Bijgewerkt: 7 december 2021

Actief voor Amstelveen gaat drie moties indienen tijdens de raadsvergadering

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
06-11-2018

Actief voor Amstelveen vindt dat het tijd is dat er op kortere termijn goedkope woningen worden gebouwd. Daarom moeten de woningbouwprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast. Recent heeft de gemeenteraad enkele besluiten genomen die te maken hebben met het tegengaan van leegstand van woningen en het beschikbaar houden van betaalbare woningen in Amstelveen. Actief voor Amstelveen heeft deze voorstellen gesteund. Natuurlijk, want wij zijn voor de bouw van woningen in de sociale huur, voor starterswoningen en goedkopere koopwoningen. Dus alles wat dat kan bevorderen steunen wij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Tim Lechner fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen


Maar dat levert helaas nog geen enkele betaalbare woning op. Er is meer nodig dan nieuwe regeltjes - hoe goed bedoeld ook - om echt iets aan ons woningprobleem te doen. Het blijven mikken op de doorstroming, zoals de gemeente dat voorstaat, levert geen betaalbare woningen op. Hoe komt het dit beleid de afgelopen jaren faalde? Waarom denkt het huidige college dat het de komende vier jaar wel gaat werken? Wij geloven niet in dat beleid, omdat de prikkel voor doorstroming van bijvoorbeeld goedkope huurwoningen naar middeldure woningen per definitie ontbreekt. Wij verwachten ook niet dat in deze tijd van economische groei, het inzetten van inkomenspolitiek op scheefgroei sociale huurwoningen voldoende gaat werken. En wij geloven evenmin dat het bouwen van middeldure koopwoningen de allesomvattende remedie is om het probleem op te lossen.

Natuurlijk snappen wij ook, dat je de wereld niet zomaar kan veranderen. En we hebben daarbij ook nog te maken met regionale woonruimteregels. Niettemin vinden wij dat de nood voor onze woningzoekenden zo hoog is gestegen dat we zowel op koop als huurfront op kortere termijn werkelijk iets concreets moeten doen. Wij willen daarom dat de woningprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast. 

In de Scheg moeten minimaal 50 woningen met een prijs van maximaal € 150.000 worden gebouwd.  Dat hoeven geen grote woningen te zijn. Kleiner mag, omdat juist deze woningen geschikt zijn voor starters en ouderen waarvan hun woning te groot is geworden. Denk ook aan experimenten met Tiny Houses. In het project Groenelaan moeten minimaal 50 appartementen als huurwoning beneden de € 700 worden gebouwd. Wij zijn er ons van bewust dat dit geld kost. Maar slik een keertje. Laten we het mogelijk maken voor de groep starters die wachten, wachten, wachten en wachten.

We zitten met een immens woningprobleem in Amstelveen. Onvoldoende goedkopere huur en koopwoningen, onvoldoende doorstroming van goedkoop naar duurder. Woningprijzen omhoog gejaagd door economische groei en andere factoren. Gaan we dat oplossen? Dat is nog niet zo makkelijk, er zijn zoveel spelers en er zijn zoveel belangen. Actief voor Amstelveen vindt dat daarover een brede discussie moet worden gevoerd. Zij dient daarom tijdens de raadsvergadering van 7 november 2018 een motie in om dat op te gaan pakken.

Denk na, out of the box, wees creatief en innovatief, durf nieuwe wegen te bewandelen, durf risico’s te nemen. Actief voor Amstelveen doet een oproep om daarvoor een symposium te beleggen, waarin college, fracties in de raad, inwoners van Amstelveen, woningcorporaties, projectontwikkelaars van gedachten kunnen wisselen over oplossingen.

De resultaten kunnen vervolgens mooi gebruikt worden bij de opstelling van de Woonvisie 2018-2022.

Actief voor Amstelveen wil iedereen betrekken bij de opstelling van de nieuwe cultuuragenda in 2019.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jacqueline Höcker raadslid van Actief voor Amstelveen


Actief voor Amstelveen dient tijdens de raadsvergadering van 7 november 2018 een motie in om organisaties en gebruikers actief te betrekken bij de opstelling van een nieuwe cultuuragenda 2019. Kunst en cultuur is er namelijk voor iedereen in een inclusieve stad. En in een democratische samenleving is het logisch dat Kunst- en Cultuurinstellingen en gebruikers mee denken en werken bij het samenstellen van nieuw cultuurbeleid.

Bij de instellingen is de expertise aanwezig is en de gemeente zou zichzelf tekort zou doen om hier geen gebruik van te maken. Door mee te denken wordt betrokkenheid van de instellingen groter en dat komt bij de uitvoering van plannen onze inwoners ten goede. Daarnaast maakt de samenwerking tussen instellingen en organisaties breder. Al met al een uitdaging om met meer motivatie en extra impulsen een nieuw beleid vorm te geven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.