Bijgewerkt: 26 september 2021

43 procent van de Nederlanders mijdt zorg

Nieuws -> Gezondheid

Bron: ING
13-10-2013

Een appel per dag houdt de dokter weg, vooral als je goed mikt. Wijze woorden van Winston Churchill. Toch heeft 43% van de Nederlanders wel eens zorg uitgesteld, of is helemaal niet naar de arts gegaan. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) maakt zich zorgen over de uitkomsten van een peiling onder 12.000 leden.

Klem tussen gezondheid en financiën

Een kwart van de mensen zegt, dat de gezondheid achteruit ging doordat ze zorg hebben gemeden. Voor bijna een tiende geldt zelfs, dat ze hierdoor onherstelbare schade hebben opgelopen. De ondervraagden noemen als belangrijkste redenen de verhoging van het eigen risico en dat ze het niet meer kunnen betalen. “Dat leidt soms tot verschrikkelijke situaties”, zegt woordvoerder Nicole Velthuis van de NPCF. “Mensen zitten klem tussen gezondheid en financiën.”

Minder naar tandarts en fysiotherapeut

De cijfers van de patiëntenfederatie sluiten aan bij onderzoek van TNS Nipo. Ook artsen en medisch specialisten zien, dat de zorg voor een deel van hun patiënten onbetaalbaar wordt, stelt TNS Nipo. Van de medisch specialisten merkt 68% dat mensen wegblijven; datzelfde geldt voor 74% van de huisartsen. Volgens het onderzoek bezuinigen Nederlanders vooral op tandartszorg en op fysiotherapie.

zuster Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Komt U maar! 43% van de Nederlanders wel eens zorg heeft uitgesteld, of is helemaal niet naar de arts gegaan


Gevolgen stapelen zich op

Om de verhoging van het eigen risico in de basisverzekering te compenseren, heeft het kabinet voor 2013 de zorgtoeslag voor lagere inkomens verhoogd. “Maar die regelingen veranderen ook”, zegt Velthuis van de NPCF. “De zorgtoeslag geldt voor steeds minder mensen en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt afgebouwd. De gevolgen zullen zich dus verder opstapelen.”

Kosten van de zorg nemen toe

Volgens de patiëntenfederatie kan kostenmijdend gedrag er uiteindelijk toe leiden, dat de kosten van de zorg toenemen. Velthuis: “Iemand kan in een duur zorgtraject komen, of moet een operatie ondergaan die voorkomen had kunnen worden. Zo treft het ons allemaal. We vinden het daarom belangrijk, dat de minister goed in beeld heeft wat de gevolgen zijn. Daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan.”

Ten koste van eigen risico

Opvallend is, dat ondervraagden ook de dokter mijden. De kosten voor huisarts, verloskundige en kraamzorg worden wel altijd vergoed. Weten mensen dit wel? Velthuis: “We hebben in de peiling niet gevraagd, of mensen zich ervan bewust zijn, dat de huisartskosten volledig worden vergoed. Maar onze ervaring is, dat veel Nederlanders juist zeggen: ik moet nu niet naar de huisarts gaan, want dan word ik doorverwezen en gaat het ten koste van mijn eigen risico.”

Premies vergelijken

Aan de hoogte van het eigen risico kunnen we niets doen, maar het is wel de moeite waard om elk jaar de premies van ziektekostenverzekeraars te vergelijken. In 2013 stapte 8,3% van de Nederlanders over naar een andere aanbieder; dat is het hoogste percentage sinds 2007. Maar nog steeds gaat het om minder dan een tiende van de bevolking. De Nederlandse Mededingingsautoriteit onderzocht eind vorig jaar prijsverschillen tussen verzekeraars. De gemiddelde Nederlander kan 103 euro per jaar besparen door naar een andere aanbieder over te stappen. Voor stellen en gezinnen kan de besparing oplopen tot 206 euro.

Mensen met lagere inkomens kunnen zorgtoeslag krijgen, als tegemoetkoming voor het hogere eigen risico. De eerste keer moet die wel worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Aandacht voor gezonde voeding en voldoende beweging helpt ook om de kosten voor medische zorg te beperken. Een lichtpuntje in het onderzoek van TNS NIPO is daarom, dat 89% van de ondervraagden zich goed geïnformeerd voelt over hoe ze gezond kunnen leven.

Lees ook : Onderzoek ING Economisch Bureau: Zorg flink in beweging, Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.