Bijgewerkt: 1 december 2022

Actief Voor Amstelveen wil transparantie en openbaarheid van het lokaal bestuur

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief Voor Amstelveen
19-04-2021

Fractievoorzitter Michel Becker van Actief Voor Amstelveen (AVA) zal dit bij de komende raadsvergadering op woensdag 21 april 2021 bij het agendapunt 3.3 'Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad', middels een aantal in te dienen amendementen, trachten af te dwingen. Voor AVA is het duidelijk dat, om van uit de maatschappij draagvlak te creëren voor bestuurlijke beslissingen, het van grootste belang is transparant en open te zijn hoe deze beslissingen tot stand komen.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


In tegenstelling van het reglement dat wordt voorgesteld, gaat het amendement uit van de openbaarheid van vergaderingen van het presidium. Tenzij het presidium zelf besluit om reden van privacy of veiligheidsoverwegingen dat bepaalde agendapunten in beslotenheid moeten worden behandeld. Dit uitgangspunt komt tegemoet aan het adagium “Openbaarheid is regel, beslotenheid is uitzondering”. Dit past ook in de context van een openbaarheid van bestuur, waarop inwoners en organisaties in de gemeente Amstelveen recht op hebben.

De samenstelling van de agendacommissie wordt principieel anders benaderd dan in het voorstel aan de raad. Om de oppositiepartijen meer ruimte te geven deel te nemen aan de agendacommissievergaderingen wordt voorgesteld uit te gaan een verdeling van 3 leden voor de coalitiepartijen en 3 leden voor de oppositiepartijen.

Dat geeft een bredere afspiegeling van de raad in deze commissie. De raad komt ook meer in positie door de voorzitter van de commissie uit de agendacommissie zelf te kiezen. De burgemeester zit, als voorzitter van de raad eveneens in de commissie. Hij heeft een rol om samen met de voorzitter van de commissie en de griffier de agenda voor de commissie samen te stellen en is tijdens de vergadering lid, zonder stemrecht. Die bevoegdheid wordt toegekend aan de leden van de commissie die door de raad zijn benoemd.

In tegenstelling van het reglement dat wordt voorgesteld, gaat het amendement uit van de openbaarheid van vergaderingen van de agendacommissie. Tenzij de agendacommissie zelf besluit om reden van privacy of veiligheidsoverwegingen dat bepaalde agendapunten in beslotenheid moeten worden behandeld. Dit uitgangspunt komt tegemoet aan het adagium “Openbaarheid is regel, beslotenheid is uitzondering”. Dit past ook in de context van een openbaarheid van bestuur, waarop inwoners en organisaties in de gemeente Amstelveen recht op hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.