Bijgewerkt: 8 december 2021

Actief voor Amstelveen is kritisch over de samenwerking met Metropoolregio Amsterdam

Nieuws -> Politiek

Bron: AVA
10-03-2018

Tijdens het Uilenstede-debat kwam het tekort aan betaalbare woningen uitvoerig aan bod. Alle partijen zijn het er over eens dat er iets moet gebeuren, de meeste hadden hier al jaren wat aan kunnen doen. Het was echter alleen Actief voor Amstelveen, die aangaf dat je nog zulke mooie plannen kan maken, maar dat als Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam niet méér gaat staan voor de belangen van haar burgers er niets gebeurt. Amstelveen groeit en het wordt tijd dat het de grotere broek aantrekt die daar bij hoort. Als wij, zoals BBA aangaf als Amstelveen onze plaats moeten weten?!, zullen wij altijd moeten dansen naar de pijpen van onze grote broer Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Tim Lechner bestuurslid van AVAActief voor Amstelveen is voor samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, maar waarschuwt ervoor dat er in Amsterdam ook stemmen op gaan om hun woningen beter te beschermen voor Amsterdammers. Actief voor Amstelveen wil niet achter de muziek aanlopen, maar actief aan de voorkant de belangen van Amstelveners voorop stellen. Doe je dat niet, dan wordt Amstelveen net zoals bij de Metropoolregio Amsterdam die over het OV gaan, links en rechts ingehaald en komt Amstelveen er bekaaid vanaf. De Metropoolregio Amsterdam dient de belangen van Amstelveen te respecteren, is dat niet het geval dan moet worden overwogen om uit dit overleg te stappen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.