Bijgewerkt: 1 juli 2022

Actief voor Amstelveen vragen over het sluipverkeer in Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
16-03-2021

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen: 'Met verbazing lees ik het persbericht van Bba en CDA, waarin deze aankondigen, betreffende het te verwachten onwenselijke sluipverkeer in Bovenkerk, aan wethouder Ellermeijer dezelfde vragen te stellen welke GL en AVA 6 weken geleden al op 4 februari 2021 in de commissie RWN mondeling al stelden. De wethouder kondigde aan dit te monitoren en indien nodig de verkeersmaatregelen met spoed aan te passen.'

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


In de commissievergadering RWN van 4 februari stelde GroenLinks en AVA mondelinge vragen over het ontwerpverkeersbesluit knip bovenkerk.

1)    Hoe valt deze maatregel te rijmen met het doel ‘de verkeersveiligheid vergroten’? Schiet de maatregel niet het doel voorbij door het probleem te verplaatsen, en waarschijnlijk te vergroten ? Is ‘t het college bijvoorbeeld bekend dat de maatregel ten goede komt aan hooguit c.a. 400 meter Legmeerdijk en c.a 50 meter Noordammerlaan, terwijl een veelvoud aan meters Bovenkerkse binnenstraatjes juist méér verkeer te verwerken zal krijgen ?

2)    Er is steeds naar buiten toe gecommuniceerd dat het draagvlak onder bewoners groot is, dit is absoluut niet het geval, de bewoners van Bovenkerk zijn erg verdeeld. In het draagvlakonderzoek dat vorige zomer is gedaan stond dubieuze informatie (o.a.: “er zal ‘mogelijk’ een ‘kleine’ toename zijn van sluipverkeer’ en er werd gerept over een pleintje dat er niet zal komen), en de gevolgen van het besluit waren voor veel inwoners niet duidelijk. Herkent het college zich hierin?

3) Klopt het dat de gemeente op 16 december, dus ná de uiterste inzendtermijn van de Zienswijzes van bewoners, een rapport heeft ontvangen van Royal Hasskoning over de verwachte geluidsbelasting na aanleg van de bussluis? En klopt het dat uit dit rapport blijkt dat het verkeer door sommige Bovenkerkse binnenstraatjes zoals de Vierlingsbeeklaan en Noordammerweg royaal gaat verdriedubbelen, en er ook zo'n 4 á 5 decibel aan geluidsbelasting bij krijgen, wat dus in tegenspraak is met de suggestie van 'een kleine toename van sluipverkeer' als in het draagvlakonderzoek ? Gaat het college eerst dan nog 'de toepasbaarheid van geluidmaatregelen en de aanvaardbaarheid van de toenames en toekomstige geluidbelastingen voor deze wegen uitwerken', zoals geadviseerd in het rapport ?

4)    In hoeverre is er een mogelijkheid om bij wijze van proef bovenkerk eerst een maand af te sluiten en daarbij eerst de effecten van afsluiting vooraf en achteraf te meten?

5)    Aangezien bovengenoemd rapport al concludeert dat er een aanzienlijke verkeerstoename zal zijn, waarom worden dan niet meteen óók al aanvullende maatregelen genomen in de Bovenkerkse binnenstraatjes ?

6)    Hoe gaat de Gemeente überhaupt de nieuwe verkeersstromen eerlijk monitoren nu de verkeersdruk nog vele maanden vanwege Covid niet representatief zal zijn? In Amsterdam is daardoor een knip in de Weesperstraat uitgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.