Bijgewerkt: 12 april 2024

50PLUS Amstelveen wil verhuisregeling voor 65-plus-huurders

Nieuws -> Politiek

Bron: 50PLUS Amstelveen
22-05-2023

50PLUS Amstelveen: waarom is er geen verhuisregeling voor 65-plus-huurders in Amstelveen? De woningnood speelt ook de inwoner van 65 jaar en ouder parten wanneer die een grotere huurwoning (flat of eengezins) wil ruilen voor een kleinere. In de huidige situatie is zo'n ruil alleen mogelijk wanneer men een eengezinswoning achterlaat. Emiel Sjaardema fractievoorzitter van 50PLUS Amstelveen wil een uitbreiding van deze regeling.

Voor ouderen zijn er weinig alternatieven als het aankomt op huurwoningruil. Woningcorporatie Eigen Haard biedt op de website een regeling 'Van Groot naar Beter' aan die voorziet in ruil van een sociale eengezinswoning naar een sociale huurwoning. Een regeling 'van trappen naar gelijkvloers' is er helaas niet.

Foto Amstelveen
(Foto 50PLUS Amstelveen - 2023)

Emiel Sjaardema fractievoorzitter van 50Plus-Amstelveen

Gelijkvloers, zonder trappen. Een grote groep ouderen woont niet alleen groter maar moet ook dagelijks trappen op. Hoe langer men wacht met verhuizen hoe moeilijker het wordt om gelijkvloers te gaan wonen. De verhuisbereidheid neemt naar mate de jaren vorderen, af.

Zaanstreek wel, Amstelveen (nog) niet. In de gemeente Zaanstreek-Waterland is een '65-plus-verhuisvoordeel' aanwezig (via Woningnet) waardoor de stap naar een kleinere (gelijkvloerse) woning makkelijk kan worden gemaakt, voor dezelfde (of lagere) huur.

Meer voordelen voor seniorendoelgroep.  - aldus Emiel Sjaardema. Met de regeling zou, met voorrang, op geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen kunnen worden gereageerd, vaak zonder huurverhoging.

Rekening houden met armoedeval. Sjaardema: 'Ouderen kunnen dan vaker zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen met een optie voor gelijkvloers en/of een nultredenwoning.' Ook zou er volgens hem een regeling moeten komen 'van te dure huur(flat of eengezinswoning) naar sociaal (kleiner en gelijkvloers)' in verband met de armoedeval. 'Met name de middeninkomens redden het niet, er is vaak een te dure huur (vrije sector) ten opzichte van het inkomen. Ik vind het zorgelijk dat daardoor een omgekeerde vorm van 'scheefwoners' is ontstaan' stelt de fractievoorzitter.

Uitbreiding van de regeling… 50PLUS roept het College B en W op om een 65-plus-verhuisregeling in Amstelveen te introduceren zoals die er ook is wanneer een eengezinswoning wordt achtergelaten. Daarnaast moet deze regeling ook gelden voor 65-plussers in Amstelveen die géén sociale huurwoning achterlaten maar verder wél aan dezelfde voorwaarden voldoen, om zodoende de armoedeval te voorkomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.