Bijgewerkt: 7 december 2021

Actief voor Amstelveen is bezorgd over de kosten van de energietransitie

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
01-11-2020

Wie zal dat betalen? Actief voor Amstelveen is bezorgd over de kosten die straks voor onze rekening komen als gevolg van de Energietransitie, kort gezegd: van het gas af! Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie. In Amstelveense politieke kringen beter bekend als PLECK (pdf 42 pagina’s). De twee nul versie daarvan levert een uitgebreid beeld op, waar de gemeente mee bezig is op het gebied van duurzaamheid en nodige  bijstellingen voor de toekomst. Goed dat er een dynamisch stuk is en blijft, de wereld verandert tenslotte nogal snel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Windmolen langs de snelweg A1 in de zomer van 2020. Het grootste voordeel van de windmolens is dat ze geen CO2 produceren. Overstappen op windenergie helpt dus de klimaatverandering tegen te gaan. Alleen de windmolens zijn behoorlijk duur en veel mensen ervaren overlast van. Zonder de goedkope energiebron komt de hele windenergiesector in gevaar en heeft de regering weinig kans om haar doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie te halen


Ook de verschillende inzichten over hoe je het beste kan verduurzamen verscherpen zich van jaar tot jaar. Waar het lange tijd not done was om te praten over waterstof energie - want te duur, en kernenergie - want te gevaarlijk, zie je daarover tegenwoordig steeds nieuwe discussies en meningen ontstaan. Naar de mening van Actief voor Amstelveen een goede zaak. Evenals de toenemende kritiek op biomassa overigens. Pleck 2.0 geeft een goed zicht op vorderingen en plannen: aangepaste werkagenda’s. Ambitieus, maar dat is ook wel nodig wil de doelstellingen halen. Actief voor Amstelveen gaat daarin mee.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2020)

De geothermische warmtepomp met directe uitwisseling (DX) is het oudste type geothermische warmtepomptechnologie. Een grondwater warmtepomp kost tussen de 10.000-30.000 euro en niet iedereen wil en kan dit bedrag ophoesten. Een andere probleem kan zijn als de stroom uitvalt, dan stoppen alle elektrische pompen en dan stopt het systeem daardoor ook


We hebben echter toch wel wat zorgen bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen in het kader van de energietransitie. Wij denken dat veel mensen die straks binnen Amstelveen daarmee te maken krijgen zich afvragen. Ja prima van het gas af: maar wat gaat het mij dan kosten? Zijn er straks voldoende subsidies en wat moet ik dan zelf gaan betalen en hoe? Zeker als je ouder bent en lang in een bestaande woning woont, prangt die vraag.

Dat geldt niet alleen voor koopwoningen natuurlijk. Ook bewoners van huurwoningen krijgen daarmee te maken, zij het indirect. Verhuurders zullen de aanleg/veranderkosten van installaties wel betalen. Maar je moet er rekening mee houden dat die kosten  op een of andere manier worden doorberekend aan de huurder. Zoals met veel dingen: kosten gaan voor de baten uit. Natuurlijk, zowel voor eigenaren als huurders is het mogelijk dat de energierekening straks lager wordt. Maar we weten het niet en wij kunnen ons goed voorstellen dat dergelijke vragen bij veel mensen leven.

Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente, die voluit aan duurzaamheid wil doen, moet nadenken over gevolgen van energietransitie voor onze inwoners. En met creativiteit ook nadenken over welke mogelijkheden de gemeente financieel zou kunnen bieden als mensen kosten van ombouw van installaties enz. niet kunnen betalen. Wij zien daarom graag dat in de volgende Pleck dat probleem meer geduid wordt. Oplossingen zullen er waarschijnlijk nog niet zijn, maar het geeft een goed gevoel bij de mensen dat de gemeente nadenkt en oplossingen probeert te zoeken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.