Bijgewerkt: 22 maart 2023

Actief voor Amstelveen presenteert lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
16-07-2021

Donderdagavond  15 juli 2021 tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van AVA, huidig fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen, Michel Becker gepresenteerd als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Hij bedankte de leden voor het in hem uitgesproken vertrouwen en is vol energie om samen met het team de verkiezingscampagne te starten. AVA is door de grote inzet van de huidige kleine fractie van toegevoegde waarde, maar heeft om het verschil te kunnen maken de ambitie zo groot mogelijk te worden.

Foto Amstelveen
(Foto AVA - 2021)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen


Een belangrijke schakel hierin wordt Jongerenbeweging AVA-NEXT. Jongeren uit Amstelveen kunnen zich hierbij gratis aansluiten om op deze manier invloed uit te oefenen op het verkiezingsprogramma van AVA en zo mede hun eigen toekomst in Amstelveen te bepalen. Jesse Jansen, student politicologie aan de VU is voorzitter van AVA-NEXT. Meedoen? Meld je aan op jesse.avanext@gmail.com

Als running mate stemde de leden in met het ervaren en gedreven AVA burgerraadslid Gonnie van Rietschoten op plek 2. De Voordrachtcommissie gaat de kandidatenlijst verder samenstellen en komen met deze voordracht  in november terug bij de leden voor een definitief besluit. Bij het verwelkomen van de media, stond Becker stil bij het overlijden van journalist Peter R. de Vries. Hij noemde het niet alleen een aanslag op onze democratie maar ook een aanval op de persvrijheid. Hij betuigde namens AVA zijn medeleven aan de familie, vrienden en collega journalisten. Een reden temeer om op elk niveau, zowel landelijk als lokaal, criminaliteit en ondermijning te bestrijden, wat het ook kost. Een mensenleven is kostbaarder.

Foto Amstelveen
(Foto AVA - 2021)

Michel Becker fractievoorzitter en burgerraadslid Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen


Naast aandacht voor de veiligheid, kondigt AVA de volgende speerpunten uit het verkiezingsprogramma aan;

·         Verjonging (Amstelveen voor jongeren weer dynamisch en aantrekkelijk te maken)

·         Diversiteit (zowel binnen onze leefomgeving, als bij opleidingsniveau, stageplekken, sport en bestuurslagen)

·         Huisvesting (betaalbaar wonen voor starters- senioren en jonge gezinnen)

·         Wijkambassadeurs (AVA wil in elke wijk een contactpersoon)

Verder krijgen ouderenwelzijn, duurzaamheid, dierenwelzijn, outdoor sport, ZZP en MKB en groen, ruime aandacht in het verkiezingsprogramma.  

BETAALBAAR WONEN zal de verkiezingsleus worden, geen loze kreet want AVA komt in het verkiezingsprogramma met creatieve oplossingen om eindelijk beweging te krijgen in de vastgelopen woningmarkt. Niet alleen komt er een woon- enquête op de nieuwe website (wij willen nu wel eens de echte woonbehoefte zien) en het initiatief om een Bouwfonds te starten waar zowel particulieren, gemeente, corporaties en beleggers in kunnen participeren. Met deze opbrengst zou het mogelijk moeten zijn kantoorpanden en of bouwgrond aan te kopen voor de realisatie van betaalbare starters- en seniorenwoningen. AVA zal zich hard maken om Amstelveners voorrang te verlenen op de woningmarkt, ook al is dat mogelijk tegenstrijdig met regionale afspraken.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2021)

Het nieuwe logo van Actief voor Amstelveen


Met de lancering van de nieuwe website (operationeel van af 1 augustus 2021), presenteerde campagnecoördinator Patricia Jansen ook het nieuwe logo van AVA. Om AVA 4 jaar geleden op de kaart te zetten was het huidige actielogo met uitroepteken nodig. Nu kiest AVA voor een logo wat meer diversiteit uitstraalt, om daarmee nog maar eens aan te geven dat bij AVA, iedereen welkom is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.