Bijgewerkt: 2 december 2021

Actief voor Amstelveen wil betaalbare woningen voor jongeren en ouderen

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
26-01-2018

Het zal je maar gebeuren, dat je niet in je woonplaats kunt wonen, terwijl je hier geboren en getogen bent, je school hebt doorlopen en je familie en vrienden hier wonen. De huren zijn te hoog en de woningen te duur. De nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen vindt het jammer, dat voor bepaalde doelgroepen woningen beschikbaar zouden worden gesteld, terwijl onze kinderen of familie hier niet kunnen blijven wonen.

Inwoners van andere steden forensen naar andere plaatsen, wanneer er een mooie baan gevonden kan worden. Dat gebeurt overal en door het hele land. We zouden dus geen onderscheid moeten maken als het over bepaalde beroepsgroepen gaat die hier in Amstelveen werkzaam zijn. Het tekort aan leerkrachten blijkt bij navraag en onderzoek zich te beperken tot op dit moment 5 openstaande vacatures, de kortlopende contracten die onder verantwoordelijkheid van de scholen zelf ligt is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente blijkt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mischa Lemaire jongerenwerker van de gemeente Amstelveen tijdens zijn presentatie over het jongerenwerk Nieuwe Stijl in de stad op 27 november 2013 gedurende de commissievergadering Burgers en Samenleving. Hij staat tegenwoordig op de kandidatenlijst van AVA voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018Die hele grote groep geboren en getogen jongeren die de stad uittrekken omdat zij niet in hun stad van oorsprong kunnen wonen is groter dan het aantal mensen die problemen ondervinden in reistijd om naar Amstelveen te komen, of niet willen forensen. De waarheid is, dat een hele generatie jonge Amstelveners niet meer in Amstelveen kan wonen, waar ze wel willen en moeten kunnen wonen. Het werkt niet bevorderend voor de groep jongeren en ouderen wanneer mensen van buitenaf voorrang krijgen op de woningmarkt. Natuurlijk kan Actief voor Amstelveen het niet alleen voor elkaar krijgen onze generaties te behouden. Wij hebben daar ook steun van andere partijen voor nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS