Bijgewerkt: 7 december 2021

AVA stelt vragen over de participatie in de bouwplannen van het Oude Dorp

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
01-02-2021

Fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen gaat in de komende commissievergadering Ruimte Wonen en Natuur op 4 februari 2021 bij agendapunt 3.1, mondelinge vragen stellen over de participatie van bewoners en ondernemers bij de plannen in het Oude Dorp.

Het Oude Dorp is van alle Amstelveners, maar vooral van de bewoners en ondernemers die daar wonen en werken. Veel inwoners en een aantal ondernemers uit het Oude Dorp, voelen zich niet of nauwelijks gehoord bij alle ambitieuze plannen die het college bij het Oude Dorp voor ogen heeft en deels al aan het uitvoeren is.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Participatie kan alleen succesvol zijn als mensen serieus genomen worden, gehoord en gezien worden bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe initiatieven. Bewoners en ondernemers zijn het niet eens met de stelling van het college dat zij ”er van overtuigd is dat er een goede balans is gevonden tussen de belangen van bewoners en ondernemers en bezoekers”

Buiten het discutabele collegevoorstel betaald parkeren in het Oude Dorp blijkt uit de vele door ons ontvangen correspondentie en persoonlijk gevoerde gesprekken, veel onbegrip en onvrede bij de inspraak en gesprekken over zowel het, inmiddels in uitvoering zijnde Beeldkwaliteitsplan (deze is in het kleine Oude Dorp van grote invloed op het Verkeersbesluit), als ook het voorgestelde Verkeersbesluit. Tegen het Verkeersbesluit zijn meer dan 80 bezwaren ingediend en de ongeveer 300 bewoners zijn ook nog in afwachting van het verslag van de twee gehouden hoorzittingen.

 Kortom nou niet bepaald een voorbeeld van een geslaagd participatieproject, daarom aan het college de volgende vragen:

1.       Begrijpt het college de frustratie van bewoners en ondernemers bij de gang van zaken in het Oude Dorp en onderkent het dat de gemeente hier steken heeft laten vallen waardoor het vertrouwen tussen burgers en gemeente ernstig geschaad is?

2.       Kan het college de bewoners en ondernemers toezeggen opnieuw met hen om de tafel te gaat om het wederzijds vertrouwen en respect te herstellen?

3.       Kan het college toezeggen dat in afwachting van de behandeling van de bezwaarschriften, geen verdere werkzaamheden worden uitgevoerd?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.