwikkelingsstoornissen plus een restgroep worden aangeduid. Met 'pervasief' wordt 'diep doordringend' bedoeld), die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.

ADHD?

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis, of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd, is een aan het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ontleende benaming voor een cluster van symptomen. Kenmerkend zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. De symptomen beginnen in de kindertijd en werken veelal belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.