Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Actief voor Amstelveen over de ontwikkelingen op het terrein Middenweg 6

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
24-09-2021

Daar, zo blijkt uit de media, is zorgboerderij De Meent en een leefgemeenschap in ontwikkeling. De Protestantse diaconie Amsterdam heeft deze panden met rond de 32 hectare grondoppervlak gekocht en maakt deze ontwikkelingen mogelijk.

Op het terrein vinden allerlei activiteiten plaats, door vrijwilligers uit Amsterdam en Amstelveen; natuurbeheer, sociale projecten, zorgboerderij met kantine, ontvangstruimte, gaarkeuken , broedplaats met werkplaats voor autotechniek, houtbewerking, kunstenaarsateliers enz. Het merendeel van deze activiteiten is gericht op sociale projecten in Amsterdam. De bestaande panden zijn of worden in relatie tot die activiteiten verbouwd. Daarnaast wordt de indruk gewekt dat binnen de panden onderdak of overnachtingsmogelijkheden wordt geboden aan zgn. niet gedocumenteerde asielzoekers.

Foto Amstelveen
(Bron Actief voor Amstelveen - 2021)

Tekening van de toekomstige zorgboerderij De Meent aan de Middenweg BP (Buitenpost) 6 in Amstelveen


Al deze activiteiten hebben een sterke (gemotoriseerde) verkeersaantrekking op dit relatief stille deel van de Middenweg, dat even verderop overgaat in een veel gebruikte wandel- en fietsroute. Fractievoorzitter Michel Becker: 'Wij hebben geen bestemmingsplanwijzingen of afgegeven bouwvergunningen gezien voor deze ontwikkelingen. Daarom hebben wij vragen voor het college van burgemeester en wethouders.

Is het college bekend met deze ontwikkelingen? Zijn deze ontwikkelingen niet in strijd met het geldende bestemmingsplan en met de landschappelijke en natuurwaarden van de Bovenkerpolder? Zijn voor de verschillende verbouwingen vergunningen aanwezig? Zo nee, hoe is het mogelijk dat dergelijke ontwikkelingen dan zonder medeweten van de gemeente kunnen plaatsvinden?

Gaat het college handhavend optreden om de strijd met het bestemmingsplan op te heffen? Tenslotte: is het college met ons van oordeel dat het niet gepast is om ter plaatse onderdak of overnachtingsmogelijkheid te bieden aan zgn. uitgeprocedeerde en niet gedocumenteerde asielzoekers? Zo ja, wil het college dat eveneens onderzoeken en als het onderzoek inderdaad onderdak of overnachting uitwijst, wil het college dat beëindigen?'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen


Schriftelijke vragen conform artikel 36 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019 over ontwikkelingen Middenweg 5 en 6 in Amstelveen.

'Geacht college

Recent zagen we berichten in de media over de ontwikkeling van zorgboerderij De Meent en een leefgemeenschap aan het eind van de Middenweg in de Bovenkerkerpolder. De Protestantse diaconie Amsterdam heeft deze panden met rond de 32 hectare grondoppervlak gekocht en maakt deze ontwikkelingen mogelijk. Op het terrein vinden allerlei activiteiten plaats, door vrijwilligers uit Amsterdam en Amstelveen; natuurbeheer, sociale projecten, zorgboerderij met kantine, ontvangstruimte, gaarkeuken , broedplaats met werkplaats voor autotechniek, houtbewerking, kunstenaarsateliers enz.Het merendeel van deze activiteiten is gericht op sociale projecten in Amsterdam. De bestaande panden zijn of worden in relatie tot die activiteiten verbouwd. Daarnaast wordt de indruk gewekt dat binnen de panden onderdak of overnachtingsmogelijkheden wordt geboden aan zgn. niet gedocumenteerde asielzoekers. Al deze activiteiten hebben een sterke (gemotoriseerde) verkeersaantrekking op dit relatief stille deel van de Middenweg, dat even verderop overgaat in een veel gebruikte wandel- en fietsroute. Ons zijn geen bestemmingsplanwijzingen of afgegeven bouwvergunningen bekend die deze ontwikkelingen toestaan. Actief voor Amstelveen heeft hierover de volgende vragen:

Is het college bekend met deze ontwikkelingen?

Zijn deze ontwikkelingen niet in strijd met het geldende bestemmingsplan en met de landschappelijke en natuurwaarden van de Bovenkerpolder?

Zijn voor de verschillende verbouwingen vergunningen aanwezig?

Zo nee, hoe is het mogelijk dat dergelijke ontwikkelingen dan zonder medeweten van de gemeente kunnen plaatsvinden?

Gaat het college handhavend optreden om de strijd met het bestemmingsplan op te heffen?

Tenslotte: is het college met ons van oordeel dat het niet gepast is om ter plaatse onderdak of overnachtingsmogelijkheid te bieden aan zgn. uitgeprocedeerde en niet gedocumenteerde asielzoekers?

Zo ja, wil het college dat eveneens onderzoeken en als het onderzoek inderdaad onderdak of overnachting uitwijst, wil het college dat beëindigen?

Michel Becker, fractievoorzitter Actief voor AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.