Bijgewerkt: 27 november 2021

Actief Voor Amstelveen vragen over de prijzen van het afvalstation

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief Voor Amstelveen
11-06-2020

U bent ondernemer of ZZP'er in Amstelveen en u heeft vast wel eens afval van b.v. een verbouwing van uw huis of huishoudelijk afval naar de werf gebracht met een eigen bedrijfsbusje. De regels daarvoor zijn aangepast. Betalen dus! Actief voor Amstelveen heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan Burgemeester en wethouders.

Op 12 mei 2020 heeft het College van B en W namelijk nieuwe huisregels van het afvalstation vastgesteld. In deze nieuwe huisregels is opgenomen dat, indien de het afval wordt gebracht met een bedrijfsvoertuig dit altijd wordt gezien als bedrijfsafval, en dat is niet gratis. Elk voertuig met een B of V in het kenteken, betaalt voor het brengen van afval, ongeacht wat men komt brengen. Uitzondering op deze kenteken regel is als het huishoudelijk of verbouwingsafval wordt gebracht met een gehuurd busje of aanhanger van een commerciële verhuurder.  Dan wordt dit niet tot bedrijfsafval gerekend.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2014)

Het Afvalbrengstation aan de Grutterij 26 in 2014


Op de website van de gemeente Amstelveen staat echter: bij het afvalbrengstation kunt u als inwoner van Amstelveen gratis terecht met grotere hoeveelheden huishoudelijk afval én huishoudelijk afval dat gescheiden moet worden aangeboden, zoals huishoudelijke apparaten, verf, batterijen, olieproducten en bijzonder afval. De afvalstoffenheffing wordt voor iedere woning in de gemeente in rekening gebracht. Ondernemers, die in Amstelveen wonen met een bedrijfsvoertuig, betalen ook afvalstoffenheffing en mogen dus gebruik maken van de afvalbrengstation, maar hebben soms alleen maar een bedrijfsvoertuig. Deze inwoners worden op deze manier dus dubbel aangeslagen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Het blijkt dat deze nieuwe, ons inziens, zeer belangrijke nieuwe huisregels niet zijn aangepast op de algemene pagina afval/grofvuil op website van de gemeente. Wel als bijlage gepubliceerd op 7 mei 2020, maar toen was er nog geen formeel akkoord gekomen van het College Burgemeester en Wethouders.

Wij hebben de volgende vragen aan het college gesteld:

-Kunt u aangeven, waarom ervoor is gekozen om inwoners van Amstelveen specifiek ondernemers en zzp’ers die rijden met een bedrijfsvoertuig, dubbel aan te slaan voor het afvoeren van hun huishoudelijk afval?

-Is het controleren van identiteitsbewijzen niet afdoende om vast te kunnen stellen of het daadwerkelijk inwoners/ondernemers uit Amstelveen zijn?

-Waarom wordt er niet per bedrijfsvoertuig gekeken wát er gestort wordt om zo te kunnen bepalen of het bedrijfsafval is of afval afkomstig van huishouden? Op dit moment wordt er niet gekeken wat er gebracht wordt maar er wordt gelijk aangegeven dat er betaald moet worden.

-De informatieverstrekking rond deze nieuwe huisregel met enorme impact voor ondernemende inwoners van Amstelveen is nihil geweest. Bent u het met ons eens dat de communicatie duidelijker en breder had kunnen en moeten zijn?

-Kunt u uitleggen waarom er is gekozen om op deze manier het aanpakken van illegaal storten van bedrijfsafval op het afvalbrengstation?

-Vindt u niet dat het risico op afval “dumpen” bij ondergrondse containers zo in de hand wordt gewerkt?

-Bent u bereid om punt 8A van de algemene bepalingen op korte termijn aan te passen?

Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS