Bijgewerkt: 31 maart 2023

Actief voor Amstelveen over het verplicht dragen van gezichtsmaskers

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
02-08-2020

Schriftelijke vragen aan de burgemeester op grond van artikel 36 van het Regelement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen 2019. Onderwerp: AVA zet vraagtekens bij gemeentelijk experiment verplicht dragen van gezichtsmaskers binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


'Geachte burgemeester,

De politiek is momenteel met zomerreces, corona niet en daarom is het van groot belang bestaande veiligheidsregelingen te respecteren, te handhaven en aanpassingen hierop tijdig te communiceren. Uit media-uitingen blijkt dat, na een besluit in het veiligheidsberaad, er regionaal kan worden geëxperimenteerd met gezichtsmaskers. Verschillende veiligheidsregio’s, waaronder Amsterdam en Rotterdam, hebben besloten dat het dragen van een gezichtsmasker verplicht kan worden gesteld op drukke plekken en men bij het niet opvolgen van deze maatregel een boete van € 95 moet betalen. De gemeenteraadsfractie van AVA heeft betreffende deze beslissing, de volgende vragen aan burgemeester Dhr. Poppens;

1.         Heeft de burgemeester van Amsterdam deze beslissing genomen als burgemeester van Amsterdam of als voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en is hij het daar als vicevoorzitter van de Veiligheidsregio mee eens?

2.         Als dit een besluit van de Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland is, gaat deze maatregel dan ook toegepast worden in Amstelveen en haar buurgemeenten?

3.         Welke criteria zijn van toepassing betreffende verscherping van genoemde maatregelen, waar kunnen inwoners en ondernemers deze lezen en zo mogelijk verwachten. Bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen- de vrijdagmarkt- supermarkten- stadshart- sportinstellingen- scholen-kinderdagverblijven en horecabedrijven. En is de burgemeester voornemens deze zo nodig, in navolging van de horeca in Amsterdam, te sluiten?

4.         Hoe denkt de burgemeester zo nodig, genoemde extra maatregelen te gaan handhaven, komt daar uit de Veiligheidsregio extra capaciteit voor beschikbaar?

5.         Is de burgemeester ervan op de hoogte dat het opleggen van een gezichtsmaskerplicht via de noodverordening mogelijk onrechtmatig is? Volgens Wim Voermans de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht is voor het opleggen van een dergelijke plicht namelijk een formele wet vereist, die thans ontbreekt. Als het opleggen van een dergelijke plicht onrechtmatig blijkt te zijn, zegt de burgemeester dan toe om zich tegen het opleggen van dergelijke plicht te verzetten?

6.         Kan de burgemeester deze vragen met de grootste spoed beantwoorden, om hiermee de raad, inwoners, instellingen en ondernemers van Amstelveen duidelijkheid te verschaffen.

Michel Becker, fractievoorzitter Actief voor AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.