Bijgewerkt: 1 februari 2023

500.000 mensen waren ziek door de griep in de winter van 2016-2017

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
24-09-2017

In de winter van 2016/2017 duurde de griepepidemie 15 weken. Dit is langer dan het gemiddelde van negen weken in de afgelopen 20 jaar. Ongeveer 500 duizend mensen zijn ziek geworden door een infectie met het griepvirus. Het griepvaccin van 2016 was redelijk effectief tegen het soort griep, dat deze winter vaak voorkwam. Dit blijkt uit het jaarrapport influenza en andere luchtweginfecties van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2016/2017.

Duur en ernst griepepidemie. Tijdens de gehele epidemie is vooral influenzavirus van het type A(H3N2) aangetroffen, waartegen ouderen over het algemeen minder weerstand hebben. Het aantal patiënten boven de 65 jaar, dat de huisarts bezocht met griepachtige klachten was dan ook iets hoger dan vorig jaar, toen vooral influenza A(H1N1)pdm09 circuleerde. Vooral in verpleeghuizen waren er veel patiënten met griepachtige klachten. In totaal zijn naar schatting tussen begin oktober 2016 en eind mei 2017 ongeveer 500 duizend mensen ziek geworden door een infectie met het griepvirus en zijn ruim 6500 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege griep gerelateerde problemen. Gedurende de epidemie overleden 7500 meer mensen dan in die periode was verwacht.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Diagram van de onderdelen van het influenzavirus. Influenza A-virus subtype H3N2 (A/H3N2) is een subtype van virussen, dat influenza veroorzaakt. H3N2 Virussen kunnen vogels en zoogdieren infecteren. Bij vogels, mensen en varkens is het virus gemuteerd in vele stammen. Tijdens het winterseizoen van 2016-2017 duurde de influenza-epidemie in Nederland 15 weken lang


Griepvaccin. Er was een redelijk tot goede match tussen het vaccin en het A(H3N2) virus, dat dit jaar griep veroorzaakte. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft daarom geadviseerd om volgend jaar hetzelfde A(H3N2) vaccinvirus te gebruiken. Het B-virus in het griepvaccin van volgend jaar zal ook hetzelfde blijven, maar het vaccinvirus A(H1N1)pdm09 wordt wel door een recenter virus vervangen. De effectiviteit van het vaccin kan per seizoen sterk verschillen, doordat nooit van tevoren bekend is welke virussen in het volgend seizoen overheersen. Ook kunnen deze virussen door de tijd heen veranderen en gaan afwijken van de gekozen vaccinvirussen.

Andere ziekten aan luchtwegen. Van de meldingsplichtige luchtweginfectieziekten zijn in 2016 zowel tuberculose (889 meldingen) als psittacose (papegaaienziekte) (60 meldingen) en legionellose (veteranenziekte) (454 meldingen) vaker gemeld dan voorgaande jaren. Het aantal meldingen van Q-koorts (14) bleef dalen. Bij legionellose zien we de afgelopen jaren een stijgende trend. De stijging is waarschijnlijk gekoppeld aan de warmere nattere zomers, maar dit kan niet de gehele toename verklaren. Legionellose komt vaker voor bij bepaalde groepen mensen, zoals rokers of personen met verminderde afweer en/of ouderen. Daarmee is de verwachting, dat in de toekomst, door de vergrijzing, het aantal diagnoses nog verder zal toenemen. Download het RIVM-rapport: Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: Winter 2016/2017 (pdf Engels 132 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.