Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Actief voor Amstelveen vragen over noodhulp in barre tijden

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
18-09-2022

Mondelinge vragen die fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen op woensdag 21 september 2022 tijdens de raadsvergadering aan B en W wil gaan stellen:

Het kan niemand ontgaan dat momenteel vele inwoners en bedrijven niet of moeilijk de sterk verhoogde energierekening kunnen betalen. De eerste levensbehoeftes komen in het geding. Mensen komen in de kou te zitten en bedrijven moeten hun deuren sluiten. Dat zijn vreselijke vooruitzichten!

Foto Amstelveen
(Foto Actief voor Amstelveen - 2022)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen

Actief voor Amstelveen stelde 14 augustus 2022 via schriftelijke vragen aan het college van B&W deze pijnpunten al aan de kaak. Helaas was de reactie van het college - om het mild uit te drukken – onbevredigend. Michel Becker, fractievoorzitter: 'We geven het niet zomaar op, we gaan met mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering van woensdag a.s. proberen alsnog toezeggingen voor een steunpakket te krijgen.'  Het gaat om de volgende punten:

Actief voor Amstelveen wil dat het college toezegt incidentele instrumenten, zoals bijzondere bijstand, eerder en ruimer in te zetten voor ondersteuning van ouderen, studenten en mensen met inkomens net boven het sociaal minimum. Dit om te voorkomen dat deze groepen zich bij de voedselbank moeten melden.

Ook wordt gevraagd een noodfonds op te richten voor noodlijdende inwoners met inkomens net boven het sociaal minimum, MKP en ZZP-ondernemers. Zij kunnen daarop beroep doen voor b.v. een renteloze lening om hun energienota te betalen. Tevens wordt het college uitgenodigd om inwoners en noodlijdende bedrijven ruimhartig uitstel van betaling te verlenen van gemeentelijke belastingen. En tenslotte stelt Actief voor Amstelveen voor om een tijdelijk crisisteam in het leven te roepen om met spoed binnenkomende hulpaanvragen af te handelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.