Bijgewerkt: 6 december 2021

Actief voor Amstelveen over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
16-11-2020

Samen op weg naar een betere wereld: duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich meer moet bezighouden met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Op initiatief van raadslid Jacqueline Höcker wordt daartoe in de raadsvergadering van 18 november 2020 een motie ingediend. Daarom wordt het college opgeroepen om toekomstig gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk op die doelen af te stemmen. Tevens is het de bedoeling dat de gemeente zich aan gaat sluiten bij het netwerk van Sustainable Developement Goals (SDG’s).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Jacqueline Höcker vicevoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Die doelen zijn onder meer: einde aan armoede en honger, voor iedereen gezond en veilig voedsel, ieder kind moet veilig opgroeien, bescherming van ecosystemen, basisvoorzieningen, bewonersparticipatie, bevorderen van een samenleving waar geen discriminatie en uitsluiting plaatsvindt, bescherming van water, bestrijden van de effecten van klimaatverandering, iedereen kan een leven lang leren, goed onderwijs, lokale economische groei, gendergelijkheid en nog veel meer. 

De Duurzame ontwikkelingsdoelen werden in 2015 door 193 lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 bekrachtigd en kunnen als leidraad worden gebruikt voor nieuw toekomstig beleid. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en nog andere 68 gemeenten volgen de SDG’s al en zoals Jan van Zanen voorzitter van VNG zei: 'Iedere gemeente zou de SDG’s als leidraad moeten gebruiken, dan staan we er in 2030 veel beter voor.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.