Bijgewerkt: 24 maart 2023

41.000 kinderen en volwassenen besmet geraakt met mazelen in 2018

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM/WHO
21-08-2018

In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen, met name in Roemenië, Italië of Frankrijk. Gaat u op reis naar een van deze landen, dan is soms een vervroegde vaccinatie tegen mazelen nodig (BMR-vaccinatie -bof, mazelen, rodehond) – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Meer dan 41.000 kinderen en volwassenen in de Europese regio van de WHO (World Health Organization) (Wereldgezondheidsorganisatie) zijn in de eerste zes maanden van 2018 besmet geraakt met mazelen – meldt WHO op 20 augustus 2018 in een waarschuwing. Het totale aantal voor deze periode is veel groter dan de 12 maandelijkse totalen die voor elk ander jaar van dit decennium worden gerapporteerd. Tot dusver bedroeg het hoogste jaarlijkse totaal voor mazelen tussen 2010 en 2017 23.927 in 2017 en het laagste 5.273 in 2016. Maandelijkse landenrapporten geven ook aan dat tot nu toe dit jaar ten minste 37 mensen zijn gestorven als gevolg van mazelen.

'Na het laagste aantal gevallen in 2016 in de afgelopen tien jaar, zien we een dramatische toename van het aantal infecties en uitgebreide uitbraken', zegt Dr. Zsuzsanna Jakab, regionaal directeur van de WHO voor Europa. 'We roepen alle landen op om onmiddellijk brede, contextgerichte maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van deze ziekte een halt toe te roepen. Een goede gezondheid voor iedereen begint met immunisatie, en zolang deze ziekte niet is uitgebannen, slagen we er niet in om onze verplichtingen in het kader van de doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling na te komen.'



In zeven landen in de regio zijn dit jaar meer dan 1000 kinderen en volwassenen besmet geraakt (Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, de Russische Federatie, Servië en Oekraïne). Oekraïne is het zwaarst getroffen, met meer dan 23.000 getroffen personen; dit is goed voor meer dan de helft van het regionale totaal. In al deze landen zijn sterfgevallen als gevolg van mazelen gemeld, waarbij Servië het hoogste aantal van 14 rapporteerde.

Volgens de laatste vandaag gepubliceerde evaluatie van de Europese Regionale Verificatiecommissie voor European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination [Mazelen en Rubellabestrijding] (RVC) hebben 43 van de 53 lidstaten van de regio de endemische verspreiding van mazelen onderbroken en hebben 42 lidstaten de rodehond onderbroken (op basis van de 2017-rapportage).

Tegelijkertijd uitte de RVC haar bezorgdheid over de ontoereikende ziektesurveillance en de lage immunisatiedekking in sommige landen. Het concludeerde ook dat de ketenen van mazelenoverdracht meer dan 12 maanden in sommige landen bleven die de endemische verspreiding van de ziekte hadden onderbroken, terugbrengend hun status aan endemisch.

'Deze gedeeltelijke tegenslag toont aan dat elke persoon die niet immuun is kwetsbaar blijft, ongeacht waar hij of zij woont, en dat elk land zich moet blijven inspannen om de dekking te vergroten en de immuniteitslacunes te dichten, zelfs na het bereiken van een onderbroken of geëlimineerde status,' zegt Dr. Nedret Emiroglu, directeur van de afdeling Gezondheidsrampen en overdraagbare ziekten bij het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO.

Het mazelenvirus is uitzonderlijk besmettelijk en spreidt gemakkelijk onder vatbare individuen uit. Om uitbraken te voorkomen, is minstens 95% immunisatiedekking met 2 dosissen mazelen - bevattend vaccin nodig elk jaar in elke gemeenschap, evenals inspanningen om kinderen, adolescenten en volwassenen te bereiken die routine-inenting in het verleden misten. Terwijl de vaccinatiedekking met 2 doses mazelen bevattend vaccin steeg van 88% van de in aanmerking komende kinderen in de regio in 2016 tot 90% in 2017, blijven er grote verschillen bestaan op lokaal niveau: sommige gemeenschappen melden een vaccinatiegraad van meer dan 95% en andere van minder dan 70%.

De WHO werkt nauw samen met de lidstaten, waar zich momenteel uitbraken voordoen om bestrijdingsmaatregelen ten uitvoer te leggen, met inbegrip van verbeterde routine- en aanvullende immunisatie en verscherpte bewaking om gevallen snel op te sporen. De WHO werkt ook samen met andere landen om de 95%-drempel te halen. 'Op dit middellange termijnpunt voor het Europees actieplan voor vaccins moeten we onze prestaties vieren zonder daarbij uit het oog te verliezen wie nog kwetsbaar is en wiens bescherming onze dringende en voortdurende aandacht vereist', besluit Dr. Jakab. 'We kunnen deze dodelijke ziekte stoppen. Maar we zullen er niet in slagen als niet iedereen zijn steentje bijdraagt: hun kinderen, zichzelf, hun patiënten, hun bevolking inenten en anderen eraan herinneren dat vaccinatie levens redt.' Alle 53 landen in de regio zullen de vooruitgang op middellange termijn bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees actieplan voor vaccins evalueren tijdens de 68e zitting van het Regionaal Comité voor Europa van de WHO, die op 17-20 september 2018 in Rome (Italië) zal plaatsvinden. Lees meer over mazelen op de website van het RIVM



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.