Bijgewerkt: 24 maart 2023

Actief voor Amstelveen reageert op het coalitieprogramma

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
30-06-2022

Reactie van Michel Becker fractievoorzitter Actief voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 juni 2022:

Voorzitter, 

Goed koopmanschap van de formateurs om voor het verkrijgen van een meerderheid een partij met 2 zetels binnen te halen, die de coalitie zal gedogen, zélf geen wethouder levert (dat scheelt dan wel weer in de kosten), alléén uitvoering van de al in 2020 raadsbreed aangenomen moties over de SDG’s en Dierenwelzijn wil zien en verder prominent aanwezig wil zijn.

Maar goedkoop kan ook duurkoop zijn, de tijd zal leren hoelang Mevr. Höcker déze keer loyaal zal zijn en dus de meerderheid voor het college behouden blijft. In het voorliggende coalitieprogramma Warm Hart Voor Amstelveen, “ Ik hoop niet dat hieruit weer het initiatief voor een nieuwe lokale partij ontstaat?!”  kunnen wij ons inhoúdelijk best vinden. Wij zaten helaas niet aan tafel, maar Actief voor Amstelveen herkent hierin onze programmapunten over de SDG’s, outdoor sportfaciliteiten, méér aandacht voor de wijken met de aanstelling van een Wijkmedewerker (wij noemden dat Wijkambassadeurs), realistische verduurzaming en vergroening, veiligheid thuis en op straat en het tegengaan van ondermijning. Met ook meer inzet voor jongeren, aandacht voor de nieuwe afweging bij de bouwhoogte, ondersteuning van het MKB en de detailhandel, betaalbaarder wonen, tegengaan van vereenzaming en de realisatie van een verpleeghuis, voelen wij ons tóch gehoord.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Michel Becker fractievoorzitter en Gonnie van Rietschoten raadslid van Actief voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 juni 2022


Wij missen o.a. de Topprioriteit voor onze starters met voorrang op de Amstelveense woningmarkt en om het vertrouwen bij de inwoners te herstellen en deze meer te betrekken, hadden wij ook graag de invoering van een raadgevend referendum gezien. Het college heeft wel de neiging veel zaken zelf te willen bemensen, ik lees zelfs via onorthodoxe wegen? Misschien kunt u dat nog toelichten? Het moet volgens ons niet een grotere overheid worden met meer inhuur van dure externen, maar door samenwerking met bestaande organisaties, betaalbaarder en efficiënter georganiseerd worden. Het nieuwe college geeft aan dat dit een coalitieprogramma op hoofdlijnen is, de financiële invulling hiervan kan nog wel eens tot hoofdbrekens leiden en daar zullen wij u de komende tijd ook nog wel over spreken.

Maar vooralsnog pakt Actief voor Amstelveen de handschoen graag op, kunnen dit akkoord steunen en zullen met voorstellen komen om draagvlak te creëren voor onze eigen ideeën en aanvullende wensen. Tot zover voorzitter.'

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.